A67 (Nederland)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf Rijksweg 67)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLA067.svg
NL A67 map.png
A67
Begin Bladel (grens België)
Einde Venlo (grens Duitsland)
Lengte 77,881[1] km
Lijst van Nederlandse autosnelwegen
Route

Flag of Belgium.svg E34 BE.svg → Antwerpen

Flag of Europe vierkant.svg Grensovergang Postel

Afslagsymbool.svg 29 Hapert NLN284.svg

Afslagsymbool.svg 30 Eersel NLN397.svg

Afslagsymbool.svg 31 Valkenswaard NLN069.svg → Hasselt

Knooppuntsymbool.svg De Hogt NLA002.svg → Den Bosch; NLN002.svgRandweg Eindhoven

Afslagsymbool.svg 32a High Tech Campus

Afslagsymbool.svg 33 Waalre

Knooppuntsymbool.svg Leenderheide NLA002.svg → Maastricht

Afslagsymbool.svg 34 Geldrop

Afslagsymbool.svg 35 Someren NLN266.svg NLN612.svg

Afslagsymbool.svg 36 Asten NLN279.svg

Afslagsymbool.svg 37 Liessel

Afslagsymbool.svg 38 Panningen NLN275.svg NLN277.svg

Afslagsymbool.svg 39 Venlo-Noordwest NLN556.svg

Knooppuntsymbool.svg Zaarderheiken NLA073.svg → Nijmegen / Roermond

Brug.svg Noorderbrug

Afslagsymbool.svg 40 Velden NLN271.svg

Afslagsymbool.svg 41 VenloFlag of Germany.svg (B58.svg) → Straelen

Flag of Europe vierkant.svg Grensovergang Venlo Autoweg

Flag of Germany.svg BAB40.png → Duisburg

De Rijksweg 67, beter bekend als de A67, is een autosnelweg in Nederland. De snelweg vormt een oost-westroute door het zuiden van het land, vanaf de grens met België bij Bladel via Eindhoven en Venlo tot aan de grens met Duitsland. De A67 is een belangrijke achterlandverbinding voor Zuid-Nederland en de Antwerpse havens. De A67 is 78 kilometer lang.

Routebeschrijving

De E34/A67 ter hoogte van de grens bij Eersel.

Ten westen van Eersel gaat de Belgische E34 vanaf Antwerpen over in de A67, door een bosgebied met een relatief lang stuk zonder een aansluiting. De eerste aansluiting voor Eindhoven is Hapert en daarna Eersel, waarna het knooppunt De Hogt volgt, waar de A2 uit Den Bosch invoegt, en beide wegen samen het zuidelijk deel van de Randweg Eindhoven vormen. Dit stuk is met 10 rijstroken breed, waarvan 4 parallelbanen die N2 heten. Bij het knooppunt Leenderheide slaat de A2 af richting Maastricht in het zuiden, en gaat de A67 alleen verder naar het oosten, en passeert door een bosgebied, ten zuiden van Geldrop en Helmond langs.

De A67 telt hier doorlopend 2x2 rijstroken en de aansluitingen liggen voor Nederlandse begrippen redelijk ver van elkaar. Voorbij Asten is de provinciegrens met Limburg, waarbij de A67 door De Peel loopt, een natuurgebied in het grensgebied. Oostelijker bereikt men de stad Venlo, waarbij men de A73 bij het knooppunt Zaarderheiken kruist. De A67 loopt dan ten noorden van Venlo langs en steekt de rivier de Maas over, waarna nog twee aansluitingen in Nederland volgen. Daarna gaat de A67 over in de Duitse A40 richting Duisburg en Dortmund.

Geschiedenis

Voorgeschiedenis

Voor de bouw van de A67 was er geen hoogwaardige oost-westverbinding in dit deel van Nederland. Er bestond wel een netwerk van secundaire wegen. Oost-westverkeer tussen Eindhoven en Venlo reed indertijd noordelijker via Helmond, Deurne en Horst. Westelijk van Eindhoven bestond een enigszins doorgaande weg vanaf Turnhout via Reusel, Bladel, Hapert, Eersel en Veldhoven naar Eindhoven. Deze weg was indertijd in Nederland een beter uitgebouwde route dan in België, waar het niet het karakter van een doorgaande weg naar Antwerpen had.

