Rijkswegenplan 1968

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Rijkswegenplan 1968 was het zesde rijkswegenplan van Nederland. Dit was het meest uitgebreide wegenplan in de geschiedenis, waarin de bouw van meer dan 3.000 kilometer autosnelweg voorzien was.

Geschiedenis

Het meest uitgebreide Rijkswegenplan ooit

Op 21 januari 1969 werd bij Koninklijk besluit het Rijkswegenplan 1968 vastgesteld. Het plan is gebaseerd op het oude Rijkswegenplan 1958, het 1200 km-plan, de Tweede Nota op de Ruimtelijke Ordening en in mindere mate het Structuurschema Hoofdwegennet 1966. De lengte van het onder dit Rijkswegenplan vallende wegennet bedroeg maar liefst 3714 km, waarvan een groot deel als autosnelweg zou moeten worden gerealiseerd.

Het was met afstand het meest uitgebreide Rijkswegenplan dat Nederland heeft gekend, en het is ook het langste in werking geweest van alle Rijkswegenplannen. Desondanks is er het minste van terecht gekomen, met name door de maatschappelijke ontwikkelingen begin jaren '70.

Rijkswegenplan 1968

Stamweg

Een opvallend element in het Rijkswegenplan 1968 was de "Stamweg", een andere benaming voor Rijksweg 16 ten noorden van het Terbregseplein. Deze snelweg was voorzien als een soort expres-snelweg, met enkel mogelijkheid tot uitwisseling op de knooppunten met andere snelwegen. De weg zou geen afslagen kennen met het onderliggend wegennet. Van het plan voor de Stamweg is uiteindelijk bijna niets terecht gekomen. De Wijkertunnel in de A9 is het enige tastbare gevolg van de plannen die voor de Stamweg gemaakt waren.

Dicht Randstedelijk wegennetwerk

Ander opvallend aspect is het grote netwerk van snelwegen in de Randstad. Zo waren tussen Rotterdam en Den Haag maar liefst 3 snelwegen voorzien: de A19 (=A4), de A14 en de bestaande A13 (nog afgezien van het provinciale plan om de S15 door Midden Delfland door te trekken van Delft naar Rotterdam). Van die uitgebreide plannen moeten we achteraf constateren dat er niet veel van terecht is gekomen.

Uitgebreidere onderliggende planning

Goed zichtbaar is dat aan de vastgestelde plannen uitgebreidere plannen ten grondslag lagen. Er zitten namelijk een aantal vreemde "onderbrekingen" in de planwegen, zie de rijkswegen 15 en 24 bij Rotterdam en rijksweg 11 tussen Bodegraven en Maarssen. Het Structuurschema Hoofdwegennet 1966 ligt aan die gedachte ten grondslag

Tenslotte valt op dat het overgrote deel van de oude historische rijkswegen uit het plan zijn verdwenen. Een aantal is vervangen door nieuwe snelwegen, een aantal is zonder vervanging vervallen.

Referenties


Chronologie van Nederlandse nationale wegenplannen

Vaststelling (historische) rijkswegennetten: 1816 - 1821

Rijkswegenplannen: 1915 - 1927 - 1932 - 1938 - 1948 - 1958 - 1968 - 1984

Tussentijdse wegenplannen: 1200 km-plan (1959) - Structuurschema Hoofdwegennet 1966

Planologische kernbeslissingen: Structuurschema Verkeer en Vervoer (1977-1981) - Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (1988-1991) - Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (2000-2002) - Nota Mobiliteit (2004-2006)

Rijksstructuurvisies: Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2011-2012)