Sjabloon:Blog

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: dit is een archiefpagina en wordt niet meer actief bijgewerkt.


Wegenwiki Blog

1 juli 2020

Flag of Norway.svg

Noorwegen

In Noorwegen is op 1 juli een 18 kilometer lang traject van de E6 tussen Hamar en Brumunddal opengesteld. Dit is onderdeel van de verlenging van de E6 als autosnelweg vanuit Oslo richting Lillehammer. Het project wordt uitgevoerd door Nye Veier en omvat in totaal 43 kilometer van de E6 tussen Kolomoen en Moelv dat wordt opgewaardeerd tot autosnelweg met 2x2 rijstroken waar 110 km/h gereden mag worden. De bestaande E6 was een motortrafikkvei met één rijbaan en tegenverkeer, dit goldt als één van de gevaarlijkste wegen in Noorwegen.

Tevens zijn op 1 juli diverse wegen tolvrij geworden. De tolwegen in Noorwegen zijn meestal tijdelijk, grote en kleine projecten worden met een tolcomponent gefinancierd, en als dat component is afbetaald eindigt ook de tolheffing. Ook eindigt de tolheffing voortijdig als de politiek besluit om het resterende bedrag in te lossen. Maar het is ook gebruikelijk dat de tolheffing eerder wordt gestaakt omdat het gebruik hoger is dan verwacht en het tolcomponent dus eerder is afbetaald, in sommige gevallen jaren eerder dan verwacht.

De riksvei 80 heeft ten westen van Fauske in Nordland de 2 kilometer lange Røviktunnel die in 2011 is opengesteld en volgens verwachting in 2026 tolvrij zou worden. Deze is op 1 juli al tolvrij gemaakt. Ook werd een in 2016 opengesteld traject van de fylkesvei 33 langs het meer Mjøsa tolvrij, 11 jaar eerder dan oorspronkelijk gepland. Het belangrijkste project voor toeristenverkeer dat tolvrij werd is de Atlanterhavstunnel van de fylkesvei 64 bij Kristiansund, een 5,8 kilometer lange onderzeetunnel, onderdeel van de beroemde Atlanterhavsvegen (Atlantic Ocean Road). Dit was de laatste tolweg in het Noorse publieke wegennet waar nog handmatig tol werd geïnd. Hiermee zijn alle resterende tolwegen in het Noorse primaire wegennet volledig elektronisch met AutoPASS. Alleen op private wegen moet nog handmatig tol betaald worden.


20 mei 2020

Flag of Italy.svg

SS 106 "Jonica"

In het zuiden van Italië is de bouw gestart van 38 kilometer superstrada van de SS106 in Calabria. Tussen Amendolara en Sibari wordt de bestaande weg voor € 1,3 miljard verdubbeld naar een superstrada met 2x2 rijstroken en ongelijkvloerse aansluitingen. Wegbeheerder Strade ANAS noemt dit het grootste wegenproject van Italië.

De SS 106, ook wel de 'Jonica' vanwege zijn ligging aan de Ionische kust van Calabria, is een bijna 500 kilometer lange strada statale van Reggio Calabria naar Taranto. Het grootste deel van de route verloopt direct langs de kust. Kenmerkend voor deze streek zijn dat de historische plaatsjes op de hellingen liggen en de 'marina' een deel van de plaats is die direct aan zee ligt. De SS 106 heeft al een groot aantal omleggingen langs deze 'marina's'.

De prioriteit voor de uitbouw van de SS 106 tot supstrada ligt op het noordelijk deel, in combinatie met SS 534 vormt dit een snelle verbinding tussen Reggio Calabria en Taranto zonder dat daarvoor de gehele route van bijna 500 kilometer opgewaardeerd moet worden. Doorgaand verkeer gebruikt dan de A2 en SS 534 om in de provincie Cosenza door te steken naar de oostkust.


15 april 2020

Flag of the Netherlands.svg

Verkeersintensiteiten 2019

De verkeersintensiteiten van de artikelen over de Nederlandse autosnelwegen op de Wegenwiki zijn bijgewerkt naar de meest recente gegevens van 2019. Dit betreffen werkdaggemiddelden uit het INWEVA-bestand van Rijkswaterstaat. Het drukste wegvak in 2019 was de A4 ter hoogte van Den Haag tussen de knooppunten Prins Clausplein en Ypenburg met 280.300 voertuigen per dag. Dit is de hoogste jaargemiddelde intensiteit die tot nu toe in Nederland gemeten is. Het rustigste wegvak is de A7 ter hoogte van de Duitse grens bij Bad Nieuweschans met slechts 11.600 voertuigen per dag.


26 maart 2020

NLA010.svg

Zuidasdok

Het project Zuidasdok omvat de ondertunnelling en verbreding van de A10 in Amsterdam en de uitbreiding van het station Amsterdam-Zuid. Het project had oorspronkelijk een kostenraming van € 1,6 miljard. In 2017 is het project gegund aan het consortium 'ZuidPlus'. De werkzaamheden waren gepland voor de periode 2019-2028. Enkele werkzaamheden zijn ook gestart, maar bij het uitwerken van het technisch ontwerp bleek dat het project op gespannen voet met het budget stond en de aannemer niet binnen het bestaande contract de werkzaamheden kon uitvoeren. In 2019 is een studie gestart naar het eventueel heroverwegen van het gehele project.

Op 25 maart 2020 is besloten om het project voort te zetten zoals het oorspronkelijk ontworpen was. Niets doen is geen optie, maar er zijn ook geen realistische mogelijkheden tot versoberingen van de verbreding van de A10 of de uitbreiding van het station. Daardoor ontstaat er een tekort dat naar verwachting tussen de € 700 miljoen en € 1 miljard ligt. Ook is besloten om het project in deelpakketten uit te voeren en dus serieel in plaats van integraal. Dit past echter niet binnen het bestaande contract met ZuidPlus, dat daartoe minnelijk wordt beëindigd.

Dit betekent dat een dekking gevonden moet worden voor het financiële tekort van het project en dat het gehele project in deelprojecten opnieuw aanbesteed moet worden. Een concrete planning is nog niet gemaakt, maar het project loopt zeker een aantal jaar vertraging op, in plaats van 2028 zullen delen van het megaproject naar verwachting pas in de periode 2032-2036 opgeleverd worden.

meer blogs


Archief

Maart 2020

26 maart 2020

Flag of Noord-Holland.png

Duinpolderweg

De provincie Noord-Holland heeft besloten om af te zien van de aanleg van de Duinpolderweg, die een nieuwe wegverbinding zou gaan vormen bij Hoofddorp. De Duinpolderweg was gepland als verbinding tussen de aansluiting Hoofddorp-Zuid van de A4 en de N208 ten zuiden van Bennebroek en mogelijk verder tot aan de N206 bij Vogelenzang. Deze verbinding zou in twee provincies komen te liggen en de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder kruisen.

Het project bestaat uit twee verschillende delen: de opwaardering van de Nieuwe Bennebroekerweg langs de zuidzijde van Hoofddorp, die nog doorgaat. Het tweede deel omvat de kruising van de Ringvaart, die zuidelijk van Zwaanshoek langs zou verlopen. In december 2017 is hiervoor het voorlopige voorkeursalternatief voor vastgesteld. De planvorming van de Duinpolderweg heeft zo'n 10 jaar geduurd. Het deel in Noord-Holland waar vanaf gezien wordt zou 0,9 kilometer lang worden.

Februari 2020

26 februari 2020

A9 FR.svg

A9 in Frankrijk

In Frankrijk is de verbreding van het zuidelijkste deel van de A9 afgerond. Hiermee is een 254 kilometer lang traject van de A9 van Remoulins tot de Spaanse grens van 2x3 rijstroken voorzien. Over een periode van 10 jaar is in drie fases het laatste deel van de A9 in de regio rond Perpignan naar 2x3 rijstroken verbreed. Op 24 februari werd de verbreding van de laatste fase tussen Le Boulou en de Spaanse grens opgeleverd. Dit project kostte € 180 miljoen.

De verbreding van dit deel van de A9 was het meest complex van het gehele traject van Remoulins naar de Spaanse grens vanwege het bergachtige karakter. De A9 had gedeeltelijk al een derde rijstrook op hellingen, dit deel is nu naar een volwaardige 2x3 rijstroken met vluchtstroken verbreed. Op dit traject bevinden zich diverse dalviaducten uit 1976, deze zijn niet vervangen maar verbreed en versterkt. Het deel met 2x3 rijstroken eindigt op de bergpas op de grens met Spanje. De Spaanse AP-7 heeft nog een kort stuk met 2x2 rijstroken tot aan La Jonquera, er zijn geen concrete plannen om dit deel ook te verbreden, zodat nog niet de gehele route naar Barcelona doorgaand 2x3 rijstroken telt.

Januari 2020

23 januari 2020

NLA004.svg

A4 Burgerveen - Leidschendam

De ontwerp-structuurvisie voor de verbreding van de A4 tussen het knooppunt Burgerveen en de aansluiting Leidschendam is gepubliceerd. Hierin wordt de voorkeursvariant reeds vastgesteld, een verbreding van de A4 met één rijstrook per richting op de hoofdrijbaan op het gehele traject en een verbreding van de parallelstructuur ter hoogte van Leiden naar 2 rijstroken per richting. Ook wordt het oude Ringvaartaquaduct vervangen. Hiertoe is het projectbudget verhoogd naar € 226 miljoen.

Tussen het knooppunt Burgerveen en Hoogmade wordt de A4 in de middenberm verbreed, naar in totaal 2x4 rijstroken. Ook wordt het oude Ringvaartaquaduct van de rijrichting Den Haag vervangen door een nieuw aquaduct dat vergelijkbaar is met het nieuwe ringvaartaquaduct van de rijrichting Amsterdam. Tussen Hoogmade en Zoeterwoude-Rijndijk wordt de verdiepte ligging verbreed naar 5 rijstroken per richting, hier komt aan beide kanten een rijstrook extra. De parallelstructuur tussen Zoeterwoude-Rijndijk en het knooppunt Hofvliet wordt verbreed naar 2+3+3+2 rijstroken. Tussen het knooppunt Hofvliet en de aansluiting Leidschendam komen 2x5 rijstroken met een verbreding aan de buitenzijde.

Het grootste deel van het tracé is reeds voorbereid op een verbreding door middel van een ruimtereservering, waardoor de aanlegkosten betrekkelijk laag liggen. Het meest kostenintensieve deel betreft de vervanging van het Ringvaartaquaduct, dat op € 80 miljoen begroot is. Tussen het toekomstig knooppunt Hofvliet en de aansluiting Leidschendam is de ruimtereservering in 2018 al benut bij een verbreding van 2x3 naar 2x4 rijstroken. Daardoor is hier een verbreding in de buitenberm nodig. Dit traject heeft echter geen ruimtelijke dwangpunten.

2019

December 2019

31 december 2019

Flag of Spain.png

Tolvrij

In Spanje worden aflopende concessies van tolwegen niet meer verlengd, met als gevolg dat deze tolvrij worden. Op 31 december 2019 lopen de concessies van de AP-4 tussen Sevilla en Cádiz en de AP-7 tussen Tarragona en Alicante af, waardoor in één klap 468 kilometer autopista tolvrij wordt.

De aflopende concessies zijn veelal van de traditionele tolwegen die in de jaren '60 en '70 zijn aangelegd, dit waren destijds de eerste autosnelwegen in Spanje. Vanaf eind jaren '80 heeft Spanje een zeer groot netwerk van tolvrije autovías aangelegd, waardoor het overgrote deel van het Spaanse snelwegennet al tolvrij was, en met deze aflopende concessies groeit het aandeel tolvrij nog verder. Op 1 december 2018 werd de AP-1 tussen Burgos en Armiñón al tolvrij.

Op 31 augustus 2021 lopen ook de concessies van de AP-2 tussen Zaragoza en El Vendrell af, evenals de AP-7 tussen de Spaanse grens en Tarragona, waaronder ook weer de concessie van de C-32 en C-33 aan de noordkant van Barcelona vallen. Vanaf 2021 kan het verkeer dus tolvrij vanaf de Franse grens tot Alicante rijden, wat zeker € 70 aan tol scheelt.


30 december 2019

Flag of Norway.svg

Ryfast

Bij Stavanger in Noorwegen is de 14,4 kilometer lange Ryfylketunnel opengesteld, de eerste en langste tunnel van het megaproject Ryfast dat wordt opengesteld. De Ryfylketunnel gaat onder een fjord door en is onderdeel van de riksvei 13 tussen Stavanger en Tau. De Ryfylketunnel omvat diverse records, zo is het de langste (14.400 meter) en diepste (-292 meter) onderzeetunnel ter wereld. Het is ook de langste tweebuizige verkeerstunnel van Europa.

De Ryfylketunnel is één van drie tunnels die het megaproject Ryfast uitmaken. De 5,6 kilometer lange Hundvågtunnel vormt een verlenging tot in de stad Stavanger, deze tunnel gaat ook onder zee door en verbindt met een rotonde op een eiland met de Ryfylketunnel. Ook wordt de 3,7 kilometer lange Eiganestunnel van de E39 in Stavanger aangelegd. Er is sprake van een ondergronds knooppunt tussen beide tunnels, het gehele project Ryfast omvat ruim 52 kilometer aan tunnelbuis. Zowel de Hundvågtunnel als Eiganestunnel moet in 2020 worden geopend.


21 december 2019

Flag of Poland.svg

Polen

Kort voor kerst is in Polen een groot aantal projecten opgeleverd. Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen dat in december veel infrastructuur wordt opgeleverd, op tijd voor de winterpauze en één van de drukste reisdagen van het jaar.

Op 18 december opende de ontbrekende schakel van de S7 bij Skarżysko-Kamienna, waarmee een 190 kilometer lang traject van de S7 tussen Warschau en Kraków doorgaand te berijden was. Op 19 december openden diverse projecten, prominent de verbreding van de A2 langs Poznań naar 2x3 rijstroken, dit was de eerste keer dat in Polen een bestaande autosnelweg is verbreed. In Zuid-Polen opende de eerste rijbaan van een deel van de S7 tussen Lubień en Naprawa in het Tatragebergte. Ook opende de omlegging van de DK50 en DK79 rond het stadje Góra Kalwaria, dat als een autoweg klasse GP is aangelegd met 2x2 rijstroken. Ook opende de eerste fase van de DK45 als westelijke rondweg van Opole met 2x2 rijstroken.

Vervolgens is op 20 december de tweede brug van de S3 over de Oder bij Cigacice geopend, waarmee een 265 kilometer lang traject van de S3 tussen Szczecin en Polkowice met 2x2 rijstroken te berijden was. Daarna opende op 21 december de zuidelijke rondweg van Bolków in het Reuzengebergte, onderdeel van de DK3 en DK5. Op 23 december opent nog een 13 kilometer lang traject van de S17 tussen Kołbiel en Garwolin, evenals de omlegging van de A1 rond de stad Częstochowa, dat een grote verbetering voor doorgaand verkeer betekent. Ook opent mogelijk de S5 tussen Mieleszyn en Żnin.


14 december 2019

S5-PL.svg

S5, Polen

In Polen is het laatste deel van de S5 tussen de grote steden Poznań en Wrocław geopend. Het nieuwe deel is ruim 50 kilometer lang en verloopt vanaf de A2 bij Poznań tot aan Radomicko. Van dit deel was het 16 kilometer lange deel tussen de A2 en Mosina al provisorisch in gebruik en is 35 kilometer nieuw opengesteld. Hiermee is weer één van de grote corridors in Polen voltooid, met 160 kilometer autosnelweg tussen Poznań en Wrocław.

De S5 is in 9 jaar tijd over 160 kilometer aangelegd tussen Poznań en Wrocław. De bouw begon in 2010 met de bypass van Rawicz, die in 2014 werd geopend. Daarna is in 2017 het zuidelijk deel tussen Rawicz en Wrocław voltooid en vervolgens in 2018 de omlegging van Leszno en nu in 2019 het noordelijk deel tot aan Poznań. De bouw had nog vertraging opgelopen omdat enkele aannemers failliet gingen of niet voldoende voortgang hadden, waardoor de wegbeheerder GDDKiA een aantal contracten opnieuw moest aanbesteden.

Met het voltooien van de S5 tussen Poznań en Wrocław gaat de aandacht nu uit naar het deel tussen Bydgoszcz en Poznań, dat al voor de helft geopend is en de andere helft in 2020 voltooid moet zijn. Noordelijker was de S5 ook in aanbouw tussen de A1 bij Grudziądz en Bydgoszcz, maar deze contracten moesten opnieuw aanbesteed worden vanwege te weinig voortgang van de aannemers. Mogelijk wordt de rondweg van de grote stad Bydgoszcz nog wel in 2020 voltooid.

November 2019

27 november 2019

M11 RUS.svg

M11 Moskou - Sankt Petersburg

In Rusland is de laatste 35 kilometer van de M11 geopend, de autosnelweg tussen Moskou en Sankt Petersburg. Het laatste deel was gelegen tussen Tosno en de KAD in Sankt Petersburg. De M11 is een 669 kilometer lange tolweg die tussen 2012 en 2019 is aangelegd. De autosnelweg vervangt de oudere M10 tussen beide steden. De M11 is de langste autosnelweg in Rusland. De gehele route is over een nieuw tracé aangelegd, parallel aan de M10, maar gedeeltelijk op behoorlijke afstand. Zo maakt de M11 niet de omweg via Veliky Novgorod die de M10 wel maakt. In de voorsteden van Moskou verloopt de autosnelweg direct langs het Sheremetyevo International Airport.

Ter hoogte van Tver was gepland om de tolweg als bypass aan te leggen, maar dit project is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Ter compensatie is de bestaande M10 daar opgewaardeerd tot ongelijkvloerse weg met gedeeltelijk 2x3 rijstroken. Daardoor bestaat de M11 voorlopig uit twee delen, vanaf Moskou naar de zuidkant van Tver en vanaf de noordkant van Tver naar Sankt Petersburg. Bijzonder zijn de soms grote afstanden tussen afritten, de M11 verloopt grotendeels door onbewoond bosgebied en heeft relatief weinig aansluitingen naar het onderliggend wegennet. Ter compensatie zijn wel periodiek ongelijkvloerse U-turns aangelegd.


23 november 2019

B37.svg

Ludwigshafen

In de Duitse stad Ludwigshafen zijn twee viaductsnelwegen, de Hochstraße Nord (B44) en de Hochstraße Süd (B37). Beiden zijn in 1959 gebouwd en verbinden de A650 in Ludwigshafen met de twee bruggen over de Rijn naar Mannheim.

De Hochstraße Nord verkeert in zeer slechte conditie, in 2010 zijn hier breedtesluizen geplaatst om fysiek te voorkomen dat vrachtverkeer over het viaduct kan rijden. Er zijn vervolgens plannen gemaakt om de Hochstraße Nord te slopen en vervangen door een stadsweg met verkeerslichten. De Hochstraße Süd zou dan als omleidingsroute dienen en de primaire verbinding naar Mannheim gaan vormen. Echter in 2017 bleek dat ook de Hochstraße Süd in zeer slechte conditie verkeert, hier zijn ook breedtesluizen geplaatst.

Op 22 augustus 2019 is de Hochstraße Süd acuut afgesloten voor al het verkeer vanwege scheurvorming. Op 22 november 2019 zijn alle wegen en tramlijnen onder het viaduct afgesloten omdat uit statische berekeningen bleek dat het viaduct in dermate zwakke conditie verkeert dat het onder zijn eigen gewicht al kan bezwijken. Sloop is daardoor nog de enige optie, maar men verwacht dat een vervanging vanwege de procedures wel 15 jaar kan duren. Onduidelijk is wat er met de voorgenomen sloop van de Hochstraße Nord gaat gebeuren.


18 november 2019

Flag of Germany.svg

Duitsland

In Duitsland zijn twee langverwachte Autobahnen geopend, de laatste ontbrekende schakel van de A33 tussen Osnabrück en Bielefeld en de verlenging van de A46 tot Olsberg in het Sauerland.

De A33 had jarenlang een ontbrekende schakel tussen Borgholzhausen en Bielefeld. In 2007 is gestart met de bouw van dit traject. Kenmerkend voor Duitsland verliep de bouw zeer traag, alhoewel dit technisch gezien eenvoudige projecten waren, duurde de bouw tussen de 5 en 8,5 jaar per segment. Vanaf 2012 werd de ontbrekende schakel in 4 fases geopend, waarbij de laatste 8 kilometer is opengesteld tussen Borgholzhausen en Halle. Hiermee is de A33 tussen Osnabrück en Bielefeld ononderbroken te berijden. De opheffing van deze ontbrekende schakel is interessant voor verkeer vanuit het noorden en oosten van Nederland richting Kassel en de A7 richting Zuid-Duitsland.

In het Sauerland stonden er elke winter lange files aan het einde van de A46 bij Bestwig, het verkeer moest over de B7 door Bestwig en Nuttlar. Tot 2010 drong verkeer naar Winterberg zich nog door Olsberg. In 2010 opende de rondweg van Olsberg van de B480. Voor de verlenging van de A46 naar Olsberg is ook de B480 verlengd naar het nieuwe einde van de A46, zodat het verkeer naar Winterberg beter door kan rijden. De nieuwe A46 omvat de Talbrücke Nuttlar, dit is de hoogste brug in Nordrhein-Westfalen. De bouw van de 6 kilometer A46 tussen Bestwig en Olsberg heeft in totaal 10 jaar geduurd, kenmerkend was de geringe voortgang, de Talbrücke Nuttlar was bijvoorbeeld in 2015 al nagenoeg voltooid.


9 november 2019

A4-SRB.svg

Servië

In Servië is de laatste 22 kilometer van de A4 opengesteld tussen Prosek en Crvena Reka. Hiermee is de autosnelweg voltooid vanaf Niš tot de grens met Bulgarije. Hiermee is het voor het eerst mogelijk om per ononderbroken autosnelweg naar Bulgarije te rijden. De A4 is 108 kilometer lang en grotendeels in de afgelopen 10 jaar aangelegd.

In recente jaren is het snelwegennet van Servië met honderden kilometers uitgebreid. In 2014 kwam de autosnelweg tussen de Hongaarse grens en Belgrado gereed, eerder in 2019 kwam de autosnelweg tussen Belgrado en de Noord-Macedonische grens gereed en nu volgt ook de autosnelweg tot aan de Bulgaarse grens. Hiermee is Servië per autosnelweg met 4 buurlanden verbonden, een vijfde verbinding naar Bosnië-Herzegovina is recent in aanbouw gegaan, dit is de Autoput Kuzmin - Sremska Rača.

In Servië wordt momenteel prioriteit gegeven aan de A2 tussen Belgrado en de grens met Montenegro en de upgrade van de ringweg van Belgrado. Er waren ook plannen voor de Autoput Beograd - Vršac die naar Roemenië zou verlopen, maar in 2017 is besloten deze autosnelweg voorlopig niet aan te leggen.

Nu de A4 tot aan de Bulgaarse grens gereed is wordt er aan Bulgaarse zijde gewerkt aan de A6 tot aan Sofia, die in de komende jaren gereed moet komen. Uiteindelijk kan men dan per autosnelweg tot aan de grens met Turkije rijden.


7 november 2019

S11-PL.svg

Polen

Met de openstelling van 12 kilometer S11 rond Szczecinek in het noordwesten van Polen heeft het land de grens van 4.000 kilometer autostrada en droga ekspresowa overschreden. Hiervan is 3.840 kilometer met minimaal 2x2 rijstroken uitgerust, aangezien sommige S-wegen nog enkelbaans zijn. De Poolse droga ekspresowa (expressweg) heeft over het algemeen een hoge ontwerpstandaard, de maximumsnelheid op dit soort autosnelwegen bedraagt 120 km/h, tegenover 140 km/h op de autostrada. Alhoewel formeel een lagere wegklasse doet de droga ekpresowa niet onder voor autosnelwegen in West-Europa, maar in het verleden zijn dit soort wegen eerst met één rijbaan aangelegd. Dit omvat echter minder dan 10% van alle S-wegen.

De komende jaren wordt prioriteit gegeven aan een aantal verbindingen, zoals de S5, S6, S7 en S19. De meeste Poolse steden zijn tegenwoordig door minstens één autosnelweg ontsloten en men werkt naar de situatie dat deze steden ook onderling verbonden worden door autosnelwegen. Het geplande netwerk van autosnelwegen in Polen bedraagt bijna 8.000 kilometer, waardoor het bouwprogramma voor iets meer dan de helft voltooid is.

September 2019

28 september 2019

Flag of the People's Republic of China.svg

China

1 oktober is de nationale feestdag in China en traditiegetrouw gaan honderden miljoenen Chinezen op reis. De periode kort hiervoor is traditiegetrouw ook een periode dat veel nieuwe infrastructuur in gebruik wordt genomen. In de provincie Hubei openden op 28 september twee grote projecten, een 95 kilometer lang deel van de Wujian Expressway (S13) die van Wuhan naar Jianli verloopt. Deze autosnelweg voert dicht langs de rivier de Yangtze. Delen van de snelweg zijn op viaducten gebouwd, waaronder een 38 kilometer lang viaduct.

Ook opende een 40 kilometer lang deel van de Tangshi Expressway (S53) in de provincie Hubei, inclusief de Shishou Yangtze River Bridge, een reusachtige tuibrug met een hoofdoverspanning van 820 meter, wat het tot de 7e langste tuibrug ter wereld maakt.

In China zijn vrijwel alle autosnelwegen een tolweg. Deze tolwegen worden per provincie ontwikkeld en beheer, het gevolg was dat er op provinciegrenzen tolstations zijn aangelegd. Dit jaar worden al deze tolstations verwijderd om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Inmiddels berucht waren de enorme files voor de tolstations op drukke reisdagen. Foto's van rijen van 50 auto's breed voor tolstation gaan frequent de wereldmedia over.


17 september 2019

Flag of the Netherlands.svg

Prinsjesdag

Op Prinsjesdag is de begroting voor 2020 onthuld. Hieronder valt ook het Infrastructuurfonds en het MIRT. De begroting voor 2020 bevat geen opvallende zaken omtrent wegenbouw, het is één van de meest nieuwsloze begrotingen in jaren. Wel opvallend is dat de uitgaven aan het hoofdwegennet in 2019 fors verlaagd zijn ten opzichte van prinsjesdag in 2018. Destijds was begroot om nog € 3,1 miljard aan het hoofdwegennet uit te geven, waaronder € 1,5 miljard voor aanleg. Bij de update in 2019 is dit verlaagd naar € 2,4 miljard voor het hoofdwegennet en € 578 miljoen voor aanleg. Een groot deel van het aanlegbudget is verschoven naar verkenningen en planuitwerking omdat veel projecten niet in 2019 zijn gestart zoals oorspronkelijk gepland was.

Juli 2019

8 juli 2019

NLA006.svg

A6, Almere

De verbreding van de A6 door Almere is officieel opgeleverd. De snelweg is in 2,5 jaar tijd verbreed van 4 naar 8 rijstroken, met een parallelstructuur door de gehele stad. De werkzaamheden waren een vol jaar voor op schema afgerond. De verbreding van de A6 door Almere moest de bestaande congestie oplossen en de verdere groei van Almere faciliteren. De verbreding van de A6 is uitgevoerd als een DBFM-contract, onderdeel van het megaproject Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). De verbreding richting Lelystad was al eerder opgeleverd, de congestie was hier met 94% afgenomen.

Juni 2019

17 juni 2019

Flag of Poland.svg

Polen

In Polen zijn grote problemen ontstaan met de bouw van autosnelwegen door Italiaanse bouwbedrijven. Tussen april en juni 2019 zijn door de wegbeheerder GDDKiA 7 contracten ingetrokken vanwege wanprestaties van drie Italiaanse bouwbedrijven: Salini Impregilo, Toto Costruzioni en Impresa Pizzarotti. Dit betreft in totaal 130 kilometer autosnelweg in verschillende delen van het land. Met name de S5 is getroffen, waar 3 contracten zijn ingetrokken en een aannemer zich van een vierde contract heeft teruggetrokken. Daarnaast betreft het segmenten van de A1, S3 en S61.

In veel gevallen hebben deze Italiaanse bouwbedrijven ver onder de kostenraming ingeschreven. De wegbeheerder probeert onrealistisch lage biedingen te weren maar kan niet alle biedingen bij voorbaat uitsluiten, aangezien bouwbedrijven naar de rechter kunnen stappen en soms in het gelijk worden gesteld.

In de meeste gevallen lagen de werkzaamheden ver achter op schema, van diverse contracten die een deadline van de tweede helft van 2019 hadden was nog geen 30 of 40% van de werkzaamheden uitgevoerd. Bij de S61 was 70% van de looptijd van het design-buildcontract verstreken terwijl nog geen aanvang was gemaakt met de werkzaamheden.


Mei 2019

18 mei 2019

A1-SRB.svg

In het zuiden van Servië wordt de laatste 26 kilometer van de A1 opengesteld tussen Grdelica en Vladičin Han. Hiermee is de autosnelweg dwars door Servië voltooid vanaf de grens met Hongarije in het noorden tot de grens met Noord-Macedonië in het zuiden. Het laatste traject van de A1 voert door bergachtig terrein, met een canyon, meerdere tunnels, viaducten en enkele forse uitgravingen. De bouw duurde daardoor ook langer dan verwacht, uiteindelijk bijna 6 jaar.

De voltooiing van de A1 is van belang voor de ontsluiting van Zuid-Servië, dat van oudsher wat geïsoleerd lag van de rest van Servië vanwege het bergachtige terrein. Ook is de openstelling van de A1 van belang voor het toerisme, toeristen kunnen nu snel de stranden van Griekenland bereiken. Ook in Noord-Macedonië is de autosnelweg recent voltooid, zodat er alleen aan Griekse zijde nog een klein deel ontbreekt.

Tevens is in Servië de bouw gestart van een 31 kilometer lang traject van de A2 tussen Preljina en Požega, dat onderdeel is van de te ontwikkelen autosnelweg van Belgrado naar Bar in Montenegro. Dit deel wordt met steun van China aangelegd en moet in 2022 worden geopend. Dit is het eerste deel van de A2 dat door bergachtig terrein verloopt.


April 2019

17 april 2019

BAB7.png

In het noorden van Duitsland is een 63 kilometer lange verbreding van de A7 opgeleverd tussen Hamburg en het Dreieck Bordesholm nabij Kiel. Over een periode van 4 jaar is de A7 hier van 2x2 naar 2x3 rijstroken verbreed middels een PPS constructie. De verbreding was grotendeels in december 2018 afgerond, op wat werkzaamheden bij Neumünster na, die nu ook zijn opgeleverd. De grote wegenprojecten in Duitsland die als PPS uitgevoerd worden zijn aanzienlijk eerder klaar dan conventionele overheidsprojecten, waar een extreem lange bouwtijd van 8 jaar, 10 jaar of zelfs langer tegenwoordig meer regel dan uitzondering zijn geworden in Duitsland. Desondanks is er in Duitsland kritiek op de PPS als contractvorm omdat dit kleine bouwbedrijven zou uitsluiten en de kosten hoger liggen, ondanks de baten van een soms wel decennia eerder gereed komen van de extra capaciteit en slechts kortdurende hinder. Op tal van trajecten in Duitsland is men 10 of meer jaar achter elkaar aan het werk, elke paar jaar een paar kilometer verderop. De verbreding van de A3 tussen Aschaffenburg en Würzburg is pas na meer dan 20 jaar bouwtijd voltooid, met een hele generatie automobilisten die niks dan wegwerkzaamheden, congestie en ongevallen meemaken op dit traject.

De werkzaamheden aan de A7 in Hamburg zelf zijn echter nog lang niet voltooid, er worden drie overkappingen ('einhausungen') aangelegd terwijl de snelweg naar 2x4 rijstroken verbreed wordt, de zogenoemde Hamburger Deckel. De bouw van de langste landtunnel Einhausung Hamburg-Altona is nog niet gestart. Daarnaast wordt de A7 ook in het zuiden van de stad verbreed en wordt de zogenoemde Hochstraße Elbmarsch vervangen, dit is de langste brug van Duitsland. Voorlopig zijn automobilisten nog niet van het al jarenlang durende ongemak bij Hamburg af.

Maart 2019

23 maart 2019

A-23.svg

A-23 Puerto de Monrepós

In Aragón, Spanje is op 21 maart 2019 de resterende delen van de A-23 over de Puerto de Monrepós in gebruik genomen. Deze bergpas van 1280 meter hoogte werd oorspronkelijk door de N-330 gekruist tussen Huesca en Jaca. De N-330 is uitgebouwd tot A-23, als één van de meest complexe snelwegtrajecten in Spanje, met 8 tunnels en een lawinegalerij. Vanaf het zuiden voert de snelweg eerst vanuit de vlakte door de Congosto de Isuela naar de pashoogte, die meerdere tunnels kent. Bijzonder is dat de A-23 een rijbaanwisseling kent, de rijbanen kruisen elkaar en verkeer rijdt gedeeltelijk aan de 'verkeerde kant' aan de noordzijde van de Monrepós, om verkeer richting Huesca een meer geleidelijke stijging te bieden, terwijl verkeer in de richting Jaca over een steilere helling afdaalt.

De 1280 meter hoge Puerto de Monrepós is gelegen in de Pre-Pyreneeën. In de winter is er veel verkeer naar de wintersportgebieden in de Pyreneeën. De A-23 verkort de reistijd en maakt de verbinding tussen Huesca en Jaca een stuk veiliger. De A-23 is nog incompleet, er ontbreken nog twee korte delen, evenals de geplande bypass van Jaca.


Februari 2019

27 februari 2019

NLA015.svg

Doortrekking A15

Op 18 februari 2019 is een nieuw tracébesluit vastgesteld voor de doorgetrokken A15 vanaf het knooppunt Ressen tot de A12 bij Zevenaar. Het oorspronkelijke tracébesluit van 2017 maakte gebruik van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In een ongerelateerde zaak heeft de Raad van State prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Alle zaken waarin het PAS gebruikt wordt liepen hierdoor forse vertraging op, waaronder enkele tracébesluiten voor wegenprojecten. Omdat de uitspraak te lang op zich zou laten wachten heeft men voor de A15 een nieuw tracébesluit vastgesteld waarin geen gebruik meer wordt gemaakt van het PAS. Dit is eerder ook voor het tracébesluit voor de A24 bij Rotterdam gedaan. Hiermee wordt voorkomen dat deze projecten verdere vertraging oplopen.

In het nieuwe tracébesluit is vastgesteld dat de maximumsnelheid op de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn tussen 6 en 23 uur naar 100 km/h verlaagd wordt, ongeacht of de spitsstrook open is. Het is voor het eerst dat een dergelijke compenserende maatregel getroffen wordt voor een ongerelateerd project. Het betreffende deel van de A50 ligt minstens 13 en maximaal 30 kilometer van de geplande A15 vandaan.


6 februari 2019

E47-DK.svg

Fehmarnbelttunnel

Op 31 januari is na jaren vertraging het definitieve tracébesluit voor het Duitse deel van de Fehmarnbelttunnel vastgesteld. De Fehmarnbelttunnel is een 18,2 kilometer lange tunnel onder de Fehmarnbelt, de zeestraat tussen Fehmarn in Duitsland en Lolland in Denemarken. De tunnel wordt onderdeel van de E47 en verbindt Hamburg met Kopenhagen. Het project wordt door Denemarken uitgevoerd en gefinancierd. De Fehmarnbelttunnel is een snelwegtunnel en een spoortunnel, die constructief één geheel vormen. De tunnel is gepland als afzinktunnel.

De uitvoering van de Fehmarnbelttunnel heeft jaren vertraging opgelopen door de trage en complexe procedures voor het Duitse deel. De oplevering van het project is daardoor al 7 jaar later dan oorspronkelijk gepland. In 2013 en 2014 zijn de milieurapporten voor het Deense en Duitse deel ter inzage gelegd, waarna gepland was dat de bouw in 2014 of 2015 kon starten, met een openstelling in 2021. Opvallend waren daarbij de verschillen tussen beide landen. Het Deense deel had documentatie van 1655 pagina's, waartegen 43 bezwaren werden ingebracht. Het Duitse deel had documentatie van 11.000 pagina's waartegen 12.600 bezwaren zijn ingebracht.

De Duitse documentatie had desondanks gebreken, waardoor de procedures deels overnieuw moesten. Dit leidde tot 5 jaar vertraging. In 2016 werd een nieuw milieurapport ter inzage gelegd. Dit had 14.000 pagina's en besloeg 40 ordners, genoeg om een compleet bureau te vullen, waarvan een opstapeling door Femern A/S op social media werd gedeeld om aan te tonen hoe complex de Duitse procedure is. Tegen dit milieurapport werden 12.600 bezwaren ingebracht. Deze zijn over een periode van 2 jaar beantwoord, wat leidde tot een definitief tracébesluit op 31 januari 2019. Hierna kan alleen nog bezwaar worden aangetekend bij de federale rechter in Leipzig. Deze procedure kan eveneens langere tijd in beslag nemen, waardoor nog niet met zekerheid gezegd kan worden wanneer de bouw van de tunnel eindelijk kan starten. Men rekent op een bouwstart in 2020.

Januari 2019

29 januari 2019

Flag of Spain.png

Spanje

In Spanje is op 29 januari de maximumsnelheid op meer dan 10.000 kilometer hoofdweg verlaagd van 100 naar 90 km/h. De snelheidsverlaging is ingevoerd op de brede enkelbaans wegen, waar voorheen een hogere maximumsnelheid van 100 km/h gold, in tegenstelling tot de reguliere 90 km/h op andere wegen. Hiermee wordt de maximumsnelheid van het gehele onderliggend wegennet op 90 km/h gesteld. Op dubbelbaans wegen die geen autovía-status hebben blijft de maximumsnelheid wel 100 km/h.

Deze wegen hebben veelal een rijbaan van 9 of 10 meter breed, in het verleden zijn veel Spaanse hoofdwegen aangelegd met 1 of 1,5 meter brede vluchtstroken en 3,5 meter brede rijstroken, zodat een dwarsprofiel van 9 of 10 meter breed ontstond, dit is breder dan de autowegen in Nederland. In een poging om het aantal verkeersdoden verder terug te dringen is de maximumsnelheid nu verlaagd op dit type wegen.

Spaanse wegen zijn vanaf de jaren '60 op grote schaal gemoderniseerd met een brede rijbaan. Dit heeft zijn oorsprong in het Plan REDIA van 1967, waarin de belangrijkste wegen van Spanje werden opgewaardeerd naar een 12 meter brede rijbaan, met 2 meter brede vluchtstroken. Dit type weg bestaat tegenwoordig niet veel meer omdat de meeste van deze wegen in de jaren '80 zijn uitgebouwd tot autosnelweg. Daarentegen is vanaf het Plan General de Carreteras van 1984 wel het onderliggend wegennet op een behoorlijk grote schaal verbreed naar een rijbaan van 9 of 10 meter breed, het Spaanse onderliggend wegennet geldt daardoor als één van de best uitgebouwde van Europa, in contrast met bijvoorbeeld Frankrijk.

2018

December 2018

29 december 2018

Flag of Germany.svg

Duitsland

In 2018 is in Duitsland 45 kilometer nieuwe Autobahn opengesteld voor het verkeer. Dit betrof hoofdzakelijk delen van de A30, A33 en A44. De belangrijkste openstelling was de A30 bij Bad Oeynhausen, ook is in diezelfde regio de ontbrekende schakel van de A33 tussen Osnabrück en Bielefeld ingekort. Tevens opende de A44 ten zuiden van Mönchengladbach, evenals meerdere segmenten van de A44 tussen Kassel en Eisenach. Ook zijn enkele zeer korte stukken van de A8, A72 en A448 geopend.

De trage uitvoering van bouwprojecten was in 2018 ook duidelijk, exclusief de zeer korte stukjes zijn er 7 grotere projecten opengesteld, die allemaal een bouwtijd tussen de 6 en 10 jaar hadden, met een gemiddelde bouwtijd van 7,6 jaar per project, bij een gemiddelde projectlengte van slechts 6 kilometer. En geen van deze projecten waren technisch complex die een langer dan gebruikelijke bouwtijd kunnen verklaren.

In Duitsland worden veel werkzaamheden niet als totaalcontract gegund aan één aannemer of consortium, maar wordt elk item apart aanbesteed, wat tot tientallen verschillende contracten per project leidt. Aan de bouw van 8 kilometer A33 tussen Halle en Bielefeld hebben meer dan 80 verschillende bedrijven gewerkt. In Duitsland is het bovendien gebruikelijk dat de werkzaamheden opeenvolgend worden uitgevoerd, meestal verrijzen in de weilanden nieuwe bruggen die vervolgens jarenlang ongebruikt blijven. Niet zelden zit er 3 of 4 jaar tussen de oplevering van een kunstwerk en de bouw van de rijbanen er overheen of onderdoor.


20 december 2018

Flag of Indonesia.svg

Trans-Java Toll Road

In Indonesië zijn op 20 december de laatste delen van de Trans-Java Toll Road opengesteld, zodat de autosnelweg doorgaand te berijden is tussen Jakarta, Semarang, Surakarta en Surabaya. Het is nu mogelijk om over 991 kilometer autosnelweg te rijden tussen het westen en oosten van Java. Een groot deel hiervan, ruim 600 kilometer, is in de laatste 4 jaar opengesteld. De reistijden en verkeersveiligheid op Java wordt hiermee ongekend verbeterd, voor het eerst is het mogelijk om snel te reizen tussen de meeste grote steden op Java.

