S114 (Amsterdam)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
S114.svg
Blank.png
S114
Begin Amsterdam - Zeeburg
Einde Diemen
Lengte ca. 10 km
Stadsroutes in Nederland
Route

VRI zwart.svg Piet Heinkade S100.svg → Centrumring Amsterdam

Tunnel.svg Piet Heintunnel

VRI zwart.svg Zuiderzeeweg


IJburglaan

Afslagsymbool.svg Aansluiting Zeeburg NLA010.svgKnooppuntsymbool.svg Watergraafsmeer NLA001.svg

Brug.svg Enneüs Heermabrug (brug 2001) Riviersymbool.svg IJ

VRI zwart.svg Jan Olphert Vaillantlaan/Haringbuisdijk

VRI zwart.svg John Hadleystraat/Schokkerdijk

Brug.svg Brug 2002

VRI zwart.svg Cas Oorthuyskade

VRI zwart.svg Vennepluimstraat/Daguerrestraat

VRI zwart.svg Diemerparklaan

VRI zwart.svg Ruisrietstraat/Lumièrestraat


Pampuslaan

Junction.svg Eva Besnyöstraat

Junction.svg Ben van Meerendonkstraat/Pieter Oosterhuisstraat

Junction.svg Bert Haanstrakade


Muiderlaan Werkzaamheden.svg

Junction.svg Wim Noordhoekkade Werkzaamheden.svg

Brug.svg Benno Premselabrug (Brug 2005) Riviersymbool.svg IJmeer

Brug.svg Stellingbrug

Junction.svg Overdiemerweg (alleen westelijke deel)


Fortdiemerdamweg

Brug.svg Uyllanderbrug (Brug 2007) Riviersymbool.svg Amsterdam-Rijnkanaal

VRI zwart.svg Diemerpolderweg


Diemerpolderweg

VRI zwart.svg Knooppuntsymbool.svg Diemen NLA009.svg gepland als fase 3.

VRI zwart.svg Weteringweg → S113.svg Aansluiting DiemenNLA001.svg

Diemerpolderweg → Znak d42.svg Diemen

De stadsroute S114 is een stadsroute in het voormalige stadsdeel Zeeburg en de wijk IJburg van Amsterdam. In 2010 is Zeeburg opgegaan in het stadsdeel Amsterdam-Oost. De Amsterdamse stadsroutes zijn eind jaren 70 ingevoerd. De route begint op een VRI geregelde kruising met de S100, de centrumring van Amsterdam, en loopt vervolgens door de Piet Heintunnel en over het Zeeburgereiland de opgespoten eilanden van IJburg. Na IJburg loopt de route weer over het vasteland parallel aan de A1 naar Diemen.

Routebeschrijving

De S114 begint op de kruising met de Piet Heinkade/Panamalaan (S100) en gaat direct de Piet Heintunnel in die twee tunnelbuizen telt voor de autoweg en één buis voor de tramlijn. In beide buizen liggen twee rijstroken zonder vluchtstroken. De S114 heeft hier de status van autoweg met een maximumsnelheid van 70 km/u. Na de tunnel volgt direct een geregelde kruising met de Zuiderzeeweg. de 2x2 S114 loopt hier met de naam IJburglaan over het Zeeburgereiland. Dit is een kunstmatig eiland gevormd door aangeplempt baggerslib uit het IJ en IJmeer. De weg heeft hier sinds 2010 een maximumsnelheid van 50 km/u. Aan de zuidkant lopen de sporen van tramlijn 26 parallel aan de weg. Dan volgt de aansluiting met de ring- en rijksweg A10 door middel van twee kruispunten met verkeerslichten.

De IJburglaan versmalt na de tweede kruising naar één rijbaan met één rijstrook per richting en gaat dan over de Enneüs Heermabrug de wijk IJburg binnen. Na de brug heeft de weg weer gescheiden rijbanen echter, met één strook per richting. Bij de kruising met Cas Oorthuyskade kruist de rijbaan in oostelijke richting de tramsporen. De tramlijn loopt vervolgens tot het eindpunt bij de Eva Besnyöstraat in de middenberm van de S114. Vlak voor de kruising met deze straat maakt de weg een scherpe bocht noordwaarts om na de kruising met de Bert Haanstrakade weer af te buigen in zuidoostelijke richting. De weg heeft hier voorlopig nog één rijbaan maar is voorbereid op een tweede. De Benno Premselabrug heeft wel gescheiden rijbanen met een configuratie van 1+busbaan x busbaan+1. Verder staan er opvallende uitstraling met schuin geplaatste lichtmasten. Na deze brug volgt een kruising met de Overdiemerweg. De westelijke tak is een doodlopende weg die alleen dienst doet als ontsluiting van een paar woningen die langs deze weg staan. De oostelijke tak is niet toegankelijk voor doorgaand verkeer. Na deze kruising volgt de Uyllanderbrug, een boogbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Deze brug heeft verder dezelfde rijstrookindeling en uitstraling als de Benno Premselabrug. Hierna volgt een geregelde kruising met de Diemerpolderweg en de afrit vanaf de A9. De S114 gaat vervolgend verder over deze weg in westelijke richting. Tenslotte volgt de aansluiting Diemen met de A1 waarna de Diemerpolderweg doorloopt naar Diemen. De route door IJburg heeft een maximumsnelheid van 50 km/u. Op de Benno Premselabrug en Uyllanderbrug mag 70 km/u worden gereden.

Geschiedenis

De wegen waar de S114 over heen loopt zijn nog relatief jong. De huidige IJburglaan tussen de A10 en de Zuiderzeeweg kwam als eerste segment in 1990 gereed tegelijk met de A10-Oost. Dit was noodzakelijk omdat het vervoer van gevaarlijke stoffen niet door de Zeeburgertunnel mag. Bij de aansluiting Zeeburg moet dit transport de snelweg verlaten om via de Zuiderzeeweg en Schellingwouderbrug naar de aansluiting Nieuwendam te rijden. De aansluiting Zeeburg had oorspronkelijk een andere configuratie en was krapper uitgevoerd.

De Rietlanden

Tussen 1880 en 1990 was de locatie waar nu de Panamalaan en het Rietlandpark liggen onderdeel van het spoorwegcomplex ten behoeve van het oostelijk Havengebied. Tussen de jaren 1980 - 1990 raakten de spoorlijnen hun functie kwijt en lagen er ongebruikt bij. Dit gebied wordt wel "De Rietlanden" genoemd vanwege het riet dat voor 1880 in dit moerasachtige gebied veel voor kwam. Vanaf 1990 werd het gebied opgeruimd en ingericht voor het bouwen van woningen en bedrijven. Deze ontwikkelingen en ook de plannen voor de toekomstige wijk IJburg maakten een nieuwe ontsluitingsweg noodzakelijk. De bestaande Zuiderzeeweg zou het extra verkeer niet meer aan kunnen. Besloten werd om een tunnel aan te leggen onder het spoorwegbassin en Amsterdam-Rijnkanaal door. Ook werd door De Rietlanden de wegen Panamalaan en Piet Heinkade aangelegd die sindsdien onderdeel van de S100 zijn. De Piet Heintunnel werd in 1997 opengesteld voor autoverkeer. De tramlijn 26 kwam in 2005 gereed.

IJburg

Eind jaren 90 werd gestart met de aanleg van de eilanden voor de wijk IJburg. In 2001 kwam de Enneüs Heermabrug gereed en werd de IJburglaan doorgetrokken in oostelijke richting over deze zandeilanden. In eerste instantie was de weg bedoeld voor bouwverkeer maar na oplevering van de eerste woningen werd de weg geschikt gemaakt voor het normale wegverkeer. De IJburglaan liep in eerste instantie dood op de plek waar deze overgaat in de Pampuslaan.

Voor de bouw van het zuidelijk deel werd een tweede brug gebouwd om IJburg aan de zuid-oostkant ook te ontsluiten. Dit werd de Wim Noordhoekkade met de Benno Premselabrug. In eerste instantie voor bouwverkeer bedoeld maar officieel als eerste fase in het project OOIJ. De brug werd in 2004 opgeleverd.

Het inwoneraantal van IJburg was inmiddels al zover gegroeid dat bij aansluiting met de A10 filevorming aan de orde van de dag is. Dit wordt mede veroorzaakt door capaciteitsgebrek bij de Enneüs Heermabrug waar het verkeer van twee rijstroken naar één moet. Al snel werd de Benno Premselabrug als sluiproute ontdekt door de bewoners. Automobilisten gingen​ zelfs zover om de bouwhekken weg te halen om er door te kunnen. Uiteindelijk is besloten om deze uitgang permanent open te stellen.

IJburglaan

Deze laan is vernoemd naar de wijk waar deze doorheen loopt, IJburg. Deze naam is weer herleid uit de naam van het binnenwater het IJ en IJ-meer. Een burg is een andere naam voor een vesting of burcht. De naam van de wijk betekent dus in feite vesting aan het IJ.

Pampuslaan

Voor de kust van Muiden ligt het klein eilandje Pampus in het IJmeer met daarop een verdedigingswerk van de Stelling van Amsterdam, Fort Pampus. In vroeger tijden moesten hier vaak schepen een tijd wachten tot de eb voorbij was om weer verder te kunnen varen. Hier komt de uitdrukking "voor Pampus liggen" vandaan.

Muiderlaan

Vernoemd naar de nabij gelegen plaats Muiden.

Fortdiemerdamweg

Vernoemd naar de nabij gelegen onderdeel van de Stelling van Amsterdam, het Fort Diemerdam. In feite is dit geen fort maar de naam is in de loop der tijd ingeburgerd. De meer passende naam voor dit verdedigingswerk is Kustbatterij bij Diemerdam. [1] toegekend voor dit wegvak.

Diemerpolderweg

Deze weg is vernoemd naar de polder waar deze doorheen loopt, de Diemerpolder.

Laatste ontwikkelingen

De S114 eindigde tot 2014 feitelijk op de Overdiemerweg. Verkeer kon tot gereedkomen van het laatste segment gebruikmaken van de Overdiemerweg welke in principe eigen weg is van de Nuon. Deze weg loopt achter winkelcentrum Maxis langs en sluit aan op de Maxisweg die in oostelijke richting eindigt in Muiden. Bij deze plaats kan men via de aansluiting Muiden de A1 op rijden. Tegen de sluiting van deze weg was nog geprotesteerd door onder andere bewoners van IJburg die nu een flink stuk om moeten rijden om bij de Maxis te komen. De afsluiting is afgesproken met de Nuon die eigenaar is van het deel tussen de Wim Noordhoekkade en de Maxis. De westelijke tak blijft open vanwege aanwonenden aldaar. Tot de openstelling op 25 juli 2014 van het segment over de Uyllanderbrug reed het verkeer over één rijbaan van de Benno Premselabrug die ingericht was als 1x2. De oostelijke rijbaan lag er toen ongebruikt bij maar werd regelmatig gebruikt als parkeerstrook. Vanaf de openstelling zijn beide rijbanen in gebruik. De S114 loopt sindsdien door tot de aansluiting Diemen van de A1 die ook is aangepast aan de nieuwe situatie.

Grote delen van de route zijn nog volop in ontwikkeling, al hebben een aantal projecten vertraging opgelopen door de huidige economische crisis. Inmiddels zijn de bouwactiviteiten in volle gang. Op het Zeeburgereiland zijn woningen en bedrijven gepland op de locatie waar tot 2006 een rioolwaterzuivering stond. Dit gebied is al een paar jaar bouwrijp. De S114 had tussen de Zuiderzeeweg en de A10 tot 2010 een maximumsnelheid van 70 km/u. Als voorbereiding op de komst van de woonwijk is deze teruggebracht tot 50 km/u.

In augustus 2014 is een directe verbinding naar de S114 in knooppunt Diemen vanaf de A9 opengesteld die gebruikt kan worden door verkeer vanuit zuidelijke richting. Deze aansluiting heeft het nummer 1a gekregen en is vooralsnog alleen een afrit. De aansluiting is voorbereid op een toerit naar de A1 richting Amsterdam.

Toekomst

De Benno Premselabrug heeft gescheiden rijbanen en de weg versmald naar 1x2 op de Wim Noordhoekkade. Die is wel voorbereid op gescheiden rijbanen echter de tweede rijbaan moet nog worden aangelegd.

Externe Links

Referenties

Stadsroutes van Amsterdam

S100.svg S101.svg S102.svg S103.svg S104.svg S105.svg S106.svg S107.svg S108.svg S109.svg

S110.svg S111.svg S112.svg S113.svg S114.svg S115.svg S116.svg S117.svg S118.svg

voormalige stadsroutes:

S207.svg S211.svg