Ring 's-Hertogenbosch

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
A2, A59, A65, N601
Begin 's-Hertogenbosch
Einde 's-Hertogenbosch
Lengte 22 km
Lijst van Nederlandse autosnelwegen
Overzicht van Nederlandse Ringwegen
Route

Empel → Waalwijk20 Rosmalen

Hintham → Oss - Nijmegen21 Veghel

Zuid-Willemsvaart

22 Sint Michielsgestel

Dommel

Vught → Tilburg - Breda1 Vught-Centrum


Randweg

Postweg

Drongelens Kanaal

Magistratenlaan

Henri Dunantstraat (Jeroen Bosch Ziekenhuis) /Vlijmenseweg


Vlijmenseweg

Oude Vlijmenseweg

Helftheuvelweg

45 Ring 's-Hertogenbosch-West46 Engelen

Dieze

47 's-Hertogenbosch-Maaspoort

Empel → Utrecht

De Ring 's-Hertogenbosch of Ring Den Bosch is een ringweg rond de Brabantse hoofdstad 's-Hertogenbosch. De ring wordt gevormd door de N601 aan de westzijde en de snelwegen A2, A59 en A65 aan de noord-, oost- en zuidzijde van de stad.

Routebeschrijving

De ring heeft geen officieel beginpunt en is evenmin rond. De A2, A59 en A65 zijn voorzien van hectometering. Dit artikel beschrijft de Ring met de klok mee vanaf de A2 bij knooppunt Empel. Gezien de oplopende hectometeringen van de genoemde snelwegen in deze richting is knooppunt Empel het meest logische beginpunt.

A2

Ter hoogte van het knooppunt Empel splitst de 2x3 A2 zich in 4x2 rijstroken in de vorm van een parallelstructuur. Het knooppunt Empel is een half turbineknooppunt, waarna de aansluiting Rosmalen volgt. De A2 gaat onder de spoorlijn van 's-Hertogenbosch naar Nijmegen door, waarna het knooppunt Hintham volgt, dat een half sterknooppunt is. Tussen de knooppunten Empel en Hintham hebben de parallelrijbanen van de A2 een dubbelnummering met de A59. Hierna volgt de aansluiting Veghel en gaat de A2 over het Zuid-Willemskanaal heen. Een tweetal kilometers verderop volgt de aansluiting Sint Michielsgestel. De parallelstructuur eindigt hier. Daarna splitst de snelweg zich bij knooppunt Vught in de A2 en A65.

A65

De Ring volgt voor slechts een kilometer de A65 waarna de aansluiting Vught-Centrum volgt. Hier verlaat de ring de snelweg om in noordwestelijke richting verder te gaan over de Randweg.

N601 Randweg/Vlijmenseweg

De Randweg en vervolgens de Vlijmenseweg vormen het westelijke deel van de ringweg en zijn genummerd als de N601. Deze wegen tellen 2x2 rijstroken maar hebben gelijkvloerse kruisingen. De Randweg loopt langs de rivier de Dommel en natuurgebied Het Bossche Broek. Hierna volgt een kruising ter ontsluiting van het Paleiskwartier. De Vlijmenseweg loopt langs het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Deuteren, de wijken Schutskamp en De Kruiskamp. Hier schampt de weg de natuurgebieden Gement en de Moerputten. De weg sluit bij de aansluiting Ring 's-Hertogenbosch-West, die de vorm van een trompetknooppunt heeft, aan op de A59.

A59

Het laatste deel van de ring gaat vanaf de Vlijmenseweg in oostelijke richting verder over de A59. De Ring loopt hier ten noorden van de stad langs. Aan de noordzijde van de A59 ligt het Engelermeer en de dorpskern van Engelen. Hierna volgt de wijk en het stadsdeel Maaspoort die wordt bediend met een aansluiting op de A59. Tenslotte volgt weer het knooppunt Empel.

Geschiedenis

Voorgeschiedenis

Voordat de A2 werd aangelegd moest het noord-zuidverkeer door het centrum van 's-Hertogenbosch. Via de Maasbrug Hedel stak men de rivier de Maas over, waarna het verkeer zich langs het centrum wurmde over onder andere de Hambakenweg, Brugstraat, Koninginnenlaan en de Koningsweg, vlak langs het station van 's-Hertogenbosch. Daarna verliep het verkeer door Vught, over de Bosscheweg, Taalstraat en Boxtelseweg. Begin jaren 60 werd langs Vught een nieuwe 2x2 weg geopend, die een half uitgevoerd klaverblad met de rijksweg 65 had. Hiermee hoefde het verkeer niet meer door Vught, maar nog wel door 's-Hertogenbosch. Ook het deel tussen de Maasbrug Hedel en 's-Hertogenbosch werd verdubbeld naar een vierstrooks weg. Ter hoogte van het station van 's-Hertogenbosch werd een tunnel aangelegd.

