Ring Leeuwarden

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
RING.png
Blank.png
Ring Leeuwarden
Begin Leeuwarden
Einde Leeuwarden
Lengte ca. 12,5 km
Overzicht van Nederlandse Ringwegen
Route

Rotonde.svg Europaplein → Harlingerweg; Heliconweg


Valeriusstraat

Junction.svg Wagnerstraat/César Franckstraat

Junction.svg Schubertstraat

Junction.svg Tielemanstraat/Beethovenplantsoen

Junction.svg Haydnstraat/Bachstraat

Junction.svg Vivaldistraat/Diepenbrockstraat

VRI zwart.svg Meester J.P. Troelstraweg / NLN357.svg


Dammelaan

VRI zwart.svg Wollegaast/Jelsumerstraat

VRI zwart.svg Luchtenrek/Rengerslaan

Brug.svg Eebrug Riviersymbool.svg Dokkumer Ee

Rotonde.svg Goudenregenstraat


Professor Meester P.S. Gerbrandyweg

Junction.svg Jan Evenhuisstraat

VRI zwart.svg Lekkumerweg/Groningerstraatweg


Groningerstraatweg

VRI zwart.svg Anne Vondelingweg / NLN355.svg


Anne Vondelingweg

Afslagsymbool.svg Egelantierstraat/Camminghaburg

Afslagsymbool.svg Kanaalweg/Grovestins

Afslagsymbool.svg Plutoweg/Uranusweg

VRI zwart.svg Planetenlaan


Planetenlaan

Brug.svg Greunsbrug Riviersymbool.svg Wilde Greons


Aldlândsdyk

Junction.svg Stinzenflora

VRI zwart.svg Langdeelstraat/Holwortel

VRI zwart.svg Drachtsterweg → NLN031.svg

VRI zwart.svg Oostergoweg

VRI zwart.svg Overijsselselaan → NLN031.svg; NLN032.svg


Julianalaan

Junction.svg Van Miereveltplantsoen

Junction.svg Irenestraat

Rotonde.svg Hobbemastraat/Surinamestraat

Rotonde.svg Van Loonstraat/Middelzeelaan

Brug.svg Stephensonviaduct


Heliconweg

Rotonde.svg Snekertrekweg

Brug.svg Hermesbrug Riviersymbool.svg Harlingervaart

Rotonde.svg Tesselschadestraat

Junction.svg Marnixstraat

Junction.svg P.C. Hooftstraat

Rotonde.svg P - WTC Hotel Leeuwarden

Junction.svg Rhijnvis Feithstraat

Rotonde.svg Europaplein

De Ring Leeuwarden is een ringweg die ruim om het oude centrum van Leeuwarden loopt in de provincie Friesland. Aan de buitenzijde van de noordelijke Ring bevinden zich nieuwbouwwijken, aan de zuid- en zuidwest- en zuidoost kant van Leeuwarden voornamelijk bedrijventerreinen. De Ring bestaat uit een aaneenschakeling van gemeentelijke ongenummerde wegen en wordt aangeduid met "RING" in een spoelsymbool op de bewegwijzering. Vanaf de Ring lopen diverse wegen richting de N31. Verder sluiten de N357 en de N355 op de Ring aan. De Ring Leeuwarden is circa 12,5 kilometer lang.

Routebeschrijving

Aangezien het een ringweg betreft zonder wegnummering en hectometernummering is er niet een echt officieel begin/eindpunt. In dit artikel is de ringweg met de klok mee beschreven te beginnen op het Europaplein aan de westzijde van de stad. De Ring volgt dan de volgende wegen:

  • Valeriusstraat
  • Dammelaan
  • Professor Meester P.S. Gerbrandyweg
  • Groningerstraatweg
  • Anne Vondelingweg
  • Planetenlaan
  • Aldlândsdyk
  • Julianalaan
  • Heliconweg

Het Europaplein is een ei-vormig verkeersplein waar onder andere de Harlingerstraat richting de N31 op aansluit. In noordelijke richting gaat hier de Ring over de Valeriusstraat langs de wijken Transvaalwijk en Westeinde. De route buigt af naar meer noordoostelijke en later oostelijke richting met eerst een geregeld kruispunt met de N357 en de Meester J.P. Troelstraweg. De N357 gaat in noord/noordoostelijke richting naar Stiens en Holwerd waar het veer naar Ameland genomen kan worden.

Na deze kruising gaat de Dammelaan verder in oostelijke richting met aan de noordzijde de wijk Bilgaard. De Ring kruist de Dokkumer Ee waarna de straatnaam verandert in Professor Meester P.S. Gerbrandyweg die de Vrijheidswijk ontsluit ten noorden van de weg. Ten zuiden ligt de wijk Oldegalileën/Bloemenbuurt. Bij de geregelde kruising met de Groningerstraatweg gaat de Ring over deze weg verder oostwaarts met aan de zuidzijde de wijk Heechterp-Schieringen. Al snel volgt de kruising met Anne Vondelingweg, de N355 en de Tolhuswei die de nieuwe wijk Blitsaerd ontsluit. De N355 gaat in oostelijke richting verder naar Groningen met de naam Groningerstraatweg.

De Ring gaat hier in zuidelijke richting over de Anne Vondelingweg met aan de oostzijde de wijk Camminghaburen. De zijwegen sluiten hier op de Ring aan door middel van ongelijkvloerse aansluitingen. De Anne Vondelingweg eindigt in het bedrijvengebied Hemrik op een geregelde kruising met de Planetenlaan. In westelijke richting loopt de Ring een kort stuk over deze laan, waarna bij de Greunsbrug over Wilde Greons de straatnaam verandert in de Aldlândsdyk. Aan de zuidkant liggen de wijken Aldlând-Oost en -West. De wijk wordt in tweeën gedeeld door de Drachtserweg die met een geregelde kruising aansluit op de Ring.

Bij de wijk Rapenburg volgt een geregelde kruising met de Overijsselseweg, de voormalige N32, die de Ring met de in het knooppunt Werpsterhoek geïntegreerde aansluiting Leeuwarden-Zuid van de N31 verbindt. De Ring gaat in noordwestelijke richting verder over de Julianalaan met aan de zuidwestelijke zijde de wijk Nijlân. Hierna volgt het Stephensonviaduct over de spoorlijnen met aan de oostzijde het station Leeuwarden. Na het viaduct gaat de Heliconweg verder voor het laatste deel van de Ring met onder andere aan de westzijde het WTC Westcord Hotel Leeuwarden en het WTC Expo. De Heliconweg eindigt op het Europaplein.

Geschiedenis en kenmerken per straat

Valeriusstraat

Deze straat is vernoemd naar de wijk Valeriuskwartier die ten westen van de straat is gelegen. De naam is waarschijnlijk afkomstig van Adrianus Valerius een Nederlands dichter en componist uit de 16de eeuw. De straat is gelijk met de wijk halverwege de jaren 50 gereedgekomen. Het Valeriuskwartier is daarmee de eerste na-oorlogse woonwijk in Leeuwarden. De Valeriusstraat heeft 1x2 rijstroken en parallelwegen waar ook het langzaam verkeer gebruik van maakt. De straat is 1,2 kilometer lang. Tot 2007 is de Valeriusweg genummerd geweest als de N355 en de N357.[1] De kruising met de N357 en de Dammelaan wordt ook wel het Valeriusplein genoemd.

Dammelaan

In het verlengde van de Valeriusstraat loopt de 1,4 kilometer lange Dammelaan. De naam is afkomstig van het voormalige Friese waterschap De Dammelaan (1913-1968).[2] Dit was een voorganger van Waterschap De Wâlden die opgegaan is in het huidige Wetterskip Lauwerswâlden. De Dammelaan heeft 2x2 rijstroken behalve het stukje tussen de kruising met de Luchtenrek en de rotonde met de Goudenregenstraat. Aan beide zijden van de weg ligt een vrijliggend fietspad. De Dammelaan is in de jaren 60 tegelijk met de wijk Bilgaard aangelegd. Tot 2007 was de Dammelaan bewegwijzerd als onderdeel van de N355.

Professor Meester P.S. Gerbrandyweg

Na de rotonde met de Goudenregenstraat begint de Professor Meester P.S. Gerbrandyweg. Deze 700 meter lange weg met 1x2 rijstroken is vernoemd naar Pieter Sjoerds Gerbrandy, minister-president van Nederland gedurende de Tweede Wereldoorlog. Verder was hij hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.De bekende zendmast bij IJsselstein, de Gerbrandytoren is ook naar hem vernoemd. De Professor Meester P.S. Gerbrandyweg is net als de Dammelaan in de jaren 60 aangelegd. Vroeger sloot de weg aan op de rotonde met de Groningerstraatweg en de Archipelweg. EInd jaren 90 of in de eerste jaren na 2000 is ten noorden van de rotonde een kruising aangelegd waarop de Lekkumerweg, de Groningerstraatweg en de Professor Meester P.S. Gerbrandyweg sindsdien op aansluiten. Op de plek waar de Professor Meester P.S. Gerbrandyweg vroeger op de rotonde aansloot sluit nu de doodlopende Hortensiastraat aan. Tot 2007 was de Dammelaan bewegwijzerd als onderdeel van de N355.

Groningerstraatweg

Dit is een van de oudere straten van Leeuwarden die al op kaarten uit de 19de eeuw is terug te vinden. Het is van oudsher de verbindingsweg van Leeuwarden naar Groningen. Het eerste deel van de N355 loopt over deze weg die bij Hurdegaryp overgaat in de Rijksstraatweg. De weg begint in het centrum van Leeuwarden bij de Hoeksegracht en loopt dan in noordoostelijke richting naar de Ring Leeuwarden. Vroeger lag deze in een rechte lijn aan weerszijden van de rotonde met de Archipelweg.[3] Na de bouw van de nieuwe kruising met de Gerbrandyweg is het verloop van de Groningerstraatweg veranderd. De weg is hierbij gestroomlijnd met het huidige verloop van de ring. Voorheen verliep de oostring via de Archipelweg in zuidelijke richting. De huidige Elzenstraat loopt vanaf de rotonde over het oude tracé van de Groningerstraatweg.[4] Het deel van de Groningerstraatweg tussen de Gerbrandyweg en de Anne Vondelingweg heeft 2x2 rijstroken en was tot 2007 bewegwijzerd als onderdeel van de N355.

Anne Vondelingweg

Het oostelijke deel van de Ring Leeuwarden loopt over de Anne Vondelingweg, vernoemd naar Anne Vondeling (1916-1979) een Nederlandse landbouwkundige en politicus. Hij was onder meer minister van Financiën en vicepremier van 1965 tot 1966. Deze circa 2,5 kilometer lange weg heeft 2x2 rijstroken en is ongelijkvloers aangelegd. De Anne Vondelingweg stamt uit de jaren 70 net als de wijk Camminghaburen die ten oosten ligt. In de jaren 80 is het bedrijvengebied Hemrik aangelegd. De weg maakt sinds eind jaren 90 deel uit van de Ring Leeuwarden. Tot 2007 was deze weg genummerd als de N358. Dit wegnummer liep tussen de N355 en de N31 ten zuiden van Leeuwarden, een aparte situatie omdat de N358 tussen Frieschepalen en Holwerd ook al bestond. Friesland had dus een tijd lang twee verschillende wegen met hetzelfde wegnummer.

Planetenlaan

De Anne Vondelingweg sluit aan op de Planetenlaan die door het bedrijvengebied Hemrik loopt. Van de 1,5 kilometer lange weg is circa 300 meter onderdeel van de Ring. Bij de Greunsbrug gaat de weg over in de Altlândsdyk. De weg met 1x2 rijstroken is tegelijk met de Anne Vondelingweg aangelegd midden jaren 70. Ter hoogte van de kruising met de Anne Vondelingweg heeft de Planetenlaan gescheiden rijbanen.

Aldlândsdyk

In het verlengde van de Planetenlaan ligt de Aldlândsdyk die langs de wijk Aldlând loopt. Het Friese Aldlând betekent Oud Land. Meer naar het westen ligt Nylân wat Nieuw Land betekent. De namen zijn afkomstig van de Middelzee die in de middeleeuwen Friesland in tweeën deelde. Na het dichtslibben van de zee ontstond nieuw land. De Aldlândsdyk heeft 2x2 rijstroken en is 2,6 kilometer lang. Het deel tussen de Planetenlaan en de kruising met de Drachtsterweg is in de jaren 70 aangelegd. De Drachtsterweg zelf stamt uit de jaren 60 en liep voorheen bij de huidige kruising met een bocht in westelijke richting naar de Overijsselselaan. Het kruispunt Aldlândsdyk/Drachtsterweg, ook bekend als het Drachtsterplein, was vroeger uitgevoerd in de vorm van een geregeld verkeersplein. Tussen 2010 en 2012 is dit plein omgebouwd naar een compactere kruising in verband met de verkeersveiligheid. Tevens zijn er fietstunnels aangelegd zodat fietsverkeer de wegen ongelijkvloers kruisen.[5] In 2010 is ook de kruising met de Overijsselseweg, het Oostergoplein aangepast. De fietsoversteek aan de oostzijde van het kruispunt heeft plaatsgemaakt voor een fietstunnel.

Julianalaan

Vanaf de kruising met de Overijsselselaan langs de wijk Nylân loopt de Julianalaan met 1x2 rijstroken. De laan is vernoemd naar Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina van Oranje-Nassau, koningin der Nederlanden van 1848 tot 1980. De weg is net als de Drachtsterweg aangelegd in de jaren 60. In 1963 werd de weg opengesteld, gelijk met het aansluitende Stephensonviaduct. [6] De kruising met de Middelzeelaan/Van Loonstraat onderaan het viaduct is in 2011 omgebouwd tot een turborotonde. Tevens is er een fietstunnel aangelegd. In 2012 werd de rotonde en de tunnel opengesteld. [7] Tot 2007 werd de Julianalaan bewegwijzerd als de N357 die verder via de Overijsselselaan naar de N31 liep.

Heliconweg

In het verlengde van het Stephensonviaduct loopt de circa 1 kilometer lange Heliconweg met 1x2 rijstroken en parallelwegen. De weg is vernoemd naar de berg Helikon bij de Griekse stad Thespiae in het landschap Boeotië. Deze berg was in de oude Griekse mythologie de plaats van Apollon, God van de muziek. Ook de Heliconweg maakte tot 2007 deel uit van de N357. In 2010 is de weg aangepast om de doorstroming op de Ring te verbeteren. Hierbij zijn enkele kruisingen omgebouwd tot rotonde.

Toekomst

In 2015 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor de aansluiting van de Marshallweg op de ring ten noorden van het Stephensonviaduct. Dit is onderdeel van het project Leeuwarden Vrij-baan.[8] Als onderdeel van dit project zal ook het Europaplein worden aangepakt om de doorstroming te verbeteren. De werkzaamheden startten in 2016 en moesten in 2017 gereed zijn. In 2015 werden voorbereidende werkzaamheden verricht. Tegelijk met het Eruopaplein zou ook een deel van de Valeriusstraat worden meegenomen. Later volgt ook het Valeriusplein. Verder wordt in navolging van de Heliconweg ook de Julianalaan heringericht. Als laatste zal ook de Gerbrandyweg worden aangepakt, maar dit staat pas rond 2020 in de planning.

Weggebruik

Externe links

Referenties