Routebevestigingsbord

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een routebevestigingsbord is een wegwijzer met als uitsluitende doel de weggebruiker te informeren over de route waarop hij zich bevindt. Waar andere wegwijzers vóór of op een splitsing staan, staat het routebevestigingsbord direct ná de splitsing of op een bepaald punt tussen splitsingen in. Routebevestigingsborden geven in zoverre geen specifieke richting aan (in tegenstelling tot voorwegwijzers en beslissingswegwijzers), maar geven alleen informatie over de huidige route.

De inhoud van een routebevestigingsbord verschilt per land. In zijn meest complete verschijningsvorm staat op een routebevestigingsbord het nummer vermeld van de weg waarop men zich nu bevindt, alsmede afstandsvermeldingen naar een aantal plaatsen die men over die weg kan bereiken. Sommige landen vermelden echter het wegnummer niet op de routebevestigingsborden, terwijl andere landen juist volstaan met alleen een routeschildje. Ook de verschijningsvorm varieert per land. In sommige landen staat informatie over de route geïntegreerd in kilometerpalen. Andere landen gebruiken separate panelen.

Routebevestigingsborden in Nederland

Bevestigingsbord in oude stijl.
NBA-routebevestigingsbord, hier op de A28.

In Nederland kende als routebevestigingsborden tot invoering van de Richtlijn Bewegwijzering 2014 alleen het zogenaamde bevestigingsbord: een bordje na een aansluiting waarop uitsluitend het wegnummer c.q. de wegnummers worden aangeduid. Met de Nieuwe Bewegwijzering Autosnelwegen werden afstandenborden ná de splitsing ingevoerd, waarop wegnummers en doorgaande doelen worden bevestigd.

Op het onderliggend wegennet komen separate afstandenborden in beginsel niet voor. Wel kan de weggebruiker op hectometerpaaltjes steeds het routenummer bevestigd krijgen. Afstanden worden vermeld op rechtdoorborden en/of op handwegwijzers, afhankelijk van het gekozen type bewegwijzering van een route.

Richtlijn bewegwijzering

Routebevestigingsborden komen niet voor in de Richtlijn bewegwijzering.

De richtlijn kent alleen het begrip bevestigingsbord. Hiermee wordt echter het bordje na een aansluiting bedoeld waarop uitsluitend het wegnummer c.q. de wegnummers worden aangeduid. Doelen en afstandsaanduidingen komen hierop niet voor.

Routebevestigingsborden in het buitenland

Australië: op snelwegen staat na iedere afrit een afstandsbord met daarop het wegnummer en afstanden naar enkele plaatsen aan de route. Wanneer een weg ook een naam heeft (bijvoorbeeld Pacific Motorway), dan wordt die naam naast het wegnummer geplaatst. Plaatsen aan kruisende routes en de afstand daarnaartoe worden vaak tussen haken geplaatst. Op niet-snelwegen zien de routebevestigingsborden er ook zo uit. Ze worden daar vaak geplaatst kort na een belangrijke kruising of bij het uitrijden van plaatsen. Nog los van deze afstandsborden worden soms ook routeschildjes geplaatst zonder verder afstandsvermeldingen. Het verschilt per staat of en wanneer dit gebeurt. Onder andere Victoria en het Northern Territory maken van dit soort schildjes gebruik.

België: op snelwegen staat na iedere afrit een afstandsbord in de middenberm. Hierop staan geen routenummers vermeld. Een van de doelen is standaard de volgende afrit.

Denemarken: op snelwegen staat na iedere afrit een afstandsbord met daarop wegnummer en een aantal doelen aan de route. De afstand tot de eerstvolgende afrit (naam en nummer) staat op een separaat blauwkleurig onderbord vermeld.

Duitsland: op snelwegen staat na iedere afrit een afstandsbord met daarop een of meerdere doelen aan de snelweg, het Duitse wegnummer en (waar van toepassing) het E-nummer. Wanneer doelen aan kruisende snelwegen worden vermeld, staan deze onderaan het bord onder een streep. Het nummer van de kruisende Autobahn staat dan voor het doel in kwestie vermeld. Op niet-snelwegen zijn separate routebevestigingsborden vrij zeldzaam. Wegnummer en afstandsvermeldingen komen doorgaans terug op reguliere wegwijzers.

Frankrijk: op snelwegen staat na iedere afrit een afstandsbord met daarop een of meerdere doelen aan de snelweg, het Franse wegnummer en (waar van toepassing) het E-nummer. Doelen aan kruisende snelwegen worden doorgaans op een apart paneel direct onder het "gewone" afstandsbord gehangen. Ook op niet-snelwegen komen afstandsborden regelmatig voor.

Italië: routebevestiging komt op de meeste wegen (snelwegen en niet-snelwegen) alleen terug in de kilometerpaaltjes. Slechts een vrij beperkt aantal wegbeheerders plaatst separate afstandsborden.

Marokko: op niet-snelwegen komen het routenummer en de afstand naar de eerstvolgende grote plaats terug op de kilometerpaaltjes.

Oostenrijk: op snelwegen staat na iedere afrit een afstandsbord met daarop een aantal doelen aan de snelweg (de volgende afrit is er daar doorgaans een van), het Oostenrijkse wegnummer en eventuele E-nummers. Op niet-snelwegen komen afstandsborden maar zelden voor, al is afstands- en route-informatie met behulp van handwegwijzers af te leiden.

Spanje: op snelwegen staat na iedere afrit een afstandsbord met daarop een aantal doelen aan die weg. Wegnummers staan op deze borden niet vermeld. Kilometerpalen vermelden het wegnummer doorgaans wel, maar bevatten geen afstandsinformatie. Ook op veel niet-snelwegen staan routebevestigingsborden, terwijl ook daar het wegnummer uit de kilometerpalen valt af te leiden.

Tsjechië: op snelwegen staat na iedere afrit een afstandsbord met daarop een of meerdere doelen aan de snelweg, het Tsjechische wegnummer en (waar van toepassing) het E-nummer.

Verenigd Koninkrijk: op snelwegen (A- en Ax(M)-routes) staat na iedere afrit een bord vermeld met daarop het Britse wegnummer en de afstand naar een of meerdere doelen aan de route. Naast het wegnummer wordt vaak ook de algemene richting van een route vermeld, bijvoorbeeld "The NORTH" aan de M1 ten noorden van London. E-nummers worden in het Verenigd Koninkrijk niet vermeld.

Verenigde Staten: langs de meeste routes staat met vaste intervallen een routeschildje (een zogenaamde trailblaizer) geplaatst. Ook afstandsborden komen voor, zij het met geringere intervallen.

Zweden: op snelwegen staat na iedere afrit een bord vermeld met daarop het wegnummer (in Zweden doorgaans het E-nummer, aangezien E-wegen in Zweden geen nationaal nummer hebben) en een aantal doelen aan de route. Leidt de route naar een belangrijke andere route, dan wordt het nummer van die andere route eveneens als indirect nummer op het bord vermeld.

Zuid-Afrika: op snelwegen staat na iedere afrit een bord vermeld met daarop het wegnummer en (meestal) twee doelen aan de route. Op niet-snelwegen worden soortgelijke borden gebruikt, geplaatst met vaste intervallen (meestal iedere tien kilometer).

Zwitserland: op snelwegen staat na iedere afrit een bord vermeld met daarop het Zwitserse wegnummer en (waar van toepassing) het E-nummer. Op niet-snelwegen zijn routebevestigingsborden zeldzaam.

In andere talen

Routebevestigingsbord

  • Engels (English): route confirmation sign, reassurance sign

Links

Foto's van routebevestigingsborden aan snelwegen wereldwijd