Ring Hilversum

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
RING.png
Blank.png
Ring Hilversum
Begin Hilversum
Einde Hilversum
Lengte ca. 11 km
Overzicht van Nederlandse Ringwegen
Route

VRI zwart.svg Sumatralaan → Bussum NLN524.svg


Insulindelaan

Junction.svg Delilaan

Junction.svg Hoge Naarderweg


Godelindeweg

Junction.svg Jacobus Pennweg


Krugerweg → Bussemergrintweg

VRI zwart.svg 's-Gravelandseweg → 's-Graveland / Centrum


Geert van Mesdagweg

VRI zwart.svg Vaartweg → Centrum


Gijsbrecht van Amstelstraat

VRI zwart.svg Nieuwe Havenweg


Gijsbrecht van Amstelstraat → Vreelandseweg

Rotonde.svg NLN201.svg → Haarlem


Diependaalselaan

Rotonde.svg Kerkelandenlaan → Kerkelanden

Rotonde.svg Loosdrechtseweg → Centrum / Loosdrecht

Rotonde.svg Bosdrift

Rotonde.svg Utrechtseweg → Centrum / Utrecht NLN417.svg

VRI zwart.svg Colosseum → Arenapark

VRI zwart.svg Oostereind → Baarn / Utrecht, Almere NLA027.svg


Oostereind

VRI zwart.svg Arena → Arenapark

Tunnel.svg Amaliatunnel Afslagsymbool.svg Soestdijkerstraatweg → Centrum / Baarn, Soest NLN415.svg


Oostereind → Oosterengweg

VRI zwart.svg Van Riebeeckweg

Rotonde.svg Jan van der Heydenstraat


Kamerlingh Onnesweg

Rotonde.svg Minckelerstraat

VRI zwart.svg Den Uylplein NLN525.svg → Laren / NLA001.svg


Johannes Geradtsweg

VRI zwart.svg Jan van der Heydenstraat, Jacob van Campenlaan

Rotonde.svg Snelliuslaan

VRI zwart.svg Sumatralaan → Bussum NLN524.svg

De Ring van Hilversum is een aaneenschakeling van diverse wegen die samen de (buiten)ring vormen. Deze wegen liggen redelijk langs de rand van de bebouwde kom en vormen een directe verbinding met de hoofdroutes die Hilversum binnenkomen. De totale lengte van de ring is circa 11 kilometer. Naast de buitenring heeft Hilversum nog een kleine centrumring, deze is eenrichtingsverkeer tegen de klok in en eveneens een aaneenschakeling van diverse wegen. De gehele Ring wordt beheerd door de gemeente Hilversum en is op de bewegwijzering aangeven door middel van een spoelsymbool met daarin het woord RING.

Routebeschrijving

Aangezien het een ringweg betreft zonder hectometernummering is er niet een echt officieel begin- of eindpunt. De oudste wegdelen liggen bij het Mediapark waar een deel van de publieke omroepen en de commerciële zender RTL gevestigd zijn en enkele grote tv-studio's staan. De ringweg bestaat, gezien vanaf het Mediapark en tegen de klok in, uit de volgende wegen:

 • Insulindelaan
 • Godelindeweg
 • Krugerweg
 • Bussumergrintweg
 • Geert van Mesdagweg
 • Gijsbrecht van Amstelstraat
 • Vreelandseweg
 • Diependaalselaan
 • Oosreind
 • Oosterengweg
 • Kamerlingh Onnesweg
 • Johannes Geradtsweg

De Insulindelaan begint op het kruispunt nabij het Mediapark, deze kruising vormt de verbinding met de weg richting Bussum, deels genummerd als N524. Na ongeveer een halve kilometer gaat de weg over in de Godelindeweg en stijgt naar de Trompenberg, het hoogste punt binnen Hilversum. Bovenaan ligt het kruispunt met de Jacobus Pennweg waar een monumentale watertoren staat. De straatnaam verandert hier in Krugerweg voor een heel kort stukje. De weg maakt hier een rappe daling en er volgt een scherpe bocht westwaarts. In deze bocht verandert de naam in Bussumergrintweg. Na een kleine zeshonderd meter volgt een groot VRI geregeld kruispunt met de 's-Gravelandseweg. Dit is een drukke weg die het centrum van Hilversum verbindt met de naburige woonkern 's-Graveland.

De ring gaat hierna verder met de naam Geert van Mesdagweg en loopt langs de rand van de bebouwing. Rechts van de weg ligt een bosrijk gebied, het Corversbosch. De Geert van Mesdagweg ligt in een ruime bocht langs de bebouwing en komt uit op de geregelde kruising met de Vaartweg waar de Gijsbrecht van Amstelstraat het stokje overneemt. Hier ligt een bedrijventerrein ontsloten door de Nieuwe Havenweg. Voorbij het bedrijventerrein volgt een zeer scherpe bocht noordwaarts waar de Vreelandseweg verder gaat. De Gijsbrecht loopt rechtdoor in deze bocht: deze route is afgesloten voor autoverkeer.

Ook aan de Vreelandseweg is nog een ontsluiting met het bedrijventerrein waarna een groot verkeersplein volgt. Rechtdoor begint de niet-autosnelweg N201 richting Haarlem. De ring buigt westwaarts af, hier begint de Diependaalselaan, het langste wegdeel van de ring.

De Diependaalselaan vormt eerst de ontsluiting van de wijk Kerkelanden door middel van een turborotonde. Hierna volgt wederom een turborotonde met de Loosdrechtseweg. De rijbaan splits zich in een 2x1 weg met de voor Hilversum bekende brede middenbermen met een parkachtige uitstraling. Dit voor een stuk van ongeveer een kilometer. Hierna wordt het weer een 1x2 rijbaan op de kruising met de Bosdrift die gevormd wordt door een zogenaamd voorrangspleintje. De weg voert hier min of meer dwars door een woonwijk en is vrij smal met mogelijkheid voor langsparkeren aan weerskanten van de weg. Het eerstvolgende grote kruispunt is een turborotonde met de N417 die de oude verbinding met Utrecht vormt.

Hierna gaat de Diependaalselaan verder met 2x2 rijstroken. Hoewel de weg hier breed oogt is de maximumsnelheid 50 km/u. Deze snelheid geldt voor de gehele ringweg. Er is op dit punt niet veel bebouwing. Aan de zuidkant ligt een natuurgebied. De weg duikt onder de spoorlijn richting Utrecht door waarna een geregelde kruising volgt met het Arena kantorenpark. De Diependaalselaan eindigt op een groot kruispunt met het Oostereind en richting het zuiden de lange toeritten naar de rijksweg A27. De ring gaat noordwaarts verder.

Het Oostereind is een kort stuk die de verbinding vormt met de A27 en de Soestdijkerstraat richting Baarn. Het Oostereind is vrij breed met meerdere rijstroken. Maar dit is voornamelijk een aaneenschakeling van voorsorteerstroken aangezien de kruisingen zeer kort op elkaar liggen. De kruising met de Soestdijkerstraatweg/N415 is ongelijkvloers voor het verkeer dat de ring volgt. Het Oostereind gaat door middel van de Prinses Amaliatunnel onder deze weg door. Het afslaande verkeer wordt afgewikkeld via een rotonde die bovenop de tunnel ligt. Na de Soestdijkerstraatweg gaat het Oostereind over in de Oosterengweg en verder noordwaarts meer de bebouwde kom in. Eerst volgt een geregeld kruispunt met de Van Riebeeckweg, deze weg vormt de toegang tot het Tergooi ziekenhuis. Het volgende obstakel in de ring is de spoorlijn richting Amersfoort die gelijkvloers gekruist wordt. Direct daarna volgt een voorrangsplein met de Jan van der Heydenstraat en buigt de ring af over de Kamerlingh Onnesweg.

De Kamerlingh Onnesweg ligt met een grote boog redelijk langs de woonwijken. Aan de buitenkant staan enkele wooncomplexen maar daarachter ligt een groot heidegebied. De weg komt vervolgens uit op het Den Uylplein, een groot VRI-kruispunt waar de N525 komende vanaf de gemeente Laren eindigt. Deze weg vormt tevens de verbinding met de rijksweg A1.

Het laatste deel van de ring is dan de Johannes Geradtsweg met aan weerskanten woningen en de mogelijkheid voor langsparkeren. Ook dit wegdeel heeft een stuk met een brede parkachtige middenberm. Na het voorrangspleintje met de Snelliuslaan volgt het spoorviaduct over de lijn Amsterdam - Hilversum en de kruising met het Mediapark.

Geschiedenis

De geschiedenis van het Hilversumse wegennet is vrij uitgebreid. De ringweg zoals deze er nu bij ligt is nog vrij jong. Diverse wegdelen waaruit de ring is samengesteld zijn van begin 20ste eeuw. Zo zijn de Johannes Geradtsweg en een deel van de Diependaalselaan in de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw gereedgekomen. Het 2x2 deel van de Diependaalselaan tussen de Utrechtseweg en het Oostereind is in de jaren '70 opengesteld. Waarschijnlijk in 1974, dit is de datum die in het spoorviaduct staat gegraveerd. Van een ringweg was nog lang geen sprake, immers autoverkeer was begin vorige eeuw nog zeer beperkt. Veel wegen in Hilversum zijn destijds aangelegd met een betonplaten wegdek. Gaandeweg is een flink deel ervan geasfalteerd.

Hilversum ligt vrij centraal in het Gooi en het dorp vormt een belangrijke schakel in het regionale wegennet. Belangrijke verkeersaders zoals de N201 en de rijkswegen A1 en A27 lopen vlak langs het dorp. Verder staat Hilversum bekend als de Mediastad. De publieke omroepen en de commerciële zenders van RTL zijn hier gevestigd. Verder zitten er diverse grote bedrijven. Het onderliggend wegennet buiten Hilversum is niet optimaal uitgebouwd. Vanuit omliggende gemeentes als Wijdemeren is er weinig keuze dan door Hilversum te rijden om bij de rijkswegen A1 en A27 te komen. Ook de N201 voert veel doorgaand verkeer aan dat richting deze snelwegen rijdt. Deze situatie is ontstaan doordat geplande wegen nooit zijn aangelegd om diverse redenen. Een voorbeeld hiervan is de rijksweg A80. Soms komen plannen weer boven drijven voor wegen buiten de bebouwde kom van Hilversum langs, maar verdwijnen weer in de archieven vanwege voornamelijk milieuredenen. Hilversum wordt omringt door natuurgebieden zoals het Spanderswoud, Corversbosch en de Westerheide.

De gemeente Hilversum is al een jaar of dertig bezig de verkeersproblemen het hoofd te bieden. In de jaren '80 is men begonnen met het autoluw maken van het centrum om verkeersoverlast voor omwonenden en winkelend publiek te verminderen. Zo is de Groest, voorheen een drukke verkeersader dwars door het centrum, een voetgangersgebied geworden. De drukke wegen die het dorp doorsneden zijn zo allemaal "geknipt" en autoverkeer wordt zoveel mogelijk buiten het centrum om geleid. Ook zijn veel wegen eenrichtingsverkeer gemaakt om sluipverkeer door de woonwijken tegen te gaan.

In de jaren '60 is de Bussumergrintweg, tot dan toe een doorgaande weg die Hilversum met Bussum verbindt, op twee plaatsen onderbroken. Dit na klachten uit de villawijk Trompenbergh vanwege het toenemende autoverkeer. Hier is de in de volksmond bekende "Krugerbocht" ontstaan. De Krugerweg was destijds een zijstraat van de Bussumergrintweg. Sinds de "knip" loopt de Bussumergrintweg nu naadloos over in de Krugerweg. Het is voor autoverkeer niet meer mogelijk de Bussumergrintweg als doorgaande weg te gebruiken. Dit soort ingrepen heeft de gemeente Hilversum uitgevoerd op andere plekken om autoverkeer zoveel mogelijk uit woonwijken te weren. Het gevolg is dat veel wegen versnipperd zijn en straatnamen op sommige plekken voor het oog een onlogische doorloop hebben. Dat de ring bestaat uit een twaalftal straatnamen is het gevolg van al dit "knip en plakwerk".

De laatste grote klussen zijn in 2010 en 2011 afgerond waarbij de kruispunten in de Diependaalselaan zijn omgebouwd en het oude betonplatenwegdek van de Geert van Mesdagweg is vervangen door asfalt. Tevens is de kruising met de 's-Gravelandseweg, in de buurt beter bekend als "Quatre Bras" gerenoveerd en is de klinkerbestrating vervangen door asfalt.

Het grootste project wat gereed is gekomen betreft het ombouwen van de kruising Oostereind - Soestdijkersstraatweg. Hier is de Amaliatunnel gebouwd waarbij de Ring onder de Soestdijkerstraatweg doorloopt. Op de tunnel ligt een rotonde waarbij de Ring door middel van toe- en afritten op aansluit. Doorgaand verkeer op de Ring kan conflictvrij doorrijden. De verkeersafwikkeling op de Soestdijkerstraatweg gaat via de rotonde. Het project had veel vertraging opgelopen. Zo zijn er problemen ontstaan bij het heien van de damwanden om de tunnel uit te graven en is de aannemer die de tunnel zou bouwen failliet gegaan. Inmiddels zijn de werkzaamheden klaar en op 22 november 2012 zijn de tunnel en rotonde feestelijk geopend en kan het verkeer van beide gebruikmaken. De tunnel heeft de naam Amaliatunnel gekregen.

Toekomst

De gemeente Hilversum is al jaren met het wegennet bezig en ook aan het experimenteren. Wegsituaties veranderen doorlopend, zo is de Diependaalselaan de afgelopen sinds 2010 al drie keer aangepast om de doorstroming te verbeteren.

Vanaf 30 maart 2020 tot medio 2022 wordt gewerkt aan de Alexiatunnel waarbij de spoorwegkruising van de spoorlijn Hilversum - Amersfoort ongelijkvloers wordt gemaakt. Hier wordt een dubbeldeks onderdoorgang aangelegd met een gesloten gedeelte van 249 meter. Door deze lengte valt de tunnel niet onder de tunnelwet. De onderste tunnelbuis wordt bestemd voor gemotoriseerd verkeer en de bovenste buis voor (brom)fietsers.

Weggebruik

Trivia

Een van de opmerkelijke dingen in het Hilversumse wegennet zijn de zogenaamde voorrangspleintjes. De gemeente zocht lang naar manieren om de doorstroming op kruispunten te verbeteren. Kruisingen met verkeerslichten zorgen voor oponthoud en daarnaast zijn verkeerslichten vrij duur en onderhoudsgevoelig. Daar de ruimte op veel plaatsen beperkt is zijn normale rotondes niet overal een uitkomst. Na veel onderzoek is men op het idee van het voorrangsplein gekomen. Dit zijn in feite platgeslagen rotondes die niet veel ruimte vereisen. Het voordeel is dat er ruimte geboden wordt voor linksafslaand verkeer om zich middenop op te stellen zonder achteropkomend verkeer in doorgang te hinderen. Een voorwaarde is dat de weg die gekruist wordt niet al te veel (vracht)verkeer verwerkt, anders loopt het opstelgedeelte vol en wordt de doorstroming op de kruising alsnog belemmerd.

Externe links