A8 (Nederland)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf Rijksweg 8)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLA008.svg
NLN008.svg
NL A8 map.png
A8, N8
Begin Amsterdam
Einde Uitgeest
Lengte 9,966[1] km
Lijst van Nederlandse autosnelwegen
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Knooppuntsymbool.svg Coenplein NLA010.svg → Ring Amsterdam

Afslagsymbool.svg 1 Zaanstad-Zuid S118.svg S150.svg NLN516.svg

Knooppuntsymbool.svg Zaandam NLA007.svg S151.svg → Zaanstad; Purmerend / Leeuwarden

Brug.svg Coenbrug

Afslagsymbool.svg 2 Zaanstad-Koog S152.svg

Afslagsymbool.svg 3 Zaanstad-Westerkoog S153.svg NLN515.svg

Afslagsymbool.svg 4 Zaanstad-Noord S154.svg


NLN008.svg NLN246.svg

NLN246.svg → Westzaan / Beverwijk

Afslagsymbool.svg Krommenie NLN008.svg NLN203.svg

NLN246.svg → Alkmaar


NLN008.svg NLN203.svg

Brug.svg Krommenieerbrug

Centrum.svg Krommenie

Junction.svg Busch en Dam

Afslagsymbool.svg aansluiting Uitgeest NLA009.svg → Alkmaar

NLN203.svg → Uitgeest / Castricum

De A8/N8 bestaat uit de rijksweg A8 als autosnelweg en de route N8 over de provinciale wegen N203 en N246, gedeeltelijk als autoweg. De A8/N8 is een weg in Nederland in de provincie Noord-Holland. De A8 vormt een verbinding van Amsterdam door Zaandam naar Westzaan, waarna de N8 verder gaat tot de aansluiting Uitgeest met de A9. De gehele route is 18 kilometer lang, waarvan 10 kilometer als rijksweg.

Routebeschrijving

A8

De A8 begint aan de noordwestkant van Amsterdam, net ten noorden van de Coentunnel aan het knooppunt Coenplein. De snelweg telt hier 2x4 rijstroken. De A8 loopt eerst langs de rand van Zaandam en later erdoorheen. Bij het knooppunt Zaandam kruist men de A7, de snelweg naar Purmerend, Hoorn en Leeuwarden. Veel verkeer gaat hier de A7 op en af. De A8 telt hierna 2x2 rijstroken en buigt af naar het westen, door het bebouwde gebied van Zaandam. Via een beweegbare brug steekt de snelweg de rivier de Zaan over, waarna de snelweg over een dijklichaam tot het einde bij Westzaan loopt. Via een rotonde kan men rechtdoor naar een nieuwbouwwijk van Assendelft, maar het doorgaande verkeer slaat af om de ongelijkvloerse 2x2 N8 op te draaien.

N8

Het wegnummer N8 is een planvervangend wegnummer en loopt over de provinciale wegen N246 en N203 naar de A9. De N246 is tot Krommenie een autoweg met 2x2 rijstroken. Vanaf Krommenie loopt de weg gelijkvloers door naar Schermer. Verkeer naar de A9 moet hier via een halfklaverblad afslaan om de N203 op te gaan. Deze loopt met 2x2 rijstroken door de bebouwde kom van Krommenie. Hier bevindt zich een aantal kruispunten en een beweegbare brug. De weg loopt hier parallel aan de spoorlijn Amsterdam - Alkmaar. De route N8 eindigt op de aansluiting Uitgeest met de A9. De N203 gaat verder naar Limmen. De N8 behoort niet tot rijksweg 8 en wordt daarom niet in de lengte van de weg meegerekend.

Geschiedenis

De A8 in aanleg in 1968.
De bouw van de A8 tussen het Coenplein en Zaandam in 1965.

De geschiedenis van de A8 gaat terug tot eind jaren '50 toen de verbinding als "Coentunnelweg" werd opgenomen in het 1200-kilometerplan. In 1961 werd een tracébesluit genomen voor de aanleg van de deze weg tussen de Coentunnel en Beverwijk, inclusief het deel van Westzaan tot Heemskerk. Begin 1966 opende het eerste deel tussen de Coentunnel en de huidige afrit Zaandam-Zuid. Op 29 februari 1968 opende het aansluitende wegvak[2] naar het huidige knooppunt Zaandam, alwaar men verplicht moest afslaan naar het Bernhardplein. Een verlenging tot Zaandijk opende een jaar later, inclusief de aansluiting met de provinciale weg naar Wormerveer; de huidige N203. In 1970 opende de laatste aansluitende verbinding vanaf knooppunt Zaandam richting Zaandijk, de S14 naar Purmerend (die later de A7 zou worden). In 1974 bereikte de A8 zijn huidige einde bij Westzaan. De verdere bouw werd stilgelegd "vanwege de files voor de Coentunnel"; de werkelijke reden was echter het feit dat het kabinet Den Uyl na 1973 sterk wilde besparen op de wegenaanleg.

In het Structuurschema Hoofdwegennet 1966 was een verdere verlenging als autosnelweg voorzien vanaf de A9 naar de A22 bij de Velsertunnel, westelijk langs Beverwijk. In 1978 adviseerde een werkgroep om deze verlenging tussen de A9 en Heemskerk verdiept aan te leggen, maar tot uitvoering is het nooit gekomen. Wel tot uitvoering gekomen, maar dan als gebiedsontsluitingsweg, is de N197, via een westelijker gelegen tracé dan volgens het rijkswegenplan.

Verbreding

In 1987 werd begonnen met de verbreding van de eerste 4 kilometer van de A8 tussen het Coenplein en knooppunt Zaandam. Dit werd in 1990 opgeleverd met 2x3 rijstroken. In 1997 werd de rijbaan richting Amsterdam verbreed naar 4 rijstroken. In 2013 werd ook de rijbaan richting knooppunt Zaandam verbreed naar 4 rijstroken, waardoor de A8 hier nu 2x4 rijstroken telt.

Spitsstroken

In het kader van beter benutten is in het knooppunt Zaandam een spitsstrook aangelegd in de richting van Amsterdam. Deze spitsstrook functioneert in de spits als derde rijstrook, waarna 5 rijstroken beschikbaar zijn tot aan het knooppunt Coenplein, waarvan de linker afvalt. Aansluitend is op de A7 van Purmerend naar Zaandam ook een spitsstrook aangelegd, tevens is de spitsstrook in de andere richting verlengd tot op de A8. Op 29 juli 2014 werd het ontwerp-tracébesluit voor de spitsstrook ter inzage gelegd,[3] gevolgd door het definitive tracébesluit op 10 december 2014.[4] De aanleg startte op 24 augustus 2015[5] en kostte € 25 miljoen.[6] De verlengde spitsstrook richting Purmerend opende op 5 december 2015, de spitsstrook richting Amsterdam op 7 december 2015.

Wegnummergeschiedenis

De A8 door Koog aan de Zaan in 1988.

In het rijkswegenplan 1932 werden de rijkswegen voor het eerst administratief genummerd, maar de route van Amsterdam naar Beverwijk was toen ongenummerd. De rijksweg 8 was in deze administratieve nummering toegekend aan de route van Haarlem naar Sassenheim. Langs de zuidkant van het Noordzeekanaal liep toen wel de rijksweg 6. Pas in het Rijkswegenplan 1968 werd de rijksweg 8 gepland tussen Amsterdam en de rijksweg 9 bij Beverwijk. In de daaropvolgende plannen is de rijksweg 8 tussen Westzaan en Beverwijk afwisselend wel of niet opgenomen. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van 2011 is de verbinding niet opgenomen.

Straatnamen

Enkele segmenten hebben naast het wegnummer ook straatnamen die vaak te maken hebben met het verleden van de weg. De namen zijn ter plaatse niet altijd aangegeven met straatnaambordjes.

  • De gehele A8 wordt ook wel Coentunnelweg genoemd.
  • Het met de N246 dubbelgenummerde deel van de N8 heet Provincialeweg.

Openstellingsgeschiedenis

Deeltraject Van Naar Lengte 1e rijbaan 2e rijbaan Opmerkingen
01 Knooppuntsymbool.svg Coenplein Oostzaan 1 km 1966-06-21 1966-06-21
02 Oostzaan Knooppuntsymbool.svg Zaandam 3 km 1968-02-29 1968-02-29
03 Knooppuntsymbool.svg Zaandam Zaandijk 3 km 1969-02-11 1969-02-11
04 Zaandijk Zaandijk-West 1 km 1971-12-16 1971-12-16 inclusief de Coenbrug
05 Zaandijk-West Westzaan 2 km 1974-12-13 1974-12-13
06 Westzaan Knooppuntsymbool.svg Beverwijk 5 km In procedure (provincie Noord-Holland)

Toekomst

Verbreding 2x5

In het kader van de MIRT-studie 'Corridor Amsterdam-Hoorn' is onderzocht welke oplossingen nodig zijn tussen Amsterdam en Hoorn.[7] Uiteindelijk leidde dit tot een voorkeursalternatief om de A8 naar 2x5 rijstroken te verbreden tussen het knooppunt Coenplein en het knooppunt Zaandam.[8][9] Er waren oorspronkelijk plannen om 2x6 rijstroken aan te leggen en het knooppunt Zaandam ingrijpend te reconstrueren, maar die zijn versoberd.

A8 - A9

Het stuk tussen Westzaan en de A9 is een duidelijk ontbrekende schakel in het Noord-Hollandse snelwegennet, omdat er ten noorden van het Noordzeekanaal geen hoogwaardige oost-west(snel)wegen liggen. Met name het verkeer in de relaties Amsterdam - Zaanstreek - Alkmaar, Waterland - Kennemerland en IJmond - Oost-Nederland zou met de aanleg van deze ontbrekende schakel gebaat zijn. Het Rijk gaat deze verbinding niet realiseren.

Wel is de provincie Noord-Holland voornemens deze verbinding zelf aan te leggen en wordt er financiering voor gezocht. De voorkeursvariant is de Heemskerkvariant geworden. Deze loopt ongeveer via hetzelfde tracé als de vroegere rijkswegplannen maar buigt bij de A9 af naar de aansluiting Heemskerk, waar dan met turborotondes of verkeerslichten de A9 bereikt kan worden. De voorkeursvariant gaat uit van een stroomweg met een ontwerpsnelheid van 90 km/h en een maximumsnelheid van 80 km/h, wat nogal vreemd is voor een stroomweg omdat het CROW Handboek Wegontwerp in paragraaf 2.1 voor regionale stroomwegen een ontwerpsnelheid van 100 km/h voorschrijft.

In het rapport wordt voornamelijk een afweging gemaakt tussen de Golfbaanvariant en de Heemskerkvariant. De kosten voor de Golfbaanvariant zouden uitkomen op € 176 miljoen, bestaande uit € 77 miljoen bouwkosten en € 47 miljoen vastgoedkosten (verwervingskosten), waarvan € 18,75 miljoen voor onteigening van de golfbaan. De Heemskerkvariant zou uitkomen op € 142 miljoen, bestaande uit € 70 miljoen bouwkosten en € 27 miljoen vastgoedkosten.

De grond op het geplande tracé van de Golfbaanvariant is nog altijd in bezit van het Rijk, maar daar is in het rapport geen rekening mee gehouden. De vastgoedkosten zouden namelijk lager uitkomen dan geraamd, omdat enkel de pacht opgezegd hoeft te worden.

In de jaren tot 2011 is door de provincie en de regio gewerkt aan de financiering voor dit wegvak. Daarmee werd een inbreng van 110 miljoen euro mogelijk. Aanvullend is nog 70 à 80 miljoen euro nodig. De regio wilde dat het Rijk hier zorg voor zou dragen, waarop gesprekken zijn gestart. Op 17 juni 2011 is duidelijk geworden dat het Rijk geen prioriteit ziet in de A8-A9-verbinding, waarmee het Rijk waarschijnlijk tot 2020 geen bijdrage zou leveren aan de aanleg van de weg.[10]. Het lijkt onwaarschijnlijk dat een start voor 2020 plaats zal vinden.

Op 13 maart 2012 is de nieuwe StructuurVisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)[11] uitgebracht, waarop dit gedeelte van de A8 ontbreekt. Dit betekent dat Rijkswaterstaat de verbinding voorlopig niet mag aanleggen. Het weerhield de provincie er niet van om op regionaal niveau naar oplossingen te blijven zoeken. Op 17 oktober 2013 is een overeenkomst bereikt tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de lagere overheden in het gebied, waarbij de provincie Noord-Holland de mogelijkheden gaat onderzoeken voor doortrekking van de A8 als 2x2 autoweg volgens de Heemskerkvariant, dus naar de A9 bij Heemskerk. Een van de voorwaarden in de overeenkomst is dat aangetoond dient te worden dat op de A9 geen nieuwe files ontstaan door de aansluiting van de A8 op de A9, waardoor de aansluitingsvorm en locatie aangepast zouden kunnen worden.

In 2022 werd door het Rijk bevestigd dat het geen financiële bijdrage zou leveren. De kosten van het gehele project waren op dat moment geraamd op € 900 miljoen, die de provincie Noord-Holland onmogelijk kon financieren, daardoor zijn er geen vervolgstappen voor de aanleg van de verbinding gezet.[12]

Maximumsnelheid

Van Naar Vmax Opmerkingen
Knooppuntsymbool.svg Coenplein Westzaan 100 km.svg

Verkeersintensiteiten

Onderstaande intensiteiten zijn jaargemiddelde werkdagintensiteiten. Onderstaande intensiteiten zijn ten noorden/westen van de genoemde aansluiting.

Locatie 2006[13] 2011[14] 2012 2013[15] 2014 2016 2017 2018 2019 2020
Knooppuntsymbool.svg Coenplein 122.000 117.700 128.500 125.600 129.800 149.900 152.500 158.400 161.300 138.700
Afslagsymbool.svg Oostzaan 114.000 121.400 118.400 118.600 124.100 142.600 145.100 149.400 151.900 129.800
Knooppuntsymbool.svg Zaandam 68.000 67.400 66.200 63.500 65.300 73.600 74.300 77.100 78.100 63.200
Afslagsymbool.svg Zaandijk 56.000 57.100 55.600 52.400 54.500 63.000 63.700 65.600 66.700 54.000
Afslagsymbool.svg Zaandijk-West 46.000 48.000 49.400 47.600 50.300 58.200 57.500 59.200 56.400 46.200

Rijstrookconfiguratie

Van Naar rijstroken lengte rijstrookkilometers
Knooppuntsymbool.svg Coenplein Knooppuntsymbool.svg Zaandam 2x4 4 km 32
Knooppuntsymbool.svg Zaandam Westzaan 2x2 5 km 20
Westzaan A9 2x2 5 km

Rijstrookkilometers

rijstrookkilometers
Regulier 52 km

Overzichten

Verzorgingsplaatsen langs de A8

Richting Uitgeest: Zaandam

Richting Amsterdam: De Watering


Aansluitingen in de A8

1234

Ongenummerde aansluiting: Krommenie

Knooppunten: CoenpleinZaandam


Externe links

Foto

Video

Referenties

Flag of the Netherlands.svg Autosnelwegen van Nederland Flag of the Netherlands.svg

NLA001.svg NLA002.svg NLA003.svg NLA004.svg NLA005.svg NLA006.svg NLA007.svg NLA008.svg NLA009.svg

NLA010.svg NLA012.svg NLA013.svg NLA015.svg NLA016.svg NLA017.svg NLA018.svg NLA020.svg NLA022.svg NLA024.svg NLA027.svg NLA028.svg NLA029.svg NLA030.svg NLA031.svg NLA032.svg NLA035.svg NLA037.svg NLA038.svg NLA044.svg NLA050.svg NLA058.svg NLA059.svg NLA065.svg NLA067.svg NLA073.svg NLA074.svg NLA076.svg NLA077.svg NLA079.svg NLA080.svg

NLA200.svg NLA205.svg NLA208.svg NLA256.svg NLA261.svg NLA270.svg NLA325.svg NLA326.svg NLA348.svg

Autowegen in Nederland

NLN002.svg NLN003.svg NLN007.svg NLN008.svg NLN009.svg NLN011.svg NLN015.svg NLN018.svg NLN031.svg NLN032.svg NLN033.svg NLN034.svg NLN035.svg NLN036.svg NLN046.svg NLN048.svg NLN050.svg NLN057.svg NLN059.svg NLN061.svg NLN062.svg NLN099.svg

Genummerde wegen in de provincie Noord-Holland

Autosnelwegen: A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A22A27A44A80A200A205A208

Niet-autosnelwegen: N8N9N23N99N194N196N197N200N201N202N203N205N206N207N208N231N232N235N236N239N240N241N242N243N244N245N246N247N248N249N250N307

N403N415N417N501N502N503N504N505N506N507N508N509N510N511N512N513N514N515N516N517N518N519N520N521N522N523N524N525N526N527

Stadsroutes: AmsterdamZaanstad