S100 (Nijmegen)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
S100.svg
Blank.png
s100
Begin Keizer Traianusplein
Einde Sionsweg
Lengte ca. 15 km
Stadsroutes in Nederland
Route

VRI zwart.svg Keizer Traianusplein NLN325.svg → Beek / Kleve


Generaal James Gavinweg

Brug.svg Waalbrug Nijmegen Riviersymbool.svg Waal


Prins Mauritssingel

VRI zwart.svg Lent-Zuid

VRI zwart.svg Station Lent / Laauwikstraat

VRI zwart.svg Prins Mauritssingel S110.svg NLN325.svg → Arnhem / Rotterdam


Graaf Alardsingel

VRI zwart.svg Griftdijk Noord S111.svg


De Oversteek

Brug.svg De Oversteek Riviersymbool.svg Waal

Rotonde.svg Nymaplein S101.svg


Verlengde Energieweg

Rotonde.svg VRI zwart.svg Industrieplein S102.svg


Energieweg

VRI zwart.svg Wolfskuilseweg

Rotonde.svg Ambachtsweg

Rotonde.svg Doctor de Blecourtstraat

Rotonde.svg VRI zwart.svg Gaziantepplein


Neerbosscheweg

VRI zwart.svg Otto C Huismanstraat / Rosa de Limastraat

VRI zwart.svg Graafseweg S103.svg NLN326.svg → Wijchen / 's-Hertogenbosch / Venlo

VRI zwart.svg Muntweg / Nieuwe Dukenburgseweg


Weg door Jonkerbos

VRI zwart.svg Burgemeester Dalesweg

Junction.svg CWZ

VRI zwart.svg Tarweweg / CWZ

VRI zwart.svg Hatertseweg S104.svg


Grootstalselaan

VRI zwart.svg Malderburchtstraat / Nieuwe Mollenhutseweg

VRI zwart.svg Sint Annastraat S105.svg NLN844.svg → Malden / Mook


Scheidingsweg

Junction.svg Heyendaalseweg


Sionsweg

Rotonde.svg Nijmeegsebaan S106.svg NLN842.svg → Groesbeek

De S100 van Nijmegen, ook bekend als De Groene Route, volgt een ongeveer 15 kilometer lange route om de oudere wijken van Nijmegen heen. De route ontsluit voor een groot deel de stad en kruist diverse invalswegen.

Routebeschrijving

De S100 begint op het Keizer Traianusplein, in het verlengde van de Oranjesingel met 2x2 rijstroken. Hier sluit het oostelijke deel van de N325 op de route aan. De weg gaat daarna in noordelijke richting over de Generaal James Gavinweg, waarin de Waalbrug ligt. Na de Waalbrug gaat de weg direct over in de Prins Mauritssingel. Er volgt een kruising bij Lent-Zuid. Daarna volgt in Lent een kruising bij het station. Bij het splitsingspunt Lent gaat de weg verder over de Graaf Alardsingel en buigt de weg af in westelijke richting. De Prins Mauritssingel loopt hier verder door in noordelijke richting en is genummerd als N325 en S110. Bij de Griftdijk Noord volgt wederom een kruising. De weg loopt daarna door naar De Oversteek, ook wel Stadsbrug Nijmegen genoemd. De weg maakt hier een bocht naar het zuiden. De weg komt vervolgens uit bij het Nymaplein, waar de weg aansluit op de S101. De weg gaat daarna over de Verlengde Energieweg naar het Industrieplein. Op dit complexe VRI geregeld verkeersplein sluit de S102 aan. De weg loopt daarna verder met 2x2 rijstroken over de Energieweg langs de industrieterreinen langs het Maas-Waalkanaal. Er volgt een halve T-splitsing met de Wolfskuilseweg. Direct daarna volgt een turborotonde met de Ambachtsweg. Bij de Doctor de Blecourtstraat volgt er opnieuw een turborotonde. De weg buigt ter hoogte van het Gaziantepplein af in zuidoostelijke richting. De weg gaat vervolgens verder over de Neerbosscheweg. Verderop volgt een kruising met de Rosa de Limastraat bij de wijk Neerbosch. Daarna volgt een grote kruising met de Graafsweg. Hier takken de N326 en S103 aan. Na de passage van de spoorlijn Tilburg - Nijmegen en de torens van 52 Degrees volgt het hoekvormige Muntplein. De weg gaat vervolgens over in de Weg door Jonkerbos en versmalt naar 2x1 rijstroken. Ter hoogte van het CWZ volgt een kruising met de Tarweweg, waarna de weg verder voert met 1x2 rijstroken. In de wijk Hatert volgt vervolgens een kruising met de Hatertseweg. Hier takt de S104 aan. De S100 loopt daarna verder in oostelijke richting over de Grootstalselaan. De weg kruist na een ruime kilometer de Sint Annastraat. Hier takken de S105 en N844 aan. De S100 loopt vervolgens door over de Scheidingsweg, welke later overgaat in de Sionsweg. De weg eindigt op een rotonde met de N842. Hier takt tevens de S106 aan.

Kenmerken en geschiedenis per straat[1]

Generaal James Gavinweg

Deze weg is vernoemd naar Generaal James Gavin, die tijdens de Tweede Wereldoorlog commandant was van de 82e Airborne Divisie bij de operatie 'Market Garden' in 1944. Voor de jaren 90 heette de weg Arnhemseweg. De weg is gelijktijdig met de Waalbrug aangelegd en opende in 1936 voor het verkeer. De weg heeft vanaf de invoering van autosnelwegnummering tot 1993 het nummer A52 gedragen. Daarna is de weg omgenummerd in A325 en later N325 bij de afwaardering naar stadsweg.

Prins Mauritssingel

De weg heeft sinds 1999 deze naam en is vernoemd naar Prins Maurits, prins van Oranje, graaf van Nassau, zoon van Willem van Oranje en Anna van Saksen. De weg was tot midden jaren 2000 een autosnelweg. Daarna is de weg in stukjes afgewaardeerd tot een stadsweg met 2x2 rijstroken en gelijkvloerse kruisingen. In 2013 is het splitsingspunt Lent gebouwd om de weg aan te laten sluiten op de Graaf Alardsingel om het verkeer te verdelen over de twee bruggen van de stad.

Graaf Alardsingel

De singel is vernoemd naar Graaf Alard, graaf van Nijmegen. De singel is medio 2013 aangelegd, gelijktijdig met de aanleg van het splitsingpunt Lent en vormt een verbinding tussen de N325, de Griftdijk Noord en De Oversteek.

De Oversteek

Vernoemd naar het oorlogsmonument bij de brug ter gedachtenis van de oversteek van de Waal op 20 september 1944 in de Tweede Wereldoorlog. De brug en bijbehorende weg is in de periode 2011 - 2013 gebouwd en eind november 2013 voor het verkeer opengesteld.

Verlengde Energieweg

De weg is het verlengde van de zuidelijker gelegen Energieweg en is aangelegd in 2012 als verbindingsweg naar de Stadsbrug Nijmegen.

Energieweg

Deels in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw aangelegd. De volledige weg heeft 2x2 rijstroken. In 2012 is de weg grondig gereconstrueerd en zijn vrijwel alle kruisingen vervangen door turborotondes. De T-splitsing met de Wolfskuilseweg is daarbij gehalveerd, waardoor een deel van het verkeer om moet rijden via de rotonde bij de Ambachtsweg of via het Industrieplein. Daarnaast is de hele route voorzien van vrijliggende fietspaden en een parallelweg.

Neerbosscheweg

De weg is vernoemd naar het vroegere dorp Neerbosch. Een groot deel van de weg is eind jaren 70 aangelegd, gelijktijdig met de nieuwe brug over het Maas-Waalkanaal en de A73. In 2013 is de weg gereconstrueerd en zijn diverse kruisingen aangepast. De kruising met de Rosa de Limastraat is voorzien van extra opstelstroken. De kruising met de Muntweg en Nieuwe Dukenburgseweg is aangepast en voorzien van een nieuwe VRI. Daarnaast is op de gehele weg tussen de A73 en de Nieuwe Dukenburgseweg een groene golf aangebracht. Het deel westelijk van de Energieweg kent sinds eind 2013 een tot 70 km/h verhoogde maximumsnelheid.

Weg door Jonkerbos

Vernoemd naar het nabijgelegen Jonkerbos. Deze weg telt deels 2x1 en 1x2 rijstroken.

Grootstalselaan

Vernoemd naar een voormalige boerderij met de naam Grootstal ten zuiden van Nijmegen. Tussen de bebouwing van Nijmegen en Malden bevindt zich het gelijknamige landgoed.

Scheidingsweg

Vernoemd naar de scheiding tussen de gemeenten Nijmegen en Heumen die pal langs de weg loopt.

Sionsweg

Vernoemd naar een stichting die ter hoogte van het huidige Heilig Landstichting voorafging.

Referenties

  1. http://www.gaypnt.demon.nl/straatnamen/ Stratenlijst gemeente Nijmegen
Stadsroutes van Nijmegen

S100.svg S101.svg S102.svg S103.svg S104.svg S105.svg S106.svg S110.svg S111.svg