S103 (Amsterdam)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
S103
Begin Nassauplein - S100
Einde Basisweg - S102
Lengte ca. 8 km
Stadsroutes in Nederland
Route

Nassauplein → Centrum/Amsterdam CS


Haarlemmerweg

van Limburg Stirumstraat / Westerpark

Van Hallstraat

Waterkeringsweg

Van Slingelandtstraat / Polonceaukade

Vredenhofweg

Den Brielstraat

Bos en Lommerweg

Molenwerf

Admiraal de Ruijterweg / Molenwerf

Aansluiting Westerpark


Haarlemmerweg

Kimpoweg

Radarweg

Burg. Vlugtlaan / Haarlemmerweg


Seineweg

Naritaweg

Theemsweg →


Theemsweg

Sierenborch

ontbrekend deel Theemsweg, route tijdelijke via Sierenborch

Sierenborch / Luvernes → 3


Sierenborch (tijdelijk)

Australiëhavenweg


Jarmuiden (tijdelijk)

Abberdaan


Abberdaan (tijdelijk)

Theemsweg / Dortmuiden


Dortmuiden

Aansluiting IJmuiden


De stadsroute S103 is een stadsroute van Amsterdam en loopt van oost naar west langs de Staatsliedenbuurt, Bos en Lommer, Sloterdijk en Slotermeer naar het Westelijk Havengebied, waar de route rechtdoor over gaat in de N200 richting Haarlem die deels rijksweg is. De S103 buigt hier af richting het noorden om dan aan te sluiten op de stadsroute S102 die verbinding geeft met de Westrandweg, de snelweg A5. De route is circa 8 kilometer lang al loopt de route in het havengebied nog niet over het definitieve tracé.

Routebeschrijving

De S103 start op het Nassauplein aan de centrumring S100 en loopt vervolgens westwaarts onder de naam Haarlemmerweg parallel aan de Haarlemmervaart met 1x2 rijstroken. Er volgen diverse kruisingen waarvan een enkele geen verkeerslichten heeft. Bij de kruising met de Bos en Lommerweg begint de S104 die als een halve ring door de wijken Bos en Lommer en Slotermeer loopt. De S104 is één van de acht stadsroutes die niet aan de centrumring start. Na de aansluiting met de ring A10 krijgt de weg gescheiden rijbanen met 2x2 rijstroken en is de route bewegwijzerd als S103 maar heeft het nummer N200 op de hectometerpaaltjes. Bij eerstvolgende grote kruising sluit ook de S104 weer aan en buigt de S103 noordwaarts af om over de Seineweg verder te gaan. Richting het westen loopt de S104 mee met de N200 tot de eerstvolgende kruising.

De Seineweg vormt een korte verbindingsweg met de Basisweg S102 die eerst toegang geeft tot een bungalowpark en enkele bedrijventerreinen. De weg gaat hierna onder het spoorwegencomplex door. Bij de kruising met de Theemsweg gaat de S103 in westelijke richting verder over deze weg. Hierna volgt vlak na een scherpe bocht noordwaarts een rotonde met het Luvernes en Sierenborch. Vanaf dit punt loopt de S103 over een tijdelijke route via de Sierenborch, Jarmuiden en de Abberdaan om dan uit te komen op de Dortmuiden bij de aansluiting IJmuiden van de A5. Vanaf de S102 is de route des te opvallender omdat de S103 vanaf de S102 op drie punten wordt bewegwijzerd namelijk bij de kruising met de Seineweg, de kruising met het Luvernes en bij de kruising met de Dortmuiden.

Geschiedenis

De Amsterdamse stadsroutes zijn eind jaren 70 ingevoerd. De wegen waar deze routes overheen lopen zijn over het algemeen veel ouder met name de wegen in en rond het centrum.

Haarlemmerweg

De geschiedenis van deze weg gaat terug tot in de 17de eeuw. In 1631 werd besloten een vaart te graven tussen Amsterdam en Haarlem, een zogenaamde trekvaart, de eerste in Nederland. Door deze vaarten voeren schepen die werden voortgetrokken door paarden aan één of twee zijden van de vaart over een jaagpad. Het jaagpad langs de Haarlemmertrekvaart was het begin van de huidige Haarlemmerweg. Rond de 19de eeuw kwam het treinverkeer in opmars en was er ook een spoorverbinding tussen Amsterdam en Haarlem tot stand gekomen. Met de trein konden goederen veel sneller vervoerd worden dan via de trekschuiten met als gevolg dat het scheepvaartverkeer minder werd en de vaart in onbruik raakte. De weg langs de vaart werd begin 20ste eeuw verbeterd en geschikt gemaakt voor het eveneens opkomende gemotoriseerde wegverkeer. Verder kwam er een tramverbinding langs deze weg die tot eind jaren 50 van de 20ste eeuw zou bestaan. Rond 1970 werd de ruimte van de tramlijn gebruikt voor het verbreden van de Haarlemmerweg met 2x2 rijstroken waarbij een deel autosnelweg zou worden in het beheer van het Rijk, rijksweg 5 (A5). In 1992 werd volgens de Wet Herverdeling Wegenbeheer (WHW) de A5 deels overgedragen aan de provincie Noord-Holland en veranderde het wegnummer in N200 en A200 waarbij het snelwegdeel nog steeds in handen is van het Rijk. Voor een volledige historisch overzicht zie het artikel over de A200. Een deel van de weg langs Slotermeer en binnen de ring A10 kwam of was al in het beheer van de gemeente Amsterdam. Tussen de centrumring S100 en de Seineweg is de Haarlemmerweg onderdeel van stadsroute S103 en verder tot de Australiëhavenweg van stadsroute S104. Tussen de A10 en de Australiëhavenweg is hectometering aanwezig met daarop het nummer N200.

Seineweg en Theemsweg

Het Westelijk Havengebied van Amsterdam is nog vrij jong. De ontwikkeling hiervan begon in de jaren 60 maar het gebied met de Seineweg en Theemsweg stamt uit de jaren 90 en hier wordt nog steeds gebouwd. De Seineweg is de westelijke begrenzing van de wijk Teleport onderdeel van het stadsdeel Westpoort. De straatnamen in de omgeving zijn afkomstig van bekende rivieren in dit geval de Seine een Franse rivier en de Thames (Theemsweg). De Theemsweg is ook bekend van de voormalige gereguleerde tippelzone die er van 1996 t/m 2003 was ingericht om de straatprostitutie bij het Centraal Station weg te houden.

Toekomst

Het gebied rondom de Westrandweg is nog in ontwikkeling. Momenteel heeft de S103 vanaf de Seineweg nog een raar verloop vanwege het ontbreken van diverse stukken weg waaronder de Theemsweg. Deze weg moet ten zuiden van het bedrijventerrein Sloterdijk langs komen te lopen om dan vervolgens op de Dortmuiden aan te sluiten bij de aansluiting met de A5. Bij het gereedkomen van dit wegvak zal de S103 over de gehele Theemsweg naar de Dortmuiden geleid worden.

Externe Links

Stadsroutes van Amsterdam

voormalige stadsroutes: