S150 (Zaanstad)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
S150.svg
NLN516.svg
Blank.png
Blank.png
S150/N516
Begin Oostzaan
Einde Buitenhuizen
Lengte 11 km
Stadsroutes in Nederland
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

VRI zwart.svg Zuideinde

Rotonde.svg De Dors / Skoon


Kolkweg NLN516.svg

VRI zwart.svg Aansluiting Zaanstad-Zuid NLA008.svg / S118.svg


Kolkweg/Thorbeckeweg NLN516.svg (bewegwijzerd als S150.svg )

VRI zwart.svg Ind. Kolkweg

VRI zwart.svg Wibautstraat S155.svg -> Zaandam

einde provinciale deel


Dr. J.M. den Uylweg S150.svg

Brug.svg J.M. den Uylbrug Riviersymbool.svg Zaan

VRI zwart.svg S152.svg -> N203


Cornelis Bruijnzeelweg

Afslagsymbool.svg Stormhoek -> Ind. Zuiderveld

Brug.svg Schiethavenkanaal

VRI zwart.svg Cornelis Bruijnzeelweg/Gerrit Bolkade


GerritBolkade/Kanaalkade

Rotonde.svg Hoofdtocht/Ringweg/Westzanerweg -> Westzaan


Westzanerweg

Brug.svg Zijkanaal E

Rotonde.svg Kleine Steng -> Ind. Hoog Tij I & II

Rotonde.svg -> Ind. Hoog Tij III & IV

Brug.svg Zijkanaal D


Nauernaseweg

Rotonde.svg NLN246.svg / Veerpont.png Buitenhuizen -> NLN202.svg

De S150/N516 is een stadsroute en deels een provinciale niet-autosnelweg in de provincie Noord-Holland die loopt van vanaf de rotonde bij Oostzaan ter hoogte van de aansluiting met de A8 tot aan de N246 bij pontje Buitenhuizen over iets meer dan 11 kilometer. Hiermee is de S150 ook de langste Zaanse stadsroute. De weg is in het kader van het Duurzaam Veilig-beleid gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg en hierbij loopt deze op trajectniveau gezien van oost naar west. Het korte N516 deel is in beheer en onderhoud bij de provincie Noord-Holland, het S150-deel is in beheer bij de gemeente Zaanstad.

Routebeschrijving

De S150 ter hoogte van de S152.

De N516/S150 start als de provinciale weg N516 bij de rotonde met de Skoon/De Dors die de wijk Oostzaan ontsluit waarna in westelijke richting direct de aansluiting met de A8 volgt. Bij de geregelde kruising van deze aansluiting takt ook de Amsterdamse stadsroute S118 aan. De N516 gaat dan richting westen bewegwijzerd als S150 verder en al snel volgt een geregelde kruising met 2 industrieterreinen van Zaanstad. De 3 opeenvolgende kruispunten zijn aan elkaar gekoppeld met een halfstarre regeling. De weg loopt dan verder met 2x2 rijstroken naar het westen. Daarnaast ligt aan de zuidzijde van de weg een busbaan, alleen richting oosten. Niet snel daarna kruist een lokale weg en fietspad de weg met een brug, waarna de weg verder gaat door de bebouwde omgeving van Zaanstad. Op het geregelde kruispunt met de Wibautstraat eindigt het provinciale gedeelte van de N516/S150 en rijdt men de bebouwde kom in. De Wibautstraat is een belangrijke invalsweg voor de centrumkernen van de gemeente Zaanstad en is onderdeel van de stadsroute S155.

Na het kruispunt met de Wibautstraat is de S150 gemeentelijk. De weg telt hier 2x2-rijstroken waarna men via de beweegbare Doctor J.M. den Uylbrug de rivier de Zaan kruist. Daarna verbreedt de weg kortstondig om veel opstelcapaciteit te creëren voor een volgend kruispunt, dit maal met de stadsroute S152. De S152 ontsluit grote delen van de gemeente Zaanstad. De S150 gaat verder als 2x1-weg met de naam Cornelis Bruijnzeelweg en kent hier zelfs een ongelijkvloerse aansluiting met het industrieterrein Zuiderveld, dat is vormgegeven als Haarlemmermeeraansluiting. De weg steekt dan met een beweegbare brug een van de havenmonden van Zaanstad over, waarna een kruispunt volgt waar de Cornelis Bruijnzeelweg afslaat. De S150 buigt dan af naar het zuiden en even later naar het westen met de namen GerritBolkade en Kanaalkade waarbij de weg pal naast het Noordzeekanaal loopt. Na enige honderden meters buigt de weg scherp af naar het noorden om vervolgens op een rotonde uit te komen.

De S150 gaat dan verder naar het westen en overspant dan met een vaste brug de Westzaner Overtoomsluis. In het bij de aanleg van het Noordzeekanaal drooggelegde gebied waar de weg dan doorheen loopt volgen nog 2 rotondes met een sinds de eind jaren 2000 in aanleg zijnde bedrijventerrein Hoogtij. De eerste rotonde bedient de toegangsweg Kleine Steng. Andermaal gaat de S150 over een brug, dit maal de Nauernasebrug, welke een beweegbare brug is, met de havenmond van Nauerna. Daarna gaat het weer parallel langs het Noordzeekanaal, waarbij aan de noordzijde de met gras begroeide heuvels van een voormalige vuilstortplaats zichtbaar zijn. Wanneer deze locatie gepasseerd is, eindigt de S150 op een rotonde bij pontje Buitenhuizen. Hier kan men verder over de N246 richting Krommenie of Beverwijk, waarbij het bovendien mogelijk is via de pontveer Buitenhuizen Spaarndam en de N202 te bereiken.

Geschiedenis

De 2x2 Den Uylbrug in de S150 ten zuiden van Zaandam.

Aanleggeschiedenis

De N516/S150 is een vrij jonge weg. Het oudste gedeelte is de Thorbeckeweg, tussen de A8 en de Wibautstraat in Zaandam. De A8 werd op 21 juni 1966 geopend tussen de Coentunnel en de Thorbeckeweg, doorrijden over de A8 was nog niet mogelijk. Het kan niet anders dan dat de Thorbeckeweg op dezelfde datum is geopend. De weg had gelijk 2x2-rijstroken. Om de delen van de stad ten westen van de Zaan te bereiken diende men nog gebruik te maken van de wegen door het centrum, die deels werden aangelegd over gedempt water.

Pas tussen 1988 en 1993 - maar exacte data ontbreekt tot nu toe - werd de Kolkweg aangelegd naar Oostzaan, waarmee Oostzaan een directe aansluiting op het snelwegennet kreeg. Tevens werd in die tijd de aantakking van de Verlengde Stellingweg (de S118) gerealiseerd. Uit dezelfde tijd stamt de aanleg van de J.M. den Uylweg, inclusief de brug, met 1x2-rijstroken. Daarmee werd de bereikbaarheid van de wijken ten westen van de Zaan vanuit de A8 sterk verbeterd. Dat maakte het mogelijk om de route dwars door het centrum af te waarderen en daar zelfs in de jaren 2010 het water weer terug te brengen. Daarentegen nam het verkeer in de jaren 90 en 2000 steeds meer toe door de aanleg van woonwijken en bedrijventerreinen ten westen van de Zaan. Dit maakte het voor de gemeente noodzakelijk toch iets te doen aan de krappe Den Uylbrug, die steeds meer filevorming kreeg. Uiteindelijk werd besloten, gelijktijdig met de aanleg van de Zuidelijke Randweg Zaanstad, om een nieuwe fietsbrug aan te leggen en op de voormalige fietsbrug extra rijstroken voor autoverkeer aan te leggen, zodat de brug in de definitieve situatie 2x2-rijstroken kreeg. De brug is in de laatste week van november 2012 opgeleverd.

Het westelijke deel van de S150 liet veel langer op zich wachten. In 1993 lag er nog helemaal geen weg in de Nauernasche Polder en de Westzanerpolder, die bij de aanleg van het Noordzeekanaal in 1876 drooggelegd en omdijkt zijn (samen met de Zaandammerpolder). In 1980 was de Provinciale Waterstaat van Noord-Holland betrokken bij een onderzoek naar deze verbinding tussen Zaandam en Buitenhuizen, voor de ontsluiting van de (in 1990 gesloten) vuilverbranding in de zuidwesthoek van het gebied Westerspoor voor het grote aantal vuiltransporten. [1] Ergens tussen 1993 en 2000 werd de S150 hier door de polders gelegd, maar exacte data ontbreekt tot nu toe. Toen dit deel werd gerealiseerd was het voor het eerst mogelijk vanuit Beverwijk rechtstreeks de zuidelijke delen van de gemeente Zaanstad te bereiken, zonder gebruik te maken van de smalle en trage wegen over de voormalige met woonbebouwing voorziene zeedijken.

De Kanaalweg langs het Noordzeekanaal, door de Zaandammerpolder is het meest recente deel. In de jaren 1980 werd de Zaandammerpolder voorzien van bedrijven en wegen. Dit terrein werd ontsloten via een nieuw viaduct over de spoorlijn Zaandam - Amsterdam waarmee de S152 bereikt kon worden. In de jaren 2000 is gewerkt aan een geheel nieuwe verbinding tussen de Zaandammerpolder en de S152 in, die tevens het vernieuwde bedrijventerrein Zuiderhout ontsluit. Vanuit de S152 gezien, loopt de verbinding naar het westen, en buigt dan na het Schiethavenkanaal af naar het zuiden om dan langs het Noordzeekanaal te lopen tot de rotonde met de Hoofdtocht. Eind 2004 heeft de gemeente het projectplan opgesteld, waarna op 21 juli 2005 de gemeenteraad heeft ingestemd met het plan. Voor een bedrag van 63,5 miljoen is de weg gerealiseerd met bijdragen van 19 miljoen van de gemeente, 17,5 miljoen van het ROA, 16 miljoen van de provincie, 7 miljoen van partijen HoogTij en 4 miljoen van het Ministerie van Economische Zaken. Dit gedeelte is op 5 januari 2009 geopend. Het verkeerslicht dat toegang geeft naar de Hoofdtocht werd pas enkele jaren later geopend.

De provincie Noord-Holland heeft in 2017 groot onderhoud uitgevoerd op het provinciale deel van de S150, dat als N516 bekend staat. Tussen 13 februari 2017 en eind november 2017 zijn de werkzaamheden uitgevoerd. Het asfalt is vervangen en tevens zijn de kruispunten maximaal uitgebreid, zodat de doorstroming fors verbeterde. ref>https://noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_verkeer_en_vervoer/N516_Groot_onderhoud</ref> In twee weekenden in juli 2017 (laatste weekend was 14 - 17 juli) zijn de kruispunten rond de A8 vernieuwd en fors in capaciteit uitgebreid. Vanuit het westen gezien heeft de S150 sindsdien 3 opstelstroken, waarvan er 1 vloeiend overgaat in de toerit naar de A10-West.

Wegennummering

Lange tijd was de Thorbeckeweg in beheer en onderhoud bij lagere overheden, maar bij de uitwerking van de Wet Herverdeling Wegenbeheer werd de weg op grond van de vastgestelde criteria voor provinciale wegen toegevoegd aan het secundaire provinciale netwerk. Op 1 januari 1993 werd de weg overgedragen aan de provincie Noord-Holland, die daarmee sinds die datum zorgdraagt voor het beheer en onderhoud. Het kreeg daarmee het wegnummer N516 toebedeeld. Aangezien het een wegnummer kreeg toebedeeld in de reeks 400 - 999 is het wegnummer niet op de bewegwijzering aangebracht en alleen bedoeld voor administratieve doeleinden.

Dit was de situatie tot circa 2009, toen de gemeente Zaanstad aan de slag ging met de Zuidelijke Randweg Zaanstad, een verlenging van de Thorbeckeweg tussen de S152 en de Hoofdtocht bij Overtoom. Na de realisatie van de Zuidelijke Randweg werd het wegvak tussen de Wibautstraat en de Hoofdtocht ook op de bewegwijzering genummerd als N516. Het provinciale deel (A8 - Wibautstraat) volgde daarna en langzamerhand ook het deel tussen de rotonde bij Overtoom tot op de N246 bij pont Buitenhuizen. Daarmee ontstond de unieke situatie dat zowel een gemeente als een provincie een N-weg beheren in de reeks 400 - 999.

In 2014 veranderde deze laatstgenoemde situatie toen de S-nummering uitgerold werd in Zaanstad. De N516 is sindsdien genummerd als S150 op de bewegwijzering. Het provinciale deel zal vermoedelijk op de hectometerpaaltjes N516 blijven, zoals gebruikelijk is in andere steden met S-nummering. De N516 ten westen van de Wibautstraat bestaat daarmee dus niet meer, enkel op de hectometerpaaltjes ten oosten van de Wibautstraat, op het provinciale deel.

Verkeersintensiteiten

Hieronder de meetgegevens van de Provincie Noord-Holland[2] voor de verschillende meetpunten.

Van Naar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Zuideinde (Oostzaan) op/afrit A8 Zaandam-Zuid oostzijde 12.701 13.241 12.847 12.726 12.956 12.671 12.206 12.725 13.996 14.955 14.254
op/afrit A8 Zaandam-Zuid oostzijde op/afrit A8 Zaandam-Zuid westzijde 37.000 38.000 38.941
op/afrit A8 Zaandam-Zuid westzijde Westkolkdijk (Oostzaan) 39.000 40.000 47.983
Westkolkdijk (Oostzaan) Wibautstraat (Zaandam) 35.741 35.464 36.254 36.583 36.315 35.078 36.071 38.557 41.361 43.103 41.507

Externe links

S150

N516

Bronnen, noten en referenties

  1. Noord-Hollands Archief 616, PWS 1943 - 1989 3. Jaarverslag 1980
  2. http://www.noord-holland.nl/bestanden/verkeersgegevens/INTER(TRA)NETBESTAND%202009.XLS
Stadsroutes van Zaanstad

S150.svg S151.svg S152.svg S153.svg S154.svg S155.svg

Genummerde wegen in de provincie Noord-Holland

Autosnelwegen: A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A22A27A44A80A200A205A208

Niet-autosnelwegen: N8N9N23N99N194N196N197N200N201N202N203N205N206N207N208N231N232N235N236N239N240N241N242N243N244N245N246N247N248N249N250N307

N403N415N417N501N502N503N504N505N506N507N508N509N510N511N512N513N514N515N516N517N518N519N520N521N522N523N524N525N526N527

Stadsroutes: AmsterdamZaanstad