SADC Road Traffic Signs Manual

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Bord R401, dat een autosnelweg aan geeft.

De SADC Road Traffic Signs Manual is een document dat door de Southern African Development Community (SADC) is opgesteld om de bebording en bewegwijzering in de lidstaten te harmoniseren.

Geschiedenis

De Southern African Development Community (SADC) is een intergouvernementele organisatie van 16 landen in het zuiden van Afrika. De huidige SADC werd in 1992 opgericht, maar er gingen diverse organisaties aan vooraf, die opgericht werden na de dekolonisatie van Afrika. De SADC is gezeteld in Gaborone, de hoofdstad van Botswana.[1]

In november 1990 werd de Southern Africa Transport and Communications Commission (SATCC) Road Traffic Signs Manual gepubliceerd. In januari 1993 werd de South African Road Traffic Signs Manual gepubliceerd. In 1995 besloten de leden van de SADC bij een vergadering in Lusaka om de samenwerking op het gebied van infrastructuur te verbeteren, een belangrijk onderdeel hiervan was de harmonisatie van de bebording en bewegwijzering. Onder leiding van Zuid-Afrika werd de bestaande documentatie onderzocht, waaruit bleek dat er tussen de landen al veel overeenkomsten bestonden vanwege de gedeelde geschiedenis van Britse kolonisatie en de latere dominantie van Zuid-Afrika in de regio.[2]

De SADC Road Traffic Signs Manual werd officieel in 1999 vastgesteld. De ondertekenaars waren Angola, Botswana, de Democratische Republiek Congo, Lesotho, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibië, de Seychellen, Swaziland, Tanzania, Zambia, Zimbabwe en Zuid-Afrika.

Structuur

De Road Traffic Signs Manual is opgedeeld in 4 volumes;

 • Volume 1: Uniform Traffic Control Devices, omvat de gedetailleerde ontwerpeisen van borden.
 • Volume 2: Traffic Control Device Applications, omvat de toepassing van specifieke situaties, zoals wegwerkzaamheden, toeristische bestemmingen en openbaar vervoer
 • Volume 3: Traffic Signal Design:, omvat de eisen omtrent de plaatsing en installatie van verkeerslichten
 • Volume 4: Traffic Signs Design, omvat schaalbare tekeningen van alle bebording inclusief de lettertypes

Volledige harmonisatie is niet mogelijk gebleken omdat er op nationaal niveau afwijkingen kunnen voorkomen. Varianten zijn bijvoorbeeld gespiegelde verkeersborden en wegwijzers naar gelang van links rijden en rechts rijden. De meeste landen in de SADC rijden links. In de Portugese kolonies waren tekstuele borden gebruikelijk, in het Zuid-Afrikaanse systeem was het meer op pictogrammen gebaseerd. Besloten werd om het aantal tekstuele borden tot een minimum te beperken. Ook bleek dat de kosten te hoog waren voor het instellen van eisen omtrent de plaatsing van verkeerslichten, in een aantal lidstaten staan deze aan de overzijde van de kruising, in andere aan de voorzijde.

Lettertype

Het officieel vastgestelde lettertype is DIN 1451 voor alle letters en cijfers op alle borden en wegwijzers.[3] Dit is hetzelfde lettertype als in Duitsland wordt gebruikt. Tekst wordt in normaalschrift aangegeven (geen kapitaalschrift/hoofdletters).

Bebording

De bebording volgt in grote lijnen die van de Weense conventie van 1968, met enkele afwijkingen. Tijdelijke bebording heeft een gele achtergrond, dit geldt niet alleen voor het aangeven van omleidingsroutes, maar voor alle tijdelijke bebording die wordt toegepast, veelal ten behoeve van wegwerkzaamheden. Bebording en bewegwijzering moet retroreflecterend zijn. De bebording moet zoveel mogelijk uitgaan van een positief bericht (wat wel mag) en niet van een negatief (wat niet mag), als zo'n keuze aan de orde is. Ook moet de bebording gebruik maken van pictogrammen en symbolen en zo min mogelijk van tekst, vanwege de vele talen in het SADC gebied.

Er zijn in basis vier typen verkeersborden: regulatory (R-serie), warning (W-serie), Guidance (G-serie) en Information (IN-serie).

Deze typen worden weer opgedeeld in klassen.

Regulatory signs zijn borden die een juridische status hebben, waar bestuurders dus op beboet kunnen worden bij een overtreding. Deze serie wordt opgedeeld in de bebording 'control', 'command', 'prohibition', 'reservation', 'comprehensive', 'secondary message' en 'de-restriction'.

Warning signs zijn borden die waarschuwen voor gevaren, maar waar geen juridische gevolgen aan zitten bij het negeren. Er zijn hierin twee typen, de voorwaarschuwing 'advance warning' en gevarenaanduiding 'hazard marker'.

Guidance signs omvatten de bewegwijzering, waaronder wegwijzers, trailblazers en route markers.

Information signs omvatten borden die geen bewegwijzeringsfunctie hebben.

Bewegwijzering

De bewegwijzering in de SADC Road Traffic Signs Manual valt onder hoofdstuk 4 'Guidance signs'. In basis is de bewegwijzering op de Britse systematiek gebaseerd, echter met het Duitse lettertype. De bewegwijzering is feitelijk vooral ontworpen door Zuid-Afrika en daarna door de andere deelnemende landen aangenomen.

Kleuren

De bewegwijzering wordt op groene borden met witte letters uitgevoerd. Wegnummers worden in gele letters en cijfers aangegeven. Wegnummers worden als platte tekst aangegeven, dat wil zeggen, zonder een specifiek wegnummerschild of kader om het nummer. Afwijkend zijn autosnelwegen (freeways), die blauwe borden met witte letters hebben.

Doelensystematiek

Op richtinggevende bewegwijzering worden doelen (bestemmingen) aangegeven.

De volgende criteria worden daarbij vastgesteld;

 • de beschikbaarheid van diensten aan het gemotoriseerd verkeer op de bestemming
 • de mogelijkheid om oriëntatie te bieden (bekendheid met bestemmingen)
 • de volgende bestemming
 • de nabijheid van andere bestemmingen
 • de belangrijkheid van bestemmingen (inwonertal, economische relevantie, verkeersgeneratie, toerisme, kruising van routes)

Autosnelwegen

Snelwegbewegwijzering in Zuid-Afrika.

Autosnelwegen worden aangegeven met het bord R401 'dual carriageway freeway begins'. Er bestaat ook de variant R402 die voor enkelbaans freeways geldt.

De bewegwijzering op autosnelwegen is op de Britse ontwerpen geïnspireerd, met vorkborden met alleen een pijlpunt en geen gesplitste pijl of hartkoppijl. Hartkoppijlen worden wel gebruikt op portaalborden. Pijlen kunnen zowel staand als vallend worden toegepast.

De afstandsaanduiding wordt weergegeven als '2 km', '1 km' en '500 m'. Afstandsborden (tableaux) omvatten geen toevoeging van 'km', aangezien dit overal de standaard is.

Autosnelwegen worden met blauwe wegwijzers met witte letters bewegwijzerd. Het wegnummer wordt in geel als platte tekst weergegeven (geen schild of kader). Indirecte wegnummers kunnen worden weergegeven tussen haakjes. Indien de autosnelweg een tolweg is kan het tolsymbool worden gebruikt ('T').

Afritnummers worden als zwarte cijfers in een wit vlak aangegeven, zonder symbool of tekst. Wel kan indien gewenst de afritnaam worden toegevoegd aan de bovenzijde van het bord, eveneens met zwarte tekst op een wit vlak. De afritnamen worden in kapitaalschrift geschreven. De bestemmingen zelf worden wit-op-blauw weergegeven in normaalschrift.

Portaalborden worden aanbevolen op rijbanen met 3 of meer rijstroken of autosnelwegen met meer dan 50.000 voertuigen per dag. Ook wordt het aanbevolen op alle 'systeemknooppunten', dus aansluitingen tussen autosnelwegen. Ook wordt het aanbevolen als het aandeel zwaar verkeer hoog is.

Reguliere wegen

Bewegwijzering op reguliere wegen.

Op reguliere wegen worden groene borden met witte letters gebruikt. Wegnummers worden als platte tekst in het geel aangegeven. Er wordt veelal gebruik gemaakt van stapelborden. Verwijzingen naar autosnelwegen volgen met blauwe borden, andere verwijzingen blijven groen. Het wegnummer wordt voor de bestemming geplaatst op besliswegwijzers. Indien gewenst kan een straatnaam zwart-op-wit in een apart vlak bovenaan het bord worden aangegeven.

Handwegwijzers (fingerboards) worden met een chevronpijl toegepast.

Toeristische bestemmingen worden wit-op-bruin aangegeven, lokale bestemmingen zwart-op-wit.

Symbolen

Op de bewegwijzering kunnen symbolen worden gebruikt. Veelgebruikte symbolen zijn het centrumsymbool, vliegvelden en bedrijventerreinen.

Externe links

Referenties

 1. www.sadc.int
 2. SOUTHERN AFRICAN DEVELOPMENT COMMUNITY ROAD TRAFFIC SIGNS MANUAL Volume 1, PREFACE
 3. SOUTHERN AFRICAN DEVELOPMENT COMMUNITY ROAD TRAFFIC SIGNS MANUAL Volume 1, Chapter 1.1.13 Lettering