STOMP

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het STOMP principe is een ontwerpprincipe uit de verkeerskunde dat vaak wordt gebruikt bij met name stedenbouwkundig plannen.

STOMP staat voor Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Mobility as a Service (MaaS) en ten slotte de Privéauto. De gedachte bij het STOMP principe is dat men bij het zoeken naar mobiliteitsoplossingen in een stedelijk gebied eerst begint met oplossingen voor voetgangers, dan voor fietsers et cetera. Door dit principe toe te passen zou 'de mens' centraal worden gezet bij gebiedsontwikkeling.

Wanneer bij iedere fase van de planvorming alle vijf de stappen worden doorlopen, ontstaat inzicht in de wensen en vraagstukken voor iedere modaliteit. Het resultaat vormt vervolgens samen een integraal beeld van de gebiedsontwikkeling. Doordat bij STOMP als eerste gedacht wordt aan mobiliteitsoplossingen voor voetgangers en fietsers, krijgen deze kwetsbare en actieve verkeersdeelnemers een ruimere en prominentere plek in het straatbeeld. Dit komt de leef- en verblijfsomgeving ten goede en zou mensen stimuleren om zich vaker te voet of met de fiets te verplaatsen.