S109 (Amsterdam)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
S109
Begin Stadionweg - S108
Einde Burgemeester van Sonweg - A9
Lengte 8,4 km
Stadsroutes in Nederland
Route

Stadionweg → Centrum; Amsterdam CS


Diepenbrockstraat

Richard Wagnerstraat

Bernard Zweerskade

Brug 418 Zuider-Amstelkanaal

Herman Gorterstraat

Guido Gezellestraat

Herman Heijermansweg


Wielingenstraat

Brug 422 Boerenwetering

Krammerstraat/RAI

Eendrachtsstraat

Schelde-/Europaplein → Schelde-/Geul-/Geleenstraat/Europaboulevard


Europaboulevard

Rooseveltlaan

RAI/President Kennedylaan →

RAI/Parkeerterrein

Aansluiting Amsterdam-Rivierenbuurt/-Buitenveldert

De Boelelaan

Arent Janszoon Ernststraat

Van Nijenrodeweg


Van Nijenrodeweg

Van Heenvlietlaan

Van Leijenberghlaan

Backershagen

Teilingen

Buitenveldertselaan


Buitenveldertselaan

Van Boshuizenstraat

Brug 811


Beneluxbaan - Amstelveen

Hoeksewaard/Uilenstede

Rembrandtweg/Saskia van Uylenburgweg

Straat van Messina/Zonnestein

Oranjebaan


Oranjebaan

Traviatastraat/Camera Obscuralaan

Burgemeester Boersweg / Oranjebaan


Burgemeester Boersweg

Aansluiting Amstelveen

→ Amstelveen-Zuid

De stadsroute S109 is een stadsroute van Amsterdam met een lengte van circa 8,5 kilometer. De route begint aan de stadsroute S108 in de Apollobuurt van Oud-Zuid en loopt vervolgens globaal in zuidelijke richting door Buitenveldert en Amstelveen om aan de oostzijde van Amstelveen aan te sluiten op de Aansluiting Amstelveen van rijksweg A9.

Routebeschrijving

De S109 begint op de kruising met de Stadionweg die onderdeel van de S108 is. De stadsroute loopt eerst in zuidoostelijk richting over de Diepenbrockstraat welke ter hoogte van de brug over de Boerenwetering overgaat in de Wielingenstraat. Deze straat sluit aan op het Scheldeplein/Europaplein. Hierna vervolgt de S109 zijn weg over de Europaboulevard langs de RAI en wordt de aansluiting met de A10 bereikt. De Europaboulevard loopt in zuidelijke richting door met aan de oostzijde het Amstelpark en aan de westzijde de wijk Buitenveldert-Oost. Bij de kruising met de Van Nijenrodeweg gaat de S109 rechtsaf over deze weg verder in westelijke richting. De route doorkruist hier door de wijk Buitenveldert. Bij de kruising met de Buitenveldertselaan gaat de S109 weer in zuidelijke richting en verlaat Amsterdam om over de Beneluxbaan zijn weg te vervolgen door Amstelveen. Bij de metro/tramhalte Oranjebaan gaat de S109 via de ongelijkvloerse aansluiting met de Oranjebaan verder over deze weg in oostelijke richting. Na een tweetal kleinere kruispunten volgt de kruising met de Burgemeester Boersweg. Hier slaat de S109 in zuidelijke richting af en direct volgt de aansluiting Amstelveen met de A9 waar de stadsroute eindigt. De Burgemeester Boersweg loopt in zuidelijke richting nummerloos door.

Kenmerken en Geschiedenis per Straat

Diepenbrockstraat

De eerste straat op de S109-route is de 500 meter lange Diepenbrockstraat. Deze straat is in 1931 vernoemd naar de 19e eeuwse Nederlandse componist Alphons Johannes Maria Diepenbrock. De weg heeft een vrij brede rijbaan met voor het grootste deel 1x2 rijstroken. De rijstroken worden gescheiden door een dubbele asstreep met een opvallend brede tussenruimte. De weg is verder voorzien van fietsstroken, langsparkeermogelijkheden en brede trottoirs.

Wielingenstraat

In het verlengde van de Diepenbrockstraat ligt de circa 300 meter lange Wielingenstraat. Deze straat ligt bij de Rivieren- en Scheldebuurt waar veel straten naar locaties rond de Ooster- en Westerschelde, rivieren en andere wateren zijn vernoemd. De Wielingen is de naam van de zuidelijke vaargeul vanaf de Noordzee naar de Westerschelde langs de Vlaamse kust. De wijk Rivierenbuurt is in de periode 1920-1940 gebouwd. De straten in deze buurt stammen dus ook uit deze tijd. De Wielingenstraat komt uit op het Scheldeplein die die zijn beurt weer is verbonden met het Europaplein. Het Scheldeplein was tot 2011 een bouwput vanwege de bouw van het metrostation Europaplein ten behoeve van de Noord-Zuidlijn.

Europaboulevard

Deze zeer drukke weg langs de RAI is in 1958 vernoemd naar het continent Europa. Boulevard is de Franse benaming voor een lange brede weg meestal met aan weerszijde rijen bomen. De Europaboulevard is een ruim opgezette weg met 2x2 rijstroken. De kruising bij de RAI is groot en complex te noemen, vooral vanwege de kort op elkaar liggende kruisingen met de President Kennedylaan en de aansluiting met de A10. Het Amstelpark dat aan deze weg is gelegen is ontstaan na de Floriade van 1972. Het huidige gebouw van de RAI is in 1961 gebouwd. De bouw van de wijk Buitenveldert startte in 1958, de Europaboulevard is ook in die tijd aangelegd. Een deel van de wijk Buitenveldert is gebouwd op het voormalige tracé van de nooit aangelegde snelweg A3. De Europaboulevard is 2,2 kilometer lang waarvan de laatste 800 meter niet bij de S109 horen.

Van Nijenrodeweg

De Van Nijenrode weg loopt van oost naar west door de wijk Buitenveldert en is uitgevoerd als weg met 2x1 rijstroken met een verhoogde groene middenafscheiding. De weg is vernoemd naar Gijsbrecht van Nijenrode, een bestuurder van Amstel-, Water- en Gooiland in de Franse tijd. Tussen de Van Heenvlietlaan en Leijenberghlaan kruist de Van Nijenrodeweg het oude A3-tracé. De Van Nijenrodeweg is in totaal circa 2 kilometer lang waarvan 1,5 kilometer deel uitmaakt van de S109.

Buitenveldertselaan

De S109 vervolgt zijn weg over de Buitenveldertselaan die is vernoemd naar de Binnendijksche Buitenveldertse Polder waar de laan doorheen loopt. De laan vormt een belangrijke noord-zuid verbinding door de wijk Buitenveldert die ook naar deze polder is vernoemd. De weg is medio jaren 60 aangelegd in de toen in aanbouw zijnde wijk. De laan is zeer ruim opgezet met 2x2 rijstroken en een brede middenberm waar de sporen van tramlijn 5 en metrolijn 51 overheen lopen, de Amstelveenlijn. De laan begint onder het viaduct van de A10 in het verlengde van de Parnassusweg en is ongeveer 2 kilometer lang waarvan zo'n 600 meter deel uitmaakt van de S109.

Beneluxbaan

Ter hoogte van brug 811 bij 't Kleine Loopveld en de kruising met de Kalfjeslaan gaat de Buitenveldertselaan over in de Beneluxbaan, dit is tevens de gemeentegrens tussen Amsterdam en Amstelveen. Deze weg is vernoemd naar de BENELUX, het samenwerkingsverband tussen BElgië, NEderland en LUXemburg. De Beneluxbaan heeft dezelfde weginrichting als de Buitenveldertselaan. De Beneluxbaan heeft zowel gelijkvloerse als ongelijkvloerse kruisingen. Een van die ongelijkvloerse kruisingen is die met de Oranjebaan, waar de S109 verder gaat. De Beneluxbaan is circa 7 kilometer lang waarvan iets meer dan 2 kilometer onderdeel is van de S109. De weg heeft zelf geen directe verbinding met de A9 maar gaat er onderdoor en nummerloos verder tot aan de Legmeerdijk (N231).

Oranjebaan

De Oranjebaan is een brede oost-west route met gescheiden rijbanen die Amstelveen verbindt met Ouderkerk aan de Amstel. De weg is vernoemd naar het koningshuis van Oranje-Nassau en aangelegd eind jaren 70 als vervanging van de smalle Ouderkerkerlaan waar vandaag de dag nog maar enkele stukjes over zijn. Circa 700 meter van de 2,2 kilometer lange Oranjebaan is genummerd als s109 het resterende deel is onderdeel van de N522. Bij Ouderkerk aan de Amstel gaat deze weg over in de Burgemeester Stramanweg.

Burgemeester Boersweg

De Burgemeester Boersweg is het laatste deel van de S109 en geeft direct aansluiting op de snelweg A9. De weg is vernoemd naar Alexander Boers die burgemeester was van Nieuwer-Amstel tussen 1885-1890. De eerste aanzet tot deze weg ontstond in 1972 toen de aansluiting Amstelveen en de aansluitende wegvakken van de A9 werden opengesteld. De aansluiting was oorspronkelijk bedoeld als knooppunt Amstelplein waar de rijksweg A3 de A9 zou kruisen. De A3 is uiteindelijk nooit aangelegd en de aansluiting heeft er tot de jaren 2000 als onafgebouwd knooppunt bij gelegen. De Burgemeester Boersweg ligt dan ook op het tracé waar de hoofdrijbanen van de A3 gepland waren. Aan de zuidkant van de A9 loopt in het verlengde van de Burgemeester Boerswegweg het A3-tracé nog als een groene strook zichtbaar door het landschap die tevens de begrenzing vormt met de bebouwing van Amstelveen. De aansluiting is rond 2009 flink aangepast evenals de Burgemeester Boersweg vanwege de bouw van diverse kantoorpanden op delen van de gronden van het voormalige knooppunt.

Externe Links

Stadsroutes van Amsterdam

voormalige stadsroutes: