S114 (Amsterdam)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
S114
Begin Amsterdam - Zeeburg
Einde Diemen
Lengte ca. 10 km
Stadsroutes in Nederland
Route

Piet Heinkade → Centrumring Amsterdam

Piet Heintunnel

Zuiderzeeweg


IJburglaan

Aansluiting Zeeburg Watergraafsmeer

Enneüs Heermabrug (brug 2001) IJ

Jan Olphert Vaillantlaan/Haringbuisdijk

John Hadleystraat/Schokkerdijk

Brug 2002

Cas Oorthuyskade

Vennepluimstraat/Daguerrestraat

Diemerparklaan

Ruisrietstraat/Lumièrestraat


Pampuslaan

Eva Besnyöstraat

Ben van Meerendonkstraat/Pieter Oosterhuisstraat

Bert Haanstrakade


Muiderlaan

Wim Noordhoekkade

Benno Premselabrug (Brug 2005) IJmeer

Stellingbrug

Overdiemerweg (alleen westelijke deel)


Fortdiemerdamweg

Uyllanderbrug (Brug 2007) Amsterdam-Rijnkanaal

Diemerpolderweg


Diemerpolderweg

Diemen gepland als fase 3.

Weteringweg → Aansluiting Diemen

Diemerpolderweg → Diemen

De stadsroute S114 is een stadsroute in het voormalige stadsdeel Zeeburg en de wijk IJburg van Amsterdam en aan de noordoostkant van Diemen. In 2010 is Zeeburg opgegaan in het stadsdeel Amsterdam-Oost. De Amsterdamse stadsroutes zijn eind jaren 70 ingevoerd.

De route begint op een VRI geregelde kruising met de S100, de centrumring van Amsterdam, en loopt vervolgens door de Piet Heintunnel en over het Zeeburgereiland en de opgespoten eilanden van IJburg. Na IJburg loopt de route weer over het vasteland parallel aan de A1 naar Diemen.

Routebeschrijving

De S114 begint op de kruising met de Piet Heinkade/Panamalaan (S100) en gaat direct de Piet Heintunnel in die twee tunnelbuizen telt voor de autoweg en één buis voor de tramlijn. In beide buizen liggen twee rijstroken zonder vluchtstroken. De S114 heeft hier de status van autoweg met een maximumsnelheid van 70 km/u. Na de tunnel volgt direct een geregelde kruising met de Zuiderzeeweg. de 2x2 S114 loopt hier met de naam IJburglaan over het Zeeburgereiland. Dit is een kunstmatig eiland gevormd door aangeplempt baggerslib uit het IJ en IJmeer. De weg heeft hier sinds 2010 een maximumsnelheid van 50 km/u. Aan de zuidkant lopen de sporen van tramlijn 26 parallel aan de weg. Na ongeveer een kilometer volgt de aansluiting met de ring- en rijksweg A10 door middel van twee kruispunten met verkeerslichten.

De IJburglaan versmalt na de tweede kruising naar één rijbaan met één rijstrook per richting en gaat dan over de Enneüs Heermabrug de wijk IJburg binnen. Na de brug heeft de weg weer gescheiden rijbanen echter, met één strook per richting. Bij de kruising met Cas Oorthuyskade kruist de rijbaan in oostelijke richting de tramsporen. De tramlijn loopt vervolgens tot het eindpunt bij de Eva Besnyöstraat in de middenberm van de S114. Vlak voor de kruising met deze straat maakt de weg een scherpe bocht noordwaarts om na de kruising met de Bert Haanstrakade weer af te buigen in zuidoostelijke richting. De weg heeft hier voorlopig nog één rijbaan maar is voorbereid op een tweede. De Benno Premselabrug heeft wel gescheiden rijbanen met een configuratie van 1+busbaan x busbaan+1. Verder staan er opvallende uitstraling met schuin geplaatste lichtmasten. Na deze brug volgt een met een VRI geregelde kruising met de Overdiemerweg. De westelijke tak is een doodlopende weg die alleen dienst doet als ontsluiting van een paar woningen die langs deze weg staan en een paar woonarken die in de nabijheid liggen. De oostelijke tak was enkele jaren niet toegankelijk voor doorgaand verkeer, maar is na een renovatie in 2020 weer opengesteld voor doorgaand verkeer. Na deze kruising volgt de Uyllanderbrug, een boogbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Deze brug heeft verder dezelfde rijstrookindeling en uitstraling als de Benno Premselabrug. Hierna volgt een geregelde kruising met de Diemerpolderweg en de afrit vanaf de A9. De S114 gaat vervolgens verder over deze weg in westelijke richting. Tenslotte volgt de aansluiting Diemen met de A1 waarna de Diemerpolderweg doorloopt naar Diemen.

De route door IJburg heeft een maximumsnelheid van 50 km/u. Op het meest oostelijke deel, vanaf de Benno Premselabrug tot aan Diemen, mag 70 km/u worden gereden.

Geschiedenis

De wegen waar de S114 over heen loopt zijn nog relatief jong. De huidige IJburglaan tussen de A10 en de Zuiderzeeweg kwam als eerste segment in 1990 gereed tegelijk met de A10-Oost. Dit was noodzakelijk omdat het vervoer van gevaarlijke stoffen niet door de Zeeburgertunnel mag. Bij de aansluiting Zeeburg moet dit transport de snelweg verlaten om via de Zuiderzeeweg en Schellingwouderbrug naar de aansluiting Nieuwendam te rijden. De aansluiting Zeeburg had oorspronkelijk een andere configuratie en was krapper uitgevoerd.

De Rietlanden

Tussen 1880 en 1990 was de locatie waar nu de Panamalaan en het Rietlandpark liggen onderdeel van het spoorwegcomplex ten behoeve van het oostelijk Havengebied. Tussen de jaren 1980 - 1990 raakten de spoorlijnen hun functie kwijt en lagen er ongebruikt bij. Dit gebied wordt wel "De Rietlanden" genoemd vanwege het riet dat voor 1880 in dit moerasachtige gebied veel voor kwam. Vanaf 1990 werd het gebied opgeruimd en ingericht voor het bouwen van woningen en bedrijven.

Deze ontwikkelingen en ook de plannen voor de latere wijk IJburg maakten een nieuwe ontsluitingsweg noodzakelijk. De bestaande Zuiderzeeweg zou het extra verkeer niet meer aan kunnen. Besloten werd om een tunnel aan te leggen onder het spoorwegbassin en Amsterdam-Rijnkanaal door. Ook werd door De Rietlanden de wegen Panamalaan en Piet Heinkade aangelegd die sindsdien onderdeel van de S100 zijn. De Piet Heintunnel werd in 1997 opengesteld voor autoverkeer. De tramlijn 26 kwam in 2005 gereed.

Zeeburg

Het deel door Zeeburg, tussen de Zuiderzeeweg en de A10, is sinds de openstelling rond 1990 grotendeels ongewijzigd gebleven. Wel is halverwege een nieuwe door een VRI geregelde kruising aangelegd alsmede een oversteek voor fietsers en voetgangers. Ten noorden van de weg is tussen 2010 en 2020 een nieuwe woonwijk ontwikkeld.

De S114 had tussen de Zuiderzeeweg en de A10 tot 2010 een maximumsnelheid van 70 km/u. Als voorbereiding op de komst van de woonwijk is deze rond 2010 teruggebracht tot 50 km/u.

IJburg

IJburg is een woonwijk die is gebouwd op verschillende in de jaren negentig opgespoten eilanden. In 2001 kwam de Enneüs Heermabrug gereed en werd de IJburglaan doorgetrokken in oostelijke richting over deze zandeilanden. In eerste instantie was de weg bedoeld voor bouwverkeer maar na oplevering van de eerste woningen werd de weg geschikt gemaakt voor het normale wegverkeer. De IJburglaan liep in eerste instantie dood op de plek waar deze overgaat in de Pampuslaan.

Het inwoneraantal van IJburg groeide flink waardoor op de enige ontsluitingsweg, nabij de aansluiting met de A10, filevorming aan de orde van de dag was. Dit werd mede veroorzaakt door capaciteitsgebrek bij de Enneüs Heermabrug waar al het verkeer van en naar IJburg overheen moest.

Al snel werd de Benno Premselabrug als sluiproute ontdekt door de bewoners. Automobilisten gingen​ zelfs zover om de bouwhekken weg te halen om er door te kunnen. Uiteindelijk is besloten om deze uitgang permanent open te stellen.

IJburglaan

Deze laan is vernoemd naar de wijk waar deze doorheen loopt, IJburg. Deze naam is weer herleid uit de naam van het binnenwater het IJ en IJ-meer. Een burg is een andere naam voor een vesting of burcht. De naam van de wijk betekent dus in feite vesting aan het IJ.

Pampuslaan

Voor de kust van Muiden ligt het eilandje Pampus in het IJmeer met daarop een verdedigingswerk van de Stelling van Amsterdam, Fort Pampus. In vroeger tijden moesten hier vaak schepen een tijd wachten tot de eb voorbij was om weer verder te kunnen varen. Hier komt de uitdrukking "voor Pampus liggen" vandaan.

Muiderlaan

Vernoemd naar de nabij gelegen plaats Muiden.

Diemen

Direct ten oosten van IJburg begint de gemeente Diemen. Ten behoeve van het project OOIJ werd aansluitend op de IJburgse Wim Noordhoekkade rond 2004 de Benno Premselabrug aangelegd. In eerste instantie werd deze brug en het aansluitende wegvak uitsluitend opengesteld voor bouwverkeer naar IJburg. Bewoners van IJburg ontdekten al snel deze 'sluiproute' en gingen ook van deze weg gebruik maken. Na enkele jaren werd dit wegvak officieel voor regulier verkeer opengesteld. De (huidige) S114 loopt na de Benno Premselabrug in de richting van de Overdiemerweg. Hoewel in eerste instantie twee rijbanen waren aangelegd die ruimte boden voor 2x2 rijstroken, is de eerste periode één rijbaan ongebruikt gelaten. Tot 2014 eindigde de weg na ongeveer een kilometer op de Overdiemerweg. Via deze 'eigen weg' die in beheer is van een energiebedrijf kon verkeer via winkelcentrum Maxis en de Maxisweg doorrijden tot Muiden. Bij deze plaats kan men via de aansluiting Muiden de A1 op rijden.

Op 25 juli 2014 werd de Uylanderweg en aanliggende wegvakken opengesteld en werd ook de tweede rijbaan op de Benno Premselabrug in gebruik genomen waarbij op beide rijbanen één rijstrook werd gereserveerd voor lijnbussen. Met openstelling van de Uylanderweg hoefde doorgaand verkeer niet meer via de Overdiemerweg. Uit vermeende vrees voor sluipverkeer is op dat moment door de gemeente Diemen besloten dat de Overdiemerweg afgesloten moest worden voor doorgaand verkeer. Tegen de sluiting van deze weg werd hevig geprotesteerd door bewoners van IJburg die nu een flink stuk om moeten rijden om bij de Maxis te komen. In 2020 is, na een renovatie, de Overdiemerweg weer voor doorgaand verkeer opengesteld. Hierbij is op de kruising met de S114 een VRI aangelegd.

Ten zuiden van de Uylanderbrug is in augustus 2014 een directe verbinding naar de S114 in knooppunt Diemen vanaf de A9 opengesteld die gebruikt kan worden door verkeer vanuit zuidelijke richting. Deze aansluiting heeft het nummer 1a gekregen. Enkele jaren later is vanaf de S114 ook een aansluiting in de richting van de A9 opengesteld.

Fortdiemerdamweg

Vernoemd naar de nabij gelegen onderdeel van de Stelling van Amsterdam, het Fort Diemerdam. In feite is dit geen fort maar de naam is in de loop der tijd ingeburgerd. De meer passende naam voor dit verdedigingswerk is Kustbatterij bij Diemerdam. [1] toegekend voor dit wegvak.

Diemerpolderweg

Deze weg is vernoemd naar de polder waar deze doorheen loopt, de Diemerpolder.

Toekomst

Er zijn geen verdere toekomstplannen voor de S114 bekend.

Externe Links

Referenties

Stadsroutes van Amsterdam

voormalige stadsroutes: