S113 (Amsterdam)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
s113
Begin Mauritskade s100
Einde Aansluiting Weesp A9
Lengte ca. 9 km
Stadsroutes in Nederland
Route

Mauritskade → Centrum/Amsterdam CS


Linnaeusstraat

Oosterpark / Wijttenbachstraat

Oetewalerbrug (brug 189) Ringvaart

Ringdijk / Linnaeuskade


Middenweg

Kamerlingh Onneslaan / Hogeweg

Hugo de Vrieslaan / Wethouder Frankeweg

Kruislaan

Wembleylaan

Veeteeltstraat

Aansluiting Amsterdam-Watergraafsmeer


Hartveldseweg

Boven Rijkersloot / Arent Krijtsstraat

Jan Bertstraat

Raadhuisstraat

Schoolstraat

Beukenhorst / Burg. Bickerstraat


Muiderstraatweg

Ouddiemerlaan

Nic. Lublinkstraat

Prins Bernhardlaan

Provincialeweg


Provincialeweg

Weespertrekvaart

Provincialeweg →

Metroplaats

Elsrijkdreef


Elsrijkdreef

Bijlmerdreef


Bijlmerdreef

Groenhoven / Galantstraat

Galantstraat / Geerdinkhofweg


's-Gravendijkdreef → Karspeldreef

Arenpalmstraat

Kanterhofstraat

Kromwijkdreef


Kromwijkdreef

Klieverinkweg

Aansluiting Weesp

Langbroekdreef / Loosdrechtdreef →

Aansluiting Amsterdam-Bijlmermeer


Langbroekdreef

Aansluiting Amsterdam-Gaasperdam

De stadsroute s113 is een Amsterdamse stadsroute die achtereenvolgens loopt door Watergraafsmeer, onderdeel van het Amsterdamse stadsdeel Oost, de gemeente Diemen en de Amsterdamse wijk de Bijlmer. De route verbindt de centrumring s100 met de rijksweg en snelweg A9 bij de aansluitingen Amsterdam-Bijlmermeer en Amsterdam-Gaasperdam.

Routebeschrijving

De s113 begint op een verkeersplein aan de centrumring s100 bij het Tropeninstituut en loopt vervolgens in oostelijke richting over de Linnaeusstraat vergezeld van tramlijn 9 in het midden van de weg. De Linnaeusstraat gaat naadloos over in de Middenweg ter hoogte van de brug met de Ringvaart. De Middenweg is een kaarsrechte weg door het voormalig stadsdeel Watergraafsmeer en gaat bij de aansluiting Amsterdam-Watergraafsmeer van de A10 over in de Hartveldseweg door de gemeente Diemen. Deze weg gaat vervolgens over in de Muiderstraatweg ter hoogte van de kruising met de Ouddiemerlaan. Langs deze laatste twee wegen loopt de Weespertrekvaart parallel. Even voorbij De Sniep verlaat de route Diemen en loopt de Muiderstraatweg via een TOTSO richting de snelweg A1. De s113 buigt af over de Provincialeweg, wat alleen de straatnaam is en niet slaat op de wegbeheerder, want dit wegdeel valt onder de gemeente Diemen. Na de brug over de Weespertrekvaart volgt de kruising met de zijtak van de Provincialeweg die richting de N236 loopt. Vervolgens gaat de route richting de Bijlmer die bij de overgang naar de Elsrijkdreef begint. De s113 loopt dan in zuidoostelijke richting over deze weg weer over Amsterdamse grond naar de rotonde bij metrostation Ganzenhoef. Hier buigt de route af over de Bijlmerdreef, eerst in noordoostelijke richting en na een paar honderd meter weer in zuidelijke richting waar de weg overgaat in de 's-Gravendijkdreef voor een kort stuk. Hierna volgt wederom een bocht waar de Karspeldreef het overneemt. Ter hoogte van metrostation Kraaiennest ligt de kruising met de Kromwijkdreef, het laatste deel van de s113. Deze kaarsrechte weg eindigt even voorbij de aansluiting Amsterdam-Bijlmermeer van de A9 op de Loosdrechtdreef waar de s113 overgaat in de niet-autosnelweg N236 richting Weesp. De S113 is ook bewegwijzerd over de Langbroekdreef vanaf de aansluiting S112 van de A9.

Kenmerken en geschiedenis per straat

De s113 is nog steeds een vrij drukke stadsroute. Voor de komst van de Ring A10 en de A1 tussen de knooppunten Diemen en Watergraafsmeer was het belang van de wegen waar deze route over heen loopt nog groter. Een klein stukje was onderdeel van de N10 route die dwars door de stad voerde tot de A10-Oost gereedkwam. Verder liep tot 1990 Rijksweg 1 dwars door Diemen waar deze door middel van een gelijkvloerse kruising aansloot op de Gooiseweg en Middenweg. Hier ligt nu de aansluiting Amsterdam-Watergraafsmeer.

Linnaeusstraat

De eerste straat op de route van de s113 is de Linnaeusstraat een zeer oude weg die waarschijnlijk stamt uit de 12de eeuw. De straat heeft de huidige naam 1878 gekregen en is vernoemd naar de Zweedse arts, geoloog en plantkundige Carolus Linnaeus. Voor 1878 heette de staat Oetewalerweg naar het voormalige dorpje Oetewaal. Dit dorpje is 1651 door een grote stormvloed grotendeels weggevaagd. Wat overbleef van het dorp werd hierna tijdens de vierde grote stadsuitbreiding geannexeerd door Amsterdam. De Oetewalerbrug waar de Linnaeusstraat overgaat in de Middenweg herinnert nog aan dit voormalige dorp. De Linaeusstraat is een vrij rechte weg met een lengte van circa 950 meter en heeft grotendeels 2x1 rijstroken met in het midden de tramsporen van lijn 9. Er zijn voorzieningen voor langsparkeren en de weg heeft gescheiden fietspaden. De weg loopt parallel aan het Oosterpark en de Oosterparkbuurt, verder staat het Tropenmuseum aan deze weg. In november 2004 kwam de Linnaeusstraat in het nieuws vanwege de moord op Theo van Gogh vlakbij de kruising met de Wijttenbachstraat.

Middenweg

In het verlengde van de Linnaeusstraat loopt de Middenweg. De naam is afkomstig van de plek waar deze weg ligt, namelijk midden door Watergraafsmeer. Dit was tot 1921 een zelfstandige gemeente en voor 1629 een water, het Watergraftsmeer waarbij het woordt 'graft' staat voor gracht. Watergraafsmeer is dan ook voor het grootste deel een polder en één van de laagst gelegen delen van Amsterdam. De Middenweg is een kaarsrechte weg en heeft net als de Linnaeusstraat 2x1 rijstroken met in het midden de sporen van tramlijn 9. Voordat de Amsterdam ArenA gereedkwam in 1996 was langs deze weg Stadion De Meer gevestigd. Het stadion was bekend als vroegere thuisbasis van AFC Ajax. Op deze locatie staat nu de wijk Park de Meer [1]. Tegenover deze wijk ligt Betondorp waar Johan Cruijff werd geboren. In grofweg de periode 1970 tot 1990 was het deel van de Middenweg en de Linnaeusstraat tussen de Kamerling Onneslaan en de Wijttenbachstraat onderdeel van de N10. Sinds de openstelling van de A10-Oost sluit de Middenweg via de aansluiting Amsterdam-Watergraafsmeer hierop aan. De Middenweg is 2,3 kilometer lang.

Hartveldseweg en Muiderstraatweg

Via de Hartveldseweg en Muiderstraatweg loopt de s113 door de gemeente Diemen. De A10 in noordelijke richting vormt de gemeentegrens tussen Diemen en Amsterdam. Waar de naam van de 650 meter lange Hartveldseweg vandaan komt is onduidelijk. De naam Muiderstraatweg is uiteraard afkomstig van de oude route naar Muiden. De naam loopt over drie wegvakken en is in totaal 2,3 kilometer lang waarvan 1,2 kilometer bij de s113 hoort. Beide wegen zijn waarschijnlijk ontstaan in de 17de eeuw bij het graven van de Weespertrekvaart. Of ze toen ook al de huidige straatnamen hadden is onbekend.

Beide straten hebben een bewogen verleden. In de jaren tussen 1920 en 1940 is het gebied langs de Weespertrekvaart flink veranderd. De Hartveldseweg en Muiderstraatweg werden aangepast voor de komst van rijksweg 1 richting het Gooi. De rijksweg werd bij het invoeren van wegnummers op de bewegwijzering aangeduid als N1 maar het segment door Diemen was administratief rijksweg 705[2]. De N1 verliep over de Muiderstraatweg richting het oosten en ging buiten de bebouwde kom over in de snelweg A1. De A1 ging onder de spoorlijn Amsterdam-Weesp (de Oosterspoorweg) door. De spoorlijn had een vakwerkbrug over de rijksweg. Over het Amsterdam-Rijnkanaal lag destijds ook een vakwerkbrug die in 1972 is vervangen door de huidige Muiderbrug. Van knooppunt Diemen was geen sprake, deze werd in 1982 opengesteld. In Diemen sloot de rijksweg met een grote gelijkvloerse kruising aan op de Gooiseweg en Middenweg.

In de jaren 80 stond de weg door Diemen wederom een verandering te wachten. In deze periode werd begonnen met de aanleg van de Ring A10-Oost en Noord. Deze zou voor een deel op het tracé van de Gooiseweg komen te liggen langs de Weespertrekvaart. De rijksweg A1 zou in de nieuwe situatie met een eigen knooppunt gaan aansluiten op de A10. In 1989 was het dan zover en werd het nieuwe tracé van de A1 tussen de knooppunten Diemen en Watergraafsmeer opengesteld gelijktijdig met een deel van de A10-Oost. De Gooiseweg werd een stuk zuidelijker met de A10-Oost verbonden via de huidige aansluiting Amsterdam-Centrum en aangesloten op het wegvak door de Bijlmer. Voor het rijkswegdeel waar de Hartveldseweg en Muiderstraatweg overheen liepen betekende dit dat deze in beheer van de gemeente Diemen kwam. De rijksweg werd volledig opgebroken en een gemeentelijke weg met deels 1x2 rijstroken en deels 2x1 rijstroken kwam er voor terug met als middenafscheiding de doortrekking van de tramsporen voor lijn 9. Dit nieuwe segment van lijn 9 werd in 1990 in gebruik genomen.

Uiteindelijk zou de Muiderstraatweg in drie stukken worden gedeeld. Bij kruising met de Provinciale Weg werd deze weg de doorgaande richting waardoor een TOTSO ontstond. Een stuk oostelijker werd een nieuwe verbindingsweg aangelegd naar de toen nieuwe A1, de Weteringweg. De Muiderstraatweg (oude rijksweg 1) oostelijk van de kruising met de Weteringweg tot aan het huidige knooppunt Diemen werd volledig opgebroken en voor de woningen aldaar kwam een nieuwe toegangsweg op het oude rijkswegtracé die doodloopt tegen de spoorlijn. De vakwerkbrug van de spoorlijn over de oude rijksweg is ook verdwenen. De doorgang is dichtgestort en onderdeel geworden van de verbrede spoordijk vanwege de spoorverdubbeling tussen Amsterdam en Weesp die in 1995 gereedkwam. De route van de oude rijksweg 1 tussen de Weteringweg en knooppunt Diemen is op luchtfoto's nog goed te herkennen, onder andere aan de twee rijen bomen waar de weg tussendoor liep.[3]

Provinciale Weg

Deze weg sloot door middel van een gelijkvloerse kruising aan op de voormalige N1/A1 ter hoogte van de Sniep. De weg liep vroeger rechtdoor langs de Bijlmer ringsloot waar her en der nog stukjes van terug te vinden zijn.[4]. De weg liep door tot aan de rijksweg A2 en sloot aan op de huidige Burgemeester Stramanweg, die vroeger de naam Ouderkerkerweg had. Ook het wegvak richting Driemond parallel aan het riviertje de Gaasp heet Provinciale Weg. De naam stamt uit de tijd dat deze weg daadwerkelijk provinciale weg was als onderdeel van wat later de N236 zou worden. In 1982 werd de A9, ook bekend als de Gaasperdammerweg, opengesteld en in een later stadium kreeg de N236 een verbinding met de A9 via de aansluiting Weesp. Het deel van de Provinciale weg tussen Diemen en de A9 kwam in het beheer van Amsterdam bij de invoering van de Wet Herverdeling Wegenbeheer in 1993. Voor wat betreft het deel waar de s113 overheen loopt veranderde er veel bij de bouw van de Bijlmer in de jaren 80. De oorspronkelijke loop van de weg verdween evenals de ringsloot. Er kwam een nieuw stratenpatroon vanwege de woonwijk en de Provinciale Weg eindigt sinds het gereedkomen van de wijk op de Elsrijkdreef.

Elsrijkdreef

De resterende straten van de s113 zijn betrekkelijk jong en gereedgekomen met de voltooiing van dit deel van de Bijlmer begin jaren 80. Opvallend is dat straatnamen van de meeste doorgaande wegen in de Bijlmer eindigen op "dreef". Dit is een agrarische term en afkomstig van het drijven van vee van de boerderij naar het weiland. Veelal vanaf boerderijen in een dorp naar weilanden buiten de bebouwde kom. De wegen waarover dit plaatsvindt wordt een drift of dreef genoemd. De naam Elsrijk is afkomstig van de gelijknamige Amstelveense wijk ten westen van de s108. Deze wijk is op zijn beurt weer vernoemd naar een voormalige boerderij die hier in de buurt stond. De Elsrijkdreef zelf is 650 meter lang waarvan 450 meter uitmaakt van de s113. De weg is uitgevoerd met 1x2 rijstroken al is de enkele brug over de ringsloot nabij metrostation Ganzehoef dusdanig breed dat deze de suggestie wekt dat de weg bedoeld was voor 2x2 rijstroken. Op de brug is de overbreedte nu in gebruik als bushalte.

Bijlmerdreef

De Bijlmerdreef is één van de hoofdwegen door de Bijlmer en loopt van het noordoosten naar het zuidwesten midden door de wijk tot aan station Amsterdam-Bijlmer Arena . De dreef is 2,7 kilometer lang waarvan de 500 meter tussen de rotonde met de Elsrijkdreef en de kruising met de Geerdinkhofweg/'s-Gravendijkdreef onderdeel is van de s113. De dreef is vernoemd naar de Bijlmer en het voormalige Bijlmermeer.

's-Gravendijkdreef

De 650 meter lange 's-Gravendijkdreef is vernoemd naar een boerderij in de Zuidhollandse plaats Noordwijkerhout. De weg is uitgevoerd met 2x1 rijstroken met verhoogde en verharde middenafscheiding.

Karspeldreef

Deze 2,6 kilometer lange dreef doorkruist ook de volledige wijk en heeft ook gescheiden rijbanen met verhoogde middenafscheiding. Alleen de 280 meter langs het voormalige winkelcentrum Kraaiennest, sinds 2012 de Kameleon, is onderdeel van de s113. De naam van de dreef verwijst naar de voormalige gemeente Weesperkarspel. Het woord karspel verwijst naar kerkdorp of parochie.

Kromwijkdreef

De volgende straat op de s113 route is de 600 meter lange Kromwijkdreef uitgevoerd met gescheiden rijbanen. De dreef is vernoemd naar diverse patriciërshuizen in Utrecht. Een patriciër was een lid van Romeinse adel. Hier tegenover stond het gewone volk ofwel het plebs.

Loosdrechtdreef

De Loosdrechtdeef vormt het laatste stukje van de s113 tot aan kruising met de aansluiting Weesp aan de oostzijde van de A9. Het deel van de Loosdrechtdreef tussen de aansluiting Weesp en de Kromwijkdreef is gelijktijdig aangelegd met de A9 begin jaren 80. Ergens eind jaren 80 is de weg doorgetrokken naar de niet-autosnelweg N236. De dreef is vanaf de kruising met de Kromwijkdreef in noordelijke richting bewegwijzerd als N236 en het gehele wegvak heeft gescheiden rijbanen. De dreef is vernoemd naar het Noordhollandse dorp Loosdrecht dat onder de gemeente Wijdemeren valt.

Toekomst

De Gaasperdammerweg zal de komende jaren drastisch veranderen. Deze komt in een tunnel te liggen, de Gaasperdammertunnel. Hiervoor zal ook de aansluiting Weesp compleet veranderen en zal opnieuw worden aangelegd. De aansluiting zal worden verplaatst en er komt één grote kruising tussen de Loosdrechtdreef, Langbroekdreef, Kromwijkdreef en de aansluiting Weesp. Dit betekent ook dat de loop van de diverse wegen zal veranderen. [5]

Externe Links

Foto's & Video's

Refrenties

Stadsroutes van Amsterdam

voormalige stadsroutes: