Rijkswegenplan 1948

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Rijkswegenplan 1948 was het vierde rijkswegenplan van Nederland. Dit was feitelijk een voortzetting van het voorgaande rijkswegenplan dat vanwege de Tweede Wereldoorlog vertraging had opgelopen.

Rijkswegenplan 1948

Geschiedenis

Magere jaren na de Tweede Wereldoorlog

Tijdens het bewind van Minister Vos (SDAP, kabinet Beel I) werd gewerkt aan een herijking van het vooroorlogse Rijkswegenplan 1938. Dat werd het Rijkswegenplan 1948, dat maar heel weinig afweek van haar roemruchte voorganger. Het plan werd opgesteld in een tijd dat in Nederland de wederopbouw voorrang had boven grootse nieuwe wegenplannen. Plannen, waarvoor weinig geld beschikbaar was vanwege de kosten van de politionele acties in Nederlands Indië, de bijdrage aan de Koreaanse oorlog en uiteraard de kosten van de wederopbouw van alles wat tijdens de de oorlog in eigen land was verwoest. Daarbij was ook de materiaalschaarste nog altijd een reden om niet grootschalig in te zetten op de wegenbouw. Beton, staal en bakstenen waren nodig voor de woningbouw, waardoor er simpelweg voor de wegenbouw te weinig overbleef voor de uitvoering van nieuwe wegenplannen bovenop hetgeen men reeds in de jaren 30 voorzien had.

Wel was op basis van het voldongen feit dat onder leiding van de Duitsers het tracé van rijksweg 12 van Utrecht naar de Duitse grens bij Elten in hoge mate gereed was gekomen, reden geweest om dit deel van rijksweg 12 toe te voegen aan het plan. Tevens werd het droogvallen van de Noordoostpolder reden dat men een nieuwe rijksweg projecteerde door deze polder. Dit waren de meest in het oog springende wijzigingen van het plan 1948 ten opzichte van haar voorganger.

Het Rijkswegenplan 1948 zou 10 jaar dienen. De uitvoering kreeg zijn beslag toen halverwege de jaren '50 meer geld beschikbaar kwam. Daarna werd het plan vervangen door het Rijkswegenplan 1958 en nog geen jaar later zou het 1200 km-plan worden gepresenteerd.

Referenties


Chronologie van Nederlandse nationale wegenplannen

Vaststelling (historische) rijkswegennetten: 1816 - 1821

Rijkswegenplannen: 1915 - 1927 - 1932 - 1938 - 1948 - 1958 - 1968 - 1984

Tussentijdse wegenplannen: 1200 km-plan (1959) - Structuurschema Hoofdwegennet 1966

Planologische kernbeslissingen: Structuurschema Verkeer en Vervoer (1977-1981) - Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (1988-1991) - Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (2000-2002) - Nota Mobiliteit (2004-2006)

Rijksstructuurvisies: Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2011-2012)