N434 (Nederland)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf Rijnlandroute)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN434.svg
N434 NL map.png
N434
Begin Wassenaar
Einde Zoeterwoude-Dorp
Lengte 4 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Knooppuntsymbool.svg Ommedijk NLA044.svg → Amsterdam / Den Haag

Tunnel.svg Corbulotunnel

Knooppuntsymbool.svg Hofvliet NLA004.svg → Amsterdam / Rotterdam

De N434, beter bekend als de RijnlandRoute, is een in aanleg zijnde autoweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincie Zuid-Holland. De weg vormt een verbinding van de A44 bij Wassenaar tot aan de A4 nabij Zoeterwoude-Dorp. De weg telt 2x2 rijstroken en bestaat over aanzienlijke lengte uit de Corbulotunnel. De N434 is samen met een deel van de N206 onderdeel van het project RijnlandRoute, waarmee een hoogwaardige wegverbinding tussen Katwijk en de A4 bij Leiden wordt beoogd. De N434 is ruim 4 kilometer lang.

Routebeschrijving

N434 hm 6,0.jpg

De N434 begint bij het als trompetknooppunt vormgegeven knooppunt Ommedijk met de A44. In dit knooppunt is de halve aansluiting Leiden-Zuid verweven, die alleen van en naar de N434 bereden kan worden. Verder heeft de N434 geen aansluitingen op het onderliggend wegennet.

Vanaf knooppunt Ommedijk loopt de weg met 2x2 rijstroken onder het maaiveld in een open tunnelbak zuidelijk langs de Leidse wijk Stevenshof. Daarbij wordt de Veenwatering gekruist met een aquaduct. Ter hoogte van de gemeentegrens loopt de N434 verder in een 2.520 meter lange boortunnel Corbulotunnel onder Voorschoten door. Ten oosten van de Vliet komt de weg weer bovengronds, waarna de weg eindigt bij knooppunt Hofvliet en aansluit op de A4. Dit knooppunt is vormgegeven als een half sterknooppunt.

Geschiedenis

Zie ook Corbulotunnel.

Meer dan 50 jaar is er gediscussieerd over de verbinding tussen de A4 en de A44. Al in de jaren '50 waren er vergevorderde studies om ten zuiden van Leiden een autosnelweg aan te leggen tussen de A4 en de A44. In 1956 wordt een eerste tracébesluit genomen voor de destijds RW4b geheten autosnelweg. Deze verbinding moest het meest westelijke stuk worden van de rijksweg 11. In 1980 gaat er een definitieve streep door de A11. Decennia later lag de verbinding er nog steeds niet, terwijl de N11 wel in oostelijke richting is gebouwd, als schakel tussen de A4 en de A12 bij Bodegraven. Er zijn mogelijk verschillende tracés uitgewerkt, want de verschillende sporen van voorbereidende werkzaamheden die in het landschap en in de stad zichtbaar zijn liggen niet allemaal in één lijn. Zo is er een open strook in de bebouwing in Voorschoten en een vreemde dunne strook volkstuintjes naast de A4. Het wegenplan van recreatiegebied Vlietlanden blijkt exact overeen te komen met de verbindingslussen van het geplande knooppunt met de A4. Sinds een aantal jaar is het in inmiddels RijnlandRoute omgedoopte project weer op de kaart door nieuwe, deels ondergrondse ontwerpen en doordat het een provinciale aangelegenheid is geworden in plaats van een rijksaangelegenheid.

Procedures

Protesten en politieke besluiteloosheid hebben het project decennia vertraagd. In 2002 verscheen een startnotitie en het logischerwijze zeer hoge kostenplaatje stond daadwerkelijke aanleg in de weg. Daardoor duurde het opnieuw 10 jaar voordat verdere stappen genomen werden. Op 15 mei 2012 hebben Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid-Holland gekozen voor de aanleg van de N434 als een 2x2 autoweg met ongelijkvloerse kruisingen. Het budget voor de aanleg van de totale RijnlandRoute is € 942,52 miljoen, waarvan een aanzienlijke rijksbijdrage van € 445 miljoen. Op 28 maart 2014 is het ontwerp-inpassingsplan ter inzage gelegd[1] en op 10 december 2014 keurden de provinciale staten van Zuid-Holland het definitieve inpassingsplan goed.[2] Minister Schultz heeft op 17 december 2014 de benodigde tracébesluiten voor de aanpassingen op de A4 en A44 getekend.[3] Op 15 januari 2015 zijn zowel de tracébesluiten als het provinciaal-inpassingsplan ter inzage gelegd, een jaar later op 27 januari 2016 heeft de Raad van State bijna alle bezwaren ongegrond verklaard voor zowel het inpassingsplan als de tracébesluiten.[4] Op 20 juli 2016 verklaarde de Raad van State de laatste beroepen op een wijzigingsbesluit ongegrond.[5][6]

Oorspronkelijk ontwerp

Het ontwerp van de Rijnlandroute volgens het OPIP.

De RijnlandRoute start ten zuiden van Leiden op de A4 met een trompetknooppunt, waarna het tracé met 2x2-rijstroken langs de noordrand van het kunstmatig aangelegde recreatiegebied Vlietlanden voert. De Rijnlandroute duikt dan onder maaiveld en gaat met een 950 meter lange tunnel onder zowel het watertje De Vliet als een groot deel van Voorschoten door. De weg gaat dan in een open bak verder ten westen van de Admiraal de Ruytersingel, doorsnijdt een sportpark en gaat daarna onder de spoorlijn Leiden-Den Haag door. De weg loopt dan op 2 meter onder het maaiveld met een aardenwal ten zuiden van de woonwijk Leiden-Stevenshof.

Aanpassingen oorspronkelijk ontwerp

Op 1 november 2012[7] is besloten om een 2.280 meter lange boortunnel te bouwen die onder Voorschoten doorgaat. Deze tunnel begint 240 meter ten oosten van de Vliet en eindigt 240 meter ten westen van de spoorlijn Den Haag - Leiden. Op 19 maart 2013[8] is door Gedeputeerde Staten een standpunt bepaald voor een nadere uitwerking van de Rijnlandroute, waarin de provincie voor een groot deel tegemoetkomt aan moties uit Provinciale Staten en de gemeenteraden en aan geluiden vanuit de bevolking. Dit heeft geleid tot de volgende wijzigingen aan het ontwerp:

  • Knoop A4: Het geplande trompetknooppunt wordt gewijzigd in een half sterknooppunt.
  • Passage Voorschoten: Zoals eerder genoemd wordt de 950 meter lange tunnel en tunnelbak door Voorschoten vervangen door een 2.520 meter lange boortunnel
  • Passage Stevenshof: De verdiepte ligging op 2 meter onder maaiveld met aarden wallen wordt aangepast naar een diepere ligging, zo rond de -4 meter, zodat de weg niet meer zichtbaar is en zichtlijnen behouden kunnen blijven.
  • Knoop A44: Iets compacter ontwerp waardoor enkele huizen gespaard kunnen blijven. De bestaande halve aansluiting Leiden-Zuid aan de A44 zou geschrapt worden, maar kan behouden blijven. Wel zal deze enkel van en naar de N434 bereden kunnen worden en niet meer van en naar de A44.

Op 26 juni 2013[9]is bekend geworden dat de aansluiting Leiden-Zuid in licht aangepaste vorm behouden kan blijven. Met een kleine aanpassing blijft de aansluiting op de huidige locatie liggen, maar zal de aansluiting alleen te bereiken zijn van en naar de A4. De aansluiting op de A44 vervalt daarmee.

Uitvoering

Door de aanleg van de N434 wordt de reistijd van A4 naar A44 verkort van 20 minuten naar 3 minuten. De weg komt in het beheer van het Rijk.[10] Op 30 januari 2017 is het contract voor de bouw van de Rijnlandroute definitief gegund aan het consortium Comol5.[11] De contractwaarde bedraagt € 492 miljoen[12] en omvat ook het onderhoud van de tunnel gedurende een periode van 15 jaar.

De bouw van de Rijnlandroute startte officieel op 14 maart 2017, één dag voor de Tweede Kamerverkiezingen.[13] De grootschalige werkzaamheden begonnen in december 2017. De boorwerkzaamheden voor de tunnel begonnen in augustus 2019, op 27 januari 2020 werd de doorslag van de eerste buis gevestigd. Op 12 mei 2020 begon het boren van de tweede buis, die op 1 september 2020 uitgeboord was. In 2022 kwam het civiele werk grotendeels gereed. In juni 2022 was er een brand in een opslagloods op het bouwterrein waarbij veel materiële schade was aan technische installaties, die opnieuw besteld moesten worden.[14] De opening van de tunnel is daardoor uitgesteld.[15] Bij bouwstart ging men uit van een opening eind 2022, maar later werd uitgegaan van een opening eind 2024.[16]

Financiering

De financiering van het totale project RijnlandRoute is als volgt verdeeld. Bijdrage in miljoenen euro's, exclusief btw, prijspeil 2010:

Rijk 445
Provincie Zuid-Holland 247
Regio Holland Rijnland (gemeenten) 75
Extra provinciale bijdrage (coalitieakkoord) ten behoeve van betere inpassing Zoeken naar Balans F 100
Reservering Gemeente Leiden voor project Plesmanlaan/Ontsluiting Bio Science Park 30
Provinciale bijdrage (extra bijdrage MPI voor Knoop Leiden West) 35

Totaal 942,52 miljoen euro

Maximumsnelheid

Van Naar Vmax Opmerkingen
Knooppuntsymbool.svg Ommedijk Knooppuntsymbool.svg Hofvliet 80 km.svg 50 en 70 km/u in Knooppuntsymbool.svg Ommedijk, 70 km/u in Knooppuntsymbool.svg Hofvliet[17].

Externe links

Referenties

Autowegen in Nederland

NLN002.svg NLN003.svg NLN007.svg NLN008.svg NLN009.svg NLN011.svg NLN015.svg NLN018.svg NLN031.svg NLN032.svg NLN033.svg NLN034.svg NLN035.svg NLN036.svg NLN046.svg NLN048.svg NLN050.svg NLN057.svg NLN059.svg NLN061.svg NLN062.svg NLN099.svg

Genummerde wegen in de provincie Zuid-Holland

Autosnelwegen: A3A4A12A13A15A16A20A27A29A38A44

Niet-autosnelwegen: N3N11N14N15N44N57N59N206N207N208N209N210N211N213N214N215N216N217N218N219N220N222N223N228N231

N420N434N439N440N441N442N443N444N445N446N447N448N449N450N451N452N453N454N455N456N457N458N459N460N461N462N463N464N465N466N467N468N469N470N471N472N473N474N475N476N477N478N479N480N481N482N487N488N489N490N491N492N493N494N495N496N497N498N830N915

Stadsroutes: Den HaagRotterdam