Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf SVIR)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De cover van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is een structuurvisie van de rijksoverheid die ingaat op het toekomstige beleid en de ambities omtrent ruimtelijke vraagstukken in Nederland. Te denken valt aan wegen, spoor, scheepvaart, woningbouw, ecologische hoofdstructuur en andere ruimtelijke zaken. De SVIR heeft een horizon tot het jaar 2040 en vervangt onder andere de Nota Mobiliteit uit 2004. De definitieve SVIR is op 13 maart 2012 door minister Schultz vastgesteld.[1][2]

Uitgangspunten

Het uitgangspunt is een bereikbaar, concurrerend, leefbaar en veilig Nederland. Tevens is decentralisatie een belangrijk begrip, om de toenemende ruimtelijke verschillen van Nederland maatwerk te bieden. Nederland wil in 2040 tot de top 10 meest concurrerende landen ter wereld blijven behoren. De sterke punten van Nederland zijn geconcentreerd in bijvoorbeeld de mainports, brainports en greenports. Tevens zijn twee economische groeiscenario's het uitgangspunt, het lage groeiscenario "regional community" (RC) en het hoge groeiscenario "global economy" (GE)

Wegen

In de SVIR zijn corridors aangegeven die aan een streefbeeld moeten voldoen. Dit betreft de ambitie van minimaal 2x3 rijstroken op drukke verbindingen buiten, en van en naar de Randstad, en minimaal 2x4 rijstroken binnen de Randstad. Tevens wordt het creëren van "supersnelwegen" door middel van het scheiden van lokaal en doorgaand verkeer een vast punt in planstudies, waar dit zinvol en haalbaar is. Ook is een aantal nieuwe verbindingen opgenomen in de SVIR.

Minimaal 2x3

De ambitie voor het jaar 2040 qua wegverbredingen.
   minimaal 2x3
   minimaal 2x4

De volgende trajecten zijn in de SVIR aangegeven met minimaal 2x3 rijstroken. Deze richtlijn is geen harde eis, altijd zal op projectniveau beoordeeld moeten worden of een verbreding naar 2x3 altijd noodzakelijk is. In sommige gevallen betekent dat met 2x2 rijstroken volstaan kan worden, in andere gevallen kan er sprake zijn van bredere wegvakken.

 • A1 Barneveld - Duitse grens
 • A2 Deil - Belgische grens
 • A4 Rotterdam - Belgische grens
 • A6 Almere - Lelystad
 • A7 Zaandam - Hoorn
 • N7 in Groningen
 • A9 Beverwijk - Alkmaar
 • A12 Driebergen - Duitse grens
 • A15 Rozenburg - Spijkenisse
 • A15 Ridderkerk - Nijmegen
 • A16 Dordrecht - Belgische grens
 • A27 Werkendam - Breda
 • A28 Utrecht - Amersfoort
 • A28 Nijkerk - Meppel
 • A50 Oss - Apeldoorn
 • A58 Eindhoven - Bergen op Zoom
 • A59 's-Hertogenbosch - Oss
 • A67 Belgische grens - Duitse grens

Minimaal 2x4

Ook bij de snelwegen die aangemerkt worden als minimaal 2x4 wordt altijd op projectniveau beoordeeld wat de daadwerkelijke capaciteitsbehoefte is. In de meeste gevallen zal dit betekenen dat meer dan 2x4 rijstroken worden toegepast.

 • A1 Amsterdam - Barneveld
 • A2 Amsterdam - Deil
 • A4 Amsterdam - Rotterdam
 • A6 Muiderberg - Almere
 • A9 Diemen - Velsen
 • A10 Ring Amsterdam
 • A12 Den Haag - Driebergen
 • A13 Den Haag - Rotterdam (al dan niet in combinatie met de A4 Den Haag - Rotterdam)
 • A15 Spijkenisse - Ridderkerk
 • A16 Rotterdam - Dordrecht
 • A20 Rotterdam - Gouda
 • A27 Almere - Werkendam
 • A28 Amersfoort - Nijkerk
 • A29 bij Barendrecht

Nieuwe verbindingen

De volgende verbindingen zijn in de SVIR aangegeven als een mogelijk nieuwe verbinding;

Verbreding N-wegen

In de SVIR zijn ook de volgende N-wegen opgenomen die verdubbeld worden. Dit zijn alleen rijkswegen.

 • N31 in Harlingen
 • N33 Assen - Zuidbroek
 • N50 bij Kampen en Ens - Emmeloord

Feitelijk worden hier ook de N18 en N35 onder gerekend, die onder "nieuwe verbindingen" vallen in de SVIR.

Referenties

Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat • (voormalig: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu)

RijkswaterstaatRijkswegInfrastructuurfondsMobiliteitsfondsMeerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en TransportBrede doeluitkeringTracéwetSpoedwet wegverbredingStructuurvisie Infrastructuur en RuimteNota Mobiliteit

Chronologie van Nederlandse nationale wegenplannen

Vaststelling (historische) rijkswegennetten: 1816 - 1821

Rijkswegenplannen: 1915 - 1927 - 1932 - 1938 - 1948 - 1958 - 1968 - 1984

Tussentijdse wegenplannen: 1200 km-plan (1959) - Structuurschema Hoofdwegennet 1966

Planologische kernbeslissingen: Structuurschema Verkeer en Vervoer (1977-1981) - Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (1988-1991) - Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (2000-2002) - Nota Mobiliteit (2004-2006)

Rijksstructuurvisies: Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2011-2012)