Roggebotbrug

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Roggebotbrug
Overspant Drontermeer
Rijstroken 2x1
Totale lengte 289,2 meter
Hoofdoverspanning 50 meter
Hoogte brugdek 7,0 meter
Openstelling 13-03-2023
Verkeersintensiteit 20.000 mvt/etmaal
Locatie kaart

De Roggebotbrug of Zwolsebrug is een basculebrug in Nederland, gelegen op de grens van de provincies Flevoland en Overijssel, ten westen van Kampen. De brug is onderdeel van de N307.

Kenmerken

De basculebrug in aanbouw in september 2022.

De Roggebotbrug is een combinatie van een liggerbrug en een basculebrug. De brug heeft een totale lengte van 289,2 meter en een vrije doorvaarthoogte van 7 meter onder het vaste deel. Aan de oostzijde is een aparte basculebrug voor hogere schepen, in de praktijk vooral de pleziervaart. De brug bestaat uit vier rijbanen; 2x1 rijstroken van de N307, een parallelweg en een fietspad. De maximumsnelheid op de N307 bedraagt 80 km/h in Flevoland en 100 km/h in Overijssel. Ten westen van de brug ligt een ongelijkvloerse aansluiting met de N306.

De vaste brug heeft een doorvaartbreedte van 50 meter en een doorvaarthoogte van 7 meter. De basculebrug heeft een doorvaartbreedte van 14 meter en een doorvaarthoogte van 7 meter in gesloten toestand en een onbeperkte doorvaarthoogte in geopende toestand. De vaste brug overspant ook de Drontermeerdijk aan de zijde van Flevoland.

De brug is in het beheer van de provincie Flevoland.

Geschiedenis

De oorspronkelijke Roggebotsluis met daarachter de rotonde met de N306.

De oorspronkelijke brug is in de jaren '50 aangelegd als toegang naar de drooggemalen polder Oostelijk Flevoland. De brug was hiervan één van de eerste kunstwerken van de Oostelijke Flevopolder.[1] Ter hoogte van de Roggebot lag oorspronkelijk een zandplaat, dit was één van de eerst toegankelijke delen van de drooggevallen Oostelijke Flevopolder in 1956. De Roggebotsluis ging op 16 juli 1956 in bedrijf. Sprake van een doorgaande wegverbinding richting Dronten was er pas enkele jaren later, omdat de lager gelegen delen van de polder nog onbegaanbaar waren. De Roggebotsluis was gecategoriseerd als een primaire waterkering B.

Oorspronkelijke brug (1956)

De oorspronkelijke brug was een ophaalbrug over de Roggebotsluis. Dit was oorspronkelijk een waterkering tussen het Drontermeer en het Ketelmeer, maar deze functie kwam te vervallen met de bouw van de Reevesluis 3 kilometer zuidelijker. De brug had een geringe doorvaarthoogte en moest voor vrijwel elk schip open. Bovendien overspande de ophaalbrug de schutsluis. De oorspronkelijke brug was in het beheer van Rijkswaterstaat, de N307 die over de brug verloopt is in het beheer van de provincie Flevoland. Direct ten westen van de brug lag een rotonde met de N306. Ten oosten van de brug ligt de provinciegrens met Overijssel. De N307 was destijds een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 80 km/h, al werd die snelheid in de praktijk niet gereden op de brug.

Ter plaatse werd geen naam van de brug aangegeven. In sommige documenten komt de naam 'Zwolsebrug' voor, maar de provincie Flevoland beheert elders al een brug met die naam in Urk. Meestal wordt gesproken van de brug over de Roggebotsluis, de Roggebotbrug of kortweg 'de Roggebot'.

Nieuwe brug (2023)

De nieuwe Roggebotbrug.

Als onderdeel van het IJsseldeltaprogramma is de Reevesluis 3 kilometer zuidelijker aangelegd zodat er een bypass van de IJssel ten zuiden van Kampen is ontstaan. Bij hoogwater kan water uit de IJssel rechtstreeks naar het Ketelmeer stromen. Om deze reden had de Roggebotsluis dan geen functie meer. De sluis is na de bouw van de nieuwe brug verwijderd.

Volgens de oorspronkelijke plannen zou in 2016 een nieuwe turborotonde aangelegd worden tussen de N306 en N307, circa 300 meter westelijker dan de oorspronkelijke rotonde. Daarna moest rond 2025 een 7 meter hoge brug over de Roggebotsluis gebouwd worden, evenals een 2x1-profiel van de N307 tussen de Roggebotsluis en de N50 bij Kampen. Pas rond 2040 zou dit deel verbreed worden naar 2x2 rijstroken en een tweede brug gebouwd worden. Tevens zou dan de turborotonde met de N306 vervangen worden door een ongelijkvloerse aansluiting. Op 3 maart 2015 is besloten meteen een ongelijkvloerse kruising te realiseren[2] en in november 2015 is besloten de uitvoering van de nieuwe brug bij de Roggebotsluis met 5 jaar te versnellen, met een openstelling in 2020.[3] Desondanks werd het project later weer opgeschoven tot 2023.

Uit een verkenning bleek dat een brug van 13 meter weinig meerwaarde heeft boven een brug van 7 meter en een aquaduct of tunnel te duur is. Een brug van 7 meter hoogte was geraamd op € 40 miljoen en een brug van 13 meter op € 47 miljoen. Een aquaduct is geraamd op € 94 miljoen en een tunnel op € 118 miljoen. De bouw van de brug was onderdeel van het project 'Ruimte voor de Rivier IJsseldelta' waarbij de Roggebotsluis wordt verwijderd.[4][5] Op 14 februari 2019 is het plan op hoofdlijnen vastgesteld door de provincies Flevoland en Overijssel.[6] Op 6 oktober 2020 is het project gegund aan de combinatie Roggebot.[7] Op 4 november 2020 zijn de definitieve bestemmingsplannen ter inzage gelegd.[8][9] Op 23 juni 2021 werden de bezwaren tegen het project ongegrond verklaard.[10] Het project Roggebot kost bijna € 100 miljoen, waarbij ongeveer twee derde van de kosten worden gedragen door het Rijk. De brug is op 9 maart 2023 geïnaugureerd[11] en op 13 maart 2023 opengesteld voor het verkeer.[12][13]

Verkeersintensiteiten

Dagelijks maken circa 20.000 voertuigen van de brug gebruik.

Referenties