Ring Alphen aan den Rijn

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Ring Alphen aan den Rijn
N11, N207
Begin Alphen aan den Rijn
Einde Alphen aan den Rijn
Lengte 17,5 km
Overzicht van Nederlandse Ringwegen
Route

Ring Alphen aan den Rijn-West


Zegerbaan (Ring Noord)

Zegerbrug Aarkanaal

→ Ter Aar


Oostkanaalweg (Ring Oost)

→ Nieuwkoop

Oranje Nassausingel → Alphen aan den Rijn-Lage Zijde

Steekterbrug Oude Rijn

Alphen aan den Rijn-Hoge Zijde / Zwammerdam

→ Leiden; Utrecht


(Ring Zuid)

Alphen-aquaduct

3 Alphen a/d Rijn-Centrum ("Goudse Schouw")

4 Alphen a/d Rijn-West ("Leidse Schouw")


Leidse Schouw (Ring West)

Prinsenschouw/Antonie van Leeuwenhoekweg

Waterzuivering Rijnland

Industrie Rijnhaven

Hoorn/Rijndijk


Hoorn (Ring West)

Genielaan

Ondernemingsweg

Rijnhavenbrug Rijnhaven

Van Foreestlaan

Avifauna

Emmalaan

Prins Bernhardlaan/Eisenhowerlaan


Eisenhowerlaan (Ring West)

Albert Schweitzerbrug Oude Rijn

Burgemeester Bruins Slotsingel

Vliestroom/Concertweg

Het Oude Ambacht/Horstenweg

Jeltje de Bosch Kemperstraat

→ Lisse; Ring-Noord

De Ring Alphen aan den Rijn is een ringweg deels om en deels door de plaats Alphen aan den Rijn, ook wel geschreven als Alphen a/d Rijn. De Ring loopt binnen de bebouwde kom over enkele gemeentelijke wegen. Buiten de bebouwde kom loopt de route over de door de provincie Zuid-Holland beheerde N207 en de rijksweg N11. De Ring is aangeduid op de bewegwijzering met het woord "Ring" in platte zwarte tekst op een witte achtergrond met de toevoeging van de windrichtingen tussen haakjes. De Ring Alphen aan den Rijn is 17,5 kilometer lang.

Routebeschrijving

In dit artikel is de ringweg met de klok mee beschreven te beginnen op de geregelde kruising met de Eisenhowerlaan ten noorden van Alphen aan den Rijn. De Ring loopt dan over de volgende wegen:

  • N207 (Zegerbaan, Oostkanaalweg)
  • N11
  • Leidse Schouw
  • Hoorn
  • Eisenhowerlaan

Vanaf de kruising met de Eisenhowerlaan loopt de N207 in zuidoostelijke richting buiten Alphen aan den Rijn langs en vormt hier de Ring Noord. Dit paar kilometer lange deel heeft verder geen zijwegen en na de Zegerbrug over het Aarkanaal volgt direct de rotonde met de N460. De N270 buigt hier af in zuidwestelijke richting en is dan onderdeel van de Ring Oost. De weg loopt parallel aan het Aarkanaal met aan de zuidoostzijde weilanden. De enige zijwegen op deze route zijn de N231 en net voor de Oude Rijn de Oranje Nassausingel. Met de Steekterbrug wordt de Oude Rijn overgestoken waarna direct de kruising met de Steekterweg volgt. De N207 kruist vervolgens de N11 ongelijkvloers en gaat verder richting Boskoop. De Ring vervolgt zijn weg over de N11 in de richting van Leiden.

De N11 vormt de Ring Zuid en loopt ten zuiden van industriegebied De Schans. De Gouwe wordt gekruist met het Alphen-aquaduct waarna de aansluiting met de Goudse Schouw volgt. De N11 loopt hier om de de wijk Kerk en Zanen. Bij de volgende aansluiting verlaat de Ring de N11 en gaat in noordelijk richting verder over de Leidse Schouw. Dit deel is de Ring West en gaat volledig door de bebouwde kom van Alphen aan den Rijn met eerst de industrieterreinen Molenwetering en Rijnhaven. Ter hoogte van de Oude Rijn volgt de kruising met de Hoorn en buigt de Ring af naar meer oostelijke richting en volgt de loopt van de Oude Rijn. De Rijnhaven wordt gekruist met een brug waarna de route na een kleine kilometer de Zeeheldenbuurt binnen gaat. Hier volgt eerst een kruising met de Emmalaan en daarna met de Prins Bernhardlaan die in noordelijke richting overgaat in de Eisenhowerlaan waar de Ring West over verder gaat. Direct wordt de Oude Rijn gekruist met de Albert Schweitzerbrug en gaat de route ten slotte in een rechte lijn langs de wijken Ridderveld en Oudshoorn. Aan de noordzijde van Ridderveld volgt de kruising met de N207.

Geschiedenis en Kenmerken Per Straat

Delen van de Ring lopen over de N11 en de N207. Dit artikel beperkt zich tot de delen die onderdeel zijn van de Ring Alphen aan den Rijn.

Uitgebreidere informatie over de gehele route van de betreffende wegnummers is te vinden in de artikelen van de N207 en de N11.

Zegerbaan

Dit deel van de Ring Noord loopt over de N207 die tussen de Eisenhowerlaan en de N460 de naam Zegerbaan draagt. De weg is vernoemd naar de Zegerplas die is ontstaan door zandafgraving voor de bouw van de wijk Ridderveld. Met de bouw van de wijken Ridderveld en Zegersloot kwam de Oranje Nassausingel die voorheen langs Alphen aan den Rijn liep als doorgaande weg midden door de bebouwde kom te lopen. Met het toenemende verkeer was een nieuwe rondweg gewenst en deze werd in de jaren 80 aangelegd als onderdeel van de huidige N207. De N207 telt hier 1x2 rijstroken met een maximumsnelheid van 80 km/u en ligt tussen twee aarden geluidswallen die zijn begroeid met bomen. De bebouwde kom is hierdoor aan het het zicht onttrokken.

Oostkanaalweg

Deze weg vorm de Ring Oost en is ook onderdeel van de N207. De route loopt over de oostelijke kanaaldijk van het Aarkanaal. Dit kanaal is in 1825 in gebruik genomen en waarschijnlijk is er toen ook gelijk al een weg over de dijk aangelegd waarmee dit één van de oudere delen van de huidige Ring is. Deze weg werd in de 20ste eeuw van grotere betekenis. In 1952 werden de Steekterbrug over de Oude Rijn en de huidige Oranje Nassausingel opengesteld waardoor een doorgaande route ontstond buiten de oude kern van Alphen langs. De weg telt 1x2 rijstroken en een maximumsnelheid van 80 km/u

N11

De Ring Zuid loopt over een deel van de rijksweg N11. Het deel waar de Ring onderdeel van is opende in twee delen. In 1989 kwam het deel tussen de Leidsche Schouw en de Goudse Schouw gereed. In 1998 volgde het deel tussen de Goudse Schouw en de huidige N207 met het Alphen-aquaduct. De N11 liep voorheen langs de rivier de Oude Rijn vanaf Bodegraven tot aan Leiden over onder andere de Steekterweg en de Hoorn. De N11 is een autoweg met 2x2 rijstroken. In 2011 en 2013 zijn de gelijkvloerse kruisingen met de N207 en de Goudse Schouw omgebouwd tot ongelijkvloerse aansluitingen. De N11 heeft een maximumsnelheid van 100 km/u en 70 km/u ter hoogte van de gelijkvloerse kruispunten.

Leidsche Schouw

De aanleggeschiedenis van deze weg die onderdeel is van de Ring West valt samen met die van de N11. In 1989 opende deze weg om de Hoorn die langs de Oude Rijn loopt te verbinden met de nieuwe rijksweg. De weg is vernoemd naar de gelijknamige buurt van de wijk Hoorn. De kruising met de N11 is vooralsnog gelijkvloers en geregeld met verkeerslichten. De Leidsche Schouw heeft gescheiden rijbanen en ligt binnen de bebouwde komt. De maximumsnelheid is 70 km/u.

Hoorn

De Ring West vervolgt zijn weg over de Hoorn, één van de oudere wegen van de Ring. De weg was tot het gereedkomen van de huidige N11 in 1989 onderdeel van de oude rijksweg N11 tussen Bodegraven en Leiden over de oever van de Oude Rijn. De weg liep ter hoogte van de huidige kruising met de Leidse Schouw naadloos over in de Rijndijk die al enkele eeuwen oud is. De straatnaam is afkomstig van de gelijknamige Alphense wijk Hoorn. Hoorn lag in vroeger tijden buiten Alphen aan den Rijn en was een buurtschap. De weg loopt door het industriegebied met 1x2 rijstroken en een vrijliggend fietspad. De maximumsnelheid is op het deel tussen de Rijndijk en de Ondernemingslaan 70 km/u. Op het verdere deel geldt 50 km/u.

Eisenhowerlaan

Dit is het derde en laatste deel van de Ring West. De aanleg van de Eisenhowerlaan begon eind jaren 70 met de bouw van de Albert Schweitzerbrug over de Oude Rijn. [1] Midden jaren 80 volgde het noordelijke deel van deze laan. De laan is vernoemd naar de 34ste president van Amerika (1953 - 1961), Dwight D. Eisenhower. De laan heeft 2x2 rijstroken en een maximumsnelheid van 50 km/u. De Eisenhowerlaan is aangelegd als vervanging van de Herenweg die grotendeels is afgebroken voor de bouw van de wijk Ridderveld. De huidige N207 ten noorden van Alphen aan den Rijn hoorde bij de oude route en draagt nog steeds de naam Herenweg. De Herenweg liep over in de eerder genoemde Oranje Nassausingel.

Máximabrug

In 2015-2016 is de Máximabrug over de Oude Rijn aangelegd. De werkzaamheden begonnen op 9 maart 2016[2] en de brug is op 21 december 2016 opengesteld voor het verkeer. De brug was een nieuwe oververbinding ter hoogte van de Genieweg naar het bedrijventerrein Hoogewaard. Het vele (vracht)verkeer moest voorheen via de Hoorn, door de woonwijk ten westen van de Eisenhowerlaan en over de smalle Gnephoek rijden. Dit veroorzaakte veel overlast. De Máximabrug moest daar een eind aan maken. Verder is het mogelijk om in de toekomst aan de westzijde de rondweg van Alphen te voltooien zodat de Ring niet meer door de bebouwde kom via de Eisenhowerlaan loopt maar via de Maximabrug buiten Alphen langs.[3]

Toekomst

De Steekterbrug is aan het einde van zijn levensduur en de provincie Zuid-Holland laat de brug in 2017 vervangen. Kosten voor de nieuwbouw bedragen 23 miljoen euro.[4] De kruising van de Leidse Schouw en de N11 is nog gelijkvloers. Er is geen concreet plan om deze in de nabije toekomst om te bouwen.

Externe links

Referenties