Schipholdraaibrug

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Schipholdraaibrug
Overspant Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder
Rijstroken 1
Totale lengte 53 meter
Hoofdoverspanning 53 meter
Hoogte brugdek 3,5 meter
Openstelling 1936
Verkeersintensiteit 4500 mvt/etmaal
Locatie kaart

De Schipholdraaibrug is een beweegbare brug in een verbindingsboog van de Nederlandse N232. De brug overspant de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder nabij Amstelveen.

Kenmerken

De Schipholdraaibrug is uitgevoerd als elektrisch bewogen draaibrug die bestaat uit een stalen bovenbouw welke rust op drie steunpunten, namelijk een middenpijler met het bewegingswerk en twee landhoofden. Het westelijk landhoofd is van bovenaf gezien trapeziumvormig en is opgebouwd uit een gewapende betonvloer, aangelegd op ongeveer -1,20 m. NAP. Hierop zijn ongewapend betonnen en metselwerk wanden aangebracht met een natuurstenen bekleding. Tussen deze wanden is grond aangebracht. Zowel de landhoofden als het tussensteunpunt zijn gefundeerd op houten palen met een lengte van ongeveer 15 meter die rusten op de eerste draagkrachtige laag. De aandrijving voor de draaibeweging van de brug bevindt zich in de kelderruimte van de middenpijler. Het opzetwerk bevindt zich op het oostelijke landhoofd. Het oostelijke landhoofd is voorzien van een kelder voor de hydraulische druk-unit.[1]

De brug kent een overspanning van 53 meter en is 11,55 meter breed. Het grootste deel daarvan, ongeveer 6,30 meter, betreft de rijbaan voor gemotoriseerd verkeer. Aan de noordzijde hiervan ligt een (brom)fietspad van 2,35 meter.

Bij de aanleg werd de brug aangedreven door een zogenoemde Panamabeweging. Het brugwachtershuis en de landhoofden zijn in typische Amsterdamse School baksteenarchitectuur uitgevoerd. Aan de oostzijde van de brug is nabij het landhoofd een fietstunnel onder de brug gebouwd.

Geschiedenis

De Schipholdraaibrug is in de jaren dertig van de twintigste eeuw aangelegd in opdracht van Provinciale Waterstaat van Noord-Holland als onderdeel van de toenmalige verbinding Haarlem – Schiphol – Diemen. Nabij de plaats van de brug lag voor die tijd het Fort aan het Schiphol. Door toegenomen verkeersdrukte en het beperkte aantal oeververbindingen over de ringvaart is besloten het fort af te breken en op die plek een verbeterde wegverbinding en brug aan te leggen. De plannen hiertoe waren reeds opgenomen in het Primaire Wegenplan van de provincie Noord-Holland uit 1926. Omdat de bouw van de brug enige tijd in beslag nam, heeft vanaf 1 januari 1932 een pontje tussen beide zijden van de ringvaart gevaren.

De brug is, toen nog onder de naam Schipholbrug, uiteindelijk geopend op 7 juli 1936 door de heer Bomans, op dat moment lid van gedeputeerde staten van Noord-Holland.

In de decennia daarna nam mede door toenemende motorisering de verkeersdrukte rond de brug gestaag toe. Begin jaren zestig reden daar al ongeveer 15.000 motorvoertuigen per dag.[2]. Zeker op momenten dat er brugopeningen waren, stonden er geregeld files van enkele kilometers. Dit heeft er onder meer toe geleid dat begin 1960 is besloten om de brug tijdens spitsuren niet meer open te stellen. Verder is in juni 1965 enkele honderden meters zuidelijker een tijdelijke brug geopend op welke plek later de Bosrandbrug is aangelegd.[3] Na openstelling van de in de directe nabijheid in de aangelegde A9 gelegen (nieuwe) Schipholbrug nam de hoeveelheid verkeer op de Schipholdraaibrug verder af.

In 2001 is de stalen bovenbouw van de brug vervangen. Ook zijn toen zogenaamde koppelankers aangebracht in het westelijk landhoofd. In 2009 zijn onder meer de brugaandrijving, bewegingswerk en opzetinrichting vervangen.

In het kader van het project ‘Aansluiting A9’, dat weer onderdeel was van het Masterplan N201+, zijn de aansluitende wegen rond de Schipholdraaibrug omgebouwd. Vanaf 18 juli 2013 is de Schipholdraaibrug onderdeel geworden van een nieuwe verbindingsweg naar een nieuwe oprit naar de A9 en alleen nog te berijden naar de oostkant van de ringvaart vanaf één richting van de N232. Mede omdat de brug alleen nog bereikbaar is voor verkeer vanaf het zuidelijke deel van de N232 is de hoeveelheid verkeer tegenwoordig relatief beperkt. Er rijden ongeveer 4500 motorvoertuigen per dag.

Vanaf februari 2014, vlak na de openstelling van de omgebouwde brug, is de brug lange tijd afgesloten geweest vanwege een door werkzaamheden in de omgeving verschoven landhoofd. Hierdoor liep de stalen bovenbouw van de brug vast tegen het landhoofd. Het heeft enige tijd geduurd voordat een aannemer was gevonden die de benodigde reparatie kon uitvoeren. Op 11 mei 2016 is de aannemer Van Hattum en Blankevoort gestart met de herstelwerkzaamheden aan de Schipholdraaibrug. Het westelijk landhoofd, waarop de brug leunt, is vervangen en de brug is op 6 oktober 2016 weer voor verkeer opengesteld.

Ook in de periode van januari 2023 tot medio 2025 was de brug afgesloten voor verkeer, dit keer vanwege de werkzaamheden rond de verbreding van de A9.

Toekomst

Er zijn geen specifieke toekomstplannen voor de Schipholdraaibrug bekend.

Verkeersintensiteiten

In 2022 reden dagelijks ongeveer 4500 voertuigen over de brug.[4]

Externe links

Referenties

  1. VolkerInfra Design: Definitief Ontwerp Landhoofd West (11 februari 2016)
  2. Volkskrant 5 mei 1961
  3. De Telegraaf 14 mei 1965
  4. Provincie Noord-Holland