S122 (Rotterdam)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
S122.svg
Blank.png
S122
Begin Rotterdam (Boompjes/Vasteland)
Einde Rotterdam (Strevelsweg)
Lengte 3 km
Stadsroutes in Nederland
Route

VRI zwart.svg Vasteland / Boompjes S100.svg S106.svg

Brug.svg Erasmusbrug S106.svg

VRI zwart.svg Wilhelminaplein / Posthumalaan S106.svg


Posthumalaan

Junction.svg Veemstraat


Hillelaan

Junction.svg Rijnhaven Zuidzijde

VRI zwart.svg Brede Hilledijk

VRI zwart.svg Maashaven Noordzijde / Pretorialaan


Maashaven Oostzijde

Junction.svg Paul Krugerstraat

Junction.svg Maashaven Zuidzijde

VRI zwart.svg Brielselaan / Putselaan S120.svg


Dordtselaan

Junction.svg Mijnsherenlaan

Junction.svg Cillershoekstraat

Junction.svg Heidestraat

Junction.svg Heinenoordstraat / Putsebocht

Junction.svg Rijsoordstraat

Junction.svg Wevershoekstraat

VRI zwart.svg Strevelsweg S125.svg

VRI zwart.svg Strevelsweg / Zuidplein S103.svg S125.svg

De stadsroute S122 is een stadsroute van Rotterdam en loopt vanaf het centrum naar de Strevelsweg nabij het Zuidplein om daar aan te sluiten op de S103 en de S125. De weg is 1+1 uitgevoerd, maar het stuk tussen de Rijnhaven en de Maashaven is als 2+2 uitgevoerd.

Routebeschrijving

De S122 begint op de S100 op de kruising met het Vasteland en de Boompjes. Tussen dit punt en het Wilhelminaplein heeft de S122 een dubbelnummering met de S106 over de Erasmusbrug. Na het Wilhelminaplein loopt de weg verder via de Posthumalaan langs de Rijnhaven en is er een kruispunt met de Veemstraat. In juni 2016 is hier in zuidelijke richting een tweede rijstrook aangelegd voor het opvangen van extra verkeer toen in 2017 de Maastunnel voor onderhoud dichtging, in augustus 2019 is deze rijstrook weer weggehaald.

De Rijnhaven voorbij buigt de weg bij een VRI-geregelde oversteekplaats verder zuidwaarts af en volgt het metrospoor (dat hier bovengronds komt) tot aan metrostation Maashaven. Hier is een VRI-geregeld kruispunt met de Brede Hilledijk, voor verkeer naar Katendrecht en richting de Laan op Zuid. De weg komt als de Hilledijk een stukje hoger te liggen in zuidelijke richting (de rijbaan in noordelijke richting ligt dus een niveau lager) en gaat langs de Maashaven verder. Er zijn nog 2 kleine kruispunten: Die met de Paul Krugerstraat is alleen benaderbaar vanaf de oostelijke rijbaan, die met de Maashaven Zuidzijde (waar o.a. de Maassilo zit) alleen vanaf de westelijke rijbaan. Ter hoogte van het metrostation Maashaven kruist de S122 de S120 bij de Brielselaan/Putselaan. Hier liggen de rijbanen weer op hetzelfde niveau. De S122 gaat nu als Dordtselaan verder en daalt nog een klein stukje, wat nauwelijks merkbaar is. De weg loopt hier tussen oudere hogere bebouwing door met gescheiden rijbanen: In het midden ligt een groenstrook, die tevens de grens vormt tussen deelgemeenten Charlois en Feijenoord. Er is nog een aantal zijstraten ten behoeve van woonwijken Bloemhof en de Millinxbuurt. Uiteindelijk komt de S122 aan bij het kruispunt met de Strevelsweg, alwaar de S125 oostwaarts loopt. Met deze S125 is er nog een hele korte dubbelnummering tot het volgende kruispunt met het Zuidplein. De S122 en S125 eindigen hier op de S103.

Geschiedenis

De gemeente Rotterdam had omstreeks 2010 de wens om de Posthumalaan tussen de Erasmusbrug en metrostation Rijnhaven te verbreden naar 2x2. Dit zou gebeuren in combinatie met de aanleg van een nieuwe keerlus voor de tram om het metrostation Wilhelminaplein heen (via de Posthumalaan - Veemstraat). Dit laatste was een quick win project uit de studie Rotterdam Vooruit.[1] Wegens bezuinigingen van de gemeente is de verbreding van dit stuk van de S122 tot nader order geschrapt en daarmee evenals de aanleg van de keerlus.[2] In juni 2016 is dan toch een tweede tijdelijke rijstrook in zuidelijke richting aangelegd vanwege de afsluiting van de Maastunnel in 2017. In augustus 2019 werd, na heropening van de Maastunnel, 1 rijstrook tijdelijk weer afgesloten, maar werd na enkele dagen weer heropend. In oktober 2019 is deze wederom afgesloten.

Toekomst

In juli 2020 is begonnen met de aanleg van een tramlus tussen Wilhelminaplein, Laan op Zuid, Veemstraat en Posthumalaan. De Posthumalaan zal dan een groene middenberm krijgen en zal in beide richtingen definitief 1 rijstrook krijgen.[3] De werkzaamheden zullen naar verwachting in de zomer van 2021 gereed zijn.

Verkeersintensiteiten

Van de S122 zijn intensiteiten bekend uit 2011.

Telpunt 2011
Erasmusbrug 32.000
Hillelaan 20.000
Dordtselaan 12.000

Referenties

Stadsroutes van Rotterdam

S100.svg S101.svg S102.svg S103.svg S104.svg S105.svg S106.svg S107.svg S108.svg

S109.svg S110.svg S111.svg S112.svg S113.svg S114.svg S115.svg S118.svg S120.svg

S121.svg S122.svg S123.svg S124.svg S125.svg S126.svg S127.svg