In de jaren '50 zijn al kleine omleggingen van de oude hoofdweg ter hoogte van Bladel, Hapert en Eersel aangelegd. Dit sloot kort daarna aan op de eerste rijbaan van de rijksweg 67 tussen Veldhoven en Waalre. De rest van de A67 is westelijk van Veldhoven echter niet over de omgelegde hoofdweg aangelegd, maar veelal wat zuidelijker.

Aanleggeschiedenis

Het viaduct Genoenhuis bij Geldrop in 1965.

De geschiedenis van de A67 gaat terug tot midden jaren 50, toen in 1957 een tracébesluit werd genomen om de A67 aan te leggen van de Belgische tot Duitse grens, als transitroute. In 1963 openden de eerste delen, tussen Veldhoven en Waalre met één rijbaan, en verder naar Geldrop als 2x2 autosnelweg. In 1965 en 1966 werd dit stuk in twee fases verder oostwaarts verlengd tot aan Asten. In 1968 werd het deel van Veldhoven naar Waalre verdubbeld naar autosnelweg, en in 1969 werd het deel van Asten tot Panningen opgeleverd. Een jaar later volgde de verlenging tot aan de grens met Duitsland, inclusief de Noorderbrug over de Maas bij Venlo. In 1972 werd het deel van Eersel tot Veldhoven opengesteld met 2x2 rijstroken en een jaar later volgde het laatste deel tot de grens met België, waarmee de A67 in 10 jaar tijd is opgeleverd.

Latere aanpassingen

In 2004 werd tussen de knooppunten De Hogt en Leenderheide een plusstrook in beide richtingen opgeleverd, en tussen 2006 en 2010 werd dit deel grootschalig omgebouwd naar een parallelstructuur van 2+3+3+2 rijstroken in het kader van de Randweg Eindhoven. Op 5 september 2011 opende de nieuwe aansluiting Hapert met de N284, ten westen van Eersel. De afritnummering is daarbij ook aangepast.

De opening van de A74 aan de zuidkant van Venlo heeft een verschuiving in de verkeersstromen rond Venlo teweeg gebracht. Doorgaand verkeer naar de Duitse A61 is sinds april 2012 verlost van de route over de A67 en de Klagenfurtlaan. Er was een zogenaamd "no-regret pakket" gepland, die er vooral op gericht is problemen met het parkeren van vrachtwagens langs de A67 aan te pakken, met name door de capaciteit van de verzorgingsplaatsen uit te breiden. In februari 2013 werd bekend dat dit pakket geschrapt is door de bezuinigingen op het infrafonds.[2] In 2015 is de Aansluiting Someren aangepast met een aparte brug over de Zuid-Willemsvaart voor een langere invoegstrook.

Ten zuidwesten van Veldhoven is in de periode 2020-2021 een aansluiting aangelegd om het bedrijventerrein De Run en de westelijke nieuwbouw van Veldhoven beter bereikbaar te maken. Deze aansluiting is ter hoogte van de verzorgingsplaats Oeienbosch gerealiseerd. De omgelegde N69 takt op deze aansluiting aan.[3]

Openstellingsgeschiedenis

Van Naar Lengte Opening[4]
Valkenswaard Geldrop 6 km 22-11-1963
Geldrop Someren 10 km 25-08-1965
Someren Asten 4 km 31-10-1966
Veldhoven Valkenswaard 6 km 12-07-1968
Asten Panningen 16 km 26-06-1969
Venlo Duitse grens 3 km 16-02-1970
Panningen Venlo 13 km 17-10-1970
Eersel Veldhoven 6 km 15-08-1972
Belgische grens Eersel 10 km 06-07-1973

Toekomst

De Noorderbrug over de Maas in Venlo.
De A67/A40 ter hoogte van de grens bij Venlo.

Verbreding

De A67 is een transitroute voor vrachtverkeer vanaf zuidwestelijk Nederland en de regio Antwerpen richting Duitsland, en het Ruhrgebied en Zuid-Duitsland in het bijzonder. Tussen 60 en 65% van de vrachtwagens op het traject van Eindhoven naar Venlo heeft een buitenlands kenteken. Zo'n 60% van het vrachtverkeer rijdt door naar Duitsland via de A67 of A74. Door de hoge vrachtintensiteiten tussen Eindhoven en Venlo is de doorstroming op dit stuk slecht, alhoewel filevorming op het grootste deel van het traject niet structureel voorkomt. Wel is de A67 erg gevoelig voor zware ongevallen met vrachtwagens. Tussen 18.000 en 22.000 vrachtwagens rijden dagelijks tussen Leenderheide en Zaarderheiken. Het deel wat is dubbelgenummerd met de A2 telt zelfs 30.000 vrachtwagens per etmaal.

Daarnaast heeft de A67 een verouderd en inconsistent wegontwerp uit de jaren '60. De autosnelweg voldoet niet aan de hedendaagse richtlijn voor het ontwerp van autosnelwegen. De rijbanen hebben een inconsistente breedte, sommige toe- en afritten zijn kort, er is een tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens en er is te weinig portaalbewegwijzering. De in de berm geplaatste bewegwijzering is niet altijd goed leesbaar vanwege het volume aan vrachtverkeer.

Er waren langere tijd geen concrete plannen om de A67 te verbreden, er was alleen de intentie om tussen 2020 en 2023 het deel tussen het knooppunt Leenderheide en Geldrop te verbreden naar 2x3 rijstroken.[5][6] Van 2009 naar 2010 nam het aantal files op de A67 met 51% toe.[7] Op 27 november 2014 stemde de Tweede Kamer voor een motie om de rijksbijdrage van € 260 miljoen aan de 'Ruit van Eindhoven' te verschuiven naar de verbreding van de A58 en A67.[8]

In het voorjaar van 2015 laaide de discussie omtrent de verbreding van de A67 opnieuw op. Bijna alle omliggende gemeenten, de ANWB en transportorganisaties pleitten voor een zo snel mogelijke verbreding van de weg.[9][10] Tijdens een commissievergadering op 2 juli 2015 gaf de minister aan dat de weg definitief zo snel mogelijk verbreed zal gaan worden tussen Eindhoven en Geldrop. Er wordt hiervoor €50 miljoen uitgetrokken. Op 5 november 2015 kwamen het rijk en de regio overeen om het traject Leenderheide - Asten te verbreden. Op 12 oktober 2016 heeft de minister een startbeslissing genomen[11][12] en op 5 januari 2018 is het voornemen voor het maken van een structuurvisie bekend gemaakt, evenals de publicatie van de notitie reikwijdte en detail.

Voor de aanpak van de A67 is € 208 miljoen beschikbaar gesteld. Het uitgangspunt is ‘Smart Mobility waar mogelijk en capaciteitsvergroting waar nodig’. Prioriteit voor maatregelen ligt op het traject Leenderheide-Asten, waar een verbreding naar 2x3 rijstroken als alternatief is opgenomen in de MIRT-verkenning. In 2018 is het gehele traject Leenderheide - Zaarderheiken opgenomen in het MIRT,[13] maar infrastructurele aanpassingen worden alleen op het traject van Leenderheide naar Asten voorzien. In november 2018 is een voorkeur vastgesteld om het traject vanaf het knooppunt Leenderheide tot Geldrop te verbreden, maar dat geen zicht was op financiering voor een verbreding verder tot Asten.[14][15][16]

Op 19 februari 2019 is de ontwerp-structuurvisie en de voorkeursbeslissing gepubliceerd.[17] In het voorkeursalternatief wordt de A67 tussen het knooppunt Leenderheide en de aansluiting Geldrop verbreed naar 3 rijstroken per richting, waarbij de 3e rijstrook op de noordbaan een lange weefstrook zal zijn. In het ontwerp is rekening gehouden met een verlenging van de verbreding richting Asten. Voor deze maatregelen zijn de kosten op € 149 miljoen geraamd. Op 28 april 2020 is hiervoor de definitieve structuurvisie vastgesteld, waarmee de planstudie formeel kon starten.[18]

Maximumsnelheid

Van Naar Vmax Opmerkingen
Belgische grens Afslagsymbool.svg Eersel 120 km.svg
Afslagsymbool.svg Eersel Knooppuntsymbool.svg De Hogt 130 km.svg
Knooppuntsymbool.svg De Hogt Knooppuntsymbool.svg Leenderheide 120 km.svg Dubbelnummering met A2
Knooppuntsymbool.svg Leenderheide Afslagsymbool.svg Someren 120 km.svg
Afslagsymbool.svg Someren Duitse grens 130 km.svg

Verkeersintensiteiten

Onderstaande intensiteiten zijn jaargemiddelde werkdagintensiteiten. Onderstaande intensiteiten zijn ten oosten van de genoemde aansluiting.

Telpunt 2006[19] 2011[20] 2013[21] 2014 2016 2017 2018 2019 2020
grens met België 30.000 32.600 33.100 35.200 38.200 38.900 39.300 39.100 28.200
Hapert 44.800 46.600 50.700 51.400 52.500 52.200 39.600
Eersel 52.000 70.000 61.500 63.800 69.700 70.800 72.100 71.800 57.500
Knooppuntsymbool.svg De Hogt 123.000 120.000 140.800 145.400 153.200 157.300 158.900 159.900 132.000
High Tech Campus 123.000 120.000 137.000 140.900 148.200 152.100 153.800 154.700 129.700
Waalre 116.000 130.000 126.300 131.400 137.800 141.500 143.400 144.500 121.200
Knooppuntsymbool.svg Leenderheide 73.000 75.300 75.400 77.000 81.800 83.300 84.000 84.200 71.700
Geldrop 60.000 64.800 62.700 64.100 68.300 69.800 70.700 70.700 59.700
Someren 54.000 54.200 53.400 54.500 58.300 60.200 60.700 61.200 51.000
Asten 47.000 48.400 49.400 51.200 57.800 56.000 56.700 56.300 46.200
Liessel 53.000 51.300 49.300 51.000 55.000 56.100 57.200 56.600 46.400
Helden 53.000 57.300 54.700 57.000 60.800 61.300 63.900 63.100 51.700
Venlo-Tradeport West 52.000 58.800 56.900 56.800 62.900 64.100 65.000 63.500 52.900
Knooppuntsymbool.svg Zaarderheiken 65.000 72.600 56.000 57.100 58.800 60.300 64.300 64.700 54.500
Velden 54.000 50.000 38.800 38.200 40.400 41.000 42.400 42.000 35.000
Venlo 30.000 34.300 31.500 32.400 33.400 34.100 35.000 37.700 29.900

Rijstrookconfiguratie

Van Naar rijstroken lengte rijstrookkilometers
Belgische grens Knooppuntsymbool.svg De Hogt 2x2 19 km 76
Knooppuntsymbool.svg De Hogt Knooppuntsymbool.svg Leenderheide 2+3+3+2 5 km 50
Knooppuntsymbool.svg Leenderheide Duitse grens 2x2 52 km 208

Rijstrookkilometers

Exclusief dubbelnummering A2/N2.

rijstrookkilometers
Regulier 284 km

Overzichten

Verzorgingsplaatsen langs de A67

Richting Duisburg: Het GoorDe GenderMeelakkersBlauwe KleiHet GevlochtDeersels (west)Deersels (oost)ZwartewaterNiederdorf-Süd

Richting Antwerpen: Venlose HeideReunenDe SlenkHelenaveenDe LeysingOeijenbraakOeienboschDe Beerze


Aansluitingen in de A67

29303132a333435363738394041

Knooppunten: De HogtLeenderheideZaarderheiken


Externe links

Foto's en Video's

Referenties

Flag of the Netherlands.svg Autosnelwegen van Nederland Flag of the Netherlands.svg

NLA001.svg NLA002.svg NLA003.svg NLA004.svg NLA005.svg NLA006.svg NLA007.svg NLA008.svg NLA009.svg

NLA010.svg NLA012.svg NLA013.svg NLA015.svg NLA016.svg NLA017.svg NLA018.svg NLA020.svg NLA022.svg NLA024.svg NLA027.svg NLA028.svg NLA029.svg NLA030.svg NLA031.svg NLA032.svg NLA035.svg NLA037.svg NLA038.svg NLA044.svg NLA050.svg NLA058.svg NLA059.svg NLA065.svg NLA067.svg NLA073.svg NLA074.svg NLA076.svg NLA077.svg NLA079.svg NLA080.svg

NLA200.svg NLA205.svg NLA208.svg NLA256.svg NLA261.svg NLA270.svg NLA325.svg NLA326.svg NLA348.svg