Ring Zoetermeer

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Ring Zoetermeer
Begin Zoetermeer
Einde Zoetermeer
Lengte 9,5 km
Overzicht van Nederlandse Ringwegen
Route

Europaweg/Afrikaweg/Amerikaweg → Den Haag


Europaweg

Stadscentrum

Europatunnel

Aziëweg/Australiëweg


Australiëweg

Vaartdreef

Van Aalstlaan

Edisonstraat

Pr. Maximaplein → Oostweg/Verl. Australiëweg


Oostweg

Van der Hagenstraat

Bleiswijkseweg

Aansluiting Zoetermeer Utrecht; Den Haag

Zuidweg/


Zuidweg

Zilverstraat

Kleurlaan

Eerste Stationsstraat

Moeder Teresasingel

Mahatma Gandhisingel

Houtsingel

Aansluiting Zoetermeer-Centrum Den Haag


Afrikaweg

Meerzichtlaan

Van Leeuwenhoeklaan

/Europaweg/Amerikaweg → Den Haag

De Ring Zoetermeer is een ringweg om het oude centrumdeel van Zoetermeer in de provincie Zuid-Holland. De gemeente Zoetermeer ligt ten oosten van Den Haag en hoort bij de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. De gemeente wordt doorsneden door de A12. De Ring loopt in een enigszins vervormde ruit, is 9,5 kilometer lang en heeft grotendeels 2x2 doorgaande rijstroken. Er geldt afwisselend een maximumsnelheid van 50 en 70 km/u. Op de bewegwijzering wordt de Ring aangeduid met "RING" in een spoelsymbool. Verder heeft de Ring opvallende blauw geschilderde lichtmasten met dubbele uithouder in de middenberm. Op enkele uitvalswegen van Zoetermeer zijn deze ook te vinden.

Routebeschrijving

Aangezien het een ringweg betreft zonder wegnummering en hectometernummering is er niet een echt officieel begin- of eindpunt. In dit artikel is de ringweg met de klok mee beschreven te beginnen op de kruising van de Amerikaweg-Afrikaweg-Europaweg aan de moordwestzijde van het dorp. De Ring volgt dan de volgende wegen:

  • Europaweg
  • Australiëweg
  • Oostweg
  • Zuidweg
  • Afrikaweg

Vanaf de kruising met de Amerikaweg en Afrikaweg loopt de Europaweg in noordoostelijke richting met aan de noordzijde de wijken Buytenwegh en De Leyens en ten zuiden het Stadscentrum. De Ring gaat via de Europatunnel, een open tunnelbak, verdiept door het centrum. Op maaiveld lopen aan weerszijden van de tunnel de parallelwegen van de Europaweg die gelijkvloers aansluiten op de Zwaardslootseweg, Luxemburglaan en de Ondineschouw/Denemarkenlaan. De Zwaardslootseweg loopt ten noorden van Zoetermeer over in de N206 naar Leiden. De kruisingsvlakken van deze wegen liggen als overkluizingen boven de Ring. Hierna komt de Ring op maaiveld en sluiten de parallelbanen weer aan waarna de geregelde kruising met de Aziëweg volgt.

De Australiëweg gaat vervolgens verder in zuidoostelijke richting en ontsluit de wijken Seghwaert en Palenstein. Er is één halve ongelijkvloerse aansluiting met de Edisonlaan bij de bedrijventerreinen Hoornerhage en Zoeterhage. Deze aansluiting is alleen vanuit en in westelijke richting te gebruiken. Na deze aansluiting volgt direct het verkeerscirculatieplein Prinses Maxiamaplein waar de Oostweg aansluit. In oostelijke richting gaat de Verlengde Australiëweg verder tot de kruising met de N209.

De Oostweg loopt van noordoost naar zuidwest langs het oude deel van Zoetermeer en begint ten noorden van het Prinses Maximaplein bij de rotonde met de Stephensonstraat/Tobias Asserlaan in de wijk Oosterheem. De Ring loopt over het deel ten zuiden van het Maximaplein . Aan de zuidoostzijde staat het sportcentrum Silverdome en ligt het wildwatersport complex Dutch Water Dreams en de Plas van Poot. De Oostweg heeft twee incomplete ongelijkvloerse aansluitingen. Bij de Silverdome sluit de Van der Hagenstraat aan. Deze aansluiting is enkel vanuit en richting de A12 te gebruiken. Ten zuidwesten van de Plas van Poot ligt de aansluiting met de Bleiswijkseweg die ook alleen vanuit en richting de A12 is te gebruiken. Deze aansluiting is tevens verweven met de aansluiting Zoetermeer van de A12 de volgende kruising in de Ring. Ten zuiden van de A12 loopt de N470 kortstondig mee over de Ring tot de kruising met de Zuidweg. De N470 gaat in zuidwestelijke richting verder langs Pijnacker en Berkel en Rodenrijs.

De Ring gaat in westelijke richting verder over de Zuidweg die parallel aan de A12 en de spoorlijn Gouda-Den Haag loopt. De Ring ontsluit hier de wijk Rokkeveen. Halverwege ter hoogte van het station Zoetermeer Oost sluit de Eerste Stationsstraat aan die onder de A12 doorloopt naar het oude gedeelte van Zoetermeer. Hierna volgen nog een tweetal geregelde kruisingen waarna bij het station Zoetermeer de Ring afbuigt en via een 270-graden lus over de A12 heen gaat met de aansluiting Zoetermeer-Centrum. Vlak voor die lus zit nog een kruising met de Houtsingel en binnen de lus ligt een carpoolplaats. De aansluiting met de A12 is incompleet en enkel vanuit en richting Den Haag te gebruiken.

Na de aansluiting neemt de Afrikaweg de Ring over en gaat in noordelijke richting verder. De Afrikaweg is een rechte weg en heeft een tweetal geregelde kruisingen met wegen die de wijken Meerzicht en Driemanspolder ontsluiten.De Afrikaweg eindigt tenslotte op de semi-ongelijkvloerse kruising met de Amerikaweg en Europaweg.

Geschiedenis en Kenmerken per Straat

De Ring van Zoetermeer is vanaf de jaren 60 ontstaan toen het dorp werd aangewezen als groeikern van de stad Den Haag. Voor die tijd was Zoetermeer niet veel meer dan een lintdorpje en lag het samen met Zegwaard en Den Hoorn langs de Voorweg en Bleiswijkseweg. [1] Vanaf de jaren 60 werd het dorp eerst uitgebreid rond wat de huidige Eerste Stationsstraat is. De A12 was al in de jaren 30 aangelegd en de Eerste Stationsweg die toen nog Molenweg heette had een aansluiting op de snelweg. Zoetermeer groeide hard in de jaren 70 en 80. De jongste wijk is Oosterheem waarvan de bouw in 1999 begon en in 2015 werd voltooid. Van een klein dorpje is Zoetermeer inmiddels uitgegroeid tot de derde gemeente van Zuid-Holland met circa 125.000 inwoners.

Europaweg

Vernoemd naar het continent Europa. Diverse wegen rondom het Stadscentrum zijn vernoemd naar continenten en landen. De 1,2 kilometer lange weg heeft 2x2 rijstroken en ligt grotendeels verdiept in een open tunnelbak, de Europatunnel. Via parallelwegen op maaiveld zijn de aansluitende wegen te bereiken. Het eerste deel van de Europaweg is rond 1980 gereedgekomen. Het eerste deel van de Amerikaweg en het deel van de Afrikaweg tot aan de Van Leeuwenhoekstraat werden toen ook opengesteld. De wijken Buytenwegh en De Leyens waarvan de bouw in de jaren 70 begon werd midden jaren 80 voltooid. Rond 1983 kwam de Europaweg met het tunneldeel tot aan de kruising met de Aziëweg gereed. Het Stadscentrum is midden jaren 80 voltooid.

Australiëweg

Deze weg met eveneens 2x2 rijstroken is 1,8 kilometer lang en is eind jaren 70 of in 1980 gereedgekomen samen met de wijk Palenstein. De wijk Seghwaert stamt werd eind jaren 80 voltooid. Begin jaren 80 begon ook de bouw van het bedrijventerrein Zoeterhage. In 2009 is de weg in oostelijke richting doorgetrokken tot aan de N209 onder de naam Verlengde Australiëweg en is de kruising van de Oostweg ongelijkvloers gemaakt voor doorgaand verkeer doormiddel van een fly-over.

Oostweg

De naam komt simpelweg van het feit dat deze weg aan de oostzijde van Zoetermeer loopt. Het zuidelijke deel van de weg die onderdeel is van de Ring is gelijk met de Australiëweg aangelegd. Deze sloten in het begin met een gelijkvloerse kruising op elkaar aan. Met de bouw van Zoeterhage is de weg in noordoostelijke richting doorgetrokken. De kruising met de Australiëweg bleef bestaan tot in 2007 deze werd omgebouwd naar rotonde, het Prinses Maximaplein. De Oostweg is bij de aanleg gelijk op de A12 aangesloten via een nieuwe aansluiting Zoetermeer. Het deel ten zuiden van de A12, waarvan het eerste stuk onderdeel is van de N470, werd eind jaren 80 opengesteld met de bouw van de wijk Rokkeveen. De oorspronkelijke aansluiting Zoetermeer bij de Eerste Stationsweg werd toen opgeheven. De Oostweg heeft 2x2 rijstroken en is circa 2 kilometer lang waarvan de helft onderdeel is van de Ring. De halve aansluiting met de Van der Hagenstraat is waarschijnlijk gelijktijdig met de bouw van het Prinses Maximaplein gerealiseerd.

Zuidweg

Het jongste deel van de Ring Zoetermeer is aangelegd eind jaren 80 en waarschijnlijk in 1992 volledig opengesteld vanwege de Floriade die dat jaar in Zoetermeer werd gehouden. Het oostelijke deel van de wijk Rokkeveen was toen al deels gereed. De rest van de wijk volgde eind jaren 90. De Zuidweg is ongeveer 3 kilometer lang. Het deel tussen de N470 en de Eerste Stationsstraat heeft gescheiden rijbanen maar één strook per richting. Het verdere deel heeft 2x2 rijstroken.

Afrikaweg

Het oudste deel van de Ring is vernoemd naar het continent Afrika. Het eerste deel is aangelegd midden jaren 60 met de bouw van de wijk Driemanspolder. In de jaren 70 volgde de wijk Meerzicht en eind jaren 70 werd de Afrikaweg aangesloten op de A12 met de halve aansluiting Zoetermeer-Centrum. Tevens kwam aan de noordzijde ook de aansluiting op Europaweg/Amerikaweg gereed. Ten zuiden van de A12 liep de Afrikaweg nog door de open polder richting de Vierde Stationsstraat. Met de bouw van de wijk Rokkeveen werd de Zuidweg aangelegd en verdween de zuidtak van de Afrikaweg om plaats te maken voor de nieuwe wijk. Ten zuiden van de aansluiting met de A12 werd de Zuidweg via een 270-gradenlus op de Afrikaweg aangesloten. In 1992 vond vlak bij deze lus de Floriade Zoetermeer plaats. Het Floriadepark is daarna onderdeel geworden van de wijk Rokkeveen. De Afrikaweg is 1,5 kilometer lang en heeft 2x2 rijstroken.

Prinses Maximaplein

Met de bouw van de wijk Oosterheem is de kruising tussen de Australiëweg en de Oostweg in 2007 omgebouwd tot een verkeerscirculatieplein met een omtrek van 300 meter. De rotonde heeft drie rijstroken en de verkeersstromen worden geregeld met verkeerslichten. In eerste instantie had het plein drie takken maar in 2009 is de Verlengde Australiëweg richting de N209 gereedgekomen. De (Verlengde) Australiëweg kruist de rotonde nu met een fly-over waardoor doorgaand verkeer op deze weg conflictvrij kan doorrijden. Via een haarlemmermeerconstructie sluit de Australiëweg aan op het Prinses Maximaplein.

Externe links

Referenties