Roggebotbrug

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Roggebotbrug
NLN307.svg
Roggebotbrug render.jpg
Overspant Drontermeer
Rijstroken 1x2
Totale lengte 12 meter
Hoofdoverspanning 12 meter
Hoogte brugdek 5,3 meter
Openstelling 202x
Verkeersintensiteit 20.000 mvt/etmaal
Locatie kaart

De Roggebotbrug of Zwolsebrug is een bestaande ophaalbrug en in aanbouw zijnde basculebrug in Nederland, gelegen op de grens van de provincies Flevoland en Overijssel, ten westen van Kampen.

Kenmerken

Huidige brug

De bestaande brug is een ophaalbrug over de Roggebotsluis. Dit was oorspronkelijk een waterkering tussen het Drontermeer en het Ketelmeer, maar deze functie is vervallen met de bouw van de Reevesluis 3 kilometer zuidelijker. De bestaande brug heeft een geringe doorvaarthoogte en moet voor vrijwel elk schip open. Bovendien overspant de ophaalbrug de schutsluis. De bestaande brug is in het beheer van Rijkswaterstaat, de N307 die over de brug verloopt is in het beheer van de provincie Flevoland. Direct ten westen van de brug ligt een rotonde met de N306. Ten oosten van de brug ligt de provinciegrens met Overijssel. De N307 is een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 80 km/h, al wordt die snelheid in de praktijk niet gereden op de brug.

Ter plaatse wordt geen naam van de brug aangegeven. In sommige documenten komt de naam 'Zwolsebrug' voor, maar de provincie Flevoland beheert elders al een brug met die naam in Urk. Meestal wordt gesproken van de brug over de Roggebotsluis, de Roggebotbrug of kortweg 'de Roggebot'.

Toekomstige brug

De toekomstige brug is een combinatie van een liggerbrug en een basculebrug. De nieuwe brug heeft een totale lengte van circa 200 meter en een vrije doorvaarhoogte van 7 meter onder het vaste deel. Aan de oostzijde komt een aparte basculebrug voor hogere schepen, in de praktijk vooral de pleziervaart. De brug bestaat uit vier rijbanen; 2x1 rijstroken van de N307, een parallelweg en een fietspad. De maximumsnelheid op de N307 wordt 80 km/h in Flevoland en 100 km/h in Overijssel. Ten westen van de brug komt een ongelijkvloerse aansluiting met de N306.

De nieuwe vaste brug heeft een doorvaartbreedte van 50 meter en een doorvaarthoogte van 7 meter. De nieuwe basculebrug heeft een doorvaartbreedte van 14 meter en een doorvaarthoogte van 7 meter in gesloten toestand en een onbeperkte doorvaarthoogte in geopende toestand. De vaste brug overspant ook de dijk aan de zijde van Flevoland.

Geschiedenis

De Roggebotsluis met daarachter de rotonde met de N306.

De oorspronkelijke brug is in de jaren '50 aangelegd als toegang naar de drooggemalen polder Oostelijk Flevoland. De brug was hiervan één van de eerste kunstwerken van de Oostelijke Flevopolder.[1] Ter hoogte van de Roggebot lag oorspronkelijk een zandplaat, dit was één van de eerst toegankelijke delen van de drooggevallen Oostelijke Flevopolder in 1956. De Roggebotsluis ging op 16 juli 1956 in bedrijf. Sprake van een doorgaande wegverbinding richting Dronten was er pas enkele jaren later, omdat de lager gelegen delen van de polder nog onbegaanbaar waren. De Roggebotsluis was gecategoriseerd als een primaire waterkering B.

Toekomst

Als onderdeel van het IJsseldeltaprogramma is de Reevesluis 3 kilometer zuidelijker aangelegd zodat er een bypass van de IJssel ten zuiden van Kampen is ontstaan. Bij hoogwater kan water uit de IJssel rechtstreeks naar het Ketelmeer stromen. Om deze reden heeft de Roggebotsluis dan geen functie meer. De sluis wordt verwijderd. Daardoor is een nieuwe brug nodig tussen Flevoland en Overijssel.

Het knelpunt Roggebotsluis wordt gefaseerd aangepakt. Er zou oorspronkelijk in 2016 een nieuwe turborotonde komen tussen de N306 en N307, circa 300 meter westelijker dan de bestaande rotonde. Daarna moest rond 2025 een 7 meter hoge brug over de Roggebotsluis gebouwd worden, evenals een 2x1-profiel van de N307 tussen de Roggebotsluis en de N50 bij Kampen. Pas rond 2040 zou dit deel verbreed worden naar 2x2 rijstroken en een tweede brug gebouwd worden. Tevens zou dan de turborotonde met de N306 vervangen worden door een ongelijkvloerse aansluiting. Op 3 maart 2015 is besloten meteen een ongelijkvloerse kruising te realiseren[2] en in november 2015 is besloten de uitvoering van de nieuwe brug bij de Roggebotsluis met 5 jaar te versnellen, met een openstelling in 2020.[3] Desondanks werd het project later weer opgeschoven tot medio 2022.

Uit een verkenning bleek dat een brug van 13 meter weinig meerwaarde heeft boven een brug van 7 meter en een aquaduct of tunnel te duur is. Een brug van 7 meter hoogte was geraamd op € 40 miljoen en een brug van 13 meter op € 47 miljoen. Een aquaduct is geraamd op € 94 miljoen en een tunnel op € 118 miljoen. De brug is onderdeel van het project 'Ruimte voor de Rivier IJsseldelta' waarbij de Roggebotsluis wordt verwijderd.[4][5] Op 14 februari 2019 is het plan op hoofdlijnen vastgesteld door de provincies Flevoland en Overijssel.[6] Op 6 oktober 2020 is het project gegund aan de combinatie Roggebot.[7] Op 4 november 2020 zijn de definitieve bestemmingsplannen ter inzage gelegd.[8][9] Op 23 juni 2021 werden de bezwaren tegen het project ongegrond verklaard.[10] Het project Roggebot kost bijna € 100 miljoen, waarbij ongeveer twee derde van de kosten worden gedragen door het Rijk.

Referenties