Gotthardtunnel

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf San Gottardo)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Gotthardtunnel

San Gottardo

A2 CH.svg
A2 Gotthard.jpg
Kruist Gotthardmassief
Lengte 16.942 meter
Openstelling 05-09-1980
Intensiteit 17.500 mvt/dag
Locatie kaart

De Gotthardtunnel is een verkeerstunnel in Zwitserland. De tunnel doorkruist het Gotthardmassief en vormt de scheiding tussen Noord- en Zuid-Zwitserland en tevens doorkruist het de hoofdkam van de Alpen. De tunnel is onderdeel van de A2, wat één van de belangrijkste transitroutes door de Alpen is. De enkelbuizige tunnel is bijna 17 kilometer lang.

Naamgeving

De tunnel heeft twee namen, de Gotthardtunnel in het Duits en de Galleria del San Gottardo in het Italiaans. Het voorvoegsel "Sankt" wordt in het Duits vrijwel altijd weggelaten, in het Italiaans echter niet. In het Duitstalig deel van Zwitserland staat de tunnel vaak kortweg bekend als 'Gotthard', in Ticino als 'San Gottardo'.

De tunnel is vernoemd naar het Gotthardmassief waar de tunnel doorheen is geboord. Het massief is vernoemd naar Gotthard von Hildesheim (960-1038), een Duitse bisschop die later heilig werd verklaard.

Kenmerken

De Gotthardtunnel is enkelbaans, onderdeel van nationalstrasse 2, maar heeft desondanks het nummer A2. De tunnel verbindt het kanton Uri in het noorden met het kanton Ticino in het zuiden, waarmee de tunnel ook twee taalgebieden verbindt, het Duits en het Italiaans. De tunnels zelf is 16,9 kilometer lang en is volledig enkelbuizig met tegenverkeer, maar er is een vluchtbuis naast de tunnel. Deze is voorbereid als tweede tunnelbuis, maar nooit verder uitgebouwd. Het noordportaal van de tunnel ligt op 1.111 meter boven zeeniveau bij het dorp Göschenen. Het zuidportaal ligt op 1.175 meter boven zeeniveau bij het dorp Airolo. In de zomermaanden kan het verkeer als alternatief gebruikmaken van de Gotthardpass. De maximumsnelheid in de tunnel is 80 km/h. In de tunnel is mobiel internet (4G) beschikbaar.

Dosering

Het verkeer wordt voor de Gotthardtunnel gedurende het gehele jaar gedoseerd om filevorming in de tunnel zelf tegen te gaan. Doordeweeks, met name buiten het vakantieseizoen, veroorzaakt dit voor het autoverkeer nagenoeg geen vertraging. Aan beide kanten van de tunnel zijn doseerlichten in werking. Per uur mogen 1.000 PW-eenheden door de tunnel per richting rijden. Een vrachtwagen geldt als 3 PW. Bij een aanbod van ruim 300 vrachtwagens per uur is de maximum doorstroming bereikt en zal de wachttijd gaan oplopen. Om dit te voorkomen zijn al ruim voor de tunnel opstelterreinen ingericht waarbij vrachtverkeer gebufferd wordt om zodoende lange wachtrijen op de A2 zelf te voorkomen. Daarnaast zijn hier controlepunten van de verkeerspolitie die de vrachtwagens inspecteren voordat ze door de tunnel gaan. Hierdoor kan een rit door de Gotthardtunnel zelfs als er geen file staat voor vrachtwagens een tijdrovende zaak zijn.

De dosering bevindt zich aan de noordkant direct voor het tunnelportaal bij de afrit Göschenen. Aan de zuidkant bevindt de dosering zich wat verder voor de tunnel, bij de parkeerplaats Stalvedro, ruim 2 kilometer voor de tunnel. De opstelterreinen (Vorstauraum) bevinden zich aan de noordkant bij Erstfeld en aan de zuidkant tussen Biasca en Faido.

Er zijn aanwijzingen dat de wachttijden die in de verkeersinformatie worden gemeld lager zijn dan in werkelijkheid. Voorheen werd gesteld dat de wachttijd 15 minuten per 1 kilometer file bedraagt. Bij 10 kilometer file zou de wachttijd dus al opgelopen zijn tot 2,5 uur en bij 20 kilometer file 5 uur. In de praktijk worden er zelden vertragingen van langer dan 2,5 uur gemeld, terwijl de files vaak tussen 15 en 20 kilometer lang zijn op piekdagen. Meldingen van reizigers op sociale media geven ook de indicatie dat de wachttijd regelmatig fors langer is dan wat de verkeersinformatie vermeldt.

Veiligheid

Tussen 1980 en 2004 vielen 30 doden bij 875 aanrijdingen in de tunnel. Sinds 2002 is het aantal ongevallen flink teruggedrongen, mede dankzij de dosering van het verkeer. Om de 750 meter zijn vluchthavens van 3 meter breed en 41 meter lang. Elke 250 meter zijn er reddingskamers met overdruk die elk 60 personen kunnen bevatten. Ten oosten van de wegtunnel ligt op 30 meter afstand een vluchtbuis van 2,6 meter breed en 3,1 meter hoog. Elke 125 meter zijn brandblussers en noodtelefoons geïnstalleerd.

Temperatuur

Diep in de tunnel lopen de temperaturen vaak hoog op, tussen 30 en 40 graden Celsius. Dit komt door de aardwarmte, hoe meer berg er boven de tunnel zit, hoe hoger de temperatuur stijgt. In de basistunnel (spoortunnel) komen zelfs temperaturen tussen 40 en 50 graden Celsius voor. Bij de wegtunnel is er bovendien sprake van tegenverkeer, waardoor er twee tegengestelde luchtstromingen zijn die botsen en er geen zuiging door de hele tunnel is zoals bij tunnels met twee buizen. Bovendien maakt het niet uit of het zomer of winter is.[1]

Geschiedenis

Voor de opening van de tunnel moest al het verkeer over de Gotthardpass of door de oostelijker gelegen San Bernardinotunnel in Graubünden. De Gotthardpass geldt als één van de best uitgebouwde Alpenpassen en is eenvoudig te berijden. De aanleg van de Gotthardtunnel begon in 1970 en in 1976 werd de tunneldoorbraak gevestigd. Op 5 september 1980 is de tunnel opengesteld voor het verkeer.

Ongeval in 2001

Op 24 oktober 2001 botsten twee vrachtauto's op elkaar in de tunnel, waarbij brand uitbrak.[2][3] De veroorzaker van het ongeval was een Turkse chauffeur die onder invloed van alcohol was.[4] Hierbij vielen 11 doden en een groot aantal gewonden. De meeste doden vielen door het inademen van rook en koolmonoxide, dat al bij lage concentraties dodelijk is en in een gesloten tunnel bij een brand makkelijk gevaarlijke concentraties kan bereiken. De tunnel was daarna twee maanden afgesloten en heropende op 21 december 2001. Het tunnelongeval was er één in een serie dodelijke tunnelbranden in de Alpen in die tijd, wat leidde tot een radicaal andere aanpak van tunnelveiligheid.[5] Na het ongeval is in 2002 een tunneldosering ingesteld.

Toekomst

Op relatief korte termijn moet de Gotthardtunnel gerenoveerd worden. Dit is mogelijk via een kortere volledige afsluiting, of een langere periode met periodieke afsluitingen. Als alternatief moet dan de Gotthardpass, de San Bernardinotunnel of de trein gebruikt worden. Uiteindelijk is gekozen om een tweede buis te realiseren. De bouw van een tweede tunnelbuis is op 24 september 2014 goedgekeurd door de Nationalrat, maar het is bij wet niet toegestaan om de capaciteit van de tunnel te verhogen. Na renovatie zal er niet meer dan één rijstrook per richting beschikbaar mogen zijn.[6][7] Op 28 februari 2016 is een referendum gehouden waarin 57% van de Zwitsers voor de aanleg van een tweede buis heeft gestemd. 24 van de 26 kantons stemden voor.[8][9] Op 25 oktober 2017 stemde de Bundesrat in met de plannen voor een tweede buis.[10] De kosten van de tweede buis worden geschat op 2 miljard CHF exclusief btw.

In 2019 ging men uit van een bouwstart midden 2020, een oplevering van de ruwbouw in 2027 en een verkeersopenstelling in 2029.[11] De tweede buis komt op 70 meter afstand van de bestaande tunnelbuis en maakt gebruik van de reeds bestaande tunnelportalen bij Göschenen en Airolo. Tijdens de werkzaamheden is geen sprake van overlast voor het verkeer. De tweede buis zal met een tunnelboormachine geboord worden, zowel vanuit Göschenen als vanuit Airolo. Na de openstelling van de tweede buis wordt de bestaande tunnel gerenoveerd, dit is gepland tussen 2028 en 2032. Vanaf 2032 is de tunnel dan daadwerkelijk tweebuizig in gebruik, maar met één rijstrook en een vluchtstrook per richting.

Als apart, maar gerelateerd project is het gepland om de A2 bij het zuidelijk portaal bij Airolo over een lengte van 1000 meter te overkappen. Feitelijk wordt de Gotthardtunnel daarmee nog 1 kilometer langer.

Alpen-Initiative

Zie ook Alpen-Initiative.

Vanwege een referendum in 1994 is het niet toegestaan dat de capaciteit van Alpenroutes vergroot wordt. Men hoopt dat het vrachtverkeer via het spoor gaat, hiervoor is de 57 kilometer lange Gotthard-Basistunnel gebouwd. Alhoewel een tweede verkeersbuis gebouwd gaat worden, is het niet toegestaan om een capaciteit van 2x2 rijstroken aan te leggen. Het debat om de uitbreiding van de Gotthardtunnel concentreert zich voornamelijk op het vrachtverkeer, alhoewel de filevorming hoofdzakelijk vanwege vakantie- en recreatieverkeer is. De hoeveelheid vrachtverkeer op de Gotthardroute is naar internationale maatstaven al zeer laag.

Verkeersintensiteiten

Ten tijde van opening reden er dagelijks zo'n 7.950 voertuigen door de tunnel, waarvan waarvan 900 vrachtwagens. In 2004 was dit gestegen naar 16.500 voertuigen, waarvan 3.400 vrachtwagens. Sinds het doseringssysteem is ingesteld is de maximale dagcapaciteit voor het vrachtverkeer begrensd tot 3.500. Bij een te groot aanbod aan verkeer rest niets anders dan wachten tot het aanbod slinkt of een alternatieve route te nemen. In 2013 reden dagelijks 17.500 voertuigen door de tunnel, waarvan 2.600 vrachtwagens. De Gotthardpass verwerkt tegelijkertijd 4.100 voertuigen per etmaal, maar is in de winter gesloten.

Congestie

De Gotthardtunnel is berucht vanwege de enorme congestie en geldt als het grootste vakantieknelpunt van Europa. De wachttijd is veelal 15 minuten per 1 kilometer file. Dit kan nauwkeurig berekend worden vanwege de dosering voor de tunnel en het maximum aantal voertuigen dat er doorheen mag. Op alle zondagen, en op vrijdagmiddag en zaterdagen in de maanden juni, juli en augustus mag er geen vrachtverkeer door de tunnel. Desondanks nemen de wachttijden op de drukste dagen fors toe; in 2010 was de maximale filelengte 24 kilometer. De wachttijd was toen 6 uur.

De drukte heeft zich in recente jaren wat verplaatst van de zaterdag naar de vrijdag, waarschijnlijk omdat veel mensen eerder gaan rijden en zo hopen de files voor te zijn. Al vanaf het middaguur op vrijdag neemt de wachttijd rap toe richting zuiden en op zwarte zaterdagen staat de file er de gehele nacht, met een piek aan het einde van de zaterdagochtend. Zaterdagmiddag neemt de wachttijd doorgaans af. Met name eind juli en in augustus is dit ook zichtbaar in noordelijke richting. Alhoewel de wachttijd met 2 à 3 uur ook dan lang is, is het niet zo extreem als richting zuiden. De file richting noorden houdt in recente jaren vaak langer aan dan richting zuiden. Tevens komen wachttijden op werkdagen in juli en augustus 's middags ook vaker voor. In 2011 waren er 182 dagen met filevorming richting noorden en 150 dagen met filevorming richting zuiden.[12] In 2014 ging het om 173 dagen met filevorming richting noorden en 168 dagen met filevorming richting zuiden. In 2016 ging het om 140 dagen met filevorming richting noorden en 185 dagen met filevorming richting zuiden.[13] De wachttijd is niet op al deze dagen lang. Op 14 april 2017 werd de langste file op een Goede Vrijdag tot dan toe gemeten.[14] Op 19 mei 2018 ontstond een file van 28 kilometer met een wachttijd van 5 uur, dat het record uit 1999 evenaart.[15]

Dagen met file

Het aantal dagen met congestie bij de Gotthardtunnel.

jaar noordportaal zuidportaal
2014 168 173
2016 185 140
2017 143 196
2018 151 181

Wachttijd

De wachttijd voor de Gotthardtunnel bedraagt als vuistregel 15 minuten per elke kilometer file. Vanwege kortere tunnels voor de Gotthardtunnel zelf wordt de file vaak opgedeeld in delen. Er zijn aanwijzingen dat op drukke dagen de wachttijd die in de verkeersinformatie wordt gedeeld bewust korter wordt aangegeven dan daadwerkelijk het geval is, mogelijk om te voorkomen dat het onderliggend wegennet of de A13 via de San Bernardinotunnel helemaal vast loopt.

Navigatiesystemen en routeplanners geven vaak geen realistische vertragingen aan. Het is bekend dat zij de wachttijden ook onderschatten omdat een wachtrij voor de Gotthardtunnel een ander karakter heeft dan reguliere congestie en de wachttijd bij stilstaande files door navigatiesystemen moeilijk accuraat te berekenen valt.

Alternatieven

Een alternatief is de Gotthardpass. Men moet dan ruimschoots voor de tunnel de A2 verlaten, soms al bij Altdorf of Quinto vanwege de lange wachtrijen. De route kan grootschaliger vermeden worden door via de San Bernardinotunnel of Simplonpass te rijden. Alhoewel beide routes meer dan 100 kilometer om zijn, lonen ze vaak al vanaf 1 tot 1,5 uur vertraging. Hier geldt dat de kans op files vanwege uitwijkend verkeer bij de San Bernardinotunnel aanzienlijk groter is dan via de Simplonpass. De Simplonpass is gemakkelijk te berijden, mits men bij het gebruik van een aanhanger een goede trekauto heeft.

De Gotthardtunnel kan nog grootschaliger vermeden te worden door via Oostenrijk te rijden over de Brennerpass. Alhoewel op zwarte zaterdagen geen enkele vakantieroute gevrijwaard is van congestie, is het aantal dagen met hevige congestie op de route via München veel minder dan via de Gotthardtunnel. Met name op reisdagen dat in Duitsland niet de vakantie begint, is de route via de Brennerpass aan te bevelen voor bestemmingen zuidelijker in Italië. Voor bestemmingen in het noordwesten van Italië is de Brennerpass te ver om. Vanaf Utrecht naar Bologna is de route over de Brennerpass slechts 90 kilometer langer dan via de Gotthardtunnel, en loont dus al vanaf een uur wachttijd. Zeker in vergelijking met de San Bernardinotunnel is de Brennerpass voor bestemmingen in bijvoorbeeld Toscane of zuidelijker een aantrekkelijk alternatief.

Referenties