San Francisco-Oakland Bay Bridge

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf SFOBB)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
San Francisco-Oakland

Bay Bridge

Overspant San Francisco Bay
Rijstroken 2x5
Totale lengte 3.141 + 3.102 meter
Hoofdoverspanning 2 x 704 meter
Hoogte brugdek 67 / 58 meter
Openstelling 12-11-1936
Verkeersintensiteit 245.000 mvt/etmaal
Locatie kaart

De San Francisco-Oakland Bay Bridge, kortweg de Bay Bridge is een hangbrug en liggerbrug in de Verenigde Staten, gelegen in het San Francisco Bay Area in California.

Kenmerken

De verbinding bestaat uit twee bruggen, de westelijke dubbele hangbrug tussen San Francisco en Yerba Buena Island met een lengte van 3.141 meter en twee hoofdoverspanningen van 704 meter en een oostelijke zelfverankerde hangbrug met een liggerbrug tussen Yerba Buena Island en Oakland met een lengte van 3.102 meter en een hoofdoverspanning van 385 meter. Over de brug lopen 2x5 rijstroken van de Interstate 80 in California.

West Span

De westelijke overspanning is een dubbele dubbeldeks hangbrug, verbonden door een betonnen middenblok in de San Francisco Bay. De bruggen zijn identiek in omvang, met beiden een hoofdoverspanning van 704 meter. Deze brug sluit in San Francisco aan op het centrum. Dit is nabij het beginpunt van de Interstate 80. Het oostelijk deel sluit aan op Yerba Buena Island, onderdeel van de stad San Francisco.

Yerba Buena Tunnel

De Yerba Buena Tunnel is een korte tunnel van 160 meter lengte op Yerba Buena Island. Hier is ook een aansluiting naar Treasure Island. De tunnel is 23 meter breed en 18 meter hoog, daarmee heeft de tunnel de grootste diameter van alle verkeerstunnels ter wereld.

East Span

De oostelijke overspanning.

De oostelijke overspanning is een hoge skyway met een self-anchored suspension span (SAS) aan de zijde van Yerba Buena Island. De skyway is niet dubbeldeks, maar bestaat uit twee parallelle overspanningen met elk 5 rijstroken en vluchtstroken. Daarnaast is er een fiets- en voetpad. De brug sluit aan de zijde van Oakland aan op het vasteland. Hier is ook het tolstation gelegen. Direct ten oosten van de brug is het knooppunt (MacArthur Maze) met de I-580 en I-880.

Geschiedenis

Voorgeschiedenis

Tijdens de goudkoorts was San Francisco perfect gelegen als havenstad naar de rest van de wereld. Met de opkomst van de trein midden 19e eeuw als vervoermiddel over land bleek San Francisco excentrisch gelegen en slecht bereikbaar. Het was de grootste stad van de Verenigde Staten die voornamelijk met veerdiensten werd ontsloten. In het begin 20e eeuw werden voorstellen gedaan om een brugverbinding over de San Francisco Bay te bouwen. Alle relevante voorstellen gingen uit van een brugverbinding via Yerba Buena Island om de kosten te drukken. In 1913 werd een achtvoudige hangbrug ontworpen, maar deze werd uit kostenoverwegingen niet gebouwd.

Aanleg

Om een brug via Yerba Buena Island te bouwen was er echter toestemming van het Amerikaanse congres nodig, omdat het een marinebasis was. Deze toestemming werd op 20 februari 1931 gegeven. De aanleg van de brug begon 2,5 jaar later op 9 juli 1933. De brug is in ruim 3 jaar tijd aangelegd onder leiding van Ralph Modjeski. De openingsceremonie was op 12 november 1936 in bijzijn van oud-president Herbert Hoover. De aanlegkosten van de brugverbinding bedroeg destijds $ 77 miljoen.

De brug had destijds al twee dekken, met een bovenste dek voor wegverkeer en een onderste dek voor spoorweg en vrachtwagens. Het bovenste dek had destijds 2x3 smalle rijstroken en het onderste dek had 3 rijstroken voor vrachtwagens aan de noordzijde. Over de brug liep destijds de US 40, vanaf 1964 ook de Interstate 80. De spoorverbinding werd 3 jaar na openstelling van de brug - in 1939 - in gebruik genomen. De brug voor spoorvervoer is slechts 19 jaar in gebruik geweest en werd in april 1958 gestaakt (en later vervangen door de Transbay Tube onder de San Francisco Bay). In oktober 1963 werd de brug omgebouwd tot twee dekken voor wegverkeer met elk 5 rijstroken.

Renovatie

De westelijke overspanning is significant gerenoveerd met een seismische retrofit, zodat de brug een eventuele zware aardbeving moet kunnen doorstaan. De aanleiding was de Loma Prieta Earthquake van 18 oktober 1989 met een magnitude van 6.9, waarbij een brugdek van de oostelijke overspanning instortte. De brug werd in een maand gerepareerd, maar de herbouw leidde tot vragen of de brug wel een zwaardere aardbeving kon doorstaan. De brug is eind jaren '90 en begin jaren 2000 gerenoveerd.

Vervanging oostelijke overspanning

De oostelijke overspanning was oorspronkelijk een dubbeldeks cantilever vakwerkbrug met een hoofdoverspanning van 430 meter. Omdat deze brug een krachtige aardbeving vrijwel zeker niet zou kunnen doorstaan, is tussen 2002 en 2013 een nieuwe skyway ten noorden van de oude brug aangelegd, met een self-anchored suspension span (SAS) aan de zijde van Yerba Buena Island. De nieuwe brug kostte een astronomische $ 6,4 miljard vanwege vertragingen, invloed van vakbonden waardoor inefficiënt personeel werd ingezet, een aardbevingsbestendig ontwerp, een gewijzigd budget en een veel duurder dan verwachte aanbesteding. De nieuwe brug is in de avond van 2 september 2013 opengesteld voor het verkeer. Het slopen van de oude overspanning kostte nog eens $ 240 miljoen.

Verkeersintensiteiten

In 2010 reden dagelijks 245.000 voertuigen over de brug, lager dan in eerdere jaren, in 1992 reden 250.000 voertuigen over de brug en 278.000 in 2000.

Tol

De tol bedraagt $ 6 in de spits en $ 4 buiten de spits en $ 5 in het weekend. Carpoolers betalen $ 2,50 in de spits. De tol wordt alleen richting westen geheven.

Geschiedenis

De tol was bij openstelling in 1936 65 cent in beide richtingen. Binnen enkele maanden werd de tol verlaagd naar 50 cent en daarna naar 25 cent omdat het verkeer intensief genoeg was om de uitstaande obligaties die de aanleg financierden terug te kunnen betalen. Na het afbetalen van de obligaties zou de tol geschrapt worden, maar dat is niet gebeurd.

De tolheffing is sinds de jaren '80 en met name sinds 2000 continu verhoogd om de seismische retrofit en de nieuwe oostelijke overspanning te bekostigen en het gebruik van openbaar vervoer te subsidiëren. In 1988 werd de tol verhoogd naar $ 1 en in 1998 verdubbeld naar $ 2. De tolheffing hiervoor had oorspronkelijk tot 2007 moeten lopen, maar is tot 2037 verlengd. Dit wederom om de seismische retrofit van de brug te bekostigen. In 2004 is de tol opnieuw verhoogd naar $ 3 en in 2007 naar $ 4 om de kostenoverschrijding voor de oostelijke overspanning te bekostigen. In 2010 werd de tol op alle bruggen in de regio verhoogd naar $ 5 vanwege het begrotingstekort, maar op de Bay Bridge werd een variabel toltarief ingevoerd van $ 6 in de spits, $ 4 daarbuiten en $ 5 in het weekend.

Referenties


Bruggen in het San Francisco Bay Area

Antioch BridgeBenicia-Martinez BridgeCarquinez BridgeDumbarton BridgeGolden Gate BridgeRichmond-San Rafael BridgeSan Francisco-Oakland Bay BridgeSan Mateo Bridge