N702 (Nederland)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf S106 (Almere))
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
N702
Begin Almere-Poort
Einde Almere-Buiten
Lengte 17 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Gooimeer → Amsterdam / Lelystad

Audioweg

Neonweg / Herman Gorterweg

Botterweg / Hollandsedreef

Contrabasweg

Boegdreef / Muziekdreef

Grasweg

Noorderplassenweg / Markerdreef

Karperweg

Tussenring

Grote Vaartweg / Polderdreef

Jac. P. Thijsseweg / Bosranddreef

natuurbelevingscentrum

Stripheldenweg

Aansluiting Almere-Oostvaarders → Amsterdam / Lelystad

De N702 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincie Flevoland. De N702 vormt een autoweg rond Almere, beginnend en eindigend op de A6. De weg is 17 kilometer lang en draagt de namen Hogering en Buitenring.

Routebeschrijving

De N702 / Buitenring aan de noordoostkant van Almere.

De N702 verloopt rond de stad Almere, en is de belangrijkste onderliggende schakel van de stad. De N702 is met 2x2 (deels 2x3) rijstroken uitgevoerd en heeft de status van autoweg. De meeste kruisingen zijn gelijkvloers en VRI-geregeld, maar er zijn ook twee ongelijkvloerse aansluitingen en twee turborotondes. De N702 begint en eindigt op de A6. De N702 ontsluit voornamelijk woonwijken, maar in Almere-Buiten ook een bedrijventerrein.

De N702 begint bij knooppunt Gooimeer, waar deze aansluit op de A6. De weg loopt richting het noordwesten en heeft vervolgens drie ongelijkvloerse aansluitingen achter elkaar. Dit deel telt 2x3 rijstroken en kruist ook de spoorlijn Weesp - Lelystad.

De weg buigt vervolgens af richting het noordoosten en kruist de Contrabasweg. Vanaf dit punt is de N702 een gelijkvloerse weg met verkeerslichten. Verderop volgt een half ongelijkvloerse aansluiting met de Muziekdreef. De aansluiting is deels gelijkvloers, omdat invoegstroken ontbreken. De weg buigt vervolgens verder af richting het oosten en kruist ter hoogte van Kruidenwijk de Grasweg. Vervolgens volgt een kruising met de Markerdreef. Na de Markerdreef volgt nog een kruising met de Karperweg die een deel van Waterwijk ontsluit. Daarna volgt opnieuw een deels ongelijkvloerse afrit naar de Tussenring, de N703. Tot midden 2015 stond de weg bekend als de stadsroute s104.

Vervolgens loopt de N702 in noordoostelijke richting en de eerstvolgende kruising is de rotonde met Jac. P. Thijsseweg/Bosranddreef. Na enkele honderden meters buigt de N702 meer in oostelijke richting af en loopt langs de Oostvaardersplassen, de Oostvaardersbuurt en Stripheldenbuurt. Er volgt nog één rotonde met de Stripheldenlaan waarna de weg met een brug de Lage Vaart kruist. Hierna eindigt de N702 op de A6 met de aansluiting Almere-Oostvaarders.

Classificatie

De N702 is in het kader van Duurzaam Veilig gecatoriseerd als stroomweg met autoweg-status. Het deel tussen het knooppunt Gooimeer en de rotonde met de Jac. P. Thijsseweg/Bosranddreef is begrensd op 80 km/h. Het verdere deel van de route tot aan de A6 in Almere Buiten kent een maximumsnelheid van 100 km/h.

Het wegnummer N702 wordt aangegeven op de bewegwijzering, dit komt niet veel voor bij wegnummers boven de 400. Het nummer N702 vervangt de vroegere stadsroutenummers s101 en s106.

Geschiedenis

De verbrede Hogering.

De N702 is al aangelegd toen Almere nog maar een kleine plaats was, met slechts twee kleine wijken rond het centrum, waar de N702 omheen verloopt. De N702 is vanaf het begin al met 2x2 rijstroken aangelegd, alhoewel er vermoedelijk niet altijd sprake was van direct 2x2 rijstroken vanaf openstelling, de tweede rijbaan is op enkele plekken kort na de eerste rijbaan aangelegd. Het westelijk deel tussen de A6 (huidig knooppunt Gooimeer) en de Grote Vaartweg is omstreeks 1980 in gebruik genomen, het oostelijk deel verder tot de A6 bij Almere Buiten is omstreeks 1983 in gebruik genomen.

De bouw van het oostelijk deel was destijds omstreden, de Flevolijn is in 1978 per tracébesluit vastgesteld om door de Oostvaardersplassen te verlopen, maar er waren wensen uit de politiek om de spoorlijn verder naar het oosten aan te leggen, waardoor de spoorkruising met de Buitenring duurder zou worden. In 1981 werden de bezwaren tegen dit project echter ongegrond verklaard.[1] Bij de aanleg van de N702 is op de groei van Almere geanticipeerd. In de eerste jaren was het een 2x2 weg door onbebouwd gebied met weinig verkeer.

