S112 (Amsterdam)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
S112
Begin Amsterdam - Weesperplein
Einde Amsterdam - Zuidoost
Lengte ca. 11 km
Stadsroutes in Nederland
Route

Mauritskade


Wibautstraat

Ruyschstraat

Eerste Oosterparkstraat

Gijsbrecht van Aemstelstraat/Platanenweg

Prins Bernhardplein → Mr. Treublaan/Gooiseweg/Julianaplein


Gooiseweg

Kamerlingh Onneslaan

Aansluiting Amsterdam-Centrum → Utrecht / Zaanstad

brug 1269 Weespertrekvaart

Duivendrecht

Diemen

Amsterdamse Poort

H-buurt

Aansluiting Amsterdam-Gaasperdam → Haarlem / Almere

Langbroekdreef


Langbroekdreef

Meerkerkdreef/Valburgdreef


Meerkerkdreef

Reigersbosdreef

Holendrechtdreef/Mijehof


Holendrechtdreef

Nieuwegeinlaan/Oudenrijnlaan


Meibergdreef

Paasheuvelweg

Holendrecht

De stadsroute S112 is een stadsroute in Amsterdam welke begint aan het Weesperplein bij de S100, de centrumring van Amsterdam, om vervolgens in zuidoostelijke richting naar de Bijlmer loopt om te eindigen op de S111 in Amsterdam-Zuidoost nabij het AMC Ziekenhuis.

Routebeschrijving

De route start op het Weesperplein aan de S100 die onder de S112 doorloopt. De aansluiting met de S100 is ongelijkvloers maar de toe- en afritten sluiten aan op de S112 door middel van een VRI geregeld kruispunt. Richting het centrum loopt de Weesperstraat welke eindigt op het Meester Visserplein. De S112 gaat vanaf het Weesperplein in zuidoostelijke richting onder de naam Wibautstraat naar het Prins Bernhardplein. Rechtsaf begint de Mr. Treublaan en rechtdoor het Julianaplein waar ook de S111 begint. De S112 loopt via een TOTSO linksaf over de Gooiseweg, een 2x2 stadsautoweg met ongelijkvloerse aansluitingen en kruist na een paar kilometer de rijksweg A10. Hierna gaat de route eerst langs Duivendrecht wat onder de gemeente Ouder-Amstel valt, daarna over grondgebied van de gemeente Diemen waarna de Amsterdamse Bijlmer volgt om vervolgens de Gaasperdammerweg A9 te kruisen. De aansluitingen met beide snelwegen zijn op de S112 gelijkvloerse kruisingen met verkeerslichten. De Gooiseweg gaat na de A9 over in de Langbroekdreef en vervolgens de Meerkerkdreef door de wijk Holendrecht. Op de kruising met de Holendrechtdreef slaat de S112 linksaf en gaat onder het metrostation Amsterdam-Holendrecht door. Het laatste deel tot aan de kruising met de S111 heet Meibergdreef. Via de S111 kunnen dan de snelwegen A2 en A9 bereikt worden.

Kenmerken en geschiedenis per straat

De stadsroutes in Amsterdam zijn eind jaren '70 ingevoerd en in de jaren erna zijn er ook een aantal herzien en verdwenen. De afritnummering van de ring A10 was een afgeleide van de s-nummering. De A10 was in dit opzicht een uitzondering in het snelwegennet. Deze unieke eigenschap verdwijnt met de uitrol van nieuwe bewegwijzering. De afritnummering langs de ring loopt van 1 tot en met 18, die echter gelijk oploopt met de oplopende S-nummering.

De bekendste wegen op de S112 route zijn de Wibautstraat en de Gooiseweg, welke de oudste wegdelen van de S112 zijn. In het verleden was de Weesperstraat tot aan het Mr. Visserplein onderdeel van de S112 en liep rechtstreeks over in de S116 door de Valkenburgerstraat. Deze waren onderdeel van een in de jaren 60 geplande stadsautoweg richting de IJtunnel. De autoweg zou met een tunnel onder het Mr. Visserplein doorlopen. De plannen veroorzaakten grote onrust in de binnenstad waardoor de plannen voor een autoweg van tafel gingen. De tunnel onder het Mr. Visserplein is desondanks gebouwd en in gebruik geweest tot de jaren 90. Niet lang na de sluiting van de tunnel is de S112 aanduiding op de Weesperstraat verdwenen van de bewegwijzering.

Wibautstraat

De Wibautstraat is begin jaren 1940 opgeleverd en heeft eerst nog Weesperspoorstraat geheten. Op het tracé van deze weg lag namelijk tot 1939 de spoorlijn van de Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij en het Weesperpoortstation. Het Rhijnspoorplein waar de Wibautstraat/S112 begint dankt hier zijn naam aan.

De huidige Wibautstraat is vernoemd naar Floor Wibaut die van 1914 tot 1931 wethouder van Amsterdam was en zich onder meer bezighield met volkshuisvesting. Aan deze straat stond onder andere het Wibauthuis waar enkele gemeentelijk instanties gevestigd waren. Voor de sloop is het gebouw gebruikt door de Hogeschool van Amsterdam. Verder waren Het Parool, Trouw en De Volkskrant en Renault-Nederland ook aan deze weg gevestigd. Later heeft BNR Nieuwsradio zich in het voormalige Renault-pand gevestigd. De andere panden worden gebruikt door enkele horecagelegenheden.

De Wibautstraat is in zijn bestaan al diverse keren verbouwd en heringericht, in 2010 voor het laatst. Tussen 1942 en 1971 hebben er diverse tramlijnen door deze straat gereden. Hierna is de Oostlijn van de Amsterdamse metro onder de Wibautstraat aangelegd.

De Wibautstraat eindigt op het Prins Bernhardplein, een verkeersplein geregeld met een VRI. Hier sluiten ook de Mr. Treublaan, Julianaplein en Gooiseweg aan. Het plein is in 1939 aangelegd gelijk met gereedkomen van het Amstelstation.

Gooiseweg

De Gooiseweg is van latere datum, de aanleg van het noordelijke deel tussen Prins Bernhardplein en A10 dateert van de periode 1949 tot 1989. In 1969 werd met de aanleg van het zuidelijke deel tussen de A10 en de A9 gestart. Die laatste weg maakte samen met de N236 onderdeel uit van een veel omvangrijker plan.

  • Gooiseweg-Noord

Het deel van de Gooiseweg tussen het Prins Berhardplein en de A10 is het oudste deel van de weg. In 1949 werden de eerste contouren gelegd voor deze verbinding, die met 2x2-rijstroken werd aangelegd. Op 2 mei 1960 werd de eerste rijbaan van dit wegvak opengesteld[1], enige tijd later gevolgd door de tweede rijbaan. In de tijd dat de A10 nog niet bestond, liep de Gooiseweg dan ook door, langs de Weespertrekvaart en liep deze over in de Muiderstraatweg, die op zijn beurt overliep in de rijksweg naar Amersfoort.

De aansluiting met de Kamerlingh Onneslaan heeft tot 23 mei 1989 dienst gedaan als doorgaande route met het nummer N10. De huidige A10-Oost en Noord bestonden toen nog niet. Het verkeer werd bij de aansluiting Amsterdam-Rivierenbuurt van de A10-Zuid over de Europaboulevard langs de RAI binnendoor geleid naar het Coentunnelcircuit. De Mr. Treublaan, Prins Bernhardplein, het eerste stukje Gooiseweg en vervolgens de Kamerlingh Onneslaan maakten deel uit van deze N10. Op 23 mei 1989 werd de A10-oost en de omgelegde A1 tussen de S112 en knooppunt Diemen opengesteld, waarmee de Gooiseweg tussen de huidige aansluiting S112 en S113 (Muiderstraatweg/Middenweg) is opgeheven. Het doorgaande belang van de verbinding tussen het Prins Bernhardplein en de Rijksweg bij Diemen verviel daarmee.

  • Gooiseweg-Zuid

In de bloeitijd van de wegenaanleg, zo in de jaren 1960, ontvouwden zich vele megalomane plannen voor uitbreiding van de infrastructuur voor het autoverkeer. Met de aanleg van de grootschalige woningbouw in de Bijlmermeer was hier in een uitgebreid wegennet voorzien. Een van deze wegen, de Gooiseweg genaamd, diende het woningbouwgebied goed te ontsluiten en was om die reden als 2x4 expresweg gepland tussen de Ring A10 en de A9 en verder naar Weesp, Bussum, Rijksweg A1 en Huizen, hoogstwaarschijnlijk als 2x2-verbinding. De volledige Gooiseweg werd in het Provinciaal Wegenplan van 1968 opgenomen onder het nummer S22, als vervanging van de huidige kronkelige route die tertiaire weg zou worden.

In de Bijlmermeer is men voortvarend aan de slag gegaan met de woningbouw en de wegenstructuur. De aanleg van de Gooiseweg startte hier in 1969, en werd voor een deel op een enkele rijbaan voltooid met 2x2-rijstroken eind jaren 70 tussen de Daalwijkdreef en de Kerspeldreef. Voor de verbinding tussen de Gooiseweg-noord (bij huidige A10) en -zuid was een provisorische verbinding aanwezig ten westen van de Gooiseweg. Eind jaren 80 was het zuidelijke gedeelte gereed, tussen de Karspeldreef en de A9, waarmee Amsterdam-Zuidoost en de S112 een volwaardige aansluiting op het rijkswegennet kreeg. Pas op 24 augustus 1990 werd de Gooiseweg tussen de A10 en de Daalwijkdreef opengesteld, waarmee de Gooiseweg doorgaand te berijden werd vanaf het Prins Bernhardplein tot de Langbroekdreef, maar van een verlenging richting de A1 is het nooit gekomen. Op het ooit geplande tracé ten westen en zuiden van de Gaasperplas is de ruimtereservering aanwezig voor de verlenging naar Weesp en verder, die ter hoogte van de provinciegrens (met Utrecht) ophoudt. Voor de huidige congestie bij Weesp en Driemond had dit tracé gunstig uitgepakt, aangezien de Gooiseweg als bredere (2x2) en ongelijkvloerse weg was ontworpen. De tracering voor de Gooiseweg tussen Amsterdam en Bussum kwam niet meer voor in het Provinciale Wegenplan 1988, maar verwacht mag worden dat reeds in het Provinciale Wegenplan 1978 de verbinding van de kaarten verdween.

In 2010 verschenen plannen om de Gooiseweg in de Bijlmermeer af te waarderen naar een gelijkvloerse weg, om woningen te kunnen realiseren. Deze plannen zijn vooralsnog een stille dood gestorven.

Gooiseweg - S111

Tot midden jaren '80 was de A9 het eindpunt van de huidige S112-route. De ontwikkeling van Amsterdam-Zuidoost was in volle gang. In die jaren is onder meer de Langbroekdreef aangelegd die het gebied ontsloot op de A9 bij de aansluiting Amsterdam-Bijlmermeer. Begin jaren '90 is de Gooiseweg vanaf de A9 aangesloten op de Langbroekdreef met een gelijkvloers kruispunt. De Langbroekdreef loopt sindsdien in feite in een TOTSO. Hiermee heeft Amsterdam-Zuidoost een betere verbinding gekregen met de A9 via de aansluiting Amsterdam-Gaasperdam.

De andere straten van de huidige S112 in Amsterdam-Zuidoost zijn ook in de jaren '80 aangelegd. In 2000 is een ongebruikte lus in het knooppunt Holendrecht gebruikt om de Meibergdreef (S111) aan te sluiten op de A2 en A9 middels de aansluiting Amsterdam-Zuidoost.

Langbroek-, Meerkerk-, Holendrecht- en Meibergdreef

Deze wegen zijn in de jaren 80 aangelegd tijdens de bouw van de wijken in Amsterdam-Zuidoost. De term "dreef" in de straatnamen is afkomstig van het vee drijven. Een dreef of een drift is een weg waarlangs een kudde vee vanaf de boerderij naar de weilanden of open velden wordt gedirigeerd. Langbroek en Meerkerk zijn dorpen in respectievelijk de provincie Utrecht en Zuid-Holland. De Holendrecht is een riviertje net ten noorden van Abcoude. Het knooppunt Holendrecht is hier mede naar vernoemd. De Meiberg is een heuvel in Gelderland.

Toekomst

De aansluiting met de A9 zal tot 2020 worden aangepast vanwege de verbreding van de A9. Deze snelweg komt tussen de knooppunten Diemen en Holendrecht tevens in een tunnel te liggen, de Gaasperdammertunnel.

Externe Links

Stadsroutes van Amsterdam

voormalige stadsroutes: