Roemenië

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Flag of Romania.svg
România
Roemenië.png
Hoofdstad Bucureşti
Oppervlakte 238.391 km²
Inwonertal 19.638.000
Lengte wegennet 198.817 km
Lengte snelwegennet 958 km[1]
Eerste snelweg 1967
Benaming snelweg Autostradă
Verkeer rijdt rechts
Nummerplaatcode RO

Roemenië (Roemeens: România) is een land in het zuidoosten van Europa. Het land telt 19,6 miljoen inwoners op 238.391 vierkante kilometer, wat het land ongeveer 6 keer zo groot als Nederland maakt. De hoofdstad Bucureşti (Boekarest) ligt centraal in het zuiden.

Inleiding

De noordzijde van de bergpas Transfăgărășan.

Geografie

Roemenië is een vrij groot land in het zuidoosten van Europa, gelegen aan de Zwarte Zee. Het grenst aan Oekraïne, Moldavië, Hongarije, Servië en Bulgarije. Het land meet maximaal 740 kilometer van west naar oost en 480 kilometer van noord naar zuid. Het land is opgedeeld in een aantal regio's met een eigen identiteit. Het binnenland wordt gevormd door Transsylvania, omringd door de Karpaten. De Karpaten lopen met een boog door Roemenië, waarvan de Moldoveanu met 2.544 meter het hoogste punt van het land is. Ten oosten van de Karpaten liggen de regio's Bukovina en Moldavia. Naar het zuiden ligt Wallachia, een vlak steppegebied waarin ook de hoofdstad București (Boekarest) ligt. Het uiterste oosten wordt gevormd door de Zwarte Zeekust en de delta van de rivier de Donau.

Het klimaat van Roemenië varieert per regio, maar over het algemeen heeft het een landklimaat met warme zomers en koude winters. In de hoofdstad București is de gemiddelde maximumtemperatuur 29 °C in de zomer en de gemiddelde minimumtemperatuur -6 °C in de winter.

Economie

Roemenië heeft een groeiende economie, met veel verschil tussen de steden en het platteland, dat in sommige regio's ronduit onderontwikkeld is. Een fors deel van de Roemeense bevolking werkt in het buitenland, met name in Duitsland, Italië en Spanje. De economische situatie van de Roma is bijzonder achtergesteld. Het land heeft redelijk veel industrie, alhoewel het belang van de industrie krimpt. De industriesector is ook sterk verouderd. Het bekendste Roemeense product is wellicht de autofabrikant Dacia. Het land had na 2000 een sterk groeiende economie, maar werd kortstondig ook sterk getroffen door een recessie in de periode 2008-2010. Sindsdien groeit de Roemeense economie weer. Het gemiddelde inkomen in Roemenië blijft echter fors achter vergeleken met de rest van de EU. Het gat is echter wel kleiner geworden. In 2021 bedroeg het gemiddelde brutosalaris 5.535 RON per maand (circa € 1.125).

Demografie

stad inwonertal
București 1.883.000
Cluj-Napoca 325.000
Timişoara 319.000
Iaşi 290.000
Constanţa 284.000
Craiova 270.000
Braşov 253.000
Galaţi 249.000
Ploieşti 210.000

Het inwonertal van Roemenië krimpt sinds de val van het communisme sterk, tussen 1992 en 2011 daalde het inwonertal met 2,6 miljoen. Een groot deel daarvan komt vanwege arbeidsmigratie naar Zuid-Europa. Het aantal Roemenen met een adres in Roemenië is een stuk hoger dan het daadwerkelijke inwonertal, omdat zo'n groot aantal Roemenen semi-permanent in het buitenland verblijft. In 2022 lag de 'legally resident population' van Roemenië op 21.943.000,[2] terwijl het werkelijke inwonertal meer dan 2 miljoen lager ligt. Roemenen maken 89% van de bevolking uit, gevolgd door Hongaren (7%) en Roma (3%). Voor de Tweede Wereldoorlog woonden er circa 750.000 Duitsers in Roemenië; dit aantal is teruggelopen tot onder 30.000.

In Roemenië wordt Roemeens gesproken, een Romaanse taal die meer verwant is met het Italiaans en andere Zuid-Europese talen dan de Slavische talen van de buurlanden. Ongeveer 91% van de Roemenen spreekt het Roemeens als de eerste taal. Zo'n 7% spreekt Hongaars. De kennis van het Engels is vooral beperkt tot jongere Roemenen uit de steden.

Veruit de grootste stad in Roemenië is de hoofdstad Boekarest, waar ongeveer 1 op de 11 Roemenen woont. De tweede stad is Cluj-Napoca, dat ruim 300.000 inwoners telt. Het oostelijke Iași was van oudsher de tweede stad van het land, maar is gekrompen tot de vierde plek. Roemenië heeft 20 steden met meer dan 100.000 inwoners, verspreid over het hele land. Ongeveer 56% van de Roemenen woont in de steden.

Geschiedenis

Vanaf het begin van de jaartelling werd de regio bevolkt door de Daciërs, in een gebied dat praktisch geheel Roemenië en het oosten van Hongarije omvatte, evenals Moldavië. Tegen de Middeleeuwen was het gebied opgedeeld in Transsylvanië, Walachije en Moldavië, met de Karpaten min of meer als scheidslijn. Later kwam het gebied onder invloed van de Ottomanen, alhoewel de mate van autonomie hoog was. Transsylvanië kwam onder Oostenrijks-Hongaars bestuur. In 1848 volgden revoluties in Walachije en Moldavië, waarna beide regio's samen gingen in een Roemenië, en het Roemeense Koninkrijk vanaf 1881.

Na de Eerste Wereldoorlog werd de oppervlakte van Roemenië een stuk groter, het zuiden van Bukovina kwam bij Roemenië in 1919 en Moldavië, Banaat en Transsylvanië in 1920. Hiermee ontstond het 'Groot-Roemenië'. In de jaren '20 ging het Roemenië economisch voor de wind met grootschalige olieproductie en een snel groeiende landbouwproductie. In 1940 eiste de Sovjetunie het oosten van Moldavië op als de Moldavische Autonome Sovjetrepubliek (ASSR). Roemenië voldeed hieraan, maar viel in 1941 het gebied binnen. In 1944 heroverde het Rode Leger de Moldavische ASSR weer. Vervolgens werd Roemenië door de Sovjetunie bezet.

Vanaf 1946 werd Roemenië een communistisch land, onder sterke invloed van de Sovjetunie. Tot eind jaren '50 was Roemenië bezet door de Sovjetunie, waarbij de industrie grotendeels verplaatst werd naar de Sovjetunie als oorlogsreparatie. Tussen 1965 en 1989 werd Roemenië bestuurd door de dictator Ceaușescu, die een Noord-Koreaans model nastreefde. Ceaușescu wilde niet meewerken aan de invasie van het Warschaupact in Tsjechoslowakije in 1968. Ceaușescu ontwikkelde een cult rond zijn persoonlijkheid, maar werd geëxecuteerd tijdens de revolutie van 1989. Met het einde van het tijdperk Ceaușescu eindigde het communisme. Het land werd in 2004 lid van de NAVO en in 2007 van de Europese Unie.

Wegennet

De voltooide en in aanleg zijnde snelwegen van Roemenië.

Roemenië heeft een netwerk van 86.391 kilometer publieke wegen, waaronder 17.873 kilometer nationale weg, 35.083 kilometer districtswegen en 33.435 kilometer gemeentewegen.[3] Van deze wegen is 30% nog onverhard en 44% in goede conditie.

Roemenië had bij toetreding tot de Europese Unie in 2007 het minst ontwikkelde wegennet van de EU. Een groot deel van de wegen verkeerde in slechte staat en autosnelwegen waren er nauwelijks. Sinds 2010 is het hoofdwegennet in hoog tempo gemoderniseerd, bijna alle drum naţional verkeren tegenwoordig in goede conditie. Daarnaast is men bezig een netwerk van autosnelwegen aan te leggen, de autostradă genaamd. De kwaliteit van de autosnelwegen is over het algemeen goed, maar ze hebben voor West-Europese begrippen weinig voorzieningen zoals tankstations.

De eerste wegklasse zijn de autostradă (meerv. autostrăzi) met de prefix A. Daarna volgen de drum rapid of drum expres, met de afkorting DX. Dan volgen de nationale hoofdwegen, de drum naţional (meerv. drumuri naţionale) afgekort als DN. De regionale wegen zijn de drum judeţean (meerv. drumuri judeţene) met de afkorting DJ. Daarna volgen de gemeentelijke wegen, de drum comunal (meerv. drumuri comunale) afgekort als DC. Een aantal hoofdwegen heeft een E-nummer.

De autosnelwegen beschikken over minimaal 2x2 rijstroken en hebben over het algemeen een uitstekend wegdek. Voor zover er expresswegen zijn hebben die een goed wegdek. De DN-wegen vormen het hoofdwegennet van Roemenië en beschikken wisselend over 1, 2 of zelfs 3 rijstroken per richting, veelal zonder middenafscheiding. De kwaliteit hiervan is sterk verbeterd. Er zijn steeds meer wegvakken met uitstekende wegdekkwaliteit.

De regionale en gemeentelijke wegen hebben vaak een matig tot slecht wegdek. In de grote steden zijn vrijwel alle wegen verhard inclusief de woonstraten. Op het platteland zijn woonstraten vaak onverhard. Ook zijn er veel onverharde landwegen, maar deze vervullen nooit een belangrijke functie.

Wegmarkering komt op vrijwel alle verharde wegen voor. Op de nationale wegen zijn deze vaak van hoge kwaliteit, maar in steden en op plattelandswegen vaak weggesleten. De hoofdwegen hebben vrijwel altijd kantmarkeringen en vaak een smalle vluchtstrook. De hoofdwegen zijn voldoende breed uitgevoerd om elkaar te passeren. Regionale en gemeentelijke wegen zijn vaak smaller waarbij de wegkant afbrokkelt.

's Nachts rijden is op de niet-hoofdwegen af te raden voor mensen die niet bekend zijn met de wegsituatie. Er is amper wegverlichting, terwijl reflectorpaaltjes en reflecterende markeringen ontbreken. Op de grote hoofdwegen is 's nachts wel te rijden. Wel moet men in afnemende mate rekening houden met onverlichte en ongemotoriseerde voertuigen op de weg, zoals een paard en wagen. De tijden dat men dit op de autosnelweg overkomt, behoren tot het verleden. Langs sommige wegen met bomen langs de weg is er soms reflecterende verf op de bomen aangebracht.

Wegbeheer

De nationale wegbeheerder is de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, afgekort CNAIR.[4] Dit is een agentschap van het ministerie van transport.[5]

Autosnelwegen in Roemenië

Autostrăzi en drumuri expres in Roemenië

A0-RO.svg A1-RO.svg A2-RO.svg A3-RO.svg A4-RO.svg A5-RO.svg A6-RO.svg A7-RO.svg A8-RO.svg A9-RO.svg A10-RO.svg A11-RO.svg A12-RO.svg A13-RO.svg A14-RO.svg A15-RO.svg

DEx6.svg DEx8.svg DEx12.svg


Geschiedenis

De Basarab-flyover, nieuwe infrastructuur in Bucureşti.

Zie ook lijst van wegopeningen in Roemenië.

Na de Tweede Wereldoorlog werd Roemenië leeggeroofd door de Sovjetunie. Dit resulteerde in een heel karige periode die onder het lange communistische regime van Ceaușescu niet verbeterde. De dictatuur die Ceaușescu vestigde behoorde tot de meest repressieve van Oost-Europa. Veel aandacht aan het wegennet werd er tot de val van het communisme in 1989 niet geschonken.

De gedachten voor een snelwegennet in Roemenië bestonden vanaf de jaren '60 van de 20e eeuw. Het toegenomen verkeer vereiste betere wegen in dit gedeeltelijk bergachtige land. Tussen 1967 en 1969 werd gestudeerd op een snelwegennet in Roemenië. Dit was een netwerk met radiale snelwegen vanuit Boekarest, en tussenliggende links in alle delen van het land. Zo moest er een noord-zuidverbinding tussen Oekraïne en Bulgarije komen, en drie verbindingen tussen Hongarije en Boekarest. Tevens werd gedacht aan twee snelwegen naar Moldavië en een aantal tussenliggende links, zoals een snelweg van Cluj-Napoca naar Suceava en Sibiu, en een snelweg van Sibiu naar Brașov. Tevens moest er een verbinding komen langs de Roemeense kust naar Bulgarije. Directe aansluitingen naar het toenmalig Joegoslavië waren niet voorzien. De focus van de wegenaanleg lag echter op de A1 van Boekarest naar Pitești, in plaats van de drukkere verbinding tussen Boekarest en Brașov. Dit wordt gezien als de invloed van Ceauceșcu, de dictator van Roemenië die niet ver van Pitești geboren was. De geplande snelwegen kregen een ontwerpsnelheid van 140 km/uur en moesten langs alle steden gaan, in plaats van er door. Het snelwegenplan omvatte ongeveer 3.200 kilometer snelweg.

Tussen 1967 en 1972 werd de eerste snelweg in fases geopend, de A1 van Boekarest naar Pitești over 96 kilometer. In 1968 begonnen studies voor een snelweg van Boekarest naar Ploiești. Er was steun voor deze snelweg, maar uiteindelijk is alleen de DN1 uitgebouwd naar 4 rijstroken. Een snelweg kwam er niet. In 1971 begon een studie voor een snelweg naar de zee, en een verlenging vanaf Constanța naar het zuiden richting Bulgarije. De snelweg werd niet gebouwd, alhoewel hij wel in de zogenaamde vijf-jarenplannen voorkwam van 1971 tot 1975. Van 1972 tot 1973 werden studies uitgevoerd voor een snelweg tussen Ploiești en Brașov en van Pitești naar Sibiu. Een gedeelte tussen Campina en Comarnic was destijds gebouwd om deel uit te maken van de snelweg van Boekarest naar Brașov. Gedeelten van de DN1 zijn toen aangelegd als één rijbaan van een snelweg in 1966. De gemiddelde snelheid op dit traject steeg daardoor van 25 - 40 km/uur naar 80 km/uur, een grote verbetering.

In 1979 verscheen een nieuw plan voor een snelwegennet met ongeveer 2.400 kilometer snelweg. Van een netwerk was niet echt sprake, alle snelwegen waren radiale verbindingen vanaf Boekarest naar verschillende delen van het land, met uitzondering van de verbinding tussen Călărași en Galați. In dit plan waren er in het westen en noordwesten van Roemenië aanzienlijk minder snelwegen dan in het snelwegenplan van eind jaren 1960. De aanleg van de A2 liet nog lang op zich wachten. Van 1979 tot 1980 werden er al uitgebreide studies uitgevoerd, maar het duurde nog tot 1987 voordat het eerste gedeelte tussen Fetești en Cernavodă in gebruik werd genomen, waaronder twee bruggen over de Donau. In 1980 kwamen er plannen voor een ringweg om de hoofdstad van ongeveer 100 kilometer. Van de plannen is weinig terechtgekomen, maar in Roemenië komt een nieuw snelwegennetwerk toch wel op stoom met voornamelijk de aanleg van de A3 en later ook de verlenging van de A1 en de aanleg van een A4 als oost-westroute door de Oostelijke Karpaten en de A5 naar Moldavië. Het zal nog jaren duren voordat er een volledig netwerk in Roemenië ligt dat alle grote steden verbindt. Ook zijn er nog geen definitieve plannen voor een ringweg van Boekarest.

In de jaren 90 beleefde Roemenië een lange economische recessie, mede omdat de vele zware industrie in het land instortte. De jaren 90 waren financieel erg krap in Roemenië en in die tijd werd er weinig geld aan het wegennet uitgegeven. Dit veranderde na 2000, toen Roemenië welvarender werd. Tussen 2004 en 2010 zijn nagenoeg alle belangrijke DN-wegen met de nummers 1 t/m 7 gemoderniseerd, waardoor deze wegen nu van uitstekende kwaliteit zijn. In 2007 kwam Roemenië bij de Europese Unie en kwam het in aanmerking voor co-financiering van wegenprojecten, zoals gebruikelijk tot 85% van de aanlegkosten. Mede hierdoor is vanaf 2007 een aantal projecten in gang gezet om de overige DN-wegen te verbeteren. Op 19 juli 2012 opende 103 kilometer nieuwe snelweg, het grootste aantal nieuwe kilometers op één dag tot dan toe.

Toekomst

Het snelwegennet moet de komende jaren flink uitgebreid worden en voorlopig wordt de prioriteit gegeven aan de bouw van de A1 en A3. De meest complexe trajecten zijn de routes door de Karpaten. De bouwkosten van deze trajecten zijn zeer hoog, waardoor het gewenst is deze als een PPS-constructie uit te voeren. Wanneer dit uitgevoerd wordt is niet bekend. Ook de bouw van de A3 in het westen en midden van Roemenië loopt voortdurend vertragingen op. Na 2010 viel de wegenbouw in Roemenië steeds verder terug, in 2017 werd geen enkele nieuwe weg geopend.[6]

Vanaf 2010 is een derde golf van modernisaties van het wegennet in gang gezet, zodat in 2018 bijna alle DN-wegen van goede kwaliteit waren. Ook worden de groeiende problemen rond stadstraverses aangepakt, met de bouw van een ambitieus programma van rondwegen. Tussen 2010 en 2015 moesten honderden kilometers nieuwe rondwegen aangelegd worden,[7] dit programma is slechts gedeeltelijk uitgevoerd. Ook de bouw van nieuwe autosnelwegen moet het DN-wegennet gaan ontlasten. Daarna wordt in het kader van plattelandsontwikkeling veel geld gestoken in de opwaardering van de DJ-wegen, die vaker van slechte dan van goede kwaliteit zijn. Het Roemeense wegennet is behoorlijk dicht, er is bijna geen dorp dat niet aan een genummerde weg ligt. Dit project gaat enkele miljarden euro's kosten en heeft een lange looptijd. Dit wordt decentraal per district geregeld, in tegenstelling tot de DN-projecten, die landelijk geregeld worden door de CNAIR.

De ontwikkeling van het wegennet verliep aanzienlijk trager vanaf 2015, met deadlines die niet gehaald werden, bouwprojecten die stil kwamen te liggen, tekort aan financiering en onrealistische beloften over de wegenbouw vanuit de regering. Daarnaast bleken er grote problemen te zijn met de kwaliteit van sommige nieuwe autosnelwegen. Zo traden er verzakkingen en landverschuivingen op en zijn bodemcondities slecht in kaart gebracht.[8] Tegen 2017 opende Roemenië nauwelijks nog nieuwe stukken autosnelweg ondanks de grote beschikbaarheid van EU-fondsen.[9][10] Eén van de problemen van de wegenbouw is de geringe grip die wegbeheerder CNAIR had op slecht presterende bouwbedrijven. In 2022 is een nieuw sanctiesysteem ingevoerd waarbij contracten sneller kunnen worden beëindigd, na debacles met aannemers die werkzaamheden ondermaats met jaren vertraging opleverden, met name Italiaanse bouwbedrijven waren hier bij betrokken. De eerste ronde van negatieve certificaten omvatte meteen 7 Italiaanse bouwbedrijven.[11]

De trage bouw van de snelwegen in Roemenië en de daarmee achterblijvende bereikbaarheid van grote delen van het land leidde tot steeds meer ongenoegen, zeker omdat buurland Hongarije in staat is een netwerk van autosnelwegen aan te leggen. Een ondernemer uit het noordoosten van Roemenië inaugureerde als stunt op 15 maart 2019 de eerste meter autosnelweg in de regio Moldova.[12] Een oproep om die dag te protesteren tegen de gebrekkige infrastructuur kreeg in het hele land navolging.[13][14]

Op termijn zal de focus uitgaan naar de snelwegen naar het (noord)oosten van Roemenië. Vooralsnog zijn er twee gepland, de A7 naar de grens met Oekraïne vanaf Bucureşti en de autosnelweg van Târgu Mureş naar Iaşi. De aanleg van deze Autostrada Est-Vest zal veel tijd in beslag nemen, met name vanwege de zeer hoge aanlegkosten van ruim 6 miljard euro. Tevens is een ringsnelweg rond de hoofdstad Bucureşti in aanbouw.

Als aanvulling op de A-wegen zijn er drum expres gepland, ongelijkvloerse autowegen met 2x2 rijstroken en snelwegkarakteristieken. Er zijn 11 routes gepland, veelal verbindingen tussen A-wegen of aftakkingen daarvan. Vooralsnog is de aanleg van deze wegen niet erg concreet, en afhankelijk van het Roemeense overheidsbudget. Er is nog geen enkele DX-weg aangelegd.

Projecten

nummer traject lengte begin opening status
A0 Ciorogârla (A1) - Petrești (DN1) 17,5 km in aanbesteding
A0 Petrești (DN1) - Afumați (DN2) 19,0 km 12-05-2021 00-05-2024 in aanleg
A0 Afumați (DN2) - Pantelimon (DN3) 8,6 km 25-06-2021 00-12-2023 in aanleg
A0 Pantelimon (DN3) - Căldăraru (A2) 4,5 km 18-08-2020 00-02-2023 in aanleg
A0 Căldăraru (A2) - Berceni 16,9 km 03-10-2019 00-04-2023 in aanleg
A0 Berceni - Cornetu (DN6) 16,3 km 14-04-2019 00-10-2023 in aanleg
A0 Cornetu (DN6) - Ciorogârla (A1) 17,9 km 23-05-2019 00-11-2023 in aanleg
A1 Piteşti - Curtea de Argeș 30,3 km 11-05-2020 00-05-2025 in aanleg
A1 Curtea de Arges - Tigveni 9,9 km 00-09-2021 00-09-2026 in aan;eg
A1 Tigveni - Cornetu 37,4 km 01-08-2022 00-05-2027 in aanleg
A1 Cornetu - Boița 31,3 km 07-02-2022 00-19-2027 in aanleg
A1 Boița - Sibiu 13,2 km 30-03-2020 01-04-2023 in aanleg
A1 Holdea - Margina 13,5 km 14-10-2022 00-06-2026 in aanleg
A3 Comarnic - Brașov 58,0 km 00-00-202? 00-00-202? in planning
A3 Chețani - Campia Turzii 16,0 km 00-00-2017 00-00-2021 in aanleg
A3 Nușfalău - Suplacu de Barcău 13,5 km 18-08-2020 00-08-2022 in aanleg
A3 Suplacu de Barcău - Chiribiş 18,5 km 06-09-2021 00-09-2023 in aanleg
A3 Chiribiş - Biharia 28,5 km 00-00-2018 00-07-2022 in aanleg
A7 Dumbrava (A1) - Mizil 21,0 km 16-06-2022 00-02-2024 in aanleg
A7 Mizil - Pietroasele 28,4 km 07-06-2022 00-02-2024 in aanleg
A7 Pietroasele - Buzău 13,9 km 00-00-2022 00-00-2024 in aanbesteding
A7 Buzău - Vadu Pașii 4,6 km 00-00-2022 00-00-2025 in aanbesteding
A7 Vadu Paşii - Râmnicu Sărat 30,8 km 00-00-2022 00-00-2025 in planning
A7 Râmnicu Sărat - Mândreşti 36,1 km 00-00-2022 00-00-2025 in planning
A7 Mândrești Munteni – Focșani-Nord 10,9 km 00-00-2022 00-00-2025 in aanbesteding
A7 Focșani - Domnești Târg 35,6 km 00-00-2022 00-00-2025 in aanbesteding
A7 Domnești Târg – Răcăciuni 38,8 km 00-00-2022 00-00-2025 in aanbesteding
A7 Răcăciuni - Bacău 24,5 km 00-00-2022 00-00-2025 in aanbesteding
A12 Craiova - Robănești 17,7 km 27-12-2018 00-00-2023 in aanleg
A12 Valea Mare - Colonești 31,8 km 17-09-2020 00-08-2024 in aanleg
A12 Colonești - A1 31,9 km 17-09-2020 00-08-2024 in aanleg

Nationale wegen

Een drum național (meervoud: drumurile naționale, afkorting: DN) is een nationale hoofdweg. Deze wegen verbinden alle grote steden van het land en zijn zolang er nog geen landelijk dekkend snelwegennet is, van groot belang voor het doorgaande verkeer in Roemenië. Het totale netwerk was in 2019 17.873 kilometer lang. Voor het berijden van de DN-wegen is tol vereist in de vorm van een e-vignet.

Drumuri Naționales in Roemenië

DN1.svg DN2.svg DN3.svg DN4.svg DN5.svg DN6.svg DN7.svg


DN10.svg DN11.svg DN12.svg DN13.svg DN14.svg DN15.svg DN16.svg DN17.svg DN18.svg DN19.svg DN21.svg DN22.svg DN23.svg DN24.svg DN25.svg DN26.svg DN28.svg DN29.svg DN31.svg DN38.svg DN39.svg DN41.svg DN51.svg DN52.svg DN54.svg DN55.svg DN56.svg DN57.svg DN58.svg DN59.svg DN61.svg DN64.svg DN65.svg DN66.svg DN67.svg DN68.svg DN69.svg DN71.svg DN72.svg DN73.svg DN74.svg DN75.svg DN76.svg DN79.svg


DN1A.svg DN1B.svg DN1C.svg DN1D.svg DN1E.svg DN1F.svg DN1G.svg DN1H.svg DN1J.svg DN1P.svg DN1R.svg DN1T.svg DN2A.svg DN2B.svg DN2C.svg DN2D.svg DN2E.svg DN2F.svg DN2G.svg DN2H.svg DN2K.svg DN2L.svg DN2M.svg DN2N.svg DN2R.svg DN3A.svg DN3B.svg DN3C.svg DN3D.svg DN5A.svg DN5B.svg DN5C.svg DN6A.svg DN6B.svg DN6C.svg DN6D.svg DN6F.svg DN7A.svg DN7C.svg DN7D.svg DN7E.svg DN7G.svg DN7H.svg DN11A.svg DN11B.svg DN12A.svg DN12B.svg DN12C.svg DN13A.svg DN13B.svg DN13C.svg DN13E.svg DN14A.svg DN14B.svg DN15A.svg DN15B.svg DN15C.svg DN15D.svg DN15E.svg DN15F.svg DN15G.svg DN17A.svg DN17B.svg DN17C.svg DN17D.svg DN18A.svg DN18B.svg DN19A.svg DN19B.svg DN19C.svg DN19E.svg DN19F.svg DN21A.svg DN22A.svg DN22B.svg DN22C.svg DN22D.svg DN24A.svg DN24B.svg DN24C.svg DN28A.svg DN28B.svg DN29A.svg DN29B.svg DN29C.svg DN29D.svg DN51A.svg DN54A.svg DN55A.svg DN56A.svg DN57A.svg DN57B.svg DN58A.svg DN58B.svg DN59A.svg DN59B.svg DN59C.svg DN64A.svg DN65A.svg DN65C.svg DN66A.svg DN67A.svg DN67B.svg DN67C.svg DN67D.svg DN68A.svg DN68B.svg DN72A.svg DN73A.svg DN73C.svg DN74A.svg DN79A.svg


Tol

Zie ook Rovinieta.

Voor Roemenië is het digitale tolvignet rovinieta vereist voor alle hoofdwegen en autosnelwegen.[15][16] Dit kost € 3 voor 7 dagen tot € 28 voor een jaarvignet en is verkrijgbaar aan de grens, bij postkantoren en bij grotere tankstations. Voor autosnelwegen hoeft (nog) niet apart tol betaald te worden. Wel wordt er apart tol berekend voor de bruggen over de Donau. Dit betreft de brug van de A2 bij Feteşti,[17] de brug van de DN5 bij Giurgiu en de Vidin - Calafat Bridge van de DN56.

Bewegwijzering

zie ook bewegwijzering in Roemenië.

De bewegwijzering is op de hoofdwegen goed, er wordt voldoende naar grote steden bewegwijzerd en vrijwel alle wegen met een wegnummer hebben bewegwijzering. Op de snelwegen ontbreken portaalborden bij veel aansluitingen. De aanduidingen worden slechts vermeld op een vorkbord. Aansluitingen worden tot 3.000 meter van tevoren aangegeven.

Snelwegen kennen groene bebording met witte letters. De bestemmingen worden met normale letters aangegeven, maar wegnummers kunnen klein zijn weergegeven. Op de overige wegen zijn blauwe borden. De DN-wegen hebben een rood wegnummerschildje met een wit wegnummer. Regionale wegen hebben een blauw schildje en gemeentelijke wegen een geel schild. Dit schildje vertoont enige gelijkenis met de Amerikaanse wegschildjes. De schildjes zijn redelijk uniek binnen Europa.

De bewegwijzering op het onderliggend wegennet wordt vaak uitgevoerd met enkel handwijzers. Vooraankondigingen beperken zich veelal tot grote kruisingen . De doelen op de bewegwijzering zijn de grote steden, maar het komt voor dat grensovergangen honderden kilometers van tevoren worden aangegeven, zoals Nădlac op de A1 bij Piteşti. Dit is enigszins vergelijkbaar met wat Polen doet. De bewegwijzering in de steden wil te wensen overlaten.

Congestie

Grootschalige congestie doet zich alleen in de hoofdstad Bucureşti voor. Bucureşti beschikt over een groot aantal brede boulevards, maar het ontbreekt aan een goede ringweg. De huidige Ringweg, de CB Centura Bucureşti, telt veelal maar één rijstrook per richting en vele (ongeregelde) kruispunten en rotondes.

Elders in het land kan wat drukte voorkomen in de steden, maar van grootschalig forenzen over afstanden meer dan 10 kilometer gebeurt maar in beperkte mate. De meeste steden hebben amper voorsteden, alhoewel dit geleidelijk verandert. Rondom grotere steden worden veel nieuwe wijken gebouwd en daarbij neemt het autobezit in Roemenië snel toe. Het wagenpark moderniseert snel zodat moderne auto's een alledaags beeld op het Roemeense wegennet zijn geworden. In 2008 was het autobezit nog het laagste van de EU en het op 4 na laagste binnen Europa.

Lange afstanden rijden in Roemenië is vermoeiend door het gebrek aan snelwegen en het bergachtige karakter van delen van het land. Ook is er steeds meer vrachtverkeer, met name op de lange-afstandsroutes. Daarnaast is de toestand van het wegdek een punt van aandacht. De meeste DN-wegen hebben een goed wegdek, behalve sommige tweecijferige DN-wegen in de Karpaten, maar de kwaliteit van het wegdek verbetert snel. Veel DJ-wegen hebben nog een slecht wegdek. Voor een afstand van 100 kilometer rekent men met minimaal 1,5 uur bij gebruik van de hoofdwegen en 2 tot 2,5 uur op regionale wegen. Ook zorgen talloze wegwerkzaamheden voor vertraging daar vaak maar één rijstrook per keer beschikbaar is. Wegwerkzaamheden worden vaak geregeld met een tijdelijk verkeerslicht, maar kunnen slecht aangegeven owrden. Ongemotoriseerde voertuigen zoals paard en wagen of tractoren zijn op de DN-wegen niet zo gangbaar meer, maar komen op de meer lokale wegen nog voor.

Een ander probleem is het gebrek aan rondwegen van dorpen en steden. Alhoewel het platteland vrij dunbevolkt is doorkruist men regelmatig plaatsen. Grotere steden ontbreekt het vaak aan een ringweg. Vanaf 2025 moet het mogelijk zijn om de meeste grote steden te vermijden via nieuwe snelwegen.

Wegnummering

Autostrăda

De Roemeense snelwegen zijn in eerste instantie chronologisch genummerd, later meer gestructureerd met een wegnummerplan. De A1 is het eerste geopend, daarna de A2, A3 en A4. Hierdoor wilden plantechnische nummers nogal eens veranderen als een andere snelweg een hogere prioriteit kreeg. De A6 bij Lugoj was de eerste die buiten de chronologische volgorde werd genummerd, aangezien er nog geen A5 bestaat.

Drumul Naţional

De wegnummerzones van Roemenië.

Het Roemeense hoofdwegennet van DN-wegen heeft een systeem dat wat afwijkt van andere Europese nummersystemen hoewel het wel consistent is uitgevoerd . Het systeem bestaat uit lagen. De nummers 1 t/m 7 zijn de radiale wegen vanuit Bucureşti. De DN1 verloopt noordwestwaarts, waarna de nummering met de klok mee oploopt. Omdat Bucureşti in het zuidoosten ligt zijn sommige nummers, zoals de DN3, DN4 en DN5, behoorlijk kort. Er zijn geen DN8 of DN9. De tweecijferige nummers zijn afgeleid van de één-cijferige nummers. Zo lopen de DN10 t/m DN19 tussen de DN1 en DN2, en de hogere nummers liggen verder van Bucureşti af. Zo ontstaan er zones die naar de randen van het land, met name het westen en noorden, breder worden. De meeste tweecijferige nummers eindigen op de hoofdroute van de volgende zone, zo lopen er geen DN10 t/m DN19-wegen oostelijker dan de DN2, omdat dat de volgende zone is. Ook hier geldt dat omdat Bucureşti in het zuidoosten ligt, de DN30 t/m DN49 slechts sporadisch bestaan, omdat de DN3 en DN4 te kort zijn om veel aftakkingen te kennen. Van de DN50 t/m DN79 zijn weer meer nummers. Omdat er geen DN8 en DN9 zijn, zijn er ook geen DN80 t/m DN99. Er zijn geen drie-cijferige DN-wegen. Aftakkingen van tweecijferige DN-wegen hebben een letter suffix, bijvoorbeeld A, B, C, D, E of F, al naar het gelang van de hoeveelheid aftakkingen. De DN2L heeft het hoogste letter van het alfabet als suffix. Wegen met een suffix zijn niet noodzakelijkerwijs minder belangrijk dan wegen zonder suffix.

Drumul Județean

De DJ-wegen zijn wegen in het beheer van de districten, in het Engels ook wel een "county" genoemd, vergelijkbaar met provincies. De wegnummers van de DJ-wegen zijn afgeleid van de DN-wegen waaraan een extra cijfer aan het eind is toegevoegd. Een weg als de DJ672 zal dichtbij de DN67 lopen. Ook DJ-wegen hebben geletterde suffixes. Uit de hoogte van het nummer van DJ-wegen is de relevantie niet af te leiden, sommige DJ-wegen zijn zelfs onverhard.

Europese wegen

Europese wegen in Roemenië

E58E60E68E70E79E81E85E87E574E576E577E578E581E583E584E671E673E675


Belastingen

In Roemenië wordt een brandstofaccijns geheven op benzine en diesel (accize pe benzina si motorina). In 2012 bracht deze accijns 8,4 miljard RON op (€ 1,9 miljard), 6,5% meer dan in 2011.[18]

Daarnaast is er een belasting over de aanschaf van nieuwe auto's. Deze belasting is afhankelijk van de motorinhoud en de CO2-uitstoot. De belasting is doorgaans minder dan 2000 RON (circa € 500) voor reguliere personenauto's.

Maximumsnelheid

In Roemenië geldt een maximumsnelheid van 50 km/h binnen de bebouwde kom en 90 km/h buiten de bebouwde kom. Op DN-wegen die ook onderdeel zijn van een Europese weg mag 100 km/h gereden worden. Op autosnelwegen geldt 130 km/h.[19][20]

wegtype Vmax
Znak d42.svg 50 km.svg
Znak d43.svg 90 km.svg100 km.svg
Znak D7.svg 100 km.svg
Znak D9.svg 130 km.svg

Verkeersveiligheid

jaar verkeersdoden
2010 2.377
2011 2.018
2012 2.042
2013 1.861
2014 1.818
2015 1.893
2016 1.913
2017 1.951
2018 1.867
2019 1.864

In 2010 vielen 117 verkeersdoden per 1 miljoen inwoners in Roemenië, een stijging van 7 procent ten opzichte van het jaar 2001. Het land scoort hiermee als één van de slechtste in de Europese Unie, en het slechtste in procentuele daling van het aantal verkeersdoden,[21] wat voornamelijk te verklaren is door de snelle toename van de automobiliteit in combinatie met een bijzonder onderontwikkeld wegennet. In 2015 vielen 95 verkeersdoden per 1 miljoen inwoners, het op één na hoogste aantal in de Europese Unie.[22] Van 2014 tot 2017 is het aantal verkeersdoden elk jaar gegroeid, als enige land in de Europese Unie waar dit het geval was.

Zie ook

Externe links

Referenties

 1. stand 01-01-2023
 2. Permanent resident population of Romania on 1st of July 2022 | insse.ro
 3. "LUNGIMEA CĂILOR DE TRANSPORT LA SFÂRŞITUL ANULUI 2019" | insse.ro
 4. www.cnadnr.ro
 5. mt.gov.ro
 6. Disaster at Romania's motorway company: 0 km of motorways, 0 km of by-pass variants, 0 km of national road completed in 2017, says association | hotnews.ro
 7. | Construcţie variante ocolire Etapa de pregătire | cnadnr.ro
 8. Tragedia Aciliu – Mai este doar un pas! | construim-romania.ro
 9. Romanian Transport Infrastructure Failures Pile Up | emerging-europe.com
 10. Pro Infrastructura Association: Transport Minister lying when he claims 156 km of highway will be open in 2018 | business-review.eu
 11. CNAIR a emis primele certificate negative pentru constructori. Pe „lista neagră”: Aktor, Astaldi, Tirrena Scavi, Todini/ Certificate negative și pentru proiectanți: Acciona, Consitrans, Egis sau Search | economedia.ro
 12. RO entrepreneur opens first meter of highway in Moldova region, ruling party leader calls him “circus performer” | romania-insider.com
 13. Protestul #sieu in imagini. Din Teleorman pana in Mozambic, romanii au spus ca vor autostrazi (Foto&Video) | ziare.com
 14. Fury at EU’s Worst Highways Fuels New Kind of Protest in Romania | bloomberg.com
 15. www.roviniete.ro
 16. www.erovinieta.ro
 17. www.taxadepod.ro
 18. Statul roman a incasat anul trecut din accize pe benzina si motorina cu 6,5% mai mult decat in 2011 | finantistii.ro
 19. Codul Rutier (art. 49) | legislatierutiera.ro
 20. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 | legislatie.just.ro
 21. Verkeersveiligheid: aantal verkeersdoden EU met 11% gedaald in 2010 | europa.eu
 22. 10th Annual Road Safety Performance Index (PIN) Report | etsc.eu
Wegen van Europa

AlbaniëAndorraArmeniëAzerbeidzjanBelgiëBosnië-HerzegovinaBulgarijeCyprusDenemarkenDuitslandEstlandFinlandFrankrijkGeorgiëGriekenlandHongarijeIerlandIJslandItaliëKazachstanKosovoKroatiëLetlandLiechtensteinLitouwenLuxemburgNoord-MacedoniëMaltaMoldaviëMonacoMontenegroNederlandNoorwegenOekraïneOostenrijkPolenPortugalRoemeniëRuslandSan MarinoServiëSloveniëSlowakijeSpanjeTsjechiëTurkijeVaticaanstadVerenigd KoninkrijkWit-RuslandZwedenZwitserland

in cursief landen die deels in Europa liggen of met Europa geassocieerd worden