S102 (Amsterdam)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
S102.svg
Blank.png
S102
Begin Houthavens - S100
Einde Westpoort - N202
Lengte ca. 13 km
Stadsroutes in Nederland
Route

VRI zwart.svg S100.svg → Centrum/Amsterdam CS

Tunnel.svg Spaarndammertunnel

VRI zwart.svg Archangelweg/Oostzaanstraat


Transformatorweg

Afslagsymbool.svg S101.svg

VRI zwart.svg Contactweg

VRI zwart.svg Kabelweg → Sloterdijk

Afslagsymbool.svg Aansluiting Amsterdam-Sloterdijk NLA010.svg → Zaanstad / Utrecht


Basisweg

VRI zwart.svg La Guardiaweg → Slotermeer-Noordoost

VRI zwart.svg Rotonde.svg Radarweg → Westhaven

VRI zwart.svg Rotonde.svg S103.svg

VRI zwart.svg Hornweg


Noordzeeweg

VRI zwart.svg Luvernes → S103.svg / Afslagsymbool.svg Aansluiting Amsterdam-Westpoort NLA005.svg


Westpoortweg

Junction.svg Galwin

VRI zwart.svg Australiëhavenweg

VRI zwart.svg Dortmuiden → S103.svg Afslagsymbool.svg Aansluiting IJmuiden NLA005.svg / Aziëhaven


S102.svg NLN202.svg

Brug.svg brug 2200 Riviersymbool.svg verbindingskanaal Zijkanaal F

VRI zwart.svg Heining → Aziëhaven

VRI zwart.svg Casablancaweg/Kopraweg → Amerikahaven

VRI zwart.svg Ruigoordweg → Ruigoord/Amerikahaven

Junction.svg Beiraweg/Accraweg → Ruigoord

Junction.svg Kaapstadweg

Junction.svg Kaapstadweg

Junction.svg Abidjanweg/Machineweg → Afrikahaven

NLN202.svg → IJmuiden

De stadsroute S102 is een stadsroute van Amsterdam en verbindt de stad met het Westelijk Havengebied en loopt hierna over in de N202 riching IJmuiden. Het deel ten westen van de A10 is het meest uitgebouwd vanwege het vele transportverkeer naar de havens. De Westrandweg A5 loopt voor een deel parallel aan deze weg op het ruim 3 kilometer lange viaduct Basisweg, het langste viaduct van Nederland. De enige twee aansluitingen die de A5 telt zijn met deze weg verbonden. De S102 is circa 13 kilometer lang en daarmee de langste Amsterdamse stadsroute.

Routebeschrijving

De S102 begint op een VRI geregelde kruising met de centrumring S100 die via de Houtmankade in zuidelijke richting verder gaat. De S102 gaat direct de Spaarndammertunnel in die twee tunnelbuizen telt. In beide buizen liggen een rijstrook en een redresseerstrook. Na de tunnel gaat de S102 verder onder de naam Transformatorweg en krijgt de weg er een rijstrook bij. Na de kwadrantaansluiting met de S101, en het viaduct van de Hemspoorlijn, gaat de weg het industriegebied van Amsterdam binnen. Dan volgt de aansluiting met de ring A10 en verandert de naam in Basisweg. Deze straatnaam is onder meer bekend vanwege het hoofdkantoor van TMG (Telegraaf Media Groep) dat hier is gevestigd. De route verloopt hierna door het industriegebied Amsterdam-Westpoort met diverse aansluitingen naar de havens. De weg buigt licht af en de kruising met de Hornweg/Noordzeeweg volgt. De S102 gaat via een TOTSO verder over de Noordzeeweg. Dit is een zeer kort stukje want na een paar honderd meter volgt al de kruising met de Westpoortweg/Luvernes en de aansluiting Amsterdam-Westpoort met de A5.

Vanaf dit punt heeft de weg de naam Westpoortweg. De weg gaat een klein stukje noordwaarts om vervolgens af te buigen naar het westen en geeft hier verbinding aan enkele havens waar de weg over een bochtig tracé langs loopt. Het gebied is hier nog in ontwikkeling en er zijn nog redelijke open stukken aan de zuidwestzijde. Via de kruising met de Dortmuiden kan wederom de A5 bereikt worden via de aansluiting IJmuiden. Vanaf dit punt lift de N202 mee met de S102. Na een paar kilometer slingertracé versmalt de weg weer naar 1x2 rijstroken en buigt de Westpoortweg af om in westelijke richting parallel te lopen langs het Noordzeekanaal. Deze is vanaf de weg bijna niet te zien vanwege de kanaaldijk. Direct na de bocht volgt nog een kruising met de Machineweg waar het traject van de S102 ophoudt. De N202 gaat vervolgens alleen verder richting IJmuiden.

Kenmerken en geschiedenis per straat

Spaandammertunnel

Voor een omschrijving van de Spaarndammertunnel, zie het artikel over de Spaarndammertunnel.

Transformatorweg

De Transformatorweg is eind de jaren 60 aangelegd met gescheiden rijbanen om de Spaarndammerdijk, waarvan nog een restant over is ter hoogte van de begraafplaats St. Barbara, te vervangen. Die weg was in vroeger tijden de doorgaande weg vanaf Amsterdam naar het voormalige dorpje Sloten. Vanaf de jaren 60 zijn hier bedrijventerreinen verrezen die deel uitmaken van Westpoort. De straatnamen in het deel rond Sloten zijn vernoemd naar termen uit de elektrotechniek.

Basisweg

Ook deze weg is eind jaren 60 opgeleverd gelijktijdig met de aanleg van de A10-West, de Einsteinweg. De weg heeft net als de Transformatorweg gescheiden rijbanen. Het is één van de eerste wegen die is aangelegd ter ontsluiting van Amsterdam-Westpoort. In de periode 2008 - 2013 is het lange viaduct Basisweg voor de Westrandweg gebouwd die vernoemd is naar deze weg. In de loop der jaren is het verloop van de Basisweg ter hoogte van de Hornhaven gewijzigd. Er is onder meer een kruising gekomen met de huidige Noordzeeweg.

Noordzeeweg

In de jaren 70 ging de ontwikkeling in het Westpoortgebied verder en werd de Noordzeeweg aangelegd die vanaf de Hornweg in feite over het tracé van de Basisweg ging lopen richting Ruigoord met o.a de zijwegen Dortmuiden en Australiëhavenweg. Die situatie zou blijven bestaan tot begin deze eeuw. Veel wegen in dit gebied zijn vernoemd naar werelddelen, rivieren en exoniemen van buitenlandse plaatsen en steden.

Westpoortweg

Dit is een redelijk nieuwe weg die op een noordelijker tracé loopt dan de Noordzeeweg en deze weg ook vervangt. Op het huidige Noordzeewegtracé ligt nu de Westrandweg A5. Dit is de reden dat de Noordzeeweg nog maar een paar honderd meter lang is. Sporen van het oude tracé van de Noordzeeweg zijn nog wel te zien bij de huidige aansluiting IJmuiden van de A5. Vanaf de Wethouder van Essenweg loopt nog een spoor richting het verbindingskanaal Zijkanaal F. Voorheen liep de huidigde S102 verder over de Ruigoordweg richting het Noordzeekanaal en ging daar over in de N202. In de periode 1997-2010 werd de Afrikahaven gegraven en kwam de weg meer naar het westen over het huidige tracé te liggen. De Ruigoordweg loopt nu dood op het punt waar de Afrikahaven uitmondt in het Noordzeekanaal.

Toekomst

Weggebruik

Externe links

Stadsroutes van Amsterdam

S100.svg S101.svg S102.svg S103.svg S104.svg S105.svg S106.svg S107.svg S108.svg S109.svg

S110.svg S111.svg S112.svg S113.svg S114.svg S115.svg S116.svg S117.svg S118.svg

voormalige stadsroutes:

S207.svg S211.svg