S106 (Amsterdam)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
S106
Begin Nassaukade - S100
Einde Aansluiting Badhoevedorp - A9
Lengte 10,4 km
Stadsroutes in Nederland
Route

Nassaukade / Stadhouderskade → Centrum; A'dam CS


Overtoom

Eerste Constantijn Huygensstraat

Tweede Constantijn Huygensstraat

Anna van den Vondelstraat

Gerard Brandtstraat

Jan Pieter Heijestraat

Derde Kostverlorenkade / Amstelveenseweg

Overtoomse sluis (brug 199) Kostverlorenvaart

Surinameplein → C. Lelylaan/Hoofdweg

Haarlemmermeerstraat


Cornelis Lelylaan

(brug 386) Westlandgracht

Aansluiting Osdorp

Delflandlaan

Johan Huizingalaan

Louis Bouwmeesterstraat

Meer en Vaart


Meer en Vaart

Osdorpplein

Osdorpplein

(brug 753) Osdorpergracht

Osdorper Ban

Ookmeerweg / President Allendelaan


Ookmeerweg

Troelstralaan / Geer Ban

Notweg

Wildeman

Ma Braunstraat / Reimerswaalstraat

Baden Powellweg

Osdorperweg

Jan Rebelstraat

Zuidermolenweg

Osdorperban

Baldwinstraat

Etnastraat / De Alpen

Lijnderbrug Ringvaart Haarlemmermeer


Amsterdamse Baan - Lijnden

Londenstraat

Aansluiting Badhoevedorp

De stadsroute S106 is een stadsroute van Amsterdam van circa 10 kilometer die begint aan de centrumring S100. De route loopt in westelijke richting eerst langs het Vondelpark, vervolgens door Slotervaart en Osdorp. Het laatste stukje ligt in de gemeente Haarlemmermeer en loopt door het gehucht Lijnden om hierna aan te sluiten op de rijksweg A9.

Routebeschrijving

De S106 begint op de kruising met de centrumring S100 onder de naam Overtoom en loopt vervolgens in zuidwestelijke richting langs het Vondelpark. De Overtoom loopt in een vrij rechte lijn naar de Overtoomse sluis over de Kostverlorenvaart met over de gehele lengte de sporen van tramlijn 1 in het midden van de weg. Na de Overtoomse sluis volgt het Surinameplein een groot VRI geregeld verkeersplein waar de Overtoom, Haarlemmermeerstraat, Hoofdstaat en Cornelis Lelylaan samenkomen. De Haarlemmermeerstraat maakt tevens deel uit van de S107 die hier begint.

Na het Surinameplein gaat de S106 verder over de Cornelis Lelylaan met gescheiden rijbanen langs het Rembrandtpark waarna de aansluiting Osdorp met de A10 volgt. Over de A10 ligt een zwevend verkeersplein en hierna gaat de S106 met gescheiden rijbanen verder en heeft diverse ongelijkvloerse aansluitingen. De sporen van tramlijn 1 en 17 lopen door de brede middenberm. De weg heeft de uitstraling van een autoweg, maar heeft niet die status. Op enkele delen bedraagt de maximumsnelheid 70 km/u en geldt er een geslotenverklaring voor langzaam verkeer. Bij de kruising met de Meer en Vaart buigt de S106 af over deze weg in noordelijke richting met zicht op de Sloterplas. De weg Meer en Vaart heeft eveneens gescheiden rijbanen met tramsporen in de middenberm. De route loopt door de wijk Osdorp en sluit na ongeveer twee kilometer aan op de Ookmeerweg/President Allendelaan.

De Ookmeerweg is het volgende deel van de S106 die in west-zuidwestelijke richting als randweg met gescheiden rijbanen langs de wijk Osdorp loopt. Ter hoogte van het park Westgaarde wordt de richting meer zuidelijk en na een kleine kilometer volgt de Lijnderbrug over de ringvaart Haarlemmermeer.

De Amsterdamse Baan neemt het hier over door het Airport Businesspark Lijnden wat tegen het in de gemeente Haarlemmermeer liggende dorp Lijnden ligt. Ten zuiden van de brug volgt een rotonde. Enkele honderden meters na de rotonde eindigt de s106 bij de aansluiting Badhoevedorp van de A9. Met een korte verbindingsweg sluit de S106 hier ook aan op de N232.

Kenmerken en Geschiedenis per Straat

Overtoom

De Overtoom is een van de bekendere straten in Amsterdam en ook een zeer oude weg. De naam werd in 1901 aan de straat toegekend en is afkomstig van de Overtoomse Vaart die hier vanaf de 14de eeuw lag en in 1901 werd gedempt. De naam Overtoom is afkomstig van een plaats waar schepen over land van het ene water in ander lager of hoger gelegen water wordt getrokken om zo peilverschillen te overbruggen. Een overtoom kan worden gezien als de voorganger van de schutsluis. De Overtoom is 1,8 kilometer lang met 2x1 rijstroken, de middenafscheiding wordt gevormd door de trambanen waarover ook de lijnbussen mogen rijden. Langs de gehele weg is langsparkeren mogelijk in parkeervakken. De straat is aan weerszijden voorzien van gescheiden fietspaden. De straatverlichting is de voor Amsterdam kenmerkende lijnverlichting die is opgehangen tussen de gebouwen aan weerszijden van de weg.

Cornelis Lelylaan

De Cornelis Lelylaan is een circa 3 kilometer lange laan die van west naar oost loopt en de Indische buurt en Slotervaart direct met de A10 verbindt. In de jaren 50 werd begonnen met het bebouwen van de Sloterbinnen- en Middelveldsepolders waar onder andere de wijken Slotervaart en Osdorp uit zijn voortgekomen. De Cornelis Lelylaan is één van de eerste wegen die is aangelegd om het gebied te ontsluiten en rond 1955 opengesteld. Van de A10, de Einsteinweg, was toen nog geen spoor te bekennen, al zou deze snelweg niet lang meer op zich laten wachten. De laan is vernoemd naar de waterbouwkundige Cornelis Lely die ondermeer de de Zuiderzeewerken heet ontworpen. De laan heeft 2x2 rijstroken met trambanen in een verder groene middenberm en ligt grotendeels verhoogd. De aansluitingen met andere wegen zijn allen ongelijkvloers. Er liggen geen fietspaden direct langs de weg maar er zijn wel op enige afstand paden die min of meer parallel meelopen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de Cornelis Lelylaan de weg Meer en Vaart ongelijkvloers zou kruisen en een doorloop zou hebben

Meer en Vaart

De S106 vervolgd haar route over deze in 1958 opengestelde weg die circa 1,5 kilometer lang is. Het stompje ten zuiden van de Cornelis Lelylaan behoort niet tot de S106. De naam is afkomstig van een oude boerenhofstede die in de polder stond en moest wijken voor de nieuwbouw. Het noordelijkste stukje van de weg is in 2008 aangelegd als vervanging van de iets westelijker gelegen Geer Ban. De Geer Ban was een geplande noord-zuid autoweg die net als de Cornelis Lelylaan verhoogd moest komen te liggen met ongelijkvloerse aansluitingen. Van deze weg waren maar een paar kleine segmenten aangelegd. De rest van het tracé is inmiddels bebouwd. Het deel van de Meer en Vaart tussen de Osdorper Ban en de Ookmeerweg vervangt het noordelijke stukje Geer Ban dat moest wijken voor nieuwbouw. De Geer Ban is nu niet veel meer dan ene doodlopende woonstraat. De Meer en Vaart heeft eveneens gescheiden rijbanen met tramsporen in de middenberm. Verder zijn er vrijliggende fietspaden.

Ookmeerweg

Het eerste deel van de Ookmeerweg is in dezelfde periode aangelegd als de twee eerder beschreven wegen en vormt min of meer een ringweg om de wijk Osdorp. De naam is afkomstig van het Ookmeer, een klein meertje en later een polder ten noorden van Osdorp. De Osdorper Ban was in eerste instantie het eindpunt van deze weg maar in de jaren '80 is de Ookmeerweg doorgetrokken tot aan de Osdorpse wijk De Aker die vanaf eind jaren tachtig is gebouwd. Dit wegvak droeg de eerste jaren dan ook de naam Verlengde Ookmeerweg. Het oude deel heeft gescheiden rijbanen, het in de jaren '80 aangelegde deel is enkelbaans. De gehele weg is voorzien van vrijliggende fietspaden. De Ookmeerweg is circa 3 kilometer lang.

Amsterdamse Baan

De Amsterdamse Baan is een redelijk nieuw deel van de S106 dat eind jaren '90 is aangelegd en in 1999 is geopend. De weg is gezamenlijk door de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer en het Amsterdamse stadsdeel Osdorp aangelegd, met name om de wijk De Aker en de rest van Osdorp een betere ontsluiting op het hoofdwegennet te geven. De weg droeg lange tijd ook wel het administratieve nummer T106 dat niet geheel toevalligerwijs overeen komt met het stadsroutenummer 106.

De route van de S106 is in het kader van de omlegging Badhoevedorp van de A9 iets aangepast. De rotonde met de Londenstraat in het Airport Business Park Lijnden had in het verleden drie takken waarbij de zuidelijke tak ontbrak en daar een groenstrook lag. De S106 boog hier in oostelijke richting af om enkele honderden meters verder met een bocht weer naar het zuiden te draaien en te eindigen op de toenmalige aansluiting Badhoevedorp van de A9. Vanwege de verlegging van de A9 rond Badhoevedorp is de oude aansluiting Badhoevedorp vervallen en is enkele honderden meters ten westen hiervan een nieuwe aansluiting gemaakt. Deze aansluiting ligt precies in het verlengde van de vanaf de Lijnderbrug komende Amsterdamse Baan. Om aansluiting van de S106 op de nieuwe aansluiting Badhoevedorp mogelijk te maken is op de rotonde met de Londenstraat een vierde tak aan de rotonde gelegd en is op de daar aanwezige groenstrook een nieuw wegvak van de S106 aangelegd. Deze aansluiting is op 8 december 2017 geopend.[1] Een deel van het oude wegvak is blijven liggen en dient als ontsluiting van enkele wegen op het bedrijventerrein, het deel dat het dichtst bij de oude aansluiting Badhoevedorp ligt is rond 2018 verwijderd.

In 2021 is de Lijnderbrug gerenoveerd. Verder bestaan plannen om de rotonde bij de Londenstraat vanwege het te grote verkeersaanbod uit te breiden dan wel te vervangen door een kruising met verkeerslichten.

Externe Links

Referenties

Stadsroutes van Amsterdam

voormalige stadsroutes: