Ring Groningen

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN007.svgNLN370.svgNLN046.svg
Blank.png
N7 N370 N46
Begin Groningen
Einde Groningen
Lengte 17,5 km
Lijst van Nederlandse autosnelwegen
Overzicht van Nederlandse Ringwegen
Route

Knooppuntsymbool.svg Euvelgunne NLN007.svg → Drachten / Oldenburg


NLN046.svg Beneluxweg (Ring Oost)

Afslagsymbool.svg 1 Meerstad → Industrie Driebond; Meerstad

Brug.svg Driebondsbrug Riviersymbool.svg Eemskanaal

Riviersymbool.svg Damsterdiep

Afslagsymbool.svg 2 Oosterhoogebrug NLN360.svg → Centrum; Ten Boer, Delfzijl

Afslagsymbool.svg 3 Lewenborg → Lewenborg

Afslagsymbool.svg 4 Kardinge → Ulgersmaborg; Kardinge

Afslagsymbool.svg 5 Beijum-Zuid → Beijum-Zuid

Afslagsymbool.svg 6 Beijum-Noord

Brug.svg Beijumerbrug Riviersymbool.svg Boterdiep

Afslagsymbool.svg 7 Winsum NLN361.svg Winsum; Zuidwolde

Knooppuntsymbool.svg Boterdiep NLN046.svg → Delfzijl; Hoogezand


NLN370.svg Noordzeeweg/Plataanlaan (Ring Noord)

Afslagsymbool.svg 8 Noorderhoogebrug (alleen in/vanuit zuidwestelijke richting)

Brug.svg Noordzeebrug Riviersymbool.svg Van Starkenborghkanaal

Afslagsymbool.svg 9 De Hoogte Bedumerweg → De Hoogte, Centrum

Afslagsymbool.svg 10 Selwerd (alleen westelijke richting) Iepenlaan → Selwerd

Afslagsymbool.svg 11 Zernike Zernikelaan/Zonnelaan → Paddepoel; Zernikecomplex

Brug.svg Plataanbrug Riviersymbool.svg Reitdiep

Knooppuntsymbool.svg Reitdiep NLN355.svg → Zuidhorn, Leeuwarden

VRI zwart.svg Afslagsymbool.svg 12 Reitdiephaven → Reitdiep


NLN370.svg Friesestraatweg (Ring West)

VRI zwart.svg Afslagsymbool.svg 13 Vinkhuizen-Noord Edelsteenlaan → Vinkhuizen-Noord

VRI zwart.svg Afslagsymbool.svg 14 Paddepoel Siersteenlaan / Pleijdenlaan → Vinkhuizen; Paddepoel

VRI zwart.svg Afslagsymbool.svg 15 Vinkhuizen-Zuid Metaallaan → Schilders- en Zeeheldenwijk

VRI zwart.svg Afslagsymbool.svg 16 Kostverloren Friesestraatweg → Kostverloren


NLN370.svg Laan 1940 - 1945 (Ring West)

Afslagsymbool.svg 17 Hoogkerk Van Heemskerckstraat / Hoendiep → Hoogkerk; Centum

Brug.svg viaduct Hoendiep

Afslagsymbool.svg 18 Peizerweg → Zeeheldenbuurt; Laanhuizen

VRI zwart.svg Afslagsymbool.svg 19 Martiniplaza Concourslaan / Leonard Springerlaan

Rotonde.svg Vrijheidsplein Afslagsymbool.svg 36 NLN007.svg


NLN007.svg Weg der Verenigde Naties (Ring Zuid)

Brug.svg Julianabrug Riviersymbool.svg Hoornse Diep (Noord-Willemskanaal)

Knooppuntsymbool.svg Julianaplein Junction.svg NLA028.svg → Zwolle

Afslagsymbool.svg 37 Groningen-Helpman

Afslagsymbool.svg 37a Groningen-Oosterpoort


NLN007.svg Beneluxweg (Ring Zuid)

Afslagsymbool.svg 38 Groningen-Zuidoost

Brug.svg Hoge Euvelgunnerbrug Riviersymbool.svg Oude Winschoterdiep

Knooppuntsymbool.svg Euvelgunne NLN007.svg → Drachten / Oldenburg

De Ring van Groningen is de ringweg van de stad Groningen in de provincie Groningen, bestaande uit delen van de autowegen N7, N370 en N46. De ring loopt globaal in een ruit door het westen, zuiden en oosten van de stad en ten en noorden langs de stad. De Ring Groningen is circa 18 kilometer lang en heeft over de gehele lengte autowegstatus met een maximumsnelheid van 70 km/u op het grootste deel. De Ring is bewegwijzerd als "Ring Groningen" in zwarte platte tekst op een witte achtergrond. Op de N7 en N46 is de route aangeduid met het nummerschildje "RING N7" en "RING N46". De N7 en het korte stukje N46 Euvelgunne - Driebondsbrug vallen onder beheer van Rijkswaterstaat, de rest is in beheer van de provincie Groningen.

Routebeschrijving

De Ring loopt over een drietal genummerde wegen door en langs de stad en is voorzien van afritnummering. Dit artikel beschrijft de ringweg met de afritnummering mee vanaf het knooppunt Euvelgunne.

In noordelijke richting loopt de ring vanaf knooppunt Euvelgunne over de N46 die de naam Beneluxweg draagt. De ring loopt hier onder meer langs de wijken Lewenburg en Beijum. Na circa 4 kilometer volgt de aansluiting met de N370, het knooppunt Boterdiep. De N46 loopt hier in een zogenaamde TOTSO en vervolgt zijn weg richting de Eemshaven in noordoostelijke richting. De ring gaat verder in zuidwestelijke en daarna westelijke richting over de N370 met de naam Noordzeeweg. Dit is het noordelijke deel van de ring die eerst langs het gehucht Noorderhoogebrug loopt. Hierna kruist de ring met de Noordzeebrug eerst het Van Starkenborghkanaal waarna een ongelijkvloerse aansluiting volgt met de Bedumerweg. De ring loopt hier langs de wijk en bedrijventerrein De Hoogte.

De N370 vervolgt hierna haar weg onder de naam Plataanlaan langs de de Zernike Campus en de wijken Selwerd en Paddepoel. Na de brug over het Reitdiep volgt de aansluiting met de N355, het knooppunt Reitdiep. De N355 is een niet-autosnelweg naar Leeuwarden. De N370 buigt hier af in zuidelijke richting doormiddel van een TOTSO. In het knooppunt is een gelijkvloerse aansluiting geïntegreerd die de wijk Reitdiep en het bedrijventerrein Reitdiephaven bedient.

De N370 vormt hier het westelijke deel van de ring en gaat in zuidelijke richting verder onder de naam Friesestraatweg en loopt hier langs de wijk Vinkhuizen die aan de westzijde van de ring ligt, oostelijk ligt de wijk Paddepoel. Beide wijken worden door middel van een drietal gelijkvloerse kruisingen ontsloten op de N370. Na de laatste kruising volgt een geregelde kruising waar de Friesestraatweg afslaat en door de wijk Kostverloren loopt. Bij deze kruising verandert de straatnaam van de ring in Laan 1940-1945 en loopt de N370 over het 750 meter lange viaduct Hoendiep langs het bedrijventerrein Hoendiep en de wijk Kostverloren. Het viaduct kruist de weg en kanaal met de naam Hoendiep. Hierna overspant het viaduct nog de Van Heemskerckstraat en een spoorlijn. De wijken en het bedrijventerrein worden hier ontsloten via de aansluiting Hoogkerk.

Na het viaduct Hoendiep volgt de aansluiting met de Peizerweg die het bedrijvengebied Peizerweg en de wijken Zeeheldenbuurt en Laanhuizen bedient. Het laatste deel van de 9,7 kilometer lange route over de N370 doorkruist het Stadspark waarna nog een geregelde kruising volgt bij het Martiniplaza en de N370 vervolgens eindigt bij het Vrijheidsplein waar een aansluiting is op de rijksweg N7. De N7 neemt vervolgens in oostelijke richting de ring over onder de naam Weg der Verenigde Naties en vormt het zuidelijke deel van de Ring Groningen. Eerst kruist de N7 het Noord-Willemskanaal met de beweegbare Julianabrug waarna het knooppunt Julianaplein volgt. Hier sluit de A28 vanuit Assen aan op de N7.

Na het Julianaplein loopt de N7 verhoogd verder met aan de zuidzijde de wijk Helpman en ten noorden van de weg de wijken Rivierenbuurt en Herewegbuurt. Na de kruising van de spoorlijn Assen - Groningen volgt de aansluiting Groningen-Zuidoost. Op dit punt verandert de naam van de N7 in Beneluxweg. Hier ligt een korte parallelstructuur tussen de aansluitende Europaweg en het oostelijker gelegen bedrijventerrein Euvelgunne. Na de kruising van het Winschoterdiep volgt tenslotte het knooppunt Euvelgunne waar de N46 begint en de N7 naar het zuiden afbuigt en na een paar kilometer als snelweg A7 verder gaat richting Duitsland.

Geschiedenis en Kenmerken per Straat

Beneluxweg

Vernoemd naar het samenwerkingsverband tussen NEderland, BElgië en LUXemburg. Het eerste deel tussen de N370 en de aansluiting Oosterhoogebrug kwam in 1983 gereed, het zuidelijke stuk tot aan de Europaweg bij het Euroborg stadion drie jaar later. Dit deel was destijds genummerd als N28. In 1993 is het nummer N46 over de oostring van Groningen geleid en verviel het nummer N28. De rijksweg 7 verliep tot 2009 via de Europaweg richting het oosten. In 2009 is ten zuidoosten van het bedrijventerrein Driebond het knooppunt Euvelgunne opengesteld waardoor er voor de Beneluxweg een TOTSO ontstond. Het deel tussen het knooppunt en de Europaweg is nu onderdeel van de N7.

Noordzeeweg

Ook dit deel is in in jaren 70 aangelegd. Het eerste stuk loopt over het tracé van de voormalige route Groningen - Bedum waar de Groningerweg ook deel van uit maakte. In Groningen ligt in het verlengde van de Noordzeeweg de Bedumerweg. Ter hoogte van het gehucht Noorderhoogebrug is de oude route genummerd als N361. De N370 en een klein deel van de N46 tot aan Zuidwolde draagt de naam Noordzeeweg. De brug over het Van Starkenborghkanaal heet Noordzeebrug. In totaal is dit circa 2,7 kilometer.

In 2010 is begonnen met het volledig ongelijkvloers maken van de oostring en de noordring.[1] Tot 2015 zijn alle aansluitingen ongelijkvloers gemaakt .Voor de noordring is een nieuwe Noordzeebrug aangelegd en is de aansluiting Noorderhoogebrug omgebouwd. Verder zijn de gelijkvloerse kruisingen met de Bedumerweg en bedrijventerrein De hoogte verdwenen. Hier is één ongelijkvloerse aansluiting voor in de plaats gekomen.

Plataanlaan

Tussen knooppunt Reitdiep met de N355 en de Noordzeebrug loopt de Plataanlaan. Dit deel van de route is circa 2,5 kilometer lang en heeft eveneens 2x2 rijstroken. Een plataan is een bomensoort. De straten in de wijk Selwerd waar de N370 langsloopt zijn ook vernoemd naar bomensoorten. Ook dit deel van de route is in de jaren 70 aangelegd als onderdeel van de N46. De brug over het Reitdiep heet de Plataanbrug.

Friesestraatweg

In het verlengde van de Laan 1940 - 1945 loopt de Friesestraatweg. Het deel dat genummerd is als N370 is slechts een klein deel van de Friesestraatweg. De route met deze naam begint op de kruising met het Hoendiep/Aweg in Groningen en eindigt aan de oostkant van Zuidhorn. Het deel tussen knooppunt Reitdiep en Zuidhorn draagt het nummer N355. De Friesestraatweg was van oudsher de verbinding tussen Groningen en Leeuwarden. Bij de aanleg van de N46 als onderdeel van de Ring Groningen is de zogenaamde TOTSO in de Friesestraatweg ontstaan, zowel bij de aansluiting met de N355 als bij de T- kruising ten noorden van de wijk Kostverloren. De Friesestraatweg is in totaal circa 10 kilometer lang en het N370 genummerde deel van 1,7 kilometer heeft 2x2 rijstroken. In 2015 is het Reitdiepplein N370/N355 aangepast met een free-flow verbindingsweg van Leeuwarden naar het zuiden.

Laan 1940-1945

De geschiedenis van deze weg valt samen met de aanleg van de huidige N370. De weg is aangelegd in de jaren 70 en had tot 1993 het nummer N46 als onderdeel van de route Groningen - Eemshaven. De weg is vernoemd naar de periode dat de Tweede Wereldoorlog plaatsvond. De naam Vrijheidsplein voor het verkeerspplein met de N7 is ook een herinnering aan deze oorlog. De Laan 1940 - 1945 is 2,4 kilometer lang en telt 2x2 rijstroken. Het viaduct Hoendiep is onderdeel van deze laan. In 2006 is de aansluiting Hoendiep in de westelijke ringweg ongelijkvloers opengesteld. In 2009 zijn er aanpassingen gedaan aan het Vrijheidsplein om de doorstroming te verbeteren. Sindsdien is dit verkeersplein niet meer volledig en zijn enkele relaties niet meer mogelijk.

Weg der Verenigde Naties

Tussen de aansluiting Hoogkerk en de Europaweg draagt rijksweg 7 de naam Weg der Verenigde Naties vernoemd naar het in 1945 opgerichte internationale samenwerkingsverband Verenigde Naties (VN). De route is in totaal 5,5 kilometer lang waarvan 2,5 kilometer binnen de ring Groningen valt. Het deel tussen Hoogkerk en knooppunt Julianaplein werd in 1960 met één rijbaan opengesteld. In de jaren 70 is de huidige N7 ten oosten van het knooppunt aangelegd, deels als gemeentelijk weg. Wanneer diverse delen met 2x2 rijstroken werden opengesteld is niet geheel duidelijk. In 1986 werd het deel ten oosten van het Julianaplein overgedragen aan het rijk.

Knooppunten en Afritnummering

In november 2016 verschenen de eerste afritnummers op de Ring Groningen. Daarnaast zijn twee aansluitingen benoemd tot officiële knooppunten. Hiertoe is besloten omdat gebleken is dat wegnummers en afritnamen weinig bekend zijn bij veel weggebruikers. Daarnaast wordt informatie betreffende afsluitingen en evenementen op elektronische informatiepanelen weergegeven die een beperkte ruimte hebben. Een afritnummer neemt minder ruimte in dan een plaats of straatnaam. Het provinciale deel van de Ring Groningen is hierbij één van de weinige niet-rijkswegen waar afritnummering op toegepast wordt. Tevens zijn de knooppunten Boterdiep en Reitdiep de eerste officieel aangeduide knooppunten die volledig in provinciaal beheer zijn. Beide knooppunten werden voorheen in de volksmond al aangeduid als knooppunt maar hadden officieel de status van aansluiting.

Toekomst

Het grootste project behelst het verdiept en deels overdekt aanleggen van de N7, de zuidring. De uitvoering hiervan zal tussen 2015 en 2020 plaats vinden. Daarbij zal ook het knooppunt Julianaplein volledig ongelijkvloers worden. Ook loopt er een studie naar het ongelijkvloers maken van de Friesestraatweg en de Laan 1940-1945 onderdeel van het westelijke deel van de ring. Mocht dit daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden dan zal dat op zijn vroegst na 2020 gaan plaats vinden.

Verkeersintensiteiten

Referenties