Wijzigingen

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Per 1 september 2012 is de maximumsnelheid op autosnelwegen verhoogd van 120 naar 130 km/u.<ref>[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-347.html Besluit van 2 juli 2012 tot wijziging van het RVV 1990 in verband met de verhoging van de maximumsnelheid op autosnelwegen naar 130 km per uur en tot wijziging van het BABW in verband met enkele aanpassingen aan bepalingen inzake experimenten met een variabele maximumsnelheid | officielebekendmakingen.nl]</ref> Op circa 55% van het snelwegennet geldt echter een lagere snelheid. Vaak is er een tijdsperiode van bijvoorbeeld 6 tot 19 uur waarin een lagere snelheid dan 130 geldt. Ook geopende spitsstroken zijn van invloed. De navolgende jaren vinden geregeld aanpassingen plaats waarbij de maximumsnelheid wordt opgehoogd naar 130.
De verhoging van de maximumsnelheid had een marginaal effect op de daadwerkelijke rijsnelheid, deze is afhankelijk van de verkeersdrukte en rij-omstandigheden. In werkelijkheid gingen de gemiddelde rijsnelheden van licht verkeer slechts met 1-3 km/h omhoog.<ref>[https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2011/11/28/onderzoek-invoering-verhoging-maximumsnelheid-naar-130-km-h-samenvattende-analyse-experiment-en-uitwerking-voorstel-landelijke- Onderzoek invoering verhoging maximumsnelheid naar 130 km/h | rijksoverheid.nl]</ref> Het was daarmee vooral een legalisatie van reeds bestaand gebruik, in de praktijk ligt de gemiddelde rijsnelheid van personenauto's op 130 trajecten tussen 118 en 120 km/h en ligt de V85 op 130-137 km/h. De hoeveelheid boetes op autosnelwegen nam in de jaren daarna af. <ref>[https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/02/11/circa-84-miljoen-geconstateerde-verkeersovertredingen-in-2019 Circa 8,4 miljoen geconstateerde verkeersovertredingen in 2019 | rijksoverheid.nl]</ref>
De verhoging van de maximumsnelheid kwamen veelvuldig in het nieuws vanwege vermeende negatieve effecten op luchtkwaliteit en geluidsoverlast. Om een verhoging mogelijk te maken dient de minister en verkeersbesluit te nemen, en daarbij een onderzoek op natuur, lucht en geluid uit te voeren. Tegen vrijwel alle verkeersbesluiten is bezwaar ingediend, maar geen enkel bezwaar is gegrond verklaard. Het effect op de verkeersveiligheid is zowel voorafgaand aan de invoering als daarna onderzocht. Ondanks een theoretische verslechtering van de verkeersveiligheid werd dit in de praktijk niet waargenomen.<ref>[https://www.swov.nl/publicatie/verhoging-snelheidslimiet-op-autosnelwegen Veiligheidseffecten 130km/uur-limiet vooralsnog niet eenduidig | swov.nl]</ref><ref>[https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/19/wie-130-mag-gaat-niet-per-se-130-rijden-a4003405 Wie 130 mag gaat niet per se 130 rijden | nrc.nl]</ref>
191.579

bewerkingen

Navigatiemenu