Centrumring Amsterdam

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf S100 (amsterdam) (nederland))
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
S100
Begin Amsterdam
Einde Amsterdam
Lengte ca. 12 km
Stadsroutes in Nederland
Overzicht van Nederlandse Ringwegen
Route

Spaarndammertunnel IJmuiden


Houtmankade

brug 349 Le Mairegracht

brug 345 van Noordtgracht

Westerpark

Mirakelbrug (brug 152) Haarlemmertrekvaart

Haarlemmerweg Haarlem


Nassaukade

Jacob Catskade/Tweede Nassaustraat

Kattenslootbrug (brug 155) Kattensloot

Jacob Catskade

Frederik Hendrikplantsoen

Tweede Hugo de Grootstraat Geuzenveld/Slotermeer

brug 166 Hugo de Grootgracht

De Clerqstraat/Rozengracht

Kinkerstraat/Elandsgracht

brug 178 Jacob van Lennepkanaal

Overtoom Slotervaart


Stadhouderskade

Vondelstraat/Leidseplein

Hobbemakade → Oud-Zuid/De Pijp Buitenveldert

brug 176 Boerenwetering

Weteringlaan → Weteringschans

Van Woustraat/Westeinde → Frederiksplein

Oosteinde → Frederiksplein

Amsteldijk → Diamantbuurt


Mauritskade

Torontobrug (brug 350) Amstel

Wibautstraat/Weesperplein

's-Gravesandestraat → Oosterparkbuurt

Alexanderplein → Weesperbuurt & Plantage

Linnaeusstraat → Watergraafsmeer

Zeeburgerstraat → Oostelijke Eilanden en Kadijken


Zeeburgerdijk

Borneostraat/Panamalaan/Zeeburgerdijk → Indische Buurt / Zeeburg


Panamalaan

brug 1965 Lozingskanaal

brug 1966 Nieuwe Vaart

Cruquiusweg

Borneolaan

Piet Heintunnel → Zeeburgereiland IJburg


Piet Heinkade

Kattenburgerstraat → Amsterdam-Noord

brug 485 Oosterdoksdoorgang


De Ruyterkade

brug 486 Oostertoegang

Michiel de Ruijtertunnel Onderdoorgang Stationsplein Amsterdam CS

brug 147 Westertoegang

Droogbak

Westerdokskade


Westerdoksdijk

brug 314 Westerdok

Barendtszplein


Van Diemenstraat

Westerkeersluisbrug (brug 346) Westerkanaal

Spaarndammertunnel IJmuiden

De S100 volgt een ongeveer 12 kilometer lange route in de vorm van een ringweg om het centrum van Amsterdam. Deze ring moet niet verward worden met de Ring Amsterdam die wordt gevormd door de rijksweg A10 die buiten de stad om loopt. De S100 is één van de negentien stadsroutes van Amsterdam. Enkele van de andere stadsroutes beginnen aan de S100.

Routebeschrijving

Een officieel beginpunt heeft de S100 niet omdat deze in een ring om het stadscentrum loopt. maar logischerwijs is de Houtmankade het beginpunt, aangezien hier het laagste stadsroutenummer, de S102, aansluit op de ring. De S-nummering loopt dan vervolgens tegen de klok in op.

In deze richting volgt de S100 dan de volgende wegen:

  • Houtmankade (S102 - S103)
  • Nassaukade (S103 - S106)
  • Stadhouderskade (S106 - S110)
  • Mauritskade (S110 - Zeeburgerstraat)
  • Zeeburgerdijk (Zeeburgerstraat - Borneostraat)
  • Panamalaan (Borneostraat - S114)
  • Piet Heinkade (S114 - CS oostkant)
  • De Ruyterkade (CS Oostkant - Westerdok)
  • Westerdoksdijk (Westerdok - Barentszplein)
  • Van Diemenstraat (Barendtszplein - S102)

De Houtmankade start op de kruising met de Spaarndammertunnel (S102) en de Van Diemenstraat. Parallel aan de kade loopt het Westerkanaal. De route loopt in zuidelijke richting en de weg gaat na een kleine 600 meter onder de Singelgrachtbruggen door. Dit zijn de spoorbruggen in de lijn Amsterdam - Haarlem en Amsterdam - Den Helder. Hierna maakt de weg een scherpe bocht richting het westen en komt direct op de kruising Westerpark/Spaarndammerstraat uit. De route volgt dan zijn weg weer in zuidelijke richting en kruist eerst de Haarlemmertrekvaart met de Mirakelbrug waarna de geregelde kruising, het Nassauplein, met de Haarlemmerweg (S103) volgt.

Vervolgens gaat de S100 verder over de Nassaukade. Dit is samen met de Stadhouderskade verderop een zeer druk deel van de centrumring. Veel met VRI geregelde kruispunten volgen hier kort op elkaar wat de doorstroming niet bevordert. De Nassaukade kruist onder meer het Frederik Hendrikplantsoen, de Tweede Hugo de Grootstraat (S105) en de Kinkerstraat. De Nassaukade eindigt vervolgens op de kruising met de Overtoom (S106) nabij het Vondelpark.

De Stadhouderskade is dan het derde deel en ligt aan de zuidkant van het centrum parallel aan de Singelgracht. Deze weg is vooral bekend door het Rijksmuseum en het Museumplein waar ook het Stedelijk Museum, het Van Gogh Museum en het Concertgebouw zijn gesitueerd. Aan de oostkant van het Rijksmuseum kruist de S100 de Hobbemakade (S108). Hierna volgen nog de Weteringschans en Westeinde/Van Woustraat die toegang geeft tot het Frederiksplein. Het Stadhouderskade-deel eindigt op de kruising met de Amsteldijk (S110). De S110 verlaat aan de zuidkant Amsterdam en gaat uiteindelijk over in de rijksweg A2.

De Mauritskade neemt hier het stokje over als centrumring met de Torontobrug over de rivier de Amstel. Hierna volgt de enige ongelijkvloerse kruising in de ring, die met de Wibautstraat/Weesperplein (S112). Parallel loopt de Singelgracht mee. Vervolgens kruist de weg bij het Alexanderplein nog de Plantage Middenlaan waar de oudste dierentuin van Nederland gevestigd is, Artis. Aan die weg bevindt zich ook de Hortus Botanicus Amsterdam. De Mauritskade vervolgt zijn weg aan de oostkant van het centrum verder naar de kruising met de Linnaeusstraat (S113). Dit is een druk verkeersplein zonder verkeerslichten.

Aangekomen bij de kruising met de Zeeburgerstraat gaat de ring verder onder de naam Zeeburgerdijk voor een kort stukje. De weg gaat onder de spoorlijn door richting Amstel en Weesp. Het station Amsterdam Muiderpoort ligt hier ook vlakbij. De Zeeburgerdijk gaat rechtdoor.

De S100 buigt af noordwaarts en volgt de Panamalaan over een redelijk nieuw deel van de centrumring door het stadsdeel Zeeburg. De weg blijft parallel aan de spoorlijn richting Amsterdam CS en buigt mee richting het westen. De eerste grote kruising is die met de Piet Heintunnel (S114) welke de verbinding vormt met de rijksweg A10 en de wijk IJburg.

Met de naam Piet Heinkade vervolgt de S100 zijn weg, eerst langs het Rietlandpark, hier staan de gebouwen van de commerciële zender SBS en het restaurant/nachtclub Panama. Daarna voert de weg langs diverse nieuwe kantoorpanden en enkele bewaard gebleven pakhuizen. Er volgt nog de kruising met de Kattenburgerstraat (S116) waar men ook naar het KNSM-Eiland kan via de Jan Schaeferbrug. De toeleidende weg is hier dwars door het pakhuis De Zwijger aangelegd. Na het Muziekgebouw aan het IJ kruist de S100 het Oosterdok met een brug.

Enkele honderden meters na de brug begint De Ruyterkade met uitzicht op het IJ. Hier gaat de weg door de Michiel de Ruijtertunnel, waarbij er boven de tunnel de IJ-hal is van station Amsterdam Centraal. Voorbij het CS kruist de weg het Westerdok met een brug en neemt de Westerdoksdijk het over. De route blijft redelijk langs het IJ lopen al ontneemt nieuwbouw regelmatig het zicht op het water. De laatste honderd meter heet de weg Van Diemenstraat. Hier ligt de Westerkeersluisbrug over het Westerkanaal en direct daarna de kruising met de Spaarndammertunnel (S102).

Geschiedenis

De S100 is opgebouwd uit verschillende wegen en wegdelen. Het deel van de ring dat om het oude stadshart loopt heeft de oudste wegen en wegdelen. Dit betreft, tegen de klok in, de delen vanaf de Westerdoksdijk tot aan de Zeeburgerdijk. De wegdelen door Zeeburg en langs het IJ zijn in deze eeuw aangelegd en/of vervangen wegdelen van ver daarvoor die verdwenen zijn bij diverse her- en verbouwingen in dat gebied. De S-nummering waar de centrumring van Amsterdam onderdeel van is werd eind jaren '70 ingevoerd. Oorspronkelijk werd de S100 ook als centrumring in zwart op wit aangeduid op de bewegwijzering. In 2019 is de bewegwijzering vernieuwd waarbij de aanduiding centrumring is verdwenen. De stadsroute wordt nu alleen nog aangeduid met het nummer S100.

Houtmankade

Dit zijn de beide kades van het Westerkanaal. De Houtmankade op de westoever maakt deel uit van de S100 en is een van de oudere wegen in Amsterdam. De kade is vernoemd naar Cornelis de Houtman die leefde in de tweede helft van de 16de eeuw. De kade heeft in 1878 deze naam gekregen. Het Westerkanaal is vlak daarvoor gegraven waarmee de weg zelf niet veel ouder is dan dit kanaal.

Nassaukade

Ook de Nassaukade is al een zeer oude weg en heette eerst Buitensingel. De huidige naam is in 1879 toegekend als vernoeming naar ons vorstenhuis Oranje-Nassau. De gracht waar deze kade aan parallel loopt heet de Singelgracht die in 1660 is aangelegd als buitenbegrenzing van de stad. Vandaar ook de eerst ingevoerde naam Buitensingel als naam voor de kade.

Stadhouderskade

Ook de Stadhouderskade loopt parallel aan de Singelgracht en is in 1872 vernoemd naar de stadhouders Willem II en Willem III die in de 17de eeuw leefde. Net als de Nassaukade heette deze kade daarvoor ook Buitensingel.

Mauritskade

De Mauritskade is de laatste van drie kades langs de Singelgracht en heette voor de invoering van deze naam ook Buitensingel. De kade is in 1880 vernoemd naar Maurits van Oranje (1567-1625). De S113, die bij het Tropenmuseum aansluit, was vroeger van grotere betekenis dan nu. Tot 1991 eindigde Rijksweg 1 op de S113 aan de oostkant van Diemen. De A10-Oost bestond nog niet en verkeer was aangewezen op de S113 die tussen de Wijttenbachstraat en de Kamerlingh Onneslaan als N10 genummerd was.

Zeeburgerdijk

De naam Zeeburgerdijk is voortgekomen uit de naam van het voormalige stadsdeel Zeeburg en de vesting Seeburg uit de 17de eeuw. Het was van oorsprong ook een deel van de zeedijk ten tijde van de Zuiderzee en het IJ, welke toen in open verbinding met de Zuiderzee stond. De dijk loopt ter hoogte van het Amsterdam-Rijnkanaal over in de Diemerzeedijk.

Panamalaan

De Panamalaan is een stuk jonger dan de voorgaande kades en vernoemd naar de uitgaansgelegenheid Panama die daar in de buurt gelegen is. Dit gebied maakte vroeger onderdeel uit van de Rietlanden, een gebied wat werd gebruikt door de Nederlandse Spoorwegen als rangeerterrein en locomotievendepot. De weg is rond 1996 aangelegd.

Piet Heinkade

De Piet Heinkade is weer een stukje ouder, deze kreeg zijn naam in 1919. De kade is tussen 1995 en 2005 compleet verbouwd en gemoderniseerd. De straat kenmerkte zich door karakteristieke pakhuizen. Gelukkig is een enkel pakhuis, zoals "De Zwijger" bewaard gebleven. Opvallend is dat de verbindingsweg naar het KNSM-eiland dwars door dit pakhuis is aangelegd. De IJ-oever is gevuld met beeldbepalende bouwwerken zoals het Muziekgebouw aan het IJ en de Passagiers Terminal Amsterdam. Ook het in 2002 gereedgekomen Rietlandpark ligt langs deze weg. Hier staan onder meer de gebouwen van SBS Broadcasting, eigenaar van de televisiezenders SBS6, NET5 en Veronica.

De Ruyterkade

De Ruyterkade loopt over het stationseiland achter het Centraal Station langs en is in 1880 aangelegd tegelijk met het station. Het stationseiland is een aangeplempt eiland in het IJ. Aan de IJzijde van het Amsterdam Centraal Station is de Michiel de Ruijtertunnel aangelegd en is op 13 juli 2015 opengesteld. De straatnaam is afkomstig van Admiraal Michiel Adriaenszoon de Ruyter. De straatnaam wordt ook wel als De Ruijterkade, met een ij, geschreven.

Westerdoksdijk

Vernoemd naar het Westerdok een water dat is ontstaan door een dam die begin 19de eeuw in het IJ werd gebouwd. Hierdoor ontstond ook het Westerdokseiland waar deze weg op ligt.

Van Diemenstraat

Deze straat is aangelegd over wat oorspronkelijk de Barentzkade was. In 1897 kwam de huidige weg gereed die werd vernoemd naar Antonio van Diemen de gouverneur-generaal van Nederlands Indië begin 17de eeuw.

Externe links

Foto's & Video's

Referenties


Stadsroutes van Amsterdam

voormalige stadsroutes: