Rijkswegenplan 1927

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Rijkswegenplan 1927 was het eerste rijkswegenplan van Nederland. Het rijkswegenplan van 1927 had nog geen formele rijkswegnummering en de autosnelweg was indertijd ook nog geen begrip.

Rijkswegenplan 1927

Geschiedenis

Eerste Rijkswegenplan in de tijd van de auto

Nadat het allereerste Rijkswegenplan 1915 het als gevolg van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog niet verder had gebracht dan een wetsvoorstel, werd de situatie op de Nederlandse wegen steeds prangender. Men sprak van het Wegenvraagstuk. In 1920 barstte een maatschappelijke discussie uit over de toekomst van het wegennet.

In 1923 richtte Rijkswaterstaat het district Wegentechniek op. Deze functionele diensteenheid, geleid door Gerrit-Jan van den Broek, moest zich richten op de technische als de maatschappelijke kanten van de wegenproblematiek. Onder leiding van Van den Broek werd gewerkt aan een "algemeen schema" voor de rijkswegen. Het beleid van dit eerste moderne Rijkswegenplan was gestoeld op twee pijlers: mobiliteit en verkeersveiligheid.

Op 4 juni 1927 werd het eerste Rijkswegenplan van de hand van Van den Broek ontvouwd. Een plan, waaraan ook het Nederlands Wegencongres haar bijdrage had geleverd. Het plan bevatte zowel bestaande als te verbeteren wegen, maar ook nieuw aan te leggen verbindingen. Het plan was globaal en bestond feitelijk uit tabellen voor de diverse wegen en een toelichtende kaart. Op deze kaart was een hoofdwegenstelsel voor doorgaand, gemotoriseerd verkeer weergegeven. Het lag in de verwachting dat het plan, dat 300 miljoen guldens van 1927 zou moeten kosten, zou binnen 30 jaar uitgevoerd kon zijn.

Het plan werd in de jaren '30 twee maal formeel aangepast. Allereerst in het Rijkswegenplan 1932, toen ook de rijkswegnummering formeel een plaats vond in het plan, en later in het Rijkswegenplan 1938, waar voor het eerst het fenomeen autosnelweg in geïntegreerd was.

Referenties


Chronologie van Nederlandse nationale wegenplannen

Vaststelling (historische) rijkswegennetten: 1816 - 1821

Rijkswegenplannen: 1915 - 1927 - 1932 - 1938 - 1948 - 1958 - 1968 - 1984

Tussentijdse wegenplannen: 1200 km-plan (1959) - Structuurschema Hoofdwegennet 1966

Planologische kernbeslissingen: Structuurschema Verkeer en Vervoer (1977-1981) - Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (1988-1991) - Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (2000-2002) - Nota Mobiliteit (2004-2006)

Rijksstructuurvisies: Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2011-2012)