Romsdalsfjordtunnel

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Romsdalsfjordtunnelen

Tautratunnelen

Kruist Romsdalsfjord
Lengte 15.500 meter
Openstelling 203x
Intensiteit ? mvt/dag
Locatie kaart

De Romsdalsfjordtunnel, ook wel de Tautratunnel genoemd, is een geplande onderzeetunnel in Noorwegen, gelegen bij Molde in Møre og Romsdal. De tunnel heeft een geplande lengte van 15,5 kilometer (16 kilometer wordt ook genoemd).

Kenmerken

De Romsdalsfjordtunnel is een tweebuizige tunnel met 2x2 rijstroken en een ontwerpsnelheid van 100 km/h en een maximumsnelheid van 90 km/h. De tunnel sluit aan op de geplande Julsundbrug, een grote hangbrug over het Julsundet. De tunnel begint op het eiland Otrøya, waar de hangbrug overgaat in de tweebuizige tunnel, die dan afdaalt en met een bocht naar het zuiden afbuigt. De tunnel gaat onder het Romsdalsfjord door, dit deel staat ook bekend als het Midfjord. De tunnel gaat onder het eiland Tautra door en komt bij Vik weer bovengronds, even ten westen van Vestnes. Daar sluit het aan op de Trolltindtunnel. Ongeveer de helft van de tunnelroute gaat daadwerkelijk onder water door.

De tunnel wordt een tweebuizige tunnel met een tunnelprofiel van T10.5, met twee rijstroken per richting. De buizen liggen 20 meter uit elkaar. Elke 250 meter komt een dwarsverbinding tussen beide tunnelbuizen. De maximale hellingsgraad in de tunnel is 5%. Het diepste punt van de tunnel ligt 358 meter onder zeeniveau. De maximale hellingsgraad bedraagt 5%. De tunnel ligt circa 170 meter onder de zeebodem in verband met een instabiele bodem. Het tunnelportaal op Otrøya ligt op 44 meter boven zeeniveau. Het tunnelportaal bij Vik ligt op 21 meter boven zeeniveau. Het totaal te overwinnen hoogteverschil bedraagt 402 meter.

Toekomst

De tunnel is een onderdeel van het grotere project om de E39 veerdienstvrij te maken. De Romsdalsfjordtunnel is één van de grootste deelprojecten hiervan, samen met de aansluitende Julsundbrua. Het project heet ook wel Møreaksen.[1]

Procedures

Eind 2014 werd de aanlegprocedure opgestart. Op 12 mei 2016 werd het milieubesluit gepubliceerd voor een westelijke fjordkruising onder het eiland Tautra. Op 15 december 2016 is het plan definitief goedgekeurd door alle betrokken gemeenten,[2] waarna de tunnel tussen 2020 en 2025 aangelegd had moeten worden. Het project werd echter vertraagd door het overwegen van een geheel ander alternatief voor de E39 via Vestnes. Op 6 december 2019 werd echter aanbevolen dat het oorspronkelijke plan toch het beste was.[3] Echter vervolgens is opnieuw een ander alternatief onderzocht, van Viktebukt naar Molde via het eiland Sekken, veel oostelijker dan het oorspronkelijke plan.[4] Een bouwstart is daardoor voortdurend uitgesteld. In januari 2022 werd vastgesteld dat de variant Møreaksen toch het beste was.[5] Vervolgens is Møreaksen in het nasjonal transportplan van 2024 geschrapt, en de Romsdalsfjordtunnel op een lijst van uitgestelde en te versoberen projecten gezet, waardoor de toekomst van het project onzeker is geworden.

De Romsdalsfjordtunnel werd volgens het oorspronkelijke plan één van de langste dubbelbuizige tunnels van Europa. Oorspronkelijk was een tunnelprofiel van T9.5 gepland, maar vanwege de lange termijn wordt de tunnel toekomstvast aangelegd met een tunnelprofiel van T10.5, autosnelwegstandaard. De reistijd wordt met 25 tot 32 minuten verkort. Vanaf het zuiden naar de gemeente Midsund op het eiland Otrøya wordt de reistijd met 80 minuten verkort. De tunnel en brug maken het mogelijk dat de arbeidsmarkt rond Molde fors vergroot wordt, een veel groter gebied komt binnen 45 minuten reistijd van Molde te liggen.[6]

Kosten

De aanlegkosten van de totale oeververbinding, inclusief de tunnel en hangbrug, waren geraamd op circa 14,5 miljard kronen (circa € 1,65 miljard).[7]

Uitvoering

De voorbereidende werkzaamheden zoals proefboringen startten al in 2016. Deze werkzaamheden omvatten vier grote proefboringen tussen 760 en 1650 meter lengte.

Tol

De verbinding wordt een tolweg. De tolheffing zal 15 jaar bedragen. Naar verwachting zal 2,5 tot 3 miljard kronen met tolheffing opgebracht worden.

Verkeersintensiteiten

De verkeersintensiteiten worden geschat op 9.400 voertuigen per dag.

Zie ook

Referenties