N99 (Nederland)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf Rijksweg 99)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN099.svg
NL N99 map.png
N99
Begin De Kooy
Einde Den Oever
Lengte 19,062[1] km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

VRI zwart.svg De Kooy NLN250.svg → Den Helder NLN009.svg → Alkmaar

Junction.svg Vliegveld De Kooy

Rotonde.svg Oostoever Den Helder

Rotonde.svg Van Ewijcksluis NLN249.svg → Anna Paulowna

Rotonde.svg Westerland NLN240.svg → Slootdorp / Wieringerwerf

Rotonde.svg Hippolytushoef

Rotonde.svg Den Oever

Afslagsymbool.svg Aansluiting Den Oever NLA007.svg → Leeuwarden / Amsterdam

De N99 is een niet-autosnelweg en rijksweg in Nederland, gelegen in de kop van Noord-Holland, tussen de N9 bij Den Helder en de A7 bij Den Oever. De weg loopt hierbij oost-west en is voor een deel gecategoriseerd als stroomweg en voor een deel gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg. De N99 is 19 kilometer lang.

Routebeschrijving

De N99 tussen De Kooy en Van Ewijcksluis.

De N99 begint ter hoogte van het militaire vliegveld De Kooy, ten zuiden van Den Helder. Daar komt de N99 samen met de N9 (Rijksweg) uit Alkmaar en de N250 naar Den Helder en wordt het verkeer geregeld met een verkeerslicht. De N99 loopt dan iets naar het westen, om vervolgens scherp af te buigen naar het zuiden, waar een kruispunt volgt met de Middenvliet. Vanaf hier stijgt de N99 in oostelijke richting om de N9 en het Noord-Hollands Kanaal te overbruggen. Vanaf de Middenvliet geldt er een maximumsnelheid van 70 km/h tot aan het kruispunt met de Balgweg, waarna het stroomweggedeelte begint van de N99. Op dit gedeelte mag niet ingehaald worden en er geldt een maximumsnelheid van 100 km/h over een gedeelte van circa 5,6 km. Tussen De Kooij en Van Ewijcksluis is de weg buitendijks aangelegd ten opzichte van de oude zeewering.

Na de 5,6 km eindigt het stroomweggedeelte van de N99 en komt de weg op een rotonde uit bij Van Ewijcksluis, waar de N249 op aansluit. Het gedeelte tussen Van Ewijcksluis en het voormalige eiland Wieringen is op de Amsteldiepdijk gesitueerd. Deze dijk wordt ook wel de Korte Afsluitdijk genoemd. Vanaf hier loopt de N99 verder als gebiedsontsluitingsweg-met-geslotenverklaring, waarbij 80 km/h de limiet is. Dit geldt voor een gedeelte van 12 kilometer lengte en op het voormalige eiland vervolgt de N99 in een vrijwel rechte lijn zijn weg naar de A7.

Geschiedenis

De Rijksweg N99 is omstreeks 1930 als onderdeel van de Zuiderzeewerken aangelegd. Alle bestaande kruisingen zijn toen aangesloten op de N99; destijds circa 16 stuks op een traject van 10 kilometer. Vanaf Van Ewijcksluis tot aan Den Oever is rekening gehouden met een spoorlijn, die langs de N99 verder via de Afsluitdijk richting Friesland zou moeten gaan lopen. Dit tracé is evenwel nooit gebruikt. Wel is een strook grond gereserveerd, die momenteel nog niet bebouwd is. Deze strook is nog zichtbaar in het landschap als een sleuf, die langs de N99 loopt. Oorspronkelijk bestond de N99 uit een 6 meter brede betonweg, met op het voormalig eiland aan weerszijden van de weg een fietspad.

Vanaf circa 1970 is gewerkt aan de verbetering van de N99. Het einddoel is daarbij geweest de weg om te bouwen tot een hoogwaardige enkelbaans autoweg. Als zodanig heeft dit doel ook in het SVV I gestaan; met als aantekening dat is opgemerkt dat het hoofdwegennet, waartoe de N99 behoort, uit autosnelwegen of autowegen bestaat. Zonder vermelding in het MIT of andere beleidsplannen is men mondjesmaat verdergegaan met het verbeteren van de N99. Eind jaren ’80 is de Kooijbrug vervangen, is de Oostoeverweg gereconstrueerd en is het aantal aansluitingen op Wieringen verminderd van 16 naar 6. Daarnaast is gekeken naar het aantal onderlinge verbindingen voor langzaam verkeer en is een parallelweg langs de N99 aangelegd.

Binnen het programma Duurzaam Veilig is in 1997 door Rijkswaterstaat een algemeen plan opgesteld om de weg op te waarderen. In dat kader zijn een tweetal varianten uitgetekend: een variant, waarbij de weg via ongelijkvloerse kruisingen en ongelijkvloerse aansluitingen zou worden omgebouwd tot een (regionale) stroomweg (100 km/uur) en een variant, waarbij de weg als gebiedsontsluitingsweg is uitgewerkt, waarbij de aansluitingen als rotonde worden omgebouwd. De kosten voor een ombouw zouden voor een gebiedsontsluitingsweg ca. mƒ 100 bedragen en voor een stroomweg mƒ 200. De plannen voorzagen verder in een verdere reductie van het aantal aansluitingen tot 4. Om een betere verhouding te krijgen tussen het aantal in voorbereiding zijnde projecten en de financiële mogelijkheden is in het MIT 1999 – 2003 een groot aantal projecten geschrapt. Daar de N99 niet zichtbaar in het MIT stond is de planvorming rond deze weg ook stopgezet. Een uitzondering is hierbij gemaakt voor de N99 bij Van Ewijcksluis en daarmee het sluiten van de N99 voor langzaam verkeer.

Verkeersonveiligheid N99

De N99 is in een aantal jaren aangepakt. Hierbij was het de bedoeling de onveilige kruispunten weg te werken en om te bouwen tot rotondes. Weliswaar sluit dat niet aan bij het wegbeeld, doch zoals eerder te lezen is, ontbreekt het aan voldoende financiën om volwaardige ongelijkvloerse kruispunten aan te leggen. Het streven is om elk jaar circa 1 kruispunt aan te pakken.

In de eerste helft van 2007 is de rotonde met de Gesterweg gerealiseerd bij Den Oever, dat voorheen een voorrangskruispunt was. In de tweede helft van 2007 is gestart met de ombouw van het voorrangskruispunt De Weel tot een enkelstrooksrotonde. In juli 2008 werd het project afgerond. Tussen 20 juli 2009 en maart 2010 is het kruispunt met de N240 afgesloten voor het verkeer, waarna zuidelijker van dit punt een nieuwe aansluiting is gecreëerd in de vorm van een enkelstrooksrotonde. Voor fietsverkeer is een tunnel aangelegd. Tussen september 2010 en december 2010 is het voorrangskruispunt met de Oostoever omgebouwd naar een turborotonde. In 2014 is het kruispunt met de Akkerweg omgevormd tot rotonde.[2] Hierdoor resteren de aansluitingen met de Kleitelweg en de Verbindingsweg als voorrangskruispunten, de overige kruispunten zijn rotondes. De aansluiting met de Verbindingsweg is overigens met minimale ingrepen in te richten als ongelijkvloerse aansluiting, daar er al een viaduct over de N99 aanwezig is.

Toekomst

Er zijn geen verdere plannen bekend voor de toekomst.

Verkeersintensiteiten

Van Naar 2006 2010 [3] 2014[4] 2016[5] 2017[6] 2018[7] 2019[8] 2020
De Kooy Breezand 13.000 13.000 14.100 14.900 15.000 15.200 17.100 15.400
Breezand v.Ewijcksluis N249 13.000 - 12.600 13.200 13.100 13.200 13.400 11.900
v.Ewijcksluis N249 Hippolytushoef 10.500 10.500 12.700 13.400 13.200 13.500 13.800 12.200
Hippolytushoef Den Oever 13.000 13.000 10.900 10.600 10.500 11.600 10.200 9.800

Wetenswaardigheden

Het is onduidelijk waar precies het wegnummer 99 vandaan komt. Het lijkt in ieder geval afgeleid te zijn van de N9 op eenzelfde manier als bij de A4/A44 is gebeurd aangezien de N99 ook onderdeel uitmaakte van Rijksweg 9 in vroegere jaren.

Externe links

Foto's & Video's

Bronnen, noten en referenties

  1. actuele wegenlijst januari 2014 | rijkswaterstaat
  2. Asfalteren en aanleg rotonde N99-Akkerweg | rws.nl
  3. MTR+ Rijkswaterstaat
  4. INWEVA 2014
  5. INWEVA 2016
  6. INWEVA 2017
  7. INWEVA 2018
  8. INWEVA 2019
Autowegen in Nederland

NLN002.svg NLN003.svg NLN007.svg NLN008.svg NLN009.svg NLN011.svg NLN015.svg NLN018.svg NLN031.svg NLN032.svg NLN033.svg NLN034.svg NLN035.svg NLN036.svg NLN046.svg NLN048.svg NLN050.svg NLN057.svg NLN059.svg NLN061.svg NLN062.svg NLN099.svg

Genummerde wegen in de provincie Noord-Holland

Autosnelwegen: A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A22A27A44A80A200A205A208

Niet-autosnelwegen: N8N9N23N99N194N196N197N200N201N202N203N205N206N207N208N231N232N235N236N239N240N241N242N243N244N245N246N247N248N249N250N307

N403N415N417N501N502N503N504N505N506N507N508N509N510N511N512N513N514N515N516N517N518N519N520N521N522N523N524N525N526N527

Stadsroutes: AmsterdamZaanstad