S101 (Den Haag)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
s101
Begin Koningskade
Einde N44, N14
Lengte 3,6 km
Stadsroutes in Nederland
Route

Koningskade


Zuid Hollandlaan

Jan van Nassaustraat (éénrichting)

Mesdagstraat (éénrichting)

Jozef Israëlslaan / Utrechtsebaan


Benoordenhoutseweg

Mauvestraat (éénrichting)

Van Alkemadelaan / Laan van Nieuw Oost-Indië

Waalsdorperlaan / Leidsestraatweg


Leidsestraatweg

/

Wassenaar

De stadsroute s101 is een stadsroute van Den Haag en verbindt de Centrumring van Den Haag, de s100, met de rijkswegen N44, N14 en de provinciale weg N440. De N440 en N14 maken tevens deel uit van de Ring Den Haag die het nummer s200 draagt. De s101 heeft tussen de Koningskade en de kruising met de Utrechtsebaan de naam Zuid-Hollandlaan. De verdere route draagt de namen Benoordenhoutseweg en Leidsestraatweg.

Routebeschrijving

De S101 nabij de Utrechtsebaan.

De s101 begint op een VRI geregeld kruispunt met de Koningskade die deel uitmaakt van de centrumring s100. De stadsroute loopt vervolgens in noordelijke richting en is ruim uitgebouwd met twee rijbanen en heeft tussen de kruisingen 2x2 doorgaande rijstroken. Het eerste deel loopt langs het Malieveld waarna de met verkeerslichten geregelde kruising volgt met de Utrechtsebaan. Deze weg is in het beheer van de gemeente Den Haag en loopt na 2 kilometer over in de rijksweg A12 richting onder meer Utrecht en Arnhem. De Utrechtsebaan is wel bewegwijzerd als A12.

Het volgende deel van de s101 heeft aan de westkant deels een parallelweg waar enkele straten van de naastgelegen woonwijk op aansluiten waarna de geregelde kruising met de Van Alkemadelaan volgt die richting Scheveningen loopt. Vervolgens heeft de s101 wederom een parallelweg voor de ontsluiting van de woonwijken die overigens alleen te bereiken is vanaf de rijbaan in zuidelijke richting. Verder ligt er in beide richtingen een busbaan op dit segment. De kruising die hierna volgt is geregeld met verkeerslichten, enkel in noordelijke richting is er een vrije uitvoeger richting de Leidsestraatweg. Tot slot volgt nog een deel van circa een kilometer waarna de s101 eindigt op de kwadrantaansluiting met de N440/N14, de Ring Den Haag. Hierna gaat de N44 verder door de bebouwde kom van Wassenaar richting Leiden.

Geschiedenis per straat

Den Haag heeft in 2010 stadsroutenummering ingevoerd op een deel van haar wegennet. De s101 tussen de Utrechtsebaan en de N14/N440 was tot die datum genummerd als N44.

Zuid-Hollandlaan

Deze laan is vernoemd naar de provincie Zuid-Holland. De huidige weg is ontstaan bij de aanleg van de Utrechtsebaan en de stadsvernieuwing in de jaren 60 en 70.

Benoordenhoutseweg

In het verlengde van de Zuid-Hollandlaan ligt de Benoordenhoutseweg. Deze weg dankt zijn naam aan de wijk Benoordenhout, die vanaf de 16de eeuw langzaam ontstond vanuit enkele boerderijen en ten noorden van het Haagse Bos ligt. De naam van de wijk is op haar beurt weer ontleend aan de Benoordenhoutsepolder wat het gebied tot omstreeks 1500 nog was. De Benoordenhoutseweg stamt uit de tijd dat het gebied enkel boerderijen kende. De weg was tot de jaren '60 minder van belang dan nu, in tegenstelling tot de Leidsestraatweg.

Leidsestraatweg

De Leidsestraatweg is van oudsher de verbindingsweg tussen Leiden en Den Haag. In de jaren 60 is de Benoordenhoutseweg de belangrijke verkeersader geworden en werd het deel van de Leidsestraatweg die ten oosten hieraan parallel loopt minder van belang. Ter hoogte van Chalet ten Bosch is een kruising ontstaan waarbij het Leidsestraatwegdeel richting Den Haag als zijweg op de doorgaande Benoordenhoutseweg en Leidsestraatweg richting Leiden is aangesloten.

Referenties


Stadsroutes van Den Haag