S104 (Amsterdam)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
S104
Begin Haarlemmerweg - S103
Einde Haarlemmerweg - S103/N200
Lengte 3,3 km
Stadsroutes in Nederland
Route

Haarlemmerweg → Centrum; Amsterdam CS / Haarlem


Bos en Lommerweg

Nieuwpoortstraat

Willem de Zwijgerlaan

Kijkduinstraat

Admiraal de Ruijterweg

Egidiusstraat

Gulden Winckelplantsoen

Hoofdweg

Aansluiting Amsterdam-Bos en Lommer

Jan van Schaffelaarplantsoen

Leeuwendalersweg


Burgemeester de Vlugtlaan

Burgemeester Fockstraat

Burgemeester Eliasstraat

Wim Kraanstraat / Sieg Vaz Diasstraat

Slotermeerlaan /

Antony Moddermanstraat / Slotermeerlaan

Seineweg / Haarlemmerweg


Haarlemmerweg

Willem Schermerhornstraat / Australiëhavenweg

→ Haarlem

De stadsroute S104 is een korte stadsroute van Amsterdam en één van de acht stadsroutes die niet aansluit op de centrumring S100. De route start aan de S103 en loopt in de vorm van een halve ring door Bos en Lommer en Slotermeer om vervolgens weer op de S103 aan te sluiten. De route is vervolgens nog tot de kruising met de Willem Schermerhoornstraat en Australiëhavenweg bewegwijzerd over de N200 die hierna richting Haarlem loopt en deels rijksweg is.

Routebeschrijving

De weg begint op de VRI geregelde kruising met de S103 en loopt eerst zuidwaarts met 1x2 rijstroken onder de naam Bos en Lommerweg Na de kruising met de Willem de Zwijgerlaan buigt de weg in eerst zuidwestelijke richting en na de kruising met de Admiraal de Ruijterweg wordt de richting meer westelijk. Door Admiraal de Ruijterweg lopen de sporen van de tramlijnen 12 en 14. Vanaf deze kruising heeft de S104 ook gescheiden rijbanen met 2x1 rijsroken en in het midden de sporen van tramlijn 14. Tramlijn 12 blijft vanuit zuidoostelijke richting de Admiraal de Ruijterweg volgen. Na de kruising met de Hoofdweg voegt tramlijn 7 in waarna de aansluiting met de ring A10 volgt. Dit is een van de meest opmerkelijke aansluitingen van de A10 die is uitgevoerd als een verkeersplein boven de snelweg, het Bos en Lommerplein. Dit plein ligt ingeklemd tussen twee gebouwen die als overkluizing over de A10 zijn heen gebouwd.

Na de aansluiting met de A10 loopt de S104 in noordwestelijke richting en gaat onder de treinsporen en metrolijn 50 door en gaat dan de wijk Slotermeer in. Bij het spoorviaduct gaat tevens de Bos en Lommerweg over in de Burgemeester de Vlugtlaan. Bij de kruising met de Slotermeerlaan buigen de tramlijnen af om via deze weg verder te gaan. De Slotermeerlaan is in zuidelijke richting onderdeel van de stadsroute S105. De S104 krijgt na deze kruising 2x2 rijstroken en een brede groenstrook als middenberm en buigt af richting het noorden. Hierna volgt een dubbelstrooks rotonde waar ook de Antony Moddermanstraat en Slotermeerlaan op aansluiten. Na de rotonde volgt direct de kruising met de N200/s103 waarna de S104 een stuk meelift over de N200 tot aan de kruising met de Willem Schermerhornstraat en Australiëhavenweg.

Kenmerken en Geschiedenis per Straat

Bos en Lommerweg

Deze weg is in de jaren 30, 40 en 50 aangelegd en vernoemd naar de wijk waar deze doorheen loopt. De wijk zelf is weer vernoemd naar een boerenhofstede die aan het begin van de Tweede Wereldoorlog is gesloopt. Deze stond ongeveer op de plek waar nu het Bos en Lommerplein ligt. Ten oosten van het Bos en Lommerplein ligt de kruising met de Hoofdweg wat in vroeger tijden een rotonde was. Op de plek van de huidige A10-West, de Einsteinweg lag vroeger de Multatuliweg tussen de Bos en Lommerweg en de Haarlemmerweg. De Multatuliweg was begin jaren 50 de eerste aanzet tot een stadsautoweg. Dit veranderde toen de plannen voor een snelweg en een tunnel onder het Noordzeekanaal definitief werden. In 1963 begon de bouw van de huidige A10-West en de Coentunnel en verdween de Multatuliweg. Het enige wat hier nog aan herinnert zijn de nabij gelegen gelijknamige sportvelden. Met het gereedkomen van de A10-West in 1966 is het beeld van de wijk Bos en Lommer voorgoed veranderd en wordt de wijk sindsdien in twee delen gesplitst. Op de plek van de voormalige kruising met de Multatuliweg ligt nu de ongelijkvloerse aansluiting Amsterdam-Bos en Lommer. Dit is een zwevend verkeersplein met voorheen de uitstraling zoals de aansluiting Amsterdam-Geuzenveld (S105) nu nog steeds heeft.

Burgemeester de Vlugtlaan

Ten westen van de A10 gaat de Bos en Lommerweg over in de Burgemeester de Vlugtlaan die is vernoemd naar Willem de Vlugt die in de jaren 20 en 30 burgemeester was van Amsterdam. De weg is begin jaren 50 opengesteld toen het deel van Bos en Lommer dat ten westen van de A10 ligt gebouwd werd.

Haarlemmerweg

Informatie over de Haarlemmerweg is te vinden in het artikel over de stadsroute S103

Externe Links

Stadsroutes van Amsterdam

voormalige stadsroutes: