Ring Apeldoorn

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Ring Apeldoorn
Begin Apeldoorn
Einde Apeldoorn
Lengte ca. 16 km
Overzicht van Nederlandse Ringwegen
Route

/ Jachtlaan / Loolaan


Zwolseweg (RING Noord)

Loseweg

Hertenweg / Reeënweg


Hertenweg / Reeënweg (RING Noord)

Elandlaan

Koninginnelaan


Edisonlaan (RING Noord)

Marconistraat / Nobelstraat

Boerhaavestraat

Vlijtseweg

Kanaal Noord / Laan van Zevenhuizen


Laan van Zevenhuizen (RING Noord)

Fauststraat / Sleutelbloemstraat

Saloméstraat

Sluisoordlaan

Zilverschoon

Mheenlaan / Anklaarseweg

Laan van Osseveld / Deventerstraat


Laan van Osseveld (RING Oost)

Veenhuizerweg

Het Rietveld

Laan van Erica / Zutphensestraat


Laan van Erica (RING Oost)

De Voorwaarts

De Groene Voorwaarts

Drapeniersdonk

Laan van Maten / Gildenlaan


Laan van Maten (RING Oost)

Houtsnijdershorst

Gijsbrechtgaarde

Matenpoort

Imkersdreef

Waleweingaarde

Kooikersdreef / Elegastgaarde

Laan van Kuipershof / Heemradenlaan


Laan van Kuipershof (RING Zuid)

Leidekkersdreef

Kanaal Zuid


Marchantstraat (RING Zuid)

Kayersdijk

1ste Wormenseweg

Albardastraat

Ravenweg / Oude Beekbergerweg


Ravenweg (RING Zuid)

Hofveld

Buizerdweg

Aluminiumweg / Arnhemseweg


Aluminiumweg (RING Zuid)

Koperweg

IJzerweg / Platinastraat

Houtweg

Nikkelweg

Hoenderparkweg

Beeklustweg

Laan van Westenenk


Laan van Westenenk (RING Zuid)

Klein Hattem / Hattemseweg

Ugchelseweg

Laan van Spitsbergen / Europaweg


Laan van Spitsbergen (RING West)

Pieter de Hoochlaan

Ordermolenweg / Laan van Orden

Sportlaan

Asselsestraat

Jachtlaan / J.C. Wilslaan / John F. Kennedylaan


Jachtlaan (RING West)

Grinberglaan

Elzenlaan

Gunninglaan

Ribeslaan / Waltersingel / Jacob Catslaan

Schuttersweg / Het Bergje

Zwarte Kijkerweg

Soerenseweg

Aquamarijnstraat

Bosweg

Boszichtlaan / Jachtlaan

/ Zwolseweg / Loolaan

De Ring van Apeldoorn is een ringweg die ruim om het centrum van Apeldoorn loopt met een lengte van 16 kilometer. De ring wordt gevormd door diverse stedelijke wegen en is grotendeels uitgevoerd met 1x2 rijstroken ondanks dat de ring vrij veel verkeer verwerkt. Er zijn enkele korte stukjes met gescheiden rijbanen. De kruisingen met de belangrijkste uitvalswegen zijn geregeld met verkeerslichten maar de meeste andere kruisingen zijn ongeregeld. De volledige ringweg is in het beheer van de gemeente Apeldoorn. De Ring is op de bewegwijzering aangegeven door middel van het spoelsymbool met, op enkele uitzonderingen na, de toevoegingen van de windrichtingen Noord, Oost, West en Zuid. Verder staat tussen haakjes ook de rijrichting aangegeven door middel van de windrichtingen.

Routebeschrijving

Aangezien het een ringweg betreft zonder hectometernummering is er niet een echt officieel begin/eindpunt. In dit artikel is de ringweg met de klok mee beschreven te beginnen op de kruising met de Amersfoortseweg (N344) bij het monument De Naald. De ring volgt dan de volgende wegen:

 • Zwolseweg (N344)
 • Hertenlaan / Reeënlaan (N344)
 • Edisonlaan (N344)
 • Laan van Zevenhuizen (N344)
 • Laan van Osseveld (N345)
 • Laan van Erica
 • Laan van Maten
 • Laan van Kuipershof
 • Marchantstraat
 • Ravenweg
 • Aluminiumweg
 • Laan van Westenenk
 • Laan van Spitsbergen
 • Jachtlaan

De kruising tussen de Amersfoortseweg, Zwolseweg, Jachtlaan en Loolaan is een grote VRI geregelde kruising. Over de Amersfoortseweg en de Zwolseweg loopt het wegnummer N344. De N344 is de voorloper van de huidige rijksweg A1 en was destijds de rijksweg tussen Apeldoorn, Voorthuizen, Hoevelaken en Amersfoort. De Loolaan verbindt de ringweg met het centrum van Apeldoorn en is vernoemd naar Paleis Het Loo dat ten noorden van deze kruising staat. De Ring loopt vanaf deze kruising in noordoostelijke richting over de Zwolseweg. Na circa een kilometer volgt de kruising met de Hertenlaan / Reeënlaan. Deze wegen zijn eenrichtingsverkeer waarbij de Hertenlaan voor het verkeer in oostelijke richting is en de Reeënlaan in westelijke richting. Bij de kruising met de Koninginnelaan komen deze wegen samen en gaat de Ring verder onder de naam Edisonlaan. Over al deze wegen loopt ook de N344 mee. De route gaat hier door de wijk Apeldoorn Noordoost. Ter hoogte van het Apeldoorns Kanaal gaat de straatnaam over in de Laan van Zevenhuizen door en langs onder meer de buurten Zevenhuizen, Sleutelbloem, Anklaar en De Mheen.

Bij de kruising met de Deventerstraat slaat de N344 af in noordoostelijke richting over deze weg richting Deventer. De Ring gaat rechtdoor over in de Laan van Osseveld dat tevens het nummer N345 draagt. De N345 is de voormalige rijksweg 49 tussen Apeldoorn en Zutphen. Deze buigt bij de kruising met de Zutphensestraat af in oostelijke richting. Via deze route kan de rijksweg A50 bereikt worden. De Ring gaat in zuidelijke richting verder over de Laan van Erica langs het evenemententerrein De Voorwaarts. Hierna volgt een rotonde bij de wijk Apeldoorn Zuidoost en gaat de ringweg verder over de Laan van Maten eerst in westelijke en daarna in zuidelijke richting.

Bij de kruising Heemradenlaan / Laan van Kuipershof volgt de ring zijn route over deze laatste weg in westelijke richting. Wederom wordt het Apeldoorns Kanaal gekruist waarna de Marchantstraat de ring overneemt door de wijk Apeldoorn Zuid. Hier wordt de Kaysersdijk gekruist die in zuidelijke riching de verbinding vormt met de rijksweg A1. Bij de Oude Beekbergerweg gaat de korte Ravenweg verder tot aan de kruising met de Arnhemseweg die deel uitmaakt van de N788.

Hierna gaat de Aluminiumweg en vervolgens de Laan van Westenenk verder door de wijk Apeldoorn Zuidwest tot de kruising met de Europaweg. Via deze weg kan wederom de A1 bereikt worden. De ring gaat in noordelijke richting verder over de Laan van Spitsbergen door Apeldoorn West. Na een paar kilometer wordt een vijfarmige rotonde bereikt waar de Ring verder gaat onder de naam Jachtlaan. De route buigt iets af in noordoostelijke richting maar de Jachtlaan is verder een vrij rechte weg die dan eindigt op de kruising met de N344 bij De Naald.

Geschiedenis en kenmerken per straat

Zwolseweg

De naam is afkomstig van de stad Zwolle, de weg richting Zwolle. Al loopt de weg in eerste instantie door het noordelijke gelegen Vaassen. De totale lengte is circa 5 kilometer waar circa 650 meter onderdeel is van de Ring. Dit deel heeft 1x2 rijstroken en parallelwegen die de toegang verschaft tot de erven van de naastgelegen woningen. Bij de kruising van de Amersfoortseweg / Loolaan / Zwolseweg lag tot 1959 de Loolijn met station Het Loo. Het tracé van de spoorlijn is nog te herkennen aan de groenstrook langs de Koning Lodewijklaan die in zuidelijke richting loopt vanaf de kruising. De spoorlijn was een aftakking van de Oosterspoorweg en liep naar Zwolle. Het gehele spoor, dat ook bekend stond als de Baronnenlijn, is verdwenen. Ten noorden van Apeldoorn richting Hattem ligt een fietspad op dit tracé. Samen met de Jachtlaan is de Zwolseweg het oudste deel van de huidige Ring.

Hertenlaan / Reeënlaan

Deze twee straten zijn vernoemd naar hertachtigen, evenals enkele andere straten in de omgeving. Rond 1970 is in het verlengde de Edisonlaan aangelegd. Waarschijnlijk is de inrichting als eenrichtingsweg toen ook ontstaan. Beide straten zijn circa 300 meter lang.

Edisonlaan

Deze weg is vernoemd naar Thomas Alva Edison, de uitvinder van onder andere de gloeilamp. De weg is zoals hierboven beschreven in de jaren 60 of 70 aangelegd als ontsluiting van de wijk Apeldoorn Noordoost met onder meer de buurten Anklaar, Sleutelbloem en Osseveld. De weg is uitgevoerd met 1x2 rijstroken en parallelwegen voor de ontsluiting van de naastgelegen woningen tussen de Herten-/Reeënlaan en de Boerhaavestraat. Tot de kruising met de Fauststraat heeft de weg vervolgens gescheiden rijbanen met deels 2x2 rijstroken sinds 2008. De Edisonlaan is 1,2 kilometer lang.

Laan van Zevenhuizen

Ter hoogte van het Apeldoorns Kanaal gaat de Edisonlaan over in deze laan die is vernoemd naar de buurt Zevenhuizen waar deze op enige afstand langs loopt. Deze wijk is onderdeel van de wijk Apeldoorn Noordoost. Ook deze laan is in de jaren 70 aangelegd bij de bouw van Apeldoorn Noordoost. De Laan van Zevenhuizen is circa 2 kilometer lang en eindigt op de Deventerstraat die in vroeger tijden de rijksweg vormde tussen Apeldoorn en Deventer als rijksweg 29. Tegenwoordig draagt deze weg het nummer N344. De Laan van Zevenhuizen heeft 1x2 rijstroken en vrijliggende fietspaden.

Laan van Osseveld

Deze laan loopt in het verlengde van de Laan van Zevenhuizen en is vernoemd naar de vinexwijk Osseveld. Deze weg van circa een kilometer is eind jaren 70 of begin jaren 80 aangelegd en is onderdeel van de N345 naar Zutphen. De weg eindigt op de Zutphenseweg die van oudsher de rijksweg Apeldoorn - Zuphen vormde als rijksweg 49. Sinds 1993, toen de Wet Herverdeling Wegenbeheer van kracht werd, is die route genummerd als N345. Ook de Laan van Osseveld is uitgevoerd met 1x2 rijstroken en vrijliggende fietspaden.

Laan van Erica

De circa 1 kilometer lange Laan van Erica loopt in het verlengde van de Laan van Zevenhuizen. De herkomst van de naam is onduidelijk maar kan verwijzen naar Dophei een plantensoort uit de heifamilie met de Latijnse naam Erica carnea. Er bestond ten zuiden van deze laan ook een Ericaweg. De laan is in de jaren 70 aangelegd. De Laan van Erica heeft grotendeels 1x2 rijstroken met vrijliggende fietspaden.

Laan van Maten

Deze laan in Apeldoorn-Zuidoost is vernoemd naar de wijk De Maten waar deze doorheen loopt. De Maten is afkomstig van een agrarische term. Het is een verbastering van "made" of "maat" een aanduiding van een stuk grasland dat als hooiland wordt gebruikt. Vaak omdat het een vochtig stuk land betreft dat aan een water is gelegen en niet geschikt is voor begrazing. Door de wijk lopen ook tal van watertjes. De Laan van Maten heeft gescheiden rijbanen met 2x1 rijstroken en in beide richtingen een busstrook.

Laan van Kuipershof

De herkomst van de naam is niet zeker maar straten in de buurt zijn vernoemd naar oude ambachten zoals de Rietdekkersdreef en Leidrekkersdreef. Het woord kuiper kan afstammen van het ambacht van kuiper; een tonnen- of vatenmaker. Denk hierbij aan het vervaardigen van de vroegere houten wijnvaten of regentonnen. De laan is circa 600 meter lang en gaat bij het Apeldoorns Kanaal over in de Marchantstraat. Het Apeldoorns Kanaal was in een verder verleden van grote betekenis voor de stad. Dit kanaal doet enkel nog dienst voor de afwatering. Slechts kleine delen zijn nog bevaarbaar. In de jaren 60 en 70 zijn onder andere voor de Edisonlaan en Laan van Kuipershof geen bruggen meer gemaakt, maar is het kanaal afgedamd waardoor scheepvaart niet meer mogelijk is. Wel zijn voor de afwatering duikers aangebracht. De Laan van Kuipershof heeft 1x2 rijstroken en vrijliggende fietspaden.

Marchantstraat

De ongeveer 1 kilometer lange Marchantstraat ligt in het verlengde van de Laan van Kuipershof. De straat is aangelegd midden jaren 50 en is zeer waarschijnlijk vernoemd naar Henri Marchant, een politicus uit begin 20ste eeuw. Meerdere straten in deze buurt zijn vernoemd naar historische personen waaronder politici. De Marchantstraat heeft 1x2 rijstroken en is voorzien van vrijliggende fietspaden.

Ravenweg

Deze weg loopt langs de buurt Vogelkwartier. Alle straten zijn hier vernoemd naar vogelsoorten. Ook de Ravenweg heeft 1x2 rijstroken en vrijliggende fietspaden. De weg is is circa een halve kilometer lang.

Aluminiumweg

In het verlengde van de Ravenweg loopt de Aluminiumweg langs de Metaalbuurt. Veel straten zijn hier vernoemd naar metaalsoorten. De Aluminiumweg heeft dezelfde uitvoering als de voorgaande straten en is ongeveer een kilometer lang. De wijk stamt uit het begin van de 20ste eeuw maar in 2005 is de buurt grondig gerenoveerd. Veel oude woningen zijn gesloopt en er is nieuwbouw voor in de plaats gekomen. Dit was onderdeel van het Masterplan Zuid.

Laan van Westenenk

De Metaalbuurt is ook bekend onder de naam Westenenk waar deze laan naar is vernoemd. De laan is begin jaren 70 aangelegd, net als de aansluitende Europalaan die is opengesteld toen de A1 gereedkwam. De oude ontsluitingsweg vanuit Apeldoorn naar Hoenderloo was de Brouwersmolenweg en Hoenderloseweg. Deze functie is toen overgenomen door de N304. De Laan van Westenenk is circa een kilometer lang en telt 1x2 rijstroken, maar is meer een aaneenschakeling van kruisingen met opstelvakken kort op elkaar.

Laan van Spitsbergen

Als verbinding tussen de Jachtlaan en de Europalaan is in de jaren 70 ook de Laan van Spitsbergen aangelegd. Deze weg heeft 1x2 rijstroken en is zo'n 2 kilometer lang. De Laan van Spitsbergen is waarschijnlijk vernoemd naar de tot Noorwegen behorende eilandengroep in de Noordelijke IJszee.

Jachtlaan

De Jachtlaan stamt uit het midden van de 18de eeuw en is de oudste weg die deel uitmaakt van de Ring. Kroondomein Het Loo dat behoort bij het paleis was tevens een geliefd jachtterrein, hier is de laan naar vernoemd. De Jachtlaan heeft 1x2 rijstroken en parallelwegen ter ontsluiting van de naastgelegen woningen. De Jachtlaan is in totaal 4 kilometer lang waarvan het noordelijke en oudste deel van 2 kilometer deel is van de Ring.

Externe links

Referenties