De autosnelwegen in Indonesië worden een toll road (jalan tol) genoemd. De subsecties hebben allemaal hun eigen naam, de op 20 december opengestelde resterende delen van de Trans-Java Toll Road waren drie verschillende snelwegen, de gehele Batang - Semarang Toll Road over 75 kilometer, 33 kilometer van de Semarang - Solo Toll Road tussen Salatiga en Kartasura en 41 kilometer van de Solo - Kertosono Toll Road tussen Wilangan en Kertosono. Hiermee is een groot deel van de Trans-Java Toll Road gereed, alleen oostelijk van Surabaya zijn nog delen in planning.

Elders in Indonesië worden ook snelwegen aangelegd, naast de Trans-Java Toll Road is ook de Trans-Sumatra Toll Road in ontwikkeling. In Kalimantan wordt de Balikpapan - Samarinda Toll Road aangelegd. Het snelwegennet van Indonesië wordt hier na jaren van relatief trage ontwikkeling snel uitgebreid. Jarenlang had alleen de regio Jakarta een omvangrijk netwerk van autosnelwegen, met slechts korte stukken snelweg bij enkele andere grote steden, maar nog geen lange doorgaande trajecten.


6 december 2018

BAB30.png

A30, Bad Oeynhausen

Bij Bad Oeynhausen is op 6 december het openingsfeest gehouden voor het laatste stuk A30 rond de stad. Hiermee is de A30 compleet vanaf de Nederlandse grens bij Gildehaus tot aan het Kreuz Bad Oeynhausen met de A2. Deze ontbrekende schakel was één van de belangrijkste nog ontbrekende stukken Autobahn in Duitsland, het verkeer moest jarenlang en vaak met veel vertraging dwars door de stad Bad Oeynhausen rijden. Op 9 december opende de rijrichting Osnabrück, de rijrichting Hannover volgde op 13 december.

Dit deel van de A30 had oorspronkelijk al in de jaren '70 aangelegd moeten worden, toen de rest van de A30 tussen Osnabrück en Bad Oeynhausen werd gerealiseerd. Men kon het echter niet eens worden over een tracé, dat ten noorden, zuiden of dwars door de stad werd geprojecteerd. Daardoor was er decennialang een ontbrekende schakel van de A30 bij Bad Oeynhausen, waarbij het belang na 1990 steeds groter werd vanwege het toegenomen oost-westverkeer tussen Nederland en Oost-Europa. Met name na de toetreding van de oostelijke EU-landen tot het Schengenverdrag nam het verkeer sterk toe. Lange files in Bad Oeynhausen waren aan de orde van de dag.

Begin jaren 2000 werd men het eindelijk eens over een tracékeuze: ten noorden van de stad. Dit leidde tot een tracébesluit in 2007 en op 22 oktober 2008 begonnen de werkzaamheden aan de "Nordumgehung Bad Oeynhausen". Bij de start van de bouw werd een bouwtijd van 5,5 jaar gepland, met een oplevering in het voorjaar van 2014. Zoals bijna elk project in Duitsland in die tijd was er sprake van forse vertragingen in de uitvoering. Dit komt doordat het 8 kilometer lange project werd opgedeeld in 4 bouwprojecten, en in Duitsland worden geen totaalcontracten gegund, maar worden alle werkzaamheden apart aanbesteed, en in een groot aantal gevallen 4 keer vanwege de 4 Bauabschnitte. Bijna elk jaar werd weer een vertraging van een jaar gemeld. Uiteindelijk vond de verkeersopening na meer dan 10 jaar werkzaamheden plaats, alhoewel de werkzaamheden aan de A30 nog niet voltooid waren, met name de reconstructie van het voormalige Dreieck Löhne aan de westzijde van Bad Oeynhausen, waar de werkzaamheden nog tot ver in 2019 of zelfs 2020 zullen duren, zodat de bouw van de Nordumgehung Bad Oeynhausen uiteindelijk zo'n 12 jaar geduurd zal hebben, en het project circa 6 jaar achter op schema wordt afgerond.

November 2018

30 november 2018

Flag of Spain.png

AP-1 Burgos - Armiñón

In Spanje liep op 30 november 2018 de concessie van de AP-1 tussen Burgos en Armiñón af na een periode van 44 jaar. Per 1 december 2018 werd de tolheffing op de AP-1 gestaakt. De AP-1 is een belangrijke verbinding van Madrid naar Noord-Spanje, tolheffing is bijzonder impopulair in Spanje en tolwegen worden op grote schaal vermeden, waardoor veel tolwegen in financiële problemen zijn geraakt. In 2016 werd besloten om concessies die aflopen niet meer te verlengen. De AP-1 was hiervan de eerste. Het is voorzien dat per 31 december 2019 ook de concessie van de AP-4 tussen Sevilla en Cádiz en de concessie van de AP-7 tussen Tarragona en Alicante niet verlengd wordt, en deze snelwegen dus per 1 januari 2020 ook tolvrij zullen worden.


Oktober 2018

31 oktober 2018

Flag of the People's Republic of China.svg

30 jaar autosnelwegen in China

Op 31 oktober 1988 opende de eerste autosnelweg van China, de Hujia Expressway in Shanghai. Dit was het beginpunt van de massale bouw van autosnelwegen door China om alle steden en regio's met elkaar te verbinden. Weinigen konden zich voorstellen dat het land 30 jaar later over meer dan 130.000 kilometer autosnelwegen zou beschikken, met bruggen die het ene na het andere wereldrecord braken qua hoogte, lengte en overspanning. De autosnelwegen in China voeren vaak door lastig terrein, met bruggen van soms tientallen kilometers lengte over uiterwaarden en rivieren, grote hangbruggen over canyons en riviermondingen, lange tunnels in de bergen. Nergens ter wereld zijn snelwegen gebouwd door bergachtig terrein zoals in China. De autosnelwegen door de Alpen zijn kinderspel vergeleken met wat er in Chinese provincies als Guizhou, Hubei, Chongqing en Yunnan is aangelegd. Bijna de helft van de hoge bruggen ter wereld zijn gelegen in slechts één Chinese provincie: Guizhou.

De bouw van de Hujia Expressway werd op 19 mei 1983 goedgekeurd, de bouw van het talud begon op 21 december 1983, de bouw van de eigenlijke snelweg in 1985. De officiële bouwstart was op 12 december 1984. In 1986 werden echter delen van het ontwerp aangepast om aan modernere ontwerpeisen te voldoen. De snelweg opende op 31 oktober 1988 voor het verkeer en wordt genoemd als de oudste volledig aangelegde snelweg van China. In 2012 werd de snelweg als eerste in China weer tolvrij.


17 oktober 2018

S3-PL.svg

S3 in Polen

In Polen zijn twee contracten gegund voor het zuidelijkste deel van de S3 tussen Bolków en de Tsjechische grens bij Lubawka, een stuk autosnelweg van 31 kilometer lengte. De ondertekening van het contract komt twee dagen na de openstelling van 36 kilometer S3 tussen Legnica en Bolków. De S3 vormt de westelijkste noord-zuidroute van Polen, die vanaf de kust bij Świnoujście via Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra en Legnica naar de Tsjechische grens verloopt. De ontwikkeling van de S3 is in recente jaren snel gegaan, alleen al in 2018 is 102 kilometer van de S3 opengesteld voor het verkeer. Nagenoeg de gehele 336 kilometer die thans in gebruik is, is in de laatste 8 jaar in gebruik genomen.

De bouw van het zuidelijkste deel van de S3 is technisch het lastigst. Waar de rest van de route vooral door vlak platteland is aangelegd, wordt het traject van Bolków tot de Tsjechische grens door het Karkonosze (Reuzengebergte) aangelegd. Tussen Bolków en Kamienna Góra komen twee tunnels van 2290 en 320 meter lengte. Tevens komen er diverse viaducten. De snelweg zal in 2021 al gedeeltelijk worden geopend tussen Kamienna Góra en de Tsjechische grens en in 2023 in zijn geheel, als ook het tunneltraject van Bolków tot Kamienna Góra gereed komt.

Aan Tsjechische zijde zal de D11 uit Hradec Králové aansluiten. Aan Tsjechische zijde heeft de bouw van de D11 jarenlang vertraging opgelopen, in 2006 was de snelweg gereed tussen Praha (Praag) en Hradec Králové, met de intentie om de snelweg snel verder aan te leggen richting de Poolse grens, maar het duurde meer dan 10 jaar voordat het volgende deel opende, slechts 3 kilometer bij Hradec Králové. In 2018 is echter een aanvang gemaakt met een langer traject verder tot aan Jaroměř, dat ook in 2021 moet worden geopend en er nog een ontbrekende schakel van 41 kilometer tussen Jaroměř en de Poolse grens over blijft, waarvan nog niet duidelijk is of dit ook op korte termijn in aanbouw zal gaan.


17 oktober 2018

A507 FR.svg

A507 / L2 Rocade Marseille

In Frankrijk is het laatste deel van de A507 in Marseille geopend. Aan de 10 kilometer lange snelweg door het noorden en oosten van de stad is in totaal 24 jaar gebouwd. De A507, plantechnisch ook wel bekend als de "L2" vormt een verbinding tussen de A7 in het noorden van de stad en de A50 in het oosten van de stad. Het stedelijk verkeer is daarmee niet meer afhankelijk van het onderliggend wegennet en de tunnels bij het centrum. Door de bergen liggen andere autoroutes te ver buiten Marseille om het stedelijk verkeer te kunnen bedienen.

De aanleg van het noord-zuiddeel door het oosten van Marseille startte al in 1994-1995, maar telkens werd een beperkte financiering beschikbaar gesteld, zodat de bouw vaak stillag en slechts gedeeltelijk gebouwd is. Na de tunnelbrand in de Tunnel du Mont-Blanc in 1999 werd de Circulaire Mont-Blanc opgesteld waarbij de tunneleisen verscherpt werden. Dit zorgde voor hogere kosten en vertraging van het project, omdat het oostelijk deel grotendeels ondergronds verloopt in landtunnels. In 2013 is de aanleg versneld door een PPS contract te sluiten en de snelweg binnen 3 jaar open te stellen. Dit is uiteindelijk maar ten dele gelukt, het zuidelijk deel van de A507 opende in 2016, maar het noordelijk deel pas in 2018.


September 2018

18 september 2018

A11 AT.svg

Karawankentunnel

In Oostenrijk is de bouw van de tweede buis van de Karawankentunnel op de grens met Slovenië gestart. De 7,9 kilometer lange enkelbuizige tunnel zorgt elke zomer voor lange wachttijden, dus een verdubbeling was reeds lang gewenst, zeker vanaf 2005, toen het toerisme in met name Kroatië sterk begon te groeien en lange wachttijden voor de tunnel een terugkerend fenomeen werden.

Het zal ruim 7 jaar duren voordat de files opgelost worden. Naar verwachting wordt in 2022 de tunneldoorslag gevestigd, waarna de tweede buis in 2024 in gebruik genomen kan worden. Vanaf dat moment zal de bestaande buis gerenoveerd worden, wat tot 2026 duurt. Vanaf 2026 zijn er dan 2x2 rijstroken beschikbaar en wordt de flessenhals opgeheven.

De bouw van de tweede buis kost € 312 miljoen, ongeveer 50/50 bekostigd door de Oostenrijkse wegbeheerder ASFiNAG en de Sloveense wegbeheerder DARS, die beiden de investering met tolheffing terugverdienen. Het toltarief voor personenauto's bedroeg in 2018 € 7,20.


8 september 2018

I-75.svg

Northwest Corridor, Atlanta

In Atlanta, Georgia opent de Northwest Corridor voor het verkeer, een netwerk van 50 kilometer aan wisselstroken langs de Interstate 75 en de Interstate 575 in de noordwestelijke suburbs van Atlanta. De wisselstroken zijn tussen 2014 en 2018 aangelegd en kostten $ 834 miljoen. Het is onderdeel van een groeiend netwerk van express lanes rond Atlanta.

Langs I-75 zijn 2 wisselstroken tussen I-285 en de splitsing met I-575. Vanaf hier vertakt de 2-strooks wisselbaan zich in een wisselstrook langs I-75 verder tot Acworth en I-575 verder tot voorbij Woodstock. De toltarieven variëren dynamisch naar gelang van de verkeersdrukte en vereist het gebruik van een Peach Pass, het elektronische tolsysteem van de staat Georgia.

I-75 is ten noordwesten van Atlanta één van de breedste snelwegen van de Verenigde Staten, met deels 7 en 8 rijstroken per richting, met nu dus ook een 2-strooks wisselbaan. Oorspronkelijk waren er plannen om 2x2 express lanes in de middenberm van I-75 aan te leggen. Dit zou echter miljarden kosten vanwege de complete reconstructie van de bestaande snelweg. Daarom is gekozen om tussen I-285 en I-575 de wisselbaan aan de westzijde van de snelweg aan te leggen, met een ander hoogteprofiel, veelal met viaducten over kruisende wegen in plaats van er onderdoor zoals de rest van I-75. Ook is het knooppunt met I-285 gereconstrueerd. Verder naar het noorden hadden I-75 en I-575 een brede middenberm, hier zijn de wisselstroken in het midden aangelegd. De 50 kilometer wisselstroken is één van de grootste express lane projecten in de Verenigde Staten van de afgelopen jaren.


Augustus 2018

9 augustus 2018

I-11.svg

Interstate 11

In de Amerikaanse staat Nevada opent de Boulder City bypass, een onderdeel van de Interstate 11. Het nieuwe stuk freeway is 19 kilometer lang en verloopt vanaf de Hoover Dam tot de US 95, waarmee er een continue freeway is ontstaan vanaf de grens met Arizona tot Las Vegas. De bypass van Boulder City verloopt ruim buiten de stad en geeft richting Arizona schitterend uitzicht over Lake Mead, omdat de snelweg hier een flinke afdaling maakt naar de canyon van de Colorado River.

Eerder opende de Mike O'Callaghan-Pat Tillman Memorial Bridge ter hoogte van de Hoover Dam op de grens met Arizona. Deze brug geldt als één van de spectaculairste in de Verenigde Staten, het was de eerste aanzet naar I-11 in Nevada. De Interstate 11 is gepland als autosnelweg tussen Phoenix en Las Vegas, alhoewel er ook ideeën zijn om de snelweg noordwaarts te verlengen tot Reno of zelfs tot in de staat Washington en zuidwaarts naar de grens met Mexico, westelijk van Phoenix langs. Vooralsnog is vooral de upgrade van de US 93 in Arizona tot I-11 kansrijk. Ook de plannen voor een traject westelijk van Phoenix langs zijn wat meer concreet. Het traject van Las Vegas naar Reno en verder noordelijk is nog verre toekomstmuziek, mede doordat de verkeersintensiteiten op de US 95 in Nevada niet hoog genoeg zijn om een freeway te rechtvaardigen.


Juli 2018

30 juli 2018

Flag of Romania.svg

Roemenië

In Roemenië is de eerste 26 kilometer van de A10 opengesteld tussen Aiud en Turda. Het is onderdeel van een 74 kilometer lange route tussen de A1 bij Sebeș en de A3 bij Turda. Het knooppunt met de A3 is één van de meest complexe van Roemenië doordat er ook een afrit naar Turda in verwerkt is. Dit deel van de A10 was eind 2017 al gereed maar is vanwege bureaucratie pas nu geopend. Bureaucratie en politieke desinteresse om de infrastructuur te ontwikkelen is tekenend voor de Roemeense wegenbouw in de afgelopen jaren. Sinds 2013 zijn nog nauwelijks nieuwe wegenprojecten in uitvoering gegaan, zodat er de laatste 3 jaar slechts 41 kilometer autosnelweg is geopend, terwijl Roemenië een steeds grotere achterstand op de andere oostelijk EU-landen begint te krijgen.

De Roemeense wegenbouw is sinds 2013 in het slop geraakt. Tot en met 2015 openden nog trajecten die daarvoor in uitvoering waren gegaan, maar het aantal kilometers in aanbouw zijnde snelwegen is sterk gedaald en wat nog wel in aanbouw is verloopt zeer traag, zoals de resterende delen van de A1 tussen Deva en Timișoara, evenals de zeer geringe vordering aan de A3 ten westen van Cluj-Napoca. Elders in Roemenië komen wegenprojecten nauwelijks van de grond, dit geldt zowel voor autosnelwegen als van reguliere hoofdwegen. Alhoewel de asfaltkwaliteit van het hoofdwegennet vanaf 2010 sterk verbeterd is, heeft het verkeer te maken met lange reistijden tussen de grote steden door het inadequate wegennet.

Pogingen om de A1 en A3 aan te leggen door de Karpaten zijn keer op keer gestrand, met name de A3 tussen Ploiești en Brașov heeft grote problemen, pogingen om de bouw te financieren als PPS zijn inmiddels 4 keer mislukt. Ook de A1 tussen Pitești en Sibiu komt maar niet van de grond, waardoor de hoofdstad București na 11 jaar EU-lidmaatschap nog steeds niet op het Europese snelwegennet is aangesloten en daar ook geen zicht op is op de korte termijn. Inmiddels halen het kleinere Bulgarije en met name Servië het land in qua lengte van het snelwegennet.


1 juli 2018

BAB44.png

A44 & Tagebau Garzweiler

In Duitsland is de A44 tussen het Kreuz Jackerath en het Dreieck Holz bij Mönchengladbach weer hersteld na 13 jaar onderbroken te zijn geweest om plaats te maken voor de open dagmijn Garzweiler. Tegelijkertijd zal de A61 ten zuiden van Mönchengladbach verdwijnen voor de uitbreiding van de mijn. Het doorgaand verkeer op de A61 wordt dan via de A44 en A46 geleid.

Tagebau Garzweiler is een grote open bruinkoolmijn, waar al sinds de jaren '40 bruinkool gewonnen wordt. In de late jaren '80 werd dit uitgebreid tot een zeer grote mijn, die uiteindelijk 17 kilometer van noord naar zuid spande, tussen de A540 en A61. De mijn is in de decennia daarna geleidelijk westwaarts uitgebreid. Het land wordt hierbij een paar honderd meter diep afgegraven. Naast dorpen en lokale wegen moest uiteindelijk ook de A44 gesloopt worden om plaats te maken voor de uitbreiding van Tagebau Garzweiler.

In 2005 is de A44 gesloten, als alternatief is de A61 tussen het Kreuz Wanlo en het Kreuz Jackerath naar 2x3 rijstroken verbreed om het verkeer op te vangen. Binnen enkele jaren was het gehele gebied afgegraven. De mijn breidde zich daarna verder westwaarts uit en bereikte vanaf 2016 de A61. Op 1 juli 2018 werd het verkeer van Koblenz naar Venlo over de nieuwe A44 geleid, op 1 september 2018 volgt het verkeer van Venlo naar Koblenz.

De nieuw gebouwde A44 ligt iets oostelijker dan de oorspronkelijke Autobahn. Hiertoe is het Kreuz Jackerath verplaatst. De sloop van de A61 had grotere gevolgen dan de sloop van de A44, omdat de A61 als doorgaande verbinding veel drukker is dan de A44 was voor 2005. Doorgaand verkeer op de A61 moet sindsdien over drie knooppunten afslaan, van noord naar zuid op het Kreuz Wanlo, het Kreuz Holz en het Kreuz Jackerath.

Juni 2018

27 juni 2018

NLA001.svg

Verbreding A1 Apeldoorn - Azelo

Op 12 juni 2018 is het tracébesluit vastgesteld voor de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en het knooppunt Azelo. Het tracébesluit is op 27 juni ter inzage gelegd, op dat moment is ook de definitieve gunning gedaan voor fase 1 van de verbreding. De A1 zal worden verbreed over een lengte van 52 kilometer, waarbij het deel tussen het knooppunt Beekbergen en de aansluiting Deventer-Oost naar 2x4 rijstroken wordt verbreed en het traject vanaf Deventer-Oost tot aan het knooppunt Azelo naar 2x3 rijstroken.

De financiering vanuit het rijk komt pas in 2024 beschikbaar. De provincies Gelderland en Overijssel hebben daarom een deel van de verbreding voorgefinancierd, zodat de aanpak eerder kan beginnen. De verbreding is daardoor opgedeeld in twee fases, fase 1 omvat de verbreding naar 2x4 rijstroken tussen de aansluiting Twello en de aansluiting Deventer en de verbreding naar 2x3 rijstroken tussen de aansluiting Deventer-Oost en de aansluiting Rijssen. Fase 1 is voor € 127 miljoen gegund aan Heijmans, die de verbreding tussen het voorjaar van 2019 en het najaar van 2020 uitvoert. Dan is al bijna 30 kilometer van de A1 verbreed. Fase 2 volgt in de periode 2024-2028 en is nog niet gegund. Het tracébesluit omvat echter wel zowel fase 1 als 2, het is qua kilometers het op één na grootste tracébesluit van de afgelopen decennia.

De A1 heeft te maken met een groot volume aan vrachtverkeer, dat zowel een bestemming of herkomst in de regio heeft alsmede lange-afstandsverkeer naar Duitsland, Polen en delen van Oost-Europa. Gedurende een groot deel van de dag is de doorstroming op de A1 matig, ook buiten de spits kan de maximumsnelheid vaak niet gehaald worden door kolonne's vrachtverkeer op de rechterrijstrook en overbelasting van de linkerrijstrook. De hoeveelheid vrachtauto's op de rechterrijstrook is dermate groot dat deze door het overige verkeer vaak gemeden wordt.


25 juni 2018

NLN035.svg

N35 omlegging Wijthmen

Aan de rand van Zwolle is de omlegging van Wijthmen opengesteld, een 4 kilometer lang traject van de N35 dat is opgewaardeerd naar een autoweg met 2x2 rijstroken en een maximumsnelheid van 100 km/h. Hiermee hoeft het verkeer niet meer door Wijthmen en wordt een belangrijk knelpunt in de regio opgelost.

Op de oorspronkelijke N35 gebeurden veel ongevallen. Er stond dagelijks een file in de ochtend- en avondspits. Met gemiddeld 27.000 voertuigen per dag op 1x2 rijstroken was de N35 fors overbelast. Aan de N35 tussen Zwolle en Heino waren geen grote aanpassingen doorgevoerd sinds de jaren '70. Het relatief smalle profiel, een tankstation en verkeerslichten in Wijthmen zorgden voor veel aanrijdingen, met enige regelmaat met dodelijke afloop.

De upgrade van N35 was al jaren gewenst vanuit de regio, de provincie Overijssel heeft daarom ook voor een aanzienlijk deel in de kosten van deze rijksweg voorzien. De concrete planvorming kwam pas na veel lobbywerk in Den Haag tot stand. In 2011 werd het voorkeursalternatief gekozen, met een korte omlegging ter plaatse van Wijthmen. In 2014 volgde het ontwerp-tracébesluit, gevolgd door het definitieve tracébesluit in 2015. De Raad van State verklaarde de bezwaren tegen het project in 2016 ongegrond, datzelfde jaar is het project gegund aan Heijmans. De werkzaamheden zijn in een kleine 1,5 jaar uitgevoerd. Vanaf november 2017 reed het verkeer via een soort uitgerekte rotonde rond Wijthmen, de zogenoemde "kettingkast van Wijthmen". Hierbij reed verkeer richting Almelo al over de nieuwe omlegging, terwijl de oude N35 richting Zwolle een éénrichtingsweg door Wijthmen werd, waardoor dat verkeerslicht bijna de hele tijd op groen kon blijven staan.

De aanleg van de tweede rijbaan tussen Zwolle en Wijthmen lag enige tijd stil vanwege de sloop van een oude herberg en boerderij, waarin vleermuizen waren gevonden. Deze boerderij stond midden in het tracé van de nieuwe rijbaan, en is pas gesloopt in mei 2018 nadat de winterslaap van de vleermuizen was afgelopen. Daarna is in een maand tijd de N35 afgebouwd en na een laatste weekendafsluiting is de weg met 2x2 rijstroken en 100 km/h op 25 juni 2018 voor het verkeer geopend.


19 juni 2018

A63 FR.svg

A63 in Frankrijk

In het zuidwesten van Frankrijk is de verbreding van de A63 tussen Biarritz en de Spaanse grens bij Biriatou opgeleverd. Over een lengte van 22 kilometer is de A63 naar 2x3 rijstroken verbreed. Dit sluit aan op het al eerder verbrede deel van de A63 rond Bayonne. De verbreding begon in september 2013 en was eind 2017 voltooid, maar de extra rijstroken hebben vanwege onbekende redenen er een half jaar ongebruikt bijgelegen. De 3e rijstrook opende op 19 juni voor het verkeer. De verbreding was relatief complex door de talrijke inpassingsmaatregelen vanwege de ligging in semi-stedelijk gebied.

Met de verbreding wordt een belangrijk vakantieknelpunt aangepakt. De A63 was één van de notoire zwarte zaterdag-knelpunten in Frankrijk, met vaak lange files in de omgeving van Bayonne en Biarritz. Het knelpunt wordt echter niet volledig opgeheven, het tolstation Biriatou is relatief klein, met kort daarachter de smalle grensbrug op de grens met Spanje die slechts 2x2 rijstroken telt, evenals de eerste paar kilometer van de Spaanse AP-8. De filedruk zal echter wel significant verlicht worden omdat veel vakantieverkeer ook een bestemming heeft in de badplaatsen als Biarritz, Bidart, Saint-Jean-de-Luz en Hendaye.


April 2018

13 april 2018

BAB44.png

A44 in Duitsland

In Duitsland zijn op 13 april twee delen van de A44 opengesteld. In Nordrhein-Westfalen opende 5 kilometer tussen Heiligenhaus en Velbert, in Hessen opende 11 kilometer tussen Hessisch Lichtenau en Waldkappel. Met beide openstellingen worden de ontbrekende schakels verkort, maar nog niet opgelost. De A44 heeft de meeste ontbrekende schakels van alle Autobahnen in Duitsland, maar niet voor alle ontbrekende delen zijn daadwerkelijk plannen om ze nog aan te leggen.

Het deel bij Heiligenhaus is onderdeel van de ontbrekende schakel tussen Ratingen en Velbert. De ontbrekende schakel is weer opgedeeld in twee fases, in 2022 moet het westelijk deel tussen het Kreuz Ratingen-Ost en Heiligenhaus worden geopend. Het deel in Hessen is onderdeel van de ontbrekende schakel tussen Kassel en Eisenach. Dit deel wordt in vele fases aangelegd en is vermoedelijk pas in de periode 2025-2030 opgelost.

Kenmerkend voor Duitsland was de zeer trage voortgang van de bouw van de snelweg. De bouwtijd van het deel bij Hessisch Lichtenau bedroeg 7,5 jaar, de bouwtijd van het deel bij Heiligenhaus bedroeg bijna exact 8 jaar. Dit is veel langer dan vergelijkbare projecten in het buitenland, die veelal in 2,5 - 3,5 jaar zouden worden uitgevoerd. De extreem lange bouwtijd in Duitsland is een groeiend probleem, projecten lopen tijdens de bouw vaak vele jaren vertraging op. De recent opengestelde A33 bij Bielefeld had ook een bouwtijd van 8 jaar.

Maart 2018

24 maart 2018

Fleher Brucke.jpg

Fleher Brücke

In Duitsland moet de Fleher Brücke van de A46 over de Rijn bij Düsseldorf versmald worden naar 2x2 rijstroken vanwege scheuren in liggers onder de buitenzijde van het brugdek. Het is de derde Autobahn-brug over de Rijn in de regio met structurele capaciteitsbeperkingen vanwege de slechte staat van onderhoud. Sinds 2014 is de Rheinbrücke Leverkusen (A1) permanent voor al het vrachtverkeer afgesloten vanwege de extreem slechte conditie waarin de brug verkeert. Dat betekent dat 20.000 vrachtwagens dagelijks moeten omrijden over alternatieve bruggen. De dichtstbijzijnde brug naar het noorden is de Fleher Brücke bij Düsseldorf, die hoger belast wordt en waardoor de conditie van de brug snel verslechterd is.

De bruggen over de Rijn zijn een groot probleem in Duitsland, van de zes Autobahnbruggen over de Rijn tussen Duisburg en Köln zijn er maar twee zonder capaciteits- of gewichtsbeperkingen te berijden. Op de Beeckerwerther Brücke van de A42 zijn langdurige werkzaamheden met minder rijstroken, de Rheinbrücke Neuenkamp van de A40 is permanent versmald naar 2x2 rijstroken vanwege de zeer slechte conditie en wordt met noodreparaties in stand gehouden. De situatie met de stadsbruggen in Köln is niet veel beter, hier zijn 4 van de 6 bruggen niet toegankelijk voor regulier vrachtverkeer tot 40 ton. De Mülheimer Brücke en Zoobrücke zijn beiden beperkt tot 30 ton, de Deutzer Brücke is volledig afgesloten voor voertuigen zwaarder dan 3,5 ton.


3 maart 2018

A89 FR.svg

A89, Frankrijk

In Frankrijk opent het laatste deel van de A89 bij Lyon. Het 5,5 kilometer lange deel verloopt vanaf La Tour-de-Salvagny tot het knooppunt met de A6. Hiermee is de A89 doorgaand te berijden van Bordeaux tot Lyon. De A89 wordt beschouwd als één van de "grands axes". De A89 is 472 kilometer lang, de complete route van Bordeaux tot Lyon is 510 kilometer lang, inclusief dubbelnummeringen met de A20 en A71.

Samen met de openstelling van de A89 is er ook voor het eerst een snelwegverbinding voor oost-westverkeer rond Lyon. Het wegennet van Lyon was altijd noord-zuid gericht, met de A6 en A7 door Lyon, de A46/N346 aan de oostzijde van Lyon als bypass voor noord-zuidverkeer en later nog de A432 als tweede oostelijke bypass voor noord-zuidverkeer. Het oost-westverkeer moest via het onderliggend wegennet, of flink omrijden via Saint Étienne. Om de oost-westverbinding mogelijk te maken is in 2015 al de A466 geopend, die feitelijk een bypass voor het incomplete knooppunt tussen de A6 en A46 bij Villefranche-sur-Saône vormt. Samen met het laatste deel van de A89 heeft oost-westverkeer de mogelijkheid om geheel via autoroutes de agglomeratie Lyon te doorkruisen. Het verkeer komt vanaf de A42 or A432 en rijdt via de A46, A466, A6 en A89. Dit is een complexe wegnummering, waarbij verkeer vanaf het oosten over 6 verschillende wegnummers langs Lyon rijdt. Daarom is Clermont-Ferrand en de A89 indirect bewegwijzerd om de navigatie te vergemakkelijken.

De A89 is een relatief recent ontwikkelde oost-westverbinding. Het centrale deel van Frankrijk had lange tijd geen echte oost-westverbindingen, tussen 1977 en 1984 werd de toenmalige A72 ontwikkeld van Clermont-Ferrand tot bij Balbigny, maar verkeer moest vanaf daar zuidwaarts naar Saint Étienne en daarna noordoostwaarts naar Lyon, een flinke omweg. Eind jaren '90 begon de bouw van de eigenlijke A89, waarvan het eerste deel in 2000 opende, gevolgd door een groot aantal ingebruiknames tot en met 2008. Dichter bij Lyon opende echter pas in 2013 het eerste grote traject tussen Balbigny en La-Tour-de-Salvagny, waarbij de A72 ook een onderdeel van de A89 werd. Bij Brive-la-Gaillarde was het gepland om van de A89 een doorgaande verbinding te maken, die grotendeels parallel aan de A20 zou verlopen. Van dit plan is afgezien en het verkeer wordt sindsdien over de A20 geleid, daartoe is in 2015 een klein stuk van een voormalige verbindingsweg verbreed naar een autoroute. Met de openstelling van het resterende deel bij Lyon in 2018 wordt de A89 als voltooid beschouwd.


Februari 2018

18 februari 2018

Flag of Germany.svg

Duitsland

De Duitse automobielclub ADAC heeft cijfers over de congestie in Duitsland over 2017 gepubliceerd. Het aantal geregistreerde files groeide met 4%, de totale filelengte groeide met 5%. Het aantal verliesuren groeide met 9%. Alhoewel de groei van de congestie in 2017 wat getemperd was, komt dit op de hielen van enkele jaren van sterke groei van de congestie. Tussen 2013 en 2017 nam de jaarfilelengte met maar liefst 75% toe. In 2013 werd er 830.000 kilometer file geregistreerd, in 2017 was dit gegroeid naar 1.448.000 kilometer file.

De forse toename van de congestie in Duitsland komt deels door de economische groei, maar vooral door de extreme hoeveelheid wegwerkzaamheden. Al jaren wordt de doorstroming in Duitsland geplaagd door grote hoeveelheden werkzaamheden op de Autobahn. Veel werkzaamheden worden in de periode van april tot november geconcentreerd vanwege het warmere weer. Tijdens de winter wordt relatief weinig aan de weg gewerkt, met uitzondering van meerjarige projecten en noodreparaties. Het gevolg is dat er tijdens de zomerperiode op zeer veel plaatsen tegelijk aan de weg gewerkt wordt. In recente jaren wordt vaak op 400 plekken tegelijk aan de Autobahn gewerkt, wat neer komt op een Baustelle gemiddeld elke 30 kilometer.

Het Duitse wegennet verkeert in een zeer slechte staat van onderhoud. Alhoewel het wegdek meestal nog acceptabel is, verkeren veel bruggen in slechte staat. Er is sprake van een grootschalige vervanging van bruggen in Duitsland. Veel bruggen zijn inferieur ontworpen en zijn vaak al vanaf het begin overbelast door een combinatie van weinig marge in het ontwerp en een hogere belasting door het vrachtverkeer dan waar bij de bouw vanuit is gegaan. Daardoor is het vaak niet haalbaar om de levensduur door middel van een renovatie met een zinvolle tijd te verlengen, waardoor sloop en nieuwbouw de enige optie is. Kenmerkend is dat ondanks het grote volume aan bouwprojecten de achterstand nauwelijks ingelopen wordt. Tussen 2000 en 2011 bleef het brugoppervlakte dat in slechte of onvoldoende conditie was redelijk gelijk, maar verdubbelde de brugoppervlakte die maar net voldoende scoorde, wat een probleem is voor de langere termijn. Tegelijkertijd nam de brugoppervlakte in goede tot uitstekende conditie af van circa 35% in 2000 naar 15% in 2011.

Hetzelfde geldt voor het wegdek. In Duitsland wordt weinig preventief onderhoud gepleegd, men voert hoofdzakelijk noodreparaties uit. Na verloop van tijd blijkt de fundering bezweken en moet de complete verharding tot op het zandbed vervangen worden. Ook moet vaak de drainage en geleiderails vervangen worden. Dit is eigenlijk niet meer te kwalificeren als onderhoud, maar als nieuwbouw. Dit soort werkzaamheden kunnen niet zonder significante overlast uitgevoerd worden, vaak moet een hele rijbaan buiten gebruik gesteld worden. Bovendien duren dit soort werkzaamheden lang, elk seizoen wordt vaak één rijbaan van 6 of 7 kilometer vervangen. Op langere trajecten betekent dit vele jaren aan wegwerkzaamheden en files.

2017

December 2017

24 december 2017

Flag of Greece.svg

Griekenland

In Griekenland is in 2017 maar liefst 331 kilometer nieuwe autosnelweg in gebruik genomen. Dit is het meeste van alle Europese landen en meer dan de afgelopen 10 jaar in Griekenland bij elkaar. Vanwege de economische crisis in Griekenland zijn veel projecten in 2010 en 2011 gestaakt. Als stimuleringsmaatregel zijn veel projecten in 2013 hervat, maar de financiële crisis zorgde er in eerste instantie voor dat er weinig geld was om de projecten ook echt te versnellen. Veel projecten zijn daarna als private concessie gegund, waarna de werkzaamheden in 2015 grootschalig hervat werden, zodat eind 2016 en gedurende 2017 een groot aantal nieuwe stukken autosnelweg zijn opengesteld. Het snelwegennet van Griekenland is hiermee gegroeid naar ruim 2.150 kilometer lengte.

Diverse belangrijke autosnelwegen zijn voor het verkeer opengesteld, zoals de ontbrekende schakel van de A1 tussen Athene en Thessaloniki, inclusief de 6,1 kilometer lange Tempi Tunnel, de eerste 80 kilometer van de A3 die een noord-zuidroute door Centraal-Griekenland vormt en diverse trajecten van in totaal 125 kilometer van de A5 langs de westkust van Griekenland tussen Patras en Ioannina. Ook zijn de resterende delen van de EO8 tussen Korinthos en Patras verbreed naar autosnelweg en is sindsdien als de A8 genummerd. Ook openden delen van de A25 en A29 in Noord-Griekenland.


22 december 2017

Flag of Poland.svg

Polen

In Polen zijn op vrijdag 22 december zes nieuwe stukken snelweg opengesteld, met een gecombineerde lengte van 88 kilometer. Dit is het grootste aantal wegopeningen op één dag, alhoewel traditioneel veel wegenprojecten vlak voor kerst worden opgeleverd. Diverse belangrijke stukken zijn opengesteld voor het verkeer, zoals 29 kilometer van de S5 ten noorden van Wrocław en de 9 kilometer lange bypass van de S5 langs Ostróda.

Wellicht de meest belangrijke openstelling is de S8 aan de noordkant van de hoofdstad Warszawa (Warschau), de zogenaamde rondweg van het district Marki. Dit 15 kilometer lange deel van de S8 is direct met 2x3 rijstroken aangelegd en ontlast de oude DK8, die één van de meest filegevoelige wegen van Polen was. Met de openstelling van de S8 is het mogelijk om de agglomeratie Warszawa vanaf de A2 naar het noordoosten compleet te bypassen. Ook opende 15 kilometer van de S8 verder naar het noordoosten nabij Zambrów. De S8 als snelweg tussen Warszawa en Białystok wordt in de komende jaren voltooid.

Elders in Polen opende ook 7 kilometer van de S7 in Ostróda, waarmee bijna 150 kilometer van de S7 in het van oudsher geïsoleerde woiwodschap Warmińsko-Mazurskie ononderbroken te berijden was. Ook is 13 kilometer van de S51 in dezelfde regio geopend, tussen Olsztyn en Olsztynek. Hiermee wordt de grotere stad Olsztyn met het Poolse snelwegennet verbonden. De bouw van autosnelwegen verloopt in hoog tempo, van alle oostelijke EU-landen is Polen het meest effectief met het uitbreiden van het snelwegennet, in tegenstelling met de trage voortgang in bijvoorbeeld Tsjechië of Roemenië.


21 december 2017

NLA015.svg

verbreding A15

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het ontwerp-tracébesluit vastgesteld voor de verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht. Richting oosten komt er een derde rijstrook en vluchtstrook tussen de aansluiting Papendrecht en de aansluiting Sliedrecht-Oost. Richting westen komt er een weefstrook en vluchtstrook tussen de aansluiting Sliedrecht-West en de aansluiting Papendrecht. De werkzaamheden moeten in 2019 starten.

Dit project is een uitbreiding van het oorspronkelijke plan, waarin de spitsstrook vanaf de aansluiting Papendrecht verlengd zou worden tot aan Sliedrecht-Oost, en een weefstrook tussen Sliedrecht-West en Papendrecht aangelegd zou worden. De uitbreiding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht moet gezien worden in de context van de MIRT-verkenning 'A15 Goederencorridor Oost', waarvoor € 330 miljoen is toegezegd. De focus van deze MIRT-verkenning richt zicht op een verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem, alhoewel nog geen gedetailleerde plannen zijn uitgewerkt. De verbreding tussen Papendrecht en Sliedrecht is een aanzet tot een grootschaliger aanpak van de A15 verder tot aan Gorinchem.


November 2017

21 november 2017

I-66.svg

Transform 66

In de Amerikaanse staat Virginia is gestart met de bouw van express lanes op de Interstate 66 in de westelijke suburbs van Washington. Het project, dat ook wel 'Transform 66' heet, omvat de bouw van 2 express lanes (tolstroken) per richting over een lengte van 42 kilometer, tussen de US 29 in Gainesville en het knooppunt met I-495. Het is één van de grootste wegenprojecten in de Verenigde Staten de komende jaren, en het grootste PPS-project in de geschiedenis van Virginia. Het project heeft een waarde van $ 3,7 miljard over een concessieperiode van 50 jaar.

I-66 is een zeer drukke autosnelweg in de westelijke voorsteden van Washington, die tientallen kilometers buiten de ringweg I-495 gegroeid zijn. In Northern Virginia is echter ook veel werkgelegenheid in de suburbs, waardoor er geen dominante spitsrichting is en om die reden geen wisselbaan wordt aangelegd. In recente jaren zijn al delen van I-66 naar 2x4 rijstroken verbreed. In het uiteindelijke plan komen er 3 tolvrije general purpose lanes en 2 express lanes per richting. Op plekken waar momenteel 4 rijstroken liggen is sprake van een HOV lane die wordt omgevormd tot express lane.

Het project omvat een complete reconstructie van I-66, de middenberm wordt ook verbreed voor een eventuele light rail, metrolijn of forenzenspoorlijn. Alhoewel het een kostbaar project is, wordt de capaciteit op veel plekken met slechts één rijstrook per richting vergroot. In Northern Virginia zijn al diverse andere express lanes met dynamische tolheffing, zoals op I-95, I-395 en I-495. De gouverneur van de aangrenzende staat Maryland heeft recent ook express lanes ter waarde van miljarden dollars aan hun kant van de regio Washington aangekondigd, zodat uiteindelijk een groot netwerk van express lanes rond de Amerikaanse hoofdstad moet ontstaan.


15 november 2017

Flag of Canada.svg

Tuktoyaktuk

In de Northwest Territories, Canada, is een 120 kilometer lange all-weather road opengesteld van Inuvik naar Tuktoyaktuk. De Inuvik - Tuktoyaktuk Highway, een verlenging van de Dempster Highway, vormt de eerste wegverbinding naar de Arctische Oceaan in Canada, en de tweede in Noord-Amerika na de Dalton Highway in Alaska. De weg kostte $ 300 miljoen om aan te leggen en verbindt het afgelegen dorp Tuktoyaktuk met de rest van Canada.

De bouw van de gravelweg duurde 4 jaar, waarbij alleen gedurende de winterperiode werkzaamheden mogelijk waren. Vanwege de korte maar relatief warme zomer smelt de bovenste laag van de bodem waardoor werkzaamheden niet mogelijk zijn. In 4 winterperiodes is daarom een 120 kilometer lange gravelweg aangelegd. Deze Inuvik - Tuktoyaktuk Highway verloopt vanaf Inuvik aan de Mackenzie River over de toendra naar Tuktoyaktuk en vervangt de beroemde Tuktoyaktuk Winter Road over de Beaufortzee. Deze ice road werd beroemd door de TV-serie 'Ice Road Truckers'. De ice road is in 2016 voor het laatst gerealiseerd. Doordat Tuktoyaktuk over land bereikbaar is nemen de kosten voor levensonderhoud sterk af. Producten en materialen kunnen nu gedurende het gehele jaar aangevoerd worden, in plaats van alleen in de winter over de ice road of alleen per vliegtuig.

Met de openstelling van de weg naar Tuktoyaktuk wordt de langst mogelijke wegverbinding in Canada nog wat groter. Tuktoyaktuk ligt over de weg op 6.720 kilometer van de hoofdstad Ottawa en Sydney, Nova Scotia ligt 8.420 kilometer ver weg. Een nog grotere afstand over de weg is naar Vieux-Fort, Québec op 9.115 kilometer, of een punt ten zuiden van St. John's, Newfoundland dat op 9.500 kilometer van Tuktoyaktuk ligt, maar vereist een veerdienst naar Newfoundland.


11 november 2017

Flag of Iceland.svg

IJsland

Per 11 november 2017 zijn er twee grote wijzigingen in het wegennet van IJsland. Tussen Eskifjördur en Neskaupstaður is de 7,5 kilometer lange Norðfjarðargöng (Noordfjordtunnel) opengesteld voor het verkeer. Het is de op één na langste tunnel van IJsland, verkeer kan er een 600 meter hoge bergpas en een 45 jaar oude smalle tunnel op de pashoogte mee vermijden. Samen met de tunnel is 17 kilometer nieuwe weg van de Route 92 aangelegd. De tunnel ontsluit slechts één dorp, het kustplaatsje Neskaupstaður.

Tevens is op 11 november de route van de Route 1 in dezelfde regio gewijzigd. De Route 1 verliep oorspronkelijk tussen Breiðdalsvík en Egilsstaðir door het binnenland, via de Breiðhaldsheiði, een bergpas die in de winter onbegaanbaar is. De Route 1 verloopt sindsdien via wat voorheen de Route 92 en Route 96 was en loopt langer langs de kust, via Reyðarfjörður. De routewijziging wordt vooral gedaan voor het toerisme, aangezien toeristen vaak pogen om in de winter de onbegaanbare weg over het Breiðhaldsheiði te rijden. De nieuwe route is 10 kilometer langer, maar in reistijd vergelijkbaar.


9 november 2017

I-35E.svg

I-35Express

In de Amerikaanse staat Texas is de verbreding van de Interstate 35E tussen Dallas en Denton officieel opgeleverd. Over 45 kilometer is de autosnelweg verbreed en over een lengte van 29 kilometer is een wisselbaan met twee rijstroken en dynamische tolheffing aangelegd. De verbreding kostte $ 1,4 miljard en was de 'interim' verbreding van I-35E. I-35E telt sindsdien 2x4 rijstroken en 2 wisselstroken tussen Dallas en Denton en 2x3 rijstroken langs Denton. Dit moet het snelgroeiende verkeer aan de noordkant van de regio Dallas accommoderen. De regio Dallas-Fort Worth groeit met circa 150.000 inwoners per jaar, de meeste groei vindt plaats aan de noordkant van de agglomeratie. I-35E loopt naar Denton County, dat groeide van 273.000 inwoners in 1990 naar 806.000 inwoners in 2016.

Het 'ultimate' project kost in totaal $ 4,8 miljard. Dit is in 2011/2012 milieukundig goedgekeurd maar er is nog geen zicht op de financiering van een dergelijk groot project. In het ultimate project komt er nog twee tolstroken bij, zodat de wisselbaan omgevormd kan worden naar 2 tolstroken per richting. Tolstroken, ook wel express lanes genoemd, worden in de regio Dallas-Fort Worth ook wel 'TEXpress lanes' genoemd. Dit zijn tolstroken met een dynamische tolheffing naar gelang de verkeersdrukte. Hiermee kan het verkeersaanbod gestuurd worden om de rijstroken zo veel mogelijk free-flow te behouden tijdens de spitsuren.

Gezien de explosieve bevolkingsgroei in de regio is tolheffing alleen niet voldoende om het verkeersaanbod te managen, daarom wordt I-35E ook verbreed met reguliere, tolvrije rijstroken. In het ultimate project komen er grotendeels 4+2+2+4 rijstroken, maar een kort stuk tussen de President George Bush Turnpike en SH 121 krijgt 4+3+2+2+3+4 rijstroken. Inclusief frontage roads zijn er dwarsprofielen met 25 rijstroken.

Oktober 2017

26 oktober 2017

Kabinet Rutte-III

Op 26 oktober 2017 is het kabinet Rutte-III beëdigd. In het nieuwe kabinet is het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hernoemd naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De nieuwe minister is Cora van Nieuwenhuizen (VVD). Zij volgt Melanie Schultz van Haegen op, die van 2010 tot 2017 minister is geweest. Schultz was de langstzittende minister van verkeer sinds de Tweede Wereldoorlog, nog net iets langer dan Neelie Kroes, die tussen 1982 en 1989 minister van Verkeer en Waterstaat was.

In het kabinet is de portefeuilleverdeling binnen Infrastructuur en Waterstaat ook gewijzigd. Twee belangrijke beleidsterreinen zijn overgedragen naar andere ministeries, het onderdeel klimaat wordt verplaatst naar het Ministerie van Economische Zaken en het onderdeel ruimtelijke ordening (omgevingswet, crisis- en herstelwet) wordt overgedragen naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarnaast is de taakverdeling tussen de minister en de staatssecretaris enigszins gewijzigd. Het onderdeel luchtvaart komt te liggen bij de minister.

Cora van Nieuwenhuizen (1963) is de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat. Zij is het enige bewindspersoon in het kabinet Rutte-III die alle bestuurslagen heeft gehad, zo was zij lid van de gemeenteraad van Oisterwijk tussen 1994 en 2006, lid van de provinciale staten van Noord-Brabant tussen 2003 en 2007 en lid van de gedeputeerde staten van Noord-Brabant tussen 2007 en 2010. In deze functie was zij als gedeputeerde belast met mobiliteit. Tussen 2010 en 2014 was zij lid van de Tweede Kamer en tussen 2014 en 2017 was ze Europarlementariër.


1 oktober 2017

Flag of the People's Republic of China.svg

Tibet

In Tibet is een 409 kilometer lang traject van de Yaye Expressway (G4218) opengesteld als 'test openstelling' tussen Nyingchi en Lhasa, iets wat in China gebruikelijk is. In werkelijkheid is een circa 206 kilometer lang deel opengesteld, aangezien delen van de snelweg al eerder in gebruik zijn genomen. Het 150 kilometer lange deel tussen Nyingchi en Gongbo'gyamda opende op 9 september 2015, het 53 kilometer lange westelijke deel dichter bij Lhasa is vermoedelijk in 2016 opengesteld. Het middendeel was tevens het lastigste om aan te leggen, het verloopt veelal door nauwe riviervalleien op grote hoogte. Het hoogste punt is de 5,7 kilometer lange Milashan Tunnel die op 4.740 meter boven zeeniveau ligt. Hiermee is de Yaye Expressway momenteel de op één na hoogste snelweg ter wereld. Andere delen van de Yaye Expressway zullen vermoedelijk nog hoger komen te liggen.

De Yaye Expressway, ook wel bekend als de Ya'an - Kargilik Expressway, moet een circa 3.500 kilometer lange oost-westverbinding vormen door het Tibetaans Hoogland en de Himalaya. Van alle wegenprojecten in China voert deze snelweg door het meest lastige terrein en over diverse bergpassen hoger dan 4.500 meter. Onduidelijk is of grotere delen op korte termijn gerealiseerd gaan worden vanwege de zeer hoge kosten en het geringe gebruik vanwege de extreem lage bevolkingsdichtheid in het westen van de provincie Sichuan en Tibet.


September 2017

29 september 2017

Flag of Norway.svg

Noorwegen

In Noorwegen zijn drie projecten in gebruik genomen, een upgrade van de E18 bij Larvik, een upgrade van de E16 over Filefjell en een upgrade van de E105 in Finnmark.

Op 28 september opende de eerste fase van de nieuwe autosnelweg van de E18 langs de stad Larvik in Vestfold. Hier wordt de E18 over 7 kilometer omgelegd langs de kuststad, het project omvat twee tunnels en een grote tuibrug, de Farrisbrug. Het geopende deel betreft de noordelijke helft van 4 kilometer lengte, inclusief een 2,8 kilometer lange tunnel. Later in 2017 moet het resterende deel langs Larvik worden geopend. Zo wordt de motorvei van Oslo naar Kristiansand steeds langer.

Op 29 september volgde de oplevering van de E16 over de bergpas Filefjell. In totaal is 40 kilometer van de E16 opgewaardeerd naar een moderne weg waar 80 km/h gereden kan worden. Van de 40 kilometer is 20 kilometer op een nieuw tracé aangelegd. Het grootste kunstwerk was de 5,8 kilometer lange Filefjelltunnel. De E16 is één van de routes tussen Oslo en Bergen, die weliswaar de langste variant is, maar in de winter de grootste betekenis heeft omdat de route over het Filefjell het meest beschut ligt. Met de openstelling van de Filefjelltunnel wordt de reputatie van de E16 als meest wintervaste route tussen oost en west nog eens verstevigd.

Ook is op 29 september het laatste deel van de gemoderniseerde E105 in Finnmark in Noord-Noorwegen opengesteld. Het sluitstuk omvatte het deel tussen Hessing en Elvenes, inclusief een tunnel en de nieuwe Bøkfjordbrug. De E105 verloopt van Kirkenes naar de Russische grens en is samen met de aansluitende Russische R21 tussen 2010 en 2017 opgewaardeerd tot een moderne verbinding tussen Noord-Noorwegen en Murmansk. Bij de openstelling waren zowel de Noorse als Russische minister van transport aanwezig.


21 september 2017

Flag of Maryland.svg

Maryland Express Lanes

In de Amerikaanse staat Maryland heeft de gouverneur een plan aangekondigd om express lanes met tolheffing aan te leggen op drie autosnelwegen rond Washington en Baltimore. Het project, dat begroot wordt op $ 9 miljard, is het grootste PPS-project voor wegen in de Amerikaanse geschiedenis. Er zijn twee tolstroken per richting gepland op de complete Interstate 495 rond Washington, de complete Interstate 270 tussen Washington en Frederick en de Washington-Baltimore Parkway (MD-295). Het plan omvat in totaal circa 150 kilometer autosnelweg, alhoewel specifieke details niet bekend zijn gemaakt.

Express lanes zijn al eerder in de regio aangelegd, zoals op de Interstate 95 ten noordoosten van Baltimore en de Interstate 495 in Virginia aan de zuidwestkant van Washington. De express lanes op I-495 worden gezien als een groot succes, maar de versmalling ter hoogte van de grens met de staat Maryland is één van de grootste knelpunten in de Verenigde Staten. De express lanes eindigen ter hoogte van de brug over de Potomac River die de grens met Maryland vormt, waardoor hevige invoegfiles ontstaan.

Elders in de Verenigde Staten worden netwerken van express lanes aangelegd in enkele grootstedelijke gebieden, het meest concreet rond Houston, Dallas-Fort Worth en Miami, maar met deze aankondiging in Maryland zal Washington, D.C. ook een groot netwerk van express lanes krijgen. Een netwerk van express lanes is ook gepland in Los Angeles, San Francisco en Seattle. Express lanes zijn tolstroken die apart van de overige rijstroken liggen. Er geldt een dynamisch toltarief om de rijstroken zoveel mogelijk free-flow te houden. Het concept bestaat sinds de jaren '90 en was afhankelijk van het beschikbaar komen van technologie die free-flow tolheffing mogelijk maakte. De Riverside Freeway in California was de eerste snelweg met express lanes.


19 september 2017

Prinsjesdag 2017

Op Prinsjesdag is met de publicatie van de begroting en de miljoenennota voor 2018 ook de begroting van het infrastructuurfonds gepubliceerd. Voor 2018 is het infrastructuurfonds begroot op € 6,2 miljard, waarvan € 2,5 miljard aan het hoofdwegennet is toegekend. Omdat het kabinet Rutte II sinds de verkiezingen in maart 2017 demissionair is betrof het een beleidsarme begroting. De begroting voor 2018 bevatte dan ook geen verrassingen op het gebied van weginfrastructuur. Er zijn slechts vier wegenprojecten nieuw opgenomen in het MIRT voor 2018;

  • 'Corridor Rotterdam - Antwerpen' (onder andere de A4 tussen het knooppunt Benelux en Klaaswaal).
  • 'A4 Passage Den Haag' (een uitwerking van de voorgaande MIRT-verkenning Haaglanden).
  • 'A67 Leenderheide - Zaarderheiken' (een MIRT-verkenning voor de verbreding van de A67 tussen Eindhoven en Venlo).
  • 'A67/A73 knooppunt Zaarderheiken' (een kleine aanpassing aan het knooppunt Zaarderheiken door de verbreding van de parallelrijbaan langs de A73 richting noorden naar twee rijstroken).

De projecten van de A4 zijn feitelijk vervolgstappen van eerdere MIRT-verkenningen en daarom niet compleet nieuwe projecten in het MIRT. Voor het project A4 Passage Den Haag is al € 453 miljoen toegekend in het infrastructuurfonds. Voor de verbreding van de A67 is eind 2016 al een startbeslissing genomen, dit kon niet meer meegenomen worden in het MIRT van 2017. De reconstructie van het knooppunt Zaarderheiken is slechts een kleine aanpassing zonder een grote ruimtelijke of financiële impact.

Het toekomstige kabinet Rutte III zal de begroting op accenten aan gaan passen, mogelijk ook voor het infrastructuurfonds. Grote veranderingen worden echter niet verwacht.


Augustus 2017

25 augustus 2017

I-87-287.svg

Tappan Zee Bridge

In de Amerikaanse staat New York opent de eerste nieuwe overspanning van de $ 4 miljard kostende Tappan Zee Bridge over de Hudson River ten noorden van New York City. De bijna 5 kilometer lange brug is gebouwd ter vervanging van de oorspronkelijke brug uit 1955 die in slechte conditie verkeert.

Een vervanging van de Tappan Zee Bridge was al sinds de jaren '90 gepland omdat de brug is gebouwd met staal van inferieure kwaliteit tijdens de Korea-oorlog. Lange tijd kon geen overeenstemming worden bereikt over de brug, omdat politici geen belissingen durfden te nemen, er was langdurig veel druk om ook een spoorverbinding over de Hudson River aan te leggen, wat de kosten tot boven de $ 10 miljard zou doen stijgen. Uiteindelijk is gekozen voor een tuibrug met 2x4 rijstroken en een reservering voor een busbaan. In de nacht van 25 op 26 augustus 2017 wordt de eerste nieuwe overspanning opengesteld, waar tijdelijk al het verkeer overheen rijdt. Later zal de tweede nieuwe overspanning worden geopend, en rijden beide rijrichtingen over hun eigen brug.

Over de brug lopen twee Interstate Highways, de Interstate 87 van New York naar Albany en Montréal en de Interstate 287 die een partiële ringweg rond New York City vormt. De oorspronkelijke brug uit 1955 had 7 rijstroken, waarbij de middelste rijstrook met een zipper barrier in de spitsrichting een vierde rijstrook werd. Als het project voltooid is zal de zipper barrier niet meer nodig zijn omdat er permanent 4 rijstroken per richting in gebruik zijn.

De nieuwe Tappan Zee Bridge is de eerste nieuwe grote brug bij New York City in meer dan 50 jaar, sinds in 1964 de Verrazano Narrows Bridge opende. Rond New York worden diverse grote bruggen vervangen of gerenoveerd. Recent zijn ook de eerste overspanningen van de Goethals Bridge en de Kosciuszko Bridge geopend en er is een grote renovatie van de George Washington Bridge gepland.


2 augustus 2017

NLA016.svg

A16, Rotterdam

De Raad van State heeft op 2 augustus alle bezwaren tegen het tracébesluit van de A16 langs Rotterdam ongegrond verklaard. Het tracébesluit voorziet in de verlenging van de A16 langs de noordkant van Rotterdam, vanaf het knooppunt Terbregseplein door de Rottemerentunnel tot het nieuwe knooppunt Zestienhoven met de A13. De A16 wordt aangelegd met 2x2 rijstroken, met een ruimtereservering voor 2x3 rijstroken. De A16 was oorspronkelijk gepland als tolweg maar van tolheffing is in 2013 afgezien. De kosten van het project worden geschat op bijna € 1 miljard. De aanbestedingsprocedure is gestart, men verwacht in 2019 met de bouw van de nieuwe autosnelweg te beginnen, die in 2024 opengesteld zal worden. Hiermee wordt het verkeer langs de oostkant van Rotterdam gestroomlijnd en wordt met name de A20 ontlast, evenals het zuidelijk deel van de A13 in Overschie.

Er zijn een groot aantal bezwaren ingediend tegen het tracébesluit. Een deel van de bezwaren zijn niet in behandeling genomen omdat de appellanten niet-ontvankelijk werden bevonden omdat zij niet direct door het besluit geraakt worden. De rest van de bezwaren zijn ongegrond verklaard, 'het betoog faalt' werd 40 maal genoemd in de uitspraak. Met deze uitspraak is het tracébesluit onherroepelijk en kan het project starten.


Juli 2017

15 juli 2017

China G7.svg

China

Op 15 juli is in China een 1.242 kilometer lang traject van de Jingxin Expressway (G7) opengesteld voor het verkeer. Het is de grootste snelwegopening in de wereldgeschiedenis. Het opengestelde deel verloopt vanaf Bayan Nur in Inner Mongolia via Gansu naar Kumul in Xinjiang. De snelweg loopt dwars door de Gobi Desert, parallel aan de grens met Mongolië. Het is één van de meest afgelegen stukken snelweg ter wereld, met enorme afstanden door onbewoond woestijngebied.

De naam Jingxin Expressway is een portmanteau van Beijing en Xinjiang, alhoewel de snelweg ook vaak de Beijing - Ürümqi Expressway wordt genoemd. Ürümqi is de hoofdstad van Xinjiang. Met de openstelling wordt de afstand tussen Beijing en Ürümqi met 1.300 kilometer verkort, aangezien men voorheen moest omrijden via Lanzhou. De Jingxin Expressway is de nieuwste van de 7 radiale expressways van Beijing, genummerd van G1 t/m G7.

Van het geopende traject ligt 930 kilometer in de autonome regio Inner Mongolia, 134 kilometer in de provincie Gansu en 178 kilometer in de autonome regio Xinjiang. Tussen begin en eindpunt liggen geen andere plaatsen van enig belang, alleen enkele afgelegen dorpen en mijnen. De snelweg is gebouwd in een gebied waar voorheen helemaal geen verharde wegen waren, waardoor de bouw technisch uitdagend was. Personeel, materieel en grondstoffen moesten over enorme afstanden aangevoerd worden.

Juni 2017

30 juni 2017

Flag of South Korea.svg

Zuid-Korea

In de laatste week van juni zijn in Zuid-Korea drie expressways met een gecombineerde lengte van 217 kilometer opengesteld voor het verkeer. Op 28 juni opende de 94 kilometer lange Expressway 301 tussen Sangju en Yeongcheon, die een regionale bypass van Daegu vormt. Met de expressway wordt de reistijd tussen Seoul en enkele steden in het zuidoosten van Korea verkort. Op 30 juni openden twee expressways, de 51 kilometer lange Expressway 29 tussen Seoul en Pocheon, evenals 72 kilometer van de Expressway 60 tussen Hongcheon en Yangyang, die een nieuwe verbinding naar de oostkust van Korea is vanaf Seoul. Dit traject omvat de langste verkeerstunnel van Zuid-Korea, de 11 kilometer lange Inje Tunnel.

In Zuid-Korea wordt op grote schaal nieuwe infrastructuur aangelegd. In de eerste helft van 2017 is al 261 kilometer nieuwe expressway opengesteld, waarmee 2017 al het op twee na meest productieve jaar in de Koreaanse geschiedenis qua openstellingen van nieuwe expressways. In Zuid-Korea is een grid van nationale expressways gerealiseerd. Dit zijn tolwegen die alle grote en kleine steden verbinden. Kenmerkend is dat Zuid-Korea naast de expressways ook een netwerk heeft van National Routes die vaak ook gescheiden rijbanen en ongelijkvloerse kruisingen hebben. Het land heeft daarmee een zeer dicht netwerk van hoogwaardige infrastructuur.


10 juni 2017

I-278.svg

Goethals Bridge

In de Verenigde Staten opent in het weekend van 10-11 juni de eerste nieuwe overspanning van de Goethals Bridge tussen New Jersey en Staten Island in New York City. De brug, onderdeel van de Interstate 278, wordt vervangen door twee parallel gelegen tuibruggen. De oorspronkelijke Goethals Bridge opende in 1928 voor het verkeer en is sterk verouderd. De nieuwe Goethals Bridge is aanzienlijk breder, met 2x3 rijstroken en vluchtstroken.

De bouw van de nieuwe Goethals Bridge wordt in twee fases doorgevoerd. In mei 2014 begon de bouw van de nieuwe tuibrug. Beide overspanningen zijn min of meer tegelijk gebouwd, ten zuiden van de oude brug. Als eerste kwam op 10-11 juni 2017 de zuidelijke overspanning gereed. Hier wordt het volledige verkeer met vier rijstroken overheen geleid, zodat de oude brug gesloopt kan worden. Tegelijkertijd is de tweede overspanning reeds in aanbouw, die in 2018 moet worden geopend. Daarna zijn er 2x3 rijstroken beschikbaar.

De Goethals Bridge is één van een serie grote brugprojecten rond New York City, zo worden ook de Tappan Zee Bridge en Kosciuszko Bridge vervangen en wordt een grootscheepse renovatie aan de Pulaski Skyway doorgevoerd. Ook is een grote renovatie van de George Washington Bridge gepland. Deze projecten kosten elk meer dan $ 1 miljard.


Mei 2017

30 mei 2017

A9 FR.svg

A9 Montpellier

In het zuiden van Frankrijk is de nieuwe A9 langs Montpellier opengesteld. Over 25 kilometer is de bestaande snelweg verbreed en deels omgelegd over een nieuw tracé, zodat er door Montpellier twee snelwegen zijn ontstaan, de A9 voor doorgaand verkeer met 2x3 rijstroken en de oude A9, die nu als de A709 is omgenummerd en verkeer naar en rond Montpellier bediend. Doorgaand verkeer kan de A9 langs Montpellier niet verlaten en blijft binnen het gesloten tolsysteem. Dit moet de zomercongestie bij Montpellier significant verminderen.

De bouw van de nieuwe A9 langs Montpellier was één van de weinige grote autoroute-projecten in Frankrijk van de afgelopen jaren. Het project kostte € 800 miljoen en is zes maanden voor op schema opengesteld. Op 30 mei opende de A9 richting Orange en op 31 mei opende de A9 richting Perpignan. De nieuwe A9 ligt op slechts enkele honderden meters afstand van de oude autosnelweg en loopt tevens parallel aan een hogesnelheidslijn.

6 mei 2017

I-805.svg

San Diego

In San Diego, California is in april de ingenieur Jacob Dekema op 101-jarige leeftijd overleden. Dekema was van Nederlandse afkomst (geboren op Java in 1915) en was een belangrijke ingenieur in California. Hij leidde Caltrans District 11 tussen 1955 en 1980, onder zijn leiding werd bijna het complete snelwegennet van de regio San Diego aangelegd. Dekema stond wel bekend als 'Mr. Caltrans' of 'Mr. Freeway'. In 1982 werd de Interstate 805 naar hem vernoemd.

Hij studeerde in 1937 af aan de University of Southern California. Daarna werkte hij al bij Caltrans, maar diende bij de marine tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij werkte na de oorlog in diverse districten van California voor Caltrans. In 1955 kreeg Dekema de leiding van District 11, dat indertijd 40 kilometer freeway had. Tijdens zijn leiderschap van 1955 tot 1980 groeide dat naar 820 kilometer.

April 2017

6 april 2017

A1-GR.png

A1, Griekenland

In Griekenland is op 6 april het laatste stuk ontbrekende autosnelweg van de A1 tussen Athene en Thessaloniki opengesteld, een 25 kilometer lang traject tussen Evaggelismos en Skotini. Dit project omvatte de Tempi Tunnel, met een lengte van 6,1 kilometer de langste wegtunnel in Griekenland en de Balkan. Het project omvatte tevens enkele andere tunnels bij Platamon. De bouw van de snelweg was technisch uitdagend vanwege de bodemgesteldheid en de financiële crisis in Griekenland. De bouw van de snelweg begon in 2008, indertijd was gepland dat de snelweg in 2013 opengesteld zou worden. De werkzaamheden hebben echter enige tijd stil gelegen in verband met de economische malaise in het land. Na 9 jaar bouwtijd is dit traject eindelijk opengesteld, waarmee de twee grootste steden van Griekenland per autosnelweg verbonden zijn.

Elders in Griekenland zijn meerdere grote projecten recent opgeleverd of in uitvoering, sinds 2014 is er een sterke herleving van de wegenbouw in het land. Grote projecten omvatten de bouw van de A3 als noord-zuidroute door het binnenland, de bouw van de A5 langs de westkust, de completering van de A7 over de Peloponnesos en de uitbreiding van de EO8A naar A8 tussen Korinthos en Patras.


Maart 2017

31 maart 2017

I-85.svg

I-85, Atlanta

In Atlanta, Georgia is na een brand een viaduct van de Interstate 85 ten noordoosten van Downtown Atlanta ingestort. De brand ontstond op een opslagterrein onder het viaduct voor het verkeer richting noorden. De brand was zo hevig dat een deel van het viaduct instortte en het naastgelegen viaduct voor verkeer richting zuiden zwaar beschadigd raakte. Beide viaducten moeten worden gesloopt. I-85 is sinds het incident in beide richtingen afgesloten. Dagelijks maken 222.000 voertuigen van dit deel van I-85 gebruik, de impact van de langdurige afsluiting wordt een regionale transportcrisis genoemd.

Atlanta heeft een betrekkelijk klein netwerk van freeways voor de omvang van de agglomeratie. De agglomeratie telt 5,8 miljoen inwoners, maar het netwerk van snelwegen is gebouwd op het Atlanta van de jaren '60, dat destijds slechts 1,4 miljoen inwoners had. Alhoewel de bestaande snelwegen wel fors zijn verbreed, wordt al het verkeer in de regio gebundeld op slechts drie freeways, de I-75 en I-85 en de ringweg I-285. Deze snelwegen hebben geen restcapaciteit, met name doordat een tweede ringweg nooit is aangelegd. Doorgaand vrachtverkeer moet altijd van I-285 gebruik maken.

Een probleem bij het omleiden van dergelijke hoeveelheden verkeer is het gebrek aan restcapaciteit op alternatieve snelwegen en met name de geringe capaciteit op de afslaande verbindingen van knooppunten. Verkeer moet omrijden via I-75 naar I-285, of via I-20 naar I-285, maar op beide knooppunten is slechts één rijstrook voor afslaand verkeer, waardoor het onmogelijk wordt om de 222.000 voertuigen van I-85 fatsoenlijk om te leiden via alternatieve snelwegen. De afsluiting van I-85 resulteerde daarom in een regionale gridlock. Het is nog niet duidelijk hoe lang I-85 afgesloten blijft, maar meerdere brugsegmenten moeten compleet nieuw gebouwd worden.


8 maart 2017

NLA015.svg

A15 Ressen - Zevenaar

Minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz heeft het definitieve tracébesluit voor de doortrekking van de A15 vastgesteld. De A15 zal verlengd worden vanaf het knooppunt Ressen tot het knooppunt De Liemers, met een brug over het Pannerdensch Kanaal. Als onderdeel van het project wordt ook de A15 tussen het knooppunt Valburg en het knooppunt Ressen verbreed naar 2x3 rijstroken. Ook wordt de A12 tussen Duiven en het knooppunt Oud-Dijk naar 2x3 rijstroken verbreed. Bij de vaststelling van het definitieve tracébesluit is ook de naam van het knooppunt De Liemers bekendgemaakt.

Tevens heeft minister Schultz het gewijzigd tracébesluit vastgesteld van de verbreding van de A9 door Amstelveen. De A9 zal tussen het knooppunt Holendrecht en het knooppunt Badhoevedorp naar 2x4 rijstroken verbreed worden. Ter hoogte van Amstelveen komt een verdiepte ligging met een overkapping. Het gewijzigde tracébesluit was nodig omdat de eerder geplande Keizer Kareltunnel niet financierbaar bleek. Dit is een bovenwettelijke maatregel, waar de gemeente Amstelveen een forse bijdrage aan zou leveren. Dit bleek niet haalbaar, en daarom moest het tracébesluit gewijzigd worden.

Met deze tracébesluiten zijn alle grote projecten van autosnelwegen in Nederland vastgelegd. Er zijn op dit moment geen andere projecten die in een vergevorderd stadium van procedures zitten. Diverse projecten bevinden zich in de verkenningsfase waarvoor binnen één of twee jaar een ontwerp-tracébesluit wordt verwacht, zoals de verbreding van de A1 van Apeldoorn tot Hengelo, of de verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. Wel loopt de beroepsprocedure nog van enkele grote projecten, zoals de A16 en A24 bij Rotterdam en de verbreding van de A27 aan de oostkant van Utrecht. De Raad van State zal hier in 2017 uitspraak over doen.

Februari 2017

20 februari 2017

NLA027.svg

A27 Houten - Hooipolder

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft besloten om voor € 389 miljoen drie grote bruggen te vervangen die onder het verbredingsproject van de A27 tussen Houten en Hooipolder vallen. Het betreft de Hagesteinsebrug, Keizersveerbrug en Merwedebrug. Dit zijn allen stalen bruggen die te maken krijgen met vermoeiingsverschijnselen. Eind 2016 is de Merwedebrug enige tijd afgesloten geweest voor al het vrachtverkeer vanwege haarscheurtjes in de liggers.

Als onderdeel van de verbreding van de A27 was oorspronkelijk gepland de bruggen alleen te versterken en op alle drie locaties een tweede overspanning naast te bouwen, zodat een onevenwichtige capaciteit en wegconfiguratie zou ontstaan met gesplitste rijbanen, spitsstroken en verschillende aantallen rijstroken per richting. De vervanging van de drie bruggen maakt het mogelijk om een evenwichtiger wegontwerp toe te passen. Bovendien worden de vervangingen voorbereid op toekomstige weguitbreidingen.

Met de vervanging is het budget voor de verbreding van de A27 verhoogd naar € 1,25 miljard. Het extra geld komt uit het vervanging en renovatiebudget van het infrastructuurfonds. De drie stalen bruggen zijn van verschillende leeftijden. De Merwedebrug opende in 1961 en is de oudste van de drie bruggen en heeft nu al te maken met een beperkte restlevensduur. De Keizersveerbrug (1978) en Hagesteinsebrug (1981) zijn jonger, maar zullen op termijn ook te maken krijgen met vermoeiingsverschijnselen die vervanging onvermijdelijk maken. Door dit nu al te doen en nieuwe betonnen bruggen met een levensduur van 100 jaar te bouwen wordt op termijn € 391 miljoen aan kosten bespaard. De Houtensebrug hoeft niet vervangen te worden omdat dit een ander type brug is, namelijk een betonnen kokerbrug.

Het ontwerp-tracébesluit voor dit project is op 30 mei 2016 vastgesteld. Het was gepland om het definitieve tracébesluit in 2017 vast te stellen, maar vanwege de heroverweging van de brugplannen is dit met circa een jaar vertraagd. De aanvang van de werkzaamheden verschuift daarbij van 2019 naar 2021.


12 februari 2017

Flag of Switzerland.svg

Zwitserland

In Zwitserland is per referendum de creatie van een fonds voor nationale wegen goedgekeurd door de bevolking. Het Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF) voorziet in de financiering van de Nationalstrassen voor 3 miljard franken per jaar. De financiering maakt het mogelijk om het Nationalstrassennetz uit te breiden met circa 400 kilometer Kantonsstrassen, de onderhoud van deze wegen en het investeren in wegverbredingen om de fileproblematiek aan te pakken.

Sinds 1990 is het verkeer op de Nationalstrassen verdubbeld. De inkomsten van de autobelastingen die aan wegenbouw toegekend zijn lopen echter terug, zodat na 2019 een tekort van 1,3 miljard franken per jaar dreigde. Analoog aan een vergelijkbaar fonds voor spoorwegen heeft de Zwitserse regering besloten om ook een fonds voor de hoofdwegen op te zetten. Tot 2030 komt 6,5 miljard franken beschikbaar voor de aanpak van capaciteitsknelpunten. Tevens wordt geld toegekend aan stedelijke projecten die bijdragen aan de bereikbaarheid.

Het NAF wordt gefinancierd door bestaande bronnen van het verlopen infrastructuurfonds, namelijk 100% van de toeslag op de brandstofaccijns (Mineralölsteuerzuschlag) en 100% van de inkomsten van het Autobahnvignet. Daar bovenop komen nieuwe inkomsten, namelijk 100% van de autobelasting, 10% van de brandstofaccijns en 100% van een nieuw te introduceren belasting op elektrische auto's vanaf 2020.

Januari 2017

1 januari 2017

Flag of Flanders.svg

Vlaanderen

In Vlaanderen is de algemene maximumsnelheid buiten de bebouwde kom verlaagd van 90 naar 70 km/h. In de praktijk mocht op een groot deel van de wegen al niet sneller dan 70 km/h gereden worden, Vlaanderen heeft veel verspreide bebouwing en lintbebouwing, waardoor er langs veel wegen sprake is van een quasi-bebouwde kom. Vlaanderen heeft hiermee één van de laagste maximumsnelheden buiten de bebouwde kom in Europa. 90 km/h komt nog voor, maar de verlaging is ook aangegrepen om veel trajecten die nog een maximumsnelheid van 90 km/h hadden ook te verlagen naar 70 km/h.

Flag of the People's Republic of China.svg

China

China heeft per 31 december 2016 de grens van 130.000 kilometer autosnelweg overschreden. China heeft hiermee het meeste aantal kilometers snelweg ter wereld, meer dan de Verenigde Staten en meer dan alle Europese landen bij elkaar. Het bouwtempo ligt in China nog steeds hoog, jaarlijks wordt circa 10.000 kilometer nieuwe autosnelweg in gebruik genomen, waarvan een groot deel door lastig terrein met vele hoge bruggen en lange tunnels.

Alle grote en middelgrote steden worden door meerdere expressways ontsloten. De focus ligt tegenwoordig meer op de ontsluiting van kleinere steden en plattelandsgebieden. In de meeste provincies wordt een grid van expressways ontwikkeld. Het snelwegennet is dermate fijnmazig dat de nationale expressways niet altijd meer de kortste route tussen grote steden vormen, met name op afstanden van meer dan 1.000 kilometer.

2016

December 2016

29 december 2016

China G56.svg

Beipanjiang Bridge

In China is de hoogste brug ter wereld opengesteld, de Beipanjiang Bridge op de grens van de provincies Guizhou en Yunnan. De brug heeft een brugdek dat 564 meter boven het dal ligt. Het is een tuibrug met een hoofdoverspanning van 720 meter lengte. Het verschil tussen het dal en de top van de pyloon bedraagt maar liefst 730 meter. Over de brug loopt de Hangrui Expressway (G56), één van de langste snelwegen van China.

Enkele kilometers verderop in de provincie Yunnan ligt de Puli Bridge, een 485 meter hoge hangbrug die ook in gebruik is genomen, alhoewel deze brug al in 2015 werd opgeleverd. Deze kon niet opengesteld worden tot de Beipanjiang Bridge gereed kwam. Met de openstelling van de Beipanjiang Bridge is ook de gehele Hangrui Expressway door de provincie Guizhou voltooid. In 4 jaar tijd is de 630 kilometer lange snelweg door Guizhou in gebruik genomen.

In recente jaren is in de provincie Guizhou een groot aantal zeer hoge bruggen gebouwd. Het landschap van Guizhou bestaat uit een plateau dat doorsneden wordt door diepe kloven. Tot in de jaren '90 kon het verkeer alleen via kronkelige wegen door Guizhou reizen. De reistijden waren zeer lang en de gehele provincie was een geïsoleerd en achtergebleven gebied. Na 2010 is een enorm netwerk van autosnelwegen in Guizhou aangelegd, zodat inmiddels bijna alle grotere plaatsen per snelweg verbonden zijn. Voor de bouw van deze snelweg was de bouw van honderden grote bruggen noodzakelijk. Guizhou heeft meer dan 80 bruggen die meer dan 100 meter hoog zijn.


16 december 2016

Koning Willem-Alexandertunnel Maastricht.jpg

Koning Willem-Alexandertunnel

In de nacht van 15 op 16 december is de Koning Willem-Alexandertunnel van de A2 in Maastricht opengesteld. Doorgaand en lokaal verkeer hoeft sindsdien niet meer over de oude stadstraverse met verkeerslichten te rijden. Hiermee is de A2 ononderbroken als autosnelweg vanaf Amsterdam tot de grens met België bij Eijsden te berijden.

De bouw van de tunnel is tussen 2011 en 2016 uitgevoerd, het betreft hier een tunnel die via de open-bouwput-methode is aangelegd. De Koning Willem-Alexandertunnel is een dubbeldeks tunnel met vier buizen. Alle buizen hebben een volwaardige doorrijhoogte, het is de eerste dubbeldeks tunnel in Europa die een volwaardige doorrijhoogte heeft, zonder hoogtebeperkingen. Doorgaand verkeer maakt van de onderste buizen gebruik, die als A2 zijn genummerd. Verkeer met een bestemming of herkomst in Maastricht maakt van de bovenste buizen gebruik, die als de N2 zijn genummerd.

De tunnel is op tijd en binnen budget afgerond. Het project kostte € 847 miljoen, waarvan € 678 miljoen door het rijk is betaald en de rest door de regio en de gemeente Maastricht is gefinancierd, inclusief een vastgoedpotentie. Alhoewel alle buizen nu in bedrijf zijn, kan nog niet al het verkeer van de tunnel gebruik maken, omdat er nog afrondende werkzaamheden worden uitgevoerd tot 2017, met name ter hoogte van de aansluiting Maastricht-Centrum Zuid (voormalig knooppunt Europaplein).


4 december 2016

Flag of Russia.svg

ZSD

In Sankt-Petersburg, Rusland is het centrale deel van de ZSD opengesteld. Deze autosnelweg vormt een 47 kilometer lange noord-zuidroute door de westzijde van de stad, en ontlast met name het centrum van doorgaand verkeer. De bouw van de ZSD heeft in totaal 11 jaar geduurd en was één van de grootste wegenprojecten in de Russische geschiedenis.

De ZSD is een moderne autosnelweg met 2x3 tot 2x4 rijstroken en tal van grote kunstwerken. Zo heeft het een gigantisch knooppunt met de KAD aan de zuidkant van de stad, zijn er twee tuibruggen, een hooggelegen dubbeldeks brug in het havengebied, grote flyovers en ook een korte tunnel. De snelweg verloopt pal langs het stadion van Zenit Sankt Petersburg.


November 2016

29 november 2016

A507 FR.svg

A507, Marseille

In Frankrijk is in de stad Marseille de eerste 5 kilometer van de A507 in gebruik genomen na 22 jaar bouwtijd. De snelweg met 2x3 rijstroken is de eerste fase van de oostelijke rondweg van Marseille die de A7 met de A50 zal verbinden. De autoroute is tolvrij en maakt aanzienlijk sneller verkeer in de oostelijke en noordelijke wijken van Marseille mogelijk.

De snelweg heeft zijn oorsprong in de jaren '30, toen in stadsplannen al een oostelijke rondweg voorzien was, ook bekend als de L2 (Rocade Est). De bouw werd pas in de jaren '90 concreet en begon uiteindelijk in 1994. Als project in handen van de Franse overheid en niet onder concessie werd jaarlijks slechts een klein deel van de benodigde financiën beschikbaar gesteld. Hierdoor vorderde het project zeer traag. Toen in 1999 een grote tunnelbrand in de Mont Blanctunnel volgde, moesten de tunnels van de A507 compleet opnieuw ontworpen worden.

Ook na 1999 lag de bouw lange tijd stil. In 10 jaar tijd zijn er nauwelijks enige werkzaamheden uitgevoerd. De bouw werd in 2013 versneld door het als PPS te gunnen. Dit is een concessie vergelijkbaar met de Franse tolwegen, maar dan met een vergoeding van de Franse regering in plaats van tolheffing, waardoor de snelweg in veel kortere tijd is afgebouwd. Op enkele plekken is pas in 2013 begonnen met de werkzaamheden, die in 2016 afgerond zijn. In juli 2016 droeg de concessionair de weg over aan de Franse regering, waarna de verkeersopenstelling op 29 november volgde.


21 november 2016

Flag of India.svg

India

In India is de 302 kilometer lange Agra - Lucknow Expressway officieel in gebruik genomen. De snelweg is de langste van India, en maakt het mogelijk om per autosnelweg van Delhi naar Lucknow te reizen, in combinatie met de Yamuna Expressway, waarvan ook een 11 kilometer lange verlenging is opengesteld. De snelweg telt 2x3 rijstroken en heeft een ontwerpsnelheid van 120 km/h. Tevens zijn er voorzieningen getroffen zodat vliegtuigen op delen van de snelweg kunnen landen ten tijde van noodsituaties.

De bouw van de snelweg verliep vlotter dan veel andere wegenprojecten in India, die vaak te maken hebben met bureaucratie, corruptie en gebrek aan geld. De snelweg is in slechts 23 maanden tijd aangelegd. In 6 maanden tijd is 3.500 hectare land onteigend van 30.000 boeren op het tracé. Het land is verkregen door middel van minnelijke schikkingen in plaats van langdurige onteigeningsprocedures. De feitelijke verkeersopenstelling van de snelweg volgt op 23 december 2016.

Met de openstelling van de snelweg is de reistijd van Delhi naar Lucknow gereduceerd van 9 naar 5 uur. De snelweg heeft 911 kunstwerken, waarvan twee grote rivierbruggen. Alle kunstwerken hebben een ruimtereservering voor 2x4 rijstroken.

Oktober 2016

7 oktober 2016

NLN356.svg

De Centrale As

In Friesland is De Centrale As (N356) opengesteld, een autoweg met 2x2 rijstroken, ongelijkvloerse aansluitingen en een maximumsnelheid van 100 km/h tussen de N31 bij Nijega en de N361 bij Dokkum. Met De Centrale As kan het verkeer diverse dorpen in dit relatief dichtbevolkte deel van Friesland vermijden. Als onderdeel van weg is ook het Hendrik Bulthuisaquaduct onder het Prinses Margrietkanaal bij Burgum aangelegd. De bouw van De Centrale As was één van de grootste provinciale wegenprojecten in Nederland van de afgelopen 30 jaar.


6 oktober 2016

Flag of the United States.svg

Contraflow

Orkaan Matthew nadert de kust van het zuidoosten van de Verenigde Staten als een krachtige categorie 4 orkaan met windsnelheden van meer dan 230 km/h en een significante stormvloed. Besloten is om kustgebieden te evacueren in Florida, Georgia en South Carolina. Om de evacuatie te bespoedigen wordt in Georgia en South Carolina contraflow ingezet, waarbij alle rijstroken landinwaarts gaan. Dit wordt ingezet op de Interstate 16 in Georgia vanuit Savannah en de Interstate 26 in South Carolina vanuit Charleston.

Contraflow bestaat al decennia, maar is in het zuidoosten van de Verenigde Staten vooral ontwikkeld na de chaotische evacuatie in 1999 toen orkaan Floyd de kust naderde. Indertijd was er geen goed draaiboek voor contraflow, waardoor extreme congestie ontstond en mensen 14 tot 18 uur onderweg waren op I-26 naar Columbia, wat normaal amper 2 uur rijden is. Er zijn doorsteken (crossovers) aangelegd zodat verkeer met een hoge capaciteit op de rijbaan van de tegenrichting geleid kan worden. Verkeer op de rijbaan van de tegenrichting kan doorgaans minder of geen aansluitingen bereiken. Met orkaan Matthew is het voor I-16 en I-26 de eerste keer dat contraflow tijdens een evacuatie ingezet wordt.


1 oktober 2016

Flag of Canada.svg

Anthony Henday Drive

In Canada opent de laatste 9 kilometer van de Highway 216 (Anthony Henday Drive) rond Edmonton, de hoofdstad van de provincie Alberta. Highway 216 is de eerste volwaardige ringsnelweg in Canada, met een lengte van 78 kilometer. De snelweg voert rond alle kanten van Edmonton en verwerkt verkeer tussen de buitenwijken en doorgaand verkeer naar andere steden.

Betrekkelijk weinig Canadese steden hebben een ringstructuur, vaak vanwege de ligging aan zee (Vancouver), een groot meer (Toronto) of een grote rivier (Montréal). In ontwikkeling is de Highway 201 rond Calgary, ook in Alberta. Dit wordt de tweede ringsnelweg van Canada. Tevens wordt de Regina Bypass aangelegd, en bestaat er de Circle Drive rond Saskatoon, beiden gelegen in de provincie Saskatchewan. Rond Winnipeg, Manitoba ligt de Perimeter Highway, die echter een groot aantal gelijkvloerse kruispunten heeft.

September 2016

20 september 2016

Flag of the People's Republic of China.svg

Tolwegen in China

De resultaten van de tolwegen in China zijn door de overheid bekend gemaakt, en de verliezen lopen in hoog tempo op. China heeft het grootste netwerk van tolwegen ter wereld, op bijna 170.000 kilometer weg wordt tol geheven. Dit zijn voor tweederde expressways, maar ook op veel andere wegen wordt tol geheven.

Waar de tolinkomsten slechts mondjesmaat stijgen wordt elk jaar meer dan 10.000 kilometer nieuwe tolweg in gebruik genomen. De verliezen zijn in 2015 opgelopen tot 319 miljard yuan (€ 43 miljard), het dubbele van 2014, dat al een enorme stijging ten opzichte van 2013 had. In drie jaar tijd zijn de verliezen gestegen van € 9 miljard naar € 43 miljard.

In China worden in hoog tempo nieuwe expressways aangelegd, vaak door zeer lastig terrein met lange tunnels en hoge viaducten. Met name in de provincie Guizhou zijn zeer veel hoge bruggen gebouwd, waaronder de Beipanjiang Bridge Duge, de hoogste brug ter wereld. Maar niet in alle regio's is al voldoende verkeersvraag om de aanlegkosten van deze expressways mee terug te verdienen. Met name na 2010 zijn veel expressways door bergachtig terrein aangelegd, en verdubbelde de gemiddelde aanlegkosten per kilometer.


20 september 2016

Flag of the Netherlands.svg

Prinsjesdag

Traditioneel is op Prinsjesdag de begroting voor 2017 gepresenteerd. De begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bedraagt € 8 miljard, hiervan beslaat het Infrastructuurfonds € 5,9 miljard. Binnen het Infrastructuurfonds is weer € 2,3 miljard voor het hoofdwegennet gereserveerd. Tegelijk met de begroting voor 2017 is ook het nieuwe Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) gepubliceerd. Het MIRT voor 2017 omvat weinig nieuwe projecten, de meest opvallende is de toevoeging van de A20 tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en het knooppunt Gouwe, waar de meest voor de hand liggende oplossing een verbreding naar 2x3 rijstroken is. Verder worden de lopende projecten gerealiseerd en geplande projecten verder uitgewerkt.

Er bestaat nog steeds budgettaire krapte in het Infrastructuurfonds. Veel projecten hebben het MIRT niet gehaald, en andere projecten die al wel zijn opgenomen kunnen pas na 2020 uitgevoerd worden, omdat er anders een tekort ontstaat. In het MIRT is te zien dat veel projecten van met name N-rijkswegen in het oosten en noorden van Nederland voor bijna de helft tot bijna volledig door de regio gefinancierd worden. De focus ligt hoofdzakelijk in de Randstad, waar de congestie het meest intens is.

Augustus 2016

22 augustus 2016

NLA001.svg

A1, Diemen - Muiderberg

Na een weekendafsluiting is het verkeer op de A1 richting Amersfoort omgelegd over de nieuwe rijbaan die verder van Muiden af ligt. Het verkeer maakt hierbij gebruik van het nieuwe Aquaduct Vechtzicht, het grootste aquaduct ter wereld. De omgelegde A1 telt 12 rijstroken, met 5 rijstroken per richting en een tweestrooks wisselbaan. Tevens rijdt het verkeer over de Tweede Muiderbrug, een bypass van het knooppunt Diemen. Ook is de oude spoorbrug bij het knooppunt Muiderberg gesloopt en de nieuwe boogbrug op zijn definitieve plaats geschoven. De sloop van de oude spoorbrug duurde langer dan verwacht, er zat meer wapening in de brug dan aangenomen en bij het slopen heeft vallend beton het asfalt op de rijbaan van de A1 richting Amsterdam beschadigd. De reparatiewerkzaamheden liepen uit tot 16.00 uur, wat extra vertraging veroorzaakte richting Amsterdam. De gevreesde verkeerschaos bleef echter uit.

De oude rijbaan van de A1 is direct na het openstellen van de nieuwe rijbaan gesloopt. Op 12 september moet de nieuwe wisselbaan worden opengesteld. Op 26 september moet ook de rijbaan richting Amsterdam worden opengesteld, waarna de oude A1 langs Muiden geheel buiten gebruik is gesteld en gesloopt wordt. De twee aansluitingen bij Muiden zijn gecombineerd in de nieuwe aansluiting Muiden. Lokaal verkeer rond Muiden wordt afgewikkeld via de in 2015 opengestelde Spieringbrug.

De volledige ingebruikname van de Tweede Muiderbrug wordt verwacht in het voorjaar van 2017. Dan wordt ook de lus in het knooppunt Diemen buiten gebruik gesteld. Het oorspronkelijke knooppunt Diemen wordt dan alleen nog gebruikt door verkeer vanaf de A9 naar Amsterdam en vice versa, terwijl het verkeer van en naar Amersfoort via de bypass over de Tweede Muiderbrug rijdt. Als onderdeel van het megaproject Schiphol-Amsterdam-Almere wordt de A9 door Amsterdam-Zuidoost uitgebreid met de bouw van de Gaasperdammertunnel. Zowel de uitbreiding van de A1-A6 als de A9 moeten formeel in 2020 afgerond zijn, maar grote delen zijn in 2016-2017 al gereed.


22 augustus 2016

NLN050.svg

N50, Emmeloord

Na een weekendafsluiting is de nieuwe aansluiting Emmeloord-Zuid opengesteld voor het verkeer, waarmee de verbreding van de N50 tussen Ens en Emmeloord is afgerond. In anderhalf jaar tijd is de N50 hier verbreed naar 2x2 rijstroken. De N50 had al een middengeleider en vluchtstroken, waardoor de eigenlijke verbredingswerkzaamheden in enkele weken tijd zijn uitgevoerd. Voor de aansluiting Emmeloord-Zuid is een schuin viaduct vanaf de Bomenweg over de N50 gebouwd. De werkzaamheden aan dit viaduct namen meer tijd in beslag. De aansluiting Emmeloord-Zuid is onvolledig, men kan alleen van en naar Zwolle de N50 op. De aansluiting ligt direct ten zuiden van het knooppunt Emmeloord. Met de afronding van dit project is de N50 in Flevoland volledig als een ongelijkvloerse autoweg met 2x2 rijstroken uitgerust.

Juli 2016

20 juli 2016

A4-PL.svg

A4, Polen

In het zuidoosten van Polen is het laatste deel van de A4 opengesteld, een 41 kilometer lang traject vanaf Rzeszów tot Jarosław. Hiermee is de A4 voltooid over een afstand van 667 kilometer vanaf de Duitse grens bij Jędrzychowice tot de Oekraïense grens bij Korczowa. De A4 is de eerste langere snelweg in Polen die voltooid is, en met de openstelling van het laatste deel is voor het eerst de voormalige Sovjetunie op het snelwegennet van Europa aangesloten.

De A4 is een moderne autosnelweg van uitstekende kwaliteit en loopt door het zuiden van Polen, via grote steden als Wrocław, Gliwice, Katowice, Kraków en Rzeszów. De A4 is deels een tolweg, tussen Wrocław en Gliwice en tussen Katowice en Kraków. Andere delen zijn tolvrij. De snelweg telt overwegend 2x2 rijstroken, maar langs het Silezisch stedengebied liggen 2x3 rijstroken. De verkeersintensiteiten liggen hier ook vrij hoog, 10 jaar na openstelling reden al 100.000 voertuigen per dag over de A4 bij Katowice.

In Polen zijn de A- en DK-wegen onder één systeem genummerd, en vormen het netwerk van de droga krajowa (nationale wegen). De regel is dat als een A-weg parallel aan een DK-weg wordt opengesteld, de oude DK-weg wordt omgenummerd, met een extra '9' voor het wegnummer. In dit geval is de DK4 volledig omgenummerd tot de DK94 door het zuiden van Polen, en hield de DK4 op te bestaan.


1 juli 2016

Flag of Poland.svg

A1, Polen

In Polen opent een 41 kilometer lang traject van de A1 langs de grote stad Łódź. De openstelling is van groot belang voor lange-afstandsverkeer in Polen, voor het eerst is er een verbinding tussen Noord-Polen en Zuid-Polen met minimaal 2x2 rijstroken, en met de opening is er ook een directe snelwegverbinding tussen de hoofdstad Warszawa (Warschau) en Wrocław ontstaan. Dit traject van de A1 verwerkt zowel noord-zuidverkeer als oost-westverkeer van de S8 naar de A2. Het is één van de belangrijkste openstellingen in Polen van de afgelopen jaren.

Met de openstelling van de snelweg langs Łódź is de A1 echter nog niet voltooid. Zuidelijker vormt de 2x2 DK1 nog de doorgaande weg tussen Piotrków Trybunalski en Częstochowa. Het deel tussen Częstochowa en Pyrzowice is in aanleg. Het zal waarschijnlijk nog tot na 2020 duren voordat de DK1 is omgebouwd tot A1.


Juni 2016

30 juni 2016

Osman Gazi Bridge april 2016.jpg

Osman Gazi Bridge

In Turkije is de Osman Gazi Bridge opengesteld, de op drie na langste hangbrug ter wereld. De brug, ook wel bekend als de İzmit Bay Bridge, overspant de İzmit Bay ten oosten van Istanbul en is onderdeel van de O-5. Tegelijk met de brug is ook 14 kilometer van de O-5 opengesteld tussen Gebze en Altınova. De brug heeft een hoofdoverspanning van 1.550 meter en is daarmee de op drie na langste brug ter wereld. De bouw kostte meer dan een miljard dollar en is relatief korte tijd tussen 2013 en 2016 uitgevoerd. De bouw van de brug is één van meerdere megaprojecten die in Turkije in uitvoering zijn.


22 juni 2016

Flag of Slovakia.svg

Bratislava

In Slowakije heeft Cintra een financial close bereikt voor de concessie voor de bouw van de D4 en R7 rond Bratislava. Het omvat de bouw van 59 kilometer nieuwe autosnelweg tussen 2016 en 2019. De D4 omvat het zuidelijk en oostelijk deel van de ringweg van Bratislava over een lengte van 27 kilometer, de R7 omvat de bouw van 32 kilometer snelweg tussen Bratislava en Holice. Het project omvat tevens een nieuwe brug over de Donau.

Het PPS project is een concessie op basis van beschikbaarheidsvergoedingen. De Slowaakse overheid betaalt Cintra een vast bedrag van € 52,8 miljoen per jaar gedurende de concessieperiode van 30 jaar om de D4 en R7 aan te leggen en te onderhouden. Dit is het grootste wegenproject uit de Slowaakse geschiedenis, en de eerste die als PPS wordt uitgevoerd.


20 juni 2016

Flag of Canada.svg

Toronto

In Toronto, Canada opent een belangrijke verlenging van de Highway 407, die de noordelijke bypass van de agglomeratie vormt. De snelweg is 21 kilometer verlengd vanaf nabij Pickering tot nabij Oshawa. Dit zijn oostelijke voorsteden van Toronto, gelegen aan het Lake Ontario. De openstelling is de eerste fase om de Highway 407 tot ruim ten oosten van Toronto te verlengen, zodat een meer functionele bypass van Toronto ontstaat. De Highway 407 was tot nu toe onpraktisch voor doorgaand verkeer omdat men niet meer terug kon komen op de belangrijke Highway 401, de belangrijkste snelweg van Ontario. Highway 401 is de drukste snelweg ter wereld. Als onderdeel van de verlenging van de Highway 407 is ook de 10 kilometer lange Highway 412 aangelegd, een verbinding tussen de 401 en 407. De verlengde 407 en 412 zijn tolwegen, in het beheer van de provincie.


2 juni 2016

Flag of Hungary.svg

Hongarije

In Hongarije is na 7 jaar lagere bouwactiviteit een groot aantal wegenbouwprojecten opgestart. In de week van 1 juni is 155 kilometer nieuwe autópálya (autosnelweg) en autóút (autoweg) in aanbesteding gegaan. Hongarije had al voor de financiële crisis de hoogste staatsschuld van de oostelijke EU-landen en kon daarom vanaf 2009 geen grote financiële verplichtingen aangaan voor de wegenbouw. Tijdens de crisis zijn weinig projecten opgestart, maar vanaf 2013 werd geleidelijk weer begonnen met de bouw van nieuwe autosnelwegen en autowegen, voornamelijk de M85/M86 in het westen van het land die in 2015 zijn opengesteld.

De aanbesteding is gestart om 20 kilometer van de M2 tussen Budapest en Vác te verbreden naar 2x2 rijstroken. Tevens is de aanbesteding gestart van twee delen van de M4, een 44 kilometer lang deel tussen Budapest en Cegléd en een 30 kilometer lang deel tussen Berettyóújvalú en de grens met Roemenië, waar de M35 van Debrecen naar Berettyóújvalú op aan zal sluiten. De contracten van de M35 zijn op 2 juni ondertekend. Ook is de aanbesteding gestart van 61 kilometer van de M44 tussen Tiszakürt en Kondoros.

Daarnaast is de verwachting dat binnen enkele jaren gestart wordt met de M44 tussen Kecskemét en Tiszakürt, evenals van Kondoros naar Békéscsaba, zodat deze corridor in hoog tempo vorm krijgt. Ook moeten de ontbrekende delen van de M30 tussen Miskolc en de grens met Slowakije op korte termijn ontwikkeld worden. Ook moet gestart worden met de M85 tussen Csorna en Sopron in het westen van het land.


1 juni 2016

Flag of Germany.svg

Duitsland

In Duitsland neemt het aantal projecten dat uitzonderlijk lang in aanleg is in hoog tempo toe. Tegenwoordig is het niet meer ongebruikelijk dat onderhoud, grootschalige renovatie, verbredingen of nieuwbouwprojecten jaren langer duren dan in andere landen. Het aantal projecten waarvan de bouwtijd 10 jaar bedraagt is in recente jaren sterk gegroeid. Het is niet meer ongebruikelijk dat de aanleg van enkele kilometers Autobahn 10 jaar duurt, in plaats van 2 tot 4 jaar in de meeste andere landen.

Een oorzaak lijkt te liggen in het ontbreken van een Infrastructuurfonds, waardoor de financiering steeds in stapjes beschikbaar wordt gesteld en uitgesmeerd over vele jaren. Hierdoor worden projecten ook in tal van kleine deelprojecten gepland, aanbesteed en uitgevoerd. Zo is het gangbaar dat bij de bouw van een nieuw stuk Autobahn men eerst de kunstwerken in de weilanden bouwt en pas jaren later begint met de bouw van de weg zelf. Werkzaamheden liggen vaak langdurig stil tussen bouwfases. Bij regulier onderhoud wordt bijna altijd een zogenaamde Dauerbaustelle ingericht, waar verkeer maanden of jaren overlast heeft door verschoven of afgesloten rijstroken en een lage maximumsnelheid van 60 of 80 km/h, in tegenstelling tot Nederland waar onderhoud bijna altijd in de weekenden of 's nachts wordt uitgevoerd, en er doordeweeks en overdag weinig werkzaamheden zijn. In Nordrhein-Westfalen, een staat met een vergelijkbare oppervlakte, inwonertal en snelweglengte zijn vaak 8 tot 10 keer zoveel langdurige onderhoudswerkzaamheden als in Nederland.

Tal van projecten lopen tijdens de uitvoering jaren vertraging op, ook als dit technisch geen complexe projecten zijn. Zo blijkt de renovatie van de Kanaltunnel Rendsburg niet 3 jaar, maar 8 tot 9 jaar te gaan duren. De bouw van de vierde buis van de Elbtunnel (A7) en de daarop volgende renovatie van de oude buizen heeft in totaal 18 jaar geduurd. Ook de nieuwbouw van stukken Autobahn, vaak niet meer dan 5 tot 10 kilometer in lengte, duurt steeds vaker extreem lang. Zo bedraagt de bouwtijd van het ontbrekende deel van de A30 bij Bad Oeynhausen inmiddels 10 jaar. Ook de bouw van het ontbrekende deel de A44 tussen Ratingen en Velbert duurt naar verwachting meer dan 10 jaar. De verlenging van de A46 bij Bestwig duurt naar verwachting ook 10 jaar, ondanks dat het grootste kunstwerk, de Talbrücke Nuttlar, al jaren voor oplevering gereed kwam. De bouw van het ontbrekende deel van de A66 bij Fulda duurde 10 jaar, en de bouwtijd van een paar kilometer van de A100 in Berlijn duurt 9 jaar, maar de geplande oplevering ligt nu nog 6 jaar in de toekomst, en het is niet onwaarschijnlijk dat zich nog extra vertragingen gaan voordoen. Het meest extreem is de ontbrekende schakel van de A66 van 2 kilometer lengte in Frankfurt, waar de bouw in 2009 begon en een oplevering niet voor 2025 verwacht wordt.


Mei 2016

20 mei 2016

D4.svg

Slowakije

In Slowakije is het contract van de concessie voor de aanleg van de D4 en R7 bij Bratislava getekend. Het contract, dat een waarde heeft van € 1,87 miljard, is het grootste contract voor een wegenproject in de Slowaakse geschiedenis. Het omvat de aanleg van 59 kilometer autosnelweg, de zuidelijke en oostelijke ringweg van Bratislava (D4) en de snelweg van Bratislava tot Holice, dat de eerste fase van de R7 naar het oosten omvat. De concessie is een PPS op basis van beschikbaarheidsvergoedingen met een looptijd van 30 jaar. Het is gegund aan het Spaanse bedrijf Cintra. De snelwegen moeten in 2019-2020 worden opengesteld. De D4 zal met name de prístavný most (havenbrug) van de D1 ontlasten, waar meer dan 100.000 voertuigen per dag op 2x2 rijstroken rijden. Dit is het grootste fileknelpunt van Slowakije.


10 mei 2016

Knooppunt Rijnsweerd visualisatie OTB 2016.jpg

A27, Utrecht

Op 14 maart is het ontwerp-tracébesluit vastgesteld voor de verbreding van de A12, A27 en A28 aan de zuid- en oostkant van Utrecht, dat op 10 mei gepubliceerd is. Het plan voorziet in de uitbreiding van de capaciteit en het ontweven van de drukke verkeersstromen aan de oostzijde van Utrecht.

Het ontweven van verkeersstromen gebeurt normaliter door middel van een vlechtwerk, waarvan er enkele grote van bestaan in Nederland. Dat zou echter een groot ruimtebeslag leggen op het bosgebied van Amelisweerd. Daarom is besloten de verkeersstromen al in de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd te ontvlechten, zodat de A27 een stuk minder breed hoeft te worden. Het is gepland om de Bak van Amelisweerd aan weerszijden te verbreden en de A27 van 14 rijstroken te voorzien. Tussen Lunetten en Rijnsweerd komen dan geen afvallende rijstroken en kan verkeer naar de verschillende bestemmingen op één rijstrook of set van rijstroken blijven. De Bak van Amelisweerd wordt over bijna 250 meter overkapt, kort genoeg om niet aan de eisen van de tunnelwet te hoeven voldoen.

Tevens wordt de A27 tussen Houten en Lunetten naar 2x5 rijstroken verbreed, en 2x4 rijstroken vanaf Rijnsweerd tot Utrecht-Noord. De parallelbanen van de A12 tussen Oudenrijn en Lunetten worden voorzien van een derde rijstrook, zodat er een minimale capaciteit van 4x3 rijstroken ontstaat, plus weefvakken en eventuele in- en uitvoegstroken. De Galecopperbrug is bij de recente renovatie al op extra rijstroken voorbereid. Ook wordt de A28 tussen Rijnsweerd en de Vollenhoventunnel net na de Aansluiting Utrecht-De Uithof verbreed. Voor de reconstructie van de N230 (Noordelijke Randweg Utrecht) wordt een aparte bestemmingsplanprocedure gevolgd.

April 2016

6 april 2016

Flag of the Netherlands.svg

Megaprojecten in Nederland

In het eerste halfjaar van 2016 worden belangrijke stappen gezet voor grote projecten van meer dan € 1 miljard. Op 7 maart is een gewijzigd ontwerp-tracébesluit vastgesteld voor de verbreding van de A9 door Amstelveen naar 2x4 rijstroken. De snelweg zou hier oorspronkelijk overkapt worden, maar de gemeente Amstelveen kon de verplichte bijdrage niet voldoen, waardoor gekozen is voor alleen een verdiepte ligging. Op 18 maart is het tracébesluit vastgesteld voor de verbreding van de A10-zuid in Amsterdam. De snelweg wordt hier ondertunneld en krijgt 12 rijstroken. Ook worden de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel aangepast. Dit project kost € 1,9 miljard.

Op 28 maart is het tracébesluit vastgesteld voor de aanleg van de A24 aan de westkant van Rotterdam, inclusief de Blankenburgtunnel. Dit project kost € 1,2 miljard en wordt deels met tolheffing gefinancierd. Ook is het ontwerp-tracébesluit vastgesteld voor de verbreding van de A27 aan de oostkant van Utrecht. De verkeersstromen worden hier ontweven, waarbij met name het knooppunt Rijnsweerd volledig gereconstrueerd wordt. Ook wordt de Bak van Amelisweerd verbreed. Dit project kost € 1,1 miljard.

Voor de zomer wordt ook het definitieve tracébesluit voor de verlenging van de A16 langs de noordkant van Rotterdam vastgesteld. De snelweg krijgt hier ook een landtunnel en aquaduct onder de Rotte. De snelweg zal dan direct op de A13 richting Den Haag aansluiten en de A20 door Rotterdam ontlasten. Dit project kost € 1 miljard.


Maart 2016

25 maart 2016

BAB6.png

Fechinger Talbrücke

In Duitsland is de belangrijkste wegverbinding naar Frankrijk afgesneden door de acute afsluiting van de Fechinger Talbrücke bij Saarbrücken. Bij de brug zijn ernstige tekorten in de draagkracht aan het licht gekomen, zodat de brug per direct en voor onbepaalde tijd is afgesloten voor al het verkeer. De brug die in 1963 in gebruik is genomen is ontworpen met zeer ranke brugpijlers, die zonder voorwaarschuwing zouden kunnen falen waardoor de brug kan instorten. De verwachting is dat de brug langdurig is afgesloten, men rekent op een provisorische versterking in de tweede helft van 2016, zodat de brug mogelijk begin 2017 weer opengesteld kan worden. De acute en langdurige afsluiting van de Fechinger Talbrücke is één van de meest ernstige van de vele brugproblemen die zich in Duitsland voor doen sinds een aantal jaren. Het verkeer wordt voorlopig omgeleid via secundaire wegen.


20 maart 2016

Flag of Poland.svg

Drogowa Trasa Średnicowa

In Polen opent het laatste deel van de Drogowa Trasa Średnicowa, een stadsautoweg door het Silezisch stedengebied. Het sluitstuk was het westelijkste deel dat dwars door de stad Gliwice is aangelegd. De DTŚ is in Gliwice grotendeels beneden maaiveld aangelegd, met deels een overkapping en een 493 meter lange tunnel. Bovenop de tunnel is een nieuw stadspark aangelegd. Voor de aanleg van de DTŚ door Gliwice was het opvallend genoeg nauwelijks noodzakelijk om gebouwen te slopen, de autoweg is aangelegd over een corridor van lege percelen.

De aanleg van de DTŚ was één van de grootste stedelijke projecten in Europa van de afgelopen jaren. De bouw van de stadsautoweg begon al tijdens het communisme in 1979, maar gebrek aan geld zorgde ervoor dat het project vaak stil lag. Het duurde tot 2001 voordat het eerste deel tussen Ruda Śląska en Katowice werd geopend. De autoweg kreeg vanaf 2006 meer vorm nadat deze door diverse steden is verlengd.

Met de voltooiing van de Drogowa Trasa Średnicowa heeft het Silezisch Stedengebied een duidelijke hiërarchie, met de DTŚ als oost-westroute tussen de stedelijke centra en de A4 voor doorgaand verkeer langs de zuidkant van de steden. Beide wegen tellen 2x3 rijstroken. De DTŚ was het grootste wegenproject in Polen dat niet door de nationale overheid is uitgevoerd.

Februari 2016

28 februari 2016

Flag of Switzerland.svg

Gotthardtunnel

In Zwitserland is een referendum gehouden met de vraag of er een tweede tunnelbuis van de Gotthardtunnel aangelegd moet worden. Het voorstel is door 57% van de kiezers goedgekeurd. De steun was geografisch wijdverspreid, 24 van de 26 kantons stemden voor, alleen in de Franstalige kantons Vaud en Genève werd tegen gestemd. De aanleg van een tweede buis en/of de uitbreiding van de capaciteit van de Gotthardtunnel is al decennia een onderwerp van gesprek in Zwitserland. In 1994 is een referendum gehouden, het Alpen-Initiative, waarin voorgesteld werd dat de capaciteit van de trans-Alpiene verbindingen niet vergroot mag worden. Dit voorstel is destijds met 52% aangenomen.

De Gotthardtunnel moet over een aantal jaar uitvoerig gerenoveerd worden. Dit kan met periodieke afsluitingen van enkele maanden, met een totale renovatietijd van meerdere jaren, of één langdurige afsluiting die in totaal korter duurt. De Zwitserse overheid heeft de voorkeur om een tweede buis aan te leggen, zodat de Gotthardtunnel tijdens de renovatie in gebruik kan blijven. Het is bij wet niet toegestaan dat de capaciteit vergroot wordt, ook na de bouw van de tweede buis en de renovatie zal er wettelijk maar één rijstrook per richting beschikbaar mogen zijn.

In de zomermaanden doet zich grootschalige congestie voor bij de Gotthardtunnel. Op weekenden in juli kan de wachttijd oplopen tot 3 à 4 uur. Echter ook buiten de zomervakantie is er frequent sprake van congestie, circa 160 tot 180 dagen per jaar is er sprake van een wachttijd. De congestieproblemen worden met de aanleg van de tweede buis niet opgelost.


24 februari 2016

NLN035.svg

N35 & N303

De Raad van State heeft in twee uitspraken de besluiten voor de aanleg van twee wegenprojecten in stand gelaten. Het betrof het tracébesluit voor de aanleg van de N35 tussen Zwolle en Wijthmen als een 2x2, ongelijkvloerse autoweg met een maximumsnelheid van 100 km/h. Deze wordt deels over de bestaande N35 aangelegd en deels over een nieuw tracé ten zuiden van Wijthmen. Het besluit moet op één punt (een geluidsscherm) nog hersteld worden binnen 16 weken.

Tevens heeft de Raad van State alle bezwaren tegen het provinciaal inpassingsplan voor de aanleg van de rondweg van Voorthuizen (N303) afgewezen. Rond Voorthuizen is een westelijke rondweg gepland zodat doorgaand verkeer niet meer door het dorp hoeft. Aan dit project gerelateerd is de aanleg van de noordelijke rondweg van Voorthuizen, die door de gemeente Barneveld wordt aangelegd. De Raad van State heeft dit onderdeel al in 2014 goedgekeurd.


17 februari 2016

NLA001-027.svg

A1-A27

De Raad van State heeft met een uitspraak op 17 februari 2016 het tracébesluit voor de verbreding van de A1 en A27 in stand gelaten. Het oorspronkelijke tracébesluit is formeel vernietigd, maar door een wijzigingsbesluit bleef het oorspronkelijke tracébesluit toch van kracht. De verbreding kan daarmee doorgaan. Het is gepland om de werkzaamheden in 2017 te starten.

De A1 zal tussen het knooppunt Eemnes en de aansluiting Bunschoten naar 2x4 rijstroken worden verbreed. Tevens zal de A27 tussen de aansluiting Utrecht-Noord en het knooppunt Eemnes naar 2x3 rijstroken verbreed worden. Een apart project is de aanpak van het knooppunt Hoevelaken, waaronder ook de verbreding van 30 kilometer A1 en A28 valt. Het deel van de A1 langs Amersfoort is hier ook onderdeel van en moet ook naar 2x4 rijstroken verbreed worden. Als tijdelijke maatregel is in 2015 de A1 al van Bunschoten tot het knooppunt Hoevelaken naar drie rijstroken verbreed, zodat hier geen versmalling van 4 naar 2 rijstroken ontstaat.

De procedures van de verbreding van de A1 startten al in 2002, maar de procedure is voortijdig afgebroken en een trajectnota/MER is niet gepubliceerd. In 2004 is gestart met een studie naar een spitsstrook op zowel de A27 als A1 vanaf Eemnes tot Eembrugge, maar ook deze studie is afgebroken nadat het besluit voor de spitsstrook op de A27 in 2005 door de Raad van State werd vernietigd. In 2008 is opnieuw gestart met een studie naar spitsstroken, echter werd snel duidelijk dat vanwege de zeer hoge verkeersdruk op de A1 de spitsstroken bijna de hele dag open moesten zijn, waar ze niet voor bedoeld zijn. Daarom is gekozen voor een verbreding naar 2x4 rijstroken met vluchtstroken vanaf het knooppunt Eemnes tot Bunschoten (en feitelijk verder tot Barneveld als onderdeel van de reconstructie van het knooppunt Hoevelaken). De uitvoering van de verbreding is in verband met bezuinigingen op het infrastructuurfonds enkele jaren uitgesteld.


13 februari 2016

Hubei expressway map.png

Hubei, China

In de Chinese provincie Hubei is op 6 februari circa 600 kilometer nieuwe expressway opengesteld. De provincie heeft hiermee 6.204 kilometer expressway, één van de grootste netwerken in China. Hubei is een dichtbevolkte provincie met bijna 60 miljoen inwoners en is gelegen in het centrale deel van het binnenland van oostelijk China. De grootste stad is Wuhan.

Opengesteld zijn twee delen van een regionale ringweg rond Wuhan, de Qijia Expressway (S78) en Xiaohong Expressway (S43), drie delen van de Hubei Expressway (G59), inclusief een zeer bergachtig traject met tal van tunnels en bruggen in het bergachtige westen van Hubei, en een groot stuk van de Ma'an Expressway (G4213) die eveneens door zeer bergachtig terrein loopt. Kenmerkend aan veel opengestelde snelwegen is dat ze dicht bij de rivier de Yangtze eindigen. In Hubei moeten de komende jaren diverse grote bruggen over de machtige Yangtze gebouwd worden om deze snelwegen compleet te maken.


5 februari 2016

Toll Texas 99.svg

Grand Parkway, Houston

In Houston, Texas is 39 kilometer van de State Highway 99, ook bekend als de Grand Parkway, opengesteld voor het verkeer. Dit is het eerste deel van de noordring van SH 99, en loopt vanaf de Northwest Freeway (US 290) tot de North Freeway (I-45). State Highway 99 is een tolweg en vormt de derde ringweg van Houston, waarbij SH 99 35 tot 50 kilometer buiten het centrum van Houston loopt.

Houston is een extreem snelgroeiende stad, met al jarenlang een groei van meer dan 100.000 inwoners per jaar. Tussen 1980 en 2010 verdubbelde het inwonertal bijna van 3,1 miljoen tot 6 miljoen, en de groei zet ook tegenwoordig voor, tussen 2010 en 2014 groeide de stad met 570.000 inwoners. De snelwegen van Houston zijn dan ook bijna continu in reconstructie om de explosieve bevolkingsgroei te accommoderen. De State Highway 99 vormt de derde ringweg van Houston, na de 61 kilometer lange Interstate 610 en de 134 kilometer lange Sam Houston Tollway. De Grand Parkway heeft een geplande lengte van 274 kilometer. Ondanks de enorme lengte van de ringweg is de agglomeratie Houston al over SH 99 gegroeid, met name aan de noordzijde, waar woonwijken zich al tot meer dan 30 kilometer buiten SH 99 uitstrekken, en de groei westwaarts is al even snel. Voorlopig zijn er echter geen plannen voor een vierde ringweg.


5 februari 2016

BAB94.png

A94, Duitsland

In Bayern is de bouw van de ontbrekende 33 kilometer A94 ten oosten van München officieel begonnen. Het gaat om het resterende deel tussen Pastetten en Heldenstein. De bouw begon deels al in april 2012, maar in 3,5 jaar tijd is slechts één kleine talbrücke gebouwd. Daarom is besloten het project verder als PPS uit te voeren, zodat de bouw versneld kan worden. De geplande openstelling is in oktober 2019. Onder het PPS project valt ook het onderhoud van 77 kilometer A94 tussen Forstinning en Marktl over een periode van 30 jaar. De totale contractwaarde bedraagt € 1,1 miljard.

Vanwege de zeer traag verlopende reguliere bouwprojecten is er een wens vanuit de federale regering om grotere projecten als PPS uit te voeren. Op die manier is de financiering in één keer rond en kunnen de werkzaamheden in een veel kortere periode uitgevoerd worden. De bouwtijd van een PPS project is meestal 4 jaar, ongeacht de lengte van het project, terwijl dit bij conventionele projecten vaak oploopt tot 6 à 7 jaar, waarbij een traject ook nog eens gefaseerd uitgevoerd wordt, zodat de totale bouwtijd meestal meer dan 10 of 15 jaar beslaat, en het erg lang duurt voordat de infrastructuur geheel beschikbaar komt. In sommige staten zijn de regeringen echter tegen PPS-constructies vanwege de (geringe) meerkosten.


1 februari 2016

Flag of Norway.svg

Tolcordon Bergen

In de Noorse stad Bergen is sinds 1 februari 2016 de congestieheffing variabel geworden. Tot en met 31 januari 2016 bedroeg de tol 25 kronen (€ 2,60) gedurende de gehele dag, sinds 1 februari wordt een tol van 45 kronen (€ 4,75) in de spits en 19 kronen (€ 2,00) buiten de spits en in de weekenden geheven. Met de variabele tolheffing probeert men het autoverkeer in de spits te verminderen. Uit onderzoeken blijkt echter dat de variabele tolheffing weinig verschil zal maken. De tolheffing in Bergen is alleen stadinwaarts en wordt al sinds de jaren '50 geheven, het is het oudste tolcordon ter wereld.

De stad Bergen is gelegen in een gebied met fjorden en berggebieden waardoor verbindingen bijna altijd via het centrum verlopen. Alle beter uitgebouwde wegen komen rond het centrum samen, dus ook verplaatsingen die geen bestemming of herkomst in het centrum hebben verlopen toch via het centrum. Men poogt het wegennet van Bergen wat beter uit te bouwen door een gedeeltelijke ringweg aan te leggen, de fylkesvei 557.

Januari 2016

26 januari 2016

Flag of the United States.svg

Clearview

In de Verenigde Staten heeft de Federal Highway Administration (FHWA) de 'interim' goedkeuring voor het gebruik van het lettertype Clearview op de bewegwijzering ingetrokken. Clearview is ruim 11 jaar lang toegepast in verschillende staten, maar na uitvoerig onderzoek bleek dat de verwachte voordelen niet behaald werden en in sommige gevallen zelfs verslechterden. Daarnaast werd het lettertype niet altijd consequent toegepast, en was er verwarring over het te gebruiken lettertype, de keus tussen het nieuwe Clearview, en het al sinds 1948 bestaande FHWA Standard Alphabet (ook bekend als Highway Gothic). Het gebruik van Clearview verschilde per jurisdictie, sommige staten hebben het in hoog tempo uitgerold terwijl in andere staten het maar weinig is toegepast. Vanzelfsprekend is het meer toegepast in staten met veel wegenprojecten waarbij de bewegwijzering vervangen is. In staten waar weinig wegenprojecten zijn uitgevoerd, zoals California, is het slechts zeer sporadisch gebruikt. Clearview is ook buiten de Verenigde Staten toegepast, meest prominent in Canada en Indonesië.


16 januari 2016

Flag of Brunei.png

Temburong Bridge

Na jaren van plannen is de bouw van de 14,5 kilometer lange Temburong Bridge in Brunei begonnen. De brug zal beide delen van het land verbinden over de Brunei Bay. De brug wordt een combinatie van een liggerbrug en twee tuibruggen. De brug krijgt 2x2 rijstroken en verkort de reistijd vanaf het ontwikkelde westen van Brunei naar het minder ontwikkelde oosten van Brunei. De reis vanaf de hoofdstad Bandar Seri Begawan naar Bangar duurt momenteel nog 1 tot 2 uur per boot en 3 tot 4 uur over land via Maleisië, terwijl beide plaatsen slechts 25 kilometer uit elkaar liggen. Gehoopt wordt beide delen van Brunei cultureel en economisch beter met elkaar te verbinden. De bouw van de brug kost $ 1,6 miljard en moet in 2019 gereed zijn.

2015

December 2015

31 december 2015

Flag of the People's Republic of China.svg

China

In de laatste twee weken van december worden in China traditiegetrouw grote hoeveelheden nieuwe expressways opengesteld. Tussen 18 en 31 december is 4.788 kilometer nieuwe autosnelweg geopend. In met name het midden en zuiden van oostelijk China zijn vele nieuwe stukken expressway opengesteld. Bijvoorbeeld in de zuidelijke provincie Guangdong is bijna 700 kilometer nieuwe expressway geopend, waaronder de laatste stukken van de G35, G45 en G65. In de provincie Guizhou zijn vele nieuwe snelwegen geopend, in 2014 en 2015 is in deze provincie 2.000 kilometer nieuwe snelweg opengesteld, wat bijzonder is gezien het extreem lastige terrein met hooglanden en diepe kloven. Bijzonder zijn de openstellingen van de G56, G69 en G76, die tal van zeer grote en hoge bruggen omvatten. Zo zijn de Dimuhe Bridge (360 m) en Qingshuihe Bridge (406 m) opengesteld, en is 's werelds hoogste brug, de Beipanjiang Bridge (564 m hoog) bijna gereed.

Ook in Fujian, Guangxi, Hebei en Sichuan zijn veel nieuwe snelwegen geopend. Zo opende een 305 kilometer lang traject van de G95, de mega-ringweg rond de regio Beijing, en opende de 223 kilometer lange G4202 rond Chengdu, meteen de langste ringweg ter wereld. Op de grens van de provincies Hebei en Shanxi opende de G2516, inclusief de 11,4 kilometer lange Yunshan Tunnel. In Anhui en Yunnan openden ook twee snelwegen met 7 kilometer lange tunnels, de G42S in het westen van Anhui en de G5615 in het zuiden van Yunnan.


18 december 2015

NLA004.svg

A4 Delft-Schiedam

Na meer dan een halve eeuw plannen, procedures en wisselende politieke besluitvorming is eindelijk de A4 tussen Delft en Schiedam opengesteld voor het verkeer. De 7 kilometer lange autosnelweg loopt vanaf de aansluiting Delft-Zuid tot aan het knooppunt Kethelplein. De A4 is uitgevoerd met twee rijstroken richting zuiden en drie rijstroken richting noorden. De snelweg verloopt daarbij vanaf Delft eerst halfverdiept, later geheel verdiept door het polderlandschap van het Midden-Delfland. De snelweg gaat daarbij onder het eco-aquaduct Zweth en Slinksloot door, waarna de snelweg uit de verdiepte ligging stijgt en door de 2 kilometer lange Ketheltunnel loopt, die tussen de buitenwijken van Schiedam en Vlaardingen doorgaat. Direct na de tunnel sluit de A4 aan op het knooppunt Kethelplein met de A20.

Al in de jaren '50 werd een westelijke noord-zuidverbinding bij Rotterdam bestudeerd, wat tot gevolg had dat de toenmalige rijksweg 19 (Zoomweg) in 1957 in het rijkswegenplan werd opgenomen. Het tracébesluit voor de rijksweg tussen Rijswijk en Schiedam werd in 1965 vastgesteld. De A4 zou daarbij iets boven maaiveld op een laag talud worden aangelegd vanwege de afwatering. De aarden banen tussen Delft en Schiedam kwamen in 1972 gereed. Het volgende jaar begon de gemeente Schiedam de aanleg van de autosnelweg procedureel tegen te werken. Uiteindelijk stemde de Tweede Kamer in 1976 met één stem verschil voor het stopzetten van de werkzaamheden. De aanleg van de A4 door het Midden-Delfland verdween daarna enige tijd van de politieke agenda. Ook de bouw van de A4 langs Delft zelf vorderde maar langzaam.

In 1985 stemde de Tweede Kamer alsnog voor de aanleg van de autosnelweg, waarna in 1992 de procedures weer zijn gestart. In 1996 werd het standpunt ingenomen om de A4 volgens het oorspronkelijke plan op maaiveld aan te leggen. In 1998 stemde de Tweede Kamer echter voor een motie om de financiering van de snelweg te besteden aan de spoortunnel in Delft. Daarna werd het IODS-convenant opgesteld, op basis waarvan in 2003 de procedures hervat zijn. In 2006 ondertekenden alle betrokken partijen het convenant, waaronder de gemeenten Schiedam en Vlaardingen. Uiteindelijk is op 2 september 2010 het definitieve tracébesluit vastgesteld door toenmalig minister Eurlings. De aanleg kon in 2011 beginnen nadat de Raad van State de bezwaren ongegrond verklaarde. Na 4 jaar bouwtijd opende de snelweg uiteindelijk op 18 december 2015 voor het verkeer, eerst richting Delft, en later richting Schiedam.


11 december 2015

Flag of Norway.svg

Ryfylketunnel (Ryfast)

In Noorwegen is in de nacht van 10 op 11 december het diepste punt bereikt van de Ryfylketunnel, een 14,3 kilometer lange onderzeetunnel, en onderdeel van het grote project Ryfast dat voorziet in een nieuwe oeververbinding bij Stavanger. De nieuwe tunnel gaat onder een fjord door en ligt maximaal 292 meter beneden zeeniveau, daarmee wordt het de diepste onderzeetunnel ter wereld bij openstelling, gepland in 2018. De Ryfylketunnel is tweebuizig en is onderdeel van de riksvei 13, die momenteel nog twee veerdiensten vereist. De Ryfylketunnel is één van drie tunnels momenteel in aanleg bij Stavanger, naast de Hundvågtunnel en de Eiganestunnel. Tussen 2013 en 2019 wordt 23,6 kilometer dubbelbuizige tunnels aangelegd in en bij Stavanger.


2 december 2015

D0 CZ.svg

Tsjechië

In Tsjechië wordt per 1 januari 2016 een grote hernummering van het snelwegennet doorgevoerd. De belangrijkste aanpassing is dat de wegklasse rychlostní silnice (expressweg) volledig wordt afgeschaft. Bijna alle R-wegen krijgen de status van dálnice (autosnelweg), een enkel traject krijgt de status van silnice pro motorová vozidla (weg voor motorvoertuigen). Feitelijk zijn de veranderingen beperkt tot een nieuw wegnummerschild, de R-wegen krijgen nu het rode wegnummerschild van een D-weg. De maximumsnelheid blijft ongewijzigd, op R-wegen mocht namelijk al veelal 130 km/h gereden worden, waardoor voor weggebruikers het verschil tussen R- en D-wegen al vaag was.

Het Tsjechische netwerk van de dálnice groeide hiermee met 430 kilometer. Bijzonder is de hernummering van de ringweg van Praha (Praag), die als de R1 genummerd was, maar het nummer D1 bestond al. Daarom is de R1 omgenummerd tot de D0, naar voorbeeld van de R0 rond Brussel en de M0 rond Budapest. Praag had al de městský okruh (stadsring) die afgekort wordt tot MO.

Vanaf november 2015 zijn de eerste wegwijzers aangepast, voornamelijk door wegnummers van stickers te voorzien. Tevens is ook het knooppuntsymbool geïntroduceerd.


2 december 2015

Flag of Slovakia.svg

Slowakije

In Slowakije wordt per 1 januari 2016 het vignet omgevormd tot een elektronisch vignet, waardoor weggebruikers het niet meer op de voorruit hoeven te plakken. Dit is naar voorbeeld van de elektronische vignetten in Hongarije en Roemenië. De prijzen van het vignet zijn onveranderd, men kan het vignet via internet of een app aanschaffen, of via de gebruikelijke verkoopkanalen zoals tankstations en grensovergangen. Met de invoering van een e-vignet wordt een besparing bereikt en wordt het voor automobilisten makkelijker. De handhaving gebeurt via de portalen die al voor de vrachtwagentol emyto geplaatst zijn.


November 2015

5 november 2015

Flag of India.svg

India

In India is begonnen met drie grote wegenprojecten rond de grote stad Delhi. De drie projecten omvatten samen 341 kilometer nieuwe snelweg en kosten tezamen $ 2,1 miljard. Twee van de drie projecten omvatten de 271 kilometer lange ringweg van Delhi, de Eastern Peripheral Expressway (135 km) en de Western Peripheral Expressway (136 km). De Western Peripheral Expressway, ook bekend als de KMP Expressway, is al sinds 2006 in aanleg maar corruptie en andere problemen zorgden voor geringe voortgang. De snelweg had oorspronkelijk in 2009 opengesteld moeten worden. Het project is opnieuw aanbesteed en de geplande opening is verschoven naar 2018.

Met de ringweg van Delhi kan doorgaand (vracht)verkeer de filegevoelige hoofdstedelijke regio vermijden. Indiase steden zijn chronisch verstopt en het wegennet is niet adequaat uitgebouwd voor het inwonertal van 25 miljoen in de regio Delhi. Het kost vaak meerdere uren om door een grote stad te komen. De wegen worden gebruikt door vrachtwagens, auto's, scooters, fietsers, voetgangers en dieren, wat tot een chaotisch verkeersbeeld leidt.

Het derde project omvat de verbreding van de National Highway 1 tussen Delhi en Panipat ten noorden van de stad over een lengte van 70 kilometer. De weg moet hier naar 2x4 rijstroken verbreed worden. Nog vrij recent in 2010 is dit traject al naar 2x3 rijstroken verbreed. Anders dan de ringweg van Delhi is dit geen volwaardige autosnelweg.

Oktober 2015

29 oktober 2015

A4-BG.svg

A4, Bulgarije

In Bulgarije opent het laatste deel van de A4, de snelweg tussen Chirpan en de grens met Turkije. De 117 kilometer route maakt het mogelijk dat de gehele route van Sofia tot de Turkse grens via autosnelwegen afgelegd kan worden. Het laatste deel bevond zich tussen het knooppunt met de A1 bij Chirpan en de stad Dimitrovgrad en is 31 kilometer lang. De aanleg kostte € 82 miljoen, oftewel € 2,6 miljoen per kilometer. Met de openstelling zijn nu drie geplande snelwegen in Bulgarije voltooid, na de A1 tussen Sofia en Burgas en de A6 tussen Sofia en Pernik.

Met de openstelling van dit traject zakt de bouw van autosnelwegen in Bulgarije wel enigszins in. Momenteel zijn geen andere autosnelwegen in aanleg, alhoewel wel gebouwd wordt aan de Severnata skorostna tangenta (SST) langs de noordkant van Sofia, en aan de upgrade van de Ring Sofia, maar dit zijn formeel geen autosnelwegen. Wel is het de bedoeling dat op korte termijn gestart wordt met de aanleg van de ontbrekende delen van de A3 tussen Blagoevgrad en Sandanski, waaronder een spectaculair deel door de Kresna Gorge. Ook moet binnen enkele jaren een aanvang worden gemaakt met de bouw van de A2 tussen Yablanitsa en Shumen.

Een ander groot programma is de upgrade van bruggen van de A1 en A2 ten oosten van Sofia. Deze bruggen zijn in de jaren '70 en '80 aangelegd, maar zijn niet voldoende aardbevingsbestendig. Veel infrastructuur uit de communistische tijd is substandaard aangelegd, en de aardbeving bij Pernik in 2012, die een magnitude van 5.6 had, toonde aan dat diverse grote bruggen van de A1 en A2 gerenoveerd moesten worden. Hierbij is vaak het complete brugdek vervangen, tot en met de liggers.


26 oktober 2015

BAB23.png

Storbrücke

In Duitsland opent de tweede overspanning van de nieuwe Störbrücke bij Itzehoe in Schleswig-Holstein. Dit betreft de vervanging van de oorspronkelijke Storbrücke uit 1967. De vervanging duurde bijna 9 jaar, in januari 2007 is gestart met het vervangen van de oude kokerbrug door een boogbrug met twee naastgelegen overspanningen. Na 1 jaar was de eerste overspanning al ingevaren, maar daarna begon het project grote vertraging op te lopen. Het duurde uiteindelijk nog 2,5 jaar na het invaren dat de eerste overspanning werd opengesteld op 19 juni 2010. Daarna is de oude brug uit 1967 gesloopt, die een levensduur van slechts 43 jaar bereikt heeft. Vervolgens is de tweede overspanning gebouwd, waarvan de bouw nog langer duurde dan de eerste overspanning, bijna 4,5 jaar.

De Störbrücke is geen bijzonder grote brug, de hoofdoverspanning bedraagt 120 meter, en de totale brug inclusief aanbruggen is 1.155 meter lang. De brug overspant het riviertje de Stör, waarover beperkt scheepvaart plaatsvindt. Enkele kilometers stroomopwaarts bevinden zich twee vaste bruggen, waardoor pleziervaart de stad Itzehoe niet kan bereiken. Wel is er één bedrijf met een kade langs de Stör, wat de reden is dat een brug met een doorvaarthoogte van 22 meter aangelegd moest worden.

De vervanging van de Störbrücke was sowieso noodzakelijk vanwege de slechte conditie van de brug. Bijna alle bruggen in Duitsland uit de jaren '60 zijn in slechte conditie, waardoor een groot aantal bruggen vervangen moeten worden. Naast de noodzaak tot vervanging van de Störbrücke, was de A23 van Hamburg naar Heide ook 7 kilometer onderbroken door de B5 langs Itzehoe. Tegelijkertijd met de vervanging van de brug is ook de 2+1 B5 omgevormd tot Autobahn met 2x2 rijstroken, een project dat in maart 2006 gestart is. Dit proces is met het openstellen van de Störbrücke echter nog niet voltooid, men gaat er van uit dat de verdubbeling midden 2016 afgerond is, waarna de omvorming van 7 kilometer B5 tot A23 bij Itzehoe ruim 10 jaar geduurd zal hebben.


24 oktober 2015

A-8.svg

Autovía del Cantábrico

In het noorden van Spanje opent de laatste schakel van de A-8 voor het verkeer, ook wel bekend als de Autovía del Cantábrico. Het betreft een bijna 26 kilometer lang traject tussen Solares en Torrelavega. De snelweg vervangt hier de N-634. Dit is één van de meest landinwaarts gelegen delen van de kustroute die vanaf de Franse grens bij Irun via Bilbao en Gijón naar Baamonde in Galicia loopt. Het opengestelde deel is het laatste deel van dit gehele traject. Doorgaand verkeer kon al gebruik maken via een alternatieve route langs Santander, via de A-67 en S-30.

De A-8 is één van de oudste stukken snelweg langs de Spaanse noordkust. De eerste delen openden midden jaren '70 door de grote stad Bilbao. De rest van de route is echter pas voornamelijk vanaf de jaren '90 aangelegd. In 1990 waren slechts enkele korte stukken in gebruik, rond Bilbao, in het uiterste oosten van Cantabria en tussen Gijón en Avilés. Het deel tussen Bilbao en Santander had in de jaren '90 prioriteit en kwam in 1995 gereed. Daarna is in 1998-2000 ook nog een stuk ten westen van Torrelavega opengesteld. Het grootste deel van de A-8 is echter tussen 2000 en 2015 aangelegd. In 2014 openden de laatste ontbrekende schakels in Asturias en Galicia, en nu dus ook het laatste deel in Cantabria.

De A-8 is 491 kilometer lang en loopt langs de Costa Verde, de groene kust van Spanje. De weg loopt soms bijna direct langs zee of biedt daar uitzicht op. Er liggen diverse grotere plaatsen op de route, maar het verkeersaanbod is met name ten westen van Torrelavega vrij laag. Het is de voornaamste verbinding vanaf Galicia naar de rest van Europa. Vanwege de ligging langs de heuvelachtige tot bergachtige kust kent de A-8 vrij veel viaducten, maar slechts een beperkt aantal tunnels. Alleen het deel door Bilbao loopt echt door sterk stedelijk gebied. Elders loopt de A-8 langs de rand van steden.


7 oktober 2015

A-7.svg

A-7, Spanje

In Spanje opent 10,5 kilometer van de A-7 tussen Carchuna en Castell de Ferro in de provincie Granada voor het verkeer. Hiermee is de corridor A-7 / AP-7 langs de Middellandse Zeekust van Spanje voltooid vanaf Algeciras tot de Franse grens over 1.440 kilometer. Tevens is hiermee exact 900 kilometer van de A-7 in gebruik als snelweg. De aanleg van dit ontbrekende deel kostte in totaal € 164 miljoen, relatief duur voor Spaanse begrippen.

In de jaren '70 zijn de eerste delen van de snelweg langs de Middellandse Zee aangelegd, vooral delen van de AP-7 als tolweg in Catalunya. Vanaf de jaren '80 werden delen van de A-7 tussen Almería en Alicante aangelegd, in de jaren '90 kwamen grote delen van de A-7 hier gereed. Ook werd toen de bypass van Valencia geopend, evenals de delen van de AP-7 rond de badplaatsen aan de Costa del Sol. Langere tijd waren er ontbrekende schakels. De AP-7 was weliswaar gereed tussen Alicante en Valencia, maar de A-7 route door het binnenland via Alcoy was pas in 2011 voltooid. In 2015 volgde dus het laatste deel tussen Málaga en Almería.

Verdere upgrades aan de corridor betroffen de aanleg van de verlieslatende tolweg AP-7 tussen Vera en Cartagena die in 2007 opende, de tweede bypass van Málaga, die in 2011 opende, en de aanleg van de tolvrije A-7 op trajecten parallel aan de AP-7, wat tussen Valencia en Tarragona nog in uitvoering is. Ten noorden van Barcelona wordt de voortzetting van de tolvrije route naar de Franse grens aangelegd als de A-2.

September 2015

19 september 2015

MO CZ.svg

Tunel Blanka

In Praha (Praag), de hoofdstad van Tsjechië, is op 19 september 2015 na 8 jaar bouwtijd de Tunel Blanka opengesteld, met een lengte van 6,4 kilometer de langste verkeerstunnel van Tsjechië en één van de langste stedelijke tunnels in Europa. Het was het grootste bouwproject dat ooit door de stad is ondernomen. De tunnel is onderdeel van de Městský Okruh (stadsring), een snelwegachtige verbinding rond het centrum van Praha waarvan nu 22 van de geplande 32 kilometer is opengesteld.

De aanleg van de tunnel duurde twee keer zo lang als gepland en kostte ook twee keer zoveel als begroot, met een uiteindelijke bouwtijd van 8 jaar en aanlegkosten van circa 43 miljard kronen (circa € 1,58 miljard). De aanleg startte in 2007 en was oorspronkelijk gepland om in 2011 opengesteld te worden. Het ontwerp werd nog aangepast, zo werd de brug over de rivier de Vltava een onderdeel van de tunnel, en waren er tegenslagen bij de bouw.

De tunnel telt 2x2 rijstroken voor doorgaand verkeer en is tolvrij. De tunnel heeft voor doorgaand verkeer een lengte van 5,5 kilometer, inclusief alle ondergrondse toe- en afritten is de tunnel 6,4 kilometer lang. Het wordt genoemd als de langste stadstunnel in Europa.


15 september 2015

Infrastructuurfonds.png

Prinsjesdag

De begroting voor het jaar 2016 is bekend gemaakt. Het infrastructuurfonds heeft in 2016 een budget van € 5,8 miljard, samen met het jaar 2005 het laagste budget sinds de invoering van de euro in 2002. Het budget voor hoofdwegen bedraagt € 2 miljard, bijna een derde lager dan het gemiddelde over de jaren 2010-2014. Het lagere budget komt niet alleen door eerder opgelegde bezuinigingen, maar ook omdat er in 2016 minder grote projecten in uitvoering zijn. Dure projecten als de A4 rond Steenbergen, de A4 Delft - Schiedam en de A15 Maasvlakte - Vaanplein zijn dan afgerond, terwijl enkele dure projecten zoals de A13/16 bij Rotterdam, de A24 Blankenburgtunnel en A12/27 rond Utrecht en A1/28 rond Amersfoort pas na 2016 zullen starten. Dit zorgt voor een dalperiode in de uitgaven.

Het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van 2016 is ook bekend gemaakt. Hierin zijn weinig grote verschillen vergeleken met 2015. Het opvallendste is de verhoging van het budget voor het megaproject Schiphol-Amsterdam-Almere met € 400 miljoen tot ruim € 5 miljard. Dit project heeft een zeer lange looptijd, met een uitvoering van 2012 tot 2026. Nieuw opgenomen is een verkenning naar de 'kennisas A2' van Utrecht tot Weert, inclusief een deel van de A67 bij Eindhoven, en de corridor Amsterdam-Hoorn, bestaande uit de A7 en A8.


4 september 2015

I-35E elevated toll lanes.jpg

LBJ Express, Dallas

In de Amerikaanse staat Texas openen op 10 september 2015 de express lanes van het 'LBJ Express' project. Dit megaproject van $ 2,7 miljard omvatte de verbreding van de Interstate 35E en Interstate 635 langs de noordwestzijde van Dallas. De verbreding is uitgevoerd met 'express lanes', ter plekke 'texpress lanes' genoemd, dit zijn tolstroken die vrij liggen van de reguliere rijstroken. Het project is binnen budget en voor op schema opgeleverd. De bouwtijd bedroeg 4 jaar.

Langs I-35E zijn de I-35E elevated toll lanes aangelegd, viaducten in de buitenberm van de bestaande snelweg van 6,5 kilometer lengte. Beide viaducten tellen 2 rijstroken. De snelweg loopt hier over een industrieterrein. De viaducten zijn zo ontworpen dat ze in de toekomst zuidwaarts verlengd kunnen worden over I-35E en Loop 12.

De Interstate 635 heet ook wel de Lyndon B. Johnson Freeway, waar de naam 'LBJ Express' vanaf geleid is. Tussen I-35E en het 'High Five Interchange' met US 75 zijn de express lanes in de middenberm van de snelweg aangelegd. Hier zijn 3 tolstroken per richting beschikbaar. Bijzonder is dat de tolstroken hier deels verdiept onder de general purpose lanes zijn aangelegd, in een tunnelbak. Een volledige tunnel is het echter niet. Hierdoor hoefde de right-of-way nauwelijks vergroot te worden. De snelweg is hier van 10 naar 14 rijstroken verbreed. Ter hoogte van het klaverblad met de Dallas North Tollway komen de tolstroken kortstondig bovengronds. Het breedste deel van de I-635 is net voor het High Five Interchange met de US 75, waar 17 rijstroken liggen. Bijzonder is ook het zeer complexe knooppunt tussen I-35E en I-635, waar de express lanes afslaan.

Augustus 2015

29 augustus 2015

Salland-Twentetunnel 2015.jpg

Salland-Twentetunnel

In het Overijsselse Nijverdal is na zes jaar bouwtijd de Salland-Twentetunnel opengesteld voor het verkeer. Het doorgaande verkeer op de N35 hoeft niet meer via de Grotestraat, wat de reistijd met name in de spits fors verkort. De passage van Nijverdal kost met de tunnel en 4 kilometer nieuw tracé nog slechts 4 tot 5 minuten. De tunnel is een gecombineerde spoor/verkeerstunnel, ook bekend onder de naam Combitunnel. Met het openstellen van de tunnel is nu de laatste rijksweg in Nederland uit een winkelstraat verdwenen.

De planning van de verbetering van de N35 gaat terug tot de jaren '60. Uit kostenoverwegingen werd in eerste instantie uitgegaan van een rondweg, maar de ligging van Nijverdal, Hellendoorn en de Sallandse Heuvelrug zou een forse aantasting van het natuurgebied betekenen, en bovendien de reisafstand flink groter maken, aangezien de N35 in min of meer rechte lijn tussen Raalte en Almelo verloopt. Vanaf de jaren '70 werd voor het eerst van een tunnel onder Nijverdal gesproken. Hiervoor kon het spoortracé gebruikt worden. Een definitief besluit voor de aanleg werd echter pas in 1995 genomen.

De aanleg van de tunnel zou nog lange tijd op zich laten wachten. De daadwerkelijke aanleg begon in 2009 en was gepland om vier jaar te duren, met een openstelling in 2013. Dit is voor het spoorcomponent ook gehaald, maar de invoering van de nieuwe tunnelwet zorgde ervoor dat men de contracten voor de tunnel heeft aangepast, waardoor het project een jaar vertraging op liep. De verschoven openstelling was gepland in december 2014. Eind 2014 werd echter duidelijk dat er problemen waren met de communicatie tussen de tunnel en de verkeerscentrale in Wolfheze. Daardoor konden de tunneltechnische systemen niet getest worden voor openstelling. Begin 2015 werden de ICT-problemen opgelost, waarna het testen is uitgevoerd. De tunnel is uiteindelijk op 29 augustus 2015 opengesteld voor het verkeer.


28 augustus 2015

Flag of the People's Republic of China.svg

Puli Bridge

In China is in de provincie Yunnan op 25 augustus een 85 kilometer lang deel van de Hangrui Expressway (G56) opengesteld tussen Puli en Xuanwei. Onderdeel van deze snelweg zijn twee recordbruggen. In gebruik genomen is de Puli Bridge, met een brugdek van 500 meter hoogte is dit de hoogste hangbrug ter wereld. Nog in aanleg is de nabijgelegen Beipanjiang Bridge Duge op de grens met Guizhou, die in 2016 zal openen. Dit is een tuibrug en de hoogste brug ter wereld met een brugdek dat 564 meter boven de Beipang River is gelegen. Deze brug opent wanneer het deel van de G56 in Guizhou gereed is.


19 augustus 2015

Flag of Germany.svg

Zeer trage wegenbouw in Duitsland

In Duitsland verlopen veel wegenprojecten aanzienlijk trager dan in veel andere landen. In recente jaren werd duidelijk dat bouwprojecten, die in het verleden in 2 tot 3 jaar tijd werden uitgevoerd, in veel gevallen nu twee keer zo lang duren. Dit komt door het gebrek aan geld en de manier waarop verkeersprojecten worden gepland, gefinancierd en in de markt gezet worden.

Voorbeelden van zeer trage projecten zijn de omvorming van 7 kilometer B5 tot A23 bij Itzehoe, waar het project naar het aanziet in 9,5 jaar tijd uitgevoerd zal worden, tussen januari 2007 en juni 2016. Of de aanleg van het ontbrekende deel van de A30 rond Bad Oeynhausen, waar in september 2008 mee is begonnen en de openstelling nu wordt voorzien in de tweede helft van 2017, een bouwtijd van maar liefst 9 jaar voor 8 kilometer snelweg. Bij Frankfurt is de A661 tijdelijk met één rijbaan aangelegd. De tweede rijbaan van 3 kilometer lengte is sinds 2007 formeel in aanleg, maar het grootste deel van de tijd wordt er niet gebouwd. De openstelling is nu voorzien na 2020. Rond het dorp Waake nabij Göttingen is de B27 over 2,5 kilometer omgelegd. De aanleg duurde maar liefst 5,5 jaar. De aanleg van de rondweg van Anklam (B109) is in vier fases aangelegd tussen 1997 en 2015, waarbij het 18 jaar duurde voordat de rondweg zinvol was voor doorgaand verkeer.

Kenmerkend in Duitsland is de traditionele manier van planning en aanbesteding. In Nederland is sprake van een Infrastructuurfonds waarbij een project geheel gefinancierd is, en dus in de kortst mogelijke tijd uitgevoerd kan worden. Daarnaast wordt in Nederland een tracébesluit voor het gehele project genomen. In Duitsland is dit anders, vaak wordt per deeltraject een apart tracébesluit opgesteld, en wordt het project uit de fluctuerende lopende begroting betaald. Daardoor kunnen rechtszaken een project significant vertragen. Daarnaast wordt elk deelproject apart gegund, waardoor men telkens een klein stukje verderop aan het werk is. Op sommige trajecten is meer dan 15 jaar achter elkaar sprake van langdurige wegwerkzaamheden (zoals de A3 Aschaffenburg - Würzburg en A8 Karlsruhe - Stuttgart). Ook worden projecten in tal van kleine contracten in de markt gezet, met aparte contracten voor grondverzet, de aanleg van kunstwerken, de asfaltwerkzaamheden, bewegwijzering en wegmeubilair. Op elk aspect kan vertraging optreden door rechtszaken en kostenoverschrijdingen. Daardoor duurt de uitvoering van Duitse wegenprojecten vaak jaren langer dan vergelijkbare projecten in andere landen. Ook vallen projecten bijna altijd fors duurder uit. Een positieve uitzondering zijn grote projecten die als PPS in de markt worden gezet.

Juli 2015

17 juli 2015

S8-PL.svg

S8, Polen

In Polen is op 17 juli rond 22.00 uur een 6 kilometer lang deel van de S8 aan de zuidkant van Warszawa (Warschau) opengesteld, rond het voorstadje Raszyn. Alhoewel het om een kort traject gaat, was het één van de belangrijkste projecten in Polen, omdat de oude route door Raszyn met meer dan 60.000 voertuigen per dag door de hoofdstraat één van de grootste knelpunten in Europa was. Er stond bijna de hele dag file op deze belangrijke invalsweg.

De S8 verwerkt hier verkeer vanuit Wrocław, Katowice en Kraków naar de S2, onderdeel van de ringweg van Warszawa. Dit deel van de S8 is direct met 2x3 rijstroken aangelegd met het oog op de al zeer hoge verkeersintensiteiten op de oude route. Met de openstelling is ook het Węzeł Opacz (knooppunt Opacz) voltooid.


12 juli 2015

Botlekbrug april 2015.jpg

A15, Botlekbrug

In Rotterdam is om 10.00 uur de eerste rijbaan van de nieuwe Botlekbrug opengesteld voor het verkeer. Verkeer richting Rotterdam kan nu van de nieuwe brug gebruik maken. De nieuwe Botlekbrug is aangelegd in het kader van de verbreding van de A15 tussen de Maasvlakte en het knooppunt Vaanplein. De aanleg van de brug begon in 2011 en in september 2014 zijn de twee brugdekken ingevaren. De tweede rijbaan richting Maasvlakte opent later in 2015.

De nieuwe Botlekbrug is breder en hoger dan de oude Botlekbrug. De brug heeft twee hefdelen van elk 88 meter lang. De doorvaarthoogte van de brug in gesloten toestand is 14 meter, daardoor hoeft de brug nog maar 1 à 2 keer per uur open, in plaats van 6 à 7 keer per uur bij de oude brug. De maximumsnelheid op de nieuwe brug is 80 km/h (100 km/h op het aansluitende tracé). De brug heeft 2x2 rijstroken en vluchtstroken.


11 juli 2015

A1-RO.svg

A1 & M43, Roemenië-Hongarije

In het zuidoosten van Europa opent de eerst snelwegverbinding tussen Roemenië en Hongarije. Op de corridor Szeged - Arad opent 23 kilometer van de Hongaarse M43 tussen Makó en de Roemeense grens, en aan Roemeense zijde opent 3 kilometer van de A1 tussen de Hongaarse grens en Nădlac, evenals 10 kilometer verderop tussen Pecica en Arad. Hiermee kan men vanuit de rest van Europa over snelwegen tot aan de Roemeense stad Timișoara rijden.

De aanleg van de A1 & M43 begon in 2011 en was oorspronkelijk gepland om in 2013 opengesteld te worden. Met name aan Roemeense zijde waren problemen, één contract werd geannuleerd omdat de voortgang te gering was, en een ander contract moest opnieuw aanbesteed worden nadat het Oostenrijkse bouwbedrijf Alpine Bau failliet ging. Toen de snelweg werd aangelegd was het de verwachting dat Roemenië spoedig tot het Schengengebied zou horen, en grenscontroles niet nodig waren. Daarom was geen grenscomplex gepland bij Nădlac. Toen duidelijk werd dat de toetreding van Roemenië tot het Schengengebied significant vertraagd zou worden, moest alsnog een groot grenscomplex aangelegd worden.


6 juli 2015

E6 SE.svg

E6, Zweden

In Zweden is het laatste deel van de E6 als motorväg opengesteld tussen Pålen en Tanumshede in Västra Götaland. Met deze openstelling is 480 kilometer van de weg tussen Trelleborg en de Noorse grens bij Svinesund uitgebouwd als snelweg. Met deze openstelling wordt ook Noorwegen voor het eerst op het Europese snelwegennet aangesloten. Een groot deel van de E6 als snelweg ten noorden van Uddevalla is na 2000 aangelegd. Reeds in 1958 opende het eerste stuk snelweg in Göteborg. De E6 heeft in dit deel van Zweden een parkachtige uitstraling en voert door een afwisselend landschap met kleine hoogteverschillen en veel rotspartijen.


1 juli 2015

China G3012 map.png

Tuhe Expressway, China

In de autonome regio Xinjiang in het westen van China is op 20 juni een 428 kilometer lang deel van de Tuhe Expressway (G3012) in gebruik genomen tussen Aksu en Kashgar. Hiermee is het afgelegen westen van China nu per snelweg met de rest van het land verbonden. De snelweg is over geheel nieuw tracé aangelegd en is een tolweg, zoals gebruikelijk in China.

De Tuhe Expressway moet meer dan 1.800 kilometer lang worden en vormt een haak door Xinjiang. De snelweg loopt door desolaat woestijnlandschap, met her en der geïrrigeerde landbouwgebieden en enkele kleine steden. Bijzonder is de 60 kilometer lange rijbaansplitsing ten zuiden van Toksun, waarbij de rijbanen maximaal 15 kilometer van elkaar lopen om een 1.700 meter hoge bergpas te overwinnen. Op dit traject is ook 80 kilometer lang geen afslag.

Met de snelweg wordt het van oudsher geïsoleerde en afgelegen westen van China per snelweg verbonden. Kashgar is de westelijkste grote stad van China, niet ver van de grens met Kyrgyzstan. Sinds 2010 heeft China in deze regio diverse nieuwe snelwegen aangelegd. Het is nu mogelijk om meer dan 6.200 kilometer per snelweg af te leggen vanaf het noordoosten van China bij de Russische grens tot nabij de grens met Kyrgyzstan.

Juni 2015

25 juni 2015

Legacy Way.jpg

Legacy Way, Brisbane

In Brisbane, Queensland, Australië, is na 4 jaar bouwtijd de Legacy Way geopend voor het verkeer. Legacy Way is een 4,6 kilometer lange ondergrondse snelweg ten westen van het centrum van Brisbane, en vult een belangrijke ontbrekende schakel in het stedelijke snelwegennet van Brisbane. De tunnel is tweebuizig en heeft 2x2 rijstroken. Het is een tolweg. Met de tunnel kan men vanaf de westelijke voorsteden via snelwegen naar het centrum en de noordelijke wijken van Brisbane en de luchthaven. De tunnel verbindt de Centenary Motorway met de Inner City Bypass.

Legacy Way kostte A$ 1,5 miljard en was het derde grote tunnelproject in Brisbane van de afgelopen jaren, na de openstelling van de Airport Link in 2012 en de Clem Jones Tunnel in 2010. In alle Australische steden zijn in de jaren '70 vrijgehouden tracé's voor enkele miljoenen dollars verkocht aan ontwikkelaars. Met de groei van de stedelijke gebieden bleek echter dat het schrappen van stedelijke snelwegen niet de verkeersgroei stopte, en voor grote bedragen nieuwe ondergrondse snelwegen aangelegd moesten worden. De meeste Australische steden hebben inmiddels één of meerdere ondergrondse snelwegen.

11 juni 2015

Ontario Gardiner.png

Gardiner Expressway

In Toronto, Canada is besloten om de Gardiner Expressway niet te slopen. De Gardiner Expressway is een viaductsnelweg door het centrum van Toronto. Het viaduct is in slechte staat en moet grootschalig gerenoveerd worden. Tegenstanders van de snelweg grepen dit aan om de snelweg oostelijk van Jarvis Street te slopen en te vervangen door een stadsboulevard met verkeerslichten. De Gardiner Expressway verwerkt op dit punt 112.000 voertuigen per dag.

In eerste instantie werd gekeken naar volledige sloop, renovatie of een tunnel. De tunneloptie viel al vrij snel af vanwege de hoge kosten. Daarna werd een hybride optie toegevoegd, waarbij de Gardiner Expressway behouden zou blijven, maar de viaducten bij het knooppunt met de Don Valley Parkway richting Lake Shore Boulevard gesloopt zouden worden. Deze viaducten waren onderdeel van een knooppunt voor de ooit geplande snelweg langs Kingston Road, die echter nooit aangelegd is, waardoor de viaducten niet de beoogde functie vervullen. Op 11 juni 2015 is met 24 stemmen voor en 21 stemmen tegen voor de hybride optie gekozen, zodat de Gardiner Expressway behouden blijft.

Mei 2015

28 mei 2015

US 36.svg

US 36 Express lanes, Denver

In de Amerikaanse staat Colorado zijn op de US 36 nieuwe express lanes opengesteld voor het verkeer. De eerste fase van dit project verloopt vanaf Federal Boulevard in Westminster tot 88th Street in Louisville, twee suburbs ten noordwesten van Denver. De snelweg is hier verbreed van vier naar zes rijstroken. Op de express lanes mogen carpoolers gratis reizen, maar moeten solo automobilisten tol betalen. De tolheffing is volledig elektronisch. De tolheffing begint midden juli. De tweede fase van de express lanes loopt verder van 88th Street tot Table Mesa Drive in Boulder in 2016.

De US 36, die vroeger bekend stond als de Denver - Boulder Turnpike, was oorspronkelijk een tolweg die in 1952 is opengesteld, het was de eerste snelweg van de regio Denver. De tolweg had destijds maar één aansluiting tussen Denver en Boulder. In 1967 werd de snelweg tolvrij. Vanwege de snelle suburbanisatie van Denver nam het aantal aansluitingen in de loop der jaren toe tot tien stuks, en nam het verkeer fors toe. In 2012 is begonnen om de snelweg van 2x2 naar 2x3 rijstroken te verbreden, waarbij de derde rijstrook een express lane is. Bijna de gehele corridor van Denver tot Boulder bestaat tegenwoordig uit bebouwd gebied. De regio Denver is snelgroeiend, het heeft een robuuste economie en is een aantrekkelijke plaats om te wonen, aan de voet van de Rocky Mountains. In Boulder zijn veel wetenschapscentra. Omdat Boulder een restrictief groeibeleid heeft, is er sprake van een significante tegenspits verkeersstroom, van Denver naar Boulder in de ochtend en van Boulder naar Denver in de avond. Daarom is niet gekozen voor een wisselbaan.

Express lanes zijn de laatste jaren erg populair geworden in de Verenigde Staten. Met dynamische toltarieven kan free-flow verkeer gegarandeerd worden, kunnen carpoolers eventueel voordelen krijgen, kunnen snelle busdiensten van de snelweg gebruik maken, en wellicht het belangrijkste, de tolheffing maakt de financiering van grote projecten mogelijk, die vaak via traditionele belastinginkomsten niet haalbaar zijn.


12 mei 2015

ES A-66 map.png

A-66, Spanje

In Spanje opent de laatste ontbrekende schakel van 49 kilometer lengte van de A-66 tussen Benavente en Zamora, waarmee de 809 kilometer lange route vanaf de Asturische kust bij Gijón tot aan Sevilla in Andalucía voltooid is. Dit was één van de laatste belangrijke ontbrekende schakels in het Spaanse snelwegennet. De aanleg van dit deel duurde 2,5 jaar en is onder concessie met schaduwtol aangelegd. De aanleg van dit traject kostte € 179 miljoen, oftewel € 3,6 miljoen per kilometer. De aanlegkosten van Spaanse snelwegen liggen over het algemeen zeer laag, zeker op de vlakke Meseta waar weinig kunstwerken noodzakelijk zijn.

De aanleg van de A-66 gaat terug tot de jaren '60, toen de bouw van de snelweg in Asturias begon. Het eerste deel opende in 1968 tussen Oviedo en Mieres. Een deel van de snelweg is uitgevoerd als de tolweg AP-66, inclusief een 4,1 kilometer lange tunnel. Deze opende in 1983 voor het verkeer, deels nog enkelbaans. In de periode 1993-1997 is het laatste deel van de A-66/AP-66 tussen Gijón en León opengesteld en/of verdubbeld.

De rest van de A-66 door het westen van Spanje is pas na 2000 in aanleg gegaan. De snelweg is grotendeels in fases tussen 2003 en 2010 opengesteld tussen Zamora en Sevilla. Voor Spaanse begrippen relatief lange tijd was er dus een ontbrekende schakel tussen Benavente en Zamora. Rond Benavente loopt de A-66 over de bestaande A-6. Met het voltooien van de A-66 zijn er nog weinig belangrijke ontbrekende schakels in Spanje, alhoewel er nog diverse snelwegen van regionaal belang aangelegd zullen worden.


8 mei 2015

Midtown Express map.png

Midtown Express, Dallas

In Dallas, Texas is het project Midtown Express van start gegaan. Met het project wordt 42 kilometer snelweg tussen Dallas en het Dallas-Fort Worth International Airport verbreed met managed lanes (tolstroken). Vanwege een tekort aan geld wordt in eerste instantie tussen 2015 en 2018 een 'interim configuratie' aangelegd, waarbij op de meeste delen één tolstrook per richting wordt aangelegd.

Het project omvat de SH 114 (Carpenter Freeway) tussen de I-35E en SH 121, en wordt op het westelijkste deel tussen de George Bush Turnpike en de SH 121 alleen voorzien van een tolstrook richting westen. Op het oostelijke deel tussen de SH 183 en de Bush Turnpike komt in beide richtingen een tolstrook. Het oorspronkelijke plan omvatte alleen de SH 183 (Airport Freeway) met één tolstrook per richting over de gehele lengte van de I-35E in Dallas tot SH 121 in Euless. Tevens wordt een klein deel van Loop 12 van tolstroken voorzien. Loop 12 zal uiteindelijk drie snelwegen met tolstroken met elkaar verbinden; I-35E, SH 114 en SH 183, zodat een geïntegreerd netwerk van tolstroken in de regio Dallas ontstaat.

De 'ultimate configuratie' was oorspronkelijk alleen vastgesteld voor de SH 183 en omvatte een verbreding naar 2x4 rijstroken en een 3-strooks wisselbaan waar tol geheven zou worden. De right-of-way is langs de SH 183 voor deze breedte aangekocht, maar zal voorlopig niet volledig gebruikt worden. Vermoedelijk zal later gekozen worden om geen wisselbaan, maar 2 tolstroken per richting aan te leggen. Dit komt omdat verkeersstromen in de spits tegenwoordig minder dominant in één richting zijn als vroeger, waardoor wisselstroken of wisselbanen inefficiënte oplossingen zijn geworden op veel snelwegen.


1 mei 2015

Flag of Germany.svg

Duitsland

In Duitsland is een serie PPS-projecten aangekondigd die de vastgelopen wegenbouw moeten versnellen. Er zijn verbredingen & nieuwbouw aangekondigd voor 600 kilometer Autobahn ter waarde van € 7 miljard, plus onderhoud en renovatie over een periode van 30 jaar voor nog eens € 7 miljard. Dit zijn PPS projecten op basis van een beschikbaarheidsvergoeding. Hiermee lijkt Duitsland af te stappen van andere vormen van PPS op basis van gebruik, die in veel gevallen nadelig bleken voor de overheid.

De volgende projecten zijn aangekondigd om als PPS-project uit te voeren;

# traject omschrijving
BAB3.png Kreuz Biebelried - Kreuz Fürth/Erlangen verbreding 2x3
BAB4.png Gotha - grens Sachsen onderhoud
BAB6.png Kreuz Weinsberg - Kreuz Feuchtwangen/Crailsheim verbreding 2x3
BAB10.pngBAB24.png Neuruppin - Dreieck Pankow verbreding 2x3
BAB20.png Tunnel onder de Elbe nieuwbouw 2x2
BAB26.png Hafenquerspange Hamburg nieuwbouw 2x2
BAB57.png Moers - Köln verbreding 2x3
B213.svgB402.svg Meppen - Cloppenburg nieuwbouw 2x2
B247.svg Bad Langensalza - A38 nieuwbouw 2x2

De wegenbouw in Duitsland is in de laatste 10 jaar vastgelopen, afgezien van enkele eerdere PPS-projecten is de voortgang bij wegenbouwprojecten bijzonder traag. Via conventionele financiering worden projecten zeer gefragmenteerd in de markt gezet, waardoor de aanleg stapsgewijs gaat en de aanpak van langere trajecten erg lang duurt, zoals de A3 tussen Frankfurt en Würzburg of de A8 van Karlsruhe en Stuttgart waar men al meer dan 20 jaar bezig is op steeds een ander deeltraject. Hierdoor is er jarenlang, in sommige gevallen decennialang overlast door wegwerkzaamheden.


April 2015

23 april 2015

I-10 I-45 Houston Texas.jpg

Downtown Freeways, Houston

In de Amerikaanse stad Houston zijn plannen gepresenteerd om het snelwegennet rond Downtown Houston volledig te reconstrueren. Het plan is eigenlijk een onderdeel van een project om een 20 kilometer lang deel van de North Freeway (I-45) van tolstroken te voorzien tussen het centrum en Beltway 8. De reconstructie van het snelwegennet rond het centrum trekt echter de meeste aandacht. De totale kosten worden geschat op 'meer dan $ 6 miljard'. Het is één van de grootste stedelijke reconstructieprojecten ooit.

Momenteel liggen er freeways rond alle kanten van Downtown Houston. Langs de westkant verloopt de Gulf Freeway (I-45) op een viaduct langs het centrum. Dit viaduct is in slechte conditie en zal worden gesloopt. Daardoor moet het verkeer omgeleid worden, over de Southwest Freeway (I-69) en de East Freeway (I-10). Deze snelwegen worden daartoe drastisch verbreed. De I-69, die op een viaduct met 2x4 rijstroken loopt, zal verdiept worden aangelegd met 18 rijstroken. Het bestaande verdiepte deel ten zuiden van het centrum wordt verbreed van 16 naar 20 rijstroken. De I-10 langs de noordkant van het centrum telt momenteel 2x3 rijstroken voor doorgaand verkeer. De I-10 wordt hier deels verlegd over een meer optimaal tracé en zal worden verbreed naar 18 rijstroken. Het verkeer op de I-45 wordt daarmee gestroomlijnd met een parallelstructuur.

Downtown Houston.jpg

Aan de noordwestkant van het centrum van Houston komen de I-10 en I-45 samen en lopen er kort naast elkaar. Dit deel is momenteel een complex knooppunt met een parallelstructuur en een viaduct voor twee HOV lanes. Dit deel zal worden verbreed naar 28 rijstroken, naast elkaar en deels op viaducten boven de snelweg. Hier komt een complexe structuur met hoofdrijbanen, parallelbanen, managed lanes naar de I-45 en express lanes voor doorgaand verkeer op de I-10. De North Freeway (I-45) zelf heeft momenteel 2x4 rijstroken en een HOT lane die als wisselstrook fungeert. Omdat in de noordelijke suburbs sinds de jaren '90 zeer veel werkgelegenheid is ontwikkeld, heeft dit traject geen dominante spitsrichting meer. Daarom wordt de North Freeway voorzien van twee managed lanes (tolstroken) per richting, plus 2x4 rijstroken voor overig verkeer en bredere frontage roads. Voor deze corridor is een aanzienlijk bredere right-of-way benodigd, maar dat is in dit geval positief, gezien de vervallen bedrijventerreinen die als een lint langs de North Freeway uitstrekken. Dit deel wordt vaak gezien als de lelijkste snelweg van Houston.


14 april 2015

Karawankentunnel.jpg

Karawankentunnel

In Bruck an der Mur is een verdrag gesloten tussen Oostenrijk en Slovenië voor de aanleg van de tweede tunnelbuis van de Karawankentunnel, onderdeel van de Oostenrijkse A11 en de Sloveense A2, en onderdeel van de verbinding Salzburg - Ljubljana. De Karawankentunnel is 7.864 meter lang en is tot nu toe een enkelbuizige tunnel met tegenverkeer. Vanwege EU-regelgeving omtrent tunnelveiligheid was de bouw van een vluchtbuis sowieso noodzakelijk voor 2019. Vanwege de relatief hoge kosten om de vluchtbuis later tot verkeersbuis om te vormen, is in 2011 besloten om direct een tweede verkeersbuis aan te leggen.

De aanleg van de tweede buis begint in 2017, alhoewel in 2015 al voorbereidende werkzaamheden aan de Oostenrijkse zijde bij het tunnelportaal beginnen. In 2022 moet de nieuwe buis klaar zijn, waarna de bestaande buis wordt gerenoveerd. Vanaf 2023 zijn dan 2x2 rijstroken door de tunnel beschikbaar. De aanleg van de tweede buis kost € 312 miljoen, waarvan € 150 miljoen door Slovenië en € 162 miljoen door Oostenrijk betaald wordt.

Met de verdubbeling van de Tauerntunnel en Katschbergtunnel noordelijker op de route, en de toenemende populariteit van Kroatië als vakantieland is de filevorming voor de Karawankentunnel in de zomer fors toegenomen, met name richting zuiden. Voorheen waren de wachttijden zelden langer dan 30 minuten, maar is in recente jaren opgelopen tot meer dan 2 uur op piekdagen. De gemiddelde verkeersintensiteit in de tunnel is echter niet erg hoog met 7.000 voertuigen per dag. Voor de tunnel moet apart tol betaald worden, de zogenaamde sondermaut. Daarnaast heeft men voor de aansluitende snelwegen een vignet nodig, zowel in Oostenrijk als Slovenië.

Maart 2015

31 maart 2015

Flag of Spain.svg

Spanje

In Spanje is in de maand maart 80 kilometer nieuwe snelweg opengesteld, vooral op 30 maart openden diverse trajecten. Zoals gebruikelijk in Spanje opent nieuwe infrastructuur vaak met een piek vlak voor verkiezingen. In mei worden in Spanje gemeentelijke verkiezingen gehouden, en eind 2015 worden parlementsverkiezingen gehouden. Alhoewel infrastructuur vaak gebruikt wordt om kiezers te trekken, verloopt de aanleg van nieuwe snelwegen vaak op hoog tempo onder beide traditionele machtsblokken, de PSOE en PP.

De aanleg van nieuwe snelwegen in Spanje kost weinig vergeleken met andere Europese landen, de aanleg kost vaak slechts € 3 - 6 miljoen per kilometer, in berggebieden of stedelijke gebieden vaak wat meer, maar overstijgt niet vaak de € 15 miljoen per kilometer. Dit komt door de lage grondprijzen en eenvoudige procedures. Er is nauwelijks sprake van georganiseerde oppositie tegen nieuwe infrastructuur in Spanje, waardoor projecten vrijwel nooit vertraagd worden door rechtszaken. Daarnaast lopen veel autovías door vlak terrein met weinig rivieren, zodat weinig kunstwerken noodzakelijk zijn. Spaanse snelwegen zijn daarom ook bij lage verkeersintensiteiten al rendabel. Spanje, een land met 47 miljoen inwoners, geeft al jaren minder geld uit aan het snelwegennet dan Nederland.

De recent geopende snelwegen zijn vaak belangrijke ontbrekende schakels. Zo opende het één na laatste deel van de A-7 langs de Andalusische zuidkust. Ook opende een ontbrekende schakel van de A-12 die de steden Pamplona en Logroño verbindt. Ook opende het laatste deel van de A-15, waarmee Soria als laatste provinciehoofdstad op het Spaanse snelwegennet is aangesloten. Ook opende de eerste fase van de GR-30, waarover later de A-44 bij Granada moet gaan lopen. Ook opende een redelijk lang stuk van de A-54 bij Lugo in Galicia. De snelweg moet uiteindelijk Lugo met Santiago de Compostela gaan verbinden. Tevens opende de bypass van Aranda de Duero, onderdeel van de A-11, waarvan verder nog maar weinig delen tussen Soria en Valladolid voltooid zijn.


20 maart 2015

Flag of the People's Republic of China.svg

Hoogste snelweg ter wereld

Op 18 december 2014 is in de provincie Qinghai in China het eerste deel van de Xili Expressway (G0613) opengesteld. Deze snelweg verbreekt enkele records. De opengestelde snelweg is 636 kilometer lang, waarmee het veruit de grootste snelwegopening in de geschiedenis is. Tevens is het veruit de hoogstgelegen snelweg ter wereld, die op de Bayan Har Pass een hoogte van 4.824 meter boven zeeniveau bereikt. Daarnaast heeft de snelweg diverse tunnels op recordhoogte. De hoogste tunnel ligt op circa 4.350 meter hoogte, daarmee het voormalige record van de Eisenhower Tunnel verbrekend.

De snelweg verbindt de steden Hainan en Yushu in het zuiden van de provincie Qinghai. De snelweg voert door zeer desolaat en moeilijk terrein. De hoogteverschillen zijn relatief klein, de snelweg verloopt grotendeels over het Tibetaans Hoogland. Ongeveer de helft van de route loopt op meer dan 4.000 meter boven zeeniveau. Er zijn diverse bergpassen. De meesten daarvan zijn niet erg bochtig, maar waren niet geschikt om een snelweg over aan te leggen. De meeste bergpassen zijn daarom ondertunneld met tweebuizige tunnels tussen 2 en 4 kilometer lengte. De hoogste bergpas, Bayan Har, is echter niet ondertunneld.

De Xili Expressway is aangelegd door de G214 te verdubbelen met een tweede rijbaan. De snelweg bestaat daarom grotendeels uit een moderne rijbaan en een oudere rijbaan. Grote delen voeren over de onbewoonde hoogvlakte, waar ook geen rivieren stromen. Daarom waren bij de aanleg nauwelijks kunstwerken benodigd. Rond de weinige dorpjes op de route, en op enkele berghellingen zijn nieuwe tracé's aangelegd, waar het verdubbelen van de bestaande weg niet mogelijk was. Vanwege het barre klimaat kon veelal maar 5 maanden per jaar worden gewerkt. De aanleg van de snelweg kostte € 1,7 miljard en duurde 3,5 jaar.


7 maart 2015

Yamate Tunnel.jpg

Yamate Tunnel

In Tokyo, Japan opent de laatste 8 kilometer van de Central Circular voor het verkeer, de tweede ringweg van de stad. De Central Circular, ook wel C2, is een onderdeel van de Shuto Expressway. Met deze openstelling is de Yamate Tunnel ruim 8 kilometer verlengd. Deze tunnel is nu 18,2 kilometer lang voor doorgaand verkeer, en 19,3 kilometer in totaal, inclusief het Ohashi JCT, dat naast de hoofdtunnel ligt. De tunnel is hiermee de op één na langste ter wereld, de langste van Japan en de langste tweebuizige verkeerstunnel ter wereld.

De Central Circular is de tweede van vier ringsnelwegen van Tokyo en verwerkt verkeer rond de stedelijke kern. Tokyo heeft meerdere centra, die door de Central Circular worden verbonden met elkaar. De Central Circular loopt 5 tot 8 kilometer buiten de Inner Circular en telt overwegend 2x2 rijstroken. De Central Circular loopt weer 7 tot 10 kilometer binnen de nog incomplete Tokyo-Gaikan Expressway. De vierde ringweg is de Ken-O Expressway die rond de buitenste voorsteden loopt en in recente jaren significant voltooid is.


4 maart 2015

Skjeggestadbrua 2015.jpg

Problemen met bruggen

In februari en maart zijn op vijf bruggen in Europa problemen ontstaan. Op 2 februari zorgde een landverschuiving bij de Skjeggestadbrug van de E18 in Noorwegen ervoor dat een brugpijler verzakte, waardoor het brugdek significant ingeknikt is. De brug is daarna voor alle verkeer afgesloten. Daarna werd duidelijk dat deze brug gesloopt moet worden. De Skjeggestadbrug bestaat uit twee parallelle overspanningen, men hoopt de andere overspanning te kunnen behouden. Met een gebruik van circa 20.000 voertuigen per dag kan het verkeer zonder grote problemen omgeleid worden.

Op 10 februari knapte het lager tussen een brugpijler en het wegdek van een aanbrug van de Schiersteiner Brücke over de Rijn bij Mainz in Duitsland af. Het brugdek zakte hierdoor 30 centimeter naar beneden. Er ontstond daarna een 3 centimeter brede en nogal diepe scheur in het betonnen brugdek. De brug is daarbij volledig afgesloten voor het verkeer, wat een verkeerschaos in de regio veroorzaakte. Dagelijks rijden 80.000 voertuigen over deze brug. De Schiersteiner Brücke wordt momenteel al vervangen door een nieuwe brug vanwege de slechte conditie. Het vervangen van bruggen in Duitsland is op grote schaal noodzakelijk vanwege achterstallig onderhoud en een hogere belasting dan waarop de bruggen ontworpen zijn.

Vier dagen later op 14 februari ontstond er brand in een onderhoudsplatform en loopbrug met houten delen onder het brugdek van de Most Łazienkowski in de Poolse hoofdstad Warszawa (Warschau). De brand breidde zich onder een lang stuk van het brugdek uit en duurde uren om te blussen vanwege de slechte bereikbaarheid. De brand is deels vanaf de rivier de Wisła geblust. Het wegdek is daarbij ernstig vervormd en de brug is daarbij afgesloten voor alle verkeer. Dagelijks reden zo'n 100.000 voertuigen over deze brug. Het onderhoudsplatform was gepland om dit jaar vervangen te worden.

Op 21 februari stortte een net vervangen deel van de brug over de Mur in Oostenrijk in, in Frohnleiten. De brug is onderdeel van de S35 en was 10 dagen eerder aangelegd over de spoorlijn Wien - Graz. Deze brug overpant zowel het spoor als de rivier de Mur, maar alleen een brugdeel over het spoor is ingestort. Voor doorgaand verkeer over de weg is een regionale omleiding via de Gleinalmtunnel voorhanden, maar het treinverkeer ligt 2 weken stil.

Op 2 maart stortte een brugdeel van het Viadotto Italia van de A3 in Italië in. Dit is de op één na hoogste brug van Europa. Het ingestortte deel was een betonnen brugdek van een aanbrug, waarbij een bouwvakker 80 meter naar beneden viel. De A3 is daarna afgesloten voor alle verkeer en de integriteit van de brug moet geïnspecteerd worden omdat het vallende brugdek tegen een pyloon is neergekomen.


1 maart 2015

Flag of Japan.svg

Joban Expressway

In Japan is de laatste 14 kilometer van de Joban Expressway opengesteld tussen Tomioka en Namie. De Joban Expressway is één van de belangrijkste van Japan en verloopt vanaf Tokyo naar Sendai over 300 kilometer. Het laatste deel was oorspronkelijk gepland om in 2011 opengesteld te worden, maar de zeebeving voor de kust van Tōhoku van 11 maart 2011 en de daaropvolgende tsunami richtten grote schade aan. De Joban Expressway loopt op dit punt vlak langs de kerncentrale Fukushima I, waar zich een meltdown voordeed. Daarom kon de snelweg niet opengesteld worden. De snelweg loopt op 6 kilometer afstand van de kerncentrale langs. Langs de snelweg zijn digitale borden geplaatst die het aantal microsieverts per uur weergeven. Vlak voor openstelling ging het om 5,5 µSv/h, ongeveer twee keer zoveel als de natuurlijke achtergrondstraling bij een vliegreis.


Februari 2015

13 februari 2015

Flag of the Netherlands.svg

Het verkeer in 2014

Rijkswaterstaat heeft de derde en laatste publieksrapportage rijkswegennet gepubliceerd. In 2014 werd een recordaantal voertuigkilometers afgelegd op de Nederlandse rijkswegen, 66,3 miljard kilometer, een groei van 2% ten opzichte van 2013. Ook werden in 2014 meer kilometers afgelegd in de spits. De filezwaarte over 2014 is minder dan 1 procent gedaald, wat komt omdat relatief weinig nieuwe capaciteit gereed is gekomen en de groei van het verkeer is toegenomen vanwege de herstellende economie.

De filezwaarte is tussen 2008 en 2014 gehalveerd. Vaak wordt gedacht dat dit door de recessie is gekomen, wat zou duiden op de aanname dat er minder gereden wordt. Dit is echter niet het geval, het aantal afgelegde kilometers op het rijkswegennet is in die periode met 5 procent toegenomen. De afname van de congestie is vooral toe te schrijven aan wegverbredingen. Er was sprake van een afvlakking en lichte daling in 2009-2010 en een korte dip begin 2013 van het aantal afgelegde kilometers. Vanwege de economische teruggang is de groei echter niet zo groot als voor 2008.

De maximumsnelheid is op diverse trajecten verhoogd naar 130 km/h. Op 49% van de autosnelwegen mag 130 gereden worden. De belangrijkste openstelling in 2014 was de verbrede A15 tussen het knooppunt Benelux en het knooppunt Vaanplein. In het laatste deel van 2014 namen de files licht toe ten opzichte van 2013. Het aantal trajecten waar de streefwaarde van maximaal 1,5 keer de reisduur bij 100 km/h niet gehaald wordt is gestegen van 10 naar 13. In 2008 ging het echter nog om 31 van dergelijke trajecten. De betrouwbaarheid van de reistijd in de spits is 94%, gelijk met 2013, maar hoger dan 2008, toen dit 80% was.


2 februari 2015

I-4.svg

I-4 Ultimate

In Orlando, Florida is op 1 februari het megaproject 'I-4 Ultimate' begonnen. Met het project wordt de Interstate 4 grondig gemoderniseerd door Orlando. Over een lengte van 34 kilometer wordt de snelweg verbreed en voorzien van express lanes waarvoor tol betaald moet worden. De snelweg wordt feitelijk geheel opnieuw aangelegd. In totaal worden 15 aansluitingen opnieuw aangelegd. 13 bruggen worden verbreed, 74 vervangen en 53 toegevoegd. In totaal wordt gewerkt aan 140 kunstwerken. Het project kost $ 2.3 miljard en duurt tot 2020.

Express lanes zijn in Florida niet nieuw, in Miami zijn sinds 2008 express lanes op de I-95 en sinds 2014 op de I-595. Express lanes zijn sterk in opkomst in de Verenigde Staten. De traditionele autobelastingen (met name de brandstofaccijns) is niet voldoende om grote projecten van te bekostigen. Als alternatief worden grote verbredingsprojecten uitgevoerd met tolstroken, zodat automobilisten de keuze hebben om files te vermijden door tol te betalen. In de meeste gevallen blijft de voormalige capaciteit van de general purpose lanes ook na verbreding beschikbaar zonder tolheffing. Wel wordt in de meeste gevallen de HOV lane (carpoolstrook) een tolstrook. Carpoolen is een dalende trend in de Verenigde Staten, slechts in enkele gebieden wordt er intensief gebruik gemaakt van de HOV lanes.

Januari 2015

5 januari 2015

Flag of the People's Republic of China.svg

China

Traditioneel heeft China aan het einde van het jaar een groot aantal nieuwe expressways geopend. In de 10 dagen tussen 24 december 2014 en 3 januari 2015 is ruim 2.300 kilometer nieuwe autosnelweg in gebruik genomen. In diverse provincies openden meerdere expressways tegelijkertijd voor het verkeer. Belangrijke openstellingen voor doorgaand verkeer waren een nieuw tracé van de Jinghu Expressway (G2) in de provincie Shandong, een nieuwe route van de Jingtai Expressway (G3) ten zuiden van Beijing en de openstelling van het laatste deel van de Hurong Expressway (G42) in Hubei, waarmee de snelweg van Shanghai naar Chengdu voltooid is.

Tevens openden tal van nieuwe snelwegen in de provincies Guangdong, Hubei, Hunan, Jiangxi en Shanxi. Zo is een belangrijk deel van de Zhusanjiao Ring Expressway (G94) aan de noordwestkant van Guangzhou geopend. Deze snelweg zal één van de langste ringwegen ter wereld vormen rond de Pearl River Delta. De ontwikkeling van het Chinese snelwegennet gaat in hoog tempo, alhoewel alle grote steden inmiddels onderling per expressway verbonden zijn, wordt nog stevig doorgebouwd aan het Chinese snelwegennet. In 2014 is ruim 6.000 kilometer nieuwe snelweg opengesteld. Het gaat dan vooral om lastige routes door de bergen van zuid-China en het centrale deel van China. Expressways in dit gebied worden gekenmerkt door grote aantallen tunnels en bruggen.


2014

December 2014

18 december 2014

NLN031.svg

Haak om Leeuwarden

Rond Leeuwarden is de N31 Haak om Leeuwarden opengesteld. Het betreft 8 kilometer nieuwe dubbelbaans autoweg met ongelijkvloerse aansluitingen en een maximumsnelheid van 100 km/h. Tevens is het knooppunt Werpsterhoek in gebruik genomen, evenals het Aquaduct Richard Hageman. Ook opent de Westelijke Invalsweg, waar het Margaretha Zelle Akwadukt is gelegen. Met de openstelling van de Haak om Leeuwarden hoeft doorgaand verkeer niet meer door Leeuwarden. Tevens kan bestemmingsverkeer naar Leeuwarden via snellere routes rijden.

Verkeer met een bestemming in Leeuwarden maakte oorspronkelijk voornamelijk gebruik van de N31 via Goutum. Tegenwoordig is deze verbinding omgebouwd tot de Overijsselselaan met een maximumsnelheid van 50 km/h. Deze verbinding wordt van de 4 toegangswegen naar Leeuwarden als de meest secundaire beschouwd, alhoewel hij nog steeds min of meer in het verlengde van de A32 uit Heerenveen ligt. Het oosten van Leeuwarden is bereikbaar via de aansluiting Leeuwarden-Oost via de Drachtsterweg, waar momenteel een aquaduct wordt aangelegd. Het westen en centrum van Leeuwarden kan bereikt worden via de aansluiting Leeuwarden via de Westelijke Invalsweg. Het noordwesten en noorden van Leeuwarden kan bereikt worden via de aansluiting Leeuwarden-Noord en de Noordwestelijke invalsweg. Verkeer met een bestemming ten noorden van Leeuwarden kan rijden via de N398, een recent opengestelde verbinding naar Stiens.


17 december 2014

Flag of Finland.svg

Finland

In Finland opent 15 kilometer van de valtatie 7 als autosnelweg (moottoritie) rond het stadje Hamina in het zuidoosten van het land. Hiermee is de snelweg tussen Helsinki en Hamina voltooid. De laatste jaren is flink ingezet om de vt. 7 (E18) te vervangen door een nieuwe autosnelweg, grote delen zijn in 2013-2014 opengesteld. Het is nog gepland om tussen 2015 en 2020 het ontbrekende deel van de snelweg tussen Hamina en de Russische grens bij Vaalimaa aan te leggen. Aan Russische zijde is ook de aanleg van een snelweg tot Sankt-Petersburg gepland. Rond 2020 zal het dan mogelijk zijn om ononderbroken over autosnelwegen van Helsinki naar Moskou te rijden.

2014 was een goed jaar voor de ontwikkeling van het Finse snelwegennet, in totaal is 53 kilometer nieuwe autosnelweg opengesteld, het hoogste aantal sinds 1992. Het Finse snelwegennet is relatief laat aangelegd, grote delen van het snelwegennet kwamen pas na 1990 tot stand, waar vergelijkbare landen hun snelwegennet toen al grotendeels voltooid hadden.


14 december 2014

I-95.svg

I-95 Express Lanes, Virginia

Vlak na de opening van de express lanes op de I-95 in Maryland openen ook tolstroken op de Interstate 95 in Virginia, vanaf Garrisonville tot het Springfield Interchange nabij Washington, D.C. Dit is een wisselbaan met 2 tot 3 rijstroken over een lengte van 45 kilometer, de langste wisselbaan ter wereld. Hiervan heeft 23 kilometer 3 rijstroken tot aan Prince William Parkway, en 2 rijstroken ten zuiden daarvan tot Garrisonville Road. De tolheffing is dynamisch en gebaseerd op actuele verkeersdrukte. Daardoor kan altijd een free-flow verkeersafwikkeling gegarandeerd worden. De verwachting is dat de toltarieven in de spits kunnen oplopen tot 80 cent per mijl, wat betekent dat de gehele trip meer dan $ 20 kan kosten. Relatief weinig weggebruikers zullen naar verwachting van de volledige lengte van de express lanes gebruik gaan maken. De wisselbaan zal 's ochtends richting Washington ingezet worden, en 's avonds richting Richmond.


6 december 2014

I-95.svg

I-95 Express Lanes, Maryland

In de Amerikaanse staat Maryland openen de eerste express lanes van de staat, een 13 kilometer lang traject ten noordoosten van Baltimore is verbreed van 2x4 rijstroken naar 4+2+2+4 rijstroken, waarbij op de express lanes in het midden tol betaald moet worden. De tolheffing is volledig elektronisch, met E-ZPass. De aanleg van de express lanes duurde langer dan gebruikelijk, de aanleg begon reeds in 2006, en in 2009 was het eerste deel al praktisch gereed, maar de aansluitende delen nog niet. Pas in 2014 kwam de eerste fase geheel gereed.

De tol is variabel, maar wel vastgesteld per periode (spits, dal & nacht), in tegenstelling tot sommige andere express lanes in de Verenigde Staten waar deze afhankelijk is van het actuele verkeersaanbod. Voertuigen zonder een E-ZPass betalen een hoger tarief en krijgen de rekening thuisgestuurd. Het is het eerste grote express lanes project van Maryland, maar net over de grens in Virginia bestaan al langer express lanes op de I-495 en openen in december 2014 ook express lanes op de I-95 ten zuiden van Washington, D.C.

November 2014

30 november 2014

E20 SE.svg

Norra länken, Stockholm

In de Zweedse hoofdstad Stockholm opent norra länken (de noordelijke verbinding) voor het verkeer, onderdeel van de E20. Norra länken was het grootste tunnelbouwproject in Noord-Europa van de afgelopen jaren. Met de verbinding kan verkeer ondergronds vanaf de E4 tot de veerhaven van Stockholm, en naar Roslagsvägen, een verbinding naar de E18. De aanleg van het enorme tunnelproject viel samen met grootschalige stadsontwikkeling aan de noordkant van Stockholm. De aanleg kostte circa € 1,3 miljard en duurde 7 jaar. Het project is nog niet helemaal voltooid, begin 2015 opent ook een tunneldeel van de bestaande E4 dat op norra länken aansluit.


29 november 2014

S8-PL.svg

S8, Polen

In het midden van Polen is 34 kilometer van de S8 tussen Sieradz en Łask opengesteld voor het verkeer. Hiermee is de S8 doorgaand te berijden tussen Wrocław en Łódź, de derde en vierde stad van Polen. De S8 is in hoog tempo tussen beide steden aangelegd en is over bijna 200 kilometer lengte in 2 jaar tijd opengesteld. Het oostelijkste deel van de S8 tussen Rzgów en de A1 is ook gereed, maar kan pas opengesteld worden als de A1 langs de oostkant van Łódź ook gereed is, vermoedelijk in de zomer van 2016. Daarna zal verkeer ook snel vanaf Warszawa naar Wrocław kunnen rijden via de A2, A1 en S8.


28 november 2014

M11 RUS.svg

M11, Rusland

In het westen van Rusland is de eerste 72 kilometer van de tolweg M11 opengesteld in het oblast Tver. De M11 is de nieuwe tolweg van Moskva (Moskou) naar Sankt-Petersburg. De M11 loopt rond de stad Vyshny Volochyok, op vrij grote afstand door dichte bossen. De M11 telt in deze regio 2x2 rijstroken, omdat het ver van grote steden verloopt. In 2018 moet de gehele M11 als tolweg voltooid zijn tussen Moskva en Sankt-Petersburg.


24 november 2014

NLA004.svg

A4 Steenbergen

In de provincie Noord-Brabant is de A4 rond Steenbergen opengesteld voor het verkeer, een 13 kilometer lange nieuwe autosnelweg tussen de aansluiting Dinteloord en de tijdelijke afrit Klutsdorp, die daarmee ook opgeheven is. De A4 is nu doorgaand te berijden in het westen van Noord-Brabant. Onderdeel van de autosnelweg is het eerste aquaduct van de provincie, het aquaduct Steenbergen aan Zee. De nieuwe autosnelweg telt 2x2 rijstroken en heeft een maximumsnelheid van 120 km/h.

Reeds in 1971 werd een tracébesluit genomen om de rijksweg 19 aan te leggen tussen Dinteloord en de grens met België. De aanleg van dit specifieke deel rond Steenbergen zou echter nog meer dan 40 jaar op zich laten wachten. In 1998 is een nieuw tracébesluit genomen voor de A4 langs Steenbergen, dat in 2001 echter deels door de Raad van State vernietigd werd. Het zuidelijke deel kon wel aangelegd worden, maar niet het deel rond Steenbergen zelf, specifiek de oostelijke ligging van de A4 rond Steenbergen. In 2011 is een nieuw tracébesluit genomen voor een 2 kilometer langer tracé westelijk rond Steenbergen, met een aquaduct. Dit tracébesluit werd in maart 2012 onherroepelijk na een uitspraak van de Raad van State, waarna de snelweg in 2,5 jaar tijd is aangelegd en uiteindelijk op 24 november 2014 is opengesteld voor het verkeer.


14 november 2014

Aciliu Viaduct 2014.jpg

Roemenië

In Roemenië opent 22 kilometer van de A1 tussen Săliște en Cunța voor het verkeer. Dit is de laatste schakel van de A1 tussen Sibiu en Deva, waarmee de autostradă over 130 kilometer doorgaand te berijden is. Het opengestelde deel omvat het grootste viaduct van het land, het bijna 1 kilometer lange en 77 meter hoge Aciliu Viaduct.

De aanleg van de A1 heeft prioriteit in Roemenië, het is de bedoeling dat de A1 rond 2016-2017 gereed is vanaf Sibiu tot de grens met Hongarije. Het deel tussen Pitești en Sibiu zal pas later worden aangelegd, de kosten van de kruising door de Karpaten liggen hoog en de prioriteit gaat momenteel uit naar de kruising van de Karpaten van de A3 tussen Ploiești en Brașov. Tegelijkertijd is de toekomst van de A3 in het noordwesten van Roemenië ongewis. In 2004 begon de aanleg van de A3 tussen Cluj-Napoca en de Hongaarse grens bij Oradea, maar na 10 jaar is nog geen enkel deel voltooid.


7 november 2014

Flag of Poland.svg

Polen

In Polen is tussen 15 oktober en 7 november 120 kilometer nieuwe autosnelweg opengesteld. Dit was de eindspurt van de wegenbouw voordat de winter invalt, een periode waarin vaak nieuwe wegen worden opengesteld. Eind 2014 moet nog zo'n 40 kilometer snelweg worden geopend, maar daarna ligt het tempo van openstellingen lager in 2015 en 2016. In het wegenbouwprogramma 2014-2020 is voorzien dat 1.968 kilometer snelweg wordt aangelegd, dat grotendeels tussen 2017 en 2020 wordt opengesteld. De investeringen in het Poolse rijkswegennet (autostrada, droga ekspresowa en droga krajowa) in die periode bedragen € 22 miljard.

Recente openstellingen;

# traject lengte openstelling
S61-PL.svg Raczki - Suwałki 13 km 07-11-2014
S69-PL.svg Bielsko-Biała - Buczkowice 6 km 06-11-2014
DW902-PL.svg Gliwice - Zabrze 3 km 05-11-2014
S12-PL.svgS17-PL.svgS19-PL.svg Lublin 10 km 31-10-2014
A4-PL.svg Tarnów - Dębica 35 km 30-10-2014
S8-PL.svg Wieluń - Sieradz 40 km 29-10-2014
S12-PL.svgS17-PL.svg Lublin 13 km 15-10-2014

Oktober 2014

30 oktober 2014

BAB4.png

In de Duitse staat Thüringen opent de eerste buis van de 3.072 meter lange Jagdbergtunnel ten westen van Jena voor het verkeer, onderdeel van de A4. Op 18 november 2014 opent de tweede buis, waarmee de integrale verbreding van de A4 tussen Eisenach en Dresden voltooid is. De Autobahn is hier over een lengte van 278 kilometer naar 2x3 rijstroken verbreed. De Jagdbergtunnel is de op drie na langste tunnel in Duitsland en de langste met 2x3 rijstroken.

De integrale verbreding van de A4 tussen Eisenach en Dresden duurde in totaal 18 jaar en kostte in totaal € 3,5 miljard. Zoals wel vaker in Duitsland wegen de laatste loodjes het zwaarst, het gros van de snelweg is in de periode 1996-2006 verbreed, maar de laatste 4 trajecten duurden nog eens 8 jaar. In 2008 kwam de verbreding door Jena zelf gereed, en in 2010 het traject bij Schmölln, evenals het nieuwe tracé rond Eisenach. Uiteindelijk opent nu de Jagdbergtunnel en 11 kilometer nieuw tracé van de A4. De openstelling is ruim twee jaar vertraagd. De tunnel is uiteindelijk in 6 jaar tijd aangelegd tussen september 2008 en november 2014.


29 oktober 2014

A9 FR.svg

In het zuiden van Frankrijk is begonnen met de aanleg van de nieuwe A9 rond de stad Montpellier. Het project omvat 25 kilometer autoroute, waarvan 12 kilometer nieuw tracé en voor de rest aanpassingen van het bestaande tracé. De nieuwe route krijgt 2x3 rijstroken en maakt het mogelijk om binnen het gesloten tolsysteem de stad te omzeilen. Het bestaande deel ten westen en oosten van Montpellier wordt verdubbeld van 2x3 naar 4x3 rijstroken, waarmee het één van de breedste snelwegen van Frankrijk wordt. Het project kost € 800 miljoen en moet eind 2017 gereed zijn.


24 oktober 2014

New Jersey Turnpike Shield.svg

In de Amerikaanse staat New Jersey opent de verlengde parallelstructuur van de New Jersey Turnpike. De tolweg is tussen Exit 6 en Exit 9 van 2x3 naar 4x3 rijstroken verdubbeld. De parallelstructuur is hiermee 120 kilometer lang. Dit is de langste parallelstructuur ter wereld. Het is tevens het langste 12-strooks deel ter wereld. De parallelstructuur begint net ten zuiden van het knooppunt met de I-276 ten zuiden van Trenton en loopt door tot op de Trans-Manhattan Expressway in New York City. De parallelstructuur wordt in de toekomst geheel onderdeel van de Interstate 95. De verdubbeling duurde 5 jaar en kostte $ 2,5 miljard.


10 oktober 2014

Québec

Quebec.png

In de Canadese provincie Québec is de afgelopen tijd een aantal nieuwe stukken autoroute in gebruik genomen. In totaal zijn in september en oktober 2014 5 nieuwe trajecten opengesteld, namelijk de A5 tot Wakefield, de A35 ten zuiden van Saint-Jean-sur-Richelieu, de A73 bij Saint-Joseph-de-Beauce en twee delen van de A85 bij Dégelis. In totaal is 50 kilometer nieuwe autoroute in gebruik genomen.

De aanleg van autoroutes in Québec is niet zo vanzelfsprekend meer. Québec heeft het overgrote deel van zijn autoroutes in de jaren '60-70 opengesteld, maar de laatste 40 jaar zijn nog maar weinig nieuwe stukken autoroute geopend. Het netwerk heeft daardoor nog redelijk veel ontbrekende schakels, met name op verbindingen naar New Brunswick en de Verenigde Staten. De A35 is de route van Boston naar Montréal, maar heeft in Québec nog een ontbrekende schakel. De A85 is de route naar de provincie New Brunswick en is de enige doorgaande route naar de 'maritime provinces' in het oosten van Canada. Daarentegen hebben de grootstedelijke gebieden van Montréal en Québec (City) wel een vrij uitgebreid snelwegennet, dat veel dichter is dan andere grote Canadese steden.


4 oktober 2014

North Tarrant Express

I-820.svg

In Fort Worth, Texas is het megaproject 'North Tarrant Express' afgerond. Met het project is 18 kilometer van de Interstate 820 en de State Highway 121 verbreed in Tarrant County. Het verbrede deel loopt vanaf de I-35W in Fort Worth tot de SH 183 in Euless. Deze corridor was oorspronkelijk één van de meest filegevoelige trajecten in de Verenigde Staten. Het deel dat over de I-820 loopt telde oorspronkelijk 2x2 rijstroken, het deel dat over de SH 121 loopt telde 2x3 rijstroken. Dit is volledig gereconstrueerd, het gehele traject telt 2x2 express lanes waarvoor tol betaald moet worden, met daarnaast nog 2 tot 4 tolvrije rijstroken per richting, plus frontage roads. Op het gehele traject is de capaciteit minimaal verdubbeld.

De uitbreiding was lastig omdat het in bestaand stedelijk gebied uitgevoerd moest worden, met veel woonwijken in de directe omgeving. De I-820 in Fort Worth was oorspronkelijk vrij ruim aangelegd, zodat hier geen grootschalige uitkoop van woningen noodzakelijk was. Langs de SH 121 moest wel veel eerstelijnsbebouwing verwijderd worden. Het project kostte $ 2,5 miljard en duurde 4 jaar. Het was het tweede grote project met express lanes dat in de regio Dallas-Fort Worth gereed kwam. Bijna alle grote wegenprojecten in de regio hebben een tolcomponent om de aanleg te financieren.

September 2014

30 september 2014

China

Flag of the People's Republic of China.svg

In China is kort voor de nationale feestdag 774 kilometer nieuwe snelweg opengesteld. In China is het gebruikelijk om kort voor feestdagen of de jaarwisseling grote hoeveelheden nieuwe snelwegen in gebruik te stellen. Het gaat om diverse snelwegen in een aantal provincies. De langste openstelling is de 271 kilometer lange Guangle Expressway (G4W3) in de provincie Guangdong. Deze loopt parallel aan de oudere Jinggang'ao Expressway (G4) tussen Guangzhou en Lechang.

In China komt het regelmatig voor dat men niet alleen oudere snelwegen uit de jaren '90 verbreed, maar ook vervangt door parallelle snelwegen, die vaak een breder en optimaler alignement volgen. Het snelwegennet van China wordt daardoor steeds dichter, met name rondom de grootstedelijke gebieden. Op diverse corridors worden parallelle snelwegen aangelegd, vaak met veel tunnels en bruggen.


22 september 2014

Verdubbeling N33

NLN033.svg

In de provincie Groningen is de verdubbeling van de N33 afgerond. In slechts 1,5 jaar tijd is 37 kilometer van de N33 verdubbeld naar 2x2 rijstroken. Tevens zijn twee nieuwe knooppunten gerealiseerd, het knooppunt Assen en het knooppunt Zuidbroek. Tevens is de N33 bij Veendam verlegd en is een tweede ophaalbrug over het Winschoterdiep aangelegd. De verdubbeling van de N33 was één van de snelste grote wegenprojecten in Nederland.

De oorspronkelijke N33 was een enkelbaans, ongelijkvloerse autoweg met een maximumsnelheid van 100 km/h. Door de verkeersdrukte, en met name het hoge aandeel vrachtverkeer was dit een onveilige weg. De verdubbeling van de N33 is daarom vooral een verkeersveiligheidsmaatregel, daarom is ervoor gekozen om de weg niet om te vormen tot A33, alhoewel diverse kunstwerken op de route wel een ruimtereservering hebben voor een vluchtstrook.

De provincie Groningen heeft de wens om de N33 ook verder noordelijk tot Delfzijl te verdubbelen naar 2x2 rijstroken. Vanwege de beduidend lagere verkeersintensiteiten ten noorden van het knooppunt Zuidbroek heeft dit project geen prioriteit bij Rijkswaterstaat of het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het is wel mogelijk dat de verdubbeling hier als provinciaal project wordt uitgevoerd, ondanks dat de N33 een rijksweg is.

16 september 2014

Prinsjesdag

Het kabinet heeft de begroting voor 2015 gepresenteerd. De begroting van het Infrastructuurfonds voor 2015 bedraagt € 6,2 miljard, het laagste budget sinds 2005. De oorzaak hiervan is te vinden in het lente-akkoord van 2012, toen besloten is om het infrafonds te korten. Het budget voor het hoofdwegennet is met € 2,3 miljard het laagste in jaren, en een flinke daling ten opzichte van de € 2,8 miljard in 2014 en 2013. Desondanks omvat het infrafonds geen nieuwe bezuinigingen, en is het MIRT niet wezenlijk aangepast ten opzichte van 2014. Voor enkele projecten geldt dat de financiering pas vanaf 2023 beschikbaar komt, maar dat deze projecten toch eerder uitgevoerd kunnen worden dankzij voorfinanciering door de provincies.


11 september 2014

A27-A1 Utrecht - Amersfoort

Het tracébesluit voor de verbreding van de A27 en A1 tussen de aansluiting Utrecht-Noord en de aansluiting Bunschoten is ter inzage gelegd. De A27 zal tussen Utrecht-Noord en het knooppunt Eemnes naar 2x3 rijstroken verbreed worden, met een ruimtereservering voor een eventuele latere vierde rijstrook. De A1 zal tussen het knooppunt Eemnes en Bunschoten naar 2x4 rijstroken verbreed worden, een verdubbeling van de capaciteit. Het knooppunt Eemnes wordt niet wezenlijk gewijzigd, er komt alleen een tweestrooks verbindingsweg van de A27 naar A1 richting Amersfoort.

Op de A27 komt ook een korte spitsstrook tussen Utrecht-Noord en de aansluiting Bilthoven. Deze fungeert feitelijk als een extra weefstrook in de avondspits. Een permanente vierde rijstrook zou een stuk duurder uitvallen omdat dan de aansluiting Utrecht-Noord anders vormgegeven moet worden, en de verzorgingsplaats Voordaan verplaatst moeten worden.

Het project eindigt bij de aansluiting Bunschoten. De verdere verbreding naar het knooppunt Hoevelaken, en verder richting Barneveld zal als een apart project uitgevoerd worden, wat de reconstructie van het knooppunt Hoevelaken omvat. Omdat dit project nog enige tijd op zich laat wachten moet in 2015 de zuidbaan van de A1 richting Hoevelaken al verbreed worden naar 3 rijstroken, zodat er geen abrupte overgang van 4 naar 2 rijstroken ontstaat bij de aansluiting Bunschoten.

De uitvoering van de verbreding van de A27-A1 zal ongeveer 3 jaar duren en in de periode 2016-2018 uitgevoerd worden.

Augustus 2014

19 augustus 2014

Förbifart Stockholm

E4 SE.svg

In Zweden is op 19 augustus een ceremonie gehouden voor de start van de aanleg van het megaproject Förbifart Stockholm, waarbij de E4 westelijk van Stockholm omgelegd wordt. De bypass komt grotendeels ondergronds te liggen, de tunnel förbifart Stockholm is met 16,5 kilometer de langste en krijgt 2x3 rijstroken. Het wordt één van de langste tweebuizige tunnels van de wereld, en de langste met 2x3 rijstroken. Het gehele project kost circa € 3,2 miljard en is het grootste wegenproject uit de Zweedse geschiedenis.

Stockholm is de grootste stad van Scandinavië, gelegen op een serie eilanden. In de jaren '60 is Essingeleden aangelegd, oorspronkelijk bedoeld als het westelijke deel van de ringweg rond het centrum. Omdat een westelijke bypass uitbleef, werd al het doorgaande verkeer in de regio Stockholm over Essingeleden afgewikkeld, die erg filegevoelig werd, en de drukste weg van Zweden is.

Het project wordt grotendeels gefinancierd vanuit de congestieheffing in Stockholm, alhoewel op de förbifart zelf geen tolheffing gepland is.

14 augustus 2014

Polen

Flag of Poland.svg

In augustus wordt in Polen voor 10 miljard złoty (€ 2,4 miljard) aan nieuwe snelwegen in de markt gezet voor aanbesteding. Het grootste deel gaat op aan de aanleg van het oostelijke deel van de S2 door Warszawa (Warschau), dat € 1,6 miljard kost. Dit is het duurste wegenproject van Polen, met een stedelijke tunnel, een brug over de rivier de Wisła en een viaductsnelweg over een natuurpark in het oosten van de stad.

Ook wordt begonnen met de realisatie van de ontbrekende delen van de S6 tussen Goleniów en Koszalin in Zachodniopomorskie. In totaal wordt in de maand augustus 117 kilometer van de S6 in de markt gezet voor aanbesteding. Tevens wordt 36 kilometer van de S3 tussen Legnica en Bolków in het zuidwesten van het land in de markt gezet. Tevens worden in augustus de bypasses van Wałcz (S10) en Szczecinek (S11) in de markt gezet.


3 augustus 2014

Southern Expressway

Southern Expressway.jpg

In Adelaide, Australië komt op 3 augustus 's werelds enige wisselsnelweg ten einde. Tussen 2012 en 2014 is de Southern Expressway verdubbeld, zodat verkeer tegelijkertijd in beide richtingen van de snelweg gebruik kan maken. De Southern Expressway was de enige snelweg ter wereld die in zijn geheel als wisselbaan werd ingezet, richting het centrum in de ochtend en richting het zuiden in de middag en avond. De verdubbeling kostte $ 407 miljoen, en de snelweg telt sindsdien 2 tot 4 rijstroken per richting.

Verkeer dat tegen de spits in rijdt moest gebruik maken van de Main South Road, de drukste weg van Adelaide. Verkeer naar de zuidelijke suburbs moest een groot aantal verkeerslichten passeren. Met het verdubbelen van de Southern Expressway wordt de reistijd voor tegenspits-verkeer fors verminderd, tevens neemt de verkeersdruk op de Main South Road sterk af.

Adelaide is een grote stad, maar heeft een ondermaatse verkeersinfrastructuur, met name vanwege de afwezigheid van een snelwegennet, de snelwegen die er zijn eindigen allemaal aan de rand van de stad, zodat zowel bestemmingsverkeer als doorgaand verkeer over het onderliggend wegennet moet rijden. Dit leidt tot een hoge verkeersdruk op wegen die niet bedoeld zijn voor een dergelijke verkeersfunctie. Dit is in veel Australische steden een probleem.

3 augustus 2014

Port of Miami Tunnel

In Miami, Florida opent de Port of Miami Tunnel voor het verkeer. De 1.200 meter lange tunnel, die de haven van Miami met de Interstate 395 verbindt, ontlast het centrum van Miami van met name vrachtverkeer van en naar de haven. De haven van Miami is gebouwd op een eiland dat alleen via het centrum van Miami te bereiken was, via Biscayne Boulevard. De Port of Miami Tunnel is een onderzeetunnel en tweebuizige boortunnel. De aanleg duurde 5 jaar en kostte $ 663 miljoen. Het is een PPS-contract met een vergoeding op basis van beschikbaarheid.

Juli 2014

21 juli 2014

Tweede Coentunnel wisselbuis 23-10-2012.jpg

Coentunnel

Op maandagochtend 21 juli 2014 opent de Coentunnel van de A10 in Amsterdam voor het verkeer met de volledige capaciteit van 8 rijstroken, na een ruim 100 uur durende afsluiting om de tijdelijke situatie om te vormen tot de permanente verkeerssituatie. Het verkeer door de Coentunnel heeft nu 8 in plaats van 4 rijstroken beschikbaar, waarvan er 2 rijstroken een wisselbaan zijn, zodat de spitsrichting 5 in plaats van 2 rijstroken heeft.

De oorspronkelijke Coentunnel is in 1966 opengesteld met 2x2 rijstroken en was het eerste deel van de A10 rond Amsterdam. Het verkeer nam snel toe en reeds in de jaren '80 was de tunnel overbelast. Tussen 2009 en 2013 is daarom een tweede Coentunnel aangelegd, ten oosten van de bestaande tunnel. Omdat alleen een extra Coentunnel niet voldoende was, is ook de Westrandweg aangelegd, onderdeel van de A5, zodat doorgaand verkeer westelijk rond Amsterdam kan rijden. In 2013-2014 is de bestaande tunnel gerenoveerd.

De festiviteiten met een officiële opening door minister Schultz zijn echter afgelast in verband met de vliegramp in Oekraïne, waarbij 193 Nederlanders om het leven kwamen. De tunnel is zonder ceremonie opengesteld voor het verkeer. Het project Coentunnel was de tweede grote uitbreiding van een bestaande tunnel in Nederland, nadat in 2002 de Beneluxtunnel in Rotterdam is uitgebreid.


3 juli 2014

São Paulo

Flag of Brazil.svg

Op 3 juli is het oostelijk deel van de ringweg van de stad São Paulo in Brazilië opengesteld. Het gaat om een 38 kilometer lang deel van de SP-021, beter bekend als de Rodoanel Mário Covas. De ring van São Paulo heeft bijna alleen maar knooppunten met andere snelwegen, aansluitingen naar het stadswegennet is er amper. De snelweg moet snel verkeer rond São Paulo mogelijk maken, en de extreem drukke SP-015 (Marginal Tietê) door de stad ontlasten. Momenteel is de ring van São Paulo 124 kilometer lang, en voor driekwart voltooid. De geplande lengte is 175 kilometer, en het laatste deel, de noordring, is in aanleg en moet in 2016 worden opengesteld. São Paulo is dan de eerste grote stad in Zuid-Amerika met een volledige ringsnelweg.


1 juli 2014

maximumsnelheid

Speed limit 80 sign.svg

In de Verenigde Staten wordt de maximumsnelheid in de staat Wyoming op zo'n 800 kilometer Interstate Highway verhoogd naar 80 mph (130 km/h). Deze snelheidsverhoging is de volgende in een reeks verhogingen van de maximumsnelheid. Sinds 2011 is de maximumsnelheid in 11 staten verhoogd. Het aandeel staten waar 75 mph gereden mag worden neemt toe, de staat Maine was de eerste ten oosten van de Mississippi waar 75 mph gereden mocht worden. Tevens neemt het aantal staten waar slechts 65 mph gereden mag worden af. Deze liggen voornamelijk in het noordoosten van de Verenigde Staten, plus Wisconsin en Oregon.

In de Verenigde Staten wordt de maximumsnelheid per wegvak vastgesteld, wat betekent dat in sommige staten net zo hard op tweestrooks wegen gereden mag worden als op autosnelwegen. In Texas mag op veel tweestrooks wegen 75 mph (120 km/h) gereden worden. De maximumsnelheid kan verhoogd worden na goedkeuring van het parlement, de senaat en de gouverneur van een staat. De federale overheid (Washington) heeft hier geen zeggenschap (meer) over. Alhoewel de maximumsnelheid in veel staten verhoogd is, ketsen voorstellen soms ook af, zo haalde de gouverneur van de staat Florida recent een streep door een met meerderheid aangenomen wetsvoorstel om de maximumsnelheid te verhogen naar 75 mph.

Juni 2014

27 juni 2014

Noorwegen

Flag of Norway.svg

In Noorwegen opent een 17 kilometer lang nieuw tracé van de riksvei 7 tussen Sokna en Ørgenvika. Deze nieuwe weg is een tolweg en verkort de reistijd met ongeveer 20 kilometer en 20 minuten. Het is de meest recente in een aantal investeringen om van de Rv. 7 de dominante route van Oslo naar Bergen te maken. In 2013 opende de Hardangerbrug over het Hardangerfjord, waarmee de laatste veerdienst verdween, en met de opening van het nieuwe tracé tussen Sokna en Ørgenvika wordt de riksvei 7 nu duidelijk de kortste en snelste route tussen de twee grootste steden van Noorwegen.

De mogelijke routes tussen Oslo en Bergen is een belangrijk verkeersvraagstuk in Noorwegen. Alhoewel de hoeveelheid verkeer dat tussen beide steden rijdt gering is, is het wel van groot belang in de Noorse samenleving. Historisch gezien verliep het verkeer over de Bergense Koningsweg, die over het Filefjell loopt. Dit is de hedendaagse E16. Dit is echter wel de langste van de mogelijke routes tussen Oslo en Bergen. Andere opties verlopen tenminste deels via de E16 of Rv. 7. Er zijn circa 6 mogelijke routes tussen beide steden, die allemaal voor- en nadelen hebben.

Een belangrijk item in Noorwegen is de reistijd en de bereikbaarheid in de winter. In de winter valt in Noorwegen veel sneeuw, en de nabijheid van zee zorgt voor veel wind, zodat sommige bergpassen in de winter slecht of onberijdbaar zijn. De Rv. 7 verloopt over de 1.200 meter hoge Hardangervidda, een route van zo'n 70 kilometer over de onbeschutte hoogvlakte. Dit is veruit de snelste route in de zomer, maar verkeer heeft in de winter vaak de voorkeur over de route over het Filefjell via de E16. Daarom worden beide routes opgewaardeerd.


19 juni 2014

Knooppunt Beekbergen

Kreuz symbool.png

De minister heeft het ontwerp-tracébesluit vastgesteld voor de reconstructie van het knooppunt Beekbergen bij Apeldoorn. Op het knooppunt kruist de A1 de A50 via een traditioneel klaverblad. Omdat er een zware stroom (vracht)verkeer is vanaf Deventer richting Arnhem, voldoet de klaverlus niet meer. Hiervoor wordt een nieuwe, directere verbindingsboog aangelegd. Deze gaat eerst over de A1 heen, en maakt dan een scherpe bocht naar de A50, om dan onder de A1 door te gaan.

Tevens wordt de A1 voorzien van weefstroken tussen de aansluiting Apeldoorn-Zuid en het knooppunt Beekbergen. De kosten van project worden geraamd op € 36 miljoen, daarmee is het niet een heel ingrijpend wegenproject. De aanleg zal vermoedelijk in 2016 starten. Het project staat los van de verdere aanpak van de A1 tussen Apeldoorn en Hengelo.

Mei 2014

23 mei 2014

Los Angeles

I-405.svg

In Los Angeles opende op 23 mei een 16 kilometer lange HOV lane (carpoolstrook), vermoedelijk de duurste carpoolstrook ooit aangelegd. De extra rijstrook kostte ruim $ 1 miljard en is alleen richting noorden, vanaf de Interstate 10 tot de US 101. De I-405 gaat hier over de Sepulveda Pass, een lage bergpas tussen de kust en de San Fernando Valley.

De I-405 heeft nu doorgaand 2x6 rijstroken over Sepulveda Pass. Met 320.000 voertuigen per dag is het één van de drukste en meest filegevoelige stukken snelweg van California. In Los Angeles zijn op de meeste freeways HOV lanes voorhanden, die samen het Los Angeles HOV system vormen. Carpoolen wordt veel gepromoot in California, geen enkel stedelijk gebied heeft zoveel kilometer carpoolstroken als de regio Los Angeles. Desondanks zijn er ook punten van kritiek, zo zijn carpoolstroken bedoeld om carpoolen te bevorderen, en dus het aantal voertuigen op de weg te verminderen. Uit studies blijkt echter dat 50% van de carpoolers gezinsleden zijn die anders ook samen zouden reizen, waardoor het aantal voertuigen niet verminderd wordt. In veel stedelijke gebieden zijn HOV lanes onderbenut met vaak slechts 1.000 voertuigen per spitsuur of minder. Daardoor worden er steeds meer HOV lanes omgevormd tot HOT lanes of express lanes met tolheffing om de bestaande wegcapaciteit beter te benutten.


23 mei 2014

Polen

A1-PL.svg

Op vrijdag 23 mei opende in het zuiden van Polen de laatste 8 kilometer van de A1 tussen Świerklany en Mszana. Hiermee is de A1 doorgaand te berijden vanaf Gliwice tot de Tsjechische grens. Het centrale kunstwerk van dit deel is de brug van Mszana, een in een bocht gelegen extradosed bridge. De aanleg van deze brug heeft tot veel vertraging geleid en het project is drie keer aanbesteed.

In Polen wordt veel waarde gehecht aan de esthetiek van kunstwerken, zoals bruggen en viaducten. Dit komt vooruit uit de communistische periode, toen veel grauwe betonnen flats zijn gebouwd. Om dit beeld te veranderen heeft de Poolse overheid gekozen om verschillende brugtypen toe te passen, zoals boogbruggen, tuibruggen en extradosed bruggen, vaak in diverse felle kleuren geschilderd. Bij Mszana is gekozen om een in een bocht gelegen extradosed bridge toe te passen.

Extradosed bridges worden niet op grote schaal toegepast, maar zijn wel een beproeft ontwerp. De brug van Mszana was wel extra complex omdat het in een bocht is gelegen. De aanleg van de brug begon in 2009 en was gepland om in 2011 voltooid te zijn. De aanleg werd uitgevoerd door het Oostenrijkse bouwbedrijf Alpine Bau, dat na 2010 in de problemen raakte omdat het te laag inschreef op projecten. Ook bij de brug van Mszana verliep de bouw bijzonder traag, die het bedrijf bovendien "onbouwbaar" noemde. In 2012 heeft de Poolse wegbeheerder GDDKiA de contracten geannuleerd vanwege te geringe voortgang bij de werkzaamheden. Door extreem laag in te schrijven won Alpine Bau de heraanbesteding, maar ook onder streng toezicht ging het fout, en Alpine Bau ging in 2013 failliet. Dit was het grootste faillissement uit de na-oorlogse geschiedenis van Oostenrijk. Het project is daarna voor de derde keer aanbesteed en daarna in vlot tempo voor op schema voltooid.


16 mei 2014

N201+

NLN201.svg

Met het openstellen van het Amstel Aquaduct bij Uithoorn is het project N201+ afgerond. Met het project is een omgelegde N201 gerealiseerd vanaf Hoofddorp tot ten oosten van Uithoorn, zodat verkeer niet meer door Schiphol-Rijk, Aalsmeer en Uithoorn hoeft. Het project N201+ is het grootste wegenproject dat ooit door een Nederlandse provincie is uitgevoerd. Het project kostte € 650 miljoen.

De uitvoering van het project N201+ begon in 2006 en ging in 2007 grootschalig van start met de bouw van de Waterwolftunnel. De tunnel opende op 22 april 2013 en is de eerste grote tunnel in het beheer van de provincie Noord-Holland. Op 15 december 2013 volgde een tweede belangrijke openstelling, namelijk de nieuwe aansluiting Hoofddorp van de A4 en de omlegging Schiphol-Rijk. Op 16 mei 2014 volgde dan de openstelling van het Amstel Aquaduct, waarmee het project voltooid was.

De N201 is grotendeels met minimaal 2x2 rijstroken uitgerust: enkel het oostelijkste deel rond Uithoorn, inclusief het Amstel Aquaduct, telt 1x2 rijstroken. De N201 is niet volledig ongelijkvloers, er zijn enkele verkeerslichten, maar er zijn ook flyovers en ongelijkvloerse aansluitingen gerealiseerd. De oude N201 door Aalsmeer is in 2013 omgenummerd naar de N196.


11 mei 2014

Chisholm Trail Parkway

Chisholm Trail Parkway.svg

In de Amerikaanse staat Texas opent de Chisholm Trail Parkway, een 44 kilometer lange tolweg in de agglomeratie Dallas-Fort Worth (DFW). De snelweg loopt vanaf het centrum van de stad Fort Worth tot aan de plaats Cleburne. De tolweg loopt op enige afstand parallel aan de Interstate 35W. De tolweg is in het beheer van de North Texas Tollway Authority (NTTA). Het is de eerste tolweg in het westen van de regio DFW. De tolweg is volledig elektronisch met electronic toll collection.

De verwachting is dat de Chisholm Trail Parkway meer groei naar deze regio brengt. In de afgelopen decennia was de groei van de regio DFW vooral naar het noorden toe, met name in Collin County, alhoewel de andere counties ook sterk groeien. Tarrant County, waarin de stad Fort Worth is gelegen, groeide de afgelopen 50 jaar van 538.000 naar 1.912.000 inwoners. De verwachting is dat de tolweg ook meer groei in Johnson County (150.000 inwoners) zal brengen. Johnson County ligt nog in de periferie van de regio DFW en groeit nog niet zo snel. Bovendien is er nog weinig werkgelegenheid.


5 mei 2014

Ethiopië

Flag of Ethiopia.svg

In Ethiopië is de eerste moderne expressway van het land opengesteld, de Addis Ababa - Nazret Expressway. De nieuwe autosnelweg verbindt de hoofdstad Addis Ababa met de stad Nazret (ook bekend als Adama) en is 80 kilometer lang. De snelweg is een tolweg en telt 2x3 rijstroken met volwaardige vluchtstroken en ongelijkvloerse aansluitingen. Het is één van de langste snelwegen in Afrika ten zuiden van de Sahara. De snelweg is met Chinese steun en door Chinese bedrijven aangelegd, en volgens Chinese ontwerpeisen aangelegd.

De economie en het inwonertal van Ethiopië groeien snel. Sinds circa 2007 wordt het wegennet van Ethiopië op grote schaal gerenoveerd, de belangrijkste hoofdwegen zijn inmiddels grotendeels geasfalteerd. Een probleem in de ontwikkeling van een wegennet is dat de bevolking van Ethiopië nog grotendeels op het platteland woont, de hoofdstad Addis Ababa is de enige grote stad met 3 miljoen inwoners. De tweede stad is Dire Dawa en telt slechts 274.000 inwoners. Ethiopië telt 93 miljoen inwoners. Het is de snelstgroeiende Afrikaanse economie die niet op olie is gebaseerd.

April 2014

30 april 2014

Polen

A1-PL.svg

In Polen is een nieuwe mijlpaal bereikt in de ontwikkeling van het snelwegennet, met de openstelling van een 20 kilometer lang deel van de A1 tussen Włocławek en Kowal. Het is nu mogelijk om ononderbroken vanaf de noordelijke havenstad Gdańsk naar Łódź te rijden. Łódź is de derde stad van Polen. Tevens is het mogelijk om vanaf Warszawa (Warschau) via Łódź naar Gdańsk te reizen. Steeds meer grote steden in Polen worden onderling via autosnelwegen verbonden.

Toen Polen 10 jaar geleden bij de Europese Unie kwam had het één van de minst ontwikkelde wegennetten van de EU, wat bovendien grotendeels in slechte staat was. Met name in de periode 2004-2012 is het wegennet sterk verbeterd, met de aanleg van honderden kilometers nieuwe snelweg en het renoveren van duizenden kilometers droga krajowa. Het grootste deel van het hoofdwegennet is thans in goede conditie. De lengte van het snelwegennet is sterk gegroeid van ongeveer 800 kilometer in 2004 naar meer dan 2.500 kilometer in 2014.

De bouwsnelheid van het snelwegennet blijft de komende jaren hoog. Nu de twee belangrijkste oost-westverbindingen (A2 en A4) grotendeels voltooid zijn, wordt ingezet op de noord-zuidverbindingen. De A1 is het verst gevorderd, en ook aan de S3 in west-Polen is de afgelopen jaren veel gebouwd. Later in 2014 moet ook Szczecin direct per snelweg met Warszawa verbonden zijn via de S3-A2. De aanleg van de S5 van Bydgoszcz via Poznań naar Wrocław krijgt de komende paar jaar prioriteit. De S7 van Gdańsk via Warszawa tot Kraków wordt wat gefragmenteerder aangelegd.


18 april 2014

A27 Lunetten - Hooipolder

NLA027.svg

De minister heeft de voorkeursvariant vastgesteld voor de aanpak van de A27 tussen Utrecht en Breda. Het betreft het traject vanaf de aansluiting Houten tot het knooppunt Hooipolder. Om dit traject volwaardig te verbreden zou meer dan € 1,6 miljard benodigd zijn, omdat de A27 vier grote oeververbindingen heeft. Er is echter slechts € 808 miljoen beschikbaar voor dit project, zodat het noodzakelijk was om flinke versoberingen door te voeren op het project. In de periode 2010-2013 zijn diverse alternatieven bekeken.

Uiteindelijk is gekozen om wel het gehele traject aan te pakken om bottlenecks te voorkomen, maar gezien het lage budget is een groot deel alleen als spitsstrook gepland. De grootste aanpassing is de aanleg van een tweede Merwedebrug bij Gorinchem. Het uiteindelijke resultaat is een A27 die minimaal 3 rijstroken per richting in de spits heeft. Om te voorkomen dat meerdere grote bruggen vervangen moeten worden is gekozen om de A27 te voorzien van zoveel mogelijk rijstroken als op de bruggen past.

Richting Breda komen 4 rijstroken tussen Houten en het knooppunt Everdingen, 2 rijstroken en spitsstroken tot aan het tankstation Scheiwijk, 4 rijstroken verder tot Werkendam en daarna 2 rijstroken en spitsstroken tot aan het knooppunt Hooipolder. In de richting van Utrecht komen 2 rijstroken en spitsstroken vanaf Hooipolder tot Werkendam, 3 rijstroken tot tankstation Scheiwijk en 2 rijstroken en spitsstroken verder tot Houten. Het knooppunt Hooipolder wordt voorzien van een verbindingsboog van west naar noord en er komt een nieuwe aansluiting Gorinchem-Noord.

Een ontwerp-tracébesluit staat voor 2016 op de planning, gevolgd door een definitief tracébesluit in 2017. De werkzaamheden moeten dan in 2019 beginnen.


1 april 2014

Tolheffing

Flag of the United Kingdom.svg

Vanaf 1 april 2014 moeten vrachtwagenchauffeurs in het Verenigd Koninkrijk de HGV road user levy betalen, een wegenbelasting die vergelijkbaar is met het eurovignet. De tarieven voor een zware vrachtwagen variëren van 10 GBP per dag tot 1000 GBP per jaar. De tarieven zijn niet gebaseerd op gereden afstand, daarom wordt het als een belasting en niet als tol betiteld.

Feitelijk is de belasting ingevoerd om ervoor te zorgen dat buitenlandse vrachtwagenchauffeurs ook belasting betalen in het Verenigd Koninkrijk. In de Britse transportindustrie werd al langere tijd ingezet op tolheffing op buitenlandse vrachtwagenchauffeurs, omdat Britse chauffeurs in het buitenland ook tol moeten betalen. Verwacht wordt dat de belasting een 20 miljoen pond per jaar oplevert.

Het Verenigd Koninkrijk was één van de laatste Europese landen waar geen vorm van tolheffing of belasting voor buitenlandse vrachtwagenchauffeurs was. Alleen in Finland, Estland en Letland hoeven buitenlandse chauffeurs momenteel geen tol te betalen. In Nederland moeten buitenlandse chauffeurs via het eurovignet de wegenbelasting afdragen.

Maart 2014

28 maart 2014

A1 Bunschoten - Hoevelaken

NLA001.svg

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is gepubliceerd van het beter benutten-project A1 Bunschoten - Hoevelaken. Het project voorziet de verbreding van de zuidbaan van de A1 tussen de aansluiting Bunschoten en het knooppunt Hoevelaken naar 3 rijstroken. Het viaduct over de spoorlijn Zwolle - Amersfoort wordt daarbij vervangen door een nieuw viaduct, dat is ontworpen op 4 rijstroken en een vluchtstrook. Op die manier hoeft het viaduct na 2018 niet nog eens aangepast worden voor de reconstructie van het knooppunt Hoevelaken.

Gepland is om eind 2014 te beginnen met de verbreding van de zuidbaan van de A1, dat tot begin 2016 duurt. Het vervangen van het spoorviaduct kost het meeste tijd. Bovendien hoeft men voor het vervangen van het viaduct over het spoor niet te wachten op het afronden van de verkorte tracéwetprocedure. De verbreding wordt mede uitgevoerd in anticipatie van de verbreding van de A1 tussen het knooppunt Eemnes en Bunschoten naar 2x4 rijstroken, die in 2018 afgerond moet zijn. Anders zou het traject Bunschoten - Hoevelaken een bottleneck blijven totdat de reconstructie van het knooppunt Hoevelaken in 2022 is afgerond.


26 maart 2014

I-595 Express Lanes

I-595.svg

In South Florida, in de regio Miami, opent vandaag de 3-strooks wisselbaan van de Interstate 595. De wisselbaan is een tolweg en verloopt vanaf de I-75 in Weston tot de I-95 in Fort Lauderdale, in de noordelijke voorsteden van Miami. De I-595 Express Lanes gaan richting oosten in de ochtendspits en richting westen in de avondspits. De tolheffing is volledig elektronisch met een SunPass.

Het project kostte $ 1,2 miljard en is het grootste wegenproject in de staat Florida van de laatste jaren. De I-595 is volledig herbouwd. De snelweg telt nu tussen 4 en 5 general purpose lanes per richting en 3 toll express lanes in het midden van de snelweg. Daarnaast zijn er nog parallelwegen, zodat de weg op sommige plekken een dwarsprofiel van 18 rijstroken heeft.


24 maart 2014

Israël

Flag of Israel.svg

In Israël gaat de maximumsnelheid op autosnelwegen binnenkort omhoog van 110 naar 120 km/h, als eerste op de Route 6, een noord-zuid tolweg door het midden van het land. Deze tolweg was ontworpen op 130 km/h. In 2011 werd wetgeving aangenomen om de maximumsnelheid op Israëlische snelwegen te verhogen. In 2012 is de maximumsnelheid al verhoogd van 100 naar 110 km/h op enkele snelwegen. Tevens is de maximumsnelheid op enkele stedelijke snelwegen en plattelandswegen verhoogd van 90 naar 100 km/h.

Israël volgt hiermee de recente trend van tal van landen om de maximumsnelheid te verhogen. In recente jaren is in Europa de maximumsnelheid al verhoogd in Bulgarije, Denemarken, Nederland, Polen en Zweden. Ook in de Verenigde Staten is in tal van staten de maximumsnelheid verhoogd.


21 maart 2014

N35 Nijverdal - Wierden

NLN035.svg

In de verkenning naar het opwaarderen van de N35 tussen Nijverdal en Wierden naar een 2x2, 100 km/h autoweg is besloten om twee ongelijkvloerse kruisingen in het oosten van Nijverdal toe te voegen. Dit deel is momenteel in aanleg als toevoerweg naar de Salland-Twentetunnel, maar wordt in eerste instantie gelijkvloers. Het is de ambitie om op termijn de gehele N35 tussen Zwolle en Wierden op te waarderen naar een stroomweg, wat neerkomt op 2x2 rijstroken, ongelijkvloerse aansluitingen en een maximumsnelheid van 100 km/h.

In 2012 bleek uit de eerste fase van de verkenning tussen Nijverdal en Wierden dat het uitvoeren van het project als een ongelijkvloerse stroomweg beduidend meer zou kosten dan verwacht, men ging toen uit van € 160 miljoen. Daardoor werden de eerder geplande ongelijkvloerse kruisingen bij Nijverdal geschrapt. Nu is alsnog besloten om de mogelijkheid van twee ongelijkvloerse kruisingen in Nijverdal te onderzoeken. De meerkosten bedragen naar schatting € 21 miljoen bovenop het budget van € 100 miljoen, en worden gedeeld door het rijk en de regionale overheden. Eind 2014 is de verkenning gereed. Dan opent ook de nieuwe Salland-Twentetunnel in Nijverdal zelf.


10 maart 2014

A6 Almere - Lelystad

NLA006.svg

De A6 wordt verbreed naar 2x3 rijstroken tussen de aansluiting Almere Buiten-Oost en de aansluiting Lelystad. Tevens wordt een nieuwe aansluiting naar de luchthaven van Lelystad aangelegd. Dit hebben het rijk en de regio afgesproken. De kosten van de verbreding van 14 kilometer A6 liggen op € 35 miljoen, een gering bedrag omdat er een fikse ruimtereservering is in de middenberm. De nieuwe halve aansluiting vanaf Almere naar de luchthaven van Lelystad kost € 16 miljoen.

De verbreding van de A6 volgt aansluitend op het deelproject A1/A6 Diemen - Almere van het megaproject Schiphol-Amsterdam-Almere. Dit zal in Almere in 2022 gereed zijn, de intentie is om de A6 verder tot Lelystad daarna zo snel mogelijk te verbreden naar 2x3 rijstroken. De verbreding zal vermoedelijk in korte tijd uitgevoerd kunnen worden vanwege de aanwezige ruimte.

Februari 2014

26 februari 2014

Tunnel de Toulon

Flag of France.svg

In Toulon is na 23 jaar bouwtijd de Tunnel de Toulon voltooid. De tunnel loopt onder het centrum en verbindt de A50 met de A57. Regionaal verkeer hoeft daarmee niet meer dwars door het centrum van deze Zuid-Franse havenstad. De tunnel is 3 kilometer lang en vanaf nu dubbelbuizig met 2x2 rijstroken.

De planning en aanleg van de tunnel duurden ongebruikelijk lang. Reeds midden jaren '60 werd gepland om de tunnel aan te leggen, eerst door de regio, maar in de jaren '80 werd het een project van de landelijke overheid. De tunnel is vervolgens tussen 1991 en 2014 aangelegd. Bij de aanleg waren veel problemen, in 1996 stortte een deel van de in aanbouw zijnde noordbuis is. De noordbuis is uiteindelijk in 2002 opengesteld, na 11,5 jaar bouwtijd. Tussen 2007 en 2014 is de zuidbuis aangelegd. De kostenoverschrijdingen zorgden ervoor dat de tunnel onder de concessie van Escota is gebracht, alhoewel de tunnel zelf tolvrij is. In ruil daarvoor is de concessie verlengd en de toltarieven op de aansluitende A50 en A57 verhoogd.


1 februari 2014

maximumsnelheid

Flag of Australia.svg

In het Northern Territory in Australië geldt vanaf 1 februari 2014 geen maximumsnelheid meer op een 200 kilometer lang stuk van de Stuart Highway ten noorden van Alice Springs. Dit is een testperiode van een jaar, waarbij men kijkt wat de effecten op de verkeersveiligheid zijn. De maximumsnelheid was voorheen op deze enkelbaans weg veelal 130 km/h. Voor 2006 was er geen algemene maximumsnelheid in het Northern Territory. Het Northern Territory heeft een veel hoger aantal verkeersdoden per 1 miljoen inwoners heeft dan andere staten van Australië, met in 2013 159 doden per 1 miljoen inwoners vergeleken met 47 in New South Wales en 59 in South Australia. Dit komt echter ook door het zeer geringe inwonertal van de Northern Territory van slechts 233.000 en het feit dat bijna al het verkeer zich afspeelt op enkelbaans wegen in afgelegen gebieden waar medische hulp vaak ver weg is.

De Stuart Highway is een ruim 2.800 kilometer lange weg van Adelaide naar Darwin en is de enige geasfalteerde noord-zuidroute door het midden van Australië. Noordelijk van Alice Springs rijden gemiddeld minder dan 500 voertuigen per dag. Het terrein waar de Stuart Highway doorheen loopt is over het algemeen vlak, de typische Australische outback.

Januari 2014

28 januari 2014

Bewegwijzering

Op 23 januari jl. is de nieuwe richtlijn bewegwijzering verschenen van het CROW. In de richtlijn wordt gepoogd om uniformiteit te brengen in de bewegwijzering in Nederland. De richtlijn vervangt de oude richtlijn uit 2005 en de richtlijn omtrent de nieuwe bewegwijzering autosnelwegen (NBA).

Een belangrijk item in de nieuwe bewegwijzering is het definitief schrappen van het zogenaamde ANWB redesign, met het lettertype "Uu". Men gaat terug naar het Highway Gothic, ook wel bekend als de FHWA Interstate Series of "Ee" en "Dd". Deze lettertypen werden voorheen al toegepast en zijn ook terug te vinden in landen zoals de Verenigde Staten en Spanje. Op alle wegwijzers in Nederland moet nu weer hetzelfde lettertype gebruikt worden, ongeacht onder welke wegbeheerder de weg valt. Na 2000 zijn in Nederland diverse lettertypes gebruikt, wat de uniformiteit en leesbaarheid niet ten goede kwam.

Ook keert men in de nieuwe richtlijn bewegwijzering weer terug naar de oudere pijltypes, ook wel bekend als de "hartkoppijl". Pijlen wijzen vanaf nu op portaalborden ook naar boven, met de uitrol van NBA was dat op rijkswegen al het geval. Daarnaast wordt gesnoeid in het aantal symbolen, die in de laatste 15 jaar uit de hand zijn gelopen. De uniformiteit wordt bewaakt door de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) die in 2013 is opgericht. Hiermee is de experimentele bewegwijzering die bijvoorbeeld in Almelo en Zoetermeer is toegepast, niet meer mogelijk. Aangezien wegwijzers alleen bij reconstructies en regulier onderhoud worden vervangen, zal het jaren duren voordat alle redesign is verdwenen, maar de ervaring met redesign leerde ook dat wegwijzers in hoog tempo vervangen worden, tussen 2002 en 2007 zijn meer dan 100.000 wegwijzers met redesign geplaatst.


2013

December 2013

1 januari 2014

China

Flag of the People's Republic of China.svg

In China is in de maand december maarliefst 3.800 kilometer nieuwe snelweg geopend, waarvan 2.400 kilometer tussen kerst en de jaarwisseling, even veel als alle snelwegen van Nederland bij elkaar. De meeste openstellingen waren in het binnenland, met name in de provincies Chongqing, Fujian, Guangxi, Hunan en Sichuan. Elders opende relatief weinig, zoals in het noordoosten van China.

Enkele belangrijke nationale expressways zijn nu (bijna) voltooid, zoals de Hangrui Expressway (G56) en de Quannan Expressway (G72). Met name in de provincie Hunan is het grootste deel van het snelwegennet in de laatste 3 jaar opengesteld. Dit is een ongekende hoeveelheid snelweg die in korte tijd is aangelegd, en vaak met honderden kilometers tegelijk wordt opengesteld. De meeste Chinese provincies hebben een snelwegenplan van oost-west en noord-zuidverbindingen, zodat er een dicht grid van expressways ontstaat die alle steden van ook maar enige omvang ontsluiten.

In China is het ook gebruikelijk dat bestaande en nieuwe provinciale expressways worden omgenummerd naar nationale expressways, een voorbeeld is de Huwu Expressway (G42S) die voorheen genummerd was als de S24 en S36. Er is een trend om oude snelwegen te vervangen door nieuwe routes die daar parallel aan lopen. Voorbeelden zijn de Jingqin Expressway (G1N), de Wushen Expressway (G4E), de Yongguan Expressway (G15W3) en de Shiyu Expressway (G50S).


21 december 2013

Polen

Flag of Poland.svg

Met het openstellen van 130 kilometer nieuwe autosnelweg dit weekend heeft Polen voor het eerst meer autosnelwegen dan Nederland. De stand per 31 december 2013 komt uit op 2.495 kilometer autosnelweg. Het Poolse snelwegennet is opgedeeld in autostrady (A) en drogi ekspresowe (S). Deze drogi eskpresowe kunnen ook enkelbaans zijn, maar zijn wel ongelijkvloers. 85% van de drogi ekspresowe zijn uitgevoerd als volwaardige autosnelwegen met een maximumsnelheid van 120 km/h. Het totaal van de A- en S-wegen komt uit op 2.686 kilometer. Dat is 238 kilometer meer dan op 31 december 2012.

In Polen wordt in hoog tempo gebouwd aan een modern netwerk van autosnelwegen, het bouwtempo is momenteel in Polen het hoogste van Europa. Alhoewel de belangrijkste assen nu significant voltooid zijn zal de komende jaren de focus uitgaan van enkele assen naar een netwerk van snelwegen, zodat de grootste steden via snelwegen onderling verbonden zijn. Polen heeft 38,5 miljoen inwoners en het geplande netwerk is circa 7.400 kilometer lang.

De focus zal de komende jaren uitgaan naar de S3, S5, S7, S8 en S17 die de belangrijkste economische centra verbinden met de autostrady. De meeste routes hiervan verlopen noord-zuid, nu de belangrijkste oost-westverbindingen A2 en A4 grotendeels voltooid zijn. De enige nog ontbrekende belangrijke oost-west verbinding waarvan de prioriteit wat lager lijkt te liggen is de S6 van Szczecin naar Gdańsk.


14 december 2013

Vancouver

Port Mann Bridge.jpg

In Vancouver, Canada, worden de komende week twee grote projecten afgerond. Het gaat om de verbreding van de Highway 1 in en ten oosten van Vancouver, en de nieuwe South Fraser Perimeter Road (Highway 17) in de voorsteden Delta en Surrey. Beide projecten zijn onderdeel van het zogenaamde Gateway Program, een programma die voorziet in grootschalige verbeteringen van het wegennet rond de Fraser River. Vancouver was in 2013 de meest filegevoelige agglomeratie van Noord-Amerika, met de hoogste travel time index. Het stedelijk gebied telt 2,3 miljoen inwoners, maar heeft van oudsher maar een paar snelwegen die bovendien niet veel capaciteit hebben. De grote bruggen waren knelpunten, evenals de aansluitende wegvakken. Feitelijk is het gehele wegennet van Vancouver ondermaats.

De Highway 1 is tussen de nieuwe Port Mann Bridge en Vancouver naar 2x4 rijstroken verbreed. Dit is nu de breedste snelweg van British Columbia. De South Fraser Perimeter Road is geen volwaardige freeway, maar een goed uitgebouwde divided highway met 2x2 rijstroken die industriegebieden en drie belangrijke corridors met elkaar verbindt. Onder het Gateway Program zijn ook de North Fraser Perimeter Road (Highway 7B), de Golden Ears Bridge en de nieuwe Pitt River Bridge aangelegd. In de toekomst zal de George Massey Tunnel vervangen worden door een tienstrooks tuibrug.

Vancouver heeft een aantal records, namelijk de breedste tuibrug ter wereld (de Port Mann Bridge) en de drukste 2+1 weg ter wereld, de Lions Gate Bridge.


3 december 2013

Zuid-Afrika

Flag of South Africa.svg

In Zuid-Afrika werd op 3 december 2013 het elektronische tolsysteem E-toll van kracht. Op zo'n 250 kilometer snelweg rond Johannesburg en Pretoria moet tol betaald worden. Het is één van de grootste netwerken met free-flow tolheffing ter wereld, en werkt met portalen over de weg die kentekens en transponders registreren.

Het invoeren van E-toll liep jaren vertraging op, en is zeer impopulair onder de bevolking, omdat de snelwegen rond Johannesburg altijd tolvrij waren. Veel snelwegen zijn echter verbreed, waarbij de kosten met tolheffing terugverdiend moeten worden. Omdat de inkomsten uit autobelastingen in Zuid-Afrika relatief laag zijn, is tolheffing een effectief middel om meer inkomsten te genereren.

De tolheffing is onderdeel van het Gauteng Freeway Improvement Project (GFIP). In de eerste fase is 185 kilometer bestaande snelweg naar 2x4 tot 2x6 rijstroken verbreed, in een tweede fase wordt 376 kilometer nieuwe snelwegen aangelegd. De eerste fase kwam in 2010 grotendeels gereed.

November 2013

24 november 2013

De Oversteek

Stadsbrug Nijmegen.jpg

Op 23 november 2013 werd de nieuwe Waalbrug bij Nijmegen, genaamd De Oversteek, formeel geopend. Vanaf 25 november kan het verkeer over de brug. De Oversteek is de op één na langste brug van Nederland, met een hoofdoverspanning van 285 meter lengte. De brug is een boogbrug met een enkelvoudige boog, de grootste van dit type in Europa. De boog ligt maximaal 60 meter boven het brugdek en circa 75 meter boven laagwater. De brug heeft 4 rijstroken met een ruimtereservering voor een busstrook. De maximumsnelheid op de brug is 50 km/h.

De brug is tussen 2011 en 2013 in 2,5 jaar tijd aangelegd, waarbij de hoofdoverspanning ter plekke op de oever is geassembleerd. Bijzonder was dat ook meteen het brugdek aan de boog is bevestigd, waarna de gehele hoofdoverspanning is ingevaren en afgewerkt. De Oversteek is niet de enige nieuwe brug over de Waal bij Nijmegen, al eerder opende de Tacitusbrug van de A50.

De Oversteek is genummerd als de S100 in de stadsroutes van Nijmegen, die tegelijkertijd met de nieuwe brug zijn ingevoerd. De Oversteek en de S100 vormen de westelijke randweg van Nijmegen en verwerken noord-zuidverkeer dat geen bestemming of herkomst in het centrum heeft.


20 november 2013

Gansu, China

Gansu.png

Op 20 november 2013 is 360 kilometer nieuwe expressway in de Chinese provincie Gansu geopend. Het betreft drie verschillende snelwegen, namelijk de Qinglan Expressway (G22), Dingwu Expressway (G2012) en de Wuwei - Jinchang Expressway. Het is gebruikelijk in China dat op één dag meerdere snelwegen binnen een provincie of autonome regio worden geopend. En tevens is het gebruikelijk dat grote stukken snelweg in één keer worden opengesteld. Korte openingen van stukjes van een paar kilometer, zoals in Europa en Noord-Amerika gangbaar is, komen in China vrijwel niet voor.

De vele recente wegopeningen laten zien dat de wegenbouw in China nog lang niet ten einde is. Alhoewel China inmiddels circa 100.000 kilometer autosnelweg heeft, worden er nog steeds op grote schaal snelwegen aangelegd. De focus is wel verschoven van de National Expressways naar de Provincial Expressways, met name in het oosten en midden van China. Alleen in het westen, noordoosten en zuidwesten worden nog veel nieuwe National Expressways aangelegd.

Van 1 tot en met 20 november is in China al 925 kilometer nieuwe snelweg opengesteld. Het is gebruikelijk in China dat in de laatste 3 maanden van het jaar de meeste nieuwe snelwegen worden geopend. Van 1 januari tot 20 november 2013 is in totaal 3.309 kilometer nieuwe snelweg geopend, waarvan meer dan een derde in de laatste 7 weken. November en december zijn traditioneel de maanden dat de meeste snelwegen worden geopend, alhoewel in het begin van de zomer vaak ook vrij veel wordt geopend, in juni 2013 bijvoorbeeld 414 kilometer en juli 2013 339 kilometer.


17 november 2013

Caldecott Tunnel

California 24.svg

Nabij Oakland in California opende op 16 november 2013 de vierde buis van de Caldecott Tunnel. Door de tunnel loopt de State Route 24, die de oostelijke voorsteden met het San Francisco Bay Area verbindt. De tunnel is voor Europese begrippen vrij kort met 1.149 meter lengte, maar is één van de drukste tunnels van de Verenigde Staten. Dagelijks rijden 154.000 voertuigen door de tunnel. De aanleg van de vierde buis kostte maarliefst $ 417 miljoen.

De Caldecott Tunnel heeft een lange geschiedenis. Reeds in 1903 opende er al een tunnel op deze plaats, die echter wat hoger door de bergrug ging. Tussen 1929 en 1937 werd lager de nieuwe Caldecott Tunnel aangelegd, die met twee buizen opende voor het verkeer. Hiermee werd de havenstad Oakland een stuk beter bereikbaar vanaf het achterland. Later werd de State Route 24 omgevormd tot een freeway met 2x4 rijstroken, waarvoor in 1964 een derde buis opende, die in gebruik was als wisselbuis. Dit was één van de eerste wisselbanen ter wereld.

De tunnel had met 3x2 rijstroken echter minder capaciteit dan de aansluitende wegvakken. Met de groei van de suburbs ten oosten van het gebergte nam de verkeersdruk op de tunnel toe. Het San Francisco Bay Area heeft zeer hoge huizenprijzen en veel mensen verhuisden naar de oostelijker gelegen suburbs voor betaalbare huisvesting, een trend die ook elders in California zichtbaar was. In 1973 opende een tunnel van de metro BART, echter dit remde de verkeersgroei niet, zodat een vierde verkeersbuis nodig was. De vierde buis van de Caldecott Tunnel is tussen 2010 en 2013 aangelegd. Vanaf 18 november 2013 is de volle capaciteit van 4x2 rijstroken beschikbaar.


12 november 2013

knooppunt Joure

KP Joure TB 2013.jpg

Op 7 november 2013 is het tracébesluit voor de reconstructie van het knooppunt Joure ondertekend door minister Schultz. Dit tracébesluit is op 12 november ter inzage gelegd. Het knooppunt, dat momenteel een gelijkvloers verkeersplein is, wordt ongelijkvloers gemaakt. Daarvoor wordt het knooppunt circa 1,5 kilometer naar het zuiden verplaatst, waarbij de A6 dus ingekort wordt. De A7 krijgt deels een nieuw tracé van ruim 1 kilometer dat op het nieuwe knooppunt aansluit. De oude A7 wordt dan afgebroken, zodat per saldo het aantal kilometers snelweg bij Joure gelijk blijft.

Het knooppunt wordt een half sterknooppunt met directe verbindingsbogen, die 1 rijstrook per richting hebben, maar een ruimtereservering voor 2 rijstroken hebben mocht het toekomstige verkeersaanbod daarom vragen. Bij het knooppunt wordt de route Lelystad - Heerenveen de doorgaande verbinding, aangezien dit de grootste verkeersstroom is. Verkeer dat de A7 wil volgen door Friesland moet dus afslaan volgens het TOTSO-principe. Het knooppunt is gedimensioneerd op 130 kilometer per uur. Naast het knooppunt wordt ook een nieuwe aansluiting Joure gerealiseerd in de A7 ten oosten van het knooppunt. Dit wordt een haarlemmermeeraansluiting.

De uitvoering is gepland voor 2015-2017. De reconstructie kost € 76 miljoen, die voor het overgrote deel door de regio opgebracht wordt via de RSP-gelden, het Regiospecifiek pakket dat beschikbaar kwam nadat de aanleg van de Zuiderzeelijn werd afgeblazen. Het knooppunt Joure is één van de vele projecten die van dit geld betaald worden.


4 november 2013

tolheffing

Tolplein Westerscheldetunnel.jpg

Minister Schultz ziet af van tolheffing op de A13-A16 verbinding bij Rotterdam. De reden is dat zelfs een geringe tolheffing van € 1,18 voor personenauto's en € 2,37 voor vrachtwagens (prijspeil 2013) een te grote vraaguitval van 40.000 voertuigen veroorzaakt, waardoor de gewenste ontlasting van het wegennet aan de noordkant van Rotterdam niet bereikt zal worden. Voor de A13-A16 is de A20 een alternatief dat in kilometers niet langer is, waardoor de A13-A16 bij free-flow omstandigheden teveel vermeden zal worden.

Het was gepland om van de totale aanlegkosten van € 964 miljoen, € 254 miljoen via tolheffing te bekostigen. Om het ontstane financieringsgat te overbruggen wordt de reeds eerder vastgestelde risicoreservering van het infrastructuurfonds ingezet. Het project kan daardoor volgens planning doorgang vinden. De geplande tolheffing in de Blankenburgtunnel en de doorgetrokken A15 naar Zevenaar zal wel doorgang vinden. Ook hier is sprake van een significante vraaguitval van respectievelijk 35.000 en 25.000 voertuigen, maar er is geen ruimte in het infrafonds om deze projecten ook tolvrij te maken.

Er zijn reeds een aantal tolwegen in Nederland, maar momenteel niet op autosnelwegen. Vroeger was dat wel het geval, zo werd er in het verleden tol geheven op de Haringvlietbrug en in de Beneluxtunnel. Daarnaast zijn er twee tunnels met schaduwtol die de overheid betaalt, namelijk de Wijkertunnel en de Noordtunnel. Schaduwtol bleek echter nadelig voor de overheid omdat het gebruik van de tunnels hoger ligt dan verwacht, deze financieringsvorm wordt daardoor sinds de jaren '90 niet meer toegepast.

Oktober 2013

31 oktober 2013

A1 Apeldoorn - Hengelo

NLA001.svg

Minister Schultz heeft op 31 oktober het voorkeursalternatief voor de verbreding van de A1 tussen de aansluiting Apeldoorn-Zuid en het knooppunt Azelo (53 kilometer) vastgesteld en tevens een bestuursovereenkomst met de provincies Overijssel en Gelderland getekend over de voorfinanciering van het project. De A1 wordt integraal verbreed met 1 rijstrook per richting over het gehele traject, grotendeels binnen het bestaande wegprofiel.

De A1 krijgt 2x3 rijstroken tussen Apeldoorn-Zuid en het knooppunt Beekbergen en 2x4 rijstroken verder tot de aansluiting Deventer-Oost. Vanaf Deventer-Oost tot het knooppunt Azelo komen 2x3 rijstroken. De IJsselbrug Deventer wordt niet vervangen of verbreed, de bestaande verharding (vluchtstroken) wordt benut voor de verbreding naar 2x4 rijstroken. De verbreding oostelijk van Deventer is geheel in de middenberm van de A1, hiervoor is een ruimtereservering beschikbaar. De A1 wordt gekenmerkt door een zeer hoog aandeel vrachtverkeer, waardoor er sprake is van continue kolonnevorming en slechte doorstroming, ook buiten de spits. Het project is vanwege de relatief geringe kosten een rendabel project in zowel een laag als hoog economisch groeiscenario.

Vanwege bezuinigingen op het infrastructuurfonds komt de financiering van € 403 miljoen voor dit project pas vanaf 2024 beschikbaar. Middels voorfinanciering via de genoemde provincies kan in 2017 begonnen worden met de verbreding van de meest urgente trajecten, namelijk vanaf Twello tot Deventer (de IJsselpassage) en van Deventer tot Rijssen. In 2024 worden dan de resterende wegvakken verbreed en de voorfinanciering van de provincies terugbetaald door het rijk.


20 oktober 2013

MIRT-verkenning noordkant Amsterdam

NLA007.svg

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft een MIRT-verkenning aangekondigd voor de problematiek aan de noordzijde van Amsterdam. De MIRT-verkenning richt zich vooral op de A7-A8-corridor van Purmerend naar Amsterdam. Het heeft de voorkeur om de A7 tussen Purmerend en Zaandam naar 2x4 rijstroken te verbreden, en de A8 van Zaandam tot Amsterdam naar 2x6 rijstroken. Dit zou de eerste snelweg met 2x6 rijstroken van Nederland worden, alhoewel er her en der al korte stukken met 6 rijstroken bij knooppunten zijn. Tevens is het gepland om het knooppunt Zaandam om te bouwen zodat Purmerend - Amsterdam de doorgaande richting wordt.

Tevens zal de provincie Noord-Holland een planstudie starten om de ontbrekende schakel van de A8 tussen Westzaan en de A9 als provinciale autoweg aan te leggen. Aangestuurd wordt op de noordelijke variant via het Heemskerktracé, waarbij de A8 verlengd wordt tot aan de aansluiting Heemskerk. Deze provinciale autoweg zal met 2x2 rijstroken worden aangelegd. Breder is niet zinvol omdat de A8 verder tot het knooppunt Zaandam niet kosteneffectief verbreed kan worden.

Daarnaast wordt bekeken op welke manier de A9 tussen het knooppunt Raasdorp en Alkmaar aangepast moet worden. Hiervoor wordt nog geen formele MIRT-verkenning opgestart omdat al vaststaat dat een integrale aanpak van deze corridor erg hoge kosten heeft waar de komende 10 jaar geen ruimte voor is. Bovendien is de situatie van de A7-A8 urgenter. Bij een integrale verbreding van de A9 naar 2x3 of 2x4 rijstroken zullen veel kunstwerken aangepast moeten worden.


11 oktober 2013

Dallas-Fort Worth

US 75 PGBT.jpg

Het op drie na grootste stedelijk gebied van de Verenigde Staten is Dallas-Fort Worth, ook wel DFW of "the Metroplex". Het stedelijk gebied telde 6,7 miljoen inwoners in 2012 en is het grootste stedelijke gebied in de VS dat niet aan zee ligt. De regio Dallas groeit opvallend snel, met gemiddeld 100.000 inwoners per jaar. Belangrijke redenen van de snelle groei is de goed draaiende economie en de lage kosten voor levensonderhoud. Met de explosieve groei van het aantal inwoners zijn echter ook significante investeringen in het wegennet noodzakelijk.

Maar weinig stedelijke gebieden ter wereld hebben zoveel megaprojecten als de regio Dallas-Fort Worth. DFW heeft een grid aan freeways, die echter van oorsprong niet veel breder dan 2x3 rijstroken zijn. Vanwege de toenemende bevolking is uitbreiding noodzakelijk, maar men komt al sinds de jaren '80 geld tekort om dit allemaal vanuit de gas tax te financieren. Daarom worden veel grote wegenprojecten in de regio met tolheffing uitgevoerd, in de vorm van turnpikes en met toll express lanes. De eerste hiervan worden op de Interstate 635 aan de noordkant van Dallas aangelegd, evenals de State Highway 114 nabij de luchthaven. Ook op de Interstate 35E ten noorden van Dallas komen tolstroken.

Waar de regio ook om bekend staat zijn de grote hoeveelheden stackknooppunten. Ongeveer de helft van alle stackknooppunten in de Verenigde Staten zijn gelegen in Dallas of Houston. Vrijwel alle knooppunten zijn volledig uitgevoerde symmetrische stacks, ook wel een "4-level interchange" genaamd. Stackvormen zijn vrijwel standaard in de wegenbouw in Texas, andere knooppunttypen zijn relatief zeldzaam. De Interstate 20 en Interstate 635 kennen 10 stacks achter elkaar rond Dallas.


2 oktober 2013

Denemarken

Flag of Denmark.svg

In Denemarken heeft men fors aan de weg getimmerd in recente jaren, alhoewel het land niet het imago heeft van grootschalige wegenprojecten. Natuurlijk zijn er de Grote Beltbrug en de Øresundbrug, maar deze zijn alweer 15 respectievelijk 13 jaar geleden opengesteld. Sinds 2006 is in Denemarken echter 200 kilometer nieuwe snelweg opengesteld, een significante hoeveelheid voor een klein land met 5 miljoen inwoners. In recente jaren is met name geïnvesteerd in Jutland, waar de meeste van de 200 kilometer nieuwe snelwegen zijn aangelegd. Snelwegen in Denemarken hebben niet één nummeringssysteem zoals in Nederland, maar zijn veelal europese wegen en delen van de zogenaamde primærruter, de primaire wegen.

De meeste nieuwe snelwegen zijn een primærrute. Er is met name gebouwd aan de PR-8 naar Sønderborg, de PR-9 van Odense naar Svendborg, de PR-15 tussen Århus en Herning en de PR-18 van Vejle naar Herning. Kenmerkend voor de meeste nieuwe snelwegen is dat ze voor op schema en onder budget opgeleverd worden. Met name de bereikbaarheid van Centraal-Jutland is door de aanleg van nieuwe snelwegen sterk verbeterd.

Naast nieuwe snelwegen zijn er ook veel bestaande snelwegen verbreed, met name in de regio København (Kopenhagen). Een groot aantal snelwegen rond de Deense hoofdstad is recent verbreed, zoals de Motorring 3 als rondweg van København, de E20 van Køge naar København, de Motorring 4 in de westelijke voorsteden, de primærrute 21 naar Roskilde en de E47 noordelijk van de stad. Hierdoor is congestie in de Deense hoofdstad beperkt, in 2012 was de vertraging in de beduidend kleinere stad Århus zelfs groter dan in København. De verkeersintensiteiten in Denemarken zijn relatief laag, het drukste punt, de E20 bij Greve, telt slechts 113.000 voertuigen per etmaal, op 2x4 rijstroken. Samen met Nederland bekleedt Denemarken een voorbeeldrol in Noordwest-Europa bij het effectief verminderen van files. De lijst van wegenprojecten in Denemarken wordt steeds korter omdat bijna alle knelpunten aangepakt zijn.

September 2013

26 september 2013

A4 Leiden - Den Haag

NLA004.svg

Minister Schultz heeft op 12 september een startbeslissing genomen om de A4 tussen de toekomstige aansluiting Vlietland (met de Rijnlandroute) en de aansluiting Leidschendam van 2x3 naar 2x4 rijstroken te verbreden. Deze verbreding kan eenvoudig uitgevoerd worden, richting noorden is de verharding reeds voorhanden in de vorm van een linker vluchtstrook, en richting zuiden is een ruimtereservering in de middenberm. De kosten van het project worden dan ook geraamd op slechts € 11,3 miljoen.

Het project maakt geen onderdeel uit van de Rijnlandroute maar is een op zichzelf staand project. Uit modelstudies blijkt dat de A4 in 2030 een knelpunt wordt. Aansluitend wordt de A4 tussen de aansluiting Zoeterwoude-Dorp en de aansluiting Vlietland met de Rijnlandroute verbreed, hier wordt de parallelstructuur doorgetrokken. Dit is echter onderdeel van het project Rijnlandroute.

Vanwege de geringe impact van de verbreding van de A4 tussen Vlietland en Leidschendam wordt de verkorte tracéwetprocedure doorlopen. Daarbij wordt geen verkenning naar alternatieven uitgevoerd, omdat dat voor dit project niet zinvol is. Vermoedelijk wordt voor het project een MER opgemaakt, omdat het te verbreden wegvak langer dan 5 kilometer is. Een structuurvisie is echter niet nodig. De realisatie is voorzien rond 2020.


23 september 2013

Schiphol-Amsterdam-Almere

NLA009.svg

Op 23 september 2013 werd bekend dat de geplande Keizer Kareltunnel in Amstelveen geschrapt wordt. De 1,9 kilometer lange landtunnel was voorzien als bovenwettelijke maatregel om de A9 door Amstelveen van 2x3 naar 2x4 rijstroken te verbreden. In de overeenkomst stroomlijnalternatief SAA was tussen het rijk en de gemeente Amstelveen afgesproken dat de gemeente € 100 miljoen zou bijdragen om een groot deel van de meerkosten van de tunnel van te betalen. De gemeente Amstelveen zou deze € 100 miljoen genereren middels gebiedsontwikkeling langs de A9. Vanwege de slechte vastgoedmarkt en de kwakkelende economie bleek dit niet haalbaar, waardoor de gemeente de afspraak om € 100 miljoen bij te dragen niet kan nakomen.

Als alternatief is een bestuurlijk akkoord tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de gemeente Amstelveen gesloten, waarin vastgelegd is dat de A9 over circa 1.300 meter verdiept aangelegd zal worden, met een korte overkapping van maximaal 250 meter bij het Oude Dorp. Voor deze wijziging moet de tracéwet opnieuw worden doorlopen. Vanwege de extra tijd voor procedures en de bezuinigingen op het infrastructuurfonds verschuift de oplevering van 2020 naar 2024 tot 2026. Het rijk bespaart met deze oplossing € 40 miljoen, plus jaarlijks een miljoenenbedrag aan operationele kosten. De gemeente Amstelveen draagt € 40 miljoen uit de lopende begroting bij voor de verdiepte ligging, aangezien ook dit een bovenwettelijke maatregel is.


19 september 2013

WestConnex, Australië

Flag of Australia.svg

In Australië is het groene licht gegeven voor het grootste wegenproject ooit in dat land, de aanleg van de WestConnex, een grotendeels ondergrondse verbinding in Sydney. Het project, dat A$ 11,5 miljard kost, omvat 33 kilometer weg, deels bestaand, deels nieuw. De Western Motorway (M4) en de South Western Motorway (M5) worden beiden naar 2x4 rijstroken verbreed, en een grotendeels ondertunnelde route verbindt beide snelwegen. De tunnelroute telt 2x3 rijstroken.

Australische steden hebben naar westerse maatstaven een zeer ondermaats wegennet. Dit komt omdat in de jaren '70 veel ruimtereserveringen zijn verkocht aan projectontwikkelaars, waardoor deze verbindingen tegenwoordig alleen nog ondergronds mogelijk zijn. Sydney heeft een ringsnelweg en een oost-westroute door de westelijke voorsteden, maar breder dan 2x3 rijstroken zijn deze snelwegen veelal niet. Wezenlijke delen van de ringweg tellen nog 2x2 rijstroken. Sydney telt 4,6 miljoen inwoners en congestie is heviger en reistijden zijn langer dan andere steden in de OECD van deze omvang. Kenmerkend voor Sydney zijn extreem hoge verkeersintensiteiten op het onderliggend wegennet, er zijn vier- tot zesstrooks stadswegen met erfaansluitingen die door woonwijken lopen en 60.000 tot 90.000 voertuigen per etmaal verwerken. Via het project WestConnex kunnen tot wel 52 verkeerslichten vermeden worden. De reistijdwinst naar de luchthaven loopt daarmee op tot 40 minuten.


11 september 2013

N18 Varsseveld - Enschede

NLN018.svg

Het tracébesluit om de N18 tussen Varsseveld en Enschede op te waarderen is op 20 augustus 2013 genomen en op 11 september 2013 ter inzage gelegd. Het project voorziet in een upgrade van de N18 bij Varsseveld en van Groenlo tot Enschede. Tussen Groenlo en Enschede komt de N18 grotendeels over een nieuw, ongelijkvloerse tracé te lopen. De N18 kent dan van Groenlo tot Haaksbergen over 20 kilometer 2x1 rijstroken met middengeleider, een zogenaamde super-two, en van Haaksbergen tot de A35 in Enschede over 8 kilometer 2x2 rijstroken. De maximumsnelheid op het nieuwe tracé wordt 100 km/h.

Het voornaamste doel van dit € 308 miljoen kostende project is het verbeteren van de verkeersveiligheid. Daarom wordt maar een klein deel van de nieuwe N18 voorzien van 2x2 rijstroken, zodat de kans groot is dat men van Varsseveld tot Haaksbergen achter een vrachtwagen vast zit, aangezien er geen mogelijkheden zijn om verkeer in te halen. Helaas is niet gekozen voor de zogenaamde 2+1 oplossing, met alternerende veilige inhaalstroken om het rijcomfort en de doorstroming te verbeteren. Vooralsnog is de N50 ten zuiden van Kampen de enige weg van dit type.


7 september 2013

Utah

I-70 San Rafael Swell.jpg

De Amerikaanse staat Utah is snelgroeiend. Tussen 1970 en 2013 is het inwonertal bijna verdrievoudigd, in 2012 telde de staat 2,9 miljoen inwoners. Bijna al deze groei komt voor rekening van een verstedelijkte corridor langs de Interstate 15, het zogenaamde Wasatch Front, waaronder ook de hoofdstad Salt Lake City valt. Met 189.000 inwoners is Salt Lake City relatief klein, maar het uitgestrekte stedelijke gebied langs het Wasatch Front telt zo'n 2,1 miljoen inwoners. Er is hier een bijna 180 kilometer lang verstedelijkt gebied, dat echter relatief smal is, vrijwel nergens meer dan 25 kilometer. Daardoor lijkt het wat op de verstedelijking van Miami, echter in een totaal andere setting.

Sinds de jaren '90 is het snelwegennet flink uitgebreid in capaciteit. Nieuwe snelwegen worden er niet zoveel aangelegd, maar snelwegen worden wel verbreed. Tussen 1997 en 2002 is de I-15 in Salt Lake City verbreed, inclusief de "Spaghetti Bowl", het knooppunt tussen de I-15, I-80 en State Route 201. Dit is tevens het drukste punt van Utah, met 252.000 voertuigen per etmaal. Tussen 2008 en 2012 is het I-15 CORE project uitgevoerd in Utah County, waarbij de snelweg met 2 rijstroken per richting verbreed is, en nu 2x4 tot 2x6 rijstroken over een grote afstand telt. Vanaf 2013 wordt dit nog verder uitgebreid. Tevens heeft de I-15 de langste express lanes van de Verenigde Staten, namelijk 100 kilometer.

Westelijk van de I-15 wordt een parallelle route ontwikkeld om de regio minder afhankelijk van de I-15 te maken. In 2008 opende hiervan de Legacy Parkway in het noorden en vanaf 2010 wordt gewerkt aan de gefaseerde aanleg van de Mountain View Corridor. Maar Utah is niet alleen maar stedelijkheid, de staat heeft een aantal van de meest spectaculaire snelwegen van het land, zoals de Interstate 70 door de San Rafael Swell, de Interstate 80 over de Bonneville Salt Flats en de I-80 door Parley's Canyon.


5 september 2013

Karmøytunnel

Norwegian-road-sign-560.2.svg

In Noorwegen is de langste onderzeetunnel tot nu toe opengesteld, de Karmøytunnel ten zuiden van Haugesund. De tunnel is 8,9 kilometer lang en is onderdeel van het project T-forbindelsen, waarbij een T-verbinding is gecreëerd tussen het eiland Karmøy en het Noorse vasteland. Midden in de tunnel bevindt zich een ondergrondse rotonde op 130 meter beneden maaiveld, waar de 3 takken samenkomen. De doorgaande tunnel is 7,7 kilometer lang, de zijtak is 1,2 kilometer lang.

Zoals veel wegenprojecten in Noorwegen is ook dit project deels met tolheffing gefinancierd. Het is gebruikelijk in Noorwegen dat een vooraf vastgesteld aandeel van het project met tolheffing gefinancierd wordt. Als de tol volledig geind is, wordt het project tolvrij. In de regel is dat binnen 15 jaar na openstelling, maar vanwege de lage rente en een hoger dan verwacht gebruik worden 70% van de recente projecten voor op schema tolvrij, soms al na 6 of 8 jaar.

De tolwegen in Noorwegen zijn doorgaans volledig elektronisch, met kentekenherkenning en de transponder AutoPASS. De toltarieven zijn voor Nederlandse begrippen behoorlijk fors, maar in acht genomen moet worden dat het gemiddelde inkomen in Noorwegen twee keer zo hoog ligt als in Nederland. Momenteel zijn er 50 tolprojecten in Noorwegen, met in totaal 164 tolstations, waarvan het gros alleen elektronisch is. Het is gebruikelijk in Noorwegen dat alternatieve routes ook tolwegen worden om sluipverkeer en ongewenste verkeersstromen tegen te gaan.


3 september 2013

San Francisco - Oakland Bay Bridge

San Francisco - Oakland Bay Bridge East Span.jpg

In de avond van 2 september 2013 opende de langverwachte nieuwe oostelijke overspanning van de San Francisco-Oakland Bay Bridge, na 11 jaar bouwtijd en een astronomische $ 6,4 miljard aan kosten. De brug bestaat uit twee overspanningen, een westelijke dubbeldeks, tweevoudige hangbrug aan de kant van San Francisco, en een oostelijke skyway met een self-anchored suspension span (SAS) met twee parallelle dekken aan de kant van Oakland, gelinkt door een korte tunnel op Yerba Buena Island. De totale verbinding is 7.180 meter lang, waarvan de nieuwe oostelijke overspanning 3.102 meter lang is.

De aanleg van de nieuwe oostelijke overspanning begon in 2002, maar één van de eerste grote tegenslagen was het feit dat de biedingen op de aanbesteding beduidend hoger lagen dan verwacht. De eisen aan seismische bestendigheid, invloed van vakbonden, een gewijzigd ontwerp ten opzichte van de zelfverankerde hangbrug (SAS) en jarenlange vertragingen bij de bouw zorgden voor sterk oplopende bouwkosten. Om een deel van de toegenomen kosten te kunnen betalen is de tol op de oeververbindingen in San Francisco verhoogd. De extreme kosten zijn een blijvend punt van discussie, de twee keer zo lange I-10 Twin Span Bridge in Louisiana kostte bijvoorbeeld slechts $ 803 miljoen. Een ander punt van discussie zijn de extreem hoge kosten van $ 240 miljoen om de oude brug te slopen, wat deels te verklaren is vanwege milieueisen, omdat de brug - zoals de meeste oudere bruggen - loodhoudende verf bevat, kan deze niet opgeblazen worden.


Augustus 2013

31 augustus 2013

Turkije

Nissibi Bridge.jpg

Na jarenlange trage uitbreiding van de autosnelwegen in Turkije, ter plekke otoyollar genaamd, zijn er in het land diverse grote wegenprojecten aan de gang. Alhoewel het grootste deel daarvan formeel geen autosnelweg zijn, beschikken de meeste van deze grote projecten wel over minimaal 2x2 rijstroken. Turkije beschikt over slechts 2.000 kilometer otoyol, maar bijna 18.000 kilometer van de devlet yolları (staatswegen) beschikken over 2x2 rijstroken en gescheiden rijbanen, en veel van deze wegen zijn snelwegachtig en vervullen de functie van een autosnelweg.

Grote projecten zijn er voornamelijk in de regio Istanbul. Recent is begonnen aan twee zeer grote hangbruggen, namelijk de Third Bosphorus Bridge en de İzmit Bay Bridge, beiden met een hoofdoverspanning van meer dan 1.400 meter. Momenteel zijn er in Europa maar twee hangbruggen die groter zijn dan dat. In Istanbul is ook nog de Eurasia Tunnel in aanleg, een dubbeldeks, enkelbuizige boortunnel onder de Bosporus. Met deze projecten wordt het aantal wegverbindingen over/onder de Bosporus vergroot van 2 naar 4, iets wat hard nodig is in deze wereldstad. De İzmit Bay Bridge ligt iets ten oosten van Istanbul.

In het noordoosten van Turkije is de Mount Ovit Tunnel in aanleg, een 14,5 kilometer lange tweebuizige tunnel. Deze zal in 2015 openen. Als deze in Europa had gelegen, was het de langste tweebuizige tunnel van Europa geweest. In het zuidoosten van Turkije is nog de indrukwekkende Nissibi Bridge in aanleg, een middelgrote tuibrug in een spectaculaire omgeving.


26 augustus 2013

infobox

B27 DE map.png

Alle artikelen over een weg, tunnel of brug hebben een infobox aan de rechterzijde van de pagina, waarin kort de feiten worden weergegeven. Bij tunnels en bruggen gaat het om elementaire data, zoals de lengte, specificaties, type, openstellingsdatum en verkeersintensiteit. Bij artikelen over wegen is de infobox vaak groter, met een lijst van plaatsnamen en kruisende wegen. Alhoewel de lijst van aansluitingen en plaatsnamen door de meeste mensen niet volledig gelezen zal worden, is het een snelle referentie naar gerelateerde wegen in de omgeving.

Belangrijk is ook het kaartje met de positie van de weg. Het doel van dit kaartje is niet om een zo'n gedetailleerd mogelijk beeld te geven van een route, maar om juist een snel overzicht te geven naar de locatie in een land of regio en de positie ten opzichte van het netwerk. De context is in dit geval belangrijk. Voor gedetailleerdere en aanpasbare kaarten kan beter gebruik gemaakt worden van bekende leveranciers zoals Google Maps of Open Street Map. De kaartjes in de infoboxen zijn om die reden eenvoudig en in één oogopslag te begrijpen.

Het maken van een infobox kost vaak veel tijd, met name voor lange wegen met veel aansluitingen. Dit is vaak ook het meest monotone deel van een artikel om te maken, alhoewel de maker bij het maken van de infobox wel een beter zicht krijgt op de route van een weg, alvorens wordt overgegaan op het aanmaken van een beschrijving van de route. Bij de infobox van een kunstwerk (een brug of tunnel) wordt wanneer mogelijk ook een foto toegevoegd. De foto maakt het in één oogopslag mogelijk om te zien waarover het onderwerp gaat. Feitelijk is dat dezelfde functie die het kaartje heeft in een artikel over een (snel)weg. Recent zijn alle artikelen over Bundesstraßen in Duitsland voorzien van een klein kaartje met de ligging van de weg ten opzichte van het hoofdwegennet.


25 augustus 2013

Wegwerkzaamheden

Verkeersbord J16.svg

In twee weekenden wordt de A10-oost tussen de knooppunten Amstel en Watergraafsmeer rijbaanbreed geasfalteerd over 4 kilometer voor de verbreding van de snelweg naar 4 rijstroken per richting. Dit is het eerste project van het megaproject Schiphol-Amsterdam-Almere waarbij 63 kilometer autosnelweg in de regio Amsterdam verbreed wordt. Vanaf 2 september 2013 zijn 4 rijstroken beschikbaar op de A10-oost. Er ontstaat een verbindingsweg met 3 rijstroken naar de A1 richting Amersfoort. Met weekendafsluitingen wordt in een korte tijdsspanne een grote hoeveelheid materieel en mensen ingezet om de weg in korte tijd gereed te krijgen.

Snelle werkzaamheden zijn echter niet in alle landen vanzelfsprekend. Duitsland is een bekend voorbeeld van baustelles die eindeloos lijken te duren, en bovendien talrijk zijn. Het Duitse wegenbudget is in verhouding bijna 5 keer zo klein als in Nederland, waardoor werkzaamheden zo goedkoop mogelijk worden uitgevoerd. Op veel plekken wordt alleen tijdens kantooruren gewerkt en worden wegverbredingen in veel deeltrajecten uitgevoerd. Op sommige trajecten is daarom meer dan 10 jaar sprake van forse overlast vanwege wegwerkzaamheden. Echter niet alle wegenprojecten in Duitsland gaan zo traag, wanneer een PPS-contract wordt uitgevoerd duren de werkzaamheden veel korter omdat de aannemer een incentive heeft om een project op korte termijn gereed te krijgen, zodat deze een beschikbaarheidsvergoeding krijgt zoals contractueel vastgelegd. Deze DBFM-contracten zijn ook gangbaar in Nederland.


25 augustus 2013

Wegenwiki

Dit is de eerste blog van de Wegenwiki. In deze blog het hoe en waarom van de Wegenwiki. De Wegenwiki is in december 2007 gestart en was eerst voorzien als een soort FAQ en verklaring van begrippen die op het wegenforum werden gebruikt. Later is dit uitgegroeid naar een encyclopedische wiki met artikelen over alle landen van de wereld. Toen de Wegenwiki gestart werd, kon nog niet voorzien worden hoe groot het uiteindelijk zou worden. In meerdere taalgebieden zijn wiki's ontwikkeld los van Wikipedia. De reden is vaak dat het beheer en beleid liever binnen de community wordt gehouden, en dat veel content te specialistisch en gedetailleerd is voor de meer algemene Wikipedia. Specialistische content wordt door Wikipedia ook ontraden, de organisatie achter Wikipedia heeft daarvoor het commerciële Wikia opgericht, waar meer specifieke onderwerpen een eigen wiki hebben. Dat is ook de reden geweest dat de Wegenwiki werd uitgebreid als een op zichzelf staande wiki, los van de (Nederlandstalige) Wikipedia. De Wegenwiki wordt gesponsord door tnx.nl, waardoor de Wegenwiki zonder advertenties te bekijken is.

Op de Wegenwiki is bewust gekozen voor het beperkt toelaten van nieuwe gebruikers. Ongeregistreerde gebruikers kunnen, in tegenstelling tot Wikipedia, geen bewerkingen verrichten. De reden is dat de Wegenwiki een hoge kwaliteitsstandaard wil aanhouden en het team achter de Wegenwiki relatief klein is. De ervaring leerde dat het team teveel tijd kwijt was met "damage control" door ongeregistreerde gebruikers, wat varieerde van foutieve informatie tot het creëren van vele artikelen zonder daadwerkelijke inhoud en het plaatsen van spam. Een belangrijke standaard op de Wegenwiki is dat er geen beginnetjes worden aangemaakt, maar het artikel direct lezenswaardig is, voor zover dat mogelijk is. Een andere kwaliteitsstandaard betreft foto's. Veel foto's zijn door het team van de Wegenwiki zelf genomen, waarbij gepoogd wordt alleen goede foto's te plaatsen en het beleid liever geen foto, dan een slechte foto is. Om die reden zijn er relatief weinig drive-byfoto's te vinden die vanuit een auto gemaakt zijn. Daarnaast worden incidenteel foto's gebruikt van Wikimedia Commons en de beeldbank van Rijkswaterstaat, beiden bronnen die rechtenvrij gebruikt kunnen worden, zolang de fotograaf vermeld wordt. Het plaatsen van foto's is voorbehouden aan slechts enkele vertrouwde gebruikers.

Het maken van een encyclopedie is één ding, maar deze onderhouden en up to date houden blijkt vaak lastiger. Dat is ook één van de redenen om een wiki onder eigen beheer te starten, zodat content en bewerkingen eenvoudig terug zijn te vinden. Veel artikelen zijn geschreven op een manier dat deze weinig onderhoud behoeven. Dit betreft vooral artikelen waarbij nieuwe informatie moeilijk te volgen is, met name van onderwerpen uit landen buiten Europa. De Wegenwiki maakt zoveel mogelijk gebruik van officiële bronnen, zoals persberichten en overheidswebsites en niet van de reguliere nieuwsmedia. Vaak blijkt informatie uit de media onvolledig, foutief, of te weinig gedetailleerd.

Toekomstige blogs zullen voornamelijk gaan over nieuwe ontwikkelingen binnen de wegenwiki en meer achtergrondinformatie bij grote wegenprojecten die op dat moment in het nieuws zijn. Dit is een aanvulling op het kopje recente openingen.