Ring Hoofddorp

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Ring Hoofddorp
N201, N205, A4
Begin Hoofddorp
Einde Hoofddorp
Lengte ca. 21 km
Overzicht van Nederlandse Ringwegen
Route

Drie Merenweg / Kruisweg


Kruisweg

Leenderbos

IJweg

Van Heuven Goedhartlaan → Hoofddorp-Centrum


Weg om de Noord

Industrie Noord / Lijnden

Van Heuven Goedhartlaan


Kruisweg

Rijnlanderweg

Kruisweg → Schiphol, Aalsmeer


Hoofddorpdreef

Rozenburgdreef / Aansluiting Hoofddorp


(parallelrijbaan)

3a Hoofddorp-Zuid


Bennebroekerweg

Rijnlanderweg

Bennebroekerweg


Nieuwe Bennebroekerweg

Spoorlaan

Hoofdweg

Calatravabruggen-Citer Hoofdvaart

Molenaarslaan

Deltaweg

Drie Merenweg


Drie Merenweg


Drie Merenweg / Kruisweg

De Ring van Hoofddorp is een ringweg om Hoofddorp, de hoofdplaats van de gemeente Haarlemmermeer. De ringweg is circa 21 kilometer lang en volgt langs de noordzijde de N201, de oostzijde de rijksweg A4, de Bennebroekerweg ten zuiden van Hoofddorp en ten slotte de N205 langs de westzijde.

De ring is op de bewegwijzering aangeduid als Ring Hoofddorp in platte tekst op een witte achtergrond hoewel de Ring op de portaalborden boven de parallelbanen van de A4 niet wordt aangeduid. Het bekende spoelsymbool met daarin het woord RING dat vaak gebruikt wordt op ringwegen binnen andere plaatsen/steden is hier niet toegepast. Het N201 en N205 gedeelte valt onder het beheer van de provincie Noord-Holland. De Bennebroekerweg is in beheer van de gemeente Haarlemmermeer. De A4 is in het beheer van Rijkswaterstaat.

Routebeschrijving

De ringweg volgt deels genummerde wegen met hectometering en één ongenummerde weg. Een duidelijk beginpunt van de Ring Hoofddorp is niet aan te wijzen. In dit artikel is de ringweg met de klok mee beschreven. Vanaf de kruising met de N205 de N201 aan de noordzijde van Hoofddorp loopt de ringweg eerst in oostelijke richting die de naam Kruisweg draagt. Bij de kruising met de Van Heuven Goedhartweg gaat de naam over in Weg om de Noord. Er bevindt zich één ongelijkvloerse aansluiting halverwege deze weg. Deze vormt de verbinding met de Hoofdweg (N520) die van noordoost naar zuidwest door de Haarlemmermeer loopt, parallel aan de Hoofdvaart. De N201 volgt zijn route in zuidwestelijke richting waarna de VRI kruising met wederom de Van Heuven Goedhartweg volgt. Na deze kruising volgt het tweede deel Kruisweg tot aan de kruising met de Hoofddorpdreef. Via deze weg sluit de N201 aan op de rijksweg A4 bij de aansluiting Hoofddorp. De ringweg vervolgt zijn weg over de A4 in zuidelijke richting via de parallelbaan om bij de aansluiting Hoofddorp-Zuid de snelweg weer te verlaten en in westelijke richting verder te gaan over de Bennebroekerweg. Na de kruising met de Rijnlanderweg volgt een ongeregelde kruising en verandert de straatnaam in Nieuwe Bennebroekerweg vlak voor het viaduct met de de Schiphollijn, de spoorlijn Weesp - Leiden. De oude Bennebroekerweg ligt ernaast als parallelweg.

Hierna volgt direct de kruising met de Spoorlaan. Na een kleine kilometer kruist de Nieuwe Bennebroekerweg de Hoofdvaart door middel van de opvallende Citerbrug. Dit is één van de drie markante Calatravabruggen die over de Hoofdvaart liggen. De Nieuwe Bennebroekerweg loopt in een rechte lijn door langs de zuidzijde van Hoofddorp. Er volgen nog een tweetal rotondes waarna de weg eindigt op een VRI geregelde kruising met de N205, de Drie Merenweg. De ringweg gaat hier in noordelijke richting verder langs de westzijde van Hoofddorp zonder verdere kruisingen met andere wegen waarna de aansluiting met de N201 volgt. Deze is uitgevoerd als een zogenaamde kwadrantaansluiting.

Geschiedenis en Kenmerken per Straat

Weg om de Noord & Kruisweg

Zie N201 voor het hoofdartikel.

Vroeger liep de hoofdroute via de Kruisweg dwars door Hoofddorp wat voor veel overlast in het dorp zorgde op deze redelijk smalle weg. Eind jaren 70 werd dit knelpunt van de huidige N201 opgelost toen de Weg om de Noord gereedkwam langs, zoals de naam al aangeeft, het noorden van Hoofddorp. De weg is uitgevoerd met 2x2 rijstroken en een maximumsnelheid van 80 km/u. Dit deel van de ring is circa 4 kilometer lang. De straatnaam Kruisweg is afkomstig van de voormalige plaatsnaam van Hoofddorp. Deze plaats heette vlak na de drooglegging van de Haarlemmermeer nog Kruisdorp. De Kruisweg is in totaal 10 kilometer lang en doorkruist de Haarlemmermeer vanaf de Cruquiusbrug tot aan de Aalsmeerderbrug. Sinds de komst van de Weg om de Noord loopt de doorgaande route over twee losse delen van de Kruisweg. Deze twee delen zijn samen circa 7,5 kilometer.

A4

Met het project Masterplan N201+ zijn nabij Hoofddorp een groot aantal wegen aangepast en aangelegd. Onderdeel hiervan was de aanleg van een structuur met parallelbanen, de aanpassing van de aansluiting Hoofddorp en de aanleg van de aansluiting Hoofddorp-Zuid. Deze laatste aansluiting is op 15 december 2013 voor verkeer geopend. Nadat deze aansluiting geopend is, is de Ring Hoofddorp, die tot die tijd nog over de Spoorlaan liep, verlegd naar het oosten om via de aansluiting Hoofddorp, de parallelbaan en de aansluiting Hoofddorp-Zuid te lopen.

Zie verder Masterplan N201+

(Nieuwe) Bennebroekerweg

De Nieuwe Bennebroekerweg vanaf de Calatravabrug de Citer

De Bennebroekerweg is één van de oudere wegen van de Haarlemmermeer en loopt vanaf de Bennebroekerdijk langs de westelijke Ringvaart bij Bennebroek, waar de weg ook naar vernoemd is, naar Rijsenhout aan de zuidoostzijde van de Haarlemmermeer. De weg route is circa 9 kilometer lang.

Op een gedeelte van zo'n anderhalve kilometer, tussen de Nelson Mandeladreef en de Spoorlaan tussen Hoofddorp en Nieuw Vennep, maakt de Bennebroekerweg sinds 2013 een substandaard onderdeel uit van de Ring Hoofddorp. Er zijn plannen om dit wegvak een parallelle nieuwe weg aan te leggen om de Bennebroekerweg te ontlasten. Dit gedeelte van de Bennebroekerweg is namelijk zwaar overbelast door verkeer tussen de A4 en delen van Hoofddorp en Nieuw-Vennep met zowel files in de ochtend- als avondspits als gevolg. De nieuw aan te leggen weg zal niet voor 2030 in gebruik worden genomen.

Verder naar het westen is Hoofddorp eind jaren 90 en in de jaren 2000 flink in zuidelijke richting uitgebouwd met onder andere de wijken Toolenburg en Floriande. Hierbij is een groot deel van de daar lopende Bennebroekerweg binnen de bebouwde kom van Hoofddorp komen te liggen. Om verkeersoverlast in de wijken te vermijden is tussen de Spoorlaan en de Drie Merenweg (N205) zuidelijker en parallel aan de bestaande Bennebroekerweg een nieuwe weg aangelegd die verder van de bebouwing af loopt.

Deze weg heeft simpelweg de naam Nieuwe Bennebroekerweg gekregen. Waar de (oude) Bennebroekerweg een niet al te brede rijbaan met 1x2 rijstroken en een vrijliggend fietspad heeft en veel erfaansluitingen heeft, heeft de nieuwe Bennebroekerweg een iets bredere rijbaan met 1x2 rijstroken met dubbel doorgetrokken asstreep. Tussen de Spoorlaan en de Hoofdweg is de weg uitgevoerd met 2x1 rijstroken.

Verder wordt de IJweg ongelijkvloers gekruist zonder verdere aansluiting. Verkeer met deze bestemming zal de oude Bennebroekerweg moeten volgen. Dit geldt ook voor het fietsverkeer.

De maximumsnelheid bedraagt 80 km/u.

Voormalige route

Voordat in december 2013 de omgelegde N201 en de aansluiting Hoofddorp-Zuid van de A4 opengesteld werden liep aan de oostkant van Hoofddorp de ringweg via de Van Heuven Goedhartlaan en de Spoorlaan naar de Bennebroekerweg. Mogelijk is er ook een periode geweest dat de ringweg over de gehele Van Heuven Goedhartlaan liep. Dit moet dan voor het eind van de jaren 90 geweest zijn, in deze periode is de Spoorlaan aangelegd.

Van Heuven Goedhartlaan

Midden jaren 80 kwam de 5 kilometer lange Van Heuven Goedhartlaan gereed. De weg is vernoemd naar Gerrit Jan van Heuven Goedhart, politicus, journalist en een verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij was hoofdredacteur van de landelijke krant Het Parool en wist deze krant illegaal overeind te houden tijdens de Tweede Wereldoorlog. De weg heeft deels gescheiden rijbanen en kenmerkt zich door de grote hoeveelheid kruispunten kort na elkaar. Vanaf de kruising met de Spoorlaan is de weg vergezeld van de Zuidtangent, een busbaan. De maximumsnelheid op deze weg is 50 km/u.

Spoorlaan

Deze weg loopt parallel aan de Schiphollijn waar de weg zijn naam aan dankt. De Spoorlaan is uitgevoerd als weg met 1x2 rijstroken en de maximumsnelheid bedraagt 50 kilometer per uur binnen de bebouwde kom en 60 km/u daarbuiten. Er is geen voorziening voor langzaam verkeer.

Drie Merenweg

Zie N205 voor het hoofdartikel.

Toekomst

Weggebruik

Externe links