S116 (Amsterdam)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
S116
Begin Piet Heinkade - S100
Einde aansluiting Amsterdam-Noord - A10
Lengte 5,6 km
Stadsroutes in Nederland
Route

Piet Heinkade → → Centrum, Zeeburg


Kattenburgerstraat

Mariniersbrug brug 272 Dijksgracht

Kattenburgergracht/Prins Hendrikkade


Prins Hendrikkade

Kattenburgerbrug brug 274 Nieuwe Vaart

Kadijksplein

Kortjewantsbrug brug 487 Nieuwe Herengracht

Schippersgracht

Foelistraat / Valkenburgerstraat / IJtunnel


IJtunnel

Johan van Hasseltweg


Nieuwe Leeuwarderweg

Nieuwe Purmerweg

IJdoornlaan

Aansluiting Amsterdam-Noord → Zaanstad / Utrecht

→ Volendam

De stadsroute S116 is een stadsroute van Amsterdam met een lengte van circa 6 kilometer die het deel van Amsterdam ten zuiden van het IJ via de IJtunnel met Amsterdam-Noord en de ringweg A10 verbindt.

Routebeschrijving

De S116 met de Noord/Zuidlijn.

De route begint aan de centrumring S100 bij de Piet Heinkade en loopt onder de naam Kattenburgerstraat vervolgens in zuidelijke richting langs de kazernes van de Koninklijke Marine. Hierna volgt op het Kattenburgerplein een VRI geregeld kruispunt waar de Kattenburgergracht op aansluit. De Prins Hendrikkade gaat hier verder en na de bruggen over de Nieuwe Vaart en de Nieuwe Herengracht volgt een grote kruising met het IJtunneltracé. De Valkenburgstraat gaat ongelijkvloers onder de Prins Hendrikkade door die richting het Centraal Station loopt. De S116 buigt hier af en gaat de IJtunnel in die de stadsroute onder het Oosterdok, de spoorlijnen, S100 en het IJ voert naar Amsterdam-Noord. Op de zuidelijke tunnelmond van de IJtunnel staat het markante gebouw van het technologiemuseum NEMO.

In Amsterdam-Noord ligt het eerste deel van de S116 verdiept en loopt parallel aan het Noordhollands Kanaal. De eerstvolgende kruising is met de S118 in de vorm van een ongelijkvloerse halfklaverbladaansluiting. Hierna loopt de route verder in noordoostelijke richting onder de naam Nieuwe Leeuwarderweg. De volgende aansluitingen met de Nieuwe Purmerweg en de S115/S117 zijn eveneens ongelijkvloers. Hierna eindigt de S116 op de aansluiting Amsterdam-Noord die verbinding geeft met de A10. De weg zelf loopt ten noorden van de A10 over in de niet-autosnelweg N247 naar Volendam en Hoorn.

Kenmerken en geschiedenis per straat

Kattenburgerstraat

De Kattenburgerstraat loopt over het eiland Kattenburg. De naam is ontleend aan een oud verdedingswerk dat hier ooit heeft gestaan, de kat. Dit was een opstelplaats vaak een platform om geschut te kunnen plaatsen die boven een verdedingsmuur moest uitsteken. De huidige Kattenburgerstraat stamt uit de jaren 60 toen de oude bebouwing op het eiland plaats moest maken voor nieuwbouw. De straat is bekend vanwege een kazerne van de Koninklijke Marine en het Scheepvaartmuseum. De Kattenburgerstraat is 750 meter lang en heeft 1x2 rijstroken op een vrij brede rijbaan.

Prins Hendrikkade

In het verlengde van de Kattenburgerstraat ligt de Prins Hendrikkade. Deze weg is circa 2 kilometer lang en loopt door tot het Westerdok aan de westzijde van het Centraal Station. De kade was de oorspronkelijke noordelijke begrenzing van de stad Amsterdam en de oude oever van het IJ en bestond wat betreft straatnamen uit verschillende delen. In 1879 werd de gehele kade vernoemd naar Prins Willem Frederik Hendrik van Oranje-Nassau, zoon van koning Willem II. Eind 19de eeuw werden enkele eilanden aangeplemd in het IJ, waaronder het eiland waar het Centraal Station op staat. Hierdoor is de Prins Hendrikkade geen IJ-kade meer. In de jaren 30 is de weg verbreed vanwege het toenemende verkeer en de tramlijnen. Het deel tussen de Kattenburgerstraat en de IJtunnel is onderdeel van de s116. Vroeger was de Valkenburgerstraat,die richting het zuiden in het verlengde van de IJtunnel ligt, ook bewegwijzerd als s116. Na het sluiten van de tunnel onder het Mr. Visserplein in de jaren 90 en het versmallen van de Valkenburgerstraat is de stadsroute hier verdwenen.

IJtunnel

Voor een omschrijving van de IJtunnel, zie het artikel over de IJtunnel.

Nieuwe Leeuwarderweg

In het verlengde van de IJtunnel loopt de Nieuwe Leeuwarderweg en is in dezelfde tijd gerealiseerd als de IJtunnel en opende in 1968 voor verkeer. De naam is afkomstig van de Friese stad Leeuwarden. De toevoeging "nieuwe" heeft waarschijnlijk betrekking op de nieuwe route richting Leeuwarden waar deze weg deel van uit zou uitmaken. In de oorspronkelijke rijkswegenplannen tot en met het Structuurschema Verkeer en Vervoer van 1977 stond rijksweg 7 opgenomen die zou moeten beginnen bij de huidige aansluiting Amsterdam-Noord van de A10. De A7 zou dan door het Waterland langs Het Schouw naar Purmerend lopen. Deze verbinding is in 1981 definitief geschrapt om financiële redenen. De route van de A7 werd verplaatst naar het huidige wegvak tussen knooppunt Zaandam en Purmerend, de oude provinciale weg S14. Op de plek van de huidige aansluiting Amsterdam-Noord was voor de aansluiting tussen de A10 en de A7 een vlinderdasknooppunt gepland. De Nieuwe Leeuwarderweg is tussen 2007 en 2012 aangepast in verband met de aanleg van de Noord-Zuidlijn en de samenvoeging van het Florapark en Volewijcksepark. De weg is verdiept aangelegd en ook de aansluitingen zijn aangepast. De Nieuwe Leeuwarderweg heeft de status van stadsautoweg met 2x2 rijstroken en een maximumsnelheid van 70 km/u en is exclusief de IJtunnel circa 3 kilometer lang. In het verlengde loopt de N247 richting Volendam.

Externe Links

Stadsroutes van Amsterdam

voormalige stadsroutes: