Rotterdamsebaan

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
S107.svg
Rotterdamsebaan.png
S107 Rotterdamsebaan
Begin S100
Einde A4, A13
Lengte 4 km
Stadsroutes in Nederland
Route

VRI zwart.svg NLA013.svg→ Rotterdam, NLA004.svg→ Amsterdam, NLA004.svg → Delft, Hoogvliet

Afslagsymbool.svg Laan van Hoornwijck

Tunnel.svg Victory Boogie Woogietunnel Riviersymbool.svg Vliet

VRI zwart.svg S100.svg Mercuriusweg

→ CentrumRing

De Rotterdamsebaan, voorheen het Trekvliettracé, is een invalsweg van Den Haag. De weg ligt in het verlengde van de A13 vanaf het knooppunt Ypenburg, loopt tot de Mercuriusweg in de Binckhorst en is onderdeel van stadsroute S107. De weg heeft een lengte van circa 4 kilometer waarvan een belangrijk deel wordt gevormd door de Victory Boogie Woogietunnel. Deze boortunnel is 1.860 meter lang.

Kenmerken

De Rotterdamsebaan was een onderdeel van een groter project dat tussen 2000 en 2021 de doorstroming van het verkeer in en rond Den Haag moest verbeteren. Andere projecten waren de bouw van de N14 met de Sijtwendetunnel en de Hubertustunnel, de opwaardering van de Beatrixlaan en de opwaardering van de N211. Alhoewel de Rotterdamsebaan formeel een apart project was, had het raakvlakken met de andere projecten. Het doel van de Rotterdamsebaan is om het wegennet van de regio Haaglanden robuuster te maken en met name de Utrechtsebaan te ontlasten. Het verkeer vanuit Rotterdam maakte voorheen vooral gebruik van de Utrechtsebaan en lokale wegen in Voorburg en Rijswijk. Doordat deze wegen niet berekend waren op de hoeveelheden verkeer leidde het tot geluidsoverlast en verkeershinder. De Rotterdamsebaan moest dit verkeer opvangen.

Het tracé is circa 4 kilometer lang, wat grotendeels ondergronds ligt in een dubbelbuizige boortunnel, de Victory Boogie Woogietunnel. De weg heeft 2x2 rijstroken en een maximumsnelheid van 70 km/h. De weg begint in het knooppunt Ypenburg waar het bestaande kruispunt met verkeerslichten is uitgebreid van drie naar vier takken en met extra voorsorteerstroken. Het Rijk stelde als voorwaarde dat het knooppunt niet aangepast werd. De Rotterdamsebaan kruist de A4 en verschillende verbindingswegen van het knooppunt en gaat dan onder de Laan van Hoornwijck door, een ontsluitingsweg van de Haagse woonwijk Ypenburg. Er is een halve aansluiting met die weg, zodat er uitwisseling mogelijk is vanaf de Laan van Hoornwijck richting Den Haag-Centrum en omgekeerd. Na deze aansluiting duikt de Rotterdamsebaan de Victory Boogie Woogietunnel in. Zo kruist de weg het groene gebied de Vlietzone, een golfbaan, het water de Vliet en de woonwijken van Voorburg-West. De tunnel komt weer boven in bedrijventerrein De Binckhorst waarna de Rotterdamsebaan eindigt nabij het kruispunt met de Mercuriusweg en hier aantakt op de CentrumRing. De geplande ongelijkvloerse aansluiting met de Mercuriusweg is vervallen omdat onvoldoende budget beschikbaar was.

Geschiedenis

Al vlak na de Tweede Wereldoorlog waren er plannen voor een inprikker van Den Haag, vergelijkbaar met de Utrechtsebaan en met de nooit gebouwde Leidsebaan. De inprikker vanuit Rotterdam kwam er niet en het gebied werd volgebouwd. Hierdoor is een route op maaiveld of halfverdiept, zoals de Utrechtsebaan, lastig in te passen. Daardoor is gekozen voor een boortunnel. De planvorming van de huidige Rotterdamsebaan begon in 1990 toen deze verbinding in het verkeersplan van Den Haag werd opgenomen. Concreter werd het pas eind jaren 90 en tussen 1999 en 2005 zijn diverse varianten bestudeerd. In 2007 is het huidige alternatief, de noordelijke boortunnel, vastgesteld door de Stadsregio. Oorspronkelijk het het project de werknaam Trekvliettracé, in 2010 is dit gewijzigd naar de Rotterdamsebaan. Oorspronkelijk werd een kortere tunnel gepland, maar op 4 april 2012 is besloten de tunnel aan de zuidzijde 200 meter langer te maken.[1]

Procedures

In mei 2012 werd het MER ter inzage gelegd, waarna op 21 augustus 2012 een overeenkomst is gesloten tussen de rijksoverheid en de drie gemeenten over het tracé en de financiering.[2] Op 3 juni is het ontwerp-bestemmingsplan vastgesteld.[3] Op 11 oktober 2013 heeft het Stadsgewest Haaglanden 475 miljoen euro subsidie verleend aan de gemeente Den Haag[4]. Op 17 oktober 2013 is het definitieve bestemmingsplan vastgesteld,[5] waarbij de beroepen op 18 februari 2015 door de Raad van State ongegrond zijn verklaard, waarmee de aanleg kon beginnen.[6] Het tunnelcontract van € 301 miljoen is op 3 december 2015 aan bouwbedrijf BAM gegund.[7] De uitvoering startte in september 2016 en in 2021 moet de Rotterdamsebaan in gebruik genomen worden. Het project kost € 565 miljoen exclusief btw, waarbij de rijksoverheid maximaal € 295 miljoen, inclusief btw bijdraagt.

Bouwproces

In 2015 zijn voorbereidende werkzaamheden gestart, voornamelijk door aanpassingen aan het onderliggend wegennet op het Haagse bedrijventerrein de Binckhorst. Op 5 september 2016 startten de werkzaamheden aan de bouwput in de Vlietzone, die 250 meter lang en 18 meter diep is.[8] De bouwput was in april 2017 gereed, waarna de tunnelboormachine er geassembleerd is. De tunnelboormachine is eerder gebruikt bij het boren van de Sluiskiltunnel in Zeeland en is voor dit project de 'Catharina-Amalia' genoemd. Het boren van de tunnel startte formeel op 12 januari 2018, met de eerste boormeters op 2 februari 2018. Op 26 april 2018 werd het diepste punt van de tunnel bereikt op 33 meter onder maaiveld en 31 meter onder NAP. Daarmee was ook de helft van de eerste tunnelbuis geboord. Op 2 juli 2018 werd de tunneldoorslag van de eerste buis gevestigd en op 10 januari 2019 volgde de tweede tunnelbuis.[9] De boortunnel bestaat uit 820 en 818 ringen per buis, met 8 segmenten per ring, voor een totaal van 6560 en 6544 segmenten per tunnelbuis. Het graafwiel van de tunnelboormachine had een diameter van 11,34 meter. De tunnelboormachine woog 1620 ton en heeft gemiddeld 15 meter per etmaal uitgeboord. In totaal is 330.872 m³ grond uitgeboord. De bouwput is na het boorproces ingericht als zuidelijke toerit en tunnelportaal.

Openstelling

Het tunnelcontract van € 301 miljoen is op 3 december 2015 gegund aan BAM tegelijkertijd met de onthulling van de naam van de tunnel.[10] Op 19 december 2019 werd echter gesteld dat de tunnel niet op het oorspronkelijk geplande 1 juli 2020 opent, maar pas op 18 december 2020, deze deadline is echter ook niet gehaald.

Uiteindelijk was op 5 februari 2021 de officiële inauguratie van de tunnel,[11] met een verkeersopenstelling op 19 februari 2021.[12]

Referenties