N57 (Nederland)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf Rijksweg 57)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN057.svg
N57 NL map.png
N57
Begin Europoort
Einde Middelburg
Lengte 76,747[1] km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Afslagsymbool.svg Aansluiting Brielle NLA015.svg → Maasvlakte / Rotterdam

Brug.svg Harmsenbrug

Afslagsymbool.svg Brielse Maas-Noord

Brug.svg Brielse Brug

Afslagsymbool.svg NLN218.svg Oostvoorne / Spijkenisse

Rotonde.svg NLN495.svg → Hellevoetsluis

Rotonde.svg NLN496.svg → Hellevoetsluis / Rockanje

Rotonde.svg NLN497.svg → Hellevoetsluis

Haringvlietdam

Afslagsymbool.svg Havens Stellendam

Afslagsymbool.svg Stellendam-Noord

Rotonde.svg NLN215.svg Stellendam

VRI zwart.svg Goedereede

Rotonde.svg Ouddorp

Rotonde.svg Grevelingenmeer

Brouwersdam Riviersymbool.svg Grevelingenmeer

VRI zwart.svg Port Zélande

Afslagsymbool.svg NLN652.svg Ellemeet

Junction.svg NLN651.svg Renesse

VRI zwart.svg NLN059.svg → Zierikzee / Den Bosch

Rotonde.svg Burgh-Haamstede R106 NLN652.svg

Rotonde.svg Burghsluis

Junction.svg R108, Burghsluis R109

Junction.svg Westenschouwen

Oosterscheldekering Pijlerdam

Afslagsymbool.svg Neeltje Jans

Oosterscheldekering

Rotonde.svg NLN255.svg → Goes

Veerse Gatdam

VRI zwart.svg Noordzeestrand / Veerse Meer

Rotonde.svg Vrouwenpolder / Veere

Rotonde.svg NLN287.svg → Oostkapelle/Domburg

Rotonde.svg Gapinge / Serooskerke

Rotonde.svg Middelburg-Klarenbeek

Afslagsymbool.svg Middelburg-Centrum

Tunnel.svg Dampoort Aquaduct

Afslagsymbool.svg Middelburg-Oost

Knooppuntsymbool.svg Arnestein NLA058.svg → Vlissingen / Bergen op Zoom

De N57 is een niet-autosnelweg en rijksweg in Nederland. De weg loopt over de zogenaamde Dammenroute in de provincies Zuid-Holland en Zeeland, vanaf de A15 bij Brielle tot aan Middelburg naar de A58. De weg heeft op enkele delen de status van autoweg en voert over een aantal grote Deltawerken, waaronder de Haringvlietdam, Brouwersdam, Oosterscheldekering en Veerse Gatdam. De N57 is 77 kilometer lang.

Routebeschrijving

N57 ten zuiden van de N497.

De N57 begint bij Brielle aan de A15, de autosnelweg vanaf de Maasvlakte richting Rotterdam en verder naar Nijmegen. De weg is grotendeels enkelbaans, en kent veelal gelijkvloerse aansluitingen in de vorm van kruispunten en (turbo)rotondes. Een enkele aansluiting is ongelijkvloers. Het eerste deel voert vanaf Brielle langs Hellevoetsluis over het eiland Voorne-Putten. Daarna steekt men de Haringvlietdam over en komt men op het eiland Goeree-Overflakkee dat nog tot de provincie Zuid-Holland behoort. De weg loopt langs Goedereede en over de Brouwersdam. Hier komt men in de provincie Zeeland. De N57 gaat door het westen van het eiland Schouwen-Duiveland. Bij Serooskerke ligt een kruispunt met de N59, de weg naar Zierikzee en 's-Hertogenbosch.

Het spectaculairste deel van de N57 is de Oosterscheldekering, die ruim 7 kilometer lang is. De N57 loopt kortstondig over Noord-Beveland, waarna men op Walcheren komt. Men komt over de Veerse Gatdam, waarna de N57 bij Vrouwenpolder naar het zuiden afbuigt, en bij de Zeeuwse hoofdstad Middelburg uitkomt en dan als 2x2 autoweg het Kanaal door Walcheren kruist via het Dampoort Aquaduct. Hier eindigt de N57 op de A58, de snelweg van Vlissingen naar Eindhoven. Dit naamloze knooppunt staat in diverse documenten bekend als De Roode Leeuw[2].

Geschiedenis

Een noord-zuidverbinding in het zuidwesten van Nederland was lange tijd een blinde vlek op de kaart, vanwege de estuaria van Zeeland en Zuid-Holland was de Moerdijkbrug de meest westelijke noord-zuidverbinding van Zuidwest-Nederland. De ontwikkeling van de N57 viel daarom samen met de bouw van de Deltawerken. De N57 kwam voor het eerst voor in het rijkswegenplan 1968.

De Dammenroute

De tijdelijke werkbrug naar Neeltje Jans, een vakwerkbrug van bijna 3 kilometer lengte.

Eén van de oudste onderdelen van de N57 waren de omleggingen van Goedereede en tussen Sint-Laurens en Middelburg, die al rond 1960 zijn opgeleverd. De Veerse Gatdam tussen Walcheren en Noord-Beveland was het eerste onderdeel van de Deltawerken op de route van de latere N57 die werd opgeleverd, in 1961. Direct bij oplevering verliep er al een weg over de dam. In 1968 opende de Harmsenbrug over het Hartelkanaal bij de Europoort. Het volgende project was de Haringvlietdam tussen Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee. Deze dam werd tussen 1958 en 1970 aangelegd. Direct bij oplevering verliep de N57 al met 2x2 rijstroken over de Haringvlietdam, dit had het karakter van een autosnelweg en stond enige tijd bekend als de A57.

Opvallend is dat de N57 over Voorne-Putten pas veel later is aangelegd tussen de Harmsenbrug en de Haringvlietdam. De N494 was langere tijd de primaire verbinding naar zowel Hellevoetsluis als Goeree-Overflakkee. Op 20 juni 1985 opende de nieuwe N57 pas voor het verkeer tussen Brielle en Hellevoetsluis, westelijker dan de oude route.

Oorspronkelijk waren er plannen voor een autosnelweg over Goeree-Overflakkee, die vanaf Stellendam naar de Brouwersdam/Grevelingendam moest verlopen, door een in te polderen deel van het Grevelingenmeer. Dit is uiteindelijk niet doorgegaan, de oude provinciale weg tussen Goedereede en Ouddorp werd onderdeel van de N57. De upgrade tot autoweg volgde echter pas in 1995. Dit omvatte een bochtafsnijding ter hoogte van Ouddorp en een nieuw tracé tussen Stellendam en Goedereede.

In 1971 werd de Brouwersdam tussen Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland opgeleverd. De N57 over de dam werd op 1 juli 1972 opengesteld voor het verkeer. Het huidige einde van de weg op de N651 bij Serooskerke op Schouwen-Duiveland was indertijd gepland als tijdelijk einde. Er waren plannen voor een nieuw tracé, mogelijk als autosnelweg, van Serooskerke tot de Oosterscheldekering, die ten zuiden van Burgh-Haamstede langs zou verlopen. Dit is echter nooit uitgevoerd.

Het sluitstuk van de Deltawerken was de Oosterscheldekering. Dit was oorspronkelijk gepland als een volledige afdamming, de bouw ervan begon eind jaren '60, maar vanwege grootschalige gevolgen aan het ecosysteem van de Oosterschelde werden de werkzaamheden in 1974 gestaakt en herzien, in plaats van een dam zou er een stormvloedkering met schuiven komen, waar de N57 als viaduct overheen verloopt. De werkzaamheden zijn in 1976 hervat, de Oosterscheldekering werd op 4 oktober 1986 opgeleverd door Koningin Beatrix. De weg over de Oosterscheldekering werd op 5 november 1987 opengesteld voor het verkeer, waarmee het voor het eerst mogelijk was om over de weg van Rotterdam naar Middelburg te rijden via de Dammenroute.

Omlegging Middelburg

Oorspronkelijk verliep de N57 geheel anders door Middelburg. De weg eindigde op de A58 in het verlengde van de N254. De N57 verliep via de Schroeweg en en de singels rond het centrum van Middelburg en daarna door Sint-Laurens naar Serooskerke (op Walcheren). Om dit te verbeteren is een oostelijke omlegging van de N57 gerealiseerd, dit omvatte een 5 kilometer lange autoweg met 2x2 rijstroken tussen de A58 en de noordkant van Middelburg, en een aansluitend tracé tot ter hoogte van Serooskerke. Dit project omvatte het Dampoort Aquaduct onder het Kanaal door Walcheren en de nieuwe aansluiting Middelburg-Oost, in 2021 hernoemd naar knooppunt Arnestein. Op 5 februari 2011 opende het aquaduct voor het verkeer met de aansluitende wegen en op 21 februari 2011 heeft minister Schultz de werken officieel opengesteld. Uiteindelijk is het aansluitende deel, tussen Serooskerke en Vrouwenpolder op 26 juni 2011 opengesteld, waarmee het bochtige tracé over Walcheren verleden tijd is geworden. De afrondende werkzaamheden vonden tot eind 2011 plaats.

Latere aanpassingen

De N57 in Middelburg.

Essentiële herkenbaarheidskenmerken

Vanaf 2007 is de N57 in fasen aangepast zodat de weg voldoet aan de essentiële herkenbaarheidskenmerken (EHK). Voor sommige trajectdelen heeft dit geleid tot een lagere maximumsnelheid (80 km/h in plaats van 100 km/h) en inhaalverboden waar in principe voldoende inhaalzicht aanwezig is.

Van eind 2007 t/m april 2008 is het deel op Voorne-Putten, tussen de Groene Kruisweg en de aansluiting Haringvlietdam, voorzien van een betonnen middenbarrier. De VRI-geregelde kruisingen (aansluitingen met de voormalige N495, de N496 en N497) zijn hierbij vervangen door turborotondes. Bij de rotonde N496 is een fietstunnel aangelegd.

Eind 2007, begin 2008 is het deel tussen Serooskerke - Oosterscheldekering voorzien van nieuwe markering conform EHK en grasbetonblokken in de buitenbermen. Afgezien van landbouwvoertuigen is over de gehele lengte inhalen niet meer toegestaan. In juni 2008 is op de Brouwersdam tussen de aansluitingen Scharendijke en Port Zélande de oude RONA-markering vervangen door een groene middenstreep en ononderbroken kantmarkering. Tevens zijn grasbetonblokken aangebracht in de buitenbermen. Later dat jaar is ook de markering tot het begin van de dam aan Goereese zijde omgezet in groene middenstreep en ononderbroken markering.

Met het groot onderhoud 2007/2008 aan de voegovergangen van de Oosterscheldekering zijn de weggedeeltes op de kering ook aangepast. De parallelle langzaam verkeersroute wordt sindsdien van de rijbaan gescheiden met een betonnen barrier in plaats van een geleiderail en de rijstroken zijn iets versmald. Er is een onderbroken groene asmarkering aangebracht. Inhalen blijft toegestaan. Het kruispunt met de N255 (Oost-westweg) is omgebouwd van een VRI tot enkelstrooksrotonde. Er is een bypass beschikbaar voor verkeer vanuit Middelburg naar Kamperland en Goes. Op de doorgaande richtingen van de N57 zijn na de rotonde over een korte lengte twee stroken beschikbaar waardoor langzaam optrekkend verkeer gepasseerd kan worden.

In november en december 2010 zijn de VRI's bij de aansluiting met de N59 en de aansluiting Port Zélande vervangen, hierbij is het regelprogramma aangepast aan de verkeersintensiteiten. De maatregelen zijn bedoeld om de verkeersveiligheid te verbeteren. In mei 2014 zijn twee rotondes in gebruik genomen bij Ouddorp.[3]

Harmsenbrug

Ten oosten van de Harmsenbrug is er een fietsviaduct bijgebouwd, waardoor er voor het autoverkeer een extra rijstrook heeft richting de A15. In de week van 4 tot 9 april 2011 is het fietsviaduct voltooid, waarna het voormalige fietspad verbouwd is tot rijstrook voor het autoverkeer. De extra rijstrook op het viaduct is uiteindelijk op 7 november 2011 opengesteld, waarna de files richting de A15 zijn verdwenen.

Omleiding Burgh-Haamstede

Rijkswaterstaat heeft tussen 2010 en 2012 de N57 ter hoogte van Burgh-Haamstede omgelegd naar een iets oostelijker tracé waarbij de bestaande VRI is vervallen en de haakse aansluiting ten noordoosten van de plaats aangepast in een vloeiende weg die op een rotonde terechtkomt. Daarnaast is een ovale rotonde aangelegd. De werkzaamheden zijn begin 2012 voltooid.

Ongelijkvloerse kruising N218

De provincie Zuid-Holland heeft van begin 2013 t/m eind 2014 in verband met de grote drukte een ongelijkvloerse kruising aangelegd met de N218, nabij Brielle.[4] Weliswaar is de N57 een rijksweg, maar voor de fietsbrug en de ongelijkvloerse kruising is de provincie de trekker.[5] De ongelijkvloerse kruising is al sinds de jaren '60 gepland. De aansluiting is op 19 december 2014 volledig in gebruik genomen en daarmee heeft de N57 nu twee ongelijkvloerse aansluitingen op Voorne-Putten.[6]

Toekomst

N57 ter hoogte van aquaduct bij Middelburg.

Voorne-Putten

De gemeenten op Voorne-Putten hebben in 2016 de minister opgeroepen de N57 op het eiland te verbreden naar 2x2 rijstroken. De verwachting is dat het verkeer sterk zal toenemen vanwege de aan te leggen Blankenburgverbinding. De N57 zou volgens de gemeenten voor die tijd verbreed moeten zijn.

Schouwen-Duiveland

Ter hoogte van Serooskerke loopt de Dammenweg dood op een T-splitsing, terwijl in de jaren '70 gepland was om deze door te laten lopen en de N59 westelijker te kruisen dan nu het geval is. De huidige situatie is volgens de gemeente Schouwen-Duiveland onveilig en de gemeente is in 2018 met de procedures gestart om de verlenging alsnog aan te leggen.[7]

Verkeersintensiteiten

De intensiteiten gelden ten zuiden van de betreffende aansluiting.

Locatie 2006[8] 2014 2016 2017 2018 2019 2020
N15 32.900 31.900 40.900 43.000 44.400 42.000 37.000
Brielse Maas-Noord 38.400 40.200 41.200 41.600 37.700
Brielle 21.000 17.100 22.500 23.500 25.500 27.200 25.300
Nieuwenhoorn 18.000 15.700 17.200 17.200 21.000 20.900 19.700
Hellevoetsluis 18.600 19.800 21.200 22.000 24.400 23.900 19.400
Stellendam 19.400 13.100 12.300 10.500 11.200 17.700 15.900
Goedereede 14.600 14.000 14.600 14.700 17.200 17.400 16.900
Ouddorp 12.100 7.700 8.700 8.900 9.600 9.400 9.000
Ellemeet 7.000 9.700 8.800 9.000 6.900 6.900 6.100
Renesse 7.400 9.100 8.900 10.000 10.100 10.200 9.500
N59 10.000 7.800 8.300 8.200 8.900 9.100 10.100
Haamstede 8.600 8.200 8.000 8.400 8.700 8.900 8.500
Burgh 8.500 6.200 7.100 7.200 7.600 9.000 8.500
Neeltje Jans 6.600 8.600 8.700 7.800 7.900 7.700 7.200
Vrouwenpolder 8.800 12.100 9.900 11.800 10.300 10.700 9.900
Serooskerke 12.600 20.200 14.500 14.500 16.500 16.700 15.000
Middelburg 21.500 21.700 24.200 25.300 26.400 24.900 24.000

Verkeersdrukte

In het vakantieseizoen heeft de N57 een belangrijke functie voor recreatieverkeer. Op piekmomenten (begin en einde van vakantieperioden) treedt er grote congestie op bij de gelijkvloerse kruisingen die met VRI's worden geregeld.

Woon-werkverkeer vanuit Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden naar Rotterdam zorgt voor drukte op het trajectdeel N15 - Hellevoetsluis en in mindere mate op Goeree-Overflakkee. Door de ombouw van deze kruispunten tot turborotondes is de congestie juist toegenomen.

Overzichten

Verzorgingsplaatsen langs de N57

Richting Middelburg: CoosenhoekWesterlooDe Schelphoek

Richting Europoort: De SchelphoekWesterlooTussenhoek


Externe links

Foto's en video's

Referenties

Autowegen in Nederland

NLN002.svg NLN003.svg NLN007.svg NLN008.svg NLN009.svg NLN011.svg NLN015.svg NLN018.svg NLN031.svg NLN032.svg NLN033.svg NLN034.svg NLN035.svg NLN036.svg NLN046.svg NLN048.svg NLN050.svg NLN057.svg NLN059.svg NLN061.svg NLN062.svg NLN099.svg

Genummerde wegen in de provincie Zuid-Holland

Autosnelwegen: A3A4A12A13A15A16A20A27A29A38A44

Niet-autosnelwegen: N3N11N14N15N44N57N59N206N207N208N209N210N211N213N214N215N216N217N218N219N220N222N223N228N231

N420N434N439N440N441N442N443N444N445N446N447N448N449N450N451N452N453N454N455N456N457N458N459N460N461N462N463N464N465N466N467N468N469N470N471N472N473N474N475N476N477N478N479N480N481N482N487N488N489N490N491N492N493N494N495N496N497N498N830N915

Stadsroutes: Den HaagRotterdam

Genummerde wegen in de provincie Zeeland

Autosnelwegen: A58A256

Niet-autosnelwegen: N57N59N61N62N251N252N253N254N255N256N257N258N286N287N288N289N290

N651N652N653N654N655N656N657N658N659N660N661N662N663N664N665N666N667N668N669N670N671N673N674N675N676N682N683N686N689N690