SCOOT

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

SCOOT is een verkeersafhankelijke netwerkregeling dat staat voor Split, Cycle and Offset Optimisation Technique. Doel van SCOOT is de groenverdeling, de offset en de cyclustijd in het (deel)netwerk real-time te optimaliseren zodat de verliestijden en stops in het netwerk geminimaliseerd worden.

SCOOT is wereldwijd gezien de meest toegepaste real-time netwerkregeling en bestaat al sinds 1973. Zo heeft Londen waarschijnlijk het meest uitgebreide SCOOT-netwerk ter wereld met circa 1600 aangesloten installaties. In Nederland is er in totaal één proef geweest met een SCOOT-netwerk in Nijmegen.

Kenmerken van SCOOT zijn:

  • Het (deel)netwerk als geheel wordt geoptimaliseerd
  • Per optimalisatieslag kunnen kleine wijzigingen doorgevoerd worden in geplande regelingen
  • Intelligentie zit in een centrale computer
  • Daardoor weinig intelligentie in verkeersregelautomaat

Werking

Om het SCOOT-netwerk te optimaliseren dienen op elke tak van een kruispunt op de afvoerende rijstroken tellussen aangebracht te worden welke het verkeer tellen. De informatie uit de tellusen dient als invoer voor een verkeersmodel. Het verkeersmodel voorspelt vervolgens het aankomstpatroon bij de stopstreep zodat de regelingen geoptimaliseerd kunnen worden.

Optimalisatie

Split (groenverdeling)

Het eerste doel is het optimaliseren van de groenverdeling per kruispunt om gelijke verzadigingsgraden te bewerkstelligen. Het optimalisatieproces vindt plaats enkele seconden voor een geplande faseovergang. Daarmee wordt tijdelijk een aanpassing in tijd van 4 seconden meer of minder toegepast per fase en een permanente aanpassing van 1 seconden meer of minder om in te kunnen spelen op fluctuaties in het verkeersaanbod en op structurele wijzigingen.

Offset

Het tweede doel is het optimaliseren van de offset tussen kruispunten om zo de performance index (ook wel doelfunctie genoemd) in een deelnetwerk te minimaliseren. Deze optimalisatie wordt een keer per cyclus uitgevoerd. Hiermee wordt een permanente aanpassing van 4 seconden meer of minder gedaan aan de offset.

Cyclustijd

Het laatste doel van het optimalisatieproces is het optimaliseren van de cyclustijd voor elk deelnetwerk. Er wordt gezocht naar een zone-kruispunt wat als kritiek kruispunt zal dienen. Voor het kritieke kruispunt wordt dan gestreefd naar een zo klein mogelijke cyclustijd, waarbij de verzadigingsgraad voor elke signaalgroep niet boven de 90% mag liggen. Alle regelingen in het deelnetwerk wordne dan met de cyclustijd van het kritieke kruispunt geregeld. De cyclustijd wordt elke 2,5 minuut geëvalueerd, waarbij een wijziging mogelijk is van 4, 8 of 16 seconden negatief of positief.


Verkeersafhankelijke verkeersregelingen
Voor geïsoleerde kruispunten: T.O.L./MOVA · Adaptieve regeling · Fuzzy Logic/Green Logic
Voor strengen: Verkeersafhankelijke programmaselectie · Toptrac · ODYSA · Marathon
Voor netwerken: UTOPIA-SPOT · SCOOT · MOTION · SCATS