Shunpiking

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Shunpiking is een fenomeen wat voorkomt wanneer weggebruikers opzettelijk tolwegen gaan vermijden. Het woord komt van "shun" (vermijden), en "pike" van turnpike. Het woord is afkomstig uit de Verenigde Staten, maar het fenomeen doet zich overal voor, in Europa is Frankrijk een bekend voorbeeld.

De belangrijkste reden voor het vermijden van een tolweg zijn de tolkosten, maar het begrip is in de loop der jaren breder geworden en kan ook slaan op mensen die snelwegen om welke reden dan ook opzettelijk vermijden. Het verschijnsel kan een probleem worden wanneer veel mensen tolwegen gaan vermijden, bijvoorbeeld door relatief hoge tolkosten, en alternatieve routes gaan zoeken die niet op deze verkeersstroom berekend zijn, bijvoorbeeld wanneer veel verkeer door dorpjes en smalle wegen moet.

Er zijn een aantal problemen met shunpiking, wanneer men geen waardig alternatief heeft zal het vermijdend verkeer het onderliggend wegennet kunnen verstoppen. Wanneer er wel een goed alternatief is, bijvoorbeeld in de vorm van een parallelle tolvrije snelweg, zal men minder gebruikmaken van de tolweg, waardoor filevorming kan optreden op de tolvrije weg.

Tolwegen zijn relatief onpopulair, wat terug te zien is in verkeerstellingen. Tolwegen hebben vaak relatief lage verkeersintensiteiten vergeleken met snelwegen met een vergelijkbare functie. Een voorbeeld is de Spaanse AP-2 welke parallel aan de A-2 tussen Lleida en Barcelona loopt en veel rustiger is.

In sommige gevallen is een tolweg niet redelijkerwijs te vermijden, bijvoorbeeld bij oeververbindingen waarbij (vrijwel) alle verbindingen tolwegen zijn, een voorbeeld hiervan is New York City. Een ander voorbeeld zijn tolringwegen. Deze omringen stedelijke gebieden, en alternatieven zijn aan de rand van stedelijke gebieden vaak minder goed voorhanden, of men moet een route door het centrum nemen.