Ring Zwolle

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
RING.png
Ring Zwolle map.png
N35, N331, N337
Begin Zwolle
Einde Zwolle
Lengte 15 km
Overzicht van Nederlandse Ringwegen
Route

Rotonde.svgAfslagsymbool.svg NLA028.svg Zwolle-Zuid

Junction.svg Spoolderbergweg

Junction.svg Veerallee

Junction.svg Hanzeallee

Junction.svg Hanzelaan

Junction.svg Ittersumallee

Junction.svg Oldeneelallee NLN337.svg

Junction.svg Marsweg

Junction.svg Gerenweg

Junction.svg Heinoseweg NLN035.svg

Junction.svg Kuyerhuislaan

Junction.svg Leo Majorlaan

Junction.svg Dokter van Heesweg

Junction.svg Brederostraat

Junction.svg Meppelerstraatweg

Junction.svgAfslagsymbool.svg NLA028.svg Zwolle-Noord

Junction.svg Rijnlaan

Junction.svg Middelweg

Junction.svg Monteverdilaan

Junction.svg Mozartlaan

Junction.svg Burgemeester Roelenweg

Junction.svg Katerdijk

Junction.svg Katwolderweg

Junction.svg Buitengasthuisstraat

Junction.svg Rieteweg

Junction.svg Hasselterweg

Junction.svg Russenweg

Junction.svg Grote Voort

Junction.svg Westenholterallee NLN331.svg

Rotonde.svgAfslagsymbool.svg NLA028.svg Zwolle-Zuid

De Ring Zwolle is een ringweg om de hoofdstad van Overijssel, Zwolle. De ringweg is geen echte ring, maar bestaat uit diverse belangrijke wegen. Om de ring te volgen moet men drie maal afslaan via een TOTSO. De ringweg draagt deels de nummers N35, N331 en N337 maar heeft ook twee ongenummerde delen. De belangrijkste segmenten zijn de IJsselallee, Oldeneelallee, Ceintuurbaan, Zwartewaterallee en Blaloweg. De ringweg telt overal minstens 2x2 rijstroken behalve over het Zwarte Water waar er één doorgaande rijstrook is vanuit Holtenbroek. De ringweg is 15 kilometer lang.

Routebeschrijving

Het verkeersplein Zwolle-Zuid, ook wel bekend als het Spooldercircuit.

Een officieel begin- of eindpunt is er niet. De drukste aansluiting op de ring is het verkeersplein Zwolle-Zuid met de A28, de snelweg van Utrecht naar Groningen. De weg loopt hier als IJsselallee met 2x3 rijstroken naar het zuiden. Direct na het verkeersplein volgt een bajonetaansluiting die bestaat uit twee T-splitsingen die op de ring eindigen. Tussen deze twee aansluitingen liggen in totaal 10 rijstroken. De IJsselallee gaat daarna via een viaduct over het rangeerterrein en de spoorlijn Zwolle - Amersfoort met 2x3 rijstroken. Daarna volgt de aansluiting met het kantorenpark Hanzeland en de Hogeschool Windesheim. Aan de zuidkant van Hanzeland zit nog een aansluiting die tevens de wijk Schelle ontsluit. De IJsselallee kent daarna het langste segment zonder aansluitingen met 2x2 rijstroken. Men kruist de spoorlijn Zwolle - Deventer ongelijkvloers. Daarna volgt een belangrijk kruispunt met de Ittersumallee, die voor zowel Zwolle-Zuid als het industrieterrein Marslanden een belangrijke aansluiting is. De IJsselallee loopt dan nog wat verder naar het zuiden door, waarna de ring naar links afslaat, de Oldeneelallee richting het oosten op. Rechtdoor gaat de N337 richting Wijhe en Deventer. De Oldeneelallee loopt dan over het industrieterrein Marslanden, de grootste werklocatie in Overijssel. Hier zijn twee aansluitingen.

Ter hoogte van het distributiecentrum van Albert Heijn slaat de ring opnieuw linksaf, de N35 op richting het noorden. De andere kant gaat de N35 richting Raalte en Almelo. Daarna begint opnieuw een lang segment zonder kruisingen en kruist men de spoorlijn Zwolle - Groningen/Leeuwarden/Emmen ongelijkvloers. Daarna volgt een onbeduidende aansluiting en wat verderop ontsluit de Ceintuurbaan via twee aansluitingen het kantorenpark Oosterenk, waar ook het ziekenhuis Isala is gevestigd. De Ceintuurbaan kent hier tot Zwolle-Noord 2x3 rijstroken. Men komt dan langs het MAC³PARK stadion van PEC Zwolle en er volgen aansluitingen naar het industrieterrein De Vrolijkheid. Vlak voor de A28 zit nog een aansluiting met de Meppelerstraatweg. Direct daarna volgt de aansluiting met de A28 bij de afslag Zwolle-Noord. De Ceintuurbaan gaat hier over in de Zwartewaterallee die dan in westelijke richting afbuigt.

Men komt dan door de wijk Aa-landen, waar één aansluiting is. Daarna volgt de wijk Holtenbroek, waar drie aansluitingen zijn, waarvan de Middelweg een belangrijke is, die tevens het noordelijke deel van de Vinexwijk Stadshagen met de stad verbindt. De ring loopt hier op slechts 100 meter van de parallelle A28. Er volgen dan twee aansluitingen met wegen naar het centrum, die tevens naar de aansluitingen met de A28 Zwolle-Centrum voeren. In deze aansluiting loopt het Zwarte Water, zodat direct doorsteken niet mogelijk is. Men komt daarna op het industrieterrein Voorst. Hier volgen een aantal aansluitingen en de spoorlijn Zwolle - Kampen wordt ongelijkvloers gekruist. Direct daarna volgt een belangrijke aansluiting met de Hasselterweg, die naar de wijken Westenholte en Stadshagen voert, en verder naar Hasselt en Kampen. Men passeert de kantorenlocatie Voorsterpoort, waarna men de N331 kruist. De ring slaat hier weer linksaf en het laatste stukje is deel van de N331. Hierna komt men weer aan bij het verkeersplein Zwolle-Zuid.

Geschiedenis

Voor de ring

Zwolle is relatief laat gegroeid tot een vrij grote stad, met als gevolg dat de ringweg ook vrij laat is aangelegd. Al voordat enig deel van de ring Zwolle werd aangelegd had de stad al een bypass aan de noordzijde, waar nu deels de A28 ligt. Deze bypass is in de jaren '40 van de vorige eeuw aangelegd en verliep vanaf een rotonde bij Spoolde (niet ter hoogte van de huidige rotonde Zwolle-Zuid) tot een rotonde waar nu de aansluiting Zwolle-Noord ligt.

Aanleg van de ring

Het eerste deel wat van de ring Zwolle is gerealiseerd is een stuk van de Ceintuurbaan tussen de Boerendanserdijk en de rijksweg 28, die eind jaren '50 of begin jaren '60 is aangelegd. Er bestond toen een op zichzelf staand deel van de Blaloweg, wat niet aansloot op andere belangrijke wegen, zelfs de brug over het Zwarte Water was nog niet aangelegd. De rijksweg 35 bij Zalné bestond in de jaren '50 ook al, waar nu het zuidelijk deel van de Ceintuurbaan loopt. De weg was toen enkelbaans en had een gelijkvloerse overweg bij Zalné. In 1965 is de noordring van Zwolle gerealiseerd, via de Blaloweg en Zwartewaterallee, inclusief de Holtenbroekerbrug. Tevens is eind jaren 60 de Ceintuurbaan vanaf de Boerendanserdijk zuidwaarts tot ter hoogte van het Sophia Ziekenhuis verlengd, die toen naadloos overging in de Hortensiastraat. De Hortensiastraat was destijds de doorgaande route van Deventer naar de rijksweg 28.

Met de bouw van de wijk Zwolle-Zuid en het bedrijventerrein Marslanden was het zuidelijk deel van de ring noodzakelijk. Het eerste deel hiervan, de IJsselallee, is begin jaren '80 opengesteld als een 2x2-weg tot aan de Ittersumallee. Het spoorviaduct in de Ittersumallee is in 1979 gerealiseerd. In 1983 opende de spoortunnel in de IJsselallee. Het zuidelijkste deel tot de Oldeneelallee was tot in de jaren '90 enkelbaans. Wat eind jaren '80 nog ontbrak was de Ceintuurbaan tussen het Sophiaziekenhuis en de gehele Oldeneelallee over bedrijventerrein Marslanden. Dit is begin jaren '90 gerealiseerd. De Oldeneelallee kwam in juni 1993 gereed. Begin jaren '90 is ook het zuidelijkste deel van de IJsselallee naar 2x2 rijstroken verbreed, waarschijnlijk in 1992 toen het spoorviaduct over de Oldeneelallee werd opengesteld.

Wat daarna nog resteerde was de verdubbeling van het zuidelijk deel van de Ceintuurbaan naar 2x2 rijstroken, en de aanleg van de spoortunnel bij de Marslanden. Dit is eind jaren 90 gerealiseerd.

Latere aanpassingen

Ceintuurbaan

Ter hoogte van het PEC Zwolle-stadion stond oorspronkelijk een voetgangersbrug over de Ceintuurbaan. Deze is in april 2008 gesloopt. Begin jaren 2000 is de opstelcapaciteit vergroot op de afrit komende vanaf Zwolle-Centrum. Tevens is de oprit richting Zwolle-Centrum naar twee rijstroken verbreed. In oktober 2009 is een fietstunnel onder de Ceintuurbaan ter hoogte van de Tesselschadestraat geopend, tevens is het kruispunt hier verruimd. In juli 2011 is een tweede fietstunnel ter hoogte van de Leo Majorlaan geopend. De openstelling van de nieuwe fietstunnels heeft de files al flink verminderd. Begin 2013 was het gehele project om de Ceintuurbaan naar 2x3 rijstroken te verbreden afgerond. De kruising met de Meppelerstraatweg is tegelijkertijd aangepast van een bajonetaansluiting tot een regulier kruispunt. In 2016 is de toerit van de aansluiting Zwolle-Noord richting Meppel verbreed naar twee rijstroken. Later is er een 3e rijstrook bijgekomen richting het zuiden onder het viaduct met de A28.

IJsselallee

Het zuidelijkste deel van de IJsselallee tussen de Ittersumallee en de Oldeneelallee is oorspronkelijk enkelbaans aangelegd. Omstreeks 1992 is dit deel naar 2x2 rijstroken verbreed. De enkelbaans situatie heeft ongeveer 9 jaar bestaan. De spoortunnel in de IJsselallee was een zorgenkindje van de gemeente Zwolle, omdat deze regelmatig lek was. Begin jaren 2000 is dit definitief verholpen. In de zomer van 2010 is de IJsselallee tussen de Hanzeallee en de A28 naar 2x3 rijstroken verbreed. De chronische congestie is na de verbreding geheel verdwenen. Tussen de Spoolderbergweg en de Nieuwe Veerallee liggen nu 10 rijstroken, het breedste wegvak in het beheer van de gemeente Zwolle.

Blaloweg

In de tweede helft van 2009 zijn verkeerslichten geplaatst op het kruispunt met de Russenweg. In augustus 2013 is de Katerdijk gereconstrueerd opgeleverd. Hierbij is het kruispunt met de Blaloweg aangepast, maar vooral voor verkeer vanaf de Katerdijk. In 2015 is een fietsbrug over de Blaloweg gebouwd bij het kruispunt met de Hasselterweg. Tussen september en december 2016 zijn verkeerslichten geplaatst op het kruispunt met de Katwolderweg in verband met de komst van een vestiging van de Hornbach.

Het spoorviaduct van de Kamperlijn over de Blaloweg was substandaard, deze is lager dan de gangbare doorrijhoogte op de ringweg, met een doorrijhoogte van 4,0 meter. Er was sprake van dat de Kamperlijn mogelijk omgebouwd zou worden tot tramlijn en het spoorviaduct opgehoogd zou worden, met ernaast een fietsbrug. De fietsbrug is in 2015 gerealiseerd, de spoorbrug is in 2017 opgehoogd en heeft nu een doorrijhoogte van 4,3 meter. De Kamperlijn is niet omgebouwd tot tramlijn, in plaats daarvan is de spoorlijn geëlektrificeerd.

Snelheidscamera's

Grote delen van de ring hebben snelheidscamera's. Op de IJsselallee wordt eveneens op door rood licht rijden gecontroleerd. Langs de Ceintuurbaan en Zwartewaterallee staan alleen snelheidscamera's.

IJsselallee

maximumsnelheid: 70 km/uur

 • voor de aansluiting met de Spoolderbergweg in beide richtingen
 • voor de aansluiting met de Veerallee in noordelijke richting
 • voor de aansluiting met de Reysigerweg in beide richtingen
 • voor de aansluiting met de Ittersumallee in beide richtingen

Oldeneelallee

maximumsnelheid: 70 km/uur

 • voor de aansluiting met de Marsweg in westelijke richting

Ceintuurbaan

maximumsnelheid: 70 km/uur

 • vanaf de N35 voor de ring in noordelijke richting

Zwartewaterallee

maximumsnelheid: 50 km/uur

 • voor de aansluiting met de Rijnlaan in westelijke richting.
 • tussen de Monteverdilaan en Middelweg in oostelijke richting
 • tussen de Monteverdilaan en Mozartlaan in westelijke richting

Blaloweg

maximumsnelheid 50 km/uur

 • vanaf de Hasselterweg voor de ring in zuidelijke richting

Tankstations

 • IJsselallee in noordelijke richting, BP
 • Oldeneelallee in oostelijke richting, Esso
 • Ceintuurbaan in noordelijke richting, Shell Express, Firezone, Esso
 • Blaloweg in westelijke richting, Shell

Verkeersintensiteiten

Gegevens uit 2001

 • Ceintuurbaan thv Stadion: 27.000
 • Zwartewaterallee thv Middelweg: 20.000
 • IJsselallee thv BP-tankstation: 33.000
 • Oldeneelallee thv AH Distributie: 41.000

Gegevens uit 2018:[1][2]

Traject 2018
Zwolle Zuid - Spoolderbergweg 52.800
Spoolderbergweg - Nieuwe Veerallee 53.900
Nieuwe Veerallee - Hanzeallee 48.400
Hanzeallee - Hanzelaan 37.000
Hanzelaan - Ittersumallee (BP-tankstation) 37.000
Ittersumalee - Oldeneelallee 28.700
Oldeneelallee - Marsweg 27.800
Marsweg - Gerenweg/Nipkowstraat 10.800
Gerenweg/Nipkowstraat - Ceintuurbaan/Heinoseweg (N35) 23.400
Ceintuurbaan t.h.v AH Distributiecenter 29.300
Ceintuurbaan t.h.v AH Distributiecenter - Wipstrikkerallee/Kuyerhuislaan 28.300
Ceintuurbaan t.h.v Dokter van Wiechenweg 28.500
Ceintuurbaan t.h.v Dokter van Wiechenweg - Leo Majorlaan/Dokter Spanjaardweg 28.300
Leo Majorlaan/Dokter Spanjaardweg - Tesselschadestraat/Dokter van Heesweg 32.800
Tesselschadestraat/Dokter van Heesweg - Brederostraat/Boerendanserdijk (Stadion) 45.100
Brederostraat/Boerendanserdijk (Stadion) - Meppelerstraatweg/Oude Meppelerweg 46.600
Meppelerstraatweg/Oude Meppelerweg - Zwolle Noord 51.500
In Zwolle Noord 37.600
Zwolle Noord - Rijnlaan 20.800
Rijnlaan - Middelweg 18.300
Middelweg - Monteverdilaan 18.200
Monteverdilaan - Mozartlaan 16.200
Mozartlaan - Burgemeester Roelenweg 17.700
Burgemeester Roelenweg - Katerdijk 17.000
Katerdijk - Katwolderweg 15.100
Katwolderweg - Gasthuisdijk/Buitengasthuisstraat 15.100
Gasthuisdijk/Buitengasthuisstraat - Rieteweg 18.200
Rieteweg - Hasselterweg 24.400
Hasselterweg - Russenweg 8.000
Russenweg - Grote Voort 8.500
Grote Voort - Westenholterallee 11.000
Westenholterallee - Zwolle Zuid 31.000

Referenties

 1. https://www.nsl-monitoring.nl/viewer/#
 2. Verschilt duidelijk met voorgaande jaren