Aanleg A2

In de jaren 60 werd duidelijk dat de situatie in 's-Hertogenbosch onhoudbaar werd en een snelweg rond de Brabantse hoofdstad noodzakelijk was. In dezelfde periode is het tracé van de A2 vastgesteld, dat indertijd nog ruim buiten de stad lag - alleen bij Hintham kwam de snelweg dicht langs de bestaande bebouwing te liggen. De kenmerkende flats bij het huidige knooppunt Hintham waren nog niet gebouwd. Het eerste wapenfeit van de nieuwe A2 rond 's-Hertogenbosch was de oplevering van het kunstwerk in het knooppunt Hintham op 28 december 1967. Ruim een half jaar later, op 15 juli 1968, opende de A2 tussen het knooppunt Hintham en het knooppunt Vught, waar de weg aansloot op de 2x2 N2 richting Boxtel. Het noordelijke deel van de Ring opende 2,5 jaar later op 29 december 1970. Hiermee was de A2 als autosnelweg doorgaand te berijden vanaf Amsterdam tot aan de zuidzijde van 's-Hertogenbosch, alhoewel het knooppunt Deil nog tot 1989 gelijkvloers was.

De A2 is oorspronkelijk met 2x2 rijstroken aangelegd. De vorm van de aansluitingen Rosmalen, Veghel en Sint Michielsgestel was vergelijkbaar met wat ze nu zijn. Het knooppunt Empel was een trompetknooppunt en kaarten uit de jaren 70 laten zien dat deze voorbereid was op een oostelijke doortrekking van de A59. Het knooppunt Hintham was eveneens een trompetknooppunt. Het knooppunt Vught was echter een klaverblad, waarbij de lus voor verkeer vanaf het noorden naar het oosten ontbrak. De rijksweg 2 ging over in de rijksweg 65 door Vught; om de rijksweg 2 te volgen richting Eindhoven moest men afslaan. Tevens was er een verkeerslicht ten zuiden van het klaverblad Vught.

Eerste aanpassing

In de jaren 70 waren er plannen om de A2 al tussen de aansluitingen Veghel en Sint Michielsgestel van de Ring af te laten splitsen en naar Eindhoven te laten lopen, langs de oostkant van Sint Michielsgestel en ten westen van Schijndel langs. Tijdens de bouw van de Ring 's-Hertogenbosch is hier geen rekening mee gehouden. De eerste aanpassing aan de snelweg volgde tussen 1989 en 1996 toen de 2x2 N2 werd omgebouwd tot een autosnelweg. Gelijktijdig is het klaverblad Vught omgebouwd tot een afrit, waarbij de A2 oostelijker over een nieuwe brug over de Dommel werd geleid.

Verbreding naar 2x3

De tweede aanpassing van de Ring 's-Hertogenbosch was de verbreding van 2x2 naar 2x3 rijstroken, omdat de files gedurende de jaren '90 fors toenamen door de grootschalige uitbreiding van 's-Hertogenbosch in de jaren '80 en '90. Op 13 juni 2002 openden de 2x3 rijstroken tussen de knooppunten Empel en Vught, hoewel de formele openstelling pas op 28 september van dat jaar was. Tijdens de verbreding van de Ring 's-Hertogenbosch zijn de knooppunten niet aangepast, wat tot gevolg had dat er ter hoogte van de knooppunten Empel, Hintham en Vught maar 2x2 doorgaande rijstroken waren, waardoor het knelpunt niet grondig werd opgelost.

Ombouw naar 4x2

Het knooppunt Empel.

Al voordat de verbreding van 2x2 naar 2x3 rijstroken werd opgeleverd liepen de procedures om de A2 om te bouwen naar een parallelstructuur met 4x2 rijstroken. Op 13 april 2001 werd hiervoor het ontwerp-tracébesluit vastgesteld en op 28 december dat jaar volgde het definitieve tracébesluit. Ruim een jaar later, op 16 januari 2003, werden de beroepen tegen het tracébesluit ongegrond verklaard door de Raad van State.

De daadwerkelijke bouw begon pas 3 jaar later, in 2006. De ombouw was veel ingrijpender dan de verbreding naar 2x3, omdat zowel het knooppunt Empel als het knooppunt Hintham omgebouwd moesten worden. Het knooppunt Empel is omgebouwd naar een half turbineknooppunt; het knooppunt Hintham is omgebouwd naar een half sterknooppunt. Voor de verbreding werden alle bestaande kunstwerken aangepast, met uitzondering van de brug over de Dommel. Bij de ombouw is de configuratie van de aansluitingen Rosmalen, Veghel en Sint Michielsgestel niet significant veranderd. De vorm is nog hetzelfde als toen de snelweg opende in 1968-1970. Op 31 januari 2010 werd de nieuwe A2 formeel opengesteld voor het verkeer. De files verdwenen toen als sneeuw voor de zon; de filedruk daalde spectaculair van 205.000 kilometerminuten in 2009 naar slechts 10.000 kilometerminuten in 2010.[1] Zelden had een verbreding zo'n groot effect op de reductie van de files als hier.

Bij de verbreding van de A2 tussen 's-Hertogenbosch en Eindhoven naar 2x3 rijstroken is de parallelstructuur een stuk verder zuidwaarts verlengd. Op 21 oktober 2012 opende een verlengde parallelstructuur tot net voor het knooppunt Vught. Hiermee valt de aansluiting Sint Michielsgestel ook onder de parallelstructuur. Met de verbreding van de A2 tussen 's-Hertogenbosch en Eindhoven in 2012 en 2013 is het aantal rijstroken op de brug over de Dommel uitgebreid van 2x2 naar 2x3. Omdat de brug fysiek niet aangepast is, zijn de vluchtstroken komen te vervallen.

A59

De A59 is een relatief jonge snelweg. Het gedeelte dat onderdeel uitmaakt van de Ring is door de provincie Noord-Brabant eind jaren 60 en in de jaren 70 aangelegd als onderdeel van de S1 tussen 's-Hertogenbosch en Terheijden. In de jaren 80 is deze weg in beheer van Rijkswaterstaat gekomen die de route het nummer A59 toekende. Meer informatie over de snelweg A59 zie het artikel over de A59.

Vlijmenseweg

Deze weg is de aloude route tussen 's-Hertogenbosch en Vlijmen. Tussen de aansluiting met de Ring en de aansluiting Vlijmen loopt de huidige A59 over de Vlijmenseweg. De Vlijmenseweg vanuit Vlijmen is bij de aanleg van de snelweg door middel van een splitsing hierop aangesloten. Tot midden jaren 70 maakte waar nu de aansluiting Ring 's-Hertogenbosch-West ligt de Vlijmenseweg een bocht richting het zuidoosten.

Randweg N601

De westelijke Randweg van Den Bosch.

De route van het westelijke deel van de Ring verliep oorspronkelijk via het Wilhelminaplein en Willemsplein in het Wilhelminapark. Beide pleinen samen worden in de volksmond het Heetmanplein genoemd, naar de Eindhovense professor Heetman die het plein in de jaren 60 had ontworpen. Tot midden jaren 70 waren het twee rotondes aan elkaar gekoppeld door de Willemsbrug over de Dommel. De Ring liep na het plein via de Vughterweg naar knooppunt Vught.

Al in de jaren 80 waren er plannen om de oude route te ontlasten door middel van een nieuwe weg buiten de stad [2]. Pas midden jaren 90 werden de plannen goedgekeurd. De route zou het natuurgebied de Gement doorsnijden wat tot weerstand leidde. Eind jaren 90 werd het goedkeuringsbesluit van de provincie vernietigd door de Raad van State. Hierna werd besloten de Randweg tegen de stadswal aan te leggen om de natuur zoveel mogelijk te ontzien. De aanleg startte in 2008 en in 2011 kon de Randweg worden opengesteld voor verkeer. De nieuwe Randweg begint ter hoogte van het Jeroen Bosch Ziekenhuis waar een geregelde kruising is aangelegd met de Vlijmenseweg richting het noordwesten en het gedeelte richting het Wilhelminapark. De Randweg loopt dan richting en vervolgens kort langs de spoorlijn tussen 's-Hertogenbosch en Vught, onderdeel van de spoorlijnen Tilburg - Nijmegen en Utrecht - Boxtel. De weg kruist de spoorlijn ongelijkvloers door middel van een tunnel. Ook de Vughterweg, de oude route, wordt hier gekruist. Hierna volgt de oorspronkelijke route richting knooppunt Vught.

In 2020 is op de bewegwijzering van afrit Vught-Centrum tijdelijk het wegnummer N601 opgenomen. Op een nog onbekend moment in de toekomst zal het nummer vaker toegepast worden.

Toekomst

De aansluiting van de Vlijmenseweg op de A59 is uitgevoerd als een trompetknooppunt. Als onderdeel van het Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) zal er oostelijk langs Vlijmen een randweg worden aangelegd. Hierbij wordt het huidige trompetknooppunt omgebouwd naar een aangepast halfklaverblad [3] [4]. Na de aanleg hiervan zal de halve aansluiting Vlijmen van de A59 worden opgeheven.

Verkeersintensiteiten

Telpunt
1978[5] 2006[6] 2011[7] 2013[8] 2014[9]
Empel 135.000 160.900 154.900 158.300
Rosmalen 140.000 160.900 155.300 157.700
Hintham 51.500 136.000 147.100 141.600 146.700
Veghel 36.700 120.000 123.800 126.600 132.100
Sint Michielsgestel 114.000 121.400 122.500 128.300

Samenstelling verkeer parallelstructuur

locatie PRR HRR HRL PRL totaal
Knooppunt Empel - Rosmalen 47.100 31.600 28.500 47.700 154.900
Rosmalen - Knooppunt Hintham 47.700 31.600 28.500 47.500 155.300
Knooppunt Hintham - Veghel 40.000 31.600 28.500 41.500 141.600

Referenties