De weg stond in de beginjaren ook bekend als de 'Stadsautoweg 1' (SAW 1), waarbij er onderscheid gemaakt werd tussen de Stadsautoweg 1 West (Hogering) en Stadsautoweg 1 Oost (Buitenring)

De N702 lag tijdens de aanleg nog vrij ver buiten Almere, pas later is Almere om de weg heen gegroeid. De turborotondes in Almere Buiten zijn pas later aangelegd, dit waren voorheen kruispunten. De rotonde met de Bosranddreef was oorspronkelijk enkelstrooks, omstreeks 2008 is deze omgebouwd tot turborotonde.

Stadsroutes

Almere kende voorheen net als bijvoorbeeld Amsterdam een aantal bewegwijzerde stadsroutes. De gemeente Almere heeft besloten deze stadsroutes op te heffen. In de tweede helft van 2015 is men begonnen met vernieuwen van de bewegwijzering op het gemeentelijke wegennet waarbij de S-nummers niet terugkeren. De stadsroute S103 is als eerste verdwenen. Met de vervanging van de bewegwijzering op de A6 verdwijnen daar gefaseerd de S-nummers.

Eind november 2015 is op de A6 bij de aansluiting met de Hogering nieuwe portaalbewegwijzering geplaatst waarbij de S-nummering heeft plaats gemaakt voor het nummer N702. Dit nummer werd voorheen niet bewegwijzerd en stond alleen op de hectometering aangeduid. De Hogering werd voorheen bewegwijzerd als S101 tussen aansluiting Almere Stad-West van de A6 en de Tussenring. Het segment vanaf de Tussenring tot de A6 bij de aansluiting Almere Buiten-Oost werd bewegwijzerd als S106. Het ligt in de lijn der verwachting dat het nummer N702 langs de rest van de route in de nabije toekomst bewegwijzerd gaat worden.

Tevens is de Paralleldreef verdwenen die het nummer S102 droeg en ter hoogte van de A6 aansloot op de Hogering. Deze weg is gesloopt om ruimte te maken voor de parallelbaan van de A6 richting Amsterdam.

SAA Project

In het kader van het Schiphol-Amsterdam-Almere-project is de aansluiting van de Hogering met de A6 omgebouwd tot een volwaardig turbineknooppunt met de A6. Tevens is de aansluiting met de Audiodreef ongelijkvloers gemaakt. De wisselbaan richting Amsterdam splitst zich ten noorden van de Audiodreef in beide rijbanen van de N702. Deze maatregelen zijn nodig om de bevolkingsgroei van Almere in goede banen te leiden. De aanpassingen zijn tussen 2013 en 2016 uitgevoerd.

Verbreding Hogering

Tot 2030 werd een flinke groei van de hoeveelheid verkeer verwacht. Hiervoor zijn een aantal maatregelen bedacht. Zo is de Hogering tussen de A6 en de Muziekdreef naar 2x3 rijstroken verbreed en zijn ongelijkvloerse aansluitingen gerealiseerd.[2] Op 19 december 2018 zijn de werkzaamheden gegund. De werkzaamheden begonnen formeel op 21 maart 2019,[3][4] maar het ontwerp is daarna nog gewijzigd.[5][6] In het oorspronkelijke ontwerp waren de onderdoorgangen met een folieconstructie voorzien, dit bleek niet haalbaar, waarna is besloten om de tunnelbakken met onderwaterbeton te realiseren.[7] De voorbereidende werkzaamheden begonnen in januari 2020[8] en het aanbrengen van de voorbelasting begon in midden 2020. De echte werkzaamheden begonnen in 2021.[9] Op 19 september 2022 werden de twee tunnelbakken van het project in gebruik genomen. Op 14 november 2022 opende de aansluiting met de Hollandsedreef. Op 22 december 2022 werden alle onderdelen van het project opgeleverd, inclusief de 2x3 rijstroken, verdiepte bakken onder kruispunten en alle verbindingswegen.[10] Het project heeft € 53,0 miljoen gekost.

Andere aanpassingen

In 2019 is het kruispunt van de aansluiting Almere-Oostvaarders op de N702 vervangen door een ovale rotonde. Op 30 oktober 2020 werd een turborotonde bij het natuurbelevingscentrum van de Oostvaardersplassen in gebruik genomen.[11] In juli 2023 is de rotonde met de Stripheldenweg omgevormd tot turborotonde.[12]

Toekomst

Op langere termijn zou de N702 verder tot aan de N703 ongelijkvloers kunnen worden gemaakt, maar blijft de weg 2x2 rijstroken.[13]

Verkeersintensiteiten

traject 2017
A6 - Herman Gorterweg 32.000
Herman Gorterweg - Botterweg 30.000
Botterweg - Contrabasweg 28.000
Contrabasweg - Muziekdreef 28.000
Muziekdreef - Grasweg 28.000
Grasweg - Markerdreef 28.000
Markerdreef - Baarsweg 30.000
Baarsweg - Tussenring 30.000
Tussenring - Polderdreef 29.000
Polderdreef - Jac P. Thijsseweg 12.000
Jac P. Thijsseweg - Stripheldenweg 8.200
Stripheldenweg - A6 10.500

Referenties

Stadsroutes van Almere

Genummerde wegen in de provincie Flevoland

Autosnelwegen: A6A27

Niet-autosnelwegen: N23N50N301N302N305N306N307N309N331N333N351N352

N701N702N703N704N705N706N707N708N709N710N711N712N713N714N715N716N717N718N719N720N727N765

Stadsroutes: Almere