Binnenring Parkstad Limburg

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf S100 (Parkstad Limburg))
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
S100.svg
Blank.png
S100
Begin Heerlen
Einde Kerkrade
Lengte ca. 12 km
Stadsroutes in Nederland
Overzicht van Nederlandse Ringwegen
Route

Afslagsymbool.svgAansluiting Heerlen-Noord NLA076.svg


Beersdalweg

Junction.svg Esschenweg/Ten Esschen

Rotonde.svg Heerlen-Noord NLN281.svg -> Aachen

VRI zwart.svg Junction.svg Heerlen-Noord NLN281.svg -> Eindhoven/Antwerpen

Rotonde.svg Handelsstraat/In de Cramer

VRI zwart.svg Breukerweg

Rotonde.svg Terhoevenderweg

VRI zwart.svg Vrankerkerklaan

VRI zwart.svg Huisbergerstraat

VRI zwart.svg Zeswegenlaan/Maasstraat


Kloosterweg

VRI zwart.svg Kloosterweg/Euregioweg


Euregioweg

VRI zwart.svg Schelsberg

Rotonde.svg Heerenweg/Palemigerboord

Rotonde.svg Kapelweg

Rotonde.svg Slotweg/Hompertsweg

Rotonde.svg Schaesbergerweg/ Heerlenseweg

VRI zwart.svg Mijnspoorweg

Rotonde.svg Einsteinstraat

Rotonde.svg Stadionbaan

Rotonde.svg Hofstraat

VRI zwart.svg Rukkerweg

Rotonde.svg Winckelen

VRI zwart.svg Heerlenersteenweg

Afslagsymbool.svg Heerlerbaan/Locht

Rotonde.svg Afslagsymbool.svg Kerkrade-West NLN281.svg


Imstenraderweg

Junction.svg Oude Roderweg

Junction.svg Eisterweg

Junction.svg Sourethweg

Junction.svg Hondsrug

De Binnenring Parkstad Limburg is een ringweg ten oosten van Heerlen in de provincie Limburg. De binnenring loopt vanaf de aansluiting Heerlen-Noord van de A76 om Heerlen heen en eindigt op de Imstenraderweg ten westen van de aansluiting Kerkrade-West van de N281. De binnenring heeft het nummer S100 en is circa 12 kilometer lang.

Routebeschrijving

De S100 aan de noordoostkant van Heerlen.

De S100/binnenring is voorzien van hectometering die begint bij de aansluiting Heerlen-Noord van de A76. Deze aansluiting is incompleet en bestaat enkel uit een afrit vanaf de A76 komende vanuit Bocholtz. Vanaf deze aansluiting loopt de S100 onder de naam Beersdalweg met gescheiden rijbanen en 2x2 rijstroken in noordoostelijke richting waar al snel de aansluiting met de N281 en een turborotonde met de Handelsstraat/In de Cramer volgt. De aansluiting is vanaf de N281 ongelijkvloers en sluit op de Beersdalweg aan door middel van een turboronde aan de westelijke zijde van de N281. Aan de andere zijde kan men vanaf de N281 via een vrije rechtsaffer buiten de Beersdalweg om naar de In de Cramer richting de meubelboulevard. Verder kan men vanaf de N281 alleen rechtsaf de Beersdalweg op. Via de turborotonde is de andere rijrichting te bereiken. De kruising met de afrit vanaf de N281 is geregeld. De toerit naar de N281 richting Geleen bestaat alleen uit een vrije rechtsaffer vanuit oostelijke richting. Verkeer op de Beersdalweg vanuit het westen moet keren bij de turborotonde met de Handelsstraat om deze toerit te bereiken.

De Beersdalweg kruist vervolgens de spoorlijn Sittard - Herzogenrath ongelijkvloers waarna de binnenring afbuigt in oostelijk en na de turborotonde met de Terhoevenderweg in zuidoostelijke richting. De binnenring loopt hier langs het stadsdeel Heerlerheide en het buurtschap Vrank. Hierna volgt de kruising met de Kloosterweg en Euregioweg. Over deze laatste gaat de S100 met 2x2 rijstroken verder in noordoostelijke richting. Na de rotonde met de Heerenweg worden dit 2x1 rijstroken. De Euregioweg loopt dan langs de wijk Schandelen-Grasbroek die hier ten zuiden van de weg ligt. Veel gaat het verder door in oostelijke richting met aan de noordzijde een zandwingebied. De Euregioweg buigt scherp af in zuidelijke richting en loopt dan langs de wijk Meezenbroek-Schaesbergerveld. Deze wijk wordt door middel van een drietal turborotondes en een geregelde kruising met de Mijnspoorweg ontsloten op de Euregioweg. Hierna vervolgt de weg zich langs de wijken Molenberg en Kaldeborn aan de westzijde. Ten oosten ligt de wijk Eikske van de gemeente Landgraaf. Hierna buigt de Euregioweg af in een meer westelijke richting langs het stadseel Heerlerbaan. Aan de andere zijde ligt Terwinselen, een woonkern van de gemeente Kerkrade die via de Heerlenersteenweg wordt ontsloten op de Euregioweg.

De Euregioweg kruist vervolgens de Heerlerbaan en Locht ongelijkvloers waarna de aansluiting Kerkrade-West met de N281 volgt. Onder de naam Imstenraderweg loopt de S100 een kort stuk door langs een bedrijventerrein tot aan de kruising met de Hondsrug.

Classificatie

De Binnenring is ingericht als een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom. Er geldt afwisselend een maximumsnelheid van 50 km/u en 70 km/u.

Geschiedenis

Het laatste deel van de Binnenring Parkstad Limburg is aangelegd in de periode 2006 tot 2011. De eerste plannen voor de binnenring gaan terug tot in de jaren 70 waar deze weg al voorkwam in de regionale wegenstructuurplannen[1]. De eerste wegen die als onderdeel van Binnenring aangelegd werden zijn de Beersdalweg, aangelegd in de jaren 80 en de Wickraderweg midden jaren 90. Het gedeelte van de binnenring tussen de huidige rotonde met de Hofstraat en de Heerlenerbaan is eind jaren 90 aangelegd. In 1998 startten de procedures voor het deel dat de naam Euregioweg heeft gekregen. De aanleg begon in 2006 met de bedoeling in 2009 de Euregioweg te voltooien. De onteigeningsprocedure voor het stukje over de grond van de voormalige camping In Den Hof nabij de kruising Wickraderweg/Heerenweg duurde langer dan gepland waardoor dit gedeelte pas in 2011 voltooid kon worden. Bij de openstelling van dit laatste stukje is de naam Wickraderweg veranderd in Euregioweg.

Wegnummer

In augustus 2017 verschenen hectometerpaaltjes langs de Binnenring met daarop het stadsroutenummer S100 waarmee de route genummerd is. Het routenummer loopt na de aansluiting Kerkrade-West door over de Imstenraderweg tot net voorbij de kruising met de Sourethweg/Hondsrug. Vooralsnog staat dit nummer nog niet op de bewegwijzering. Hiermee is Parkstad Limburg de eerste locatie waar een S-nummer op de hectometering wordt aangeduid. Het is niet bekend of meerdere wegen in Parkstad Limburg een S-nummer gaan krijgen.

Externe links

Foto's en Video's

Referenties

Stadsroutes van Parkstad Limburg

S100.svg