A6 (Nederland)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf Rijksweg 6)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLA006.svg
NL A6 map.png
A6
Begin Muiderberg
Einde Joure
Lengte 98 km
Lijst van Nederlandse autosnelwegen
Route

Knooppuntsymbool.svg Muiderberg NLA001.svg → Amsterdam / Hengelo

Afslagsymbool.svg 1 Muiderberg

Brug.svg Hollandse Brug

Afslagsymbool.svg 2 Almere-Poort NLN701.svg

Knooppuntsymbool.svg Gooimeer NLN702.svg

Afslagsymbool.svg 3 Almere-Stedenwijk

Afslagsymbool.svg 4 Almere-Haven S102.svg

Afslagsymbool.svg 5 Almere-Stad NLN305.svg

Afslagsymbool.svg 6 Almere-Buiten NLN703.svg

Knooppuntsymbool.svg Almere NLA027.svg → Utrecht - Breda

Afslagsymbool.svg 7 Almere-Regenboogbuurt

Afslagsymbool.svg 8 Almere-Oostvaarders NLN702.svg

Afslagsymbool.svg 9 Lelystad-Airport NLN727.svg

Afslagsymbool.svg 10 Lelystad NLN302.svg NLN309.svg

Afslagsymbool.svg 11 Lelystad-Noord NLN307.svg

Afslagsymbool.svg 12 Swifterbant NLN711.svg

Brug.svg Ketelbrug

Afslagsymbool.svg 13 Urk NLN352.svg

Afslagsymbool.svg 14 Emmeloord-West NLN717.svg

Knooppuntsymbool.svg Emmeloord NLN050.svg → Kampen - Eindhoven

Afslagsymbool.svg 15 Emmeloord NLN331.svg NLN351.svg

Afslagsymbool.svg 16 Bant NLN715.svg

Afslagsymbool.svg 17 Lemmer NLN359.svg

Afslagsymbool.svg 18 Oosterzee NLN354.svg NLN924.svg

Afslagsymbool.svg 19 Sint Nicolaasga NLN927.svg

Brug.svg Scharsterrijnbrug

Knooppuntsymbool.svg Joure NLA007.svg → Joure / Sneek / Heerenveen

De A6, ook bekend als de rijksweg 6, is een autosnelweg in Nederland. De snelweg vormt een noord-zuidroute door de provincies Flevoland en Friesland, vanaf het knooppunt Muiderberg even ten oosten van Amsterdam, via Almere, Lelystad en Emmeloord naar knooppunt Joure bij de gelijknamige plaats. De A6 is 98 kilometer lang.

Routebeschrijving

Noord-Holland

De A6 begint bij het knooppunt Muiderberg, nog net in de provincie Noord-Holland, waar deze aftakt van de A1, de snelweg van Amsterdam richting Amersfoort. Parallel aan de snelweg loopt de spoorlijn van Amsterdam naar Lelystad, evenals een hoogspanningsleiding. De snelweg telt 2x4 rijstroken met een wisselbaan en steekt het Gooimeer over door middel van de Hollandse Brug. Hierna komt men in Flevoland.

Flevoland

De A6 ten noorden van Lelystad.

De eerste 15 kilometer binnen Flevoland bedient de snelweg de stad Almere met een flink aantal aansluitingen. De passage door Almere heeft een parallelstructuur met 4x2 rijstroken, die ter hoogte van de Watersnipbrug over de Hoge Vaart kortstondig onderbroken is om uitwisseling tussen beide rijbanen mogelijk te maken. De wisselbaan eindigt bij het knooppunt Gooimeer. De A6 heeft 7 aansluitingen en twee knooppunten ter hoogte van Almere. Bij het knooppunt Almere sluit de A27 aan. Na Almere versmalt de A6 naar 2x2 rijstroken.

Ten noorden van Almere volgt een stuk met een brede middenberm en een relatief lang stuk zonder aansluitingen. Men kruist hier de oude zeedijk die nu tussen Noord- en Zuid-Flevoland ligt. Daarna volgt de hoofdstad van Flevoland; Lelystad. De stad heeft drie aansluitingen, alhoewel er ter hoogte van de N309 geen aansluiting ligt. Bij de aansluiting Lelystad-Noord kruist men de Hanzespoorlijn, waarna de snelweg vlak langs de IJsselmeerdijk loopt, waarop talloze windturbines staan. Vlak voor de brug over het Ketelmeer volgt de onvolledige aansluiting Swifterbant, die enkel van en naar Emmeloord te berijden is. Daarna steekt men met de Ketelbrug het Ketelmeer over naar de Noordoostpolder.

De eerste aansluiting daarna is met de weg naar Urk, waarna de snelweg ten zuiden en oosten van het stadje Emmeloord langs loopt. De richting van de A6 verandert hier van noordoostelijk naar noordelijk. Bij het knooppunt Emmeloord eindigt de N50 uit Kampen en Zwolle. Hierna volgt weer een stuk door de polders, waarbij de rijbanen tussen Emmeloord en Lemmer vrij ver uit elkaar liggen, met bosschages ertussenin.

Friesland

Bij Lemmer volgt de grens met Friesland, waarna de A6 over het westelijke einde van het Tjeukemeer loopt. Dit gebeurt grotendeels met een dijk, maar ook met een brug. De snelweg loopt hier ruim 4 kilometer door het meer, met halverwege een unieke parkeerplaats waarbij men terug kan naar de andere richting. Dit is naast een parkeerplaats ook een recreatiegebied. Vlak voor Joure volgt de Scharsterrijnbrug, een beweegbare brug over een kanaal van Sneek naar het Tjeukemeer. Niet ver daarna mondt de A6 uit op het knooppunt Joure, waar de A6 overgaat in de A7 richting Heerenveen en Groningen.

Geschiedenis

De A6 tussen Bant en Lemmer in de Noordoostpolder.
De A6 tussen Oosterzee en Sint Nicolaasga in Friesland.

Flevoland

Lelystad - Emmeloord - Lemmer

In Flevoland heeft de weg bekend gestaan onder diverse geplande wegnummers. In het Rijkswegenplan 1948 kwam de huidige snelweg als eerst voor als rijksweg, namelijk de rijksweg 38 die van Zwolle via Emmeloord naar Akkrum was gepland. Deze weg werd in de Noordoostpolder al eind jaren '40 aangelegd als de Frieseweg, die parallel aan de Lemstervaart van Emmeloord naar Lemmer liep. Kort voor de grens met Friesland boog deze af naar Lemmer, de A6 is later over deze weg aangelegd. Zuidwestelijk van Emmeloord was er geen oude weg die de A6 voor ging, de primaire route was indertijd de Urkerweg (hedendaagse N351) van Urk naar Emmeloord en de Nagelerweg (hedendaagse N716) van Nagele naar Emmeloord. Daar tussen lag alleen nog de Karel Doormansweg die een secundaire functie had.

De eerste snelwegbouw in Flevoland betrof het traject van Lelystad naar Emmeloord, hiermee werd eind jaren '60 een aanvang gemaakt, een aantal jaar nadat Oostelijk Flevoland droogviel. Dit was nog kortstondig gepland als de rijksweg 10 in het Rijkswegenplan 1958, maar werd voordat het eerste deel werd geopend al gewijzigd naar de rijksweg 6 in het Rijkswegenplan 1968. Het belangrijkste deel van deze verbinding was de Ketelbrug, die op 15 juli 1970 werd geopend, samen met een 14,5 kilometer lang stuk A6 vanaf de noordkant van Lelystad tot aan de aansluiting Urk.[1] Het deel tussen Lelystad en de halve aansluiting Swifterbant is indertijd met één rijbaan aangelegd.[2] Anderhalf jaar later, op 1 december 1972, opende het ruim 8,5 kilometer lange wegvak van Urk naar Emmeloord.[3] Indertijd was er een tijdelijk einde op de rijksweg 50 (voormalige rijksweg 38) aan de zuidkant van Emmeloord. Dit was een halve haarlemmermeeraansluiting. Op 6 april 1973 opende de tweede rijbaan van de A6 van Lelystad naar Swifterbant, een ruim 10,5 kilometer lang traject, dat oorspronkelijk via de Karperweg Lelystad inliep, tot aan de Houtribweg (hedendaagse N307).

De eerste nieuwe openstelling in de Noordoostpolder was een heel kort stuk bij Lemmer, de oorspronkelijke rijksweg boog af naar Lemmer, op de provinciegrens is op 24 december 1959 een kort stuk van de nieuwe omlegging van Lemmer opengesteld, grotendeels op het grondgebied van Friesland, maar aansluitend op de toen nog enkelbaans rijksweg 38 van Emmeloord naar Lemmer. In het Rijkswegenplan 1968 werd de rijksweg 38 omgenummerd naar de rijksweg 50. Op 4 februari 1972 werd een tracébesluit vastgesteld voor de bouw van de A6 vanaf Emmeloord naar Lemmer, destijds nog gepland als de A50. De kosten van dit 17 kilometer lange traject waren indertijd geraamd op 44 miljoen gulden.[4] De bouw van dit gedeelte begon in juni 1973. Dit traject is in twee fases geopend, op 1 december 1975 opende de omlegging van Emmeloord, inclusief het nieuwe knooppunt Emmeloord en verder tot aan de aansluiting Bant, op 12 juli 1978 opende het traject van Bant tot Lemmer. Dit deel van de A6 is in twee fases aangelegd omdat het over de bestaande Frieseweg werd aangelegd, eind 1977 opende de eerste rijbaan, op 12 juli 1978 de tweede rijbaan. Hiermee was de A6 door de Noordoostpolder voltooid.[5]

In juni 1994 is de A50 tussen Emmeloord en Joure omgenummerd tot A6.[6] Dit deel heeft nog zijn oude hectometrering (de hoogste van Nederland).

Muiderberg - Almere - Lelystad

Tot in de jaren '50 was het gepland dat de toenmalige rijksweg 10 over de zuidelijke dijk van de nog in te polderen Markerwaard zou worden aangelegd tussen Amsterdam en Lelystad. In 1960 werd echter voorrang gegeven aan het inpolderen van de Zuidelijke Flevopolder. In het Rijkswegenplan 1968 werd de rijksweg over het huidige tracé opgenomen. In 1968 viel tevens de Zuidelijke Flevopolder droog.[7] Al tijdens de aanleg van de polder is gestart met de bouw van de brug die het Gooi met de Zuidelijke Flevopolder zou verbinden, de Hollandse Brug die op 4 juni 1969 is opengesteld voor het verkeer.[8] De Hollandse Brug is direct met 2x2 rijstroken aangelegd en had destijds ook al een rijbaan voor langzaam verkeer. In eerste instantie was slechts een 1 kilometer lang deel met 2x2 rijstroken uitgerust, vanaf het zuidelijk landhoofd aan de kant van Noord-Holland tot aan een rotonde met de weg over de Gooimeerdijk direct ten noorden van de brug. Het verkeer reed toen verder via de ringdijken, Almere bestond nog niet en er waren nog nagenoeg geen wegen in de polder zelf aangelegd. Aan de kant van Muiderberg ging een enkelbaans weg (IJsselmeerweg) het dorp in. Als tijdelijke verbinding werd op 23 december 1970 een enkelbaans weg opengesteld tussen de A1 en de IJsselmeerweg bij Muiderberg, zodat verkeer naar Flevoland niet door Muiderberg of Naarden hoefde.[9] In het kader van de verbreding van de A1 tussen Muiden en Naarden is ook het knooppunt Muiderberg verder aangelegd en de enkelbaans weg tot aan de Hollandse Brug verbreed naar 2x2 rijstroken, deze infrastructuur werd op 26 oktober 1977 in gebruik genomen.

Het tracé langs Almere en Lelystad werd in de jaren '70 uitgewerkt door de dienst der Zuiderzeewerken. Het plan voor de aanleg van de A6 werd in 1975 door de directeur-generaal van Rijkswaterstaat goedgekeurd. Het tracé werd ontworpen met de stedebouwkundige en planologische kenmerken van Flevoland, met de weidse landschappen werd een variabele middenberm tussen de 7 en 100 meter breed ontworpen. Het deel tussen de Hollandse Brug en de aansluiting op de N305 (destijds stadsautoweg 2) is aangelegd met een ruimtereservering voor 2x3 rijstroken. De aardenbaan voor de A6 is al in de periode 1975-1980 aangelegd. Gedurende de jaren '80 is de A6 verder door Almere en tot aan Lelystad aangelegd. Dit gebeurde in fases, waarbij de A6 deels eerst enkelbaans in gebruik werd genomen en kort daarna werd verdubbeld naar 2x2 rijstroken.[10] Een probleem indertijd was de verkeersveiligheid op de Oostvaardersdijk (hedendaagse N701), destijds de primaire verbinding naar Lelystad. Men dreigde zelfs de bouw van Lelystad stil te leggen indien de A6 niet snel aangelegd zou worden. Op 18 juni 1980 opende het eerste deel van de A6 in Almere, vanaf de Hollandse Brug tot Almere-Haven. Hiermee kwam het verkeersplein Muiderzand te vervallen. Op 27 november 1980 opende een stuk enkelbaans rijksweg 6 vanaf Almere-Haven tot een tijdelijk einde bij de Kievitsweg in Almere, nabij de latere aansluiting Almere-Buiten met de Tussenring (N703). Dit tracé was tijdelijk en verliep over de Kraanvogelweg. Indertijd kon het verkeer via de meer secundaire Ibisweg of Vogelweg (N706) verder de Flevopolder in richting Lelystad.

In 1981 werd besloten dat de bouw van de A6 tussen Almere en Lelystad versneld zou gaan worden, vanwege de slechte verkeersveiligheid op de secundaire wegen in de Flevopolder en op de Oostvaardersdijk.[11] Op 30 september 1981 opende de enkelbaans rijksweg 6 tussen de tijdelijke aansluiting Kievitsweg en de aansluiting Lelystad (N302),[12] gevolgd door een enkelbaans rijksweg 6 verder rond Lelystad op 23 juni 1982,[13] waar het aansloot op de bestaande A6 naar de Ketelbrug. Op 22 juni 1983 opende de tweede rijbaan tussen Almere en Lelystad (N302). Ter hoogte van Almere verliep de rijksweg 6 nog via het enkelbaans Kraanvogelwegtracé. De uitbuiging ter hoogte van Almere opende op 9 mei 1985 als autosnelweg, tussen de aansluiting Almere-Haven en de Tussenring (N703), hiermee kwam de route over de Kraanvogelweg te vervallen. Dit is thans een busbaan. Het laatste deel van de A6 was het deel rond Lelystad, tussen de aansluiting Lelystad (N302) en de Karperweg, even ten noorden van de aansluiting Lelystad-Noord. Dit was in 1982 met één rijbaan aangelegd en een tijdelijk gelijkvloers kruispunt met de N307. Dit deel is op 7 november 1985 als autosnelweg geopend.[14]

Tussen Almere en Lelystad was een sprong in de afritnummering gelaten, die hier van 8 naar 10 ging. Hiermee was een reservering gemaakt voor een extra aansluiting tussen beide steden, oorspronkelijk gepland voor de omgeving van de Knardijk, later werd dit gebruikt voor de aansluiting Lelystad-Airport, die op 19 februari 2021 is opengesteld voor het verkeer.

Friesland

De geschiedenis van de A6 gaat terug tot de jaren '50, met name in de Noordoostpolder en Friesland. In 1959 werd een tracébesluit genomen voor de aanleg van de rijksweg 38 tussen Lemmer en Joure, inclusief het deel door het Tjeukemeer. In december datzelfde jaar werd al een kort stukje bij Lemmer met 1x2 rijstroken opgeleverd.

In Friesland is de A6 dwars door het Tjeukemeer aangelegd, de snelweg is op aarden banen door de westzijde van het Tjeukemeer aangelegd, met een hoge vaste brug voor de scheepvaart. De planvorming voor de snelweg door het Tjeukemeer begon eind jaren '50.[15] Tegen 1958 werd duidelijk dat een tracé door het westen van het Tjeukemeer de voorkeur had, alhoewel indertijd nog uitgegaan werd van een autoweg met gelijkvloerse kruispunten.[16] In 1963 werd definitief besloten om de A6 door de westkant van het Tjeukemeer aan te leggen, daarvoor was ook een tracé oostelijk van de Scharsterrien overwogen.[17] In dat geval had de snelweg 1 tot 1,5 kilometer oostelijker door het midden van het Tjeukemeer gelopen.[18] In die tijd is ook besloten om de rijksweg als autosnelweg met 2x2 rijstroken aan te leggen. De bouw van de autosnelweg begon in 1967,[19] maar de zandwinning in het Tjeukemeer was omstreden. De aanleg van de aarden banen door het Tjeukemeer duurde zo'n 4 jaar. De snelweg is uiteindelijk op 20 juni 1973 opengesteld tussen Lemmer en Joure. De bouw van dit deel kostte destijds 64 miljoen gulden.[20]

Wegnummergeschiedenis

Omdat de provincie Flevoland ten tijde van het eerste rijkswegenplan 1927 nog niet bestond, werd de administratief genummerde rijksweg 6 in het rijkswegenplan 1932 toegekend aan de route van Amsterdam naar Velsen, langs de zuidzijde van het Noordzeekanaal. In het rijkswegenplan 1948 werd voor het eerst de rijksweg 38 administratief genummerd, die toen vanaf Emmeloord naar Joure over de huidige route van de A6 liep. De rijksweg 6 zelf liep nog tot en met dit rijkswegenplan tot Velsen, maar werd in het rijkswegenplan 1958 volledig geschrapt. In dat rijkswegenplan werd het nummer rijksweg 10 toegekend aan de route van Amsterdam via Marken en Lelystad naar Emmeloord. Flevoland was nog niet volledig drooggevallen, dus de nummering was meer symbolisch; de weg bestond immers grotendeels nog niet.

In het roemruchtige Rijkswegenplan 1968 werd de administratief genummerde rijksweg 6 weer opgenomen en meteen over een lengte van circa 180 kilometer van Haarlem via Abcoude, Emmeloord en Oosterwolde naar Groningen. Ook het deel tussen Holendrecht en Muiderberg langs het Naardermeer was toen opgenomen in het rijkswegenplan. Voorbij Emmeloord zou de rijksweg 6 langs Steenwijk, Oosterwolde en Roden naar Groningen lopen. Hierbij zou de weg het huidige natuurgebied de Weerribben doorsnijden en het Drents-Friese Wold en Fochtelooërveen schampen.

Omdat deze weg niet eerder aangelegd zou worden dan dat de polder Zuidelijk Flevoland, die droogviel in 1968, een stabiele bodem had, werd de aanleg uitgesteld. Intussen vorderde de aanleg van de autosnelwegen via Joure en via Hoogeveen gestaag, waardoor men de doortrekking van rijksweg 6 in de jaren '70 niet meer noodzakelijk achtte; de lang gewenste autosnelwegverbinding tussen het noorden en westen van het land zou immers spoedig gereedkomen. Bij de bezuinigingen op de wegaanleg was de verlengde rijksweg 6 dan ook een van de eerste projecten die werden afgevoerd.

In het Structuurschema Verkeer en Vervoer van 1977 was de verlengde rijksweg 6 niet meer opgenomen. De rijksweg 6 liep in dit plan van Holendrecht tot Emmeloord. Het deel vanaf Emmeloord tot Joure was als de rijksweg 50 genummerd. Dit deel werd in het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer van 1988 omgenummerd tot A6. In juni 1994 werd het wegnummer ook op de bewegwijzering aangepast. Opvallend is ook dat de verbinding Holendrecht - Muiderberg in dit SVV-II kwam te vervallen. In 2000 werd het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan geïntroduceerd, mét de verbinding tussen Holendrecht en Muiderberg. Ook in de Nota Mobiliteit van 2004 kwam dit plan voor, maar het werd weer geschrapt in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van 2011 omdat gekozen werd voor het grootschalig verbreden van bestaande snelwegen in plaats van een nieuwe verbinding.

Openstellingsgeschiedenis

De Hollandse Brug voor de verbreding.
De A6 over het Tjeukemeer.
Deeltraject Van Naar Lengte 1e rijbaan 2e rijbaan Opmerkingen
01 Knooppuntsymbool.svg Muiderberg Hakkelaarsbrug 1 km 1977-10-26 1977-10-26
02 Hakkelaarsbrug Muiderberg 1 km 1970-12-16 1977-10-26
03 Muiderberg Almere-Poort 2 km 1968-06-04 1977-10-26 inclusief Hollandsebrug
04 Almere-Poort Almere-Haven 5 km 1980-06-18 1980-06-18
05 Almere-Haven Almere-Buiten 6 km 1985-05-01 1985-05-01 Via tracé Kraanvogelweg 1980-11-27
06 Almere-Buiten Lelystad 19 km 1981-09-30 1983-06-22
07 Lelystad Lelystad Karperweg 10 km 1985-11-07 1985-11-07
08 Lelystad Karperweg Swifterbant 9 km 1973-04-06 1985-08-26
09 Swifterbant Urk 5 km 1970-07-15 1970-07-15 inclusief Ketelbrug
10 Urk Knooppuntsymbool.svg Emmeloord 9 km 1972-12-01 1972-12-01
11 Knooppuntsymbool.svg Emmeloord Bant 8 km 1963-04-23 1975-12-01 geopend circa 1950, sinds 1963 openbare weg
12 Bant Lemmer 10 km 1963-04-23 1978-07-12 geopend circa 1950, sinds 1963 openbare weg
13 Lemmer Knooppuntsymbool.svg Joure 13 km 1973-06-20 1973-06-20

A6-A9

Vanwege het sterk groeiende verkeer vanaf Almere richting Schiphol werden in de jaren 2000 voorstellen gedaan om de A6 door te trekken tot knooppunt Holendrecht en zodoende een directe verbinding te creëren tussen Almere en Schiphol. Deze variant had als voordeel dat de robuustheid van het netwerk toenam en de A9 en A1 niet zo grootschalig verbreed hoefden te worden. In 2005 werd deze verbinding opgenomen in de Nota Mobiliteit. De mogelijke aanleg veroorzaakte veel beroering onder milieu- en natuurorganisaties, die aangaven dat de verbinding dwars door het natuurgebied het Naardermeer zou lopen, waar deze feitelijk een paar honderd meter ten noorden daarvan zou lopen. Er werden plannen ontwikkeld om de snelweg hier in een tunnel te laten lopen, een variant die in 2006 positief beoordeeld werd door de MER-comissie.

De verbinding zou een aantal kunstwerken inhouden, zoals een brug of tunnel onder de Vecht, het Amsterdam-Rijnkanaal en de Gein. Tevens zouden de spoorlijnen Amsterdam - Utrecht en Amsterdam - Amersfoort gekruist moeten worden. Tussen Abcoude en Amsterdam-Zuidoost is voor een dergelijke verbinding ruimte vrijgehouden, in de vorm van een golfbaan en stadspark. In 2006 werd door het kabinet het verbreden van de bestaande wegen gekozen. In 2008 is voor Schiphol - Amsterdam - Almere (SAA) het stroomlijnalternatief gekozen, om zodoende de meeste snelwegen rond Amsterdam te verbreden. Hiermee lijkt definitief van de geplande verbinding afgezien te worden.

Latere aanpassingen

Vanwege de groei van Almere was er al snel sprake van congestie op de A6 en A1 tussen Almere en Amsterdam. Het knooppunt Muiderberg is in 1993 gereconstrueerd voor de bouw van een carpoolwisselstrook op de A1 tot aan het knooppunt Diemen. Op 27 oktober 1993 werd ook de verbreding van de rijbaan van Almere Stad-West (hedendaags knooppunt Gooimeer) naar het knooppunt Muiderberg opgeleverd, de A6 is toen verbreed naar 3 rijstroken richting Muiderberg. In 1998 is ook het deel tussen de Hollandse Brug en Almere Stad-West verbreed naar 3 rijstroken richting noorden. Op 16 oktober 1999 werd ook de verbreding tussen het knooppunt Muiderberg en de Hollandse Brug opgeleverd, hiermee had een 6 kilometer lang deel van de A6 2x3 rijstroken. In 1999 opende ook het knooppunt Almere toen de doorgetrokken A27 gereed kwam.

De toegang naar de wisselstrook van de A1 was indertijd alleen mogelijk vanuit Almere richting Amsterdam, in de tegenrichting kon verkeer niet vanaf de wisselstrook de A6 richting Almere bereiken. In 2008 is de Hollandse Brug met Hogesterktebeton versterkt. Dit was ook nodig voor de aanleg van een spitsstrook richting noorden, vanaf het knooppunt Muiderberg tot Almere Stad-West, die in mei 2011 in gebruik genomen werd. Deze spitsstrook is later weer vervallen ten faveure van een algemene verbreding van de A6 als onderdeel van het Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) project.

Reconstructie knooppunt Joure

Tussen 2015 en 2017 is het knooppunt Joure omgebouwd tot een ongelijkvloers knooppunt. Voorheen lag er een verkeersplein zonder verkeerslichten. De verbinding van Emmeloord naar Heerenveen en vice versa is daarmee de doorgaande verbinding geworden, aangezien dit de dominante verkeersstroom op het knooppunt Joure is. De A7 verloopt sindsdien via een TOTSO.[21] Het knooppunt is gedimensioneerd op 130 km/h.[22] De A6 werd met de oplevering 1,5 kilometer korter, omdat de A7 iets zuidelijker aansluit dan voorheen. De totale lengte van de A6 werd daarmee ingekort van iets meer dan 101 kilometer naar 98 kilometer. Het project kostte € 77 miljoen en is vrijwel volledig door de regio bekostigd.[23] Op 12 oktober 2017 opende de eerste verbinding over het nieuwe knooppunt voor het verkeer, vanaf Sneek naar Heerenveen. Het gehele project was in 2018 opgeleverd, maar pas in 2020 helemaal voltooid.

Verbreding door Almere

Aangezien de ontbrekende schakel van de A6 naar A9 definitief niet werd aangelegd, moesten de A1, A6 en A9 verbreed worden. In 2005 is hiervoor de startnotitie opgesteld en in 2006 volgde de trajectnota. Hierbij is gekozen voor het zogenaamde stroomlijnalternatief, waarbij de A6, A1, A9 en A10-oost verbreed gaan worden in het kader van het Schiphol-Amsterdam-Almere-project. Op 21 maart 2011 volgde het definitieve tracébesluit, wat ook wel het vlaggenschip der wegwerkzaamheden wordt genoemd.[24] De uitvoering van het project tussen het knooppunt Muiderberg en Almere begon op 4 december 2013.[25] De uitbreiding van de A6 viel onder twee aparte contracten.

Muiderberg - Almere-Havendreef

Het deel vanaf het knooppunt Muiderberg naar Almere-Havendreef is uitgevoerd door het consortium SAAone, dat ook de A1 vanaf Diemen tot Muiderberg aangepakt heeft. Dit project A1/A6 kostte € 1.737 miljoen en was een DBFM contract met een looptijd tot 2042.[26] Het deel van knooppunt Muiderberg naar knooppunt Gooimeer wordt verbreed van 2x3 naar 2x4 rijstroken plus twee wisselstroken, zodat in totaal 6 rijstroken in de spitsrichting beschikbaar zijn. Op 28 november 2015 is de nieuwe Hollandse Brug tussen Flevoland en Noord-Holland naast de bestaande brug opengesteld. De bestaande brug is aansluitend gereconstrueerd. Ook is er een tweerichtingsbusbaan en een enkelbaans weg voor langzaam verkeer gerealiseerd. Het werd daarmee één van de breedste bruggen van Nederland. Het project A6 was in 2016 grotendeels voltooid, op 26 november 2016 kwamen de vier rijstroken in beide richtingen volledig beschikbaar tussen het knooppunt Muiderberg en Almere-Havendreef, maar de wisselbaan volgde pas op 4 oktober 2017, toen ook de werkzaamheden op het knooppunt Muiderberg en verderop bij het knooppunt Diemen gereed waren. De doorstroming was bovendien ook afhankelijk van het gereedkomen van de Gaasperdammertunnel van de A9.

Almere-Havendreef - Almere Oostvaarders

Het deel verder van Almere-Havendreef tot Almere Oostvaarders is over een afstand van 13 kilometer verbreed van 2x2 naar 4x2 rijstroken met een parallelstructuur. Dit project is een apart contract dat op 11 mei 2016 definitief gegund is aan het consortium Parkway 6.[27] Dit is een DBFM contract met een looptijd tot 2039 en het consortium bereikte op 8 juni 2016 de financial close ter waarde van € 300 miljoen.[28][29] De werkzaamheden aan dit deel begonnen op 16 februari 2017.[30] Dit wordt de eerste energie-neutrale autosnelweg in Nederland, met zonnepanelen wordt de energie voor de verkeerssignalering en verlichting opgewekt. De verbreding van de A6 was gepland om voor de Floriade van 2022 gereed te zijn, met een oplevering in 2020. De werkzaamheden lagen echter voor op schema, op 12 november 2018 zijn beide rijbanen richting Lelystad opgeleverd,[31][32] in 2019 volgden de rijbanen richting Muiden.[33] De werkzaamheden waren op 1 juli 2019 afgerond.[34]

Toekomst

Almere - Lelystad

Het is gepland om de A6 tussen de aansluiting Almere Buiten-Oost en de aansluiting Lelystad naar 2x3 rijstroken te verbreden. De kosten worden geschat op € 50 miljoen. De verbreding wordt aansluitend op het project SAA uitgevoerd.[35] Op 13 oktober 2016 is een startbeslissing genomen, en is het budget verhoogd van € 35 miljoen naar € 50 miljoen, waarbij er reeds een voorkeursalternatief is voor 2x3 rijstroken.[36] Er wordt daarom geen structuurvisie opgesteld. Een ontwerp-tracébesluit, oorspronkelijk gepland voor 2019,[37] en gevolgd door een tracébesluit in 2020 en een aanvang van de werkzaamheden vanaf 2021, zijn vertraagd. In 2022 is het budget verhoogd naar € 101 miljoen.

Scharsterrijnbrug

De Scharsterrijnbrug opent frequent voor de pleziervaart.

Er bestaat een wens om de Scharsterrijnbrug te vervangen door het aquaduct Scharsterrijn.[38] Wanneer dit exact zal gebeuren is niet bekend. Er is van Rijkswege geen geld voor gereserveerd, maar er is een mogelijkheid dat de provincie Friesland de aanleg voorfinanciert. De rijksbegroting voorziet voor dit project geen bestedingsruimte. De aanleg van het aquaduct is niet opgenomen in het MIRT tot 2030.

Maximumsnelheid

Van Naar Vmax Opmerkingen
Knooppuntsymbool.svg Muiderberg Afslagsymbool.svg Almere Haven 100 km.svg
Afslagsymbool.svg Almere Haven Afslagsymbool.svg Almere-Oostvaarders 120 km.svg parallelrijbaan 100 km.svg
Afslagsymbool.svg Almere-Oostvaarders Knooppuntsymbool.svg Joure 130 km.svg 100 km.svg tpv Ketelbrug ri noorden
Knooppuntsymbool.svg Emmeloord 100 km.svg 70 km.svg (noordelijke richting)
Knooppuntsymbool.svg Emmeloord Knooppuntsymbool.svg Joure 130 km.svg

Verkeersintensiteiten

Onderstaande intensiteiten zijn jaargemiddelde werkdagintensiteiten. Onderstaande intensiteiten zijn ten noorden van de genoemde aansluiting.

Locatie 2006[39] 2011[40] 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020
Knooppuntsymbool.svg Muiderberg 97.000 100.800 101.500 104.500 105.300 115.700 122.700 132.700 113.200
Muiderberg 100.000 102.800 103.400 105.600 110.400 116.600 120.300 131.800 112.300
Almere Poort 84.000 100.500 96.000 96.500 95.600 107.800 112.000 120.400 107.400
Knooppuntsymbool.svg Gooimeer 66.000 67.500 66.500 68.500 74.800 90.100 95.100 100.600 85.500
Almere-Stedenwijk 75.100 80.200 90.900 99.700 85.400
Almere Haven 69.000 66.100 82.000 81.500 83.200 85.900 92.800 96.500 83.700
Almere Stad 56.000 59.500 60.400 59.700 60.800 60.400 64.000 72.000 61.900
Almere-Buiten 55.000 65.200 55.800 57.100 59.000 62.700 64.300 68.700 57.600
Knooppuntsymbool.svg Almere 57.000 74.800 70.800 71.700 75.200 78.300 82.200 82.800 70.100
Almere-Regenboogbuurt 57.000 69.200 63.300 64.100 64.200 66.300 69.900 73.900 59.800
Almere-Oostvaarders 58.000 62.900 63.200 64.200 66.200 67.800 70.700 71.100 58.300
Lelystad 39.000 41.500 42.500 43.900 45.400 45.800 47.900 47.900 39.400
Lelystad-Noord 39.000 41.300 40.600 41.500 41.100 43.200 44.800 45.600 37.500
Swifterbant 42.000 46.500 45.600 46.500 47.600 48.900 51.800 51.400 42.500
Urk 38.000 43.300 39.900 40.400 41.300 42.700 44.000 45.100 37.200
Emmeloord 30.000 37.800 36.700 37.300 37.900 39.000 41.000 40.900 34.500
Knooppuntsymbool.svg Emmeloord 40.000 46.300 42.300 43.700 45.800 47.200 51.800 49.800 41.000
De Munt 36.000 45.700 39.000 40.100 41.300 42.100 44.000 46.200 37.200
Bant 33.000 38.200 38.400 39.400 40.900 41.800 42.300 44.600 37.500
Lemmer 36.000 39.400 38.600 39.300 42.100 42.700 43.600 45.900 38.400
Oosterzee 36.000 43.800 36.700 38.500 38.700 40.000 42.600 43.900 35.800
St. Nicolaasga 34.000 41.600 38.200 40.500 40.000 42.300 47.600 47.900 40.200

Rijstrookconfiguratie

Van Naar rijstroken lengte rijstrookkilometers
Knooppuntsymbool.svg Muiderberg Almere-Oostvaarders 4x2 16 km 128
Almere-Oostvaarders Knooppuntsymbool.svg Joure 2x2 82 km 328

Rijstrookkilometers

rijstrookkilometers
Regulier 456 km

Overzichten

Verzorgingsplaatsen langs de A6

Richting Joure: LepelaarOeverwalDe AbtWellerzandDe Lanen

Richting Almere: De WielLemsterhopHan StijkelDe MonnikRivierduinAalscholver


Aansluitingen in de A6

12345678910111213141516171819

Knooppunten: MuiderbergGooimeerAlmereEmmeloordJoure


Externe links

Foto's en Video's

Referenties

 1. Ketelbrug brengt Amsterdam 20 km. naderbij (15-07-1970) | Nieuwsblad van het Noorden
 2. Tweede rijbaan rijksweg 6 in Oostelijk Flevoland (20-06-1972) | Leeuwarder Courant
 3. Rijksweg 6 nu klaar van Randstad tot Emmeloord (02-12-1972) | Het Parool
 4. Aanleg van rijksweg 50 tussen Emmeloord en Lemmer al begonnen (22-06-1973) | Leeuwarder Courant
 5. Weg Lemmer - Emmeloord klaar als autosnelweg (10-07-1978) | Nieuwsblad van het Noorden
 6. | Elke weg heeft een 'nulpaatje'| Leeuwarder Courant (22-09-1994)
 7. Zuidelijk Flevoland drooggevallen (30-05-1968) | Algemeen Handelsblad
 8. Nieuwe brug naar Flevoland (30-05-1969) | Algemeen Handelsblad
 9. Noorden 5 kilometer dichter bij Amsterdam (24-12-1970) | Nieuwsblad van het Noorden
 10. Rijksweg 6 enkelbaans in Flevoland (23-02-1979) | Het Parool
 11. Aanleg snelweg Almere - Lelystad vervroegd (04-08-1981) | De Telegraaf
 12. Minister opent nieuwe rijksweg naar Lelystad (30-09-1981) | Het Parool
 13. Laatste deel A-6 Lelystad geopend (24-06-1981) | Nederlands Dagblad
 14. Opening snelweg zonder Gruyters (08-11-1985) | De Telegraaf
 15. Weg door Tjeukemeer | Leeuwarder Courant (09-07-1959)
 16. Rijksweg 38 komt door deel van Tjeukemeer | Friese koerier (11-10-1958)
 17. Minister besluit: Westelijk tracé van weg door Tjeukemeer | Leeuwarder Courant (16-05-1963)
 18. Tjeukemeer kan groot recreatiegebied worden | Nieuwsblad van het Noorden (06-04-1962)
 19. Deel rijksweg 38 door Tjeukemeer wordt op 19 mei aanbesteed | Friese koerier (01-04-1967)
 20. Autosnelweg door het Tjeukemeer gereed | De Waarheid (15-06-1973)
 21. knooppuntjoure.nl
 22. Knooppunt Joure: eerste 130 km traject vanaf start werkzaamheden | rws.nl
 23. A6/A7 Joure, knooppunt | mirtoverzicht.nl
 24. Schultz besluit tot circa 4,4 miljard voor grootste wegproject in tien jaar
 25. Schultz zet zandtransport in beweging voor verbreding A1/A6 | rijksoverheid.nl
 26. A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | mirtoverzicht.nl
 27. Gunning contract weguitbreiding A6 Almere Havendreef – Almere Buiten-Oost afgerond | rijkswaterstaat.nl
 28. Financial close A6 Almere bereikt | rijksoverheid.nl
 29. Financiële overeenstemming over aanleg A6 | duravermeer.nl
 30. Schultz geeft startsein voor aanleg eerste energieneutrale snelweg van Nederland | rijksoverheid.nl
 31. A6 richting Lelystad 2 weekenden in oktober en november 2018 dicht tussen Almere Stad en Almere Buiten-Oost | rijkswaterstaat.nl
 32. A6: eerste, nieuwe deel bij Almere in gebruik | rijkswaterstaat.nl
 33. Verbreding A6 bij Almere een jaar eerder klaar | rijkswaterstaat.nl
 34. Laatste weekend werkzaamheden aan verbreding A6 | omroepflevoland.nl
 35. Bijlage 1 Afspraken Bestuurlijk Overleg Landzijdige bereikbaarheid Luchthaven Lelystad | rijksoverheid.nl
 36. Startbeslissing MIRT-Verkenning A6 - Almere Buiten-Oost - Lelystad | rijksoverheid.nl
 37. Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten | rijksoverheid.nl
 38. Prioritering investeringen mobiliteit en water | rijksoverheid.nl
 39. INWEVA 2006
 40. MTR+
Flag of the Netherlands.svg Autosnelwegen van Nederland Flag of the Netherlands.svg

NLA001.svg NLA002.svg NLA003.svg NLA004.svg NLA005.svg NLA006.svg NLA007.svg NLA008.svg NLA009.svg

NLA010.svg NLA012.svg NLA013.svg NLA015.svg NLA016.svg NLA017.svg NLA018.svg NLA020.svg NLA022.svg NLA024.svg NLA027.svg NLA028.svg NLA029.svg NLA030.svg NLA031.svg NLA032.svg NLA035.svg NLA037.svg NLA038.svg NLA044.svg NLA050.svg NLA058.svg NLA059.svg NLA065.svg NLA067.svg NLA073.svg NLA074.svg NLA076.svg NLA077.svg NLA079.svg NLA080.svg

NLA200.svg NLA205.svg NLA208.svg NLA256.svg NLA261.svg NLA270.svg NLA325.svg NLA326.svg NLA348.svg