Rijkswegenplan 1958

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Rijkswegenplan 1958 was het vijfde rijkswegenplan van Nederland. Dit was grotendeels een voortzetting van de rijkswegenplannen van 1938 en 1948 zonder grote wijzigingen.

Geschiedenis

Rijkswegenplan 1958

Een plan dat bij presentatie eigenlijk al achterhaald was...

Het Rijkswegenplan 1958 ging uit van gematigde groeiprognoses van het verkeer, waarbij in grote lijnen voortgeborduurd is op het voorhanden zijnde Rijkswegenplan 1948. Opvallend is dat men bij het opstellen van het Rijkswegenplan 1958 wèl rekening hield met nieuwe wegen door de IJsselmeerpolders, maar niet met de mogelijkheden die de in het kader van de op 5 november 1957 goedgekeurde Deltawet voorziene dammen in Zeeland zouden kunnen gaan bieden voor nieuwe verkeerswegen. Verder valt op dat op diverse plaatsen rijkswegtracés zijn aangepast aan plannen voor de aanleg van autosnelwegen, en dat aan de grenzen een rationalisatieslag heeft plaatsgevonden voor wat betreft hele korte rijkswegen met een eigen nummer. De overige veranderingen ten opzichte van 1948 zijn allesbehalve spectaculair te noemen. Des te groter zijn de verschillen met het 1200 km-plan, dat een jaar later uit zou komen.

Referenties


Chronologie van Nederlandse nationale wegenplannen

Vaststelling (historische) rijkswegennetten: 1816 - 1821

Rijkswegenplannen: 1915 - 1927 - 1932 - 1938 - 1948 - 1958 - 1968 - 1984

Tussentijdse wegenplannen: 1200 km-plan (1959) - Structuurschema Hoofdwegennet 1966

Planologische kernbeslissingen: Structuurschema Verkeer en Vervoer (1977-1981) - Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (1988-1991) - Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (2000-2002) - Nota Mobiliteit (2004-2006)

Rijksstructuurvisies: Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2011